Népsport, 1963. február (19. évfolyam, 22-42. szám)

1963-02-01 / 22. szám

Négyen küzdenek még a bajnoki címért Folyik a hajrá a XVIII. or­szágos egyéni bajnokság dön­tőjében. Tizennégy forduló már lezajlott. Már csak öt for­duló van hátra, de más évekkel ellentétben még négy komoly várományosa van a bajnoki címnek. Volt idő, amikor csak egy pont választotta el az elsőt a tizenkettediktől. A korán meg­indult nagy hajrában történt úgynevezett keresztbeverések okozták azután, hogy több előbbi esélyes lemaradt az él­mezőnyből és jelenleg már csak négyen harcolnak majdnem egyenlő eséllyel a bajnoki cí­mért. Megpróbáljuk most röviden latolgatni, hogyan fest ennek a négy pályázónak a kilátása a további küzdelmekben. A jelenlegi állás szerint Bár­czay László az elsőszámú esé­lyes, akinek sorrendben a hátra­lévő ellenfelei: Sápi, Kovács, Honfi, Forintos és Haág. Az idei bajnoki versenynek komoly értéke Bárczay kitűnő szerep­lése, sikerei megérdemeltek. Bárczay könnyed és gyors já­téka, kitűnő végjáték-megíté­lése, a versenyórával való jó gazdálkodása megannyi erénye mesterünknek, akinek kétségte­len nagy tehetségét ma már nem hátráltatja betegsége. Szel­lemes, és találékony játszma­bonyolításával megérdemelten ért el eddig 10.5 pontot. To­vábbi játszmái reálisan még 3— 3.5 pontot jelenthetnek, ami végeredményben 14 pontot eredményezhet. Bárczay lehet bajnok, de­­ lehet harmadik is. Legújabb nagymesterünk, Bi­tek István remek hajrával tört fel. Bilek sokoldalúan képzett játékával, az utolsó fordulókban mutatott kiváló küzdőszellemé­vel meglehetős joggal esélyes az első helyre. Bár hátralévő ellenfelei közül egyik sem le­becsülhető, sikerrel végezhet ellenük. Ezek: Varnusz, Filep, Sápi, Kovács és utoljára Honfi, Sápi és Honfi ellen sötét szín­nel játszik, végső pontszáma 14—14.5 lehet. De nézzük Lengyel Leventét, állandóan jó formában lévő ki­váló mesterünket. Ott áll a ve­zető Bárczay mögött fél pont­tal Bilek nagymesterrel együtt. Hátralévő ellenfelei sorrend­ben: Portisch, Flesch, Navarov­szky, Dely és Kluger, mind ke­mény diák. Reálisan elérhető­nek néz ki ezek ellen 3—3,5 pont, ami az első helyhez alig­ha lesz elegendő. Lengyel jó technikája, kitűnő pozícióérzéke és nem utolsó sorban végjáték­­kezelésének szívóssága adja ál­landó kiváló formáját, amellyel eddig is legjobbjaink közé emelkedett. Végül szóljunk többszörös bajnokunkról. Portisch Lajos nagymesterről, aki csak az utolsó két fordulóban volt az igazi Portisch, előzően játéka nem volt meggyőző. Természe­tesen vele is komolyan számol­ni kell még. Hátralévő ellenfe­lei: Haág (elmaradt játszma), Lengyel, Varnusz, Flesch, Na­­varovszky és Dely. Reálisan ra­tolva 4—4.5 pontot szerezhet meg, vagyis kb. egy ponttal maradna le a nagy versenyfu­tásban. Végeredményben a jelek sze­rint valószínűleg új név kerül fel az eddigi bajnokok listájára Hogy ez ki lesz? — Az csak a még hátralévő fordulók során dől el. A sakkbajnokság szerdai eredményei: Portisch —Gasztonyi 1:0. Ki­rályindiai védelem. Portisch nagymester ezt a játszmáját is kitűnően játszotta, és biztosan győzött a 44. lépésben. Szilágyi P.—Bilek 0:1. Szicíliai védelem. A sötéttel játszó nagy­mester ellenfelét a középjáték­ban becsapta, és a 24. lépésben győzött. A 9. fordulóban függő­ben maradt Bilek — Kóbert játsz­mát utóbbi ezek után feladta. Bárczay—Filep 1:0. Grünfeld­­védelem. Az első helyen álló és rendkívül ötletesen játszó vilá­gos biztosan győzte le ellenfelét, aki időzavarában vezérét nézte el a 36. lépésben. Varnusz —Lengyel 0:1. Grün­­feld védelem Sötét jó játékkal a 39. lépésben feladásra kénysze­rítet­te ellenfelét. Somogyi—Sápi 1:0. Benoni­­védelem. .Világos kihasználva el­lenfele megnyitásbeli hibáját, erélyes játékkal a 44. lépésben győzött. Kóberl — Kovács 1:0. Szicíliai - védelem. Sötét a játszmában eddigi szereplésével ellentétben gyengébben játszott, időzavarba került és a 25. lépésben feladta a játszmát. Navarovszky— Haág 0.5:0.5. Nimzoindiai-védelem. A 25. lé­pésben egyenlő anyagnál ki­egyenlített állásban indokolt döntetlen. Kluger—Honfi függő. Antal­­védelem. A küzdelmes játszmá­ban világos tisztelőnyt szerzett két gyalog ellen, s a függő ál­lásban nyerési esélyei vannak. A csütörtöki függőnapon ke­rült folytatásra a XII. forduló­ból félbeszakadt Varnusz—Gasz­tonyi játszma. Világos további két és fél órai játék után gya­logelőnyös függőállását fokoza­tosan javítva biztosan győzött a 63. lépésben. A XIV. fordulóból: Kluger — Honfi 1:0. Világos esélyesebb függőállását közel háromórás további harc után, nehéz küz­delemben a 65. lépésben győze­lemre vezette. Portisch —Haág 1:0. A XII. fordulóból Haág betegsége miatt elhalasztott játszmát is leját­szották. Haág kissé kockázatos támadást kezdeményezett, amelynek azonban Portisch körültekintő védekezése folytán nem volt folytatása. Világos ellentámadásba ment át, amely ellen Haág huszáráldozata sem volt kellő ellenszer. Portisch támadása sötét királyát a 29. lépésben védhetetlen helyzetbe hozta, s Haág a játszmát fel­adta. A verseny állása: Bárczay 10.5, Bilek, Lengyel 10 —10, Por­tisch 9.5, Kluger 8.5, Dely, Forintos, Navarovszky 8—8, Honfi, dr. Liptay 7.5—7.5, Flesch 7 (1), Gasztonyi 7, Haág 6.5 (1), Varnusz 6, Kovács, So­mogyi 5 — 5, Kóberl, Szilágyi P. 4—4, Filep, Sápi 3.5—3.5. A hátralevő ellenfelek: Bárczay, Sápi, Kovács, Honfi, Forintos, Haág. Bilek: Varnusz, Filep, Sápi, Kovács, Honfi. Lengyel: Portisch, Flesch, Navarovszky, Dely, Kluger. Portisch: Len­gyel, Varnusz, Flesch, Nava­rovszky, Dely. Dely: Haág, dr. Liptay, Gasztonyi, Len­gyel, Portisch. Forintos: Klu­ger, Kóberl, Somogyi, Bár­czay, Haág. Navarovszky: dr. Liptay, Gasztonyi, Lengyel, Por­tisch, Flesch. Honfi: Köberl, So­mogyi, Bárczay, Szilágyi P., Bi­lek. Kluger, Forintos. Haág, dr. Liptay, Gasztonyi, Lengyel. Dr. Liptay, Navarovszky. Szilágyi P., Kluger, Köberl, Somogyi. Flesch: Haág (függő), Gasztonyi, Len­gyel. Portisch, Varnusz, Nava­rovszky. Gasztonyi: Flesch, Na­varovszky. Dely, Kluger, Köberl. Haág: Flesch (függő), Dely. Klu­ger, Köberl, Somogyi, Bárczay. Varnusz: Bilek, Portisch. Filep, Flesch, Sápi. Kovács: Somogyi, Bárczay, Szilágyi P., Bilek, Fi­lep. Somogyi: Kovács, Honfi, Forintos, Haág, dr. Liptay. Kó­berl: Honfi, Forintos, Haág, dr. Liptay, Gasztonyi. Szilágyi P.: Filep, Sápi, Kovács, Honfi, Fo­rintos. Filep: Szilágyi. Bilek, Varnusz, Sápi, Kovács. Sápi: Bárczay, Szilágyi, Bilek, Filep, Varnusz. Balogh László ^XXXXXXN\N\XXXXXXXXXXX\XXX-'XXXXX\XXXXXXXV, p»\\&\\W\\\\VK»\\X\WVWW\W\W |jffls EP fim | |Az én módszerem | | Európa | jffjf% p-SHT***’ere --- | | gyorskorcsolyázói | iWcefMpWfnt 111 ufaNi 111,01*■ | A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA | a labdarúgó \\ 11 Hétvége | ---------------------------------.—:----------------------| m­ ii hin n i« | |— * 11 d sportpályákon'! PÉNTEK, 1963. FEBRUÁR 1. Ara: 60 fillér XIX. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM \ N­­UCH 13 | | \\ ^ ^mmmmmmm .V\\WW\\\\\\\\\\\V\\\\\\\\\VŰ.\W\\WVV\/' ^W\W\W\\\V^wWwW\W\\\\\\\\\\\\ .vXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^ A szovjet műkorcsolyázók is pénteken érkeznek az EB-re . „Két verseny­er­zőnk, Sandra fejj m’g? Brugnera és Gior­­dano Abbondati Jo—­i vasárnap személy­ül,­­V A) gépkocsival érke­­zik Budapestre” —­­finn táviratozta az olasz korcsolyázó-szövetség csütörtö­kön délután az EB rendezőihez. A távirat mellett az egyik leg­frissebb útjelentés. A dunántúli megyék útjait a reggel óta tartó sűrű havazás miatt nehezen járják a gépkocsik. Az utak több helyen járhatatlanok ... A rendkívüli időjárás bizony megnehezíti a gépkocsival, tár­sasgépkocsival Budapestre tartó versenyzők dolgát. Ezért vá­lasztotta bizonyára a Kilius — Baumler-kettős is a kényelme­sebb és gyorsabb repülőutat, s így a teljes nyugatnémet csapat előtt, a négyszeres bajnokpár — mint már jelentettük — szom­baton délután repülővel érkezik Budapestre. Csütörtökön délelőtt még úgy tűnt, hogy a franciák pénteken kora délután Budapestre érkező csapata lesz az első teljes dele­gáció. Időközben azonban Moszkvából jött távirat és eszerint a szovjet­ műkorcsolyá­zók már pénteken délben meg­érkeznek térre. a Ferihegyi repülő-A Belouszova, Protopopov­­kettős tehát pénteken délután és este már a Kisstadion jegén, a négy nap múlva kezdődő EB színhelyén tartja edzését. A szakemberek véleménye szerint egyébként a páros számban várható a leghevesebb, s leg­érdekesebb küzdelem, hiszen a négyszeres Európa-bajnok , Ki­lius, Baumier-párost a nagysze­rű szovjet kettős egy ízben Prá­gában már legyőzte. A jég te­hát már megtört. A jugoszláv műkorcsolyázók ezen az Európa-bajnoki viada­lon még nem indítanak ver­­­senyzőt. Amint legutóbb Buda­pestre küldött levelükben írják, jelen pillanatban nincs megfe­lelő képességű, az Európa-baj­noki mezőny színvonalát elérő műkorcsolyázójuk. A verseny­zők helyett elküldik azonban egyik szakértőjüket, Márta Wer­­nert, aki megfigyelőként jön el a magyar fővárosba. Az ünnepélyes megnyitó újabb főpróbáját tartották szer­dán késő este a Kisstadionban. A rendező bizottság még ekkor sem volt teljesen elégedett a zászlós felvonulással, s a meg­nyitó lebonyolításával. Ezért a főpróbát pénteken este megis­métlik. V. * 1 J.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVCXXXXXXXXXX'vXXXXXXXXXWXXXXX^ á í Munkája tulajdonképpen ak­kor ér véget, amikor az y ^ Európa-bajnokság megkezdődik. A megnyitás pillanatáig vi- ^ ^ szont annál többet dolgozik. Fiatal munkatársaival együtt ^ idestova két hete tartózkodik már a Kisstadionban. A televí­­f­ú­ziósok, a rádiósok és az újságírók munkájához szükséges te- t­e­lefonvonalakat, kábeleket szereli. Kapásból sorolta el, hogy 2­4 csak a televíziósoknak 36 telefonállomást épített ki, a nagy e/­y nyugati hírszolgálati irodák számára négy saját használatú í­z­telexgépet szerelt fel, s az újságírók telefonjainak tucatjairól i­s gondoskodott. Preimusz József, ez a lelkes, derék postás, több f­ő mint 30 évet töltött már el a Magyar Posta szolgálatában, de­­ ezekben a napokban bizony szemét összehúzva, gyakran rám í­a­colja homlokát, s mondogatja, hogy ilyen forgalomra még­i­s sohasem kellett felkészülnie. Ihászné három bajnokságot nyert Budapest gyonakorcsolyászó bajnokságának második napi küzdelmei nehéz időjárási viszo­nyok mellett folytatódtak. Az egész napos havazás megnehezí­tette a pályát és károsan be­folyásolta az eredményeket A női 1000 m-es versenyt Ihászné a hajrában biztosan­ nyerte Tölgyesi Máriával szem­ben, s így folytatta az előző napi győzelmi­ sorozatát. Kőszegi­­né egyedül futott. A férfiak 11500 méteres baj­nokságán egyedül Martos György ért el 2:30-on belüli ered­ményt. Igen szoros és izgalmas ver­senyek folytak az ifjúságia­k között. A lányok csoportjában az első párban Farkas legyőzte Tamásit, a másodikban Salamon diadalmaskodott Metz felett, s ezzel a verseny győztese is lett. Az ifjúsági férfiak verse­nyében az utolsó párban futott Takács bizonyult a leggyorsabb­nak. Szerdai eredmények Nők 1000 m ifjúságiak: 1. Farkas 1:59.4, 2. Salamon 2:00.5, 3,4. Tamási és Metz 2:02.1, 5. Illés (MTK) 2:07.8, 6. Belházi 2:08.8. 1500 méter: 1. Ihászné 2:53.5, 2. Tölgyesi 3:07.1, 3. Kőszeginé 3:11.1, 4. Magyar A. 3:14.7. Férfiak 3000 m ifjúságiak: 1. Takács 5:42.8, 2. Jalics 5:47.1, 3. Varga 5:56.3, 4. Horváth (Bp. V. Me­teor) 6:00, 5. Jobbágy (Bp. Pe­tőfi) 6:01, 6. Gulyás 6:06.4, 7. Tölgyesi 6:08.1, 8. B. Nagy 6:18.8. 5000 méter: 1. Karácsony A. (Bp. V. Meteor) 8:47, 2. Martos Gy. 9:11, 3. Sárosi 9:14.3, 4. Vanczák 9:29.9, 5. Felszegi 9:46.5, 6. Horváth 10:10.8, 7. Zsila 10:20.2 (bukott), 8. Kő­szegi 10:20.3. Csütörtöki eredmények Nők 1000 méter: 1. Ihászné (Bp. Petőfi) 1:55.8, 2. Tölgyesi (Bp. V. Meteor) 2:03.4, 3. Kőszegin­é (MTK) 2:05.6 1500 m ifjúságiak: 1. Salamon (MTK) 3:09.8, 2. Metz (Bp. V. Meteor) 3:10.8, 3. Farkas (MTK) 3:11.4, 4. Tamási (Bp. V. Meteor) 3:12.6, 5. Illyés (MTK) 3:23.5. Férfiak 1500 méter: 1. Martos Gy. (Bp. V. Meteor) 2:28.8, 2. Sárosi (Bp. V. Meteor) 2:36.2, 3. Vanczák (Bp. Petőfi) 2:39.1, 4. Felszegi (Bp. V. Meteor) 2:42.8, 5. Zsila (Bp. Vörös Meteor) 2:45.2, 6. Horváth (MTK) 2:46.2, 7. Kará­csony I. (Bp. V. Meteor) 2:47.3, 3. Kőszegi (MTK) 2:49.9. 1500 m ifjúságiak: 1. Takács (MTK) 2:45.2, 2. Jalics (MTK) 2:40.6, 3. Tölgyesi (Bp. V. Me­teor) 2:47.1, 4. Varga (Bp. Pe­tőfi) 2:48.9, 5. B. Nag­y (Bp. V. Meteor) 2:48.9, 6. Gulyás (Bp. Petőfi) 2:49.2. Lapunk zártakor a verseny tart. Szovjet és norvég A PRÓBA-OLIMPIÁN Távbeszélő-jelentésünk.­­ (Seefeld, január 31.) Csak tengelytörés árán tudtunk meg­érkezni hétfőn délután Seefeld­­be, vonatunk sokat késett, mert az egyik kocsi használhatat­lanná vált. Szerdán húsz ország versenyzőinek részvételével megkezdődött az ausztriai See­feld terepein a vírfutók próba­­olimpiája. A pályákról csak annyit, szá­gyon nehezek, sok bennük a meredek és sok az emelkedő, s mind az északi, mind pedig a szovjet résztvevők már megjegyezték, hogy a fér­fiak pályája ebben a formában nem elégíti ki tökéletesen a futó igényeket. Az is igen ko­moly problémát okoz, hogy a pályák 1200 méter magasban kezdődnek, s hogy 1400 méterre is felfutnak. A légszomj igen gyakori jelenség a versenyzők­nél, emiatt a magyar futók is p­anaszkodtak.­­ Szerdán a 30 kil­omé­teres futás­ra került sor. A 110 induló között nem is annyira a győz­te® norvég öszleg, mint inkább az olasz De Dorigo okozott meg­lepetést, aki 25 kilométerig vezetett és­ biztosan szerezte meg a második helyet. Férfi futóinkat túlságosan nagy fel­adat elé­­álította a nehéz terep: legjobban Sajgó szerepelt, 73. lett. 30 km-es futásban: 1. Ostby (norvég) 1:44:33. 2. De Dorigo (olasz) 1:45:39. 3. Grönningen (norvég) 1:46:02. 4. Jernberg (svéd) 1:46:06. 5. Hjermstag (norvég) 1:46:14. 6. Hajnalainnén (finn) 1:46:43 ... 15. Kolosán (szovjet) ... 20. Baku­­inen (finn) . . . 73. Sajgó (magyar) 2:00:57 ... 81. Markó (magyar) 2:04:53 ... 86. Spisák (magyar) 2:07:50. Az NSZK legjobbja csak a 49., a legjobb szovjet­­ver­senyző is csak a 15. helyig jutott el. Csütörtökön 13 ország 40 ver­senyzőjének részvételével a 10 kilométeres női futásra került sor. Hatalmas szovjet sikerrel zárult az esemény, az első négy­­ helyet a szovjet nők foglalták­­ el. A magyar nők közül Hemrik­­né bizonyult legjobbnak ezen a távon, s 28. lett. Női 10 km-es futás: 1. Kolcsi­­na (szovjet) 40:41, 2. Bojarszkij (szovjet) 41:04, 3. Usakova (szov­­­­­et) 41:13, 4. Meksilo (szovjet)­­ 41:43, 5. Lehtonen (finn) 41:48,­­ 6. Gustavsson (svéd) 42:01, . . .­­ 28. Hemrikné (magyar) 48:56, . . . 33. Gecző (magyar) 49:50, 34. Balázs (magyar) 50:03, 35. Gang­liné (magyar) 50:27. Pénteken az északi összetett ugrószámára, szombaton délelőtt a férfi 15 km-es futásra, egyben az északi összetett futószámára délután pedig a 3x5 kilométeres női váltóf­utásra kerül sor Bezák Imre A téli olimpia jelvénye. Jégkorong-bajnokság FTC-Bp. Postás 12:1 (5:0, 3:0, 4:1) Millenáris-pálya. Vezette: Müncz és Duppai. FTC: Csank — Raffa, Tamási — Szende, Zsótér, Némon. Cs: Pozsonyi, Schwalm, Kárász, Ja­kabházi, Simon, Vámosi, Póth, Kassai, Balogh. Edző: Rajkai László. Bp. Postás: Nagy — Wohl, Svientek , Csermajek, Berta, Edelmayer. Cs: Klemm, Szikra, Vajdafi, Várhidi, Gyöngyösi, Fo­dor. Edző: Tipold György. Gólütő: Vámosi (1 p), Kárász (3. p), Balogh (8. p), Kárász (11. p), Tóth (16. p), Jakabházi (23. p), Balogh (28. p), Kárász (33. p), Raffa (52. p), Schwalm (53 p), Berta (59. p), Kárász (60. p), Balogh (60. p). A játékot végig az FTC irányí­totta, a mérkőzés nagy részében szinte a kapujához szegezte ellenfelét. A Postás lelkesen védekezett, olykor igyekezett támadásokat is vezetni, de játé­kosai még a biztosnak látszó helyzeteket is sorra elügyetlen­kedték. A győztes csapatból Schwalm, Balogh és Raffa, a Postásból a többször is ügyesen hárító Nagy, valamint Szikra és Edelmayer játszott jól. Egyhangúan jelölték Gyermekkorában jegyezte el magát a sporttal — harminc esztendővel ezelőtt lett egyesü­leti vezető, 1952-ben választot­ták a soproni társadalmi labda­rúgó-szövetség elnökségének tagjai közé és 1955-től elnöke a szövetségnek. „Nyughatatlan” ember, akinek a sportmozga­lomban vált vérévé a közössé­gért való lankadatlan fárado­zás. 1954-ben a 46-os körzet, a Vadász, Táncsics és Ősz utca lakói tanácstagnak választották. Azóta megszaporodtak gondjai: hol egy vitás lakásprobléma, járdaépítés, kerítés , javítás, hol a közvilágítás korszerűsí­tése, a vízszolgáltatással kap­csolatos panaszok kiküszöbölése foglalkoztatta. Nem volt „mun­kanélküli” — és öt esztendő­vel ezelőtt újból megválasztot­ták. Most ismét egyhangúan jelölték tanácstagnak ... Választói között sokan van­nak sportolók és szurkolók, akik tanácstagjukban elsősorban a labdarúgó-szövetség elnökét lát­ják. Érthető, ha gyakran kérde­zik a soproni labdarúgás fel­emelkedése felől az elnök­tanácstagot: — Tanácsülésen is folyt már erről vita. Bizony nem áll jól Sopronban a labdarúgás ügye! Az egyesületi sovinizmus, a széthúzás sok kárt okozott. De az összefogás eredményének első jelei már mutatkoznak. Az újjászervezett STC, reméljük, kiharcolja az NB III-ba való feljutást, a Dózsával fúzionáló SVSE sem esélytelen az NB II- be jutásra. Néhány évvel ez­előtt három salakos labdarúgó pálya volt városunkban, most hat füves talajú játéktérrel di­csekedhetünk és ezenkívül négy salakos edzőpálya várja spor­tolóinkat. Többet és jobban kel törődni a létesítmények fenn­tartásával, többet és alaposab­ban kell foglalkozni az utánpót­lás nevelésével! Bőven akad itt tennivaló, össze kell fognunk, ha le akarjuk gyűrni a felada­tokat. — így vélekedik Drácz Fe­renc, a soproni labdarúgók „Feri bácsija”, a 46-os körzet tanácstag-jelöltje .. . (J. F. L.) £XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXX-' j A riói Maracane-sta­­­dion nagy eseményre ké­­­­szül. Februárban kerül­t sorra a világ legnagyobb­­ stadionjában Brazília szá- , s mára az „év mérkőzése”,­­ a Botafogó—Santos talál- n­yt kozó a Brazil Kupa kereté-­­ j ben. A brazil államok baj­­j­nokcsapatai kupatornán­­ ( döntik el az országos első- ■ 1 séget és a győztes csapat ,­t képviseli az országot a Dél­­- amerikai Bajnokcsapatok­­ Kupájában is. A riói baj­­j­r nők Botafogo Porto Alegre 5­­ bajnokát, a Gremiot három ,­j nehéz mérkőzésen tudta i­s csak legyőzni és így jut­­ u­tott a döntőbe. A sao- /­­ paulói bajnok Santos a 1. Pernambuco-i Recife csa­­t­a­patát kapta ellenfélül és í­s egy döntetlen (1:1) első 1­­ mérkőzés után a második 7­­­kon, Sao Paulóban 4:0-ra i­s győzött Coutinho négy gól­­j­á­jával. A riói döntőn telt 1­0. házra számítanak. X

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék