Népsport, 1962. július (18. évfolyam, 127-149. szám)

1962-07-01 / 127. szám

1 A MADS AR TELI KEVELÉAI Ét* hPORI­­ANÁ­­S LAPJA VASARNAH962. julius L ^ Ára 100 fillér if xviii. Évfolyam, 127. szám im iWir Ttr­H—————————M ­ Kegyensúlyozott küzdelem az összetett bajnokságon Az orágoi tízpróba- és női ötpróba-tjnokság első napján a szélmér általában 3 m-es, sőt még erőb­b hátszelet jelzett, s így csúcsvításról már eleve nem lehe­tt szó. A tízpróbában Hubai vártlanul szoros küz­delmet vzott Bakaival, aki a 100. távo és a súly révén el is húzott a Honvéd-versenyző­től. A máodik nap azonban pa­­pírforma szerint inkább Hubai­­­­nak kedtz. A női bajnokságon m­ég kigyensúlyozottabb volt a küzdelm az első négy helye­zett köret, és a bajnokság sor­sa még tljesen nyílt. A tízpálca állása: 1. Bakai (Csepel) 801 (11.2, 702, 14.29, 183, 54.2). 2. Hubai (Bp. Honvéd) 3669 (11.3, 696, 13.50, 163, 54.2). 3. Farkasinszky (TFSE) 3355 (11.1, 618, 13.96, 160, 53.6). 4. Horváth (U. Dózsa) 3342. 5. Csu­­torás (Tatabányai Bányász) 3177. 6. Szécsei (PVSK) 3088 pont. (15 induló). A női ötpróba állása: 1. Né­meth I. (V. Dózsa) 2492 (11.1, 8.63, 152), 2. Mihályfi (DVTK) 2485 (12.6, 10.25, 1601), 3. Ró­zsavölgyivé (Bp. V. Meteor) 2447 (11.5, 9.59, 147), 4. Kovács A. (Bp. Honvéd) 2442 (11.9, 10.31, 147), 5. O. M. (TFSE) 2336, 6. Knapp (IBEAC) 2272 p. (15 induló). Vasánap délután Újpesten: Újpesti Dózsa—CKD Prága A sporté­ám­iában A VIT DIADALÚTJA (IV. rész)­­ Akitől sokat várunk Kiütött munkatársaink riportja Prágából és Londonból Kitűnően hajrázott a magyar vízilabda-válogatott Mgyarország-Jugoszlávia 5:1 (0:0,2:0,0:1 3:0) Sportosba. 3000 néző. Vezette: Bauwens (belga). Magyarorsg: Boros — Mayer, Gyarmati — Markovité — Kanizsa, Smetör. Kárpáti d­v Csere: Jarád II, Felkai. Jugoszláv! Radam — Csukvas, Baric — Simenc — Szandics, Nardel­, Jankovics. Csere: Trumbica, Brankovics, Matosics, Mustetk­ocs. A gólos sorrendje: Kárpáti dr., Dömör, Szandics, Dömö­tör, Kanta, Kanizsa. Egy-egy spufalövés vezette be a játékot, egesség és annak kö­vetkeztébe több eladott labda jellemezte a első negyedet. Bo­rosnak kő alkalommal kellett védenie,­­ egyik lövés sem volt veszélyes, a II. negyed elején ragyogó magyar támadás hozta az első gólt. Dömötör labdájá­val Kárpáti kifordult, és élesen lőtt az ellenkező sarokba. 1:0. Utána a jugoszlávok szorongat­tak, de támadásaik nem tudtak kibontakozni. 50 mp-cel a szü­net előtt Csukvast kiállították, az emberelőnyt Dömötör révén gólra váltották. 2:0. A harmadik negyedben mind­két csapat több cserét eszközölt, a jugoszlávoknál Muskatirovics állt be a kapuba. Váratlanul jött a jugoszlávok gólja, Szandics labdáját Boros már csak belül­ről tud­ta kihalászni. A gólra he­ves támadásokkal válaszolt csa­patunk: Kárpáti lövése szögletet hozott. Kanizsa a kapufát ta­lálta el, majd gólt lőtt , de közben letelt az idő. Az utolsó negyedben élénkült a játék, nálunk ismét Dömötör jött vissza, Kárpáti állt ki. Re­mek lendülettel támadott a m­a­­gyar csapat. Markovits felúszott, Dömötörhöz játszott, és­­ bent volt a harmadik magyar gól. Jankovics szabálytalansága ki­állítással végződött. Hamar érté­kesítettük az emberelőnyt Ka­nizsa révén. Szinte ellenállhatat­lanul játszott ebben a negyed­ben a magyar csapat, s a befe­jezés előtt Dömötör átadásából Kanizsa ismét a hálóba talált. A játék első három szaka­szát szoros emberfogás jelle­mezte. A jugoszlávok a tőlük megszokott felfogásban küz­döttek, de már ekkor is ki­domborodott a magyar csapat nagyobb gyorsasága, ötlete­sebb támadásszövése. Hiába próbálták a jugoszlávok az utolsó negyedben felfrissíteni csapatukat, a magyar játéko­sokban több erő és lendület volt. A magyar kapuban Borosnak nem akadt túl sok dolga, Mayer sok támadást indított, s gyakran lőtt kapura is. Markovits — kü­lönösen az utolsó negyedben — hírnevéhez méltóan játszott. Ügyes, megmozdulásokat lehe­tett látni Kárpáti dr.-tól és Dö­mötörtől is. Dömötör két gólja pompás teljesítmény volt, Kani­zsa a játék utolsó szakaszában talált igazán magára. A jugoszláv válogatottban a két kapus közül Muskatirovics volt a megbízhatóbb, annak el­lenére, hogy több gólt kapott, mint társa. Főleg, Szandics játéka emelkedett ki a csapatból, ő lőtt a legtöbbet kapura. A többiek eléggé szürkén mozogtak. I Lenkei és Jacsó győzött Pozsonyban . Ti­ beszél? Jelentésünk­ek (Pozso­n, június 30.) Kelle­metlen, ideg időben, 20 fokos vízben redezték a hagyomá­nyos nemzetközi úszóversenyt, amelyen a hazai és a magyar versenyükön kívül osztrákok és bolgárok indultak. Jacsó és Lenkei biztosan győzött. Olt Éva az II. időfutam­­ban indult, amelyet megnyert, de a II. időfutam­ban indult Kucendová jobb id­őt úszott nála. 100 m női hát: 1. Jacsó (ma­gyar) 1:15.4, 2. Seitz (osztrák) 1:16.7, 3. Britkova (csehszlovák) 1:17.4. 100 m női gyors: 1. Ko­cendová (cs) 1:07,5, 2. Olt (i) 1:08.3, ...9. Gágyor (m) 1:12.8. 100 m férfi mell: 1. Lenkei (ma­gyar) 1:14.7, 2. Svodoba (cs) 1:15.5, 3. Svozil (cs) 1:16. Vasárnap folytatják a ver­senyt. Sárosi Imre ­ Nagy közönségsiker a Volksstimme sportbemutatóin , (Bécs Június 30.) Szombaton Jd. Volkstimme kétnapos ünnep­i­ségére megérkeztek Bécsbe a varsói Trybuna Ludu és a ber­lini Nees Deutschland képvise­lői is. A Pravda, az Humanité, az Unit, a Scinteja, a Rudé Právo is a Népszabadság már korábba Bécsbe érkezett kül­­dötteivl együtt így nyolc kül­földi k­omun­ista testvérlap kép­viselte magát a hagyományos Volkssimme-j­uniálison. Bécsen, a Jezsuita-mezőn, szombton délután tízezreik nézték végig a Volksstimme juniálisának magas színvonalú sportbemuta­tóit. Papp László háromszoros magyar ökölvívó olimpiai baj­nok, hvatásos Európa-bajnok és Leó K­tesil osztrák versenyző vívott barátságos mérkőzést. Nagy sik­ere volt a magyar férfi és női tornászok gyakorlatainak. Ren Slymesöket Lopatyin (szovjet), Baszanowski és Palinski (len­gyel) világbajnokok. Földi és Veres magyar világcsúcstartó képviselte Dodoracek és Eegel osztrák bajnokkal együtt. Földi eredménye 345 kg (115, 100, 130), Veres teljesítménye 435 kg (140, 125, 170). A kerékpárver­senyen az osztrákok legjobbjai­val az NDK, Magyarország, Románia és Lengyelország kerékpárosai versenyeztek. Földyné és Lukácsné, valamint a csehszlovák Andreadis és Stipek asztalitenisz bemutatót tar­tott. AZ ÜNNEPI BEMUTATÓK keretében Budapest ifjúsági válo­gatottja Bécs ifjúsági váloga­tottja ellen játszott. Fiaink látvá­nyos játékkal rukkoltak ki és szép­­ütésekkel, nagyszerű me­zőnyjátékkal 3:1 (10, —13, 3, 2) arányban győzték le a jó erők­be álló osztrákokat. 2 :®-ra vezeí & Vasas Népstadion, 25 000 néző. Ve­zette: Tyl (Mach, Fene). Vasas: Szentmihályi — Ihász, Mészöly, Sárosi — Bundzsák, Berendi — Mathesz, Farkas, Machos, Pál I, Pál II. Atalanta: Cometti — Rota, Gardoni, Roncoli — Niel­­sen, Colombo — Olivieri, Da Costa, Nova, Christensen, Co­nt­enghini. Remekül kezdett a Vasas. Nagy lendülettel támadott, de a tömö­rülő védelemmel szemben egy ideig nem tudott gólhelyzetet ki­dolgozni. A 8. percben Machos remekül futtatta lyukon Farkast, a jobbösszekötő szélsebesen maga mögött hagyta a védőket, és mintegy 10 méterről a kimoz­duló kapus mellett a kapu jobb­­sarkába helyezte a labdát, 1:0, a Vasas javára. A következő percben Machos megismételte előbbi teljesítmé­nyét, de ezúttal Pál lét szök­tette kitűnő labdával. Pál­­ ugyanúgy, mint Farkas, nagy lendülettel kiugrott és mintegy 12 méterről laposan a bal sa­rokba lrtt. 2:0. Továbbra is a Vasas kezdeményezett. A ven­dégcsapat a 18. percben jött fel. Nova veszélyes távoli lövését Szentmihályi kapu fölé tolta. Utána Colombo szabadrúgása futott hajszállal a kapu fölé. A 20. percben Pál II és Pál I ve­zetett szép támadást, amelynek végén Pál I kiugrott, lövését Cometti először kiejtette, de az­után ismét megkaparintotta a labdát. A rúgás pillanatában Rota rátartott a labdára, Pál I megsérült és kiállt. A 26. percben tért vissza, de erősen sántítva és a balszélre állt. A 27. percben Mathesz kicselezte a védőket, elég nehéz szögből rá­lőtte a labdát, amely Gardoni lá­báról szögletre pattant. Nem sok­kal később Pál II lövését védte Cometti. A 37. percben Pál I végleg elhagyta a pályát. A félidő hátralévő részében az olasz játékosok igen sokat sza­bálytalankodtak, emiatt több íz­ben ie szünetelt a játék. A Vasas támadott többet ebben a játék­részben is. (Lapunk zártakor a mérkőzés még tart.) LEGÚJABB Vízilabda­­ Utánpótlás válogatott—B-válo­­­­gatott 7:6 (2:0, 0:2, 2:1, 3:3). Sportuszoda. V: Brandy. Után­pótlás vál.: Kökény — Pécsik, Kiss A. — Mohácsi — Kőröshe­gyi, Rusorán N­, Tóth. B-vál.: Ambrus — Dancsa, Bolváry — Lepkee dr. — Váczi, Szikora, Csillag. Csere: Kies E. A gólok sorrendje: Tóth (4 m-ből), Kiss A., Szikona, Leples dr., Kiss A., Köröshegyi, Leples dr. (2), Csil­lag, Rusorán II (4 m-ből), Mohá­csi, Kiss E., Rusorán II. VIDÉK IFJÚSÁGI VÁLOGATOTT — BUDAPEST IFJÚSÁGI VÁLO­GATOTT 14:8 Ökölvívás, Székesfehérvár. Eredmények (elől a vidéki ökölvívók). Papírsúly: Madarász pgy. Pálfi ellen. Légsúly: Ajtai a 2. menetben fa. Junghaus ellen. Harmatsúly: Tóth Gy. pvsz. Berkestől. Pehelysúly: Ma­gyar pgy. Leichreich ellen. Könnyűsúly: Peti pvsz. Szarvas­tól. Kisváltósúly: Tauser ellen Papp L. az 1. menetben fa. Váltósúly: Papp A. egy Szalai ellen. Nagy­váltósúly: Pataki ellen Kiss S. a 2. m. fa. Középsúly: Dobó átesett a súlyhatáron, s Bartha mn. győzött. Félnehézsúly: Kosa ellen Tu­­harlaky a 2. m fa. Nehézsúly: Ba­kuval szemben Somodit az első menetben sorozatos szabályta­lanságok miatt leléptették. Ezzel a vidéki válogatott 14:8 arány­ban győzött. Még a következő válogató jel­legű mérkőzések voltak. (Elől a vidékiek.) Pehelysúly: Kapcsi pgy. Kozák ellen. Kiváltósúly: Obendorf pgy. Kovács I. ellen. Váltósúly: Benisz pgy. Kiss L. ellen. Középsúly: Dobó ellen Ju­hász G. 2. m. fa. és Misuk posz. Bartától. Nem hivatalosan tehát 22:8 arányban győzött a vidéki ifjúsági válogatott. Csak férfi párosban... Távbeszélő-jelentésünk. « (Zinnowitz, Június 30.) Az NDK nemzetközi teniszbajnok­ságának küzdelmei során a ha­zai versenyzők és a fiatal cseh­szlovákok szerepelnek különö­sen jól. A magyarok — a Ko­máromi, Korda-kettős révén — csak a férfi párosban jutottak el a döntőig. Férfi egyes elődöntő: Sthaf­berg (NDK) —Komáromi 6:0, 2:6, 6:0, 6:2, Fuhrmann (NDK)—Kor­da (csehszlovák) 2:6, 6:4, 3:6, 6:1, 6:3. Női egyes elődöntő: Rodesová (csehszl.)— Bardóczi 6:2, 6:4, Johannes (NDK) —Hor­­sickova (csehszl.) 6:3, 4:6, 6:3. Férfi páros elődöntő: Korda, Komáromi — Stahlberg, Trettin (NDK) 6:2, 6:0, 6:3, vegyespáros elődöntő: Rautenberg, Vahley (NDK) Komáromi, Bardóczi 6:1, 6:3, női páros elődöntő: Johan­nes, Linder (NDK) —Bardóczi, Szabó 61. 3:6 6:3, ifjúsági fiú egyes elődöntő: Koudelka (csehszl.) — Gádi 6:3, 6:4, Hole­­csek (szehr.)— Baranyi 6:3, 6:0, leány egyes elődöntő: Kodesová (csehszl) —Szabó 6:0, 6:1. Somogyi Semét Kun Szilárd a világcsúcsnál jobb eredménnyel győzött Lipcsében .­­ár beszélő-­ elemesünk.­­ (Lipcse, Június 30.) Az NDK lövészbajnokságán pénteken és szombaton újabb magyar sike­rek születtek. A négy verseny­­számból hármat a magyarok nyertek (a negyedikben nem in­dult magyar versenyző). Pénteken a kisöbű 120 lövéses összetett verseny került sorra. Ebből a 42 versenyző közül Ho­­lup János került ki győztesen, s a fiatal Kuti Gusztáv ie igen jól szerepelt. Kisöbű sportpuska 120 lövéses összetett. NDK-bajnok: Holup János (M­agyarország) 1136 (fek­vő: 388, térdelő: 384, álló: 364), 2. Gólla (NDK) 1134 (385, 383, 1366), 3. Hány (NDK) 1132 (380,­­ 385 359), 4. Marsch (NDK) 1130­­(386, 382, 362), 5. Kuti G. (m) 1129 1390, 376, 363), ...9. Krejcs (m) 1124 (388, 374, 382), 10. Lacsni (m) 1124 (385, 378, 361), ...13. Szabó (m) 1119 (390, (Folytatás a 2. oldalon.] Csiking egy tizeddel megjavította a 200-as hátúszó-csúcsot Szeles időben kezdődött meg Budapesten és Egerben az or­szágos I. osztályú úszó-csapat­­bajnokság. A budapesti verseny során többen megjavították idei legjobb eredményeiket, ami biz­tató jel a közelgő magyar—an­gol mérkőzés szempontjából. Csikány 2:19.7-tel új csúcsot ál­lított fel. 100 m női gyorson Frank Mária idei első rajtja jó időt hozott. Madarász Csilla 75 méternél — második helyen — nagy kortyot ivott, megállt, aztán tovább úszott. Eredmé­nyét, miután a kötélen megpi­hent, megsemmisítették. Egyéni csúcsot ért el Szlamka, a ve­­gyesúszás­ban pedig Burmeister megjavította az ifjúsági csúcsot. (Folytatás a 2. oldalon.) Balaskó (Tipográfia) győzött a Magyar Kerékpáros Körverseny első napján Szombaton délben az Építők Dózsa György úti székháza előtt gyülekeztek a Magyar Kerékpá­ros Körverseny résztvevői. A versenyzők felsorakozva hall­gatták végig a versenyt megnyitó ünnepi beszédet Ennek elhang­zása után megtörtént az ünnepé­lyes rajt és a verseny résztvevői lassú menetben hajtottak a hi­vatalos rajt színhelye felé, vé­gighaladva a Népköztársaság út­ján, a Nagykörúton, a Petőfi­hídon, egészen az Osztapenko emlékműig. Az emlékműnél volt a rajt. Rögtön az indulás után erős iramot diktáltak az élen hajtó magyar válogatott kerettagok, s az osztrák csapat tagjai. Negy­­venöt-ötven kilométeres sebes­séggel hajtották végig az első 10 kilométert, majd némileg esett az Iram. Az útnak ezen a (Folytatás a 2. oldalon.) Ausztrál férfi fölény, változatos női mérkőzések Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése, r. (London, június 30.) A férfi­aknál teljes az ausztrál fö­lény, hiszen a legjobb nyolc közé nem kevesebb, mint hat ausztrál teniszező jutott a wimbledoni bajnokságon. Eu­rópát egyedül a spanyol Mamiel Santana, az elmúlt évi párizsi bajnok képviseli, de neki sem jósolhatunk sok esélyt a to­vábbjutásra, hiszen a következő fordulóban a wimbledoni baj­nok Laver lesz az ellenfele. A legjobb nyolc közé Rafael Osuna, a mexikóiak fiatal, pá­rosban két évvel ezelőtt nagy meglepetésre wimbledoni baj­nokságot nyert kerekarcú, erő­sen kreolbőrű teniszezője ke­rült még. Osuna következő el­lenfele Neale Fraser lesz, az ausztrálok egykori legjobbja, aki igeig-igeli, botladozva­, de azért egymás után veszi a wimbledoni akadályokat. Az alsó ágon ezzel szemben (Folytatás a 2. oldalon.) ....... Kedvezőtlen időben is kitűnő eredményekkel kezdődött a Znamenszkij-emlékverseny ■a Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése. ( Moszkva, Június 30.) Az idei Znamenszkij-emlékverseny első napját nem fogadta kegyeibe az időjárás. Szombaton délutánra ugyan elállt az eső, de mind­össze 10 fokot mutatott a hő­mérő, s időnként hideg szél fújt. A kedvezőtlen körülmények el­lenére húsz ország atlétái szín­vonalas küzdelmet vívtak a Le­­nin-stadionban — több kitűnő eredménnyel. Az ügyességi szá­mok általában az esélyesek győ­zelmével végződtek, Brumel, Ter-Ovaneszjan, Balázs és T. Press kiemelkedett ellenfelei kö­z­ül, de a diszkoszvetők és a ge­­relyhajítók eredményei a várt­nál gyengébbek voltak. A futószámok közül a legna­gyobb érdeklődés az 5000 m-t előzte meg, kár, hogy a szél az iram rovására ment. Hama­rosan hetes élboly alakult ki, ebben futott Szekeres és Pin­tér is, utóbbi azonban 1600-nál erős szúrás miatt kiállt. Bolot­­nyikov 2000 m-nél robbantott s ettől kezdve a három szovjet futóval csak Szekeres tudott lépést tartani — a csengetésig. Ekkor Bolotnyikovék elhúztak tőle, de a célegyenesben a visz­­szaeső Nyikityint majdnem be­fogta. Az utolsó 400 m 60.5 mp volt. Nagy sikert aratott Szin Kim Don, aki 25.5-ös 200 as kez­dés után beállította nemhivata­los világcsúcsát, amely csak azért nem hitelesíthető, mert a Koreai NDK nem tagja a nem­zetközi szövetségnek. Magyar részről még Kalocsai és Antal szerepelt szombaton , mindketten erősen elmaradtak hazai eredményeiktől. Férfiak 100 m: 1. Ozolin (szovjet) 10.4 2. Polityiko (sz) 10.5, 3. Ottoli­­na (olasz) 10.6, 4. Csen Csia- csuain (kínai) 10.6. 5000 m: 1 Bolotnyikov (sz) 14:02.4, 2. Ar­tinyuk (sz) 14:08, 3. Nyikitinc­ (sz) 14:13.8, 4. Szekeres (magyar) 14:13.8, 5. Janke (NDK) 14:26.2, 6. Barabás (román) 14:26.6. Magas: 1. Brumel (sz) 215, 2. Bolsov (sz) 205, 3. K. A. Nilsson (svéd) 205. Távol: 1. Ter­­va­neszjan (sz) 790, 2. Vaupsas (sz) 709, 3. Klimov (sz) 760, 4. Bon­­darenko (sz) 755, . . . 12. Kalo­csai (m) 703. Diszkosz: 1. Tru­szenyev (sz) 56.21, 2. Buhancev (sz) 55.73, 3. Baktusnikas (sz) 54.10, 4. Zemba (csehszlovák) 53.31. Nők 100 m­: 1. Popova (sz) 11.6, 2. Itkina (sz) 11.7, 3. I. Press (sz) 11.7, 4. Maszlovszkaja (sz) 11.7. 400 m: 1. Szin Kim Don (koreai) 53, 2. Reinnagel (NDK) 57.7, 3. Rusinja (ez) 57.9. Magas: 1. Balázs (z) 180, 2. G. Kosztenko (sz) 170, 3. Cseng Feng-jung (kínai) 165. Súly: 1. T. Press (sz) 17.53, 2. Zibina (ez) 16.09, 3. Dojnyikova (sz) 15.51, 4. Zsdanova (sz) 15.75. Gerely: 1. Lasztykko (sz) 54.52, 2. Gorcsa­­kova (sz) 50.88, 3. Peldeam (sz) 50.80 ... 9. Antal (m) 47.38. Az emlékverseny vasárnap fejeződik be. Niszkács László -------------------­ Győzelemmel kezdett ifjúsági vízilabda-válogatottunk Berlinben Távbeszélő-jelentésünk.­­ (Berlin, június 30.) Kellemes utazás után érkezett meg a ma­gyar ifjúsági vízilabda-váloga­tott Berlinbe, a négyes torna színhelyére. Mint később kide­rült, a jugoszlávok lemondták a részvételt, s így a vendéglátó NDK ifjúsági válogatott csapa­tán kívül a magyar és a román ifjúsági válogatott, s versenyen kívül egy német vegyes csapat küzd a tornán. Magyarország —Románia 5:2 (0:0, 2:0, 1:1, 2:1). V: Dirnweber (osztrák). Magyarország: Ma­gó — Györe II, Gál — Gerendás — Bodnár, Konrád III, Lauskó II. Csere: Lehóczky, Togyeriska, Balogh, Szatmáry. A magyarok fokozatosan lendültek bele a játékba, s gyors, szép és erőtel­­jes­ támadásokkal megérdemelten győzték le első ellenfelüket. NDK ifi válogatott—NDK vegyes válogatott 5:5 (1:2, 2:2, 2:1, 0:0). A vasárnapi műsor. Délelőtt: Magyarország—NDK, NDK vegyes —Románia. Délután: Magyar­ország­—NDK vegyes, Románia— NDK. Bartalis István

Next