Népsport, 1964. március (20. évfolyam, 42-64. szám)

1964-03-01 / 42. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA VASÁRNAP, 1964. MÁRCIUS 1. ★Ara C© fillél is XX. ÉVFOLYAM, 48. SZÁM Újabb bajnokverés ökölvívásban A gyöngyösiek — Majláth be­­lázasodása miatt — két pont előnnyel rajtoltak, s utána máris nagyszerű párharc következett Klenovits balkezeseit Purger az I. menetben még nem tudta vé­deni. De azután fokozatosan fel­jött, jól érvényesítette techni­kai tudását. Remek harcot, igazi ökölvívást láttunk, döntetlen eredménnyel. A pehelysúlynak találkozóján a fiaal Gál csak egy meneten át állta az ismét nagyszerűen öklöző Baranyai iramát. — Nyugodtan Gyuszil ... — két meneten át nem hiába zú­­gott a biztatás a Villamosgép- és Kábelgyár kultúrtermében Kakukk Gyula, a 22­ éves szer­számkészítő felé. Hiszen még némi fölényt is kiharcolt a vá­logatott Pampuik ellené­ben. De azután a III. menet döntött, megérdemelten, a vidéki ver­senyző javára. A kisváltósúlytól kezdve egy­mást érték a meglepetések, még­hozzá a Di­vamó-beli meglepeté­seik. Előbb Kovács ütötte ki Pa­takit, majd a kissé hajlott hátú, az elmúlt héthez hason­lóa­n gyen­gébb formát mutató Tóth kapott ki pontozással a fiatal, hallat­a­­nul kemény Papptól. Németh Já­nos hihetetlen ambícióval kezdte kergetni a 19 éves Szabót. „Fe­rike" azonban nem hagyta ma­gát a sarokba szorítani. Hatalmas küzdelem folyt — több szabá­l­­ytalansággal tarkítva. Geszttődi mérkőzésvezető előbb mindkét versenyzőt megintette, majd Né­metbe, másodszor is intésben ré­szesítette. Az újabb szabálytalan­­kodás utztán pedig — talán kissé gyorsan — a leléptetés követke­zett. Győzött Szabó, 9:5-re veze­tett a Dinamó. Két gyors győze­lemmel egyenlített a Gyö­gyös, mutatva ezzel, hogy nem adta fel a küzdelmet. Himmer biztos pon­tozással, Keresztes pedig döntő fölénnyel szerzett két-két po­ntot. Következett a mérkőzést eldöntő utolsó találkozó. Somod­i az I. menetben okosan, jól harcolt. A II-ban még a padlóm is küldte Bánhegyit. A nagy ütésváltások­kal tarkított III. menet izgalmai után némi pontkülönbséggel So­modi győzőt, és ezzel a bajnok­csapat a második fordulóban ió vereséget szenvedett. Vasas Dinamó—Honvéd Zalka EISE 11:9 Györmői út, 1000 néző. V: Korponai és Gesztödi. (Elöl a V. Dinamó versenyzői). Légsúly: Majláth —Forró. A belázasodott Majláthot az orvos nem enged­te indulni, 0:2. Harmatsúly: Pur­ger—Klenovics döntetlen, 1:3. Pehelysúly: Baranyai —Gál, Gál az I. menet után feladta, 3:3. Könnyűsúly: Kakukk—Pampuk p. gy. Pampuk, 3:5. Kisváltó­­súly: Kovács 11—Pataki, Ko­vács II 2. m. k. o., 5:5. Váltó­súly: Papp—Tóth, p. gy., Papp, 7:5. Nagyváltósúly: Szabó F.— Németh, Kéme hét 2. m. sor. szab. be. 9:5. Középsúly: Vad­kerti—Himmer, p. gy., Himmer, 9:7. Félnehézsúly: Botos—Ke­resztes, Botost 1. m. d. f. b­. 9:9. Nehézsúly: Somodi — Bánhe­gyi, p. gy. Somodi, 11:9. A BW256 a­­­ásod­ik a jégkorong-bajnokságban A jégkorong-bajnokságban még két mérkőzés volt hátra, s ezeken dőlt el, hogy ki lesz a második, illetve a harmadik. A szombat esti BVSC—FTC mér­kőzés el is döntötte a kérdést. Döntetlenül végződött a talál­­kozó. Így a vasutasegyüttes má­sodik lett. BVSC—FTC 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) V: Richter, Tar. BVSC: Balogh — Koutny, Babán — Duda.V, Bi­­kár, Zsitva B. Csere: Kertész, Bajkay, Kárpáti, Kun Leveles, Kepe®. Edző: Háray Béla. FTC: Csánk — Raffa, Balogh — Sza­bó, Jakabházy, Schwalm. Cs: Ta­mási, Treplán, Vámosi, Némon, , Kiss-Szabó, Reimb­acher, Ma­jor, Horváth. Edző: Raj­kai Lász­­ló. Gólütő: Dudar (12. perc), Ja­­kabházy (30.). Az első harmadban a BVSC lépett fel támadólag, s bizony Csán­kinak sok dolga akadt. A bajnokcsapat nagyon lassan len­dült játékba. A játékosok egyén I­­­nileg próbálták Balogh kapuját megközelíteni és természetesen így nem boldogultak a vasutas­­védőkkel. Ebben a játékrészben a BVSC tervszerűbben játszott, ő megérdemelten jutott egygó­­los vezetéshez, amelyet ember­előnyből ért el. A második harmadban némi­leg változott a játék képe, mert az FTC vette át a játék irányí­tását. Sok helyzetet teremtettek a Vasutias-kapu előtt, a zöld­fehérek, de egyrészt so­kat hi­báztak a lövésekkel, másrészt pontatlanul is lőttek. A 24. perc­ben Leveles ki­büntetése miatt emberelőnyhöz jutott az FTC, de az ellenfél jól védekezit. A 30. percben végre góllá tudta váltani fölényét a bajnok együt­tes. Akadt még néhány helyzet mindkét oldalon, de egyiket sem tudták kihasználni a támadók. Az utolsó játékrészben a já­ték képe azt mutatta, hogy mindkét fél belenyugodott a döntetlenbe, így inkább me­zőnyjáték folyt. A játék irama a harmadnak csak egyes részei­ben volt kielégítő, és a sok egyéni eszkedés miatt elmaradtak a gólok. A harmad két esemé­nye: egy meg nem adott BVSC- gól, és Tamási kisbüntetése. A mérkőzés elmaradt a vá­rakozástól, csak időnként él­vezhette a 4000 főnyi közön­ség a Jó Játékot, bár akadt bő­ven izgalmas jelenet mindkét oldalon. A baj csak abban volt, hogy ezek a helyzetek nem a tervszerű támadásépítés ered­ményeként születtek. A játé­kosok mindkét oldalon sokat egyénieskedtek, mintha csak el­felejtették volna, hogy össze­­játékkal, pontos adogatással könnyebb bevenni az ellenfél kapuját. Amikor a jól bíráskodó játék­vezetőik a mérkőzést lefújták, kezdődött meg a bajnokcsapat ünneplése. Először az FTC-spor­tolók nevében Albert Flórián, majd a szurkolók nevében Feny­vesi Rudolf üdvözölte a jégko­ron­gcsapatot. Végül a zöld-fe­hérek ifjúsági játékosai virág­gal kedveskedtek a bajnoki aranyérmet nyert felnőtt játéko­soknak. Esélyesek győzelme Dortmunian tom (Anglia) 18 h. sz., 242.4, 4. Saddick, Kemnerson (Anglia) 29 h. sz., 231.8, 5. Dyer, Garrel (Egy. Áll.) 39 h. e­z., 227.4, 6. Mac Swen, Muna (E­gy. Áll.) 46 h. sz., 225.7. ...9. Korda, Vá­sá­helyi 68 h. sz., 217.5. A női bajnokság állása a köte­lező gyakorlato£k után: 1. Dijkstra (Hollandia) 9 h. sz., 1312.7, 2. Heitzer (Ausztria) 18 h. sz., 1239. 3. Burka (Kanada) 32 h. sz., 1174. 4. Haigler (Egy. Áll.) 36 h. sz., 1166.7, 5. Fleming (Egy. All.) 53. h. sz. 1130.7, 6. Hass­ler (Franciaország) 59 h. sz., 1127.4. ...18. Alméssy Zsuzsa 160.5 h. sz., 991.2. S. U Magyar-olasz karddöntő a Santelli Kupa-versenyen — Távbeszélő-jelentésünk. » (Cannes, február 29.) Cannes­­ban, a Palais des Sportsban szombaton délelőtt az olasz és a francia kardcsapat mérkőzé­sével kezdődött meg az idei San­­telli Kupa kardcsapatver­seny. Az előzetes várakozás sze­rint az olasz együttesnek si­mán kellett volna nyernie ezt a mérkőzést és az első csörték után minden jel erre is­ muta­tott. Egészen 8:6 állásig az olasz vívóké volt a kezdeményezés és csak ekkor következett be a fordulat, amely 9:8-as francia vezetéshez vezetett Innen mér igen kemény, fej-fej melletti küzdelem jellemezte a találko­zót, s végeredményben 12: 12 állásnál az olasz Ravagnan­i Lefevre ellen 1­5:11-re győzött. Ebben a cser­ében Lefevre 2­0- ra vezetett,­­ jóllehet, előző cser­éiben hallatlanul nyugod­tan, a­ teljes vívóidőt kivívta —, most érthetetlenül idegesen, el­hamarkodottan­, fejetlenül küz­dött. A magyar csapat első mérkő­zésére, a délelőtt vesztes fran­ciákkal szemben, délután 3 óra­kor került sor. Az első csarték nem sok jót ígértek, 6:2-re húz­tak el a franciák. Ebben a ver­senyrészben egyedül Mendelé­­nyi aratott győzelmet, Panizza és Lefevre ellen. Később fel­javult csapatunk, 6:6-ra egyen­lített. Ezután Szerencsés Pa­­nizzát 5:4-re, Delneky Ramezt 5:1-re, Mendelényi Aradót 5:4-re, Pézsa Lefevre-t 5:1 -re verte, s ezzel máris 10:6 volt a javunkra. A francia csapat újabb lendü­lettel 1­0:9-ig még feljött, a kö­vetkező cseriek azonban ismét magyar győzelmet hoztak, végül Delneky Panizza 5:1-re való le­győzésével megszerezte csapa­tunk győzelmét. A Santelli Kupa sorsát eldön­tő mérkőzésre az olasz és a magyar együttes között este 8 órai kezdettel került sor. O­laszország — Franc­i­aország 13:12. Chicca 4, Ravagnan L, Calanchini 2, P. Narduzzi 2, Salvadori 2, illetve Arabo 3, Parent 4, Lefevre 2, Ramez 1, Delacox 0. Magyarország — Franciaország 13:9. Gy: Szerencsés dr. 4, Men­delényi dr. 3, Pézsa 3, Delneky 2, Meszéna 1, illetve Lefevre, Arabo 3—3, Panizza, Roulot, Ra­mez 1 — 1, Kárpáti Rudolf A döntő mérkőzés lapunk zár­takor még tart. Hői nagy küzdelemben első lett, férfi párosunk döntőbe jutott Betonba* — Távbeszélő-jelentésünk. — (Brighton, február 29.) Csü­törtökön a késő éjszakai órák­ban fejeződött be a női csapat­­bajnokság döntője. Női csapa­tunk folytatta győzelmi sorozatát és a döntőben hatalmas küzde­lemben sikerült legyőznie az esélyesnek tartott románokat is. Különösen Lu­kácsné tett ki ma­gáért, a­ki az utolsó mérkőzésen Constatinescu legyőzésével biz­tosította Magyarország első he­lyeit. MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA 3:2 Földyné—Constatinescu 2:1 (15, —15, 13), Alexandru—Lukácsné 2:0 (18, 18), Földyné, Lukácsné—Comstantti­­nescu, Alexandru 2:1 (11, —13, 15), Alexandru —Földyné 2:0 (7, 12), Lukácsné—Constatinescu 2:1 (—15, 14, 13). A romlámo­k feletti győzelem nagy örömet keltett, hiszen az utóbbi sikertele­űségek után na­gyon vártuk már a jobb telje­sítményt. A s'fe­ft csapatba­jno­kságot Ju­goszlávia nyerte, 3:1 arányban győzve le a döntőben Csehszlo­vák­­o­t. Pénteken már kevesebb babér termett a mieinknek. A férfi egyesban csak Rózsás jutott túl a harmadik fordulón. 1. forduló: Faház­—Stipancsics (ju­goszláv) 3:0 (10, 18, 13), Pig­­nitzky—Duncombe (angol) 3:0 (1, 1­7, 14), Rózsás— Liversay (angol) 3:0 (16, 13, 19), Hepcsár — Basden (angol) 3:0 (11, 19, 19). II. forduló: Faházi—Morley (an­gol) 3:2 (—17. —21, 17, 10, 13), Giurgiuce (román) — Pignitzky 3:0 (11, 16, 15), Rózsás — Gum­ion (angol) 3:0 (17, 14, 5), Oden (svéd)—Barcsán 3:1 (11, 12, —13,­­ 12). III. forduló: Stancik (cseh­szlovák)-Fehér­ 3:1 ( — 15, 25, 18, 20), Rózsás — Barness (angol) 3:1 (12, 16. —19, 15). Női egyes. I forduló: Lu­kács­­iné — Piper (angol) 3:0 (11, 7, 15), Földyné—Canham (angol) 3:1 (­20, 16, 15, 9). II. forduló: Lukácsné—Taft­liangel) 3:0 (7, 15, 17), Földyné — Hemmings (angol) 3:0 (10, 9, 16). A legjobb négy közé jutásért folyó mérkőzés során Rózsás nagy küzdelemben, ötjátszmás mérkőzésen alulmaradt Johans­­sonnal szemben. Veresége elle­nére Rózsás kitűnően játszott. Stanek—Bernhardt (svéd) 3:2, Giurgiuca—Schöler (NSZK) 3:0, Johansson —Rózsás 3:2 (15, —19, 10, —15, 14), Markovics (jugo­szláv)—Miko (csehszlovák) 3:2. A női egyesben Földyné beke­rült a legjobb négy közé, Lu­kácsáénak azonban ez nem si­került. Alexandru — Buchholz (NSZK) 3:1, D. Rowe—Lukácsné 3:0 (15, 12, 13), Földyné—Bell (an­gol) 3:0 (13, 11, 13), Shannon— Constantinescu 3:2. Később Földyné már elfáradt, és három sima játszmában ve­reséget szenvedett. A másik ágon a női mezőny legjobbja, Alexandru került a döntőbe. Shannon—Földyné 3:0 (10, 13, 19), Alexandra — Rowe 3:0. A női párosban a Földyné, Lu­­kácsné­ kettős könnyen vette az első akadályt. A második fordu­lóban: Földyné, Lukácsné—Ab­raham, Verry (ango­l) 3:0 (13, 3, 9). Ezzel bejutottak a legjobb négy közé, ahonnan viszont már nem tudtak döntőbe kerülni. Rowe, Shannon — Földyné, Lu­kácsné 3:0 (20, 13, 3). Az első játszmában még bírták erővel a h­deink, azután elfáradtak. Alexandru, Constantinescu— Bucholz, Dauphin (NSZK) 3:0. A férfi párosban a Faházi, Rózsás-kettős az angol Cles I és II pár 3:0 ás legyőzésével ju­tott a legjobb négy közé. Bernhardt, Johansson—Aradt, Schöler (NSZK) 3:1, Ghinginoa, Negulescu — Brady, Livesey (an­gol) 3:0. Faházi, Rózsás—Lind­­say, Wright (angol) 3:2 (—19, 17, —20, 16, 13), Miko, Stanek— Barness, Harnison (angol) 3:0. A d­önt­őbe j­u­t­ás­ért: Faházi, Rózsás—Miko, Stanek 3:2 (15, 14, —19, —11, 14). A délután legszebb mérkőzése. A magyar pár nagyszerűen ját­szott. Úgy látszott, biztosan nyernek, a harmadik játszmában 19:17-es vezetés után kienged­ték kezükből a játszmát. Alapo­san meg kell küzdeniök a győ­zelemért. Johansson, Berhardt—­ Giurgiuca, Negulescu 3:2. Biztatóan kezdtek verseny­zőink a vegyespárosban. Két párunk bekerült a legjobb négy közé. II. forduló: Rózsás, Lukácsné — Harrison, D. Rowe 3:0 (14, 12, 20), Faházi, Földyné —Stevens, McRee (angol) 3:1 (13, —17, 17, 14). A 8 közé jutásért: Harcsár, Piper (angol) — Miko, Hicks (csehszt., angol) 3:2 (16, —11, 12, — 18, 17). Faházi, Földyné—Gear, Morgan (angol) 3:0 (10, 11, 8). Rózsás, Lukácsné—Lowe, Wil­liams (angol) 3:0 (13, 16, 14). A 4 közé jutásért: Negulescu, Alexandru—Harcsár, Piper 3:0 (17, 19, 12). Faházi, Földyné — Stanek, Carrington (csehszt. an­gol) 3:1 (18, —19, 19, 20). Ró­zsás, Lukácsné—Duncombe, Danity (angol) 3:0 (11, 17, 17). Giurgiuca, Constantinescu —Bil­­lington, Canham (angol) 3:0. Bihari Tibor Turóczy El iffjúsági csúcsot javított a rgban (Magdeburg, február 20.) Elég fárasztó utunk volt Berlinig,­­ ahonnan pénteken utaztunk Magdeburgba. Az uszoda két­éves fennállásának jubileumára rendezett versenyen svéd, hol­land, francia, finn, lengyel, NDK- beli és magyar úszók indultak. A magyarok közül a legjobb eredményt az első napon Turó­czy II érte el, aki a 100 méteres női pllangóúszáisban mint ne­gyedik helyezett, ifjúsági csú­csot javított. Női számok, 100 m pillangó: 1. Noack 1:10.5, 2. Van Ficks 1:10.5, 3. Blank 1:11.6 (vala­mennyi NDK), 4. Turóczy II (m) 1:13.1, ifj. csúcs (50-es részideje 33.6). 100 m mell: Grimmer 1:19, 2. Bevet­ 1:21.5, 3. Knppir 121.6. 200 m hát: Schmidt (NDK) 2 34 6. 400 m gyors: 1. Holletz (NDK) 5:01.2. Férfi számok- 100 m hát: 1. Kost­ech (NDK) 1:03.5, 2. Kunzel (NDK) 1:04.5, 3. Wagner (NDK) 1:04.9, ... 9. Kosztalánczy Jn.) 1:06.4. 400 m gyors: 1. Gregor (NDK) 4:32.5, ... 11. Márton­ffy (mn) 4:53.3. 200 m mell: 1. Hennitiger (NDK) 2:35.5, új csúcs: Száll Antal —* Távbeszélő-jelentésünk. — — Távbeszélő-jelentésünk. -♦ (Dortmund, február 29.) A második döntő, a férfi bajnok­ság is hazai, nyugatnémet győ­zelemmel ért véget csütörtökön,­­a késő éjjeli óráikban. Manfred Sch­neildorf­er, a húszéves mün­cheni egyetemista, a kötelezők­ben szerzett előnyét megtartva, megismételte a téli olimpián aratott győzelmét. Ismét kivá­lóan futott és az egyik pontozó még hatost is előhúzott szabad­kor csől­y­ázása után. A sorrend nem változott különösebben az olimpia óta. Legfeljebb annyit, hogy a csehszlovák Divin szinte hibátlan iskolája révén meg tudt­a őrizni helyét a dobogón, Schmelldorfer és Calmat mellett. A jégtánc hoz­ta a VB legala­csonyabb színvonalú küzdelmét. A Román testvérpár előnyére változtatott programjával bizto­san őrizte meg világbajnoki cí­mét. Mögöttük azonban az an­golok, vagy a tengerentúliak korántsem olyan jók, mint vol­tak az elmúlt években. A ma­gyar Korda, Vásárhelyi táncos­pár tavalyi helyezését megtart­va, változatlanul a kilencedik, európai viszonylatban a negye­dik helyre került. Táncosnőjünk kürje azonban még mindig vitatéma. Mutatja ezt a ponto­zás is, hiszen Korda Györgyiék az egyik pontozótól 4.0-t, a másiktól 5.4-et kaptak. Ennek oka elsősorban a kor első be­tétje, amelyet érdekestnek tarta­nak ugyan, de vitatják jégtá­nc­­jellegét. Kétségtelen, hogy e vi­ták nélkül, esetleg valóban a jégtánchoz közelebb álló tánc­cal, még értékesebb helyezés­t szerezhetnének a világversenye­ken. Pénteken a női kötelező gya­korlatok is befejeződtek. A hol­land Dijkstra utánhesezny­ előnyt szerzett, hasonlóan biz­tosra vehető az osztrák Heitner második helye is. A francia Hassiler felzárkózott a hatodik helyre, míg Almássy Zsuzsi rem tudott javítani He'!,T'-'’7,Sc,Tv­, a magyar színek fiatal képviselő­­je egyébként a mezőny első cso­portjában ötödiknek, míg a hol­land Dijkstra utolsónak, tehát huszonegyediknek mutatja be műsorát a VB zárónapján, szombaton, a késő esti órákban. 1964 évi férfi műkorcsolyázó világbajnok: Manfred Schnell­dorfer (NSZK) 10 h. sz., 2222.1, 2. Calmat (Franciaország) 23 h. sz., 2180, 3. Divin (Csehszlová­­kia) 33 h. sz., 2151.8, 4. Allen Scott (Egy. All.) 39 h. sz., 2147.9, 5. Danzer (Ausztria) 44 h. sz., 2137.9, 6. Litz (Egy. Áll.) 50 h. sz., 2123.6. 1964. évi jégtánc világba­jnok: Éva és Pavel Román (Csehszlo­vákia) 9 h. sz., 249.2, 2. Doan, Omsby (Kanada) 20 h. sz., 240.1, 3. Lawbridge, Hickiiber­senyét játssza. Szabó—Szily dr. 1:0, szicíliai védelem, 23. lépés. Világos a megnyitásból előnyö­sebben került ki, a középjáték­ban nagy támadáshoz jutott, el­lenfelét teljesen leszorította, és értékes győzelmet ért el Bilek — Haag döntetlen, angol meg­nyitás, 31. lépés. A játék a köl­csönös támadáskeresés jegyében folyt le, mindkét fél körültekintő játéka jogos döntetlent eredmé­­­­nyezett. Bilek nagymesternek ez­­ sorrendben negyedik döntetlen , eredménye. Sápi —Sailay dr. 1:0,­­ Grünfeld-védelem, 40. lépés. A játszma az ötödik órában dőlt el, váratlanul világos javára, jól­lehet sötét a megnyitást jobban kezelte, és a középjátékban is nyerési esélyei voltak. Hajtun — Gasztonyi döntetlen, Barcza­­megnyitás, 32. lépés: Világos kis­sé előnyösebben került ki a megnyitá­sból, de sötét jó véde­kezéssel ellensúlyozta térelő­A csütörtöki függőjátszmák és a pénteki szabad­nap után szom­bat délután élénk érdeklődés mellett került sor a sakkbajnok­ság döntőjének IV. fordulójára. A figyelem természetszerűleg a három nagymes­er játszmái felé fordult, ezek mellett azonban a párosítás még más érdekes ösz­­szecsapásokat is ígért. Itt em­lítjük meg, hogy a vasárnapi V. fordulóban a negyedik nagy­mester, Portisch Lajos is bekap­csolódik, elhalasztott játszmáit a közbeeső függő napokon pótol­ja. Legelőször ért véget a Len-­­­gyel —Bárczay játszma, előbbi­ újabb győzelmével, követte ezt , rövidesen Szabó ugyancsak jó stílusban elért győzelme. Lengyel —Bárczay 1:0. Angol megnyitás, 15. lépés. A nagy lendülettel játszó világos ellen sötét meg nem alapozott gyalog­­áldozatot hozott. Gyorsan vesz­tett állásba került, és kénytelen volt feladni játszmáját. Lengye­len egyelőre nem látszik, hogy egymás után már negyedik ver­ Lengyel megerősítette vezető helyét hyét. A kiegyenlített állásban igazságos döntetlen született. Prelovszky—Kluger döntetlen, spanyol megnyitás, 30. lépés. Mindkét fél óvatosan­­ játszott, sötét kisebb időzavarba került. A döntetlen mindkét fél szem­pontjából valós. Flesch — Honfi 1:0. Neu-Grün­­feld védő­l­m­. 42 l. pál. öt órai küzdelem, kitűnő já­szma mind­két fél részéről. Világos kis elő­nyét nyerésre tudta fokozni. Kapu — Szilágyi függő. Réti meg­nyitás. Erős küzdelem, a függő állás egyenlő esé­teket mutat. Pogász dr. —Csém függő. Sza­bálytalan megnyitás. Az 6 órás játszma közepi ál­ékában sötét ki­sebb pontatlanságot követett el. A függő játszmáiban világosnak nyerési esélyei vannak. Vezet: Lengyel 3.5 ponttal, Flesch és Szabó 3—3, Gasztonyi és Kiugor 2.5—2­5 pont. Csapatban a lengyelek, egyéniben a Vasas-vívók szerepeltek jól a Vasas-Cracovia krükközi vívótalálkozó első napján A Vasas-vívók két év előtti el­len­felei, a krakkói versenyzők csütörtökön érkeztek meg Ma­gyarországra, és szombeton a Vasas Pasaréti úti tornacsarno­kában került sor a nemzetközi klubközi találkozó első forduló­jára, a férfi tőr és párbajtőr egyéni és csapatversenyre. A délelőtti első versenyszámiban, a­­ férfi tőrcsapatok küzdelmében a Cracovia együttese bizonyult jobbnak, az egyéni versenyt vi­szont Nemere biztosan nyerte. Délután a párbajtőr-csapat, majd a párbajtőr egyéni verseny kö­vetke­zett, s a délutáni verseny­rész ugyancsak egy lengyel csa­patgyőzelmet és Nemere egyéni győzelmét hozta. A verseny vasárnap délelőtt, majd délután a női tőr- és kard­­versennyel folytatódik. Férfi tőrcsapat (lármás csa­patok): SKS Cracovia —Bp. Va­sas 6:3. Gy. Bu­kiewitz 2, Czaj­­kovszki 2, Lubanszki 2, ill. Szlo-­­­venszky 2, Sima 1, Králik 0.­­ Férfi tőr egyéni: 1. Nemere (Vasas) 5 gy., 2. Králik (Vasas) 5 gy., holtverseny, 3. Takács (Vasas) 3 gy., 6 kt., 4. Sima (Va­sas) 3 gy., 8 kt., 5. Szlovenszky­­ (Vasas) 2 gy., 3 kt., 6. Lubansz­ki (SKS Cracovia) 2 gy., 4 kt.,­­ 7. Czajkovszki (SKS Cracovia) 1 gy-Párbajtőrcsapat: SKS Craco- I­via­-Vasas 5:4, Gy: Butkiewitz­­ 2, Kowalski 2, Lubanszky 1, ill. Nemere 3, Bodorkos 1, Sima (L A párbajtőr egyéni versenyt Nemere ragyogó vívással, talá­­latot alig kapva, veretlenül nyer­te. 2. Kowalski (SKS Cracovia) 5 gy., 3. Sima (Bp. Vasas) 4 gy., 8 kt., 4. Váraljai (Vasas) 4 gy., 11 kt., 5. Schumann (Vasas) 3 gy., 6. Butkiewitz (SKS Craco­via) 2 gy., 7. Bodorkos (Vasas) 2 gy., 8. Lubanski (SKS Craco­via) 1 gy. Újab­b adóren­dért Svédországiban Nagy felháborodást keltett a svéd sportolók körében a pénzügyminiszter legújabb adó­rendelete. Eszerint az érmek, serlegek adómentesek, de az ajándéktárgyak a vásárló érték kétharmadában (tehát olyan ma­gas árban, amely esetleg eladás­nál alig érhető el) adókötelesek. A sportolók kijelentették: nincs pénzük ráfizetni a sportra, a Dagens Nyheter pedig megállapí­totta: „Senki sem mondhatja, hogy a szociáldemokrata kor­mány támogatja a svéd sportot. Ellenkezőleg, kiszipolyozza!”

Next