Népsport, 1963. március (19. évfolyam, 43-64. szám)

1963-03-01 / 43. szám

^ \ 3? v\ ' / 3 0 v0 . v f $ 5 s Ml « ^0 Y'xr^' 11 ^ ‘1 75 13 .11 x\\\^\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\^^^ YVO ^ \\ '*5* eV'* ^ * * \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v^^ £ / Jllal­lflfc W V. »}. ‘ -'• ^’v /• v ^ | A KÜLFÖLD ÉS — MI | Mám |* m \ Veszélyben az európai | | (úszás — 1962. m­. rész) | | hosszútávfutó elsőség | | AZ ÉN MÓDSZEREM | iwcemwxo/fír | Egy vándoredző naplójából | Peter Halland nyilatkozata | | ^ /.es labdarúgó-edzők | | az amerikai úszó felkészüléséről | ________________________________________ | ferre# ^ ^ y *| — ----------------—— | A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SP­ORT­­ANÁTS LAPJA |---------------­| Innen — Önnön | PONTEK, m MARCIIIS ,. * (rí: «o miét * *,* évfolyam, 2. szám 1 Hétvége a s­or,PálVákon­y­­y »S ^ AV\\\\\\V\\\\\\V\\\\\V\\\\\\\\\^^^ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ ^\\\\\\\\\\\\V\VCv\\\\\\\\V^^ Casablancában készülnek válogatott­­al»«LaBtúgóval4. harmadik mérkőzésükre (Casablanca, február 28.) A modern közlekedés korszaká­ban nem lenne túlságosan hosszú az út Toulouse-tól Ca­sablancáig, de mivel a francia várost hetenként csak egyszer ejti útba a Casablancába tartó repülőgép, kénytelenek voltunk szerdán visszautazni vonaton Bordeaux-ba, így azután szer­da délután nyolc órát töltöt­tünk úton. Vonat, várakozás, autóbusz, repülőgép ... így igazán eléggé fáradtan érke­zett meg a társaság Marokkó­ba. Maga az utazás, ami a re­pülőgépet illeti, nyugodtan folyt le. A repülőgép percnyi pon­tossággal indult Bordeaux-ból Casablanca felé. Nyugodtan úszott a gép a levegőben. Zápor és mégis csillagos ég Szerdán este találkoztunk az első igazi tavaszi záporral. Olyan friss erővel zúdult első és egyetlen megállónkra, Rabat repülőterére, hogy a szokástól eltérően nem kellett a tovább­utazóknak bemenniök a re­pülőtér állomására, mert szem­­pillantás alatt mindenki bőrig ázott volna. Rabattól Casablancáig telje­sen megváltozott az időjárás. Casablancában amolyan májusi csillagos, holdfényes éjszaka fo­gadott bennünket és először gondoltunk arra, hogy jó lenne a télikabátokat könnyű ballon­nal felcserélni. A Hotel Transatlanticba ér­kezve senkit sem kellett elrin­gatni. Csütörtökön későn kelt a társaság és az utcára lépve a 16—18 fokos melegben értesül­tünk arról, hogy a rabati zá­por, amelyet repülőgépünk per­cek alatt elhagyott, később Ca­sablancát is útjába ejtette, de a magyar labdarúgók ennek nyo­mait csak a késő délelőtti órák­ban, az edzés színhelyén észlel­ték, ahol kissé puha volt a ta­laj a fű alatt. Edzés a narancsligetben Messze, a város szélére vitt bennünket az autóbusz, az egyik nagy francia bank, a Credit Lyonnais casablancai fiókjának sporttelepére. Azt hiszem, erre a csodás kis sportlétesítményre nagyon sokáig emlékezni fogunk mind­annyian. Mert itt éreztük igazán először ebben az évben­­ a tavaszt. A nap, míg csak az edzés tar­tott, a felhőkkel játszott bú­jócs­kát és amikor a játéktérre vetette mosolygós ábrázatát, legalább húszfokos melegnek örültünk. A fiúk jó kedvvel mozogtak a haragos zöld színű füvön. Labdarúgóink mozgásán észre­vehető volt a fáradtság, merev­ség, de a jó kedv, bizonyára a jó idő hatására, határtalannak tűnt. Hogy is ne érezte volna magát kitűnően az ember, amikor ilyen pályán játszhat. És ilyen időben! A kis sporttelephez csodálato­san szép pálmasor vezet egy citrom- és narancsligeten át, amelyet borókafenyők öveznek minden oldalról. A szemet nyugtatja, a szívet melengeti a zöld ezernyi árnyalata és a sok színű virágba szökkenő tavaszi növények pompája. Nos, ilyen környezetben len­dültek ide-oda Baróth Lajos vezényszavára a lábak, a karok közel két órán keresztül. Komoly, tartalmas edzés, amely gimnasztikából, futó-, különböző labdás gyakorlatok­ból és kétkapuzásból állt — szoktatgatta hozzá a fiúkat az igazi tavaszhoz, az itteni kissé szokatlan, párás levegőhöz és próbálta őket felfrissíteni. — Ma még kissé fáradtnak, merevnek látszottak a fiúk, re­mélem, a pénteki és szombati edzésen már újra frissek lesz­nek, ha megszokják az itteni klímát, az új környezetet — mondta az edzés után Baróti Lajos. A fiúk szorgalmasan dolgoz­tak. Rákosi, Kuharszki, Nagy és Sárosi, aki Toulouse-ban nem játszott, vagy nem ját­szotta végig a mérkőzést, még „rá is edzett”, s a két kapussal, Szentmihályival és Ilkuval még külön is foglalkozott a szövet­ségi kapitány. A portya harmadik ellenfeléről Sok érdekességet rejt ez az új világ, amelybe csöppentünk. Casablanca nagy kikötőváros, ennek folytán színes, lüktető nemzetközi élet fogadja a láto­gatót. Az árusok kínálják a por­tékájukat. Az üzletek előtt a fehér humuszos afrikaiak szé­lesre nyílt mosollyal a szájukon üdvözlik az idegent, ha hozzá­juk lép. Korszerű, több emele­tes házak árnyékában, az ilyen helyen megszokott kép adja az ellenhatást: alacsony házacs­­i­kák, előttük törökülésben fér­­j fiúk pipáznak. Autótülkölés, ha­­j­­ók kürtjének búgása adja mindehhez a zenei aláfestést. Persze, ezekben az órákban nem az egzotikus város köti le a figyelmünket, hanem az, hogy milyen erőt képvisel vasárnapi ellenfelünk, Marokkó váloga­tottja, amely valószínűleg ebben az összeállításban lép majd pá­lyára: Beggar — Salah, Amar, Mekki — Tibari, Zinaja — Mus­­tafa II, Moktatif, Mohamed, Mustafa I (Baba), Lamari. Az itteniek szerint igen jó erőt képvisel a csapat, amely például január 13-án 1:0-ra győzte le Svájc válogatott csa­patát. A marokkói válogatott gerincét az itteni hadsereg csa­pata, a FAR bajnokegyüttese alkotja. Ez a csapat sok pont­tal vezet a bajnokságban, külö­nösen hátvédhármasát tartják erősnek. A hírek szerint kitűnő erő­ben vannak a válogatott tagjai, erényük a harcos szellem, az állóképesség. Taktikailag ugyan nem elég fejlettek, de lelkessé­gük, kondíciójuk kiegyensú­lyozza ezt a hátrányt. Várható, hogy Casablancában ez a csa­pat, a közönség fanatikus biz­tatása mellett nagy erőkifej­tésre készteti majd Budapest válogatottját. A marokkói válogatottban több játékos megüti az európai klasz­­szist, így például Salah, a jobb­hátvéd roppant gyors, jól szerel és jó érzékkel vesz részt a táma­dásindításban is. Tibari jobb­fedezet megjárta már a francia profiklubokat is, tehát számítani lehet kulturált játékára. A csa­társor erőssége Mustafa I. veszélyesen lő, nagy területen játszik és cselező készsége is egyik erénye. Mivel a balössze­kötő legutóbb megsérült, lehet, hogy nem játszik ellenünk és helyette Baba, a II. ligás Etoile játékosa szerepel majd helyette. Elképzelhető, hogy ő is tehet­séges játékos, ha a II. ligából beválogatták a legjobbak közé. A Marokkó válogatott—Buda­pest válogatott mérkőzést — amely magyar idő szerint vasár­ ,­nap 15 órakor kezdődik Casab­lancában — igen nagy érdek­lődés előzi meg, annak ellenére, hogy a jegyek ára igen borsos: 6—15 drahhmában állapították meg a belépő árát. A mérkőzést toulouse-i bíró vezeti. Tabák Endre ! A bordeaux-i jegyzetfüzetből­­ Kétnapos késéssel, másfél órával a gép indulása előtt kaptam meg a francia vízu­mot, amikor a magyar vá­logatott már régen Bor­­deau­r-ban volt. Ferihegyen figyelmeztettek: Bécsben mindössze negyedórám lesz, siessek az átszállással, ne­hogy lekéssem a párizsi gép­ről. — S mi lesz, ha néhány percet késik a gép? — kér­deztem. — A MALÉV-gép percnyi pontossággal érkezik — hangzott a megnyugtató vá­lasz. Valóban így is volt. Párizsban francia újságíró barátom várt. — Bordeaux-ba ma nem indul gép. Sebaj, príma ex­pressz áll rendelkezésedre. Fél hétkor felülsz és éjfél előtt fél órával már ott is vagy... — nyugtatott. — S mi lesz, ha késik a vonat?__ — A francia vonatok perc­re pontosak__ Míg a vonat robogott az éjszakában, azon meditáltam, hogyan találom meg a csa­patot ebben a fene nagy vá­rosban. Bordeaux-ba egyórás ké­séssel, jóval éjfél után ér­keztem ... Beszálltam az első taxiba. — Hová parancsolja, uram? — Abba a szállodába, ahol a magyar labdarúgó-váloga­tott csapat lakik ... — Hotel Gascogne — vág­ta rá a gépkocsivezető. Gázt adott, élesen vette a kanyart, közben kijelentette: — „Tisi, Albert, trés bon...’’ — dicsérte Tichyt és Alber­tet. Míg a szállodához ért a taxi, valóságos szakszerű tu­dósítást kaptam a szombati edzésről. — A lapokból olvasta? — kérdeztem. — Hová gondol, uram?! Személyesen voltam kinn a pályán ... Csak nem gon­dolja, hogy amikor ilyen nagyhírű vendégek érkeznek a városba, elmulasztom a személyes látogatást!... így hát az első bordeaux-i éjszakán nemcsak a MALÉV- re, hanem labdarúgó-hírünk­re is büszke voltam.­­. . „New Yorkból Philadelphiába tartunk" *— Távbeszélő-jelentésünk. — (New York, február 28.) Mi­után a New York-i Atlétikai Club nemzetközi vívóversenyé­nek eredményei már ismertek odahaza, úgy vélem, elég, ha csupán néhány megjegyzést fű­zök azokhoz. Először is a ver­senyről. Bár a mezőnyök nem voltak túlzottan népesek, a győzelmet nem adták ingyen, sőt még ol­csón sem. Minden fegyvernem­ben pástra lépett ugyanis leg­alább hat neves külföldi vívó, s ezeken kívül jó néhány ha­zai, amerikai versenyző is, többségükben tehetségesek, s néhány máris jól képzett. Elég talán csak azt megemlítenem, hogy a kardvívónak ismert amerikai Cesaro például pár­bajtőrben nem kisebb ellenfele­ket győzött le, mint az olasz Saccaro és a francia Bourguard. Mindjárt itt mondhatom még el: párbajtőrben és kardban szembetűnően sokat fejlődtek az amerikai versenyzők, ma már komolyan kell szá­molni velük. A verseny rendezője, az NYAC egyébként a párbaj­tőr-verseny napján ünnepelte fennállásának 95. évfordulóját a fényes ün­nepség, fogadás keretében. Er­re, bár mindketten hivatalosak voltunk, nem tudtunk elmenni. F­n ugyanis vívtam, Horváth Zoli pedig pihent, készült a másnapi versenyre. Ez, sajnos, nem a legjobban sikerült , de jórészt nem is rajta múlott, hogy harmadik lett. Egyrészt annak köszönhette, hogy na­gyon könnyen kerülve a négy közé, ott váratlanul erős, és ezúttal igen jól vívó ellenfelet kapott, Calaresét. Ellene kicsit elfogódottan kezdett, pillanatok alatt 3:0-ra vezetett Calarese és később hiába próbálkozott már Zoli bármivel, a zsűri nem ho­norálta támadásait, többször is tévedett, néha súlyosan k­elle­ne. Olyannyira, hogy a csörte végén a jelenlevő M. Capriles, a nemzetközi szövetség elnöke elnézésünket kérte, mondván: — Sajnos, arra nem számít­hattunk, hogy ennyire gyenge lesz a versenybíróság. Horváth dicséretére legyen mondva, egyetlen alkalommal sem reklamált. És ha az első helyet nem is sikerült megsze­reznie, egy díjat azért elnyert: A legsportszerűbben versenyző kardvívó címét. A verseny minden napon ünnepélyes külsőségek között folyt a NYAC székházának 4. emeletén lévő vívóteremben, általában 400 néző előtt. A kardversenyre azonban mintegy ezren voltak kiváncsiak. Egyéb­ként közlekedési gondjaink nemigen akadtak — a 20 eme­letes ház 14. emeletén ugyanis kényelmes lakosztályunk van, közelünkben az ebédlő, s így a versenyek napján úgyszólván ki sem kellett tennünk a lá­bunkat a — kissé szokatlanul nagyméretű — házból. Most, amikor telefonálok, ép­pen készülődünk. A hét végén Philadelphiába utazunk és ott bemutatót vívunk majd a hely­beli versenyzőkkel. A verseny utáni napjaink egyébként ugyancsak ezzel teltek el itt New Yorkban is, eddig kétszer vívtunk bemutatót szép közön­ség előtt. A jövő hét elején ér­kezünk vissza majd New York­ba, valószínű kedden és szerdán indulunk Budapestre. Ha min­den rendben megy, akkor szom­baton délután érkezünk haza. Addig is, mindketten üdvözle­tünket küldjük. Kausz István dr. BIWSM VEZET a negyedik kötelező gyakorlat után Távbeszélő-jelentésünk. — (Cortina d'Ampezzo, február 27.) Szerdán este az Alasca­­szülló nagytermében gyűltek össze az 1963. évi műkorcso­lyázó- és jégtánc-világbajnokság résztvevői, hogy szemtanúi le­gyenek az ünnepélyes megnyitó­nak. James Koch, a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség elnöke nyitotta meg a VB t. Beszédé­ben mentegetődzött, hogy az­­ ISU-nak nem sikerült az NDK­­ versenyzőinek részvételét bizto­­­sítani az idei VB-re. Ugyanott­­ felolvasták az NDK Korcsolyázó­­ Szövetségének táviratát, amely­­i­ben az NDK szövetsége sok si­kert kíván a VB résztvevőinek és boldogan látna néhányat Berlinben egy nemzetközi be­mutató keretében. Negyed nyolckor tartották meg a férfi egyéni és a páros bajnokság sorsolását. Az 1-es számot a holland Toledo húzta, őt követi az amerikai Scott. Az esélyesek közül a csehszlovák Divin a 4-es, a nyugatnémet Schnelldorfer a 12-es, a francia Calmat a 13-as, a magyar Ebert a 14-es rajtszámot kapta, össze­sen 19-en indulnak. A VB-n a ne­gyedik csoport gyakorlatainak bemutatása szerepel majd a műsoron. Nagy izgalmak előzték meg a páros sorsolását. A VB-n csak egyszer futják a műsort. Első­nek a kanadai Ward, Carpenter-pár fut. Marika Kilius a hár­mas számot húzta, s nagyon el­­szomorodott, mert a prágai VB-n is harmadiknak futottak, amikor az a bizonyos bukás be­következett. A szovjet Belouszo­­va, Protopopov-kettős tizedik­nek fut és a sort a szovjet Zsuk, Gavrilov-pár zárja. * (Cortina d’Ampezzo, február 28.) A zászlódíszbe öltözött olim­piai stadionban csütörtök reggel a férfi kötelező gyakorlatokkal megkezdődött az 1963. évi mű­korcsolyázó-világbajnokság. Ti­zenkét ország 19 versenyzője állt rajthoz. Az első gyakorlat után meglepetésre a nyugatnémet Schnelldorfer került az élre. A csehszlovákok kétszeres Európa­­bajnoka azonban fokozatosan ja­vított gyakorlatain, pontosan, magabiztosan, a tőle megszokott eleganciával mutatta be a nehéz előírt figurákat. A budapesti Éti­ről sérülése miatt távolmaradt csehszlovák bajnok a második gyakorlattól kezdve biztosan tar­totta az első helyet. Meglepetés­nek számít, hogy a kanadai Mc­Pherson elrontotta a negyedik gyakorlatot, és a negyedik hely­re esett vissza. Az EB győztese, a francia Calmat, kissé idegesen versenyzett, és nemcsak Divin, hanem még Schnelldorfer is megelőzte. Ébert Jenő, sajnos, elmaradt az EB-n, hazai környezetben nyújtott teljesítményétől, és az egyébként erös mezőnyben az utolsó előtti helyen áll. A fér­fiak hátralevő két kötelező gya­korlatának bemutatására pénte­ken reggel kerül sor. A férfi egyéni bajnokság ál­lása az első négy kötelező gya­korlat után: 1. Divin (csehsat.) 725.3, 2. Schnelldorfer (nyugat­német) 718.5, 3. Calmat (franca) 709.7, 4. McPherson (kanadai) 696.6, 5. Jónás (osztrák) 688.7, 6. Scott (amerikai) 674.2, ...18. Ébert 611.8. A jégtánc bajnokságban a szerdán este elkészített sorsolás alapján a következő kötelező táncok szerepelnek: a 14 lépésen, az európai keringő, a Quick­etep és az argentin tangó. A Korda, Vásárhelyi-kettős a 1 - es rajtszámmal indul, a résztvevő tizenhat pár közül. Peterdi Pál: Lapunk zártakor megkezdő­dött a jégtánc-verseny és a pá­ros világ­bajnokság. Fér­fi asztalitenisz-csapatunk vereséget szenvedett, női csapatunk döntőbe jutott •— Távbeszélő-jelentésünk. — (Brighton, február 28.). Az an­gol nemzetközi asztalitenisz-baj­nokságon tizenegy ország (Cseh­szlovákia, Románia, Jugoszlávia, Belgium, az NSZK, Anglia, Skó­cia, Írország, Ausztrália, Új-Zé­­land és Magyarország) verseny­ről indultak. Csütörtök reggel a férfi és a női DK-rendszerű csa­patbajnokságot kezdték el. A ma­gyar férfi csapat egy győzelem után az elődöntőben vereséget szenvedett a csehszlovák váloga­tottól. Annak ellenére, hogy mindegyik játszma szoros volt — Bérezik például a döntő játszmá­ban 17:13-as vezetés után vesz­tett Miko ellen — a magyar versenyzők játé­káról nem sok jót mondha­tunk. Női csapatunk elég biztos já­tékkal bekerült a döntőbe. A Ro­mánia—Anglia mérkőzésen meg­­epetésre Zeller legyőzte a Rowet, a világbajnok román női páros azonban vereséget szenvedett. Fér­fiak.­­ forduló: NSZK— Ausztrália I 3:1, Belgium I— Írország 3:1, Belgium II—Skó­cia 3:1, Anglia II —Ausztrália II 3:1, II. forduló: Magyarország -Anglia II 3:0 (Bérezik — Barnes 2:0, Faházi—Merrett 2:0, Bér­ezik, Faházi — Barnes, Merrett 2:1, Csehszlovákia —Belgium 3:0, NSZK—Anglia I 3:0, Jugoszlávia — Belgium II 3:0. Elődöntők: Jugoszlávia — NSZK 3:0. Cseh­szlovákia—Magyarország 3:1 (Miko — Faházi 2:0, Sta­ek — Bér­­czik 2:2, Andreadis, Miko—Bér­ezik, Faházi 2:0, Miko —Berezik 21). Nők. I. forduló: Belgium II — Újzéland 3:1. II. forduló: Romá­nia—Ausztrália 3:0. Anglia I — Belgium I 3:0. NSZK—Belgium II 3:0. Magyarország —Anglia II 3:0 (Heirits —Cree 2:0, Földyné — Taft 2:0, Földyné, Lukácsáé — Taft, Cree 2:0). Elődöntők: Ro­mánia—Anglia 3:1. Magyaror­szág—NSZK 3:0 (Heirits —Buch­­holz 2:0, Földyné —Kriegelstein 2:0, Földyné, Lukácsné — Buch­holz, Kriegelstein 2:1). Pénteken kezdődik a férfi (63 induló) és a női 148 indulós egyes. Bihari Tibor Nagykőrösi lányok a Mátrában ** Nagykőrösi lányok a rajthoz! —• hallatszik messze a havas tá­jon a hangszóró hangja. A galya­­tetői sportpályán egymás után indulnak a bajnokság részvevői. Közöttük hat nagykőrösi gimna­zista lány, ők a kedvencek. Lel­kesedésben nem lehet felülmúlni őket, szívvel küzdenek, pedig leg­többen igen csak mostoha tájról kerültek ide. — A váltóban második és har­madik helyen végeztünk, most is arra számítunk, csak­ mindenki végigfussa a pályát —• ad hangos­­ kifejezést óhajának a rajtnál vez­­­zetőjük és edzőjük, Molnár Fe­­­­renc testnevelő tanár. A hó hajnal óta esik. — Nem könnyű ilyenkor via- t szólni — panaszolják a résztvevők. Az első befutó is ezt bizonyítja: vastag, ráfagyott hóréteget cipel a célba lécei alján. Szarka fut be elsőnek a nagykőrösiek közül, azután már együtt szurkolnak a többieknek. — Nehéz volt a pálya, odahaza csak a síkságon edzettünk, de sebaj, fő, hogy végigmentünk — mondják a körülállóknak. Molnár Ferenc még TF-es korá­ban szerette meg a sísportot. A lányok ezen a télen tíznapos bán­­kuti téli táborozáson ismerkedtek meg igazán a sísport szépségei­vel. Szarka Anikó, G. Nagy Má­ria, Jándi Magdolna, Pászti Er­zsébet, Rétsági Erzsébet és Né-­­­m­eth Éva s, a nagykőrösi Arany­­ János Gimnázium tanulói -­ na­gyon örülnek a szép eredmény­nek. Vágyuk, hogy Pécsett a vi­déki síbajnokságon bebizonyítsák: nem érdemtelenül volta­k Bán­­kútom, Galyatetőn, megérdemlik a helyi vezetők szeretetét, támo­gatását. De­­. Az FTC kézilabdázóinak győzelmei Az FTC férfi kézilabda-csa­pata Ausztriában vendégszere­pel. A magyar együttes Salz­burgban 27:20 (12:11) arányban győzött Salzburg vegyescsa­pata ellen, szerdán pedig Bécs­­ben 23:20 (12:8)-ra verte az Ankerbrot együttesét. (MTI) Külföldi eredmények és hírek 0 A SVÁJCI MUNKÁS sportszövetség, a LATUS tag­jainak száma már 40 ezer fölé emelkedett. A TOKIÓI JELENTÉS SZERINT Knut Johannesen, a norvégek világcsúcstartó gyorskorcsolyázója a karus­­zavai VB után kijelentette, hogy visszavonul a verseny­­zéstől és a jövőben edző­ként akar működni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék