Népsport, 1963. január (19. évfolyam, 1-21. szám)

1963-01-03 / 1. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1963. JANUÁR 3. ^ 60 fillér ^ XIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Az ötvenéves FIE­­ Innen-onnan További javulás várható (műkorcsolyázás) Szép versenyeitek és búcsúztatk rtelővine az óévtől. Hétfőm ismét nagy volt a Szabadság-hegy for­galma, jólesett látmni a versenyre éhes fiatalokat. Gélül Andor és Brucker János, a Bp. Honvéd futó­versenyének elő­készítője, pompás pályát jelölt Nem volt nehéz dolguk hiszen akadt elegendő hó, csak az okozott kisebb-nagyobb gon­dot, hogy kihagyják a pályából az eljegesedett szakaszokat. Mintegy 80 induló vágott neki a távnak. A legnagyobb küzdel­met a fiatalabb évjáratú Mihály Jáno® és Pázmány Szabolcs vívta, a 14 kilométere® versenyben Mihály hét másodperc előnyt Nehéz Jégcsapok lógtak a lánckörnyéki fákon, a Rideg­sánc lejtője elsősorban korcso­lyapálya benyomását keltette. De sebaj .. . La- _ a­pátot ragadtak az edzők, s ameny­­y&P nyíre tudták, meg­é&r _ lazították a lej­tőt. Azért még maradtak jeges szakaszok az úgynevezett fel­­ugrólejtőn, így nem lehetett cso­dálkozni rajta, hogy megszapo­rodott a bukások száma. A har­minc résztvevő elismerésre méltó módon birkózott a nehéz sánccal, különösen a fiatalok. A leg­jobb teljesítményt a még ifjúsági Petrók Tamás nyúj­totta, S 25,5 és 26 méteres ugrá­sával még a felnőtteket is túl­szárnyalta. Ezt tette a még serdülő Gellér Mihály is, aki válogatott bátyját is legyőzte. Bátyjának, Gellér Lászlónak tudott csak kiharcolni Páz­mánnyal szemben. Az is igaz, hogy Pázmány még nem nyújt­hatott százszázalékos teljesít­ményt, mert nemrégen­ gyógyult fel sérüléséből. — Kicsit neheztelek sérülése miatt Pázmányra — mondta ed­zője, Vincze László dr. — Nem havon sérült meg, hanem játék közben, labdarúgó-pályán. Míg Pázmány és Mihály egy­mással küzdött, Sajgó Pál foko­zatosan gyűjtögette a győzelem­hez szükséges másod­perceket, olyan sikerrel, hogy még Mihály­­né is majdnem három percet vert. — Néhány hasonló eredményt az új esztendőben is szeretnék elérni. — reménykedett versenye után a derék sportember, nem feküdt a törpesánc. Leg­utóbb megnyerte az országos ugróbajnokságot nagysáncon, most pedig nem tudott boldo­gulni a kissáncon. A Bp. Honvéd futó- és a MAFC ugróversenye alapján északi összetett versenyt is tar­tottak. Ezzel az eredménnyel már nem büszkélkedhetünk túl­ságosan, hiszen kevesen tudnak föl futni és egyben jól is ug­rani. Talán csak a felnőtt Pa­jor István és­ a­z ifjúsági Petrók Tibor nyújtott elfogadható tel­jesítményt. Futóverseny. Felnőtt férfiak (14 km): 1. Sajgó (U. Dózsa) 49:32, 2. Mihály J. (Bp. Hon­véd) 52:14, 3 Pázmány Sz. (MAFC) 52:21, 4. Holéczi (U. Dózsa) 53:09, 5. Hellner (Bp. Honvéd) 55:15, 6. Pajor (MAFC) 56:33, 7. Dankovics L. (Bp. Hon­véd) 57:37, 8. Dankovics I. (Bp. Honvéd) 58:56. Csapatban: 1. U. Dózsa 2:42:43, 2. Bp. Honvéd 2:45:06, 3. MAFC 2:48:31. Ifjú­sági férfiak (7,5 km): 1. Boros A. (Bp. Honvéd) 27:45, 2.H. Gei­­ger (MAFC) 29:53, 3. Bognár (MAFC) 30:11. Csapatban: 1. MAFC 1:31:29, 2. Bp. Honvéd 1:33:54, 3. U. Dózsa 1:36:45.. Serdülő fiú (4 km): 1. Mihály Gy. (U. Dózsa) 16:37, 2. Detre (MAFC) 17:13, 3. Fenő (Bp. Hon­véd) 17:52. Csapatban: 1. U. Dózsa 53:39, 2. Bp. Honvéd 54:39, 3. MAFC 55:49. Serdülő leány (3 km): 1. Bognár (MAFC) 18:02, 2. Bereczki (U. Dózsa) 18:05, 3. Petrov (U. Dózsa) 18:22. Úttörő fiú (3 km): 1. Cifra (U. Dózsa) 16:02, 2. Lányi (Bp. Honvéd) 16:30, 3. Schivarcz (Bp. Honvéd) 16:54. Csapatban: 1. Bp. Honvéd 50:19, 2. U. Dózsa I 50:28, 3. U. Dózsa II 1:01:47. Úttörő leány (1,5 km): 1. Kál­mán (MAFC) 6:44. Ugróverseny. Felnőttek: 1. Pa­jor (MAFC) 216.1 pont (23.5 m, 24 m), 2. Dankovics P. (Bp. Hon­véd) 168.1 (22, 25.5), 3. Hellner (Bp. Honvéd) 164.6 (22. 22), 4. Gellér B. (Bp. Honvéd) 160.5 (24, 25.5) , 5. Dankovics I. (Bp Hon­véd) 114.2 (21, 21.5). Ifjúságiak: 1.­­Petrók T. (Előre SC) 238 (25.5, 26), 2. Nádor (UI. Dózsa) 198.4 (24.5, 25.5), 3. Gellér L. (Bp. Honvéd) 176.5 (24, 25.5). Serdü­lök: 1. Gellér M. (Bp. Honvéd) 222.6 (24. 25), 2. Bálint J. (Va­sas SC) 184.9 (22, 22.5), 3. Gel­ler (MAPC) 184.8 (22.3, 21.5). Úttörők: 1 Bereczki József (Előre SC) 117.5 (17, 17.5), 2. Bálint B. (Vasas SC) 102.8 (20.5, 20.5) , 3 Petrók V (Előre SC) 101.9 (15. 15). Északi összetett. Felnőttek: 1. Pajor István (MAFC) 451.1 pont, 2. Hellner (Bp. Honvéd) 404.6, 3. Dankovics I. (Bp. Honvéd) 349 Ifjúságiak: 1. Nádor T. (U. Dózsa) 435.4, 2. Gellér L. (Bp. Honvéd) 395.5, 3. Bereczki I. (Előre SC) 356.4. " ■ • ' ' • v • .. Sajgó és Pajor szép győzelme Jeges ugróverseny Jugoszlávia ifjúsági 11: 9 arányban győzött Magyarország A két ország csapata az első forduló nehéz küzdelme után a­­ második fordulóban is nagy harcot vívott. Mindkerszre hét­­játszma dőlt el a rendes öt órás játékidőben, három találkozó függőben maradt. Jugoszláv részről Kuraje­ca (Split), illetve Muezil (Klariber) biztos győzel­met ért el a kissé gyengén ját­szott Lovasa, illetve Antal ellen. Anttin­ac (Zagreb) már nagyobb küzdelemben­­ nyert Schrancz ellen. E jugoszláv sikerek el­len­­súlyozásaként két szép magyar győzelem született. Székely jó játékkal nyert Milosevics (Novi- Grad), Nagy Ervin pedig Pla­nínó (Ljubljana) ellen. Döntetle­nül ért véget a Kovács Z.—Boj­­kovice (Kis), továbbá a Desmica (Zagreb)—Faragó játszma. Füg­gőben maradt a Zsagar (Mari­­bor)~A tompa, a Vigh—Cvetko­­vice (Srem. Mitrovica) és a Jer­­bice (Vajraedin) — Goszosz játsz­ma, a második forduló befeje­zett játszmái ezek szerint 4:3 arányú vezetést mutattak Jugo­szlávia javára, a két forduló összesített eredménye pedig 7.5,5.5 volt. A hétfői napon be­fejezett hét füg­geját­szma a két­pontos jugoszláv vezetést nem változtatta meg, minthogy 3.5:3.5 eredményt hozott. Kovács Z. jó játékkal nyerte meg függő állá­sát a jugoszláv ifjúsági bajnok, Bojkovics ellen. Vigh könnyen érvényesítette előnyét Cvetko­­vics ellen. A Desnica—Faragó és a Jerbica—G©szósz játszmát a két­­jugoszláv fiatal nyerte meg. Döntetlen lett a Geezosz— Gavela, valamin­t a Tompa—Zsa­­gar játszma. Ezek szerint mind az első, mind a második for­duló végeredménye 5,5:4,5 arányban alakult ki Jugoszlávia javára, az összesített végered­mény tehát 11:9. A magyar csapat teljesítmé­nye jónak mondható a kétség­telen nagy tudású jugoszláv együttes ellen, ttjaink megállták helyüket legelső válogatott mér­kőzésükön és vo­nakozá­ssal te­kintünk a jövőbeni szereplésük elé. Kiemelkedő volt a magyar csapat egyetlen vidéki játékosá­nak, a debreceni Kovác© Zoltán­nak eredménye kitűnő ellenfele ellen, valamint Székely Mihály és Nagy Ervin kettős győzelme. Jugoszláv részről Kurajica és Muszil ért el hasonló kettős győzelmet. A kilenc városból öszszeál­l­í­t­ot­t Jugoszl­áv csapat komoly játékereje bizonyítja az ország sakksportjának nagy de­centralizáltságát, széleskörű bá­zisát, amely magyar szempont­ból is gondolkodásra késztet a „hogyan tovább” tekintetében. Balogh László Nagy (balról) mindkét játszmáját megnyerte. (Pobuda Foto.) Az FTC jégkorongozói Ausztriában . Távbeszélő-jelentésünk.­­* (Kitzbühel, január 2.) Vasárnap már korán reggel útra keltünk, hogy Grácból idejében érjünk Kitzbühelbe, az FTC jégkorong­­csapata ausztriai szereplésének második állomására. Bár az út viszonylag sima volt, mégis sokáig tartott és csak két órával a mérkőzés előtt érkeztünk Kitz­­bühelbe. A játékosok tartottak a mérkőzéstől és jog­gal, hiszen a kitzibüh­eliek csapatában öt kana­dai játszik és az előző napon 6:5 arányú győzelmet arattak bajtdő 10­ mérkőzésen a bécsi WEV ebán. * Kitzbühel-FTC 12:2 (6:1, 2:0, 4:1) A zöld-fehérek ugyanabban az összeállításban szerepeltek, mint Grácban, csak most Csank védett kezdettől fogva. Annak ellenére, hogy tizenkét gólt kapott, csapa­tában a legjobbnak bizonyult. A kitzbüheliek erős iramot diktáltak és már az első harmadban le rohanták az FTC-t. A zöld-fehérek a hosszú utazástól­­elmerevedtek és csak nehezen melegedtek bele. Az FTC góljait Kárász György és Jakiabházy—ütötte. A harmadik i­wa’dban kerül sor.­­’.'v,Jian­­ Fogaras Albert i\7j­rit gólján is.arasz xyjrg Jakabházy—ütötte. A harm­asfér^ő^s a­ Q.Sd­irwa’d'ban kerül .*J­­.i'V,ÍiN­h I Fogaras Alb€ fim Az ifjúsági labdarúgó-váloga­tott keret 22 tagja szerdán Tatá­ra utazott, ahol megkezdődik az alapozás az idei UEFA-tornára. Tatán január 23-ig tartózkodnak az ifjúsági labdarúgók, ahol Kapocsi Sándor szövetségi edző és Kósa Károly testnevelő tanár foglalkozik az ifikkel. Az alábbi játékosok folytatnak háromhetes előkészületet , az iskolai szünidőt kihasználva. Géczi, Bulyovszki Fonvad, Sze­keres (kapusok), Ere­dl, Páncsics, Garbacz, Vellay, Biró, Szabó (hátvédek), Lukács, Lutz, Kárpáti, l­osonczi, Grocsov (fedezetek) Major, P­ónai, Horváth T., Varga Z., Rátkai, Gondár, Tóth (csatá­rok). A két vetélytárs, az MTK és a­ Ferencváros e héten kezdi meg­ az előkészületeket a tavaszi idényre. Az MTK január 3-án, csü­törtökön kezdi el az alapozást mezeizéssel és a Hungária körúti stadion tornatermében. A Ferenc­város egy nappal később, 4-én, pénteken kezdi el az előkészü­leteket, amelyekről Mészáros Jó­zsef elmondta: „A mezeizést, a hagyományokhoz híven a Népli­getben tartjuk, a tornatermi ed­zést az Agráregyetem tornatermé­ben rendezzük. Az egyetemi tornatermi edzést bővítjük uszoda­edzéssel, hiszen az Agrár­egyetemnek uszodája is van. Naponta edzü­nk és január 19-től Tatán folytatjuk az előkészülete­­ket.* Volentik Bélát, a MLSZ szövet­ségi edzőjét egy évre meghívta a bolgár l­a­bdarúgószö­vetség. Vo­len­tik a héten utazik Szófiába és részt vesz a bolgár válogatott felkészí­tésében a harmadik, por­tugálok elleni Nemzetek Kupája találkozóra. A bolgár válogatott kedvező körülmények között készül az NK-r­a: három mérkő­zésből álló afrikai portyára utazott.★ A JT-ben folynak az előkészü­letek a január 15-től február 15-ig tartó játékvezető tovább­képző tanfolyamra, amelynek tematikájáról hétfőn dönt a JT elnöksége.★ Az MTST és a Tatabánya közös megegyezésével döntés született: Lakat Károlyra Tatabánya labda­rúgó-csapatának volt edzője az új esztendőben az újonnan létre­hozandó központi labdarúgó­­iskola vezetője lesz. A Tatabánya új edzője — Grosics Gyula. ★ A Ferencváros külföldi meghív­­ásokat kapott: a bajnoki rajt előtti időre és nyárra a Net­ York-i tornára. Az új év első labdarúgó-hírei Irakat Károly a labdar­ígó-isk­ola vezetője Grosics Gyula a Tatabánya új edzője A szövetségek­ben és as 31T­T-ben Hogyan is kezdődött az új esztendő? Ezzel a kér­déssel fordultak az MTI munkatársai a különböző sportszervezetek vezetői-­­ hez, íme a válaszok. A szövetségek közül a leg­frissebb talán az asztalitenisz­­szövetség volt. A prágai világ­­bajnokságra készülő válogatott keret tagjai kora reggel tízna­pos edzőtáborozásra utaztak, őket indították útnak a szövet­ség vezetői, majd nem sokkal utána fontos munkához kezdtek. A sportág 1962. évi jelentését ké­szítik, amelyben a szervezeti és szakmai kérdésekről számol­nak be. Kialakult az asztaliteni­szezők teljes, első negyedévi programja is. Január végén folytatják az országos csapat­­bajnokságot, február 1 és 3 kö­zött a Budapest-, majd 15 és 17 között a magyar bajnokságot rendezik meg. Február 27 és március 2 között az angol-, március 8 és 12 között pedig a román nemzetközi versenyen indulnak a legjobbak. Ezt kö­veti április 5 és 14 között a prágai VB. A Magyar Jégsport Szövet­ségben az új esztendő is a feb­ruári budapesti Európa-bajnok­­ság jegyében kezdődött. Fontos állomás lesz az EB szervező bi­zottságának csütörtök reggeli ülése, amelyen újból teljes rész­letességgel megvitatják a kon­tinens legjobbjai versenyének lebonyolítását. Micsonai Béla fő­titkár elmondta, hogy a magya­rok közül a Korda, Vásárhelyi táncospár Európa-bajnoki rész­vétele már biztos. A többi ver­senyző kijelölésére a magyar bajnokság után kerül sor. A so­ron következő események közül érdekesnek ígérkezik a január 19 — 20-i Balaton-bajnokság, amelyet Füreden bonyolítanak le. A kétnapos viadalon műkor­csolyázó-, jégtánc- és gyorskor­csolyázó verseny is lesz, örömmel fogadták az új esz­tendőt a síszövetségben, annál is inkább, mert az újévi havazás alaposan javított a hóviszonyo­kon. Az egész országban síelésre alkalmasak a hegyi terepek és ennek megfelelően egyre több v versenyt rendeznek. Izgalmat okozott viszont szerdán reggel, hogy három futó versenyző — Sajgó, Markó és Spisák — lekéste a nemzetközi gyorsvonatot, amely­­lyel a Szovjetunióba utazott vol­na, így csak csütörtökön tudnak elindulni a kargolovói nemzet­közi viadalra. A szerdai nap eseményéhez tartozott még a szövetségben le­zajlott megbeszélés is. Az elnök­ségi ülésen megvitatták a múlt évi eredményeket, a versenybi­zottsági ülésen pedig megbeszél­ték a február 3 és 17 között sorra kerülő magyar bajnokság előké­szítését. Ennek érdekessége, hogy a különböző számokban 15 kül­földi sportoló is rajthoz áll. Az MTST nemzetközi osztá­lyának új esztendei első munka­napjáról Betz Imre osztályveze­tő, tájékoztatott: — A vártnál sokkal mozgal­masabb volt idei első munka­napunk — mondotta —, meg­beszélést folytattunk a buda­pesti műkorcsolyázó Európa­­bajnokságról, így például a ha­zánkba érkező külföldiek ví­zumkérelmének ügyéről, tolmá­csok biztosításáról és így to­vább. Ezzel kapcsolatban érde­kes az az amerikai levél is, amelyben segítséget kérnek, hogy az EB-ről készült televí­ziós filmet az Egyesült Államok is megkapja. Szerdán érkezett meg a prágai asztalitenisz világ­bajnokság részletes tájékoztató­ja, már ki is adtuk fordító cso­portunknak. Ugyancsak fordít­ják a nemzetközi atlétikai szö­vetség Európa-bizottságának levelét, amely az 1966-os buda­pesti Európa-bajnoksággal kap­csolatos. A magyar sport átszervezésé­vel növekszik a kerületi TST-k jelentősége és feladata. Ennek megfelelően mind több a mun­ka a TST-k­ert. Elég s­ok gond­dal kezdte az új esztendőt Lég­­rádi József XIV. kerületi elnök. ..Teljes apparátusunkat meg­mozgatjuk és aktívahálózatun­kat kibővítjük, hogy zökkenő­­mentesen sikerüljön lebonyolí­tani az átszervezési munkát — mondta. — A kerületi sport­körök irányítása, gazdasági ellenőrzése hatalmas feladatokat ró ránk, fontos teendő a szak­­szervezeti bajnokságok helyébe lépő alapfokú bajnokságok elő­készítése és lebonyolítása is. Röplabdában például már ja­nuár 6-án, asztaliteniszben pe­dig február­ban megkezdjük a kerületi alapfokú bajnokságok versenyeit. A későbbiekben az­tán a többi sportág is bekapcso­lódik.” Engan fölényesen vezet a négysáncversenyen Csávás László 24. lett Garmischban Innsbruckban az Lser-sáncon folytatódott vasárnap a négy­­sáncverseny, s ezen már­ az NDK ugrói b­­elindultak, élükön B­eck- Hegellel. Nagyon szép versenyt vívott a mintegy 60 ugró, s be­bizonyosodott, hogy a norvég Engan nem véletlenül nyerte meg a négy sorozatból álló eeem­ény első versenyét. Engan két jobbik ugrása 91 és 85 méter­re elkerült, pontosan tíz méterre­ ugrott nagyobbat, mint Reck­­roagel, e teljesítménye minőségi­leg is kifogástalannak bizonyult Rec­knagelnek tehát meg kellett elégednie a második hellyel Innsbruckban: II. Engan (nor­vég) 231.21 pont (91, 89). 2. Reck­­nagel (NDK) 216.7 (87, 79). 3 Brandtrag (norvég) 214.9 (84.5 85.5). A két szám alapján: 1 Engan (norvég) 445.4. 2. Bolkart (NSZK) 408.11. 3. Yggeseth (norvég) 404.9. Innsbruckban egyébként a szovjet U­gr­ók­­ bejelentették, hogy nem utaznak Garmisch- Partenktrchenbe — szolidaritást vállalva az NDK-ugrókkal —, le­mondták a harmadik versenyt. Garmisch-Bartenkirchenben is pompás sánc várta a négysáorú verseny mezőnyét. Engan meg­­őrizte továbbra is veretlenségét és ezt a találkozót is biztosan nyerte az NSZK-beli Thoma és az ugyancsak nyugatnémet Bollkart előtt. A magyar ugrók közü­l Csávás László szerepelt a leg­jobban, aki 74 és 77 méteres Ugrásával a 24. helyet szerezte meg. Garmisch-Partenkirchenben: 1. Engan (nor­vég) 220.9 pont (8­1, 89), 2. Thoma (NSZK) 218.3, 3. Bol­kart (NSZK) 216.9 ... 24. Csáván László (magyar) 182.4 (74, 77). A három szám után az össze­tett versenyben: 1. En­gan (nor­­vég) 675.3 pont, 2. Bolkart (NSZK) 625, 3. Thoma­ (NSZK) 617.9. A mezőny szerdán átutazott az ausztriai Bischofenhofenbe’, a ver­seny negyedik állomására, ahol vasárnap kerül sor az utolsó összecsapásra. " A Totó 52. heti nyereményei Beérkezett 475 883 db tipp­­szeg­­ény, felosztásra került 856 590 Ft, 12 találat (1 db) - 214 147 Ft, 11 találat (77 db) *= 2781 Ft, 10 találat (1064 db) = 268 Ft. A 10 találatos nyere­ményeket január 7-től, a többit pedig január 10-től fizetik. A vigaszdíj az 52. héten 9 talála­tot elérteknek jutott, nyere­mény szelvényenként 57 forint. A nyereményeket január 10-től fizetik­ iHarminc éve edző Karosszékben élt *,/Utképernylő __________________előtt, nézte .. . -^íra a párizsi köz­vetítést, s szurkolt. Egy alkalom­mal Fenyvesi lábáról Tichy elé szállt a labda, a csatár villám­gyorsan, nagy erővel kapura tört. Már majdnem elérte a 16-os vo­nalát, amikor Jenő bácsi elkiál­totta magát: — Jojj, Lajos! S Tichy, mintha csak meghal­lotta volna, „tüzelt”, s a labda bombaként vágódon a bal felső sarokba. S miközben szegény Ber­­nard elkeseredetten kotorta ki a labdát a hálóból, Jenő bácsi taps­sal, lelkendezve köszöntötte első gólunkat a franciák ellen. A játék tovább folyt, s bár na­gyon érdekes, izgalmas volt, Jenő bácsi gondolatait néhány másodpercre egy tíz évvel ez­előtti epizód kötötte le. Akkoriban, egy pénteki napon, az edzés után így szólt hozzá Szabó Péter, a BVSC első csapa­tának edzője: — Kertész nem tud vasárnap Debrecenben játszani. Kivel pó­toljuk? Kérdéssel válaszolt: — Nem idegenkedel a fiatalok­tól? — Nem! — Nos, akkor vidd el a l­ijás gyereket. Nem fogsz csalódni benne, ügyes fiú. ~----------—”— izgatottan hall­gatta a rádióban a sporteredmé­nyeket. Elsápadt, amikor közöl­ték: — DVSC—BVSC 5:0. Másnap azonban felderült az arca. Szabó edző ugyanis így fo­gadta : — Gratulálok Jenő! Tehetséges gyereket neveltél. Nem rúgtunk ugyan gólt, de Lajos volt a leg­jobb csatárunk. S a fiatal középcsatár attól kezdve már csak az első csapat­ban játszott, így indult el Tichy T­ajos pályafutása. A franciák elleni mérkőzés után Baráti Lajos nyilatkozatát közölték a lapok, s dicsérték Tichyt, aki két gólt lőtt. A kí­váncsi francia úíjságírók Tichy edzője után érdeklődtek. E ILYE NI lenn harci neve nem került _____ újságokba. S hogy ——­ ez így van, azt már­­ megszokta. Természetesnek véli, hiszen Lali már régen kikerült a keze alól, akárcsak Lantos Miska, aki ugyancsak több mint félszázszor volt válogatott. S kü­lönben is, az emberek hamar fe­­ü­lejtenek. És amikor valakit­­ szárnyra kap a hírnév, a szúr­­t kólók nem arra kíváncsiak, hogy a kitűnő középcsatár, vagy bal­­hátvéd melyik edző irányítása mellett ismerte meg a labdarúgás alapjait, sokkal inkább az ér­dekli őket, mi történik pillanat­nyilag körülötte. De azt is megszokta már az ősz­­hajú mester, hogy az emberek szeretik. S ez minden újságcikk­nél, minden népszerűsítésnél töb­bet ér. Ha meglátják felcsepere­dett tanítványai, vagy azok, akik már visszavonultak, s gyerme­keikkel sétálnak az utcán, oda rohannak hozzá, s megölelik. Tisztelik, becsülik benne azt az oktatót, aki nemcsak arra taní­totta meg őket, hogyan kell rúgni a labdát, hanem sokat tett jellembeli formálásuk, nevelésük érdekében is. A vasutas sportkörben ---------nyert. Ezért régi gyakorlat már az, hogy Jenő bácsi az új év első napjai­nak valamelyikében belátogat a­­ klub sportosztályára, s egy évre ismét aláírja edzői szerződését. Természetesnek találja ezt a BVSC, s természetesnek az edző is. Miként magától érthetődő az is, hogy Jenő bácsi egymás után ne­veli a tehetséges fiatalokat, sok­szor kisegíti az első csapatot is, derek­as munkát végez, mégpedig nagy ügy buz­galommal, s hozzá­értéssel. Mindez annak­­kapcsán jutott eszünkbe, hogy St­áh­l Jenő ok­tató, a tartalékcsapat edzője, ép­pen most harminc esztendeje fáradozik a magyar labdarúgá­sért­­ a Budapesti Vasutas Sport Clubban. Gratulálunk, Jenő bácsi. gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék