Népsport, 1962. november (18. évfolyam, 215-236. szám)

1962-11-01 / 215. szám

Mit remélnek az edzők A labdarúgó NB I-ben a 11. forduló következik. Ezzel meg­kezdődik az őszi hajrá. A Tata­bánya, a Bp. Honvéd és a Deb­recen kivételével még minden csapat 6 pontot szerezhet. Az említett három együttes még többet, mert a Tatabányának 2, a Bp. Honvédnak és a Debre­cennek pedig 1 — 1 elmaradt mérkőzése van. A hajrá mindig nagyobb erő­kifejtésre készteti a sportolókat. Ennek az a lélektani magyará­zata, hogy a hajrában adódik az utolsó alkalom a javításra, így van ez a labdarúgásban is. Ves­sünk csak egy pillantást a baj­noki táblázatra.­1. U. Dózsa 10 5 5 — 27:10 15 2. Szeged 10 6 2 2 10: 9 14 3. Bp. Honvéd 9 5 3 1 25:12 13 4. MTK 10 4 4 2 14:16 12 6. Dorog 10 4 3 3 18:13 11 6. Győr 10 4 3 3 12:12 11 7. Ferencváros 10 3 4 3 16:15 10 8. Vasas 10 3 3 4 14:13 9 9. Tatabánya 8 3 2 3 11:7 8 10. Komló 10 1 6 3 12:15 8 11. Salgótarján 16 3 2 5 10:14 8 12. Debrecen 9 1 5 3 8:14 7 13. Pécs 10 1 5 4 7:15 7 14. Szombathely 10 1­­ 8 6:25 3 Nem kell sokáig vizsgálódni, hamarosan kitűnik, hogy a haj­rá még sok változást hozhat. Számítás szerint még minden csapat helyezésén történhet vál­tozás. A hátralevő mérkőzéseket tekintve egyedül a Szombathely jelenlegi helyezése látszik szi­lárdnak. A szombathelyi együt­­tes valószínűleg az utolsó helyen várja a tavaszt. A jelenleg ve­retlen­ül első helyen álló Újpest­ Rózsának három vidéki csapat ellen kell megvédenie veretlen­ségét. A Tatabánya ellen Buda­pesten, a Pécs és a Győr ellen viszont idegenben kell pályára lépniök a lila-fehéreknek. Va­jon sikerül-e veretlenül befe­jezniök a lila-fehéreknek az őszi idényt? Erre és még igen sok kérdésre adhat választ a hátra levő három forduló.. ! Valamennyi NB I es edzőnek­­ két kérdést tettünk fel: " Hány pontot remél a­­ hátra levő mérkőzéseken * és ezzel milyen helyezést érhet el a csapata? 2 Milyen csapatépítési ter­vei vannak? Íme a válaszok:. M­ovszky Rudolf (Vasas) — Meglehetősen kedve­zőtlen helyzetben vagyunk * A három mérkőzés közül kettőt idegenben kell játszanunk. Vasárnap a Fáy utcában fogadjuk a Szombathely együttesét. Úgy vélem — ha meg is kell küzd­e­nünk érte — sikerül mind a két pontot itthon tartanunk. Utána Tatabányára és­­Debrecenbe vitá­zunk. Ezen a két idegenbeli mérkőzésen három pontot remé­lek. De hogy melyik városban szerzünk kettőt és melyikben egyet, azt nem tudom megjósol­ni. A hajrában mindenesetre öt pontot várok és ezzel valószínű­leg az 5 — 6. helyen kötünk ki az őszi idény befejeztekor. 2 — Az igazság az, hogy­­ már az új bajnokság meg­indulásakor megvolt az elképzelt összeállításom. Sajnos, nem minden úgy történt, ahogyan elképzeltem. A nem várt sérü­lések felborították elgondoláso­mat. A kényszerhe­l­yzetbő­l adó­dott összeállítótokból ózont-­ sokat okultam. Ebből kifolyólag a tavaszi idényben elég nagy változtatásokat tervezek — de, ismétlem, csak a tavaszi idény­ben. Lakat Károly (Tatabánya) ! Az NB I ben nekünk van , hátra a legtöbb mérkőzé­sünk — számsz érint öt Ebből bizonyára arra követ­keztetnek többen is, hogy nekünk lehet a legtöbb por­­tót szereznünk az őszi hajrá­ban. Nos, be kell vallanom, h­ogy én egyáltalán nem vágyott eny­­­­yire derűlátó. A sorsolásunk olyan­, hogy megelégednék az­zal, ha a csapat lega­lbb négy pontot tudna szerezni még az őszi idény­­ befejezéséig. Úgy vélem, hogy ezzel a bajnoki táb­lázat kilencedik helyén fordul­hatnánk. — Nem titkolom, hogy­­ még mindig nem talált­­­tam meg minden poszt­ra a megfelelő játékoár. Ezért döcögős még elég gyakran a csapat összmunkája. Érdekes, hog­y minden csapatrészből hiányzik egy-egy olyan játékos, aki végleg megoldaná az állandó csapat kérdését. Nem megnyug­tató a középhátvéd, az egy krt fedezet és a balszélső kérdése. Ez változatlanul gondot okoz. Lóránt Gyula (Bp. Honvéd) 1 —Nekünk még négy mér­kőzésünk van hátra: Győr H5, Dorog (o), Szombathely (o) és Tatabánya (i). Nem lesz­­ könnyű dolgunk, hiszen a Győr és­­ a Dorog kitűnően szerepel. 9 a­­ Tatabánya is feljövőben van. Ha­­ 6 pontot szereznénk, nagyon­­ elégedett lennék. 19 ponttal megőriznénk előkelő helyünket az első három között. 2 — A csapat teljesítményé­­­­vel elégedett vagyok, a fiúk az eddigi mérkőzése­ken odaadóan küzdöttek, jó erőben vannak, nincs okom a változta­tásra. Remélem, hogy a csapat küzdőképessége tovább fokozó­dik, s a támadásépítések során kevesebbet egyénieskednek majd a játékosok, mint az utóbbi két mérkőzésen. Az eddiginél még egyszerű­bb, hasznosabb játék­felfogásra van szükség. Egyéb­ként úgy vélem, hogy az Admira elleni mérkőzés hozzásegít ben­­­­nünket a jobb felkészüléshez. Orczifalvi István (Szeged) — Az őszi idényben még a megszerezhető pontok fe­lét feltétlenül „haza akar­juk hozni’ . Ebben az eset­ben 17 ponttal az első há­rom között végeznénk. Most vasárnap Dorogon szívesen kiegyeznék a döntetlenben,­­ nem lenne ez rossz eredmény a Tatabánya ellen sem. Ellentétben másokkal nagyon nehéz, küzdel­mes találkozót várok a Komló el­len is, mert a bányászcsapat nem lebecsülhető ellenfél.­­ Helyezésünk, úgy vé­­­­lem, még a legderűlá­­tóbbak számára is vá­rakozáson felüli, a csapatjáté­kunk azonban még közel sem kielégítő, főleg támadójátékunk szorul javításra, ötösfogatunk nem eléggé gólerős, szárny­játékunk sem megfelelő még. Azt tervezem, hogy a hátralévő mér­kőzések valamelyikén játéklehe­tőséget adok néhány fiatalnak — Kökénynek, Borosnak, Palcsik­­nak és Kraucznak. Albert József (Komló) — Ellenfeleink: Ferencvá­ros (o), Szeged (i), Pécs (o). Eddig feltűnően sok döntetlent értünk el, nos, na­gyon örülnék annak, ha Szege­den is döntetlenre játszanánk. Az egyik otthoni mérkőzésünket — remélem — megnyerjük, s lehet, hogy a másikon sem ma­radunk alul. Szóval 4 pontra, s ősszel a 10—11. helyre számítok. 2 — Az eddigi mérkőzé­­­­seken védelmünk elég szilárdnak bizonyult, s nem volt különösebb baj az összjátékkal sem. Kombinációk­ból azonban meglehetősen ke­vés helyzetet tudtunk terem­teni, s ezek többségét­­ sem si­került csatárainknak gólokra váltaniuk. Az edzéseken sokat gyakoroljuk a kapura l­övéseket, remélem, nem hiába. Egyébként úgy döntöttem, hogy a hátralevő mérkőzések valamelyikén — vagy talán valamennyin — he­lyet adok a csapatban a fiatal, 18 éves ifjúsági válogatott Ró­nainak, aki nagyon tehetséges játékos, s ezt már több barátsá­gos mérkőzésen, valamint a tar­talékcsapatban igazolta. Ezért került be az ifjúsági válogatott­ba is. Mészáros József (Ferencváros)1 — A Komló, a Salgótar­­ján és az MTK ellen kell még játszanunk az őszi idényben. Mivel ezek közül csak a Komló ellen kell ide­genbe mennünk, azt remélem, hogy négy vagy öt pont meg­szerzésére képes lesz a csa­pat Ehhez azonban az kell, hogy a hajrában többet nyújtson az együttes. Ha sikerül négy-öt pontot­­szereznünk, akkor a negyedik-ötödik helyre várom a csapatot. 2 — Noha nem vagyok­­ híve a ,,forgatásnak”, kénytelen leszek néhány poszton változtatni. A hátsó alakzatok játéka az utóbbi mérkőzéseken bizonytalanná vált. „ Ezt bizonyítja a sok kapott gól.­­ Ormai beépítése még nem sike­rült úgy, ahogyan szerettem­­ volna, ezért ismét Mátrai lesz a­­ középhátvé­d. Novák játszik jobb- s hátvédet, a balhátvéd helyére­­ két­ jelölt is van: Dalnoki és Havasi. A fedezetpár az, Ormai, Vilezsál, Kocsis hármasból kerül ki. ▼ A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁC­S l­­APJA CSÜTÖRTÖK, 1968. NOVEMBER L •£0 óra. 00 fillér is XVIII. ÉVFOLYAM, 815. SZÁM Készülnek a walesi labdarúgók­­ A baráti országok sportjából A két röplabda-világbajnokról Ma: innen-onnan, erről-arról AV\V\\\\\\V\\\\\V\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\\\\\\VV\\V^^^^ A Béke Kupa jégkorong-torna másora Már beszámoltunk róla, hogy elkészült az idény­nyitó Béke I Kupa jégkorong-torna sorsolása.­­ A rész­vevő csapatokat a múlt­­ évi baj­nokiság eredményei alap­­­­ján két csoportba osztották. A­­ csoportokon belül körmérkőzés­­­­re kerül sor, majd a csoport­­­­győztesek mérkőznek a­­ Kupa elnyeréséért. Az egyik cso­­­­portban az FTC, a BVSC és a Bp. Építők, a másikban az u­. Dózsa,­­ a Bp. V. Meteor és a Bp. Sparta­cus, Bp. Előre vegyes­ csapat szerepel. A műsor a következő. Novem­ber 8: BVSC—Bp. Építők, Bp. Vörös Meteor—Bp. Spartacus, Bp. Előre vegyes. November 10: U. Dózsa — Bp. V. Meteor, FTC— BVSC. November 11: FTC —Bp. Építők, U. Dózsa—Bp. Spartacus, Bp. Előre vegyes. A csoport­­győztesek november 14-én mér­kőznek az első helyért, a máso­dikok pedig a harmadik helyért. Ausztriai nyitány asztaliteniszben Innsbruckba utazik a válogatott Asztali teniszezőink számára most kezdődik az igazi verseny­­idény. A Tizek­ bajnoksága nagy­szerű bemutatkozás volt az él­vonal számára, s most jogg­al várjuk a folytatást. Vajon vélet­len-e a fiatalok ígéretes formája? A kérdés ott motoszkál minden­, kiben, aki figyelemmel kíséri e sportág életét. Hiszen sok-sok biztatást kaptunk már az elmúlt évek során , de az igazi nem­zetközi élvonalat mégsem si­került utolérnünk. Talán most... Versenyzőink sokat fejlődtek, tanultak az utóbbi időben, s erőnlétileg is rendbejöttek Az erőteljes előkészítő munká­nak bizonyára jó hatása lesz Joggal bíznak ebben a sportág vezetői. Az őszi első nemzetközi bemu­tatkozásra most utaznak el vá­logatott versenyzőink. Részt vesz­nek a hagyományos osztrák nem­zetközi bajnokságon. A nemzet­közi idénynyitó iránt igen nagy az érdeklődés, a rendezők ko­moly európai mezőnyre számíta­nak. Az Innsbrucki versenyre a mieink is lelkiismeretesen készü­lődtek. A Tizek-bajnoksága óta erőteljes munka folyik a váloga­tott keretben, örvendetes jelen­ség, hogy a legjobb asztaliteni­­szezők komoly kiegészítő munkát is végeznek. A Sidó Ferenc szakfelügyelő ] első jelentős nemzetközi viadal­ra a legjobbakat készítette fe, így férfiak közül Bérezik, Fa­házi, Rózsás, Sándor II, a nők­nél: Földyné, Lukácsné, Heirits kapott helyet a csapatban. Az egyéni verseny során igen érdekes mérkőzéseket vívhat­nak a mieink a csehszlovák, s a nyugatnémet versenyzőkkel szemben. A rendezők csak az előzetes jelentkezésről tudtak beszámolni, ezek szerint hét ország részvételére van kilá­tás. Az osztrákok idénynyitó versenyük esélyeseinek a ma­gyarokat tartják, véleményük szerint Bérczik és Fallázi, illetve Földyné a nagy esélyes. Az előzetes jósolgatások per­sze a tavalyi formák alapján születtek. Egy év alatt nálunk is — külföldi ellenfeleinknél is — sok új tehetség nőtt fel. Olyan tehetségek, akik győzelmi remé­nyekkel indulhatnak bármilyen európai versenyen. Az Innsbrucki őszi idénynyitó mindenképpen érdekes verseny lesz. Néhány fiatalnak alkalma nyílik a „bizonyításra­", de a rutinosabb versenyzők is lemér­hetik: vajon hol tartanak jelen­leg? Szeretnénk,­ha ez a bizonyítás, és ez az értékpróba a mieink szá­mára jól sikerülne. L. Gy. Befejeződött a sportlövő Budapest Kupa A Budapesti Sportlövő Szövet­ség részéről igen helyes kezde­ményezés volt az utánpótlás ré­szér© rendezett sorozatverseny. A­ versenyszámok közül azok ke­rültek megrendezésre, amelyek­ben ritkán nyílt alkalma ver­senyeznie az utánpótlásnak és­­ az ifjúsági gárdának. A színvonal­­ fokozatosan emelkedett és nem­­ egy esetben a győzelemhez I. osztályú vagy ahhoz közelálló­­ eredmény kellett. Az öt forduló alapján a kupa­verseny végeredménye (zárójel­ben a versenyek során elért leg­magasabb teljesítmény), önmű­ködő sportpisztoly: 1. Báti (MHL KK) 2876 (585), 2. Vienyei (MHL KK) 2815 (572), 3. Késmárki (MHL KSI) 2806 (571), 4. Kapás (Bp. Honvéd) 2792 (574), 5. Hermann (Bp. Honvéd) 2703 (560). önműködő sportpisztoly ifjú­sági: 1. Kisgyürg­y (Bp. Honvéd) 2799 (565), 2. Rosenbergszki (MHL KK) 2757 (561), 3. Lohnert (Bp. LK) 2677 (553), 4. Simkulák (II. Dózsa) 2656 (546), 5. Mona­jlo­­vits (Klement Gottwald) 2592 (537), 6. Mayer (Bp. Honvéd) 2574 (533). Sportpisztoly: 1. Herczig (III. ker.) 2642 (536), 2. Szita (Pos­­­­tás) 2636 (539), 3. Késmárki I (MHL KK) 2606 (528), 4. Nagy B. (ÉTI) 2604 (536), 5. dr. Latin­i (BM Dózsa) 2595. Sportpisztoly ifjúsági: 1. Ro­senbergszki (MHL KK) 1291 (265), 2. Papp (Bp. Honvéd) 1284 (263),­­ 3. Simkulák (II. Dózsa) 1190 (253),­­ 4. Mándoki (MHL KK) 1180 (252), 5. Medovárszki (III. ker.) 1179 (247). Kisöbű sportpuska 90 lövéses összetett ifjúsági: 1. Bodnár (ÉTI) 4135 (836), 2. Bózsa (U. Dózsa) 4128 (831), 3. Jeles (XIII. ker.) 4066 (824), 4. Balogh (U. Dózsa) 4065 (819), 5. Lenk (Bp., Honvéd) 3937 (806), 6. Nagy (ÉTI) 3899­­ (795). Kisöbű sportpuska 90 lövéses összetett női: 1. Csuber , (U. Dó­ I­zsa) 4078 (824), 2. Csuháné (BM­­ Dózisa) 3781 (764), 3. Ganamezegi­­ (Fémaáru) 3731 (754). Kisöbű sportpuska 90 lövéses összetett ifj. női: 1. Czeizel (ÉTI) 1 3904 (791), 2. Homa (Fémáru) 1 3789 (772). Harmadszor is: a Bp. Honvéd és az Ú. Dózsa nyerte az atlétikai bajnoki pontversenyt Az idén is, immár harmadik évben egymás után a Bp. Hon­­­­véd került a férfi, és az Újpesti Dózsa a női atlétikai bajnoki ,­­ pontverseny élére. A most vég- |­­­legesen összeállított rangsorok­­ közül a férfi pontversenyben az i­­ első négy helyezett sorrendje i­s nem változott. Az U. Dózsa vala­mivel csökkentette hátrányát a­­ Honvéd ellen, ketten azonban i­s most is csaknem olyan fölény-­­­ben voltak a többi egyesülettel szemben, mint tavaly. Az előző évhez képest erősen felnyomult­­ ismét az MTK, a TFSE és kü­lö- i­ö nösen a Bp. Spartacus, határo­zottan visszaesett viszont töb­bek között a tavaly még hetedik Tatabányai Bányász és a mara­­thoni futói és gyaloglói révén kilencedik Előre. A női pontversenyben az idén nagyon szoros volt a küzdelem:­­ a Honvéd nemcsak helyet cse­­e­­­rélt a Vasassal, hanem alig­­ 34 pont különbséggel került a­­ második helyre. Javítottak ta­valyi helyezésükön a főiskolai egyesületek, jó helyezést ért el­­ az­ újonc Helyiipari SC, a kék-­­ fehérek viszont itt kevesebb 1 pontot szereztek a tavalyinál és kiesett az élmezőnyből a Csepel. A vidéki egyesületek közül a tavaly legjobban szerepelt Tata­bányai, illetve Nagykanizsai Bá­nyász helyére az idén a Pécsi VSK és a Diósgyőri VTK került. Mindkét pontversenyben javult a Szegedi Vasutas SE teljesítmé­nye. A végeredmény: Férfiak: 1. Bp. Honvéd 1427, 2. U. Dózsa 1118, 3. Vasas 514, 4 MAFC 443, 5. MTK 318, 6. BEAC 291, 7. TFSE 221, 8. Cse­pel 184, 9. Bp. Spartacus 141, 10. Bp. Postás és PVSK 140 — 140, 12. Vasas Izzó 114, 13. FTC 104, 14. SZVSE 95, 15. Pécsi Dózsa 92 p. Nők: 1. U. Dózsa 482,5, 2. Bp. Honvéd 449, 3. Vasas 389, 4. BEAC 283, 5. MAFC­ 238, 6. Bp. Vörös Meteor 225, 7. TFSE 192,5, 8. DVTK 155, 9. MTK 109, 10. Nagykanizsai Bányász 94, 11. MPSC 83, 12. BVSC 76, 13. SZVSE 75, 14. Bp. Helyiipari 72, 15. SZMAV 71­­. A férfi pontversenyben vala­­mivel emelkedett (76), a női pontversenyben viszont valami­vel csökkent (52) tavaly óta a pontot elért egyesületek száma. Megérkeztek öttusázói Mexikókól Rövid magyarázatok a VB-szereplésre — A London—Brüsszel — Buda-.­­pest MALÉV-járat egy órát késik — válaszolt az érdeklődőknek­­ kedves mosoly kíséretében a Ferihegyi repülőtér információs­­ kisasszonya, így azután a gép­­ megérkezéséig volt időnk, hogy a­­ várakozók között körülnézzünk.­­ Nem kellett sokat nézelődnünk és máris megállapíthattuk: — Jelentős változás történt­­ egy év alatt válogatott öttusa­­csap­a­tunkban. Természetesen nem a személyi összetételre vagy szakmai érté­kelésre gondoltunk, mert egészen másról szerezhettünk a repülőtéri várócsarnokban. Még­­­­­pedig . . . Három fiatal, csinos asszonyka cseveg, csacsog egy asztal körül, mindenki láthatja, hogy alig figyelnek arra, ami körülöttük történik.. Mindegyiknél egy-egy a­gyon szorongatott virágcsokor. — Jaj, de ideges vagyok, csak már itt lennének. — Úgy féltem őket — sóhajt a mellette ülő —, azt mondják,­­ hogy Brüsszelben zuhog az esti és köd van. Nem nehéz kitalálni, hogy a­­ Mexikóból érkező öttusázók fele­­s­ségeire találtunk. Hát bizony . . . egy évvel­­ ezelőtt még mint nőtlen Tatai­­emberek jöttek haza Moszkvából, most pedig egymás után üdvö­zöljük Balczó Andrásnét, Nagy Imrén­ét és Török Feren­cnét. Hiába, úgy látszik öregszünk . . . De nincs sok idő a morfon­­dírozásra, mert rövidesen sivító motorokkal fordul a hatalmas IL 18 a repülőtéri főépület elé. Még oda sem ért a lépcső, még ki sem nyitották a gép ajtaját, amikor már előkerülnek a kendők, hogy lobogtat­ásukkal üdvözöljék me­xikói ezüstérmes öt­t­usa - csapa­t­u­n­­kat és a bronzéremmel hazatért Török doktort. Néhány ,,sáp­adt arcú” nyugat­­európai utas után feltűnnek a tengeren túli napsugártól krenz­­színűre sült öttusázók. Elől Kiss András, a csapat vezetője, majd Török dr., Takács edző, Földi, Nagy és legvégül — szerényen hátra maradva Balczó. Rövid vámvizsgálat után jöhet a boldog pillanat. Gazdára talál­nak a megviselt virágcsokrok, elcuppannak a szülői és hitvesi csókok. — Nagyszerű út . . . Rengeteg élmény . . . Nagy verseny . . . — hallatszik az érkezők közül. — Versenyen kívül is akadt okunk az izgalomra — mondja Kiss András. — A Kuba körüli vesztegzár és ebből adódó feszült politikai helyzet miatt már azt hittük, hogy nem is tudunk az eredeti útvonalon hazatérni. Elmondták, hogy azért haza­térés közben is akadt i izgulni való. Az Egyesült Államok felett viharba kerültek és nem volt valami megnyug­­tató érzés a cikázó villámok között repülni. Útközben tudták meg, hogy hóvihar miatt Kanada nem fogadja a gépet és ezért Montreal helyett New Yorkban kellett az óceán átrepülése előtt leszállniok. New Yorkban nem valami barátságos fogadtatásban volt részük. A gép utasai között a magyar és a szovjet öttusázókat ,,megkülönböztetett b­án­ásm­­ó­d­dal” fogadták. Nem engedték kiszállni őket és még a tranzitban sem ihattak egy kávét. Negyven perces vá­­la­kozás után indulhattak tovább Brüsszel felé.­­ Közben Benedek Ferenc lép­­ Takács Andorhoz, hogy üdvözöl­­­­je edzőtársát. A kölcsönös gratu­lációk után ezt halljuk a Mexikót járt edzőtől: — Alapos értékelésre lesz szükség és változtatnunk kell a felkészítésen is. Remélem, kö­zös erővel megoldjuk majd az­ előttünk álló feladatokat. „ A csepeliek edzőjén kívül csak­­ egy edző jelent meg Tóth Béla­­ személyében, így azonnal átve- ' hette tanítványai köszönetét.­­ — Igaza volt Béla bácsinak. — mondta Török dr. — Ugyan-­­ olyan jellegű akadályokkal talál-­­­koztunk lovaglásban, mint ami- ' Iyeneken idehaza is gyakorol­­­tunk. ( — Hát akkor mégis , hol volt a baj ?­­ — kérdezi valaki.­­ _ A lovak elég jók voltak -­­ válaszol a csapat legjobban szó- , repsit tagja. — Fáradtak voltunk , a szokatlan magaslati levegőtől,­­ és idegileg sem voltunk „top- u­pon”. Egyébként ugyanígy vol­­­­tak a szovjet öttusázók is a lo- l­vaglás alkalmával. Sajnos, a­ többi számban már jobbak vol­­­tak nálunk.­­ Újabb menetrend szerinti gé- ' nek indulásáról, érkezéséről ad­­ hírt a hangszóró. • Megérkeznek a felszerelést rejtő hatalmas­ zsákok is. Valaki összeszámolja­­ őket és mivel nincs hián­y, elin­ ' dulnak a várakozó autóbusz felé. ¤ Amikor kilépnek az épület előtti­­ térre és meglátják a várakozó­ Ikarust, csaknem egyszerre só­, hajtanak öttusázóink:­­ — Szép volt,­­jó volt, de csak- a­hogy már itthon vagyunk. Toldy Ferenc ! ­A Petőfi-bigád és a Szombathely egyik, legkisebb gyárában, a Dunarost Lengvár­ban 4 brigád küzd ,,a , szocialista brigád’* cím megszerzéséért, illetve megtartásáért. Ezek közül a Pertőfi-brigád már az elmúlt év eredményei alapján a kitüntető cím büsz­ke tulajdonosa. A vá­rosban úgy emlegetik, mint a gyár legjobb brigádját, amelyet példaképül állítanak a dolgozók elé. A bri­gád tagjai — László Lászlónné, Kuglics Jó­­zsefné, Molnár József­­né 11, Horváth István, Kovács István III és Holzer Ferenc — már nem fiatalok. Az asszonyok a magtisz­­títógépeknél dolgoz­nak, a férfiak zsákok­ban előkészítik a ma­got. A kongresszus tiszteletére brigád­­vállalásuk havi ter­vük túlteljesítése mel­lett többek között ar­ról is szól, hogy munkaidőn kívül megismerik városuk nevezetességeit, 50 óra társadalmi munkát végeznek, bekapcso­lódnak a sportéletbe és megszerzik a Ki­­lián-mozgalom vas jel­vényét. A szocialista brigád tagjai már mind túl vannak a négy X-en. Éppen ezért meglepő, hogy a Kilián-jelvény megszerzése is szere­pel a vállalásban. De a történetről beszéljen a brigádvezető, László Ilászlóné: — Amikor esténként egy-egy családnál összejöttünk, a férfiak mindig a futballról beszélgettek. Lassan már mi is megismer­tük a szabályokat és gyakran elkísértük férjeinket egy-egy­ mérkőzésre. Ez volt az első lépés a sport felé. Amikor pedig­ bevezették a Kilián­­mozgalmat, nálunk a gyárban is sok szó esett erről. Hozzáfog­tunk a szervezéshez. Sikerült, így határoz­tuk­ el, hogy az idén mi is megszerezzük a vasjelvényt. A Kilián­­jelvény megszerzésé­hez szükséges pontok gyűjtését gyalogtú­rákkal kezdtük. Eze­ken a túrákon ha­tároztuk el, hogy megtekintjük a Buda­pesti Ipari Vásárt is. — Igen népszerű a brigádunk körében a kerékpáros túra is. Nemrégiben Szom­bathely — Balog­u­­nyom — Ják és a Szombathely — Balo­­zsameggyes szerepelt a túra műsorán. A brigád tagjai lelkesen szervezték az üzem­ben a pártkongresz­­szus tiszteletére Kő­szegre induló ke­rékpáros túrát is. Az üzemek között legjobb szervező munkáért ki­tűzött Kongresszusi Kupát szeretnénk el­nyerni, most ezért harcolunk „­­, A Szombathelyi Len­­gvár sportéletéről ed­dig keveset lehetett hallani a megyében. De az utóbbi két év­ben kisgolyós tekézőt beneveztek a városi bajnokságba és jelen­leg az első helyen áll­nak. Asztalitenisz­e­­zőik most indulnak először a városi baj­nokságban. Kiss Atila!

Next