Népsport, 1963. december (19. évfolyam, 238-259. szám)

1963-12-01 / 238. szám

WAS.CO/?//­A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT­TANI­ÁT­S LAPJA VASÁRNAP, 1963. DECEMBER 1. -ff Árai *»0 (ifiét -ff XIX. ÉVFOLYAM, 238. SZÁM Áss 3MTK a­ legjobb nyolc között a H­­apag­yőzt­esek Európa Kuptájában MTK-M­otor Zwickau 2: 0 (0:0) Hungária körüli, 5000 néző. Vé­­nészfé­ isikeries (Kuskovica, Jakic), mindhárom jugoszláv. MTK: Ko­vátok — Keszei, Demszky, Jenei — Nagy, Kovács III — Törrök, Vasas, Kuti, Laczikó, Bödör. Mo­tor Zwickau: Meyer — Glaubrtzs, Boier, Schmeider — Grummer, Schafer — E. Franz, Baiumamin, Jura, Henschel, Speth. Góllövő: Kovács III (1­­-esből), Bödör. Szögletarány: 7 2 (4:1) az MTK javára. A kezdés után mindjárt az első percben meleg jelenet adó­dott a­­Motor Zwicka­u kapuja előtt. Schafer Bödör elől úgy adott haza, hogy Meyer kapus csak vetődve tudta elérni a lab­dát, így is kipattant a kezéből, de Vasas lemaradt az akcióról. Az első n­egyedórában az MTK támadott, de nem sok elképze­léssel. Sok pontatlanság jelle­mezte a játékot. A 6. percben Lacakia lövése az oldalb­ól­óban­ kötött ki. A 15. percben az elő­­­retörtő Bödör lövésébe léptek be­le a német védők. A 30. percben Jura a jobb oldali kapufa külső lapját találta el. Igen sok sza­­bálytalanság tarkította a gyenge színvonalú mérkőzésit, és a sza­bályt­alanságh­ikban­élis-Csorbán a vendégek vezettek, akik jobbára csak védekeztek. A 22. percben Bődön­ be­ad­ását Vasas fejelte ka­pura, de Meyer elcsípte a kap­u közepébe tartó labdát, a 38. percben ismét Vasas elől men­tett a Zwickau jó képességű ka­puvédője. Hiába játszott az MTK­­ fölényben, nem tudott eredményt elérni. A 3­5. percben adódott a félidő első korszerű támadása. Kovács 111—Laczkó—Vasas-akció befejezéseként a j obboisis­zielköt­ő­­től kecsegtető helyzetben pat­tant el a labda. Aztán ismét Va­sast szerelték a kapu előtt. Az utolsó tíz percben is a kék-fe­hérek rohamoztak, de ered­ménytelenül. A II. FÉLIDŐ első húsz percében nem válto­­­­zott a játék képe, azaz az MTK­­ rohamozott, a vendégcsapat pe­dig körömszakadtáig védeke­zett. Az 50. percben majdnem gólt szerzett az MTK: Laczkó már a kifutó kapus mellett is elhúzta a labdát, de nagyon ki­sodródott, s szerelték a védők. A 60. percben megszerezte a vezetést az MTK, a kitörő Va­sast Beier a 16 oson belül fel­vágta. 11 -es. A büntetőnek Kovács III futott neki és a jobbra­­ mozduló kapus mellett ma­gasan a kapu bal oldalába helyezte. 1:0. A gól után a félvonalnál E. Franz megrúgta Kovács Illát. A játékvezető kiállította a né­met csatárt. Ezután ha lehet, még több szabálytalanság csú­szott a játékba, e téren nem engedték ki kezükből a „kezdeményezést" a vendé­gek. Laczkót, majd Vasast szerelték szabálytalanul. A 66. percben Beier egy összecsa­pás során megsérült,­ egy per­cig ápolták. Néhány percig csil­lapodott az MTK nyomása, ak­kor a vendégeknek is volt né­hány gyenge kísérletük. Aztán Törököt rúgták fel. A szabad­rúgást Nagy Kati elé ívelte, a csat­ár vés­zé­l­y­es f­ej­est kü­l­dött kapura, Meyer viszont kitűnő érzékkel nyomta szögletre a labdát. A 71. percben megsze­rezte az MTK a továbbjutást eredményező gólt, egy belőtt labda Grunner fején irányt változtatva Bö­dör elé pattant, lekezelte a labdát s egy csellel be­csapta a rátámadó Glau­­bitzot, s 8 m-es lövése után a labda a bal kapufa belső lapjáról a bal sarokba pat­tant. 2:0. Továbbra is az MTK maradt tá­madásban, noha a vendégek az utolsó percekre felhagytak az­­ eddigi védekező taktikájukkal, és­­próbálták­­ megközelíteni­ az MTK kapuját. Bödör fölé, majd Kuti mellé jött. Az utolsó per­ ,­cekben még Bödör veszélyez­tetett két alkalommal is. A Motor Zwickau már az első perctől védekezésre ren­dezkedett be. A vendégek hátsó soraik megszilárdításá­val próbálták Zwickauban szerzett egygólos előnyüket­­ Budapesten megtartani. Telje­­­­sen passzív védekező játékot játszottak s a védekezést olyan „tökélyre" fejlesztették, hogy csupán azzal törődtek, hogy kapujuk előteréből el­kerüljön a labda. A hátsók vagdalták ki a labdát, „amer­re álltak, arra rúgtak". Az MTK az I. félidőben nem tudott eredményes lenni. Igaz, a Zwickau-játékosok nagyrészt megszállva tartották kapujuk előterét és kevés alkalmat ad­tak a kibontakozásra, mégsem ez volt az oka annak, hogy a kék-fehérek támadójátéka hosz­­szú ideig eredménytelennek bizonyult. Az MTK csatárai egy órán keresztül szétesően kevés elgondolással épített, játékukból hiányzott az átütő­erő, és az ötlet. Néhány egyé­ni próbálkozásuk pedig nem vezetett eredményre. Kovács III 11-ese, majd E. Franz ki­­állítása után tudott csak fe­lülkerekedni az MTK úgy, hogy eredményesnek is bizo­nyult. Ekkor már láttunk né­hány elgondolást, néhány szép, gyors akciót. A küzdelem he­vében igen sok szabálytalan­ság tarkította a játékot, mi­­ sem jellemzőbb erre, mint a­­ szabadrúgások száma, amely 43:29 arányú Zwickau-,,győzel-­­­met" hozott. A végig támadó­­ kék-fehér csapat, ha nehezen­­ is, de megérdemelten győzött­­ és bejutott a Kupagyőztesek­­ Kupájának legjobb nyolc csa­­­­pata közé. Az MTK kapujában Kovátoknak alig akadt­­ védenivalója. A hátvédhármast sem tették különösebben próba-­­ na az igen szórványos német tá­­­­madások. A fedezeteik közül Ko­­­vács Ili teljesítménye értéke­­sebb, aki sok használható labdát­­ adott társainak, s rendszerint jól lépett közbe. A csatársor, tagjai az I. félidőben­ n­emigen reme­keltek, végig csak Bödör játszott átlagon felül. Veszélyesen jött a kapum, ő teremtette a legtöbb helyzetet. A II. félidőre már fel­jött a másik szélső, Török is, akinek néhány szép elfutása akadt. A többiek váltakozó tel­jesítményt nyújtottak. A Motor Zwickaunál Meyer kapus több esetben is szép védéseket produkált. A hát­­védhármas igen lelkesen és od­a­­adóan küzdött, de jobbára pon­tatlant­l csapkodtak és igen­ so­kat szabálytalankodtak­. A fede­zetek közül Grunner végig ne­gyedik­ hátvédet játszott, és a védekezésben jeleskedett. Scha­fer az I. félidőben csapata, egyik legjobbjának bizonyult, a II. fél­időben azonban időnkén­t eltűn­t­ a mezőnyben. A csatárok közül elől­ csak Speth és E. Franz tar­tózkodott. A középcsatár, Jura, a szabálytalanságokban élenjárt." Skorics játékvezető erélyesen, határozottan­, jól bíráskodott. Várkonyi Sándor * 2 Ez a gól jelentette a továbbjutást! A Motor Zwickau sokáig jól vétkezett de az MTK elsó gólja után összeroppant. S az első gólt nem sokára követte a más­ik. Szerzője Bödör ivott. 8 m-ről erőteljes lövéssel a bal sarokba vágta a labdát. Balról Kút,­ Bodor, (p2b!Tda Ftf* ) AZ ÖKÖLVÍVÓ nb I-ért 10:0 u­tán feljött a Csepel B­p. Honvéd-Csepel 12:8 A Csepeli sportcsarnokban hallatlanul parázs hangulatban küz­dött meg a két csapat. A Csepelből hiányzott a katonai szolgálatra bevonult Maurovits és Egri, valamint a sérült Sebők is. Az al­sóbb súlycsoportokban a Bp. Honvéd sokkal képzettebb versenyző­ket állított szorítóba, 10:0-ra el is húzott, ekkor azonban csepeli percek következtek, 10:6-ra feljött a Csepel, Bitter azonban le­győzte Gyetvait, és ezzel megszerezte a Bp. Honvéd csapatának a győzelmet. Eredmények­­elől a­­Bp. Hon­véd versenyzői). Légsúly: Ack­er­mánál p. , gy. Bujdosó ellen. •Agkermaaimn bátran fogadta Buj­dosó rohamak, s hogy a győzel­met kiharcolta, abban szerepe volt annak is, hogy állj után két ízben is leütötte Bujdosót, aki­ et­től természetesen lassabban moz­gott a későbbiekben. 2:0. Har­matsúly: Sz­abó ea­gy­ Cankó el­len. Czi­dikó alig találta el a nagy kedvvel öklöző Szabót. 4:0. Pe­helysúly: Simon elöntő fölénye miatt Kovác® Gy.-t a 2. menetben le­lépt­ették. Simon már az 1. me­netben megfogta Kovácsot. A 2. menetben is több nagy erejű ütést vitt be Simon, erre ellen­felét leléptették. 6:0. Könnyű­súly: Számító p. gy. Patajics el­len. A technikailag képzetlen Pa'talic® teljesen alárendelt sze­repet játszott. 8:0. Kisváltósúly: Kajdu­ ellen .Kán­tor az 1. menet utáni szünetben feladta. Nagy örömmel köszöntötte a közönség Kajd­it, de tetszetős öklözését csak egy menetig élvezhette. 10:0. Váltósúly: Németh Zs. p. v. ■síz. Borbélytól. Nagy ütésváltás folyt, a 3. menetre­ teljesen el­fogyott mindkét versenyző ereje, de Németh erőtlen­­ütései mégis sokszor célba­­ találtak. A bírák Borbélyt hozták ki győztesnek. 10:2. Nagyváltósúly: Hajdút a 2. menetben sor­­szab. miatt lelép­tették Szász ellen. Szász keve­sebbet dulakodott, min­t más mérkőzésiénn­ szokott, meglepetés­re viszont Hajdú volt gyakrab­ban szabálytalan. 10:4. Közép­súly: Petró az 1. menetben fel­adta Szálai ellen. Szálai kemény öklétől Petró már a menet ele­jén megroggyant, edzője feladta a kilátástalan küzdelmet. 10:6. Félnehézsúly: Bitter ellen Gyet­­vei a 2. menetben feladta. Az 1. menetben Gyetvai még tartani tudta Bittert, de a 2. menetben Bitter beterelte a zöld sarokba Gyetvait, és egy erőteljes soro­zása után a csepeli versenyző a földön maradt. A bíró tizet szá­molt, de közben repült a törül­köző is. 12:6. Nehézsúly: Surá­nyi a 3. menetben feladta Sebőik I ellen. Surányi megpróbálta bal­lal kiszurkáltni a nagy­­ütésekre törekvő Sebőköt, az 1. menetben ez még sikerült, de a 2. menet­ből dulakodássá vált a küzdelem, a 3. menetben pedig, amikor az ereje i® elfogyott Simonyinak, re­pült a törülköző. 12:8. A mérkőzéseket vezette Cseh és Paraczky, pontozott Bányai, Benácsi, Marék és Márton. ­ Döntetlennel kezdődött Beemhot AC-Magyar olimpiai válogatott keret 2:2 (2:0) — Távbeszélő-jelentésünk.­­ Antwerpen, 8000 néző. Vezet­te: Célén. Be­er se hot AC: Smal­­deria —­­Van Aert, Weyn­, Vető — de Ferm, Lievens — Van der Waeren, H­erma­ne, Coppene, Verheyen, Van Hees. Magyar olimpiai válogatott keret: Gelei — Ihász, Geller, Szepesi — Pa­lotai, Nógrádi — Nagy, Dunai II. Bene, Komoré, Povázsai. Cse­re: Povázsai helyett Somodi a 73. percben. Góllövő: Van Ilees, Coppens, Povázsai (11-esből), Bene. Elég hideg időben, jó talajú pályán, de meglehetősen gyenge világítás mellett kezdte a két csapat a játékot. A magyarok léptek fel támadólag, mégis a negyedik percben az első belga támadás gólt hozott. Hermans kiugratta Cop­­penst, aki elfutott, majd a kapu elé lőtte a labdát és a befutó Van Hees csuka­fejessel küldte a hálóba a labdát az elalvó védelem mellett. 1:0. Továbbra is a magyar csapat maradt támadásban. A 6. perc­ben Bene kecsegtető helyzetben késlekedett a lövéssel, a kapus belevetődött, a labda­ Komora elé pattant, aki mellé lőtt. Há­rom szöglet is jelezte a magyar fölényt. A 15. percben majdnem öngólt vétettek a belgák. A bal­hátvéd ,,lövését" csak bravúrral védte Smolders. A magyar fölényt azonban a csatárok nem tudták gólra­­ váltani, mert pontatlanul lőttek­­ kapura. Lassan építettek a ma­­i gyar támadók, a vendégek gyors lefutásai viszont rendre veszélyt­­ jelentettek. A 38. percben Bene­­ ismét egyedül állt a kapussal szemben, de Smoldersbe vágta a­­ labdát, a kipattanó labdát Nóg­rádi úgyszintén a kapuvédőbe lő­tte. A 40. percben növelte elő­­­­nyét a hazai csapat. Nógrádi könnyelműsködött, Van Hees elfutott, beadását Cop­­pens lesen előrevetődve kéz­zel ütötte a hálóba, az elbá­mészkodó Gelei mellett, a játékvezető azonban megle­petésre gólt ítélt. 2:0. A II. FÉLIDŐRE nagyobb elszántsággal léptek pá­lyára a magyar játékosok, és mindjárt a játék kezdetén ma­gukhoz ragadták az irányítást. Az 52. percben Bene két védőt is kicselezett, az ötö­dön azonban gólhelyzetben lövésre lendített lábát elhúz­ták. 11-es. A büntetőt Pová­zsai értékesítette. 2:1. Három perc múlva Nagy átadá­sát Kamara lőtte kapura, de a kapus védett. Ezután a hazaiak igyekeztek a labdát tartani, ez azonban csak rövid ideig sikerült neki­k. Ismét magyar támadások következtek. A 73. percben Po­­(Folytatás a 6. oldalon.) Fölényes győzelem a női kézilabda EK-ban Bp. Spartacus—Admira Energie Wisa 23:7 (12:5) Tata. Vezette: Pardubsky (csehszlovák). Bp. Spartacus: Stillerné — Balogh, Fekete, Ha­jekné, Csenkiné, Jóna, Béres. Csere: Pásztor, Csók, Fáncziné, Andrikné. Admira: Smejkal — Wilfert I, Wilfert II, Brecher, Obermayer, Pelz, Kartusch. Csere: Krainz, Nitsche, Stussak. Góldobó: Balogh (6), Hajekné, Jóna (5—5), Fekete (3), Csenkiné (2), Béres, Csók, 111. Pelz (2), Wilfert II, Brecher, Obermayer, Kartusch, Stussak. Jók: Pásztor, Stillerné, Balogh, Hajekné, 111. Pelz, Stussak. A hé­tgólos előny birtokában a Bp. Spartacus együttese Piar­­trubsky játékvezető sípjelére nyugodtan kezdte a játékot. Ez is nagy nyugalom azonban az első percekben megbosszulta magát, mert a magyar csapat tagjai elfeledkeztek a védeke­zésről, s így a 2. percben Stus­sak szélről lőtt góljával 2:1 arányban vezetett az Admira. Ezt követően azonban a szövet­kezetiek rendkívüli mértékben felgyorsították a játékot, s ezt az iramot az Admira nem tudta átvenni, és így a félidő 12:5-ös Spartacus-vezetéssel zárult. A II. FÉLIDŐBEN sem csökkent az iram. Válto­zatlan hevességgel rohamozott a Spartacus. Az osztrák lányok, akik szintén megpróbáltkoztak a gyori játékkal, igen sok tech­nikai hibát vétettek. A 23. perc­ben Balogh, egyedül indulha­tott az osztrák kapu felé, be­ugrással kapura lőtt, és Smej­kal kapus belevetődött a lövés­be, s a két játékos a levegőben összeütközött. Smejkalt az edző­nek le kellett cserélnie, mert megsérült. Az Admira együttese cserekapussal nem rendelkezett, így a mezőnyjátékos Stussak állt be a kapuba. A 30. percben a végig kitűnően játszó Balogh lövésével már 18:7-re vezetett a Bp. Spartacus. A végered­ményt a 39. percben Hajekné állította be. A mérkőzés nem állította túl­ságosan nehéz feladat elé a Bp. Spartacus játékosait. A nagy gólarányú győzelem min­denképpen megérdemelt, mert a szövetkezetiek az első perc­től az utolsóig lelkesen játszot­tak, nagy iramot diktáltak. Amilyen jó volt a támadó játé­kuk, ez már kevésbé mondható el a védekezésükről. Sok eset­ben tisztán lehettek az osztrák játékosok és ilyenkor Pásztor­nak és Stivernének minden tu­dására szükség volt ahhoz, hogy ezeket a dobázokat kivédjék. Az Admira Energie minden­képpen dicséretet érdemel, mert játékosai lelkesen küzdöttek és meg is próbálkoztak a Sparta­cus által diktált iram átvéte­lére. Ez azonban taktikai hiba volt részükről, mert technikai fogyatékosságaik miatt igen sok hibát vétettek, és ebből sok gólt kaptak. A 23. percben tör­tént kapuscsere nem sokat vál­toztatott az addigi helyzeten, mert az indiszponáltan védő Smejkal helyére beállt Stussak egy-két alkalommal bebizonyí­totta, hogy a kapuban is meg­állná a helyét megfelelő edzés­sel. Pardubsky játékvezetőt­e a mér­kőzést nem állította különösebb nehézség elé. Feladatát jól lát­ta el. Tizennégy ország asztaliteniszezői a skandináv­ bajnokságon — Távbeszélő-jelentésünk. — (Stokhholm, november 30.) Pén­teken a skandináv­ bajnokság előtt, Wingaakerben álltunk asz­talhoz a kerületi válogatott el­len. Versenyzőink jó formában játszottak, minden mérkőzést megnyertek, s nagy közönségsi­kerük volt. Szombatra már ösz­­szegyűlt a nemzetközi mezőny, tizennégy ország képviselői. Bel­gium, Dánia, Anglia, Finnor­szág, Franciaország, Jugoszlávia, Norvégia, Lengyelország, Szov­jetunió, Csehszlovákia, az NSZK,­­ az NDK, Magyarország, Svédor­szág versenyzői indulnak az év egyik legnagyobb asztalitenisz­­versenyén. Szombaton este a férfiak DK- rendszerű csapatversenyének első fordulóját bonyolítják le. A végig kieséses versenyben a kö­vetkező a kiemelési sorrend: 1. Svédország, 2. NSZK, 3. Magyar­­ország, 4. Jugoszlávia. A Bér­ezik, Rózsás összeállítású csapa­tunk Norvégiával kezd, ha győz, az NDK—Svédország II győzte­sével játszik. Elkészítették az egyéni versenyek kiemelési sor­rendjét is. Férfi egyes: 1. Markovics II, 2. Alser, 3. Rózsás, 4. Bérezik. (Rózsás ágán Harrison, Amelin és Hrbud. Bérezik ágán Bern­­hardt, Korpa és Scheier talál­­­­ható.) Női egyes: 1. D. Ro­sve, 2. Föl­dyné, 3. Harst, 4. Jurikné. A női párosban a Földyné, Ju­rikné (a D. Rowe Shannon-pár előtt), a férfi párosban a Bér­ezik, Rózsás-kettőst az első he­lyen emelték ki. A vegyespáros­ban: 1. Alser, Harst, 2. Berezik, Földyné. Egy érdekes válogatott mér­kőzést játszottak Stockholmban: Svédország férfi asztalitenisz­­válogatottja nagy küzdelemben 5:3 arányban győzött a sokat fejlődött Szovjetunió csapata el­len. Amelin Bernhardot és Al­­sert, Novikov Johanssont győzte le. Egyébként a skandináv or­szágok férfi versenyzőinek baj­nokságát Johansson nyerte Alser előtt. Versenyzőin­k nagyon fogad­­koznak, s remélhetőleg sikerül javítanunk ezen a nagy verse­nyen. Sidó Ferenc Ökölvívásban Növi Szádon : Vajdasági ifjúsági válogatott— Budapest ifjúsági válogatott 10:10 — Távbeszélő-jelentésünk. •— (Növi Szád, november 30.) Ifjú­sági ökölvívóinkat a Hotel Voj­­vodinában szállásolták el. Ven­déglátóink mindent megtettek, hogy a lehető legnagyobb kénye­lemben legyen részük. Az első találkozó­n, amelyre Novi Szá­don került sor sportszerű körülmények között zajlott le. A második összecsapást Temer­in­­ben rendezik meg, s az ellenfél Vajdaság egy másik válogatott­ja lesz. Az ifik kicsit bosszan­kodtak a döntetlen miatt, s na­gyon fog­adkoztak, hogy vasár­nap délelőtt javítanak majd . . . Eredmények (elöl a jugoszláv versenyzők): Légsúly: Kovács p. v. sz. Balogh­tól. Balogh végig fölényben volt és biztosan győ­zött. 0:2. Harmatsúly: Nagy p gy. Králik ellen. A magyar ver­senyző a 2. menet végéig még bírta erővel, később azonban Nagy egyre jobban rohamozott és győzött. 2:2. Pehelysúly: Ibra­­himovics va­gy Kurucz ellen. Az első menetben a jugoszláv fiú volt fölényben, majd ki­egyen­lí­tett küzdelem után a 3. menet­ben Kurucz szemhéja felrepedt, s ez zavarta őt a továbbiakban. 4:2. Könnyűsúly: Marin p. v. sz. Kunszabótól. A két fiú a nap leg­szebb, legváltozatosabb mérkő­zését vívta egymással. Kunszabó egyöntetű pontozással nyert. 4:4. Kisváltósúly: Cveticanin p. v. sz. Kr­iváktól. Krivák fokozatosan erősített, s végeredményben a hajrában nyert az elfáradt Cve­ticanin ellen. 4:6. Váltósúly: Pet­­rovics p. v. sz. Szabadostól. Mindhárom menetben Szabados volt a kezdeményező. Az utolsó menetet is bírta erővel és fölé­nyes győzelmet aratott. 4:8. Nagyváltósúly: Lukács a gy. Tú­rós­­ellen. Túrós az első két me­netben némi előnyt szerzett, de a 3. menetben visszaesett és Lu­kács minimális különbséggel győzött. 6:8. Középsúly: Maro­vics p. gy. Kovács ellen. A ju­goszláv fiú a 2. és 3. menetben felülkerekedett és szép hajrával nyert. 8:8. Félnehézsúly: Bognár p. v. sz. Tóth­tól. Tóth végig nagy fölényben volt és megérde­melten győzött. 8:10. Nehézsúly: Gombár ellen Czeilinger a 2. me­netben feladta. A magyar ver­senyző a 2. menetben földre ke­rült, nyolcat számoltak rá, s nem sokkal később edzője felad­ta a további küzdelmet. 10:10. A találkozókat vezette­ Bogyánszky és Páncsics (jugoszlávok), illetve Erm­er és Kulcsár (magyarok). Ifjúsági ökölvívóink előrelát­hatólag hétfőn este érkeznek meg a Keleti pályaudvarra. Flórián Károly

Next