Népsport, 1963. június (19. évfolyam, 108-128. szám)

1963-06-02 / 108. szám

_ ____ Magyarország S— Csehszlovákia­­ 4:2 (3:1) Diósgyőr, 18 000 néző. Vezette: Bilak (lengyel) (Dárják, Bo­­rossy dr.). Magyarország B: Gelei — Kovák, Orbán, Ihász — Palotai, Szepesi — Karába, Komora, Du­nai II, Povázsai, Mathesz. Csehszlovákia B: Rihosek — Urban, Picman, Weiss — Kos, Vojta — Medvid, Bencz, Licht­­wegel, Pisa, Masny. Csere: Rihosek helyett Füle (32. perc), Medvid helyett Cvet­­ler, Bencz helyett Vasonovski (szünetben), Mathesz helyett Ta­liga (55. p.), Gélei helyett Aczél, Palotai helyett Somodi (80. p.). Góllövő: Dunai II, Dunai II, Masny, Povázsai, Dunai II, Weiss. Szögletarány: 7:4 (3:1) Ma­gyarország javára. A mérkőzés előtt Novak kosz­osabb ideig próbálgatta a moz­gást, azután közölte, hogy vál­lalni tudja a játékot. Igen hű­vös, szeles időben futott ki a pályára a két csapat. A cseh­szlovák együttes játszott széllel hátban. A 3. percben Komora kiugrott, de jó helyzetben a ki­futó kapusba lőtte a labdát. Vá­laszul Medvid lőtt mellé. A 7. percben Karábát Weiss fölvágta, a kaputól mintegy 25 méter­nyire. A labdának Novák futott neki és félerős, ívelt lab­dáját Dunai mintegy 5 mé­terről a kapu jobboldalába fejelte, 1:0 Magyarország B csapata javára. Gyors csehszlovák ellentámadá­sok következtek. A 10. percben Lichtwegel hajszállal lőtt kapu mellé. Utána ismét magyar tá­madások következtek. A 14. percben Dunai II mintegy 18 méterről óriási gólt lőtt a jobb felső sa­rokba, 2:0. Ebben a játékrészben nagy len­dülettel, pompásan gördültek a magyar támadások. A 18. perc­­ben mégis váratlan gólt kapott a magyar együttes. Orbán hazaadhatta volna a labdát, de Medvid elszedte tőle, Masny elé játszott, s a balszélső közelről a kapu közepébe lőtt, 2:1. Erősödött az iram, mozgalmas, változatos volt a játék. Néhány csehszlovák ellentámadás kö­vetkezett. Az előretörő Kos ve­szélyes lövését Gelei biztosan védte. A 30. percben látványos összjáték után harába ívelte be a labdát, Rihosek a labda alá futott, s Povázsai a kapunak hát­tal állva, 6 méterről a hálóba lőtt, 3:1. Két perc múlva Rihosek helyett Füle állt a csehszlovák kapuba. Továbbra is igen színesen és lendületesen játszott a magyar csapat. Először Karába nagy lö­vését védte a kapus, majd Po­vázsai labdája pattant vissza a kapufáról. A 11. FÉLIDŐ Az 50. percben veszélyes, gyors csehszlovák ellentámadás végén Masny gólhelyzetben nem találta el a labdát. Az 55. perc­ben Weiss felvágta Matheszt, a magyar összekötőt ölben vitték le a pályáról, s helyette Taliga állt be. Egyre keményebb, heve­sebb lett a küzdelem. A 65. perc­­ben Novék tört előre, de fölé lőtt. A 74. percben Köp szabad­rúgását Gelei kitűnően védte.­­ (Folytatás a 2. oldalon.) Magyar Utánpótlás- Csehszlovák utánpótlás 1:0 (0:0) Kecskemét, 10 000 néző. V: Ritter (Románia), (Hegyes, Má­­csai). Magyar utánpótlás: Lanczkor — Lévai, Móricz, Mester — Vajda, Sas — Horváth, Balogh, Nagy Gy., Laczkó, Szűrődni. Csehszlovák utánpótlás: Vik­tor — Csarada, Kness, Tábor­­szky — Geleta, Hrdlicska — Ve­­sely, Jileki, Nederost, Knebort, Gáborik. Csere: Vesely helyett Sáray (80. p.). Góllövő: Nagy Gy. Szögletarány: 7:6 (2:4) a Ma­gyar utánpótlás javára. A mérkőzést rövid ünnepség és a himnuszok eljátszása, va­lamint világcsere előzte meg. A magyar utánpótlás kezdte a já­tékot, az első lövést azonban a csehszlovákok küldték kapu mellé, Gaborik révén. Egy perc múlva Nagy lőtt, a labda azon­ban Viktor zsákmánya lett. A vendégcsapat kezdeményezett többet az első negyedórában. A 14. percben Knebort óriási lö­vését öklözte szögletre Lancz­kot. A feltámadó erős szél a vendégeket támogatta, és ezt ők ki is használták, elég sokat lőt­tek kapura, de pontatlanul. A 14. percben Balogh kitűnően ug­ratta ki Laczkót, aki elől az VsXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVvXXXXXvXXXXXXXNW 9 y utolsó pillanatban mentett Vikk­­i­tor. Néhány csehszlovák táma­dás után Nederost a 23. percben három méterről fejelt kapura. Lanczkov nagy bravúrral hárí­tott. Később feljött a magyar utánpótlás, néhány veszélyes támadást vezetett. Eleredt az eső, és ezután még jobban élén­kült a játék. A félidő végéig ki­egyenlített volt a játék. A II. FÉLIDŐRE Horváth és Nagy helyet cserélt. Ebben a játékrészben is a ma­gyar csapat lépett fel támadó­lag. Az első percekben jobbára a Vendégek kapuja előtt folyt a játék. Ekkorra már elállt a fe eső. Az 55. percben szerezte meg az utánpótlás a győztes gólt: Laczkó Szuromit futtatta a balszélen, a szélső az alap­vonalig futott, onnan „be­lőtte’­ a labdát a kapu elé, és a befutó Nagy az ötösről a léc alá vágta. 1:0. Továbbra is a magyar utánpót­lás támadott. Szuromi elől men­tett Viktor, a vendégek gyors ellentámadásokkal kísérletez­tek, néhányszor veszélyesen. Ek­kor idegessé, kapkodóvá vált a magyar utánpótlás játéka. A 73. percben Laczkó, majd a 75. perc­ben Szuromi veszélyeztetett. Az utolsó percekben is nagy küzde­lem folyt. Igen heves, küzdelmes mér­kőzést vívott a két utánpótlás­válogatott. A vendégek jól meg­szervezték hátsó alakzataikat, a balszélső Gaborikot is hátra­­­vontan játszatták és a tömör védelemből próbálkoztak gyors ellentámadásokkal. A magyar utánpótlás-válogatott a mérkő­zés nagy részében többet kez­deményezett, de jobbára belső játékkal kísérletezett, a csatá­rok keveset mozogtak, nem tudtak elmenni őrzőik mellől. Nem futottak lyukra, inkább be próbálták magukat cselez­ni a kapu elé. Hiba volt még az is, hogy meglehetősen ke­veset és pontatlanul lőttek. Vi­szont küzdeniakarásból, lelke­sedésből jelesre vizsgáztak, és ha nehezen is , de győztek. A magyar csapat kapujában Lanczkor több ízben bravúrosan hárított. A hátvéd­­hármas végig nagy odaadással, lelkesedéssel küzdött. A fedeze­tek közül Sas volt többet játék­ban. Vajda a II. félidőre jött fel. A csatársorból elsősorban Laczkó játéka dicsérhető, aki végig nagy területen játszott és­ sokat mozgott. Rajta kívül Szu­romi és Horváth néhány elfu­tása és Nagy gólja dicsérhető. A csehszlovák csapatban a három hátvéd közül Knesl já­téka emelkedett ki, aki a véde­lem oszlopa volt. A fedezetek közül Geleta a kapura is ve­szélyes volt. Gáborik is jó tel­jesítményt nyújtott. A csatárok közül Knebort és Nederost volt a legveszélyesebb. Ritter játékvezető hiba nélkül vezette a mérkőzést. Várkonyi Sándor Kiválóságaink­­ az olimpiai sorsjegy­­ sikeréért ? ! í Véget ér az ünnepi 4 y könyvhét, de a főváros ut- y­o­cáin megjelent üde szín­ g $ foltot adó könyvsátrakat y 4 nem bontják le mindenütt. ó y A Savoy Kávéház és a * y Bástya mozi előtt a követ- 4 y kezö héten is nagy lesz a y y forgalom a sátrakban. y í Igaz: nem könyveket árusí­ y y tanak majd ott, hanem a­z y máris nagy népszerűségre­­ y szert tevő olimpiai tárgy- y y sorsjegyeket. S nem is y y akárkik. Figyeljék csak az y y árusító, s közben kívánság- ó y ra autogramot adó sport- y y emberek neveit: y y . Hétfőn, a Bástya mozi- y y nál levő sátorban 16—19 y y óráig: Kóczián Éva, dr. 4 y Kausz István, Németh Fer 4 y renc és Rózsavölgyi Ist- y y van. A Savoy Kávéház y y előtt, ugyanebben az idő- y y ben: Bánfalvi Klára, Iha­­f­a­ros Sándor, Nagy Imre és 4 y Sákovics József. y y Kedden, szintén 16 és 19 y y óra között, a Bástya mozi- y y nál: Rejtő Ildikó, Albert y­­ Flórián, Balczó András, $ y Göröcs János és Gyarmati i y Dezső, míg a Savoy előtti y y sátorban: Dömölky Lídia, y y Markovits Kálmán, Mátrai y Sándor, Sólymosi Ernő és $ $ dr. Török Ferenc lesz az b y árusító. y ’ #31UH3 ^ 4., Jm A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA vasárnap, 1963. június *. ^­íra: 60 fillér ^ xix évfolyam, i#8. szám Kajdi bejutott az ökölvívó EB könnyűsúlyú döntőjébe, Kálmán a váltósúlybeli bronzérmet nyert •» Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése »­­­Moszkva. Péntek reg­geltől szom­bat estig oly sok váratlan fordulatban bővelkedett a XV. ökölvívó EB, hogy alig lehet össze­foglalni. Az elődöntőbe jutásért fo­lyó küzdel­mek során nagyszabá­sú ,,csillaghullás” kezdődött. Pénteken Poser pontozással legyőzte a bolgár Micsevet, a nehézsúlyban pedig a csehszlo­vák Nemec a lengyel Jedrzyewski ellen elért győzelme jelentett meglepetést. Szombaton délelőtt aztán már megbukott minden esélylatolgatás. A ragyogó képességű Clueával szemben a 31 éves Bisztrov ju­tott tovább, Panajotov pedig két perc­­ alatt döntő fölénnyel le­­győzte az Európa-bajnoki cím védőjét, Vaccát, majd ez 1959-es EB-győztes és olimpiai ezüst­érmes lengyel Adamski súlyos veresége keltett meglepetést. A magyar ökölvívók pénte­ken sokat „törlesztettek”, Kajdi és Kálmán bejutott a legjobb 4 közé. A szovjet rádió munkatársa pénteken este riportot készített Kajdival. A szovjet lapok is nagy elismeréssel írnak a pénte­ken szerepelt magyar verseny­zőkről. A Szovjetszkij Szport ,,Figyelő” címmel négyhasábos terjedelmes értékelést közöl. Ebben Grigorjev ellenfeléről, Csergéről, úgy beszélt, mint az EB egyik legtehetségesebb, fia­tal versenyzőjéről. Kajdit így jellemzi: Nagyon pontosan üt, Jól mozog, ügyesen hajol el jobbra és balra, gyors reflexi­ versenyző. Egyik legkiválóbbja súlycsoportjának, s nem csoda, hogy a tehetséges Grudzien is tehetetlen volt vele szemben. Szombaton este telt ház előtt folytatódtak a küzdelmek a dön­tőbe jutásért. Versenyzőink közül a könnyűsúlyú Kajdi nagyon szép küzdelemben le­­győzte a finn Halonent és ezzel bejutott a döntőbe. A váltósúlyú Kálmán az olasz Bertini ellen lépett szo­rí­tóba.. Elég gyengén öklözve vereséget szenvedett, s így „csak” bronzérmet szerzett. A szovjet versenyzők a szom­bat esti elődöntők során is foly­tatták kitűnő szereplésüket, vál­tósúlyban Tamulis legyőzte a csehszlovák Nemeceket. A kö­zépsúlyban Popencsenko a jugo­szláv Jakovijevicset győzte le, nehézsúlyban Abramov pedig az olasz Cane ellen diadalmasko­dott, így valamennyi szovjet versenyző bejutott a döntőbe. A vasárnap esti döntő tehát Szovjetunió — „Európa-válo­gatott’ találkozónak is be­illik. Pénteki eredmények a leg­jobb 4 közé jutásért: Harmatsúly: Posev (NDK)—Mi­­reev (Bulgária) p. gy. Grigorjev (Szovjetunió) —Cserge (Magyar­­ország) p. gy. Grigorjev testre és fejre mért ütéseivel előnyt harcolt ki. Cserge azonban egy­re többet vieenavert és kiegyen­lítetté vált a küzdelem. A 2. me­netben Cserge beugrásokkal, tá­madott és ügyesen hárította Gri­gorjev ütéseit. A 3. menetben Cserge átvette az irányítást, több­ször megsorozta Grigorjevet, d­o azonban nagyszerű hajrát vágott ki és biztosan nyerte a találko­zót. Pontozás: 60:57, 60:55, 60:57, 60:57, 60:56. Petrik (Jugoszlávia) — Slajisz (Csehszlovákia) p. gy. Puiu (Románia)—Madris (Hollan­dia) 1. menetben kiütéssel. Könnyűsúly: Kajdi (Magyaror­szág)—Grudzien (Lengyelország) p. gy. A hatalmas ütőerejű Grud­zien kiugratásokra törekedett. Kajdi azonban rendre megelőzte ütéseit. A 2. menetben Kajdi igyekezett kiugratni ellenfelét, ügyesen kötélhez terelte és gyá­ván megsorozta. A 3. menetben már teljesen Kajdi irányított, de egy tenyeres ütésért megintet­ték. Ezután újra nagy hajrába kezdett, és nyert. Pontozás: 59:58, 60:57, 59:58, 60:58 Kajdi javára, illetve 60:58 Grudzien ja­vára. Halonen (Finnország) — Pi­­licsev (Bulgária) p. gy. Nyikano­­rov (Szovjetunió) — McKenzie (Skócia) 2. menetben kiütéssel. Sabri (Olaszország)—Schmidt (NSZK) p. gy. (Folytatás a 2. oldalon.)­ ­ Gyengén kezdtek birkózóink m Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése r­* (Szófia, június 1.) Pénteken délután ünnepélyes keretek kö­zött nyitották meg Szófiában a Levszki-sta­di­onban a szabadfa­­fogású birkó- *—m­zó VB küzde­\ rTXfa-T, /• lemsorozatát. Vj?M Hifi ‘ E1,kor derü,t /rnr*T7T777\ ki, hogy végül is 24 or:szá£í S|i3«r a 8 .sd‘y_ s_____________, raeli,' vene­»»» zue'.ai és dél­koreai ver­senyzőik vis­­­szalépte­k. Az első versenynap küzdelemsorozata napsütéses időben kezdődött, de a késő esti órákban nagyon­­lehűlt a levegő, ami befolyásolta a tel­jesí­tmén­yeket. Már az első forduló során született néhány meglepe­tés , elsősorban az, hogy az iráni versenyzők rendre rosszul szerepelnek, és a szovjet versenyzők közül is kiesés sorsára jutott a pe­helysúlyú Rubasvili. A magyar versenyzők is elég gyengén kezdtek, a lepkesúlyú Kupcsik és a légsúlyú Varga — akitől az­­ elutazás előtt még nagyon so­­­­kat vártunk — máris kiesett a küzdelemből. Kupcsik az iráni Hodebende, majd a török Ke­­mal ellen lépett szőnyegre, s mindkétszer pontozásos veresé­get szenvedett. Varga először az amerikai Roble ellen kezdett, s pontozással kikapott, majd a bolgár Georgiev is győzött elle­ne. A pehelysúlyú Kellermann döntetlennel kezdett Zuravsky (lengyel) ellen, majd legyőzte a csehszlovák Krupart pontozás­sal. Hollós­ a középsúlyban dön­tetlent ért el Kamilleri (USA) el­len, de nem sok hiányzott mind­kettőjük leléptetéséhez. Félne­hézsúlyban Vigh szintén döntet­len ered­m­ényt ért el, Amiri (Irán) ellen. A 9. percben mind­kettőjüket megintették. Nehéz­súlyban Reznák Azizi (Irán) el­len kezdett. Ezen a találkozón sem volt értékelhető akció. A 4. percben mindkettőjüket megin­tették, majd a 7. percben már csak az iráni versenyző kezét emelték magasra intés követ­keztében, s mivel­ Reznák to­vább támadott, ő nyerte a ta­lálkozót. Az első két forduló után ver­senyben vannak még. Lepkesúly: Aliev (szovjet), Molov (bolgár), Ehlers (Dél-Afrika), Sul Ju Pul (Koreai NDK), Vinceoso (olasz), Fitch (USA), Timasumi (Japán), Horsebendo (Irán), Juezusov (jugoszláv), Zvete (francia), Niaz (svájci), Kemal (török). Kiesett: Schneider (NDK), Lodos (Mongó­lia), Kropp (lengyel),­­ Peteraga (román), Otli (svájci), Kupcsik (magyar). Légsúly: Sirai (pakisz­táni), Marmara (román), Lata (lengyel), Darimon (NSZK), Iikeda (japán), Tóth (csehszlovák), Bujak (török), Górni (NDK), Roble (USA), Ibrahimov (szovjet), P­aj Tong Li (Koreai NDK), Darande (Irán), Georgiev (bolgár). Kiesett:­­ Thun (Svájc), Szuhebatov (Mon-I­tália), Jaquino (francia), Davne (Dél-Afrika), Marinkov (jugo­­­­szláv), Werscheneren , (belga), | Varga (magyar). Pehelysúly: | Kolev (bolgár), Tefikov (jugo­szláv), Kammerer (NDK), Vata- I­nabe (japán), Jaskari (finn), K­a Van Ho (Koreai NDK), Zuraweky­­ (lengyel), Pelivan (török), Szaif­­pur (Irán), Piaggesi (olasz), Ahtar I (pakisztáni),­­ Finly (USA), Juani- I­llasz (görög), Kellermann I (magyar). Kiesett: Van H­avre­­ (belga), Rubasvili (szovjet), Bal­­­­len (francia), Speriseh (svájei), Gianta (román), Skruppar (Cseh­szlovák). Könnyűsúly: Ruth (USA), Ries (dél-afrikai), Aratat (török), Mohamed (iráni), Fancko (NDK), Beriasvili (szovjet), Vicsev (bolgár), Rost (NSZK), Pak Taj Hun (Koreai NDK), Hadházi (román), Zuridainen (görög), Nizzola (olasz), Horiucs­ (japán). Kiesett: Metz (belga), Rangelov (jugoszláv), Aladdin (pial­dettáni), Kanzti (svájci), Varga Béla . Kaksér 80:29-re a magyar gerelyhajító-csúcsot A szombat délutánra váratla­nul feltámadt kellemetlen szél és időnként szemerkélő eső a je­lek szerint megijesztette az atlé­ták egy részét, mert egyes szá­mokban igen kevesen indultak az MTK országos felnőtt és ifjú­sági , atlétikai versenyén. Több számot résztvevő hiányában meg sem lehetett rendezni. A viadal eseményét a verseny végén sorra kerülő gerelyhajítás jelentette. A harmadik sorozatig Krasznaj vezetett 76 méteren felüli eredménnyel. Kulcsár erejéből ekkor még csak mint­­egy 73 méterre tellett. A negye­dik dobásnál Kulcsár remekül eltalálta a kidobást és gerelye jóval a K­rasznai eredményét jelző táblán túl ért földet. Nagyon jól sikerült az ötödik dobása is, alig valamivel maradt el az előző sorozatban elért tel­jesítményétől. Nagy izgalom előzte meg a lemérést, amely egyben azt jelentette, hogy Kul­csár 80 méter feletti eredmény­­nyel megjavította saját, három­­ évvel ezelőtt felállított országos csúcsát. Eredményét kölcsön­­­­kapott fagerellyel érte el, amely­­ szabályosnak bizonyult. Az ifjú­sági Németh is megközelítette eddigi legjobbját. " A többi szom­bati a szél ked­vezett a diszkoszvetőn­ők­nek — Kreibernével a ma élükön jó ered­ményeket értek el. Női gerellyel Antal Márta megközelítette csúcseredményét. Mindkét szám­ban jól szerepeltek az ifjúságiak. (Varjúnak ezúttal csak az utolsó két dobása sikerült jobban — ekkor került 18.70 fölé. A vágtá­­zóknak az érezhető ellenszél ártott, ennek ellenére igen jól futott Markó, bár közte­ és Munkácsi között nem volt négy tized különbség. A műsor záró számában magasugrásban Krasovetz kétméteres Ugró lett. Férfiak 100 m: 1. Mihályi­ (TFSE) 16.8. 2. Kalocsai (B­p.­ Honvéd)­ 10.7. 3. Rábai (Újpesti Dózsa) 10.8. ,100 m ifj.: 1. Hajdú (Előre) 11. 2. Végh (MTK) 11.1. 3. Horváth (Újpesti Dózsa) 11.2. 4. Rózsa (MTK) 111.2. 400 m: 1. Benkő (Újpesti Dózsa) 49.5. 2. Nagy S. (Újpesti Dózsa) 40.6. 3. Török (Újpesti Dózsa) 49.7. 4. Déri (Bp. Spartacus) 49.7. 3000 m: 1. Mol­nár (MTK) 8:22.6. 110 m gát: 1. Csányi Z. (Újpesti Dózsa) 19. 2. Fluck (Vasas) 15.2. 3. Turóczy (Bp. Honvéd) 15.4. Magas: 1. Krasoveta (REAC) 201. Távol: 1. Bakai (Csepel) 716. 2. Viktor (MTK) 694. Súly: 1. Varjú (VM KÖZÉRT) 18.75. 2. Fejér (Bp. Honvéd) (Folytatás a 6. oldalon.) Gulyás párosból is továbbjutott Casab­lancában. A Gulyás, Javorsiki (m­agyar, csehszlová­k) páros 6:1, 6:8, 6:1, 7:5­­arányban győzött az Alvarez, Holland (columbiai, ausztrál) kettős ellen a marok­kói ne­mzetközi teniszbajnok­­ság­on. (MTI) i Vízilabda OB I Szolnoki Dózsa-Újpesti Dózsa 3:2 (1:1, 0:0, 2:1, 0:0) Szolnok, 1500 néző. V: König. Szolnoki Dózsa: Boros — Pintér, Brinza — Kuczora — Kanizsa, Hasznos II, Koncz. Edző: Csapkó Miklós. Újpesti Dózsa: Luk­ász II — May­er, Kusztos — Hanák — Kis© A., Dömötör, Martin. .Edző: Vízvári György. A játékvezető alig jelezte a mérkőzés kezdetét és máris az Újpest hálójában táncolt a labda. A Szolnok érte el a labdát, las­san úsztak föl a hazai játékosok Lukicsa II kapuja elé, még helyezkedtek, amikor Kuczora távolról lövésre szánta el magát, s­ labdája akadálytalanul jutott az újpesti kapuba. 1:0. Három perc múlva is védelmi hibáiból esett a második gól. Ezúttal azonban az újpestiek voltak a gólszerzők. Kusztos lövését Boros nem védhette, 1:1. Hasznos II kapufára csavart egy labdát , így kezdődött a második negyed. Végig izgal­mas volt ez az öt perc is, de ennek befejezése előtt hatalmas gólszerzési lehetőség nyílt a ha­zaiak előtt. Brinza azonban el­szalasztotta ezt és Kanizsa csak az idő lejárta után lőtte a labdát a kapuba. A gól természetesen érvénytelen volt. A harmadik negyedben ismételt védelmi hi­bából a vendégek szerezték meg a vezetést Dömötör révén. 1:2. A gól után Hanáik került a part­ra, majd Koncz ejtett nagy hely­zetből kapu mellé. Ezután ember­előnyből Brinza lőtt gólt. 2:2. A hatalmas szolnoki nyomást egy pillanatra újpesti támadás vál­totta fel. Mayerék azonban Boros kapuja előtt elveszítenék a lab­dát. Kuczora villámgyorsan meg­indult, és az ellenkező oldalon úszó Kanizsának passzolt, ak­i nem hibázott. 3:2. Sokat szabálytalankodtak a játékosok mindkét részről, amelynek következménye i­s kiállítás lett. A negyedik ne­gyedet igen kevesen játszot­ták végig. Kanizsa kiállítása után emberhátrányba került a Szolnok, de sikerült gól nél­kül kihúznia a hátralévő já­tékot. Hatalmas küzdelmet, vé­gig izgalmas játékot hozott a második és harmadik helye­zett találkozója. Az ötből négy­­gól védelmi hibából esett —­ igaz viszont, hogy ez a tá­madók jó helyzetfelismerését is dicséri. Okosabb taktikával játszott a hazai csapat, amely­nek a győzelmét is köszön­hette. Kőnig jól bíráskodott. Bp. Honvéd—Bp. Spartacus 2:3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0) Tüzér utca, 1100 néző. 5': Somóczy dr. Bp. Honvéd: Kökény — Vedlik , dr., Németh — Alb­recht — Papp, Tóth, Váczi. Edző: Brandy Jenő. Bp. Sparta­cus: Ferenczy — Kádár, Békés — Markovits — Csillag, Bolváry, Lehoczky. Edző: Markovits Kál­mán. A gólok sorrendje: Tóth, Békés, Markovits, Papp. A vízi­­labdasport szépségéből vajmi keveset vonultatott fel ez a találkozó. Lassú, sok húzással felépülő támadások jellemezték mindkét fél játékát. A Honvéd­nek volt több helyzete. A Kom­véd egy 4 méterest nem tudott értékesíteni, mert kivárás miatt a bíró lefújta. Egri Dózsa—Vasas Izzó 5:2 (2:0, 3:2, 0:0, 0:0) Eger,­­1000 néző. V: Tóth K. Egri Dózsa: Derik — Ringel­hann, Frank — Pécsik — Bólya, Utassy, Bóta. Cs: Elek. Edző: Ba­ranyai György. Varas Izzó:­­Rio-1- nár — Marjai, Ipacs — Dancsa — Vígh, Köröshegyi,­ Szikora. Cs: Takács. Edző: Szittya Károly. A gólok sorrendje: Pécsik, Utas­sy, Bolya, Utassy, Dan­cea, Utcassy (4 méteresből). Szikora: Az Izzó szoros emberfogással igyekezett lelassítani az egriek lendületét, emiatt mindkét fél részéről sok volt a szabálytalanság. A 4. ne­gyedben sorozatos kiállítások után már csak 2—2 mezőnyjá­tékos tartózkodott a vízben. Ki­tűnt: Pécsik, Utassy, Bólya. 111. Dancea, Szik­ora. OB II: VTSK — Tipográfia 5:3 (1:0, 1:2, 1:1, 2:0). Császár­uszoda. V: Bözsi dr. G: Haran­gozó, Seszták, Seszták, Géczy, Harangozó, Brues, Szabó, Haj­nal.

Next