Népsport, 1962. január (18. évfolyam, 1-20. szám)

1962-01-04 / 1. szám

Asztalitenisz-sikerek Kaposvárott Ismét fellendülőben van Kapos­várott az asztaliteniszezés. Valaha virágzott ez a sportág Somogy megye székhelyén. Az NB I-ben szerepeltek a kaposvári csapatok, az Antal, Morvai-kettős pedig elhódította a magyar páros bajnokságot is Sidóék elől. Hosz­­szú éveken át aztán Csipkerózsika álm­át aludta az asztaliteniszsport Kaposvárott. Most azonban újra feltörőben vannak a kaposváriak, akiknek férfi és női csapata egy­aránt az élmezőnyben végzett az asztaliteniszezők NB II osztályá­ban. 1 A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1962. JANUÁR 4. Ára: 60 fillér XVIII. ÉVFOLYAM, L SZÁM Eredmények, problémák, tervek a sportkáderképzésben AZ IFJÚSÁGI LABDARÚGÁS EGYES KÉRDÉSEI BESOROLÁS, VAGY SORSOLÁS (Nyilatkozat a labdarúgó VB-ről) * _ Már csak az U. Dózsa veretlen a jégkorong-bajnokságban Az óév utolsó két napján három bajnoki jégkorong-mérkő­­zésre került sor. Ahogy várható is volt, ezeken érdekes és néha színvonalas játék alakult ki. Természetesen nem maradtak el a meglepetések sem. Ezek közé tartozik az Újpesti Dózsa pontvesz­tesége a BVSC ellen, a Bp. Építők fölényes győzelme a Bp. Postás ellen és az FTC magabiztos játéka a Bp. Vörös Meteor ellen. Néz­zük sorjában, mi is történt a találkozókon Az Újpest gyenge pontjai Az újpestiek a budapesti nem-­zetközi jégkorong-tornán kelle­mes meglepetést okoztak a né­zőknek a nagyszerű, pontos és gyors csetjátékkal és nem utolsó­sorban a kapus előtti határozott­ságukkal (különösen a Leoben ellen). A BVSC elleni találkozón mintha megfeledkeztek volna erről, s bár már 3:0-ás vezetést szereztek, játékuk nem volt meg­győző. Igaz, hogy betegségek és sérülések miatt fel kellett forgat­­niuk csapatukat, ez azonban nem mentség arra, hogy egyesek mérkőzésről mérkőzésre gyenge teljesítményt nyújtanak. Vonat­kozik ez Lőrinic­zre, aki teljesen passzív a pályán. Nem mer kez­deményezni, kerüli az összecsa­pásokat, csiszjá­tékra sem törek­szik és a legbiztosabb helyzete­ket sem tudja kihasználni, pedig a tavalyi bajnoki idényben 26 gól­t ütött. Rosszabbul játszik Zima is.­­ Így, bár Boróczi igen veszélyes, nagyszerűen fel tudja használni kitűnő korcsolyázását, s csezjátékra is törekszik, mégis szárny­szegetten küzd, mert kevés támogatást kap játékostársaitól. A védők közül Patócs György változatlanul tartja jó formáját, Jól tudja időzíteni a passziókat, nagyszerűen szerel és elég hatá­rozott is. Vedres a kapuban úgy látszik csak­ két harmadon ke­resztül képes kitűnő teljesít­ményre, mert ő is ,,hozzásegí­tette” a BVSC-t az egyik pont­hoz. A BVSC-re rá sem lehetett ismerni A BVSC ezen a találkozón, kü­lönösen az utolsó két harmadban nagyszerűen játszott, sokat tá­madott és veszélyes helyzeteket teremtett az ellenfél kapuja előtt. Nem adta fe­ a küzdelmet még akkor sem, amikor a lila­­fehérek harmadik góljukat Bo­­róczi nagyszerű egyéni játéka u­tán emberhátránnyal érték el. Rá sem lehetett ismerni a játé­kosokra, mintha nem is ugyan­azok játszottak volna csütörtö­kön a B.p. V. Meteor ellen, játé­kuk folyamatos volt,­­ ha a má­sodik harmadban V­edres nem véd olyan jól, esetleg sokkal kedvezőbben alakult volna az eredmény már akkor. A vasuta­sok feltétlenül rászolgáltak az egyik pontra. Egyénieskedés a Postásnál —­iram az FTC-nél . A Bp. Építők csapata )a játék­kal magabiztosan fektette két­­vállra ellenfelét, bár a Bp. Pos­tás már az első percben vezetés­hez jutott. Ez azonban most nem zavarta meg az építőket, ellen­tétben az elsőőfordulóbelii találko­zóval. Ez­úttal támadást támadást után vezettek, nem­ hagyták az ellenfelet kibontakozni és a kapu előtt is határozottak voltak. A Bp. Postás nem tudta megismé­telni jó játékát, hiányzott a jó cosajáték, amellyel az első for­dulóban a győzelmüket megsze­rezték. Kár, hogy egyes játéko­sok teljesen figyelmen kívül hagyják a játék csapatjellegét és egyéni akciókat kezdemé­nyeznek,­­ mint például Szikra, áld nem sokat törődik azzal, hogy ha elvesztette a korongot, akkor a védők segítségére sies­sen. Pedii­g jó korcsolyázása ezt lehetővé tenné. A vasárnapi rangadóra, az FTC és a Bp. V. Meteor között, közel háromezren voltak kíván­csiak. Akik kijöttek, nem csalód­tak, elsősorban az FTC-játékosok igyekeztek jó teljesítményt nyúj­tani. Ezúttal az első perctől kezd­ve teljes erőbedobással küzdöt­tek, nem úgy, mint a Bp. Építők elleni mérkőzésen. Nagy előnyt jelentett számukra az, hogy már az első percben Jakabházi ré­vén vezetéshez jutottak, majd a 6. percben újabb két gólt értek el. Az első tíz percben nagy nyomás nehezedett a Meteor ka­pujára, s ezt gólokká is vál­tották. A negyedik gól után Szeghy helyett Losonczi György állt be a Meteor kapujába. A zöld fehérek változatlanul nagy lelkesedéssel küzdöttek, nem hagyták magukra ráerőszakolni a meteorosok lassú iramát, erős iramot diktáltak. A Meteor se­hogy sem boldogult ezen a rang­adón, a kapu előtt határozatla­nok voltak a játékosok és még a legjobb helyzetben is hibáz­tak. Jellemző, hogy a második harmadban a 33. és a 35. perc között kétszer is két emberelőny­höz jutottak, de ezt sem tudták kihasználni. Ezzel a vereséggel a Meteor erősen leszakadt a két veretlen vetélytárstól. Vigyázat! Lesállás!! A Béke Kupa és a bajnokság első fordulójáról írt cikkünkben megemlítettük, hogy a játékosok fegyelmezettebbek lettek és a kék vonalnál nem rohannak be harmadba, nem futnak lesre. Most viszont elég gyakran ta­pasztaljuk, hogy a játékvezetők kénytelenek megállítani a játé­kot les címén. A játékosoknak jobban kell figyelniük, mert ez­zel saját kialakuló támadásukat akasztják meg. Az utóbbi három találkozón a játékvezetők működése ellen nem merülhetett fel különösebb kifogás, nem vétettek súlyos hi­bát. Bár kemény összecsapások tarkították a mérkőzéseket, a já­ték sportszerű keretek között zajlott le, s ebben feltétlenül ér­demük van a játékvezetőknek is. Az FTC első veresége Nem várt eredményt hozott a szerdai találkozó. A nézők a Bp. V. Meteor elleni játék alapján a mérkőzés előtt az FTC-nek adtak nagyobb esélyt. A játék azonban mást mutatott. Az I. harmadban mindkét együttes idegesen ját­szott, nem alakult ki szép játék, inkább küzdelem folyt. A II. har­madban a BVSC kerekedett felül. Többet és tervszerűbben táma­dott, helyzeteit ügyesen kihasz­nálta. A 36. percben megszületett az első gól. Pozsonyi rosszul ütötte ki Koutny lövését, Bikán ott termett és a hálóba továbbí­totta a korongot, majd két percre rá Pozsonyi hibájából Rigó lőtt gólt. Érdekes és jóiramú játékot ho­zott az utolsó harmad. Kezdet­ben a BVSC volt a kezdeménye­zőbb, majd fokozatosan feljött az FTC, átvette a játék irányí­tását és elsősorban Balogh ré­vén erősen támadott. A táma­dásokból azonban hiányzott az átütőerő. A nagy nyomásnál­ csak az 57. percben lett meg az eredménye, Grimm ügyesen ki­ugratta Jakabházit, és ő nem hibázott. Továbbra is táma­dásban maradtak a zöld-fehé­rek és az utolsó fél percben Po­zsonyi helyett mezőnyjátékos állt be, de ezt az emberelőnyt nem tudták kihasználni, s ezzel el­szenvedték első vereségüket. Csütörtök esti eredmény: Bp. Vörös Meteor —BVSC 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Szombati eredmények U. Dózsa —BVSC 3:3 (1:0, 2:0, 0:3). Vezette: Messinger, Richter. U. Dózsa: Vedres — Patócs Gy., Kondoros­ — Lőrincz, Zima, Bo­róczi. Csere: Palotás II, Molnár. Hajek, Klink, Keresztes, Patócs P. BVSC: Balogh — Babán, Koutny — Kárpáti, Molnár, Kó­sa. Csere: Kertész. Miklós, Gubó, Kepesi, Rigó, Zsitva B., Bikár, Gámán. Gólütő: Babán (2. perc, origói), Patócs Gy. 123. p.­, Bo­róczi (35. p.), Kárpáti (43. p.), Miklós (56. p.), Koutny (58. p.). Bp. Építők — Bp. Postás 10:2 (7:1, 1:0, 2:1). Vezette: Duppay, Müncz. Bp. Építők: Urbanovich — Tóth, Simmel — Horváth Z., Kolozsy, Szabó. Csere: Peringer, Jeney, Stipsits, Dudar, Horváth L., Tichy, Rózsa, Deák. Gólütő: Dudar (5), Horváth Z. (2), Szabó, Simmel, Gáspár (öngól), 111. Orosz. Vasárnapi eredmény FTC —Bp. V. Meteor 5:0 (4:0, 0:0, 1:0). Vezette: Ujfalussy E., Petőházi. FTC: Pozsonyi — Raffa, Zádor — Kárász Gy., Jakabházi, Simon. Csere: Schneck, Balogh, Grimm, Schneck, Szende, Vaj­­dafi, Némon. Bp. V. Meteor: Szeghy — Kávás, Ziegler J. — Egri, Kendere©­, Madarassy. Csere: Losonczi Gy., Losonczi I., Siba, Miks, Kun. —Rozgonyi, Tóth, Varga. Gólütő: Jakabházi (1. p.), Schwalm (6. p), Balogh (6. p.). Némon (10. p ), Schwalm (45. p.). Szerdai eredmény BVSC —FTC 2:1 (0:0, 2:0, 0:1) Kisstadion, 2000 néző. Vezette: Messinger, Rancz. BVSC: Balogh — Koutny, Kertész — Kárpáti, Molnár, Kósa. Cs: Babán, Miklós, Gubó, Siraki, Rigó, Zsitva B., Bikár, Gámán. Edző: Háray Béla. FTC: Pozsonyi — Raffa, Zádor — Balogh, Grimm, Simon. Cs: Schneck, Jakabházi, Szende, Schwalm, Vajdafi, Némon. Edző: Rajkai László. Gólütő: Bikár (36. p.) Rigó (38. p.) Jakabházi (57. p.) A Jégkorong-bajnokság állása 1. FTC 2. U. Dózsa 3. BVSC 4. Bp. V. Meteor 5. Bp. Építők 6. Bp. Postás 8521 46:25 12 6 3 3 — 33:18 9 8 4 1 3 29:19 9 7313 22:25 7 7115 28:35 3 6 1—5 19:55 2 Hazaérkezett Dél-Amerikából válogatott csapattalak Elég kalandos és körülményes utazás után a magyar válogatott labdarúgó-együttes január 3-án, szerdán, a kora reggeli órákban megérkezett Budapestre. A magyar sportküldöttség tag­jai az eredeti tervnek megfele­lően december 30-án, 14 órakor ültek fel Montevideóban a Co­­met-gépre, hogy végre Londonban érjenek földet. Az időjárás azon­ban közbeszólt: a nagy havazás és jegesedés miatt a londoni re­pülőtér nem fogadhatta a Dél- Amerikából érkezett gépet, így az 31-én, vasárnap, a délutáni órákban a Londontól 130 kilomé­terre fekvő kis­város, Borne­­mouth repülőterére szállt le. A magyar sportemberek ott töltöt­ték az éjszakát és január 1-én vonaton tették meg az utat Lon­donba. Mivel megfelelő repülő­járatot csak január 2-án kaptak, ekkor repültek osztrák géppel Bécsbe, ahová 22.30-kor érkez­­tek. Bécsből fél óra múlva autó­buszon indultak tovább és utaz­tak a magyar fővárosba. A Ferencváros és az Újpesti Dózsa válogatott játékosai még a tengerentúl csatlakoztak csa­patukhoz és részt vesznek a to­vábbi mérkőzéseken. A hazaérkezett válogatott já­tékosok rövid pihenő után klub­csapatukban készülnek a további feladatokra. A szolnokiak sikere Lengyeországban­ Lengyelországban szerepelt a Szolnoki Dózsa vízilabda-csapata Szolnok megye képviseletében. A Wroclawi Sleza ellen a magyar csapat 19:8 arányban nyert. A játéknak inkább bevau­tató jellege volt, a szolnokiak nagy sikert arattak. Az úszó­­számok során több szolnoki úszó is rajthoz állt. A 100 m-es férfi pillangóúszásban Gőz 1:08.9-cel lett első. 400 m gyorson Hasznos II 5:11.3-mal a második helyen végzett. Kettős sikert hozott a 100 m-es férfi mellúszás: Pintér 1:20.5, Szabó 1:24.8. Magyar győzelem született a 200-as női mellúszásban: Juhász 3:20.4-es idővel lett első, ugyanígy 100 m női gyorson Deés 1:21.8-as idővel ütött be elsőnek a célba. M­arat­honi játszma A Hastings-ben folyó nagy nemzetközi sakkverseny leg­újabb eseménye Botvinnik és Gligorics marathoni játszmája volt. A két versenyző mérkő­zése 13 óra 04 percig tartott, s döntetlenül végződött. A 6. for­duló érdekessége volt, hogy Flór nemzetközi nagymester el­szenvedte első vereségét: Flór —Gligorics 0:1. Az élcsoport ál­lása: Botvinnik 4.5 pont (1), Penrose, Bisguler 3­5—3.5 (1 — 1), Flór, Gligorics 3.5—3.5. (MTI) CSÜTÖRTÖK ÖKÖLVÍVÁS. Országos Énekes István ifjúsági emlékverseny, Ganz-MÁVAG Kultúrterme, Delej u. 51., 15 ó­ra. \\\\\\\\\\\\V\V\\\\\N\\\V\\VV\\\\\\\\\\\\\\^^^^ | _ | | Az új bajnok: Honfi Károly­né | £ Az új bajnoknő — játszani, a dömtetbe- ^ y most 28 éves — 14 zlek^t lehetőleg ke-' ^ £ éve foglalkozik sok- killi. Természete foly- 4 $ hozással, még leány- ta^n önbizalma is erős, y '/ korában, mint Gur- IMF ami bizonyos esettek- vj £ szky Lujza tűnt fel a ben optimista állás- f y sakkozás világában W J1h megítéléseiben nyH- 4 ! komoly tehetségével. ttdnul meg erősen. y £ Pályafutása egyre JSsF* Nagy erénye, M- ^ ^ jobban ivetl felfelé, ^? tartó versenyzése, ^ £ a bajnoki címmel ' j-i-'J? , amely kellő szolga- f '■ már a közelmúltban L°mnial párosulva. « ^ erősen kacérkodott, jövőben is sok sikert , hiszen az elmúlt év­ további pályafut­a - ben a 3—1-ik helyen találn. Oktatása és '/ í végzett. 1959-ben pedig egészen előkészítése a legjobb kezek* f v, közel járt hozzá második helyé­­ben van, mivel férje, Honfi í vei. Károly egyike elméletileg lég­­y í­rökség dolgozóin, munkáké­­lük enged, komolyan foglal­ ? I­lyen szeretik, helyet ott is ki­­hoznak az elmélettel­ a lég- í­g, tűnően megállja. Két gyermeke újabbakkal főképpen és ha ? é­ van, akiket még a sakkozásnál bajnoki címe nem teszi elt- s í­­s sokkal jobban szeret. Igazi rakodottás úgy nemcsak, hazai í­r édesanya típus. Konfiné alap­­vonalon, de nemzetközi ví­­z­­ természete temperamentumoso­kon is szép sikerek vár-­i,­­ amely megnyilvánul játszmái­­nak új bajnokunkra­, aki első j­o­ban is, mert támadójátékáról ízben, de valószínűleg nem utol-­t nevezetes. Lendületes játéko­ fára iratkozott fel a magyar í­r­ttál bátran *■­—f — rtiMBi ITMK­­i Hutájára. twwwwwwwwwwwwww V.1 27 .A lengyel ifjúsági kosárlabdázók már megérkeztek A pénteken kezdődő nemzet­­2 közi női ifjúsági kosárlabda­­- tornára szerdán délután repülő­­ géppel megérkezett Lengyel­­­ország válogatott­ja, Stefan Ber­o­wid csapatvezető, J Zylinski­­ edző és K. Kubicki játékvezető­­ kíséretében a következő játéko­­­­sok érkeztek meg: Pabjanczyk. ^ Luczynska. Kruszczynska. Sobo­­­lewska. Mikulska. Krol. Cygal. ^ Kaznowska. Lelek. Nowak. ^ Matias. Mihalich. ^ Az NDK ifjúsági kosárlabdázói­­ csütörtökön délutánra jelezték­­ érkezésüket ugyancsak repülő­­­gépen. A nemzetközi torna tech­­­­­nikai értekezletét és a sorsolást­­ csütörtökön 16.30 órai kezdettel­­ tartják meg az Erzsébet Szálló­­ -----------------------------------­különtermében. Az már vég­leges, hogy pénteken és szom­baton 17.30 és 19 órai kezdettel kerülnek sorra a mérkőzések, vasárnap pedig 15.30-kor és 17 órakor rendezik meg a talál­kozókat a Sportcsarnokban. ★ A magyar férfi ifjúsági kosár­labda-válogatott hétfőn éjjel el­utazott Krakkóba a hétvégi nem­zetközi tornára. Csérnay Sándor csapatvezető, Szörény Károly technikai vezető. Várszegi Béla játékvezető és Bánki Ferenc edző társaságában a következők keltek útra: Belik, Csongor, Fehér, Lendvai, Major, Hánky, Szokol, Orbay, Padányi, Tvordy, Felhősi. Harmadik lett az Újpesti Dózsa kézilabda-csapata . A berlini kézilabda-torna be­­­­­­fejeztével az U. Dózsa csapata 4 Prága város válogatottjával­­ együtt Hallébe utazott, ahol a Dynamo Halle és Dessau csapata­­ közös nemzetközi tornát bonyo­­­lított le. I " Ezen a tornán csapatunk lé­­­­é­nyegesen jobban játszott, mint 7 berlini szereplése alkalmával, "­­ de a szerencse itt sem kísért­­ bennünket. Első mérkőzésünkön , a Dynamo Halle ellen játszottunk , és 5:5-ös félidő után 9:9-re­­ alakult a rendes játékidő ered­­­­ménye. A kiírás szerint kétszer 4­5 perces hosszabbítás követ­­­­kezett. Az eredmény most is­­döntetlen, 11:11 lett. Ezt követte­­ a sorsolás, amely a Dynamo - Hallénak kedvezett és így a Dynamo került a döntőbe. Fiaink ennek ellenére igen lelkesen játszottak a 3 — 4. helyért a Des­sau csapatával, amelyet sikerült igen jó, a közönségnek is tetsző játékukkal három gólkülönbség­gel legyőzni. Különösen jól játszott Hetényi Ottó, aki a két mérkőzésen egymaga 8 gólt lőtt. Eredmények: Prága város vá­logatottja — Dessau 32:16, U. Dózsa Halle 11:11, U. Dózsa—­ Dessau 17:14. A döntőben: Prága­ Halle 19:11. A torna végeredménye: 1. Prága város válogatottja, 2. Dynamo Halle, 3. U. Dózsa. A Dózsa csapata 31-én este érkezett haza. Zentai Ottó Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés Újpesti Dózsa—Herediano (San­ José) 1:0 (1:0) Tengerentúli portyájukon a lila-fehérek január 1-én este lép­tek először pályára. Az Újpesti Dózsa ellenfele Costa Rica baj­nokcsapata, a Herediano volt. Costa Ricában 1921-ben írták ki először a labdarúgó-bajnokságot és az első bajnokságot a Here­diano együttese nyerte. A baj­nokcsapat a következő évben megvédte bajnoki címét. Azóta is a Herediano lett legtöbb ízben Costa Rica bajnoka. Az Újpesti Dózsa a következő összeállításban kezdte a küzdel­met: Török — Káposzta, Rajna, Győrvári — Solymosi, Borsányi — Bene, Göröcs, Lenkei, Ku­­harszki, Rossi. A magyar együt­tes nagyszerű lendülettel kez­dett. Még csak a 30. másodperc­ben járt az óramutató, amikor Bene elfutott a jobbszélen, ki­cselezett két-három védőt, ponto­san adott középre és a kellő pil­lanatban érkező Lenkei a háló­ba vágta a labdát. 1:0 a Dózsa javára. A vendéget, p tt­t vezetőgóljje­­után a hazai csapat erősített és egy időre beszorította ellenfelét, de a lilák védelme, Törökkel az élén, jól állta a hazaiak roha­mait. Szünet után teljesen kiegyen­lített­é vált a játék. Mindkét együttes gyors, tetszetős táma­dásokat vezetett, de újabb gól már nem esett. A tárgyilagos és lelkes hazai szurkolósereg több­ször is megtapsolta a lilák támadósorának színes játékát. Hogy a magyar együttes be­­mutatkozása jól sikerült, azt bi­zonyítja az is, hogy a mérkőzés végén a szurkolók nemcsak a saját csapatukat tapsolták meg, hanem kijutott az ünneplésből a magyar játékosoknak is. íhoma győzött Garini sch-Parteitkirchenben Az NSZK-ben Oberstdorfban megkezdődött a hagyományos négysánc-­verseny. Az első talál­kozón finn siker született, a Schattensberg-sáncon a 29 éves Kirjonen 73,5 és 73 méteres ug­rással biztosan előzte meg a 21 éves jugoszláv bajnok Jemic-et, aki ugrásait stílusban gyengéb­ben hajtotta végre, Kirjonen ötödször vesz már részt a négy­­sánc-versenyen s két alkalom­mal végzett eddig az összesítés­ben a második helyen. Egyébként tize­nkét ország hat­vanhárom versenyzője indult el. A leghosszabb ugrást a nyugat­német Bolkart érte el, 75 méter­re­, de bukott. Ugyancsak bu­kott Halonen, a finn olimpiai ezüstérmes is. A vártnál gyen­gébben szerepeltek az osztrákok, legjobbjuk, Leodolter, 19. lett. A magyar versenyzőknek nem si­került bekerülniük az első húsz közé. Végeredmény: 1. Kirjonen (finn) 225.5 (73.5. 73), 2. Jemic (jugoszláv) 219 (73.5. 74), 3. Saga (norvég) 218 (71.5. 72.5), 4. Sil­­vennoinen (finn) 217 (73.5. 72), 5. Karlsson (svéd) 215 (73. 72.5), 6. Cakadze (szovjet) 214.5 (70.5. 71.5). Szombaton Innsbruckban 25 000 néző előtt folytatódott a talál­kozó. Az osztrák Willi Egger 89,5 méteres ugrásával új sánccsú­csot állított fel és a szovjet Ca­kadze előtt megszerezte az első helyet. Elindult Innsbruckban az olimpiai bajnok Recknage­ is, de ugrásai nem sikerültek túlságo­san, így meg kellett elégednie a 11. hellyel. A 76. induló között meglehetősen alárendelt szerepet játszottak a magyar ugrók. Kiss­­ Endre a 69., Sudár a 70., Gellér a 71., Horváth pedig a 76. lett. Eredmények: 1. Egger (oszt-­­rák) 225 pont (80. 89.5), 2. Ca­kadze (szovjet) 219.7 (79.5, 83.5), 3. Habersatter (osztrák) 219.4 (79.5. 85), . . . 69. Kiss E. (magyar) 158.4 (59. 65), 70. Sudár (ma­gyar) 158.2 (61.5. 66). 71. Gellér (magyar) 157.6 (58, 64), ... 76. Horváth (magyar) 134 (53. 57). A négysánc-verseny harmadik fordulóját az NSZK-ben­ Gar­­misch-Partenkirchenben az olim­piai sáncon rendezték meg az új év első napján. A 30 000 néző előtt az északi összetettben olim­piai bajnok nyugatnémet Georg Thom­a győzött Egger és Happle előtt. 1. Thoma (NSZK) 225.5 pon­t (87. 88). 2. Egger (osztrák) 221.7 (84, 87.5), 3. Happle (NSZK) 220 (87. 88), ... 6. Kamenszkij (szov­jet) 215.5 (82. 83). A befejező negyedik versenyre január 6 án az ausztriai Bisch­of­­sh­ofenban kerül sor. Európai győzelem Sao Paulóban A brazí­ai Sao Paulóban h­al­­­ali,h­etem­ezer rendezték meg a Gaze­te Deportiva című lap szil­veszteri nemzetközi futóverse­nyét 7300 m-es távon. A versenyt a három előző évben az argentin Suarez nyerte, most azonban európai győzelem született. Mar­tin­ Hyman, az angolok ismert 10 O0C-es futója győzött 21:24.7 mip-cel, ennél jobb időt eddig csak Zátopek ért el 1953-ban 20:53.4 mp-cel, akkor azonban a táv 100 m-rel rövidebb volt Hyman legerősebb ellenfele vá­ratl­anul Bikila lett. Az etióp ma­­rathoni olimpiai bajnok, akár­csak ősszel a prágai mezei futó­versenyen, most is bebizonyí­totta, hogy röviidebb táv­okon is versenyben van és 21:29.9 m­p­­cel lett második. A harmadik helyen Clerkx, a belgák egyik legjobb mezei futója végzett, utána a francia Boger, a chilei Sandoval és a portugál de Oli­­veára következett. A nemzetközi versenyt egyéb­ként 1945 óta tizedszer nyerte európai futó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék