Népsport, 1961. december (17. évfolyam, 238-257. szám)

1961-12-01 / 238. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA PÉNTEK, 1961. DECEMBER 1. Ára : 60 fillér ★ XVII. ÉVFOLYAM, 238. SZÁM Eddzünk korszerűen: A stílus kérdése a kajak-kenu­sportban­­ Iebelés, formaidőzítés (atlétika)­­ A lovassport fejlődésének feltételei­­ Hétvége a sportpályákon­­ Szovjetunió—Uruguay 2:1 (labdarúgás) | Megyéról­ megyére Megyei lapjainkból­­ Nem a nagy egyesületekben nevelődik a birkózóutánpótlás A VÁSÁR VÁROSOK KUPÁJÁÉRT: MTK—Lipcse 2:0 (1:0) — Kiküldött munkatársunk, távbeszélő-jelentése : Bratislava, 10 000 néző. Vezette: Galba (Rajcsányi, Kuszák, mindhárom csehszlovák). MTK: Gellér — Panicskó, Sípos, Jeney , — Nagy, Kovács III — Sándor, Bödör, Laczkó, Molnár, Szimcsák I. Lipcse: Sommer — Scherbarth, Faber, Pfeufer — Glesner, Drössler — Gase, Fischer, Trelitzsch, Frenzel, Zerbe. Góllövő: Sándor, Bödör. Szögletarány: 6:5 (4:3) az MTK javára. Kellemes, napsütéses idő vár­ta a két csapat küzdelmét. A kezdésre megérkezett a buda­pestiek külön autóbusza mint­egy 40 szurkolóval. Amikor a két csapat a pályára kivonult, nyomban látszott, hogy a szur­kolók túlnyomó többsége az MTK csapatát buzdítja majd. Igen na­gig iramban indult a mérkőzési. Az MTK ve­zette­ az első támadásokat. Lacz­kó lövését Sommer biztosan fogta. Utána a lipcseiek roha­moztak, szögletet értek el, de a kék-fehér védők hárítottak. Néhány percig az MTK kezde­­­­­ényezett, de szintén csak szög­letet tudott elérni. Ide-oda hul­lámzott a heves iramú küzde­lem. A 13. percben kecsegtető helyzet nyílott az MTK előtt, egy perc alatt Molnár két íz­ben is megcélozta a kaput, de Som­mer mindkét lövést bizto­san védte. A 16. percben Szim­csák I­lesről érvénytelen gólt lőtt. A 16. percben egy gyors ellentámadás végén Drössler ve­­­­szélyes lövése jutott a kapus mellé. A 10. percben Sándort szabadrúgása elsiklott a kapu­­ közelében álló játékosok lába­­ előtt, végül Szimcsák I futott a­­ labdára, de három lépésről a­z felső kapufát találta el. Tovább­í ra is 3z MTK kezdeményezett.­­ A 25. perctől jött fel ismét a 2 Lipcse együttese, a 29. percben­­ majdnem gólt is ért el: Fischer v. lövését Gellér félkézzel akarta­­ maga elé ütni, de rövidre síké­­e­rült és a leperdü­lt labdát Pa­­ja­licskó majdnem a gólvonalról­­s vágta ki a befutó Trelitzsch I elől. Utána néhány MTK ellen­ J támadás következett, de gólve-­­­szély nélkül. Annál veszélyes ke­sebb volt Fischer 18 méteres J- lövése, amely alig jutott kapu­s fölé. A 39. percben korszerű,­­ gyors, helycserén támadást vez­­­zetett az PVTK. Laczkó a jobb-­­ szélen futott el, jól ívelt a ka­­pu elé, hárman is ugrottak a­­ labdára, Sommer kifutással igyekezett menteni, de Sándor­­ ugrott a legmagasabbra és a fed­e­jéről, mintegy 4 méterről vágó- 2 dót a hálóba a labda. 1:0 az­ MTK javára. A félidő végéig £ mindkét csapat egyformán vet­­te ki a részét a támadásokból. £ A II. FÉLIDŐBEN £ vál­­­talanul heves iramban £ folytatódott a játék. A 48. perc­ $ ben Laczkó 3—4 játékcet­te ki- t cselezett, de végül szögletre­­ mentettek előle. Nemedkkal utána­­ Molnár és Pödör vezetett szér­t támadás­t, a jobbösszekötő mint- '■ egy 12 méterről erős, félimagne­s lövést eresztett meg, a labda ki-­­ pattant 8'ommerről és a védőik-­­ nek sikerült felszabad­ítaniok.­­ Válaszul Frenzel tört veszélye-B­een kapus, de Gellér és Jeney­­ között kamu mellé lőtt. Az 55.­­ percben Molnár ugrott ki, lövései Fáber lábáról Bödör elé perdült­ és a job­bössze­kötő mintegy 2 lé-­­ pésről, elég nehéz szögből a­­ kapu jobb oldalába lőtte a láb­­dát. 2:0 az MTK javára. Továbbra i­s­e az MTK támadott. Sándor lab­­­­dáj­a akadt el a kifutó kapusban.­­ A 62. percben egy összecsapás­­ következtében Pfeifer megsérült, és elhagyta a pályát. A küzde­l­lem hevessége továbbra sem­­ szűnt, a kék-fehérek irányítot­­­ták a játékot. A 80. percben­­ majdnem gólt ért el a lipcsei­­ együttes, de a kaputól mintegy­­ hét méternyire Frenzel nem ta- 5 lát­ta el a labdát. A két együttes találkozója­ vérbeli kupaküzdelmet hozott.­ Az MTK okult a lipcsei vereség-­­ből és ezúttal már az első perc- t­­ől kezdve nagy akarással­ feküdt a küzdelembe. Több, mint fél órán keresztül igen­­ nagyáramú, küzdelmes játék­a folyt. Tetszetős támadásokat­ nem láthatott a szurkolósereg,­ mindkét csapat erőből játszott és láthatóan arra törekedett, hogy megszerezze a vezetést. Ez a kék-fehéreknek sikerült és ettől kezdve az MTK együt­tese kissé lehiggadt, magára talált és folyamatosabban, ötle­tesebben is játszott. A játék képe a második gólig nem vál­tozott. Az MTK most már ízelí­tőt adott nemcsak a tetszetős játékból, hanem a küzdeni­akarásból is. 2:0 után a kék­fehérek igen ügyesen arra törekedtek, hogy maguknál tartsák a labdát, hogy ezzel a győzelmet biztosítsák. Ez sike­rült is, sőt egy kis szerencsével még több gólt is érhettek volna el. A lipcsei együttes végig igen szívósan, nagy lelkesedés­sel küzdött és nem adta fel a küzdelmet még akkor sem, amikor tíz emberrel játszott. Az MTK együtteseiben Gellér csak egyszer könnyelműe­­k odaírt, egyébként biztosan e­zte a kaput. Kitűnően látta el felada­tát az ú.­ összetételű hátvédhár­mas. A ka­pu előtéreiben biztosan rombolta ezzet a lendületesen próbálkozó csatárok támadásait. A fedezeteik k­öz­ül Kovács III nyújtott egyenletesebb teljesít­ményt. Nagy játékán meglátszott, hogy a fedezet már hosszabb ideje nem játszott komoly mér­­kőzést. A tám­adósor lendítője a nagy kedvvel játszó Sándor volt. Szinte minden támadásból kivett­e a részét. Bödör hullámzó teljesít­ményt nyújtott. Laczkó ezúttal nemcsak összeszedte a labdákat hanem támadást is vezetett. Molnár a H. félidőben javult fel. Szimcsák I igyekezett, de nem minden elfutása elkerült. A Lipcse csapatában Sommer a gólokat nem védhet­te. A hátvédül át­lagban igen nagy munkát végzett Faber. Pfeufer nem bírt Sándorral. Scherbarth közepes teljesítményt nyújtott Igen nagy munkát végzett a fe­­dezetpár. Különösen Drössler, aki az ellen­t­ámadások indít­ásá­ba­n mindig benne volt. A támadó­­sorban Gase, Trelitzsch és Fren­zel vezette a legtöbb veszélyes támadást. Fischer lőtt a legve­szélyesebben. Galba Játékvezető Jól vezette a végig nagyiramú mérkőzést. Tari István 5 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^ - ! INDULÁS ELŐTT SSI Még néhány nap és NB I-es csapataink most már valóban búcsút vesznek az év bajnoki küzdelmeitől. December 3-án ke­rül sor a tavaszról előrehozott harmadik, sorrendben a tizen­hatodik fordulóra, s azután meg­kezdődik a téli ,,szünet”. Az idézőjel nem sajtóhiba, feltétle­nül idekívánkozik, mert a most következő szünet sokban kü­lönbözni fog az előbbiektől. Csa­pataink közül ugyanis többen hosszabb portyára készülnek, nem lesz tehát érdektelen és eseményszegény a két bajnoki idény közötti időszak. Az elő­készületek az indulásra javá­ban folynak, sőt befejezésük­höz közelednek. Legfrissebb a válogatott ke­ret lesz, amely — mint ismere­tes — az utolsó bajnoki fordu­lót követő napon, december 4-­­ én hétfőn repülőgépre száll, s­­ már december 7-én Santiago de­­ Chilében, a VB döntő színhelyén , le is játssza első portyamérkő­­­­zését. Az MLSZ-ben semmi különö­sebb izgalom sincs. Az útleve­lek, vízumok, repülőjegyek ké­­­­szen várják az indulást. Csak a portya műsorában­ ­ történhet még valamilyen vál­­­­tozás. Arról van szó ugyanis,­­ hogy a FIFA és Columbia kö­­­­zött bizonyos nézeteltérés tá­­­­madt azzal kapcsolatban, hogy­­ ebben a dél-amerikai országban­­ két labdarúgó-szövetség műkö­­­­dik: a profi és az amatőr szö­­­­vetség. Valamilyen vitás ügy­­ miatt a FIFA letiltotta néhány­­ profiklub szereplését. Mivel pe­­­­dig ezek a klubok adják a vá­­­­logatott csapat zömét, ha nem­­ történik megállapodás, Colum­­­­bia nem tudja kiállítani váloga­­­­tott együttesét. Ez esetben nem­­ Columbia, hanem Argentína lesz­­ a magyar válogatott ellenfele.­­ Ennek Baróti Lajos szövetségi­­ kapitány — mint mondta — na­­­­gyon örülne, hiszen ily módon­­ sikerülne a VB tizenhatos me­­­­zőnye egyik kiemelkedő dél­­- amerikai résztvevőjével is ta­­l­­álkozni. Annak idején arról volt szó,­­ hogy a magyar válogatott köny­­ö­nyű ellenfeleket biztosító afrik­i­kai portyát igyekszik szervezni­­ a téli szünetre, s ezen próbá­l­­­kozik majd a szakvezetés a VB­­I csapat kialakításával. Bizonyos­ I fokú meglepetést keltett tehát, hogy később mégis a dél-ame­rikai kirándulás mellett döntöt­tek. Baróti Lajos szövetségi kapi­tány azzal indokolja a portya lekötését, hogy nagy hátrányt jelent bármelyik válogatott csa­pat számára, ha a VB idején csöppen az idegen környezetbe, ha nem ismeri meg a klimatikus és egyéb viszonyokat. Ez egyéb­ként minden VB előtt felmerülő probléma, s csaknem annyi gondot okoz az illetékeseknek, mint a szakmai felkészítés. — Azért választottuk, ezt a por­tyát, mert több napot tölthetünk Chilében, sok mindennel megismerkedünk, s amikor majd a VB-re visszaté­rünk, nem kerülünk ismeretlen helyre. Egyébként nemcsak mi gondolkodunk így, hiszen egy sor európai válogatott csaknem telje­sen hasonló portyát bonyolít le. A Szovjetunió csapata pedig már előttünk indult el erre az útra. Nagy örömünkre szolgál egyéb­ként, hogy néhány klubcsapatunk is a tengeren túlra gravitál, mert így több játékos ismeri meg az ottani környezetet. Azok a játéko­sok, akik részt vesznek a váloga­tott portyáján, nem térnek vissza december végén, hanem, ha klub­juk Dél-, vagy Közép-Amerikában portyázik, ott csatlakoznak majd társaikhoz. Ez az oka annak, hogy a válogatott keret portya utáni felkészülése az eredeti tervtől el­­térőleg valamivel későbbre toló­dik, csak február elején kezdődik — mondta Baróti Lajos, majd ma­gyarázatképpen így egészítette ki: „ Az alapozást a válogatott játé­kosok saját csapatuk edzésein végzik. Hetenként egyszer, csütör­töki napon lesz majd együtt a ké­sőbb kijelölésre kerülő huszonötös keret, amikor főleg a VB-csapat taktikájának kialakítása lesz a feladat. A továbbiakban az Iránt ér­d­eklőd­tünk, miért éppen az is­mert ellenfeleiket választották. Miért nem kerül sor például a brazilok elleni találkozóra is? A szövetségi kaipítámr elmond­­­­ta, hogy ezeknek a mérkőzések­nek nem annyira saját erőnk fel­mérése, mint inkább a dél-amerikai csapatok játékának megismerése a célja. Chile — mint mind­egyik rendező országa — bizo­nyára komoly szerepet fog ját­szani a tizenhatos tornán, jó, ha alaposan megismerjük játékfelfo­gását . Columbiával eddig ugyan­csak nem játszottunk. Az Uru­guay-i labdarúgás is bizonyára­­ változások ment­eit azóta, hogy az 1954-es VB-n ellenfele volt a magyar válogatottnak.­­— Braz­ia, mint a dél-amerikai labdarúgás elsőszámú képviselője, a mi labdarúgó idényünk után sorra kerülő és fáradtságos por­tyán túlságosan erős ellenfél lett volna egyrészt, másrészt pedig a brazil labdarúgást eléggé ismer­jük­, s nem tartjuk valószínűnek, hogy valamilyen alapvető megle­petést tartogatna a VB-re — vá­laszolta a szövetségi kapitány. A portyán még egy további fontos feladatot is teljesíteniük kell a vezetőknek. Hozzá kell fogniuk a magyar válogatott VB szál­l­áshe­lyén­ek kiválaszt­ásáh­oz. Ebben a tekintetben persze mo­st csak tájékoztató jellegű lépéseket lehet tenni, hiszen csak január­ban, dől el, hogy melyik csoport­ba kerül csapatunk. Közelről akarják tehát megismerni azokat a városokat és tehetőségeket, amelyek szóba kerülhetnek. Feltettük azt a kérdést is, hogy milyen szakmai probléma megoldását, vagy legalábbis részleges megol­dását várja ettől a portyától a csapat össze­kovácsolása, kiala­kítása szempontjából? A szövetségi kapitány erre a kérdésre így válaszolt: — Az a cél, hogy a csapat hátsó játékát sokkal szervezettebbé, biztonságosabbá tegyük, hogy a hátsóknak valósággal vérükké vál­jon a gyors, meglepetésszerű, raj­­­­taütésszerű támadás­, ellentámadás­­ indítás, másrészt pedig, olyanná­­ alakítsuk a csatársor játékát, hogy­­ eredményessé váljanak az ellen- ś támadások. A portyán ebben a J felfogásban fog szerepelni a csa- J pat. Ebből következik, hogy —­­ bár ez sem másodlagos körülmény — nem a számszerű eredmények í lesznek elsősorban a legfontosab­ J bak számunkra, hanem maga a já- J ték. Ezt a célt veszem figyelembe­­ a portyára induló játékosok kije­­­­lölése során is. Több olyan játékos­­ fog rendelkezésre állni, aki éppen­­ úgy otthon van a csatársor külön-­­ böző posztjain, mint a fedezetek­­ helyén. Mindebből következik az­­ is, hogy élni fogok a cserelehető-­­ ségekkel is, valamint azzal, hogy­­ különböző összeállításokat próbá­­l rok ki. Mire a portya­­­éget ér,­­ többé kevésbé tiszta kép lesz arról, milyen játékot lehet reáli­­­­san várni fiainktól a tizenhatos­­ döntőben. A portyára utazó 17-es keret­ végleges kijelölése pénteken­ történik meg, s ez lényegesen­­ nem fog eltérni a már előbb­ nyilvánosságra hozott össze­­­tételtől. Mindössze arról van szó,­­ mert­ a szövetségi kapitányt­ bizonyos tekintetben köti a már­ hosszú hetekkel ezelőtt leadott, előzetes névsor , hogy két­játékos személye okoz gondot a­ szövetségi kapitánynak. Befejezésül még egy kérdést­ adtunk fel: — A végleges VB-csapat ebből­­ a keretből alakul ki? — Említettem, hogy huszonötös­­ keretet jelölök ki a portya után.­­ Akik a keretbe bekerülnek, azok­­ teljesen egyenlő eséllyel pályázó­í­hatnak a VB-együttes valamelyik­­ posztjára, ha tavaszi teljesítmé-­­ nyük minden tekintetben kielégítő­­ lesz — mondotta Baróti Lajos. A válogatott csapat, amelynek­­ repülőgépe hétfőn 11.30-kor in-­ dul Ferihegyről, a Párizs­-­­ London — Madrid — Lisszabon—­­ Dakar—Recife — Sao Paolo — Rio­­ de Janeiro—Montevideo útvona­­­ Ion kedden este 18 óra tájban­­ érkezik az első mérkőzés szín-­­­helyére, Santiagóba. t e. 1 . Válogattak a lengyelek ! A lengyel ökölvívók nemrég 1-­­ ben a skótok ellen széppel­tek­­ sikeresen. Lóc­ziban a lengyel A-­­ válogatott 16:4-re győzte le Skó­a­c­a A-válog­atottját, míg Krakkó-► b­án a B-válogatott 12:8 arányú ◄ győzelmeit aratott a skót B-válo- ► gátat* ellen. E mérkőzések után 4 a lengyel ökö­lvívó­S­zövetség új­­ kereteket állított össze a decemb i­ber 9-én és 1z-én­ lebonyolítandó s magyar—lengyel mérkőzésekre. 2 A napokban közzétették az el­­­e­­i nülnk kijelölt versen­ynőik részvé-­­­ges névsorát. Ez a következő: 4 A­ válogatott elégsúlytól felfelé): 1 Hoffmann, Benda­g, Adamsíká, ◄ Scaepaneki, Kutej, Kunt, Kuc­­r­mierz, Walasefk­, Piertrzykowstd, ? Jedrrzejte­wsttd. Ifjúsági válogatott? (legsúlytól fel­felé): M'Olozewelki, ? Winfeld*, Petek, Bieledki, Hajek, s Peazyk­usttol, Ziol'kowski, Czh­icyriski, 2 Ostrowski, Fuirmanskijewier. A B- s váloga­tott végleges névsorát még­­ nem hozták nyilvánosságra. j Ism­etközi birdszágé­raírközések Vásár Városok Kupája. Shef­­field Wednesday­—AS Roma 4:0 (3:0). Sheffield, 42 ezer néző. Középeurópai Kupa. Udinese — Slovan Nitra 1:1. Udine. Az első mérkőzésen a Nitra 4:3-ra nyert, s a KK 1961. évi döntőjét a Nitra játssza a Bolognával. Anglia utánpótlás —Hollandia utánpótlás 5:2 (1:1). Rotterdam. lm N­ ­ÁROM KÉP A SZERDAI MÉRKŐZÉSRŐL ! Rajna Károly, a középhátvéd helyén is kitűnően megállja a helyét. Sok esetben az Ajax ellen is felszabadította a Dózsa kapuját. Ezt teszi a képen is. Balról: Sóvári, Swart, Török, Rajna. (Pobuda Fotó felvételei.) ! ! Skót csapat jön Budapestre! A Kupagyőztesek Kupájának I szervező bizottsága csütörtökön , a Royal-szálló különtermében­­ tartotta a negyeddöntő sorsolá­­­­sát. Az U. Dózsa együttese a­­ legjobb nyolc között a skót Dun­­­­fermline csapatával mérkőzik.­­ Az első találkozó Budapesten­­ lesz, a visszavágó Skóciában. A­­ negyeddöntő további párosítása:­­ Zilina (csehszlovák)—Fiorentina­­ (olasz), Motor Jena (NDK) és Al­­­­liance (Luxembourg) győztese— ; J.eixoes (­portugál), Werder Bre­­­­­men (NSZK)—Atletico Madrid­­ (spanyol). ; A mérkőzéseket február 28-ig­­ kell lejátszani. Kjelölték a mér­­­­kőzések játékvezetőit is. Az U, 5 Dózsa budapesti mérkőzésén dánu­l a Skóciáin jugoszláv játékvezető­­ működik közre.­­ Eldöntötte a bizottság azt is,­­ hogy a Kupagyőztesek Kupája J döntőjét május 10-én Glasgow­­­­ban rendezik meg.­­ A Motor Jenal Alliance nyol­­­­­caddöntőbeli mérkőzéssel kap­­­­csolatban az a megállapodás­­ született, hogy mindkét mérkő­­­­zésre az NDK-ban kerül sor, a­mivel ehhez a luxembourgi­­ együttes is hozzájárult.­­ A KK szervező bizottsága lég­­i közelebbi ülését március 2-án , Zürichben tartja, akkor történik­­ az elődöntő sorsolása is.­­ A magyar és osztrák labda­­­­rúgó sport vezetői közötti meg*­­­beszélés eredményeként az 1962.­­ évi osztrák—magyar találkozók­­ közül az első mérkőzésre június­­ 24-én Bécsben kerül sor, a $ visszavágót októberben — a $ pontos időpont még nincs meg ,­­ rendezik. (MTI) J­­­J Januárban:­­ az Énekes-emlékverseny A Budapesti ökölvívó Szövetség­­ elnöksége — a különböző körül­­­­ményeket figyelembe véve úgy­­ határozott, hogy a jövő évi , Énekes István-emlékversenyt már­­ január elején megrendezi. A ver­­r­seny színhelye a MÁVAG-kolónia­­ nagyterme lesz. Az írásbeli­­ jelentkezéseket december 22-ig­­ az alszövetség címére (Bp., V.,­­ Váci út 62. szám) kell elküldeni.­­ A versenyt az alszövetség ifjú- s­sági bizottsága rendezi. A január 1 3. és 7. között sorra kerülő­­ versenyre körülbelül 300 ver­­­­senyzőt várnak.­­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék