Népsport, 1962. december (18. évfolyam, 237-256. szám)

1962-12-02 / 237. szám

\.s Dh^‘ . .'^S|l ' t*** ’ffi •' VBt' ifiűjSL' MBHHHMi II8l.%í;V'«■>• ^ffi" *s-$- .>BrbH^BBk.':|B88ercÍŐ\ *vr^f flHv i \ f ^pV / JpV/ 1 / f ^ JH A MAGYAR TESTNEVELÉSI ES SPORT TANÁCS LAPJA VASARNAP, 1962. DECEMBER 2. •£» Ára:­­»a fillér ^ XVIII. ÉVFOLYAM, 237. SZÁM Kiküldött munkatársaink riportjai Genovából és Párizsból Olimpiász 2. félidő (Labdarúgóink már Tokió felé tekintenek) \\\\\m\V\\\VvV^\\V^\\\\CÍ^\VC&«>^\VÍ\VNV\Vw\V^\\\\\Vlk\\VmVS\VVSN^^ A VÁSÁR­VÁROSOK KUPÁJÁÉRT Sampdoria-Ferencváros 1:0 (1:0) és kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése, «…» (Genova, december 1.) A Ferencváros labdarúgó-csapata pénteken a déli órákban érkezett meg Genovába. A tengerre épí­tett repülőtéren a Sam­­pdoria vezetői fogadták nagy szeretet­tel a zöld-fehér együttest. Meg­lehetősen hosszú útlevélvizsgálat után a City Hotelbe indult a csapat. Pénteken délután talál­koztak először a két csapat lab­darúgói, ekkor az együttes klub­jába baráti beszélgetésre voltak hivatalosak Oroszék. Itt beszél­tünk Ernst Ocwirkkal, a világ­hírű osztrák labdarúgóval, aki jelenleg a Sampdoria edzője. — Javail­ó formában van az együttes — mondta a kitűnő labdarúgó. — Bízom abban, hogy a Ferencváros ellen i© sikeresen vesszük fel a küzdelmet. Szombaton napos, de meglehe­tősen szele© idő virradt Genová­ra. Korai ebéd után taktikai ér­­tekezletet tartott a Ferencváros, majd egy órával a mérkőzés előtt már a pályán volt a csapat. *10 000 néző előtt M. Burdekian (Carife, Mazerand) francia játék­vezető hármas bíráskodása mel­lett a következő összeállításban kezdett a két együttes: Sampdoria: Settolo — Vincenze, Bernacconi, Tomasin — Berga­­maschi, Prato — Tocchi, Toro, Da Silva, Tamborini, Cucchiaroni. Edző: Ernst Ocwick. Ferencváros: Száger — Havasi, Kiss III, Dalnoki — Vitezsál, Ko­csis — Kökény, Orosz, Mátrai, Fr­edmansizky, Fenyvesi dr. Edző: Mészáros József. Góllövő: D­a Silva. Szöglet­arány: 8:6 (6:4) a Ferencváros j­aváró­. A Ferencváros a nappal hát­ban, de erős széllel szemben kezdte a játékot. Nagy volt a csapkodás és sok labdakezelési hibát vétettek a játékosok. A szél nagyon megtréfálta őket, egymás hibáiból éltek. A Fe­rencváros a megszerzett labdát a földön igyekezett tartani, pró­bálta lelassítani a játékot, hogy a hátravont csatároknak és a fedezeteknek legyen idejük a felzárkózáshoz. Ilyen előzmények után meglehetősen váratlanul következett a Sampdoria gólja. A 15. percben a 16-os bal sarká­énál a cselező Da Silvát a védők szabálytalanul szerelték. A sza­badrúgásnak a hatalmas ter­metű középcsatár állt neki és rossz szögből, élesen a jobb felső sarokba lőtt. 1:0. Száger meg sem mozdult a labdáért. Kapushiba. A gól után lendületbe jött a Sampdoria, egyik veszélyes tá­madást a másik után vezette, különösen a jobbszélső veszé­lyeztetett több alkalommal. A 25. percben vezette az első ko­moly támadást a Ferencváros. Mátrai Orosz elé fejelte a labdát, aki kapásból lőtt, de a kapus szépen védett. A következő ne­gyedóra ismét a Sampdoriáé volt, a Ferencváros beszorult, nagy pergőtűz alá került a fe­rencvárosi kapu, de az olasz csatárok pontatlanul lőttek. Az utolsó 5 percben feljött a Fe­rencváros, Kökény előbb kapu fölé lőtt, majd Orosz ragyogó labdával ugratta ki a felfutó Mátrait, aki teljesen egyedül tört ki és végül a kifutó kapusba lőtte a labdát, óriási gólhelyzet volt, egyenlítési alkalom maradt kihasználatlanul. SZÜNET UTÁN a Ferencváros nagy lendülettel támadott, a szél­­is támogatta ekkor a zöld-fehéreket, a lövé­sek­­azonban sorra kapu fölé szálltak. Előbb Friedmanszky, Kökény, majd kétszer egymás u­tán Mátrai lőtt magasan a ka­pu fölé. A 69. perctől kezdve kiegyensúlyozottabbá vált a já­ték, mindkét csapat több formás támadást vezetett, de a védel­mek jól működtek. A 63 perc­ben ismét egyenlítési alkalmat szalasztott el a Ferencváros: Orosz—Kökény összjáték után Kökény lágyan a kapu elé ívelt, hátulról Mátrai futott rá a lab­dára és körülbelül 5 méterről senkitől sem zavarva, óriási helyzetből csúnyán a kapu mel­lé fejelte a labdát. A 72. perc­ben viszont a ferencvárosi vé­dők jóvoltából majdnem újabb gólt ért el a S­ampdoria. Szöglet­rúgás után Vilezsál azt hitte, hogy kimegy a labda, elengedte a lába alatt, a labda a kapufa tövéről visszapattant a mezőny­be, de, szerencsére, a ráfutó Da Silva 3 méterről a kapu mel­lé lőtt. Az utolsó percekben is­mét megélénkült a Sampdoria támadó kedve. Torro lőtt kapu mellé, Da Silva lövését pedig Szépen védte Száger. Izgalmas, érdekes, de nem túlságosan magas színvonalú küzdelem alakult ki a genovai stadionban. A Ferencváros gon­dosan kidolgozott védőtaktiká­val vonult fel, a középcsatár­­nak beállított Mátrai amolyan régi típusú középfedezet-félét játszott. Ez a taktika bevált, mert a csapat tagjai nagyon jól és fegyelmezetten hajtották végre. Az I. félidőben a széllel támogatott Sampdoria nagy fö­lényben volt, a gólhelyzetek aránya azonban ekkor is ked­vezőbb volt a Ferencváros szá­mára. Szünet után sokkal ki­egyensúlyozottabb volt a játék, s a Ferencváros közel állt az egyenlítéshez. A Sampdoria végeredményben megérdemelte az egygólos győzelmet, mert játékosai jobban alkalmazkod­tak az erős szélhez, pontosab­ban kezelték a labdát é® ötle­tesebben is játszottak. A Fe­rencváros tartalékos csapata Genovában várakozáson felüli teljesítményt nyújtott és esélyt szerzett arra, hogy Budapesten kiharcolja a továbbjutást. A Sampdoria csapatában Satollo kifogástalanul védett, sok nehéz helyzetben hárított. A hátvédhárma© legjobbja a gyors, technikás Tomasin volt, aki a támadásokat i© kitűnően támo­gatta.. A fedezetpár szürkén, de megbízhatóan játszott. A táma­dósor karmestere a vi©sz a vontán játszó Toro volt, rajta kívül a technikás, kitűnően lövő, de meglehetősen la€ d a Da Silva, valamint a gyors, ügyesen cse­lező, a kapura is veszélye© Cucchiaroni emelhető ki. A Ferencváros együttesében Száger a gólnál hibát követett el, egyébként megbízhatóan vé­dett. A hátvédhármas legjobbja­ Kiss III volt, a levegőben minden labdát elfejelt és a földön sem csinált hibát. A fedezetpár ki­tűnően védekezett és időnként ügyesen kezdeményezett táma­­dá­sokat is. A csatársor legjobb­ja a hatalmas területen játszó, energikus és gyors Kökény volt. Rajta kívül a taktikai feladatot kitűnően ellátó Orosz és Fried­manszky érdemel dicséretet. Mátrai és Fenyvesi ezúttal gyen­gébben játszott. Eurdekian Játékvezetőben ki­tűnő képességű bírót ismertünk meg, hiba nélkül vezette a mér­kőzést. Nyilatkozatok Ernst Ocwirk, a Sampdoria edzője: Érdekes küzdelem, igaz­ságos eredmény alakult ki a mérkőzésen. A jelenleginél lát­tam már sokkal jobban játszó Ferencvárost is, de jól tudom, hogy az Alberttel és Rákosival kiegészülő zöld-fehér csapat Bu­dapesten nemcsak jobb teljesít­ményt nyújt, hanem igen nehéz ellenfél is lesz. Mészáros József, a Ferencvá­ros edzője: A csapat kitűnően végrehajtotta a megbeszélt tak­tikát, a szeles időben várakozá­son felül játszott. Nekem egyé­nileg Kiss, Kökény és Fried­manszky játéka tetszett. A mér­kőzés könnyen döntetlenül is végződhetett volna. A Ferencváros vasárnap dél­után indul haza repülőgéppel. Előreláthatólag este 8 óra után érkezik a Ferihegyi repülőtérre. Ardai Aladár Megváltozott ökölvívóink idei nemzetközi műsora Mint ismeretes, az ökölvívók idei versenynaptárában már csak a december 9—11 között tervezett magyar—lengyel talál­kozók voltak hátra. Ez a terv azonban módosult, mert a ba­ráti országok ősszel elmaradt ökölvívó hadsereg-spartakiádját mégiscsak megrendezik. Erre december 9—12 között Prágá­ban kerül sor, s ennek követ­keztében korábban bonyolítják le a felnőtt magyar—lengyel mérkőzéseket. A hivatalos ma­gyar—lengyel válogatott mérkő­zésre december 6-án Poznanban, a nem hivatalos találkozóra 8-án Lódzban kerül .Sor. Az ifjúsági válogatottak hivatalos mérkőzé­sét 9 én a Sportcsarnokban, a nem hivatalos találkozót pedig 11-én valamelyik vidéki váro­sunkban bonyolítják le. Ezeken kívül nemzetközi klubmérkőzé­­seket is rendeznek ebben a hó­napban. / „Nem szabad beállítunk védelembe!“ Mindkét ifjúsági válogatott javítani akar vasárnap délelőtt a Megyeri úton a Magyarország-Lengyelország UEFA-selejtező visszavágón Keleti-pályaudvar, péntek éjjel fél tizenkettő. A vágányokon néhány szerelvény áll, néha fel­tűnik egy-egy szolgálatot telje­sítő egyenruhás férfi. Kegyetle­nül hideg téli szél fütyül a ha­talmas üvegcsarnokban. A kis fogadó bizottság fázósan topog a vágányok mellett. Csak már itt lennének. Éjfél. — Késik a vonat — kiáltja oda egy forgalmista. — Mennyit? — Több, mint egy órát — fe­leli és újra behúzódik meleg kuckójába. Fél kettő felé végre lassan, méltóságteljesen bepöfög a vo­­­­nat. Álmos, elcsigázott fiatal ar­cok jelennek meg a kocsiajtó­­ban, a lengyel ifjúsági labda­rúgó válogatott — megérkezett! Nincsenek formaságok, amint megha­l­­ják a fogadók, hogy a 120 percet késő vonaton sem étkező-, sem hálókocsi nem volt és hogy: „Jaj a derekunk", meg. ..már nem is tudjuk, mi­lyen lehet egy jó kis vacsora" — máris indulást javasolnak. Motoczynski Wieslaw, a csapat vezetője, néhány tömör szóban elmondja, hogy a távirat téves volt, ők eredetileg is csak mára tervezték az érkezést, meg, hogy Komáromnál majd két órát kellett várakozniok. A kézmosás után éhes farka­sok ülnek a vacsorához. — A legidősebb tizennyolc éves — mondja elnézően moso­lyogva Stiasny Wladyslaw edző. Régen volt ilyen sikere a konyhának, még az almacsutkák is eltűnnek a tányérokról. „Hol­nap tízkor reggeli a lengyelek­nek” — írják be az átadókönyv­be a szolgálattevők. Kipihenten Milyen csodálatos is a fiatal szervezeti Egy éjszaka elég a re­generálódáshoz. Másnap reggel már frissen ülnek le a lengyel ifik az asztalokhoz. — Tizenkettőkor megyünk ed­zeni a Megyeri útra — mondja az edző. — Nem is igazi edzés, csak könnyű kis mozgás lesz. Nem akarom „meghajtani" a játéko­sokat, szeretném, ha holnap frissen lépnének pályára. Az eredmény? Természetesen győzni szeretnénk, de ez sajnos nem a „szeretnémtől" függ, hanem a góloktól. Egyébként, meg kell mondanom, nem tudtunk kellően felkészülni a találkozóra, már nagyon régen nem tartottunk közös edzést és ez eléggé ag­gaszt is engem. Félek, hogy a kritikus percekben nem fogják megérteni egymás elképzeléseit a játékosok. Új „harcosok" Szombat, este hét óra. Színhely ugyanaz. A szereplők azonban megszaporodtak, új „harcosok” a láthatáron. Megérkeztek Tatá­ról a magyar ifik is. ők is itt töltik a mérkőzés előtti éjszakát. — Azt hiszem, hasznán a fiúk­nak a tatai közös edzéssorozat és méltóan képviselik majd szí­neinket holnap — mondja Hof­­fer József ifjúsági szövetségi kapitány. — Kíváncsi vagyok a mérkőzésre. Szerintem a len­gyelek jó erőt képviselnek, na­gyon kell akarnunk és nem sza­bad úgy beállnunk védelembe, mint a radomi l­l-nél tettük. Sajnos, van egy sérültünk is: Szabó, a jobbhátvéd, megrándí­totta a derekát, helyette Biró, a B. Spartacus fiatalja kerül a csapatba. Hatalmas nevetés zavarja meg a szövetségi kapitány szavait. A fiatalok már felújították a ra­domi barátságot, nevetgélnek egymás kézzel, lábbal kísért tré­fáin. Jóízűen, mintha holnap nem is egymás ellen kellene eldönte­niük a továbbjutás kérdését. (kocsis) Nem Münchenben, hanem Antwerpenben lesz a Vasas—Feljenoord közötti harmadik EK mérkőzés. A Vasas vezetői már csütörtökön felve­tették a Feljenoord vezetőségé­nek, hogy sokkal jobb lenne egy olyan semleges pályán lejátszani a mérkőzést, ahol nagyobb ér­deklődés várható a mérkőzés iránt. Nyomban meg is egyez­­­­tek, hogy december 12-én Ant- Z­werpenben rendezik meg a har­­­­madik mérkőzést. Forró pillanatok a francia kapu előtt A hét közepén lejátszott magyar—francia jégk­orong-találkozókon a magyar csapat tervszerű játéka következtében gyakran adódtak olyan helyzetek, amikor a magyar játékosok gólhely­zeteket teremtettek. Az ötös számú, sötét mezes Rayon nem tudott közbelépni, Lozzi, a kapus azonban ezúttal védte Zsitva lövését. (Pobuda Foto felvétele) V % . A­ngliába utazott a Bp. Honvéd Szomba­ton fél 12-kor mintegy két és fél órás késéssel a leve­gőbe emelkedett egy repülőgép a Ferihegyen ■ a fedélzetén a Bp. Honvéd Angliába utazó ti­zenöt játékosával. Az előzetes tervek szerint Londonból még este folytatják útjukat Wolver­­hamptonba. Ha az időjárási viszonyok en­gedik — Angliáról van szól — hétfőn este kerül sor a barát­ságos mérkőzés lejátszására a Wolverhampton Wanderers együttese ellen. Amennyiben az időjárás közbeszól, másnap, az­az kedden kerül sor a találko­zóra — szintén esti időpontban. A Bp. Honvéd a következő 15 játékost vitte el az útra: Takács, Faragó, Lévai, Marosi, Dudás, Perecsi, Kotász, Nagy, Nógrádi, Komora, Tuschinger, Vági, Ka­tona Móricz, Kozmis. A névsor­ban két érdekesség akad. Egy név, ami benne van és egy, ami­­ nincs: Komora és Ti­­chy. K o m o­r­a, aki a legutóbbi bajnoki mérkőz­ésen, a Szombat­hely csapata ellen sportszerűt­lenül viselkedett és emiatt egy bajnoki mérkőzéstől eltiltották, tagja lett a túrázó csapatnak. T­i­c­h­ynek viszont húzódása van, s emiatt itthon maradt. Sze­retné, ha a Tatabánya elleni el­maradt mérkőzés lejátszásánál már egészségesen állhatna csa­pata rendelkezésére .. • Valamit az ellenfélről ... A Wolverhampton az angol baj­nokság el­ső ligájában szerepelt többszörös kupagyőztes, amely­­lyel egyszer már találkozott a Bp. Honvéd csapata. Még 1954- ben, szintén Angliában és a magyar csapat 3:2 arányú ve­reséget szenvedett. Az angol együttes most is jó játékerőt képvisel, az idei bajnokságban jelenleg a hatodik helyen áll 22 ponttal. 19 lejátszott mérkőzés közül kilencet megnyert, négy döntetlent ért el és hat vere­séget szenvedett. A legutóbbi fordulóban 4:0 arányban győzte le a Leyton Orient csapatát. A magyar csapat tehát vagy kedden, vagy szerdán érkezik vissza Budapestre, attól füg­gően, hogy melyik napon játsz­­szák le a mérkőzést. A vissza­vágóra i© sor kerül majd jö­vőre , mégpedig Budapesten. Lengyel—Portisch döntetlen a IV. játszmában Szombaton játszotta a két já­tékos a negyedik játszmát a bajnoki címért. A játszma vá­ratlanul erős küzdelmet hozott. Portisch angol megnyitást alkal­mazott, amely ellen Lengyel Tarrasch-védelmet választott. Négyórás küzdelem után Len­gyel bástyacserét eszközölt, amely után a szempontjából kissé kedvezőbbnek látszó állás már nem volt nyerhető és a 33. lépésben döntetlenben egyeztek meg. A páros mérkőzés állása: 2.5,1.5 Portisch javára. Nincs nagy esélyese a Debrecen-Tatabánya NB I-es labdarúgó-mérkőzésnek A Debrecen együttese az őszi idényben már szerzett néhány kellemes órát a debreceni szur­kolóknak. A téli pihenő előtt, vasárnap még egyszer pályára lép a csapat, hogy otthonában újabb bajnoki pontokért harcol­jon. Ellenfele a Tatabánya együttese lesz. A két csapat legutóbbi telje­sítményét tekintve, nagy küzde­lem várható, mert mindkét együttes jól vizsgázott. A debre­ceniek a Vasas ellen szereztek egy pontot. Még az sem rontja a debreceniek teljesítményének értékét, hogy csak a mérkőzés utolsó másodperceiben sikerült egyenlíteniök. Az együttes kitűnő erőnlétről és harcos küzdőszel­lemről tett bizonyságot, ezzel tudott a bajnokcsapat fölé kere­kedni a második félidőben. Hasonló a helyzet a Tatabá­nya együttesében is. A bányász­csapat a hajrában talált ma­gára, de ugyanúgy, mint a Debrecen, a második félidőben kerekedett ellenfele fölé. Régen látott jó játékkal győzték le a Szeged együttesét a tatabá­nyaiak Komoly fegyverténynek számít ez, mert a Tisza-parti csapatnak saját otthonában ez volt az egyetlen veresége az őszi idényben. A debreceni találkozónak az is az egyik érdekessége, hogy mindkét csapat 11 — 11 pontot tudott eddig szerezni az őszi idényben. A debreceni csapat azzal is dicsekedhetik, hogy csak a bajnoki táblázat első há­rom helyezettje kapott ki keve­sebbszer, mint a Debrecen. A tatabányaiaknak pedig az a nagy érdemük, hogy csak két csapat kapott kevesebb gólt, mint a Tatabánya. Mindent összevetve elmond­hatjuk, hogy ez a mérkőzés iga­zán­­ „háromesélyes”. Figyelmeztető vereség Lin­k­öpingben A magyar férfi asztalitenisz-válogatott pénteken fájó vere­séget szenvedett. A sportág történetében — hivatalos, hármas csapatmérkőzésen — először kaptunk ki a svédektől. Férfi versenyzőink tehát folytatták rossz szereplésüket, hiszen az egyéni számokban is váratlan vereségeket szenvedtek. és Lin­­köpingben tulajdonképpen két fiatal, nemzetközileg szinte isme­retlen versenyző verte meg válogatottunkat, hiszen a svéd baj­nok Alser nem nyert mérkőzést! Nemcsak az eredmény szo­morú és meglepő, hanem az is, hogy lerezik például Bernard ellen gyenge küzdőszelleme miatt vesztett. A magyar férfi asztalitenisz-válogatott veresége ismét figyel­meztet bennünket: a világi­egemónia elvesztése után európai elsőségünk is egyre inkább veszélyben forog, mert szinte na­ponta jönnek fel új és új fiatal kiválóságok — máshol.... Pénteken este a Linköping-i Sportcsarnokban 800 néző előtt került sor a hivatalos Svédor­szág—Magyarország férfi válo­gátolt asztali­tenisz-találkozóra. A mérkőzés váratlan eredményt hozott:­­ a svéd együttes 5:4 arányban győzött. Eredmények: Bernard —Berezik 2:0 (16, 6). Berezik régen ját­szott ilyen rosszul, szinte ellen­állás nélkül adta meg magát a 16 éves svéd játékosnak. Rózsás — Alser 2:0 (14, 25), Johansson — Faházi 2:0 (19, 14), Berezik —Al­ser 2:1 ( — 19, 13, 20), Faházi — Bernard 2:1 (17, —17, 14), Jo­­hansson —Rózsás 2:0 (16, 13), Faházi —Alser 2:0 (9, 12), Jo­hansson—Berezik 2:1 (—19, 16, 17), Bernard—Rózsás 2-0 (14, 15). A magyar asztaliteniszezők va­sárnap reggel indulnak haza, s hétfőn este érkeznek meg Buda­pestre a prágai gyorssal. (MTI)

Next