Népsport, 1962. március (18. évfolyam, 41-62. szám)

1962-03-01 / 41. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1962. MÁRCIUS 1. ^­­Ára: 60 fillér ★ XVIII. ÉVFOLYAM, 41. SZÁM A. Sztarosztyin nyilatkozata a csütörtökön Budapestre érkező szovjet labdarúgó-válogatottak felkészüléséről Két labdarúgó bajnokjelölt a nyitány előtt Mozgalmas és színvonalas síbajnokság KORONA ÉS SZILÁNKOK (Géniből) Jani és a közönség (constantai színek) A románok nyerték a férfi és női egyest, Faházi másailik, Rózsás harmadik (Hétfőn este, első kiadásunk lezárása után még ez történt Constantában.) Az esti órákban 2súfolási­g teli nézőtér előtt került sor a döntőkre. Először a női találko­zót bonyolították le, itt a magyar csapat 3:1 arányú győzelmet aratott a Szovjetunió válogatott­jával szemben. Ezúttal is Heirits lelkes, nagyszerű játéka döntött. Meg kell azonban mondani, hogy ezt a román bajnokságot a ma­gyar együttes nem korszerű já­tékkal vívta ki, hanem igyekez­tek kivédeni a kevés nemzetközi rutinnal rendelkező szovjet játé­kosokat. Ez sikerült is. Női döntő: Magyarország —Szovjetunió 3:1. Kerekesné—Balasaite 0:2 (—12. —15), Heirits—Pajsarv 2:0 (115, 13), Ha­­rka. Kerekesné — Balaj­­e::e. Pajsarv 2:1 (7. —19. 141. Heirits—Balassité 2:1­­—15, 18. 161. A hosszúra nyúlt­ női döntő után meglehetősen elkésve kez­dődött meg a küzdelem a férfi verseny első he­lyéért. A magyar csapat jól kezdett, de 4:2-s vezetés után leadta előnyét, s egyenlítettek a ro­mánok. Faházi —Cobirsan 2:1 ( — 10, 19, 14). Óriási csata. Faházi az I. játszmában védekezett. Co­birsan kiütötte. A 2. és a 3. játszmában a magyar játékos közel ment az asztalhoz, bát­ran ütött és pörgetett. Halpert—Giurgiuca 1:2 (—13, 15, —13). Halpert balszerencsé­sen vesztett. M­égig jól tartotta magát, a döt­tő játszmát ,,csuszá­val” nyerte Giurgiuca. Rózsás —Cobirsan 2:1 (—13, 11, 20). Rózsás bátortalanul kez­dett, de a 2. játszmát bátor tá­madó­játékkal biztosan nyerte, a döntő játszmában elhúzott cobir­­san, de a fordulás után a nagy­szerűen pörgető magyar f­iú ellenállhatatlan volt. Faházi —Giurgiuca 2:1 ( — 18, 18, 16). Az 1. játszmában Giur­giuca mindkét olda­lről jól ütött. Ezután Fallázi erősített, bravúro­san védett, é­s jól időzített közbe­­sítései mindig pontot jelentettek. Halpert— Negulescu 1:2 ( — 9, 14, —9). A nagyszerű formában levő Negulescu­­biztosan győzött. Rózsás —Giurgiuca 2:1 (—18, 14, 16). Nagy taktikai csata volt. Mindkét játékos azzal az utasítással ment asztalhoz, hogy az ellenfél adogatásait azonnal pörgesse és saját adogatásai­ból legalább három labdát nyerjen meg. Minden fordítva történt, rendre letámadták és elnyerték egymás adogatásait. A kontracsatákból Rózsás jobb százalékkal került ki. Rózsás —Negulescu 0:2 (—11, — 15). A román bajnok „feltár­, tás nélkül” győzött. Faházi —Negulescu 1:2 (14, — 18, —19). Itt is nagy küzdelem folyt, a döntő játszmát 18:13 , után vesztette el Faházi. Ezzel a románok 4:4-re egyenlítettek, s­ Kiküldött munkatársunk távbaszélő-jelentése. *— (Constanta, február 28.) Hétfőn este a késői órákban fejeződött be csak a férfi csapatverseny döntője. Az utolsó mérkőzésről már nem is tudtam beszámolni, mert arra már lapzárta után került sor. Italpert kikapta­ Cobi­sante! és ezzel Románia férfi csa­pata nyerte meg 5:4 re a küzdelmet. Hozzá kell tennem,­­ hogy megérdemel­ten! A román együt­tes tapasztaltabb játékosokból állt, kiegyensúlyozottabb volt, mint a mienk. Különösen Negu­lescu játszott ellenállhatatlanul. Halpert, mint már jelentettem, balszerencsésen versenyzett,­­ többször is csuszával, hálóról le­­­perdülő labdával kapott ki. Mindamellett, csapatunk második helyezése nem ad okot semmi­féle elkeseredésre, ilyen fiatal gárdának a román válogatottól kikapni nem szégyen. Kedden elkezdődött az egyéni verseny, s azóta a férfiak és a nők küzdelmében is több meg­lepetés született. Sorrendben a következőket emelték ki. Fér­fiak: Negulescu, Stanek, Rózsás, Averin. Nők: Alexandru, Kere­­kesné, Pitica és Heirits. A ma­gyar lányok szereplését nem kí­sérte szerencse. Kerekesn­é ez­úttal sem tudta hozni megszo­kott formáját, és a 8 közé ju­tásért vívott küzdelemben 3:1-re kikapott Stanescutól. Ugyanitt Balatoniné is vereséget szenve­dett Színidtől. Heirits nagy aka­rással küzdött, de ő sem tudott bekerülni a legjobb négy közé, mert Eldreich (román) 3:0-ra le­győzte. Alexandru, Kidreich, Pi­tica és Passaru került az elő­döntőbe. A férfiak népes mezőnye rend­kívül heves küzdelmet vívott. Negulescu, Halpert, Sir­deanu, Szivacsev, Saur­oris, Botner. Ange­­lesei. Rózsás, Averin, Réthy, Co­birsan. Faházi, Ghiorghiuca, Ga­­tinski, Harcsár és Stanek jutott a legjobb 16 közé. (Sialper­t előzőleg 3:0-ra győzött Bodea ellen, P­ó­­zsás 3:0 ra Antonescu ellen, Fa­házi 3:0 ra Iscobici ellen, míg Harcsár 3:2-re verte Novikovot.) Eredmények. A 8 közé ju­tásért: Negulescu (román)—Hal­pert 3:1, Sind­ear­u (román)—Szd­­viacsev (szovjet) 3:0. Sam­oris (szovjet) —Botrea (román) 3:0. Rózsás—Angelescu (román­) 3:0. Averin (szovjet) — Ré­hy (román) 3:1, Fallázi — Cobirsan (román) 3:0. Ghiurghluca— Catinski (len­gyel) 3:0. Stanek (csehszlovák)— Harceár 3:1. A 4 közé jutásért: Negulescu — Sindeanu 3:1 (—17. 14, 11. 14), Rózsás—Sam­oris 3:2 ( — 16. 17. — 19, 12, 12). Faház:—Averin 3:1 (15. 14. —12. 2­1), Stanek— Ghiu­rghiuca 3:2 (—20, 15, 17. — 9. 17). Csütörtökön délután ismét ki­lőtték a „Megtelt” táblát a cons­tantai sportcsarnok pénztárának ablakára. Kétezerötszáz z­éac gyűlt össze a lelátókon,­­ óriási hangorkánn­al biztatták kedven­ceiket. Különösen a román ver­senyzők egyes sikereit ünnepel­ték nagy lelkesedéssel. Bizony rendkívül nehéz volt ilyen kö­rülmények között koncentrálni a versenyzőknek. Férfi egyes. Elődöntő: Faházi — Stanek 3:0 (17, 10, 14). Faházi n­agyon jól játszott, minden lab­dát megütött Negulescu — Rózsás 3:1 (17, -15, 15, 16). Negulescu minden tekintetben jobb volt. Döntő: Negulescu— Faházi ■ 3:0 (17, 12, 12). A román bajnok szinte ellenállhatatlanul játszott. Csaknem hiba nélkül ütött és szenzációsan védett. Faházis nem­ tudott kibontakozni, ütései nem sikerültek, kivédeni pedig ,nem tudta Negulescu­t A Román Nép­­köztársaság 1962. évi férfi egyes bajnoka: Negulescu, 2. Faházi, 3. Stanek és Rózsás. Női egyes. Elődöntő: Alexand­ru (román)—Elderich (román) 3:0 (16, 16, 121. Paisaru (szovjet) — Pitica (román) 3:0 (10, 10, 3). Döntő: Alexandru —Passaru 3:2 (—16. —19, 19, 19, 18). Vesztett állásból nyert Alexandru. A 3. játszma volt a lélektani forduló­pont. Mindkét versenyző labdát tartott s Alexandru vezetésekor lejárt az idő. Utána a nagyobb nemzetközi tapasztalattal rendel­kező román lány idegileg jobban bírta a küzdelmet. A Román Népköztársaság 1962. évi női egyes bajnoka: Alexandru. 2. Paisaru,­ 3. Eldreich és Pitica. Női páros. Nyolc közé jutott: Alexandru­­és Pitica (román), Stanescu és Max (román), Svar­cova és Bosa (csehszlovák), Noworyta és Szmidt (lengyel), Balaisite és Passaru (szovjet), Folea és Eldreich (román), Luzova (csehszlovák) és Cazac (román), Kerekesné és Heirits (magyar). A négy közé jutásért: Alexandru, Pitica—Sianescu, Max 3:0, Noworyta, Szmidt—­­Svarcova, Bosa 3:1, Balaisite, Paisarv—Folea, Eldreich 3:0. Kerekesné, Heirits—Luzova, Cazac 3:0 (16, 17, 15). A döntősje jutásért: Alexandru, Prtice — Noworyta, Szmidt 3:2 (—14, 20, 15, —15,13), Kerekesné, Heirits ~ Balaisite, Paisarv 3:1 ( — 17, 19, 16, 10). Nagyon jól játszott a magyar pár. Kerekesné ütései is bejöttek ezúttal. Férfi páros: Nyolc közé jutott: Negulescu és Réti (román), Szi­­vacsev­ért Kananccev (szovjet), Halpert és Harcsár (magyar), Sztanek és Evőre (csen­szlovák­), Averi­n és Novofev (szovjet). Ghiurghiuca és Cobirsan iró­nián.­, Calir,Idki és Kusinski (len­gyel), Rózsás és Fial­ázi (magyar). A négy közé jutásért: Negureeov, Réti—­Saivacsev, Karar­ejev 3:0, Sztanek, Svarc — civil pert, Har­csár 3:2 (—12, (17, 17, —21). Ha­talmas küzdelem, a döntő játsz­mában a magyar páros vezetett, de az utolsó labdákat nem tud­ták megjátszani. Ghiurgh­iuca, I Cobirsan—Averity, Novikov 3:0, 1 Rózsás, Faházi—Dallaski, Ku­­sinstei 3:0 (16, 14, 15). A döntőbe­­­ jutásért: Negulescu, Réti—Szta­­i­­­nek, Svarc 3:1 (—19, 18, 15, 17), 1 Rózsás, Faházi —Ghiurghiuca, Co-­­­birsan 3:0 (19, 18, 20). Vegyespáros. Nyolc közé jutott:­­ Cobirsan és Alexandru, Rózsás­­ és Balatoniné, Averin és Baiai-I­site. Sztanek és Svarcova. Negu­lesen és Pitica. Kusinski és Szmidt, Réthy­ és Folea, Faházi és Heirits. A négy közé jutásért: Cobirsan, Alexandru—Rózsás Balatoniné 3:2 (12, —18, 15, —14, 10), Sztane­k, Svarcova—Averin, Balaisite 3:2. Negulescu, Pitica — Kneinski, Szmidt 3:0. Réthy, Folea—Faházi, Heirits 3:2 (—15, 7, 12, —16, 17). A döntőbe jutásért: Cobirsan, Alexandru Sztanek, Svarcova 3:1 (14, 16, —22, 10), Negulescu, Pitica — Réthy, Folea 3:2 (18, —15, 16, -19, 19). A páros döntőkre a késő esti órákban került sor. Lakatos György Ülést tart pénteken a Magyar Testnevelési és Sport Tanács A forradalmi munkás-paraszt kormány újonnan kinevezte a Magyar Testnevelési és Sport Tanácsot, amelynek ülését az MTST elnöksége március 2-án, pénteken 10 órára összehívta. Az ülést a SZOT székházának (VI., Dózsa György út 84/b) HI. emeleti tanácstermében tartják. Napirend: 1. Az MTST elnökségének beszámolója. — Elő­adó: Egri Gyula. 2. Javaslat az MTST szakbizottsá­gának személyi összetéte­lére. — Előadó: Terényi Imre. (MTI) Országos kerékpáros-edzői értekezlet A kerékpáros szövetség egyik,­­ ősszel újjáalakult szerve, az­­ edzőbizottság nem töltötte tél­­­lenül az időt, tevékenysége az elmúlt hónapokban messze felül­múlta meglehetően rosszhírű elődje munkáját. Már az alapozó időszak mun­kájához segítséget adott az egye­süületeknél dolgozó edzőknek, s ezen kívül előkészítette a most soron következő országos edzői értekezletet. Március 3-án délután 4 órakor gyűlnek össze a sportág edző az I­IKSZ Szabó J. utcai helyiségé­ben országos értekezletre. A megbeszélésre a működő edző­kön kívül elvárja az edzőbiztat­ság mindazokat, akik ugyan nem dolgoznak edző­­minőségben, de edzői minősítésük van, s benne élnek a kerékpáros életben. Az értekezlet napirendjén több érdekes kérdés szerepel. Első­sorban s­zó esik természetesen az alapvető időszak munkájának értékeléséről, valamint a vidéki és fővárosi edzők szakirodalom­mal való ellátásáról is. Az­ edz­ő­­bizottság ugyanis ilyen módon is szándékozik szakmai támogatást adni az elszigeteltebben dolgozó edzőknek. És nyilván sokakat érdekel még a harmadik nagy kérdés­csoport, amelyet így jelöl a napirend: ,,Edzői problémák, ez országúti versenyzők jobb felké­szítése, jobb edzői miunka.” Divin és Dijkstra vezet, Újlaky a hatodik helyen áll .- Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelen­tése.­­ (Genf, február 28.) Kedden reggel meglehetősen gyér érdek­lődés mellett a férfiak kötelező gyakorlatával kezdődött meg a műk­orcso­ lyra Európa-bajnokság. Óriási mezőny gyűlt össze, , a magyar Ujlaky Károly tizenket­tediknek futott. Rendkívül nyu­godtan, versenyzett, gyakorlatai szépen sikerültek, a hátra kígyó vonalban például a kötelező gya­korlatok után, vezető Karol Di­viot is megverte. Az Európa-bajnokságért har­coló három „nagy”, Divio, Dal­­mat és Sch­oelldorfer­ közök ter­­més­zetesen éle® harc folyt már a kötelező gyakorlatokban, a ki­tűnő iskolázó hírében álló Divia a második figurát elrontotta és a jelek szerint nehéz dolga lesz ezek után Calmat-val, akit jobb szabad ker esől­yá­zónak tartanak, mint öt. Bár az iskola­gyakorlat­ok u­tán még korai lenne a­kár a bajnok­ság, akár a helyezésed-­ sorsáról beszélni, ez már bizonyosnak látszik, hogy Ujlaky Karcsi elő­kelő helyezése megmarad. Becs­ike szerint szabadkorcsolyázás­­kait ez angol Johns megelőz­heti, de az NDK-beli Rockenauer aligha fogja rajta behozni 45.7 pontos hátrányát. A kötelező gyakorlatok után a sorrend a követy­­ező: 1. Divta (Csehszlová­kia)­­1206.3, 2. Ca­mart (francia) 1195.8, 3. Sclbned­dorfer (NSZK) 1166.3, 4. Jonne (Ausztria) 1118, 5. Danzer (Ausztria) 1082, 6. Uj­laky (Magyarország) 1001.4.­­ Kedden a késő est­i órák­ban került sor a párosok első futá­sára. Nagyszerű gyakorlatot mu­tatott be a Belouszova—Proto­­popov-páros. Nagyszerű szerep­lésüket még az sem zavarta, hogy­ Ludmilla Bekxiezova ki­futott egy kicsi­t a pályáról és egy virágcserepet átugorva ke­rült vissz­a anélkül, hogy ezt a legcsekélyebb zökkenőt jelentette volna. A Patinoire jégterülete nagyobb a szabályos pálya­­méretnél és ezért rózsákkal és páfrányokkal kerítették el a pályát. Ez jónéhány versenyzőt zavart. Ugyancsak nagyszerű gyakorlatot mutatott be a har­madiknak futó Kilius, Baumler­­pár és a fergeteges iramot dik­táló Göbl, Ningel-kettős. Érdekes gyakorlatuk volt a svájci Johner-testvéreknek. Várakozás alatt szerepelt viszont a Bil­men­berg, Mensching nyugatnémet páros. Szerdán reggel a női kötelező gyakorlatokkal­­ folytatódott a verseny. Zöllner Helga 19.-nek indult. Sajnos, teljesen érthetet­len izgalom vett erőt rajta és emiatt tudásához képest gyen­gébben szerepelt. A nőknél a négy figura le­futása után a sorrend a követ­kezőképpen alakult: 1. Dijkstra (Hollandia) 794, 2. Heitzer (Ausztria) 748.3. 3. Frohner (Ausztria) 687.5 4. Clifton­ Peach (Anglia) 681.1. 5. Hassler (Fran­ciaország) 669.1. 6. Sengstschmid (Ausztria) 650.3. ... 16. Zöllner (Magyarország) 576.1. Délután került sor a tánco­sok futási sorrendjének, vala­mint kötelező gyakorlatának a sorsolására. A magyar Korda, Vásárhelyi-páros 12-iknek fut. A csütörtökön reggel 3 órakor kezdődő kötelező gyakorlatok programja: fox-írott, bécsi wal­­zer, kihat!, tangó. A csütörtök este sorra kerülő szabadkor­­csolyázási program sorrendjét is kisorsolták. A magyar Uj­laky Károly 16-iknak fut, s így a televízió közönsége is látni fogja. Réti Anna V. Dózsa-Bp. Vörös Meteor 9:5 (5:1, 2:2, 2:2) Kisstadion, 1000 néző V: Dom­bóvári, Ujfalussy E. U. Dózsa: Vedres — Patócs Gy., Palotás fi ■- Lőrincz, Palotás I, Boróczi, Csi­llajek, Molnár, Keresztes. Klink, Patócs A . Kondorosfi. Edző: Bán József . Bp. V. Meteor: Losoncai Gy. — Zieger, Losoncai J. — Egri, Ha­vas, Kenderes!. Cs: Martinuzzi, Olba, Tóth, Rozgonyi, Szlávi, Miks, Kun, Varga. Edző: Cserva László. Gólütő: Boróczi (4. p.), Palotás I. (5. p.), Klink (6. pl, Lőrincz (12. p.), Ken­deressi (15. p.), Bo­­róczi (16. p.), Palotás I. (24. p.), Varga (23. p.), Tóth (2­9. p.), Ha­­jek (33. p.), Palotás I. (45. p.), Szlávi (58. d), Boróczi (59. p ), Miks (59. p.). A gyors, veszélyes Vörös Meteor-támadások hárítása köz­ben már az első percekben sok dolga akadt V­edresnek. A lila fehérek alig jutottak szóhoz. A Meteor játékosai azonban a heves támadások közepette csaknem teljesen megfeledkeztek a védekezésről és így a nagy akarással küzdő első Dózsa-sor már a 4. percben gólt szerzett Boróczi révén. A dózsások újabb két perc alatt újabb, két gólt ütöttek még a tehetetlen Loson­czi hálójába. Ezután kiegyenlítő­dött a küzdelem. Meteor-helyze­tek, Dózsa-gólok jellemezték továbbra is a találkozót. A Meteor támadásai nem jelentet­tek­ különösebb veszélyt Vedres kapujára, mert Kenderesiék főleg távoli lövésekkel kísér­leteztek. Néha azonban a távoli lövések is veszélyesek lehetnek. Így történt ez a 16. percben, midőn Boróczi, az emberhátrány­ban játszó Dózsa csatára a fél pályáról lőtt igen erősen, s a korong a könnyelműen utána nyúló Losoncai Gy. ütőjéről a hálóba pattant. A 11. harmadban a Dózsa újabb gólja, ellenére sem adta fel a Meteor. Kun jól időzített átadá­­sából Varga a kapust is kicse­lezve továbbított­a a hálóba, Patócs Gy. került ezután a bün­­tetőpadra, a Meteor azonban nem tudta kihasználni ember­előnyét, de később Tóth révén mégis szépített az eredményen. Az újabb Meteor-gól is a levegő­ben lógott, Havas azonban kis­­büntetést kapott. Ezalatt Ken­­deresi néhány túl kemény bele­­m­enése okozott izgalmat a pályán, majd Hajek gólja le­hű lőtte a kedélyeket. Izgalmas, továbbra is érdekes volt a játék Változtatlanul érdekesen alakult a harmadik harmad. A többet kezdeményező Dózsa irányította ugyan játékot, de a Meteor ezúttal már jobban védekezett, és támadásait gólokkal tudta be­fejezni.. A 2:2-s haramadered­­mény hűen tükrözi a látottakat. Az U. Dózsa gyors, gólveszé­lyes támadásokkal az I. har­­­­mad első perceiben a maga ja­vára tudta fordítani a mérkőzés sorsát. A későbbiek sorén hiába javított teljesítményén a Vörös Meteor, az I. harmadban kialakult Dózsa-előnyt már nem tudta behozni. A néhány durva védelmi hibától eltekintve iz­galmas, színvonalas találkozó volt. A Dózsa az utóbbi mérkő­zéseihez képest javuló formát mutatott, első támadósora külö­nösen gólveszélyesen játszott Ez volt a II­. forduló eddigi legjobb mérkőzése. A Dózsa együtteséből az első csatársor mellett Hajek játszot jól. A Meteorból senkit sem le­hetne különösebben kiemelni, a gyengén működő védelem mellett Losonczi Gy. is több hibát vétett és főleg rossz felfogásban játszott: többször elhagyta kapu­ját és néhány gól ennek tulaj­donítható. A játékvezetők néhány esetben­ hibáztak, elnézték a durvaságo­kat.­ A nagy érdeklődésre való tekintettel a szombat délutáni FTC—II. Dózsa jégkorong rangadó jegyeit csütörtöktől kezdve elővételben is árusítják az ismert elővételi helyeken. Másodszor már job­ban mén ökölvívóinknak . BUDAPEST-VÁLOGATOTT-BOLGÁR B VÁLOGATOTT 12:8 *— Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése. — A második mérkőzésre a feldí­szített kiállítási csarnokban ma­gyar idő szerint fél 7 órai kez­dettel került sor Plovdivban. 5500 néző előtt szép ünnepély előzte meg a találkozót. A ma­gyar öklözök ezúttal jobb formá­ban szerepeltek, de az ellenünk kiállt bolgár B-válogatott jóval gyengébb erőt képviselt a bol­gár A-válogatottnál. A mérkőzé­sek többnyire szorosak voltak. Eredmények (elől a magyar öklözök). Légsúly: Forró egy. Cserko­siszky ellen. Forró azonnal he­ves sorozásokat indított, a bol­gár fiú megelőző balhorgai rit­kán ültek. A 2. menettől fel­váltva kezdeményeztek. Cserko­­siszky erős balegyeneseket ütött, fejre. Forró viszont fejre és testre mért balhorgokat alkal­mazott. A hajrát is jobban bírta Forró, és miután egyszer rászá­­moltak a bolgár öklözőre, egy­hangú pontozással győzött. 2:0. Harmatsúly: Török Gy. pgy. Gheorghiu ellen. Három percig alig esett ütés, a második menet viszont heves bel- és közelhar­cot hozott. Török ment előre, de tenyeres ütésért a 2. menetben egyszer megintették, majd a har­madikban tömét. Ellenfele végül már alig állt a lábán, de Török így is csak­ szorosan győzött. 4:0. Pehelysúly: Nagy K. pontozá­sos vereséget szenvedett Ahme­­dovtól. A küzdelem fokozatosan dulakodássá,­ birkózássá fajult. Kemény ütés alig esett, Ahme­­dov több kezdeményezésével nyert. 4:2. Könnyűsúly: Kajdi a 2. menet­ben kiütéssel győzött Ignatov ellen. Kajdi ügyesen hárított és hosszúkarú vetélytársa hiába próbálta egyenesekkel feltartóz­tatni. Az egyik támadás végén pontosan ült Kajdi jobbhorga és Ignatovot kiszámolták. 6:2. Kisváltósúly: Tóth I. pgy. Ale­szov ellen. Változatos kü­lharc alakult ki. Tóth balegyenesekkel és kemény jobbhorgokkal egyre űzte ellenfelét. A belharcokból mindig ő került ki győztesen. 8:2. Váltósúly: Dienes pgy. Radel ellen. Dienes hamarosan sorozni kezdett és ellenfelét többször is megingatta. 10:2. Nagyváltósúly: Németh J. pgy. Atanaszov ellen. Németh meg­állás nélkül támadott, de ellen­fele állta a sarat. Villámgyors horgok és felütések cikáztak, Atanaszov néha váratlan ellen­sorozásai ritkán sikerültek. 12:2. Középsúly: Edöcs posz. Papa­­rizovtól. Paparizov szélviharként tört Edöcsre és nagyerejű hor­gokat és felütéseket próbált el­lenfelén elhelyezni. Edöcs hő­siesen küzdött, néha keresztbe­­verései is pontosak voltak, a sokkal rutinosabb Paparizovval azonban nem bírt. 12:4. Féli­ ahezss­y: Vörös pvsz. Vel­­kovtól. Velkov állandóan a ma­gyar fiú gyomrát kereste, vagy követő jobbhorgokat helyezett el. Vörös beugrásból ütött egyene­sekkel próbálkozott. A 2. menet­től mindinkább közelharc alakult ki, ebben Vörös sokat támaszko­dott vagy fejelt. 12:6. Nehézsúly: Szénás! pvsz. Pan­­dovtól. Az 1. menetben mindket­ten igyekeztek egymás gyengéit megtalálni. A 2. menetben Szé­nás­ balhorgokkal kisebb előnyt szerzett, de a hosszúkarú Pandov egyenesekkel kiszurkálta. Pan­­dov erővel is jobban bírta. 12:8. Z. Vincze György LEGÚJABB Magyar Kornélia országos csú­csot javított az 1500 méteres gyorskorcsolyázásban.

Next