Népsport, 1963. május (19. évfolyam, 86-107. szám)

1963-05-02 / 86. szám

186* ] .si:fir 3]\| SZEGE#JIB I Iwcel&Mifo/Nr I — 1 m­­­m­i ■—.-------------­-------------------------------------------------------­--------------------------------------------------aA MAGYAR TESTNEVELE S1­E­S SPORT TuAACS LAPJA | -------------------------------------—--------------------------------------------------—-------------------------------------—-----------------------------------------------—---------------­ SZERDA, 1963. MÁJUS 1. Ára 1 forint ★ XIX. ÉVFOLYAM, 86. SZÁMÉ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | •• Ünnep - ünnepi sportműsorral Mivel lehetne szebben ün­nepelni május 1-ét, mint az ifjúság, az öröm, a szépség megtestesítőjével, a sport­tal? Elkezdtük tehát ku­tatni, hogy hol, mi lesz. A fővárosban kivétel nél­kül minden kerületben ren­deznek labdarúgó-mérkőzést, a legtöbb helyen röplabda-, kézilabda-vetélkedést is tar­tanak, és a sakk-tömegver­­senyek is érdekes látványos­ságot jelentenek. Néhány kerületben kosárlabda-, teke-, súlyemelő-, birkózó- és ökölvívó-találkozókkal, tenisz- és tornabemutatók­­kal, pingpong-csatákkal is kedveskednek az ünneplő közönségnek. S hol vannak még a különlegességek? A IV., a IX., a XIII., XIV. ke­rületi rollerversenyek, a IX. és XV. kerületi tollaslabda-, illetve gombfoci-bemutató, máshol a tréfás váltófutások és íjászversenyek? Az I., III., VIII., XVII. kerületben például modellező­ gyakorla­tokat, a XVI. kerületben kutyabemutatót rendeznek, sok érdekesség, ötlet jel­lemzi az idei programot. Vagy ez így túl általános? Nézzünk meg néhányat kö­zelebbről. Halló, BTST ?! — Itt a BTST agit.-prop. cso­portja beszél. — Végre, csakhogy sikerült. Örökké foglalt a vonal? Milyen lesz a sportműsor május else­jén? — Minden kerületben a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelő programot állítottak össze. S miután a külső kerüle­tek nem vesznek részt a felvo­nuláson, ezekben a kerületek­ben csaknem egész nap lesznek rendezvények. Így például a XXII. kerületiek sportbemuta­tókkal ízesített majálist tarta­nak a Kamara-erdőben, Zugló­ban és a XVII. kerületben, meg szinte minden parkra, térre, sportpályára jut esemény — reg­geltől estig. — Központi rendezvényeket hol tartanak? — Ilyen csak egy lesz, a Kis­stadionban, ahol fél négytől kis­pályás labdarúgó-mérkőzésekre, fél öttől művészi torna, majd kézilabda és súlyemelő bemuta­tókra kerül sor. Fél hatkor kez­dődik a Május 1 Kupa öregfiúk labdarúgó-mérkőzés döntője, 17.55-kor a magyar férfi tornász­­válogatottak „korlát-akadémiá­ja”, végül negyed héttől az or­szágos ifjúsági ökölvívó csapat­­bajnok címéért folyó küzdel­mek középdöntőit bonyolítják le. Kilenckor kezdődik Érdekes csemegével szolgál a VI. kerületi TIT a felvonulá­son részt nem vevő budaiak­nak. A VI. kerület­ üzemi férfi tekeválogatottját a magyar női utánpótlás-válogatottal állítja szembe barátságos mérkőzés formájában. Az érdekes vetél­kedőre délelőtt 9 órai kezdettel a Budaörsi úti tekepályán ke­rül sor. mészetjárásban és labdarú­gásban írtuk ki, s több mint kétezer dolgozónk vesz részt bennük. Emellett a Csepeli Sportcsarnokban megrendez­zük a hagyományos Csepel— Honvéd száztáblás sakkver­senyt, amelyen a csepeli mun­kássakkozók a katonai alaku­latok válogatottjaival mérkőz­nek. A sporttelepen déltől es­tig szintén megállás nélkül folynak majd a küzdelmek. A versenyek sorát a Csepel út­törő válogatott—Kerületi út­törő válogatott labdarúgó-talál­kozó nyitja meg. Utána a súly­emelők tartanak bemutatót, majd a kerékpárosok rendeznek üldözéses versenyt a Vasas­­kerekesek vendégszereplésével. Ezután kerül sorra a Csepel— MTK labdarúgó-mérkőzés. A szünetben rendezik meg a Má­jus 1 Kupa 4x100 m-es váltó­futásának a döntőjét, majd este kézilabda-bajnoki mérkő­zésekre kerül sor, amelyeket a tv is közvetít. A szobiak is jönnek! A I. kerületi TST május el­sején a szobi járás 64 sportoló­ját látja vendégül. A fővárosi kerület és a szobi járás legjobb­jai labdarúgásban, kézilabdá­ban, röplabdában és sakkban mérik össze tudásukat. Az ér­dekes esemény visszavágó jel­legű, mert tavaly a szobiak látták vendégül a II. kerület sportolóit. A két TST egyébként úgy tervezi, hogy ezeket a találkozókat hagyományossá teszi, ugrasz hozzánk, Pestlőrincre,­­ hiszen tudom, mennyire érdé- fi kes szülővárosod élete. Mi már­­ felkészültünk a jöttödre, s még­­ azt is megtudakoltuk, hová ér-­­­demes menni. Már délelőtt, nagyszabású go­kart-versenyt­­ és országos háztömb körüli ke-­ rékpár-versenyt rendeznek, de-­­ hát erre nem valószínű, hogy­ ideérsz. A Bókay-gödörben vi-­­szont csak délután kettőkor kez-í­­dődik a budapesti könnyűíjász­­ csapatbajnokság II. fordulója,­­ amely igen érdekesnek ígérke-­ zik. Délután rendeznek akroba-­­ tikus torna-, cselgáncs-, torna-,­ ökölvívó-bemutatót is, mi azon­ \ ban mást nézünk meg, ha egyet­\ értesz vele. Ugyanitt egészna­­j­pos táborozási bemutatót tart a­ kerületi természetbarát szövet­ \ ség, s ezen megismertetik a tá­\ bori élet minden csínját-bínját, \ szépségét. Nos, ide ruccanunk­­ ki. Hátha tanulunk valami újat,­­ aminek hasznát vesszük majd­ a nyáron. Siess tehát, ölel ba-­­rátod, Béla.”-j ­Nagy iramban-Csepelen A május elsejei sportprog­ram összegyűjtésekor felkeres­tük a­ csepeli sportélet egyik vezetőjét, Zsigmond Mátyást is, mondja el, mit terveznek, s hogyan tervezik. Nos, a vá­lasz: — Az idei Május 1 Kupa­versenyeket asztaliteniszben, kézilabdában, atlétikában, tér­ Lőrinci levél­b­ől „Kedves barátom! Bízom ab­ban, hogy a felvonulás után ki- Olimpiai keret-Egri Dózsa 6:1 (2:1) Eger, 1500 néző. Vezette: Szegedi Barna. Fél 10 már elmúlt, amikor az olimpiai válogatott tagjai a Metropol Szálló előtt autóbusz­ra szálltak. A gárda nem volt teljes, ugyanis Nagy — fe­gyelmi tárgyalása miatt — nem utazott a csapattal, Povázsai felszállt ugyan a buszra, de sé­rülése miatt nem játszatta őt Lakat Károly. A két csapat a következő összeállításban kezdte a játékot. Olimpiai keret: Gelei — No­­vák, Orbán, Ihász — Palotai, Szepesi — Györkő, Komora, B­ene, Dunai II, Roschi. Egri Dó­zsa: Papp — Mészáros, Lisz­­tóczki, Révész — Váraljai, Ha­­nus — Kandó, Bostai, Nagy I, Üsztöke, Csizmadia. Eléggé gyenge talajú pálya fogadta a csapatokat. Az első negyedórában a válogatottak kezdeményeztek többet, ekkor azonban csak játszadoztak,­­ noha sokat lőttek kapura, ezek rendre fölé vagy mellé szálltak. Ebben az időszakban kevés kor­szerű támadást láttunk. A 15. percben szerezte meg az első gólt az olimpiai csapat. Bene 16 méterről rálőtte a labdát, az Hanuson irányt változtatott, s Papp hiába vetődött, mellette becsúszott a labda a hálóba, 1:0. Ezután ismét Bene alakításának tapsolhatott a közönség. A kö­zé­pcsatár három embert csele­zett ki, jobblábas lövése azon­ban elcsúszott a kapu mellett. A lövésekkel ezután sem volt baj a válogatottaknál. Komora is, Dunai II is. Bene ig rá­ rádurran­­totta a labdát 20—25 méterről is, csak éppen az irányzékkal volt egy kis baj. Húsz perc után a hazaiak is megemberelték ma­gukat. Egy ügyes jobboldali tá­madás során Ihász hibázott , Ösztöke viszont nem. 1:1. A 34. percben Komora átadásából Dunai II a léc alá lőtt, 2:1. A félidő hátralévő részében i® a válogatott játszott fölényben, tá­madásai azonban elég lassan formálódtak. A II. FÉLIDŐBEN cserélt a válogatott: Gebeit Szarka, Orbánt pediig Marosi vál­totta fel. A hazaiak nem változ­­­tattak. E­bben a játékrészben is elég nagy volt a lövőkedv az olimpiá­soknál. Különösen Komora vette célba sűrűn Papp kapu­ját. S nem is olyan rosszul. Több esetben is bravúrosan lépett közbe az egri kapus. A vendégek ritkábban veszélyeztettek. Rostai lövését már bent látta mindenki, a kapufa azonban mentett. A II. félidő első 20 percében Lakat Károly edző szemöldöke néhány­szor boss­zu­san összeh­úzódo­tt. Húsz perc után aztán néhány esetben végre ,.megrázták­­­magukat az olimpiai válogatott csatárai. Bene beadásából Dunai II vágta a hálóba a labdát. 3:1. Azután ismét egy szép gól következett. Bene nagy lendület­tel tört kapura, jóformán állva hagyta a Dózsa védőit, 1­8 méterről nagy gólt lőtt a kapu jobb oldalába. 4:1. Aztán ismét egy gól, ezt Komora helyezte a jobb alsó sarokba. 5:1. Ebben az­­ időszakban néhány formás, ügyes támadást vezettek az ol­impiások, természetesen ennek az eredménye is megmutat­kozott. Dunai II lőtte a hatodi­kat. 6:1. A befejezés előtt néhány perccel szépíthettek volna a hazaiak két esetben is. Az utóbbinál Ihász is segített Handórnak, ő a­zonban az 5-ösről mellé lőtt. A mérkőzés befejezése után Lakat Károly a következőket mondotta: — Noha féltucat gólt lőtt a csapat, még van javítanivaló a svédek elleni olimpiai selejte­zőig. A játék nagy részében ugyanis még elég lassú volt a támadásszövés és elég sok lövés volt pontatlan. De­­ láttam né­hány ügyes, ötletes támadást és gólt is. Mozgásnak azonban jó volt ez a mérkőzés, és a hazai csapat is jó benyomást tett rám. Országos csúcs a Bp. Honvéd lövészversenyén A Bp. Honvéd „Szabad május 1” versenyének keddi verseny­napján a sportpisztolyosok áll­tak lőállásba. Négy sorozatban 72 versenyző szerepelt, és igen jó eredmények születtek. Az Új­pesti Dózsa csapata 540 körös átlag fölé emelte az országos csa­patcsúcsot. A 60 lövéses versenyből a leg­jobb 18 indul a szerdai d­öntő­­ben. Az eredmények javulására jellemző, hogy a tizedik helye­zett is 536 kört ért el. Az ifjú­ságiak versenyét a vidékiek elő­retörése jellemezte , az első három közé két vidéki került. Sportpisztoly 60 lövéses elő­döntő: 1. Kelemen (U. Dózsa) 556, 2. Balogh (U. Dózsa) 546, 3. Gönczi (Bp. Honvéd) 542, 4. Nagykárolyi (Bp. Honvéd) 538, 5. Miklós (Nó­grád megye) 537, 6. Csapatban: 1. Újpesti Dózsa (Balogh, Décsei, Derdák, Kele­men) 2162, országos csúcs (ré­gi: 2158, Újpesti Dózsa), 2. Bp. Honvéd 2127, 3. MHL Központi Lövészklub 3122, 4. Egri HSE 2040, 5. Egyesített Tiszti Iskola 2020. Ifjúsági 30 lövéses sportpisz­toly: 1. Marosvárd (Bajai MHL) 259, 2. Papp (Bp. Honvéd) 251, 3. Seszták (Miskolc) 249.­­ Csa­patban: 1. ÉTI (Koós, Lakatos, Monájlovics) 676, 2. Újpesti Dó­­zsa 673. Felnőttek 30 lövéses sportpisz­­toly: 1. Korom (Debreceni Dó­zsa) 276, 2. Décsei (Újpesti Dó­zsa) 273, 3. Rakonczay (MHL KLK) 269, 4. Derdák (Újpesti Dózsa) 268, 5. Mártonfi (Egri MHL) 367.­­ Csapatban: 1. MHL KLK (Arató, Késmárki, Rakon­­czey, Varga) 1061, 2. Bp. Hon­véd 1059, 3. Egri Honvéd 1023. 1 ! Ilyen nem is volt ? ! A városmajori tenisztelepen­­ szerdán délután a VTSK és a­­ Bp. Petőfi nyolcvanhat tenisze-­­zűije — újoncoktól a veterá­­­ nőkig — összesen negyven-­ három mérkőzést játszik. Negy-­­venhárom mérkőzés a vörös­ salakon — barátságos találkozó­ keretében! Ilyen talán még nem­ is vall. ! Piros dátum a naptárban V­éget ért a szeszélyes áp­rilis. Továbblapozunk a naptárban, s ránk mo­solyog piros betűivel az új hó­nap első napja: május 1. Az egyes, a karcsú egyes, felül a kis vonalkával, olyan, mint a könnyedén lebbenő májusi vörös zászló. Azt jut­tatja eszünkbe, hogy ünnep következik, zászlós, napfényes, dalos tavaszi ünnep. Vagy inkább piros szegfűhöz hasonlítsuk a naptárból kivi­rító május elsejét? Vagy a lányok haján kacérkodó selyem­kendőhöz? Vagy az úttörő gyermekek komolykodó nyak­kendőihez? A Dózsa György úton égnek szökő rőt léggöm­bökhöz? A körtáncot lejtő tán­coslányok tűzszínű szoknyái­hoz? Vagy ... áldj meg képzelet!... ; a vérhez hasonlítsuk, a szürke­­ aszfaltra csorduló meleg vér­­­­hez, a lőtt sebből szivárgó vörös­­ patakhoz? Kinyúlt testekre­­ tapadó vörös zászlóhoz? Beteg ! munkásasszonyok arcának láz­­­­rózsáihoz? ! Mert május elseje erre is ! emlékeztet, ezt is idézi, ennek ! a mementóját is jelenti. A ! szenvedését, az elnyomatásét,­­ az üldöztetését, a sortűzét, a­­ munkáshalálét.­­ De a piros dátum a naptár­­i­ban mégis más. Amikor május­­ elseje még a vérbe fúlt, s ahol­­ most is vérbe fojtják, ott fekete­­ betűkkel áll a naptárban ez a­­ nap. Csak ott ünnepük legáli­­­­san, hivatalosan május elsejét,­­ ahol a rendszer a népé, vagy ahol az erőszak engedni kény­­­­szerűit. I m/ff­ájus­­ a legszebb ünnep,­­, ift i­s a legváltozatosabb is talán mind között. Rá !­találunk mindenütt a világon,­­ az északi féltekén csakúgy,­­ mint a délin, a jeges Mur­­­­manszkban éppúgy, mint az 5 Egyenlítő párás ege alatt. Egy­­ az értelme mindenütt és mégis­­ egészen más itt, mint amott.­­ Ugyanaz a dal zendül az ün­­­­neplők ajkán, mégis különböző­­­­­képpen, mert van, ahol hang­­­­szórók harsogják, s van, ahol pianissimo, szinte súgva kél a­­ dal. Itt dübörgő rotációs gépek százezerszámra ontják újságba nyomtatott jelszavait, amott­­ rejtve jár kézről kézre a tiltva készült röplap igéje. Itt napok-­­­kar előtte ácsolják a tribünt az­­­ ünnep fogadtatására, amott,­­ igen, amott ál­ád még olyan­­ galád világ is, ahol egészen­­ mást ácsolnak azoknak, akik a proletár nemzetköziséget éltetni­­ merik. S aki azt hinné, hogy mi­felénk minden évben egyforma, egyszínű ez az ünnep, az bizony tévedne. Az idén tizenkilencedszer ünnepel­jük szabadon májust, de — aki figyelt, tudja — minden alka­lommal más íze, más színe, más mondandója, más jellege volt. Mást tükrözött az első május, amikor a drapériákkal romokat takartunk és zászlaink frisseb­bek, rendesebbek voltak, mint a testünket borító, háborúból men­tett ruha. Mást idézett a 47-es május, amikor izzó jelszavak­tól visszhangzott a tér, s a me­net olyan tüzes volt, mint a csatába induló hadoszlop. És ismét más ma, amikor a sorsát elrendezett, anyagi és szellemi javai felett szemlét tar­, Magyarország vonul fel a májusi zászlók alatt. Melyik május volt szebb? Ezt is kérdezhetné valaki, kivált a fiatalabbak, azok, akik az első alkalommal még apáik karján ülve láttak valamit, ha láttak és ha emlékeznek egyáltalán. Olyan kérdés ez, amelyre nincs teljes válasz. Meglehet, hogy a romantikusabbak az elsőket őrzik jobban szívükben. Mégis, a mai május elsejék rendje és nyugalma mindennél jobban jelképezi a célja felé öntuda­tosan haladó magyar nép élet­kedvét, életörömét, azt, hogy megszilárdult és uralkodik a Nép Rendje. A­z ünnepi alkalomnak, május elsejének van még egy sajátos színfoltja, amely évről évre erőteljesebben hívja fel magára a figyelmet. S ez az, hogy Május 1 kicsit a sport, a sportolók ünnepe is lett. Aki ezen a napon az utcákat rója, szinte minden sarkon találkozik a színes melegítőbe öltözött fiúkkal és leányokkal. Aki pedig a tribünről nézi a felvonulást, megkapó látvány­ban van része, amint a sugárút torkolatába, mint a zsiliptől szabaduló folyómederbe, bele­­ömült a sportoló ifjúság színes oszlopa. Igen a sport és a sportolók május elsejéből is követelik a magukét, az ünnephez is hozzá akarják tenni a maguk részét, s annak öröméből élvezni a rá­juk jutót. Mert a piros betűvel írt május elsejét a mi sportoló ifjúságunk is érzi, érti és éli, s köszönti ezen a napon társait, barátait mindenütt az egész világon. " Már az első napon eldőlhet a magyar-belga Davis Kupa-ta­lálkozó Kedden délben a két tenisz­kapitány névjegyet, azaz össze­állítást váltott. Ekkor derült ki, hogy Belgium csapatában Bric­ant és Drossart szerepel az egyesben, a páros összetételét azonban csak pénteken este köztik. A magyar színeket az egyesben Gulyás és Komáromi, a párosban pedig Gu­lyás és Szikszai képviseli. — Komáromi komoly gondtól szabadított meg bennünket.. . a sorsoláshoz G. Baudoin kapitány Gulyás névkártyáját húzta ki elsőnek, majd másodiknak Bric­antét a hatalmas kupából. Tehát a két bajnok kezdi pénteken kora dél­után a háromnapos találkozót. Komáromi és Drossart folytatja. Szombaton a páros után bemuta­tót terveznek, míg vasárnap ismét Gulyás lép elsőnek pályára Drossart el­len, az utolsó mérkőzést le­mondta a csapatösszeállítást in­dokolva Goródi kapitány. — Az Újpesti Dózsa versenyén Feri jól játszott, s kiharcolta helyét a csa­patban. Biztató formáját remél­jük a belgák ellen is igazolja és legyőzi második játékosukat. Erdődi Gyula, a magyar szövet­ség elnöke köszöntötte egyébként hivatalosan is a belga vendége­ket, majd Vermes József, a mér­kőzés döntnöke már készülődött, m­íg Komáromi és Bric­ant vívja. *— Mit szól a sorsoláshoz? —* Kérdésünkre a két „mester”, M. Davies és Bujtor Frigyes így vá­laszolt: — A sorsolás csak afféle forma­ság minden Davis Kupa-találko­zón — mondta a belgák, angol edzője. — Mind az öt mérkőzést le kell ugyanis játszani és a sor­rend legtöbbször nem döntő. Min­denesetre elégedettek vagyunk és bizakodunk . . . _ A sorrend kedvező — folytatta Bujtor Frigyes. — Az első napon Gulyás még nyugod­tan kezdhet Bric­ant ellen és Ko­máromi játékát sem tudják ki­ismerni a belgák. Ilyen sorsolás után egyébként már az első na­pon eldőlhet a mérkőzés sorsa, hiszen ha legalább az egyik pén­teki találkozót sikerül megnyer­nünk, akkor továbbjuthatunk, mert a páros, és a Gulyás—Dros­sart egyes nekünk áll. Minden­esetre kihasználjuk a hátralévő időt és nagyon remélem, hogy csapatu­nk visszavág a belgáknak az elmúlt években elszenvedett fájó vereségekért. Mindenesetre sok múlhat Komáromin. — De vajon nem izgul a „be­mutatkozás“ előtt? — Egyáltalán nem — hangzott a 26 éves újonc válasza. — Tavaly ősszel két hónapon át naponta 30—10 percig gyakoroltam az ado­gatást. S idei jó játékomat tulaj­donképpen adogatásom feljavulá­sával magyarázom. A télen is szorgalmasan, sokat edzettem, úgy érzem, jó formában vagyok és nagyon küzdök majd a győzele­mért ... A sorsolás és a valóban­ még mindig nagyon jól játszó Brid­ant és a jó, de nem kiemelkedő tel­­jesítményt nyújtó Drossart edzé­sei után a magyar csapat ismét bizakodó hangulatban készül a péntek délután kezdődő mérkő­zésre. A baráti légkörben lefolyt sor­­solás végeztével Goródi kapitány udvarias kérdéssel fordult a ven­­dégekhez: — Volna-e még tmiami problé­májuk? Brichant komoly arccal vála­szolt: -„ A jó időt is megrendelték­ el.„ Vad Dezső A belga DK-csapat: J. Brichant, De Groneckel, Ge. Drossart, M. Davies, edző (lent)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék