Népsport, 1964. április (20. évfolyam, 65-85. szám)

1964-04-02 / 65. szám

m­ep­sip(D^/' A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1964. ÁPRILIS 1. ★ Áfi: 60 fillér + XX. ÉVFOLYAM, 65. SZÁM Győzelmet várnak a Budapestre érkezett bolgár ökölvívók Szerdán Szófiá­ban reg­geliztek, s délben máig az átala­kított Palace-szálló éttermében kanalazták a levest a legjobb bolgár ökölvívók. Nikola fodo­rov vezetésével szerdán délelőtt repülővel érkezett Budapestre a bolgár ököl­vívó-válogatott. Ven­dégeink látszólag nem félnek a babonától, hiszen tizenhárom versenyzőt hoztak magukkal. Hivatalosa­n még nem közöl­ték ugyan, de mij­den bizonnyal­ ­a következő összeállításban lépnek szori tóba (légsúlytól föl­felé): Sztojanov, M. Micev, Ah­­medov, Pilicev (Jankov), A. Mi­cev (Darakcsiev), S. Micev, Ni­­kolov (Alapiev), Dajcsev, Velkov, Szamovolszki. A csapat tehát jól ismert ne­vekből­ áll. A három Micev-fivér, valamint Pilicev és Alapiev a legutóbbi 16:4 arányú bolgár győzelemmel végződött találko­zón is szerepelt Szófiában. Az Európa Kupa értékes harmadik helyét ez évben megszerző csa­patból csak­ Panajotov hiányzik, aki már nehezen tudta hozni a légsúlyt, s a fiatal Sztojanov jobb formát mutatott nála. A Micev-fi­vérek változatlanul az együttes prímhegedűse­. Alexander a 28 éves kisváltású- Lyu kapitány például nem keve­sebb, mint hat alkalommal ök­lözött a magyarok elleni hivatá-­­sos válogatott találkozón és ed­dig öt ellenfelét (Juhász, Pál, Budai, Pál, Istolló) győzte le és csak Szakácstól szenvedett ve­reséget. A két ország találkozóinak mérlege is bolgár fölényt m­utat. Az eddigi két magyar győzelem­mel és három döntetlennel szem­ben három vereség szerepel a statisztikában. Különösen a rég­i­­tóbbi. 1962 februárjában Szó­fiában aratott igen nagyarányú, 16:4 es bolgár győzelem érte an­nak idején kellemetlenül a ma­gyar ökölvívás szurkolóit. Így igazán volna miért visszavágni, arról nem is beszélve, hogy közel tíz éve, 1955 februárjá­ban aratta csapatunk utolsó győ­zelmét­­ a Mirev-fivérek együttese ellen. — Mit vár a pénteki találkozótól? — kérdeztük T. Andrejev edző­től. . — Majd a sz­or­zaton elválik. Győzzön a jobbik... — tért­ ki először valamiféle diplomatá­kén!" a válasz elől a bolgárok edzője...s az újabb kérdésre is csak ennyit mondott: — Győzni ! -1 ..............* 2 A* eddigi mérleg , szeretnénk és bízunk is a győ­zelemben. Bolgár újsá­gíró kolégánk, a göndör és fekete hajú Stefan Doncsev, a Karaden­isze sport munkatársa, aki, egyébként pon­tozói minőségben hivatalosan érkezett a csapattal, már nem volt ilyen szűkszavú. — A bolgár ökölvívás r­ost, jó eredményekre képes. Az Európa Kupa tornán megszer­zett harmadik helyünk is telje­sen valósnak tűnik. Együttesünk még Budapesten is a siker re­ményében léphet a­­ szo­rítóba, bár a Sportcsarnokban döntet­lennél jobb eredményt még nem tudtunk kiharcolni a magyarok­kal szemben. Talán majd most sikerül.. . A vendégeik egyébként késő délután edzést tartottak a Hon­véd Tüzér utcai tornacsarnoká­ban. Csütörtökön a délelőtti vá­rosnézés után, délután újabb edzésre készülnek, majd este a Jégrevü műsorát nézik meg. Pénteken reggel nyolc órakor a Palace Szállóban sorra kerülő orvosi vizsgálat és mérlegelés lesz a találkozó első eseménye. Addigra már a két semleges versenybíró, a szovjet Timosin és a nyugatnémet Konrads is megérkezik Budapestre. A sem­leges bírók közül az egyik vé­gig pontoz, a másik vezet­ő egy-egy bolgár és magyar pon­tozó is közreműködik. Szerdám a magyar csapat összeállítása se­tisztázódott. Eltűntek a kér­dőjelek s ezek szerint pénteken este Forró, Török, Baranyai, Kajdi, Tóth, Kálmán, Sebők, Csiszár, Dobó, Budai összeállí­tásban lép a szorítóba a magyar válogatott. Érdekesség, hogy ebből a csapatból mindössze há­rom versenyző, Forró, Török és Kajdi szerepelt a legutóbbi ,bol­gár — magyar találkozón. — Az adott helyzetben ennél­­ jobb, erősebb csapatot nem­­ tudunk besz­állítani — mondta­­ Énekes Árpád, a magyar válo­­­gatott edzője. — A bolgár csa­pat ismert nevekből álló, igen erős együttes. Éppen ezért na­gyon jó a mérkőzésre és főleg színvonalas küzdelemre van ki­látás ... Szombathelyen azután a lehe­tőséggel élve több, elsősorban fiatal versenyző lép majd a szo­rít­óba a magyar ökölvívás idei­­ első komoly nemzetközi erőpró­báján. Vad Dezső *1 magyar szempontból í­r­­ Moszkva 1952. ül. 8. 18: 2­0 •1­; Szófia 1954. IX. 19. 8:12 3 Bpest 1955. II. 13. 16: 4 J1 Íj. Szófia 1956. VI. 3. 8:12 4 ' ' Bpest 1957. IV. 28. 10:10 Y. Plovckiy 1959. III. 22. 10:10 Y.­­ Bpest 1961. IV. 23. 10:10 J . Szófia 1962. I. 24. 4:16 6 * 1 A\\\\\\\\V\\\\\\\\\\\^ Gólzáporos edzőmérkőzés Gödöllőn A­ válogatott keret—Gödöllői SAC 16:1 (7:1) válogatott keret a következő­­ összeállításban játszott: Ilku­­ (Tóth) — Mátrai, Marosi (Sze­pesi), Sárosi — Nagy, Sípos —­­ Göröcs, Albert, Rákosi, Tichy, Fenyvesi dr. A válogatott a 4—2­ — 4-es formát próbálgatta ezút­­­­tal is. A gödöllői támadásoknál­­ Sípos húzódott vissza a ’hátvé­­­­dek von­alába, Rákosi pedig a balfedezet területén mozgott. A­­ válogatott keret a 90 perc alatt­­ igen frissen, ötletesen játszott, szembetűnő volt, hogy Göröcs­­ milyen ,,jól érezte” magát a jobbszélen, többször szinte­­ellen­állhatatlanul futott el, beadásai is rendre pontosak voltak. Az ötödik percben esett az első gól Tichy révén. Ezután Fenyvesi dr. fejelt a hálóba, majd Albert lövése nyomán rezzent meg a gödöllői kapu® hálója. Ezután egy hazai támadást kísért sze­­­­rencse: Z. Szabó a hálóba talált,­­ Albert lőtte a negyedik, Göröcs pedig kitűnő alakítás után az­­ ötödik gólt. A félidő befejezé­­­­séig még Nagy és Göröcs talált a hálóba. 7:1. ,­­ A II. félidőben Rákosi húsz méterről lőtte a nyolcadik, s csaknem ugyanerről a helyről­­ Fenyvesi a kilencedik gólt. Ez­­i u­tán két Tichy-gól következett, majd Albert, Rákosi, Sípos és Göröcs, s végül ismét Albert volt eredményes. 16:1. A mérkőzésről Illovszky Ru­dolf, a válogatott c­sapat edzője, a következőiket mondta. — Igen nagy kedvvel játszott minden játékos, különösen tet­szett Göröce szellemes jobbszél­­ss­ játéka, és tetszett a csatárok lövőkedve is. A túlzsúfolt baj­noki program miatt, sajnos, a franciáik elleni NK-m­ér­kő­zés előtt már csak két edzőmérkő­zést tudunk tartani, április 15-én Linzben, s 25-én Buda­pesten. A franciák ellen készülődő magyar labdarúgó-válogatott ke­ret szerdán délután Gödöllőin a helyi egyetemi labdarúgócsapat, a Gödöllői EAC ellen játszott előkészületi mérkőzést. A válo­gatott keretből ezúttal hiányzott Mészöly, Mathesz és Mac­hcs, akik sérülésük miatt mondták le az edzőmérkőzést. Gödöllőn mint­egy hatezren állták körül a jó talajú sporttelep játékterét. • A EGY „OKOS” GÓL A kapu előtt, gólh­elyzetben — gondolkozni kell! Bármily nehéz is, de hidegvérben értékelni kell a lehetőségeket, hogy a rendelkezésre álló pillanatnyi idő alatt a legjobbat tudja közülük kiválasztani az ember .. . Ennek a régi tanításnak a megfonadása segítette az FTC-t az Austril elleni első góljá­hoz. Albert r­e­éz szögből, futás közben ütemet váltva — mielőtt Fraydl közbeava­ltozhatott volna — átemelte a labdát a kivetődő kapuson. Valóban ez volt az egyetlen lehetőség... (Pőbuda Foto.) Lapunk legközelebbi száma nem pénteken, hanem szomba­ton jelenik meg. A változás az április 4-i ünnep miatt történik. Szombati számunk Budapesten már pénteken este terjesztésre kerül. _ Az ünneppel kapcsolat­ban más változás nem lesz. Az április 4-én sorra kerülő esemé­nyekről a vasárnapi, az április 5-ei eseményekről pedig a hétfői számunkban közlünk tudósításo­kat. ­ Nagy nemzetközi sportforgalom a most következő napokban most következő napok egyik jellemzője: sok­­t nemzetköz­i találkozó. Sportolóink itthon és kül­­föfitf® is egész sereg nemzetközi mérkőzést VÍVTak, ífjw* *ij Budapesten szerepelnek a bolgár labdarúgó olimpiások Labdarúgó olimpiai válogatott keretünk a Spanyolország elleni selejtező előtt két nemzet­közi mérkőzést játszik: április 15-én Belgrád­­ban az OFK Belgrád ellen, majd április 22-én Budapesten a bolgár olimpiai keret ellen. Szombaton Bukarestben: női asztalitenisz Eb-döntő! Az első női asztalitenisz Európa Kupa döntő­jét szombaton játssza a román fővárosban a bu­karesti Vointa és a tizenháromszoros magyar bajnok Bp. Vörös Meteor. Ilkay Károly szakosz­tályvezető a következőket mondta az esélyekről: — A Szlávi® Szófia, majd a TTK Kiev elleni győzelmünk után azonnal elkezdtük a felkészü­lést a sokkal nagyobb feladatot jelentő döntőre. Tudjuk, hogy­­az Alexandru, Constantinescu, Mi­­halca összeállítású Vointa esélyesebb. Sajnos, felkészülésünk nem volt zavartalan, sérülése miatt például Kerekesné egy hétig nem játszha­tott. Válogatott kézilabda-mérkőzés Pécsett A női kézilabda-válogatott keret megkezdte a szabadtéri edzéseket. A férfi válogatott április 15-én lát munkához. Az első forduló után egyéb­ként mindkét keretet felfrissítik. Az új idény első válogatott mérkőzésére május 16-án, Pécsett kerül sor. Ekkor villany­fényben játszik Magyarország és Csehszlovákia női válogatottja. Utána a női és a férfi válogatott kéthetes szovjetunióbeli portyát bonyolít le, június 1-e és 15-e között. Jereván, Baku és Tbiliszi lesz a túra három állomása. A Vll. és Vili. forduló Döntöttek a VII. és a VIlI. forduló mérkőzé­seiről. A VII. forduló mérkőzései mind ápri­lis 12-én, vasárnap kerülnek sorra, mégpedig az Újpesti Dózsa­-Tatabánya találkozó délelőtt, az MTK —Csepel, a Vasas —Győr (tv-közvetítéssel), a Bp. Honvéd—Komló, a Debrecen —Szeged, a Pécs — Dorog, a Diósgyőr—Ferencváros mérkő­zés pedig délután. A VIII. fordulóból a Csepel — Diósgyőr mérkőzés április 18-án, szombaton délután, a Szeged —Bp. Honvéd mérkőzés (tv­­közvetítéssel) vasárnap délelőtt, az MTK — Újpesti Dózsa és a Ferencváros—Pécs mérkőzés vasár­nap délután a Népstadionban kerül sorra. Vasár­nap délután lesz még: Dorog —Debrecen, Komló — Vasas, Győr —Tatabánya. Felszabadulási kerékpáros csilagtúra Kőszegre A szombathelyi járás KISZ-sportbizotttsága április 4-én a járás községeiből felszabadulási kerékpáros csillag­túr­át rendez Kőszegre. A já­rási székhelytől délre, keletre és nyugatra fekvő községek fiataljai Szombathelyen találkoznak és a megyeszékhelyről fél tízkor lesz ez indulás. A Kőszeg és Csepregi környéki falvak fiataljai Kőszegen a vasútállomás előtt találkoznak a Szombathely felől befutó kerékpárosokkal. A megérkezés után a túra résztvevői megkoszo­rúzzák a szovjet hősök emlékművét. A járási KISZ-bizot­tság a viszonylag legtöbb fiatalt fel­vonultató község csapata részére felszabadulási kupát ajándékoz és minden résztvevő megkapja a­­járási KISZ-bizottság színes kivitelű emlék­lapját. A Honvéd-futók Berlinben Az Humaníté­­ hagyományos párizsi mezei futó­versenyén kívül vasárnap még egy nemzetközi eseményen szerepelnek a­­magyar atléták. Va­sárnap rendezi meg ugyanis az A&K Vor­­wehrts Berlin a baráti államok hadseregeinek sport­­egyesületei részére nemzetközi mezei futóversenyét. A már hetedik, alkalommal sorra kerülő versenyen többek között a Bp. Honvéd, a CSZKA Moszkva, a Legia Varsó és a Dukla Prága atlétái vesznek részt — a kitűnő gárdával rendelkező vendéglátó­kon kívül- A Bp. Honvéd, csapatában a 2500 m-es távon Fábián, Szpodnyi és Bartyik, a 7500 m-es főversenyben pedig Kiss István, Jóni és Horváth M.­inda. A belügyi szervek tornászválogatottja Szófiában Április 3-án, 4-én és 5-én Szófiában rendezik meg a szociálist® országok 1964. évi torna spar­­takiádját. A versenyen a Szovjetunió, Bulgária, Lengyelország, NDK, Románia, Csehszlovákia és Magyarország belügyi és állambiztonsági szer­veinek válogatott csapatai vesznek részt. A ma­gyar BM-válogatottat Varga Lajos, Szabó Ká­roly, Kiiss-Tóth Sándor, Kovács Gyula, dr. Héder János, Berek Géza, Tamás Csaba és Kálóczi Do­rottya alkotja. A magyar tornászok kedden dél­után utaztak el a bolgár fővárosba. Mi van a magyar—olasszal? Ismeretes, hogy az MLSZ műsorában ez sze­repel: június 21-én mérkőzés Olaszország ellen Budapestem Legutóbb az olaszok azzal a kérés­sel álltak elő, hogy ez a mérkőzés ne Budapes­ten, hanem Rómában legyen. Megkérdeztük az MLSZ-ben, mi a kérés oka? — Az, hogy az olaszok tippeltek... Azt jó­solták, hogy a Magyarország — Franciaország •Nemzetek Európa Kupája párharcból Magyar­­ország jut tovább, s mert a NEK négyes dön­tője június végén Spanyolországban kerül sorra, úgy gondolták, hogy a spanyolországi utat Olaszországban szakítsuk meg, s játsszunk Ró­mában. A váksz? Az, hogy az MLSZ nem tippel. Teljesen bizonytalan, hogy melyik csapat jut to­vább a NEK-ben. És nem utolsósorban: eredeti­leg budapesti helyszínben állapodtunk meg, miért fosszuk meg közönségünket egy igen érdekes mérkőzéstől?... Fiatal röplabdázóink Bulgáriában A húszéves röplabdázók érdekes tornájára készülnek Szófiában. A tornáin a magyar fiata­lok is részt vesznek. A két csapat közül ezúttal a lányoknak van esélyük jobb szereplésre, hii­­szen együttesükben több válogatott játékos is helyet kapott. A fiúknál mindössze Lantos Csaba­artozik az ismertebb, már élvonalban szereplő játé­kosok közé. Az ifjúsági fiú és leány röp­labda-válogatottunk április 7-én indul Szófiába. heidenheimbe utaztak az OSC párbajtőrvívói A hét végén a nyugat-németországi Heiden­­heimben bonyolítják le a párbajtőr bajnokcsapa­tok­ Európa Kupáját, és az azt követő s­agyomá­nyos nemzetközi egyéni versenyt. E két viadalon a magyar vívók is részt vesznek. Bajnokcsapatuuk, az OSC együttese, Kausz­er­, Kulcsár, Marosi, Préda, Rabár, Nagy összeállításban már szerdán reggel el is utazott Heidenheimbe. Az egyéni ver­senyen szereplő többi válogatott vívók — Nem­ere, Gábor, Bárány, B. Nagy és Lendvay — pedig csü­­törtökön indul útnak. Mind az egyéni, mind a csa­patverseny­ben indulnak a hír szerint a­ szovjet vívóik kivételével Európa legismertebb versen­yzői. Férfi tőrözőink Londonba készülnek Míg Heidenheimben Európa legtöbb párbajtőr­­vivői adnak egymásnak találkozót, addig Lon­donban, nemzetközi versenyen a­­férfi tőrvívók mérik­ össze erejüket. A vetélkedésen magyar részről Kamu­ti Jenő, Kamuti László, Szabó Sán­­dor, Gyuricza József, Pacséry Kázmér* és­ Nyí­­márksay Ödön vesz részt. A versenyzők csütörtö­kön utaznak el az angol fővárosba. Könyv ak MTI első kongresszusáról Megjelent a „Társadalmi összefogással a test­nevelés és sport fejlesztéséért” című sport­könyv, amely az MTS első kongresszusának jegyzőkönyveit, az elnökség beszámolóját, az alapszabály és határozati javaslat feletti vitát, a megválasztott országos vezetőszerveket, a kongresszus alapszabályát és határozatait tar­talmazza. Kapható a könyvkereskedésekben. Ára 16.50 forint. A szép kivitelű sportköny fedőlaptervét Vincze Dénes grafikusművész ké­szítette. A Dorog megóvta a Ferencváros elleni mérkőzését A Dorogi Bányász benyújtotta óvását az MLSZ- hez a Ferencváros elleni mérkőzéssel kapcsolato­san. Az óvást azzal indokolják, hogy játékvezetői műhiba történt. A mérkőzés 61. percében, amikor az első ferencvárosi gól született, Albert a büntető területen, belül tartózkodott, s miután licu játékba hozta a labdát, Albert közbeavatkozott. A szabá­lyok értelmében kapufelrúgásnál (és nem kapus-­ kirúgásnál!) az ellenfél játékosa nem tartózkodhat a büntető területen belül. A játékvezetőnek tehát — mondják a dorogiak — érvénytelenítenie kellett volna a gólt, s meg kellett volna­­ ismételtetni a kirúgást! Tornászaink Krakkóban versenyeznek a hét végén Április 4—5-én nemzetközi egyéni tornaver­­seny lesz Krakkóban, amelyre magyar torná­szok is meghívást kaptak. Boros Péter, Nagy­ Jenőné és Aradi Gyula vezetésével két férfi tor­nász, Aranyos István és Pusztai Lajos, és két tornásznő: Makray Katalin és Kovácsiné Mák Gyöngyi utazott el szerdán reggel Lengyel­­országba. Hogy az érdeklődés Szombathelyen Szombathelyen már sok kiemelkedő sportese­ményt rendeztek, válogatott ökölvívó-mérkőzésre azonban emberemlékezet óta nem került sor eb­ben a városban. A múlt év augusztus 20-án fel­avatott művelődési és sportházban most nagy­szerű lehetőség nyílik arra, hogy ott válogatott ökölvívó-mérkőzést is rendezzenek. A vasárnap délelőtt sorra kerülő magyar — bolgár visszavágó mérkőzés iránt óriási érdeklődés nyilvánul meg. A művelődési és sportházban ezen a találkozón 1350 néző vehet részt, de Ha még egyszer eny­­nyi néző beférne, akkor is kicsi lenne a helyi­ség. A nagy érdeklődés nemcsak a válogatott találkozónak szól, hanem Kajdi Jánosnak is, aki Szombathelyen kezdte sportpályafutását. Münchenkest: esti mérkőzés A magyar labdarúgó-válogatott április 25-én, szombaton Párizsban Franciaország, majd má­jus 3-án Bécsben Ausztria ellen játszik. A két mérkőzés között, április 28-án a magyar együüte­­les Münchenben szerepel, ahol a TSV 1980 München lesz az ellenfele. Ez a találkozó vil­lanyfényben­ kerül sorra. " Együttes erővel az evezős­ sportért — Régen volt ilyen — - mondották sokan a BTL III. emeletén kedden este. — Pedig eléggé indokolt, hogy az országos és a budapesti szö­vetségek között a lehető legszorosabb legyen a kapcsolat__ Nemcsak időszerű kérdéseket vitattak meg,­­hanem sok más dologban is döntöttek a Magyar Evezős Szövetség és a Budapesti Evezős Szövet­ség vezetői. Néhány hét múlva ismét megkezdő­dik a versenyidény, Európa-bajnokságok és eset­leg olimpia előtt áll a sportág. Az utóbbi idő­szakban a budapesti szövetség nagyon lelkesem és­­ nem is eredménytelenül fáradozott a töme­gesítés érdekében. A „szakma művészei­-­, a válogatott versenyzőket — ha nem túlzás ez a kifejezés rájuk nézve — inkább ■ az országos szövetségbeli szakemberek nevelték. Tárgyalta­k itt újonnan létesítendő szakbizottságokról, a hajóépítés problémáiról és az idei első­­ verseny­ről. A legtöbb esetben — a legnagyobb egyet­értésben. ' 1' ’ Vannak azonban még tisztázatlan kérdések — e tanácskozáson is hallottunk ilyeneket. Versenyek Egerben — felszabadulásunk évfordulóján A vidék úszó- és vízilabda-sztortjának felleg­vára, bensőséges ünnepségre­ készül április 4-én és 5-én. Nagyszabású, országos jellegű úszóver­senyt és vízilabdatornát rendez­­az Egri Dózsa. Tíz sportkör több száz versenyzője küldte el nevezését, az úszóverseny különféle számaira a vízilabda-tornára pedig a vendéglátók a Szolnoki Dózsa, az OSC és a Tatabánya együttesét hív­ták meg. Szombaton és vasárnap kerülnek sorra az­ ünnepi események Heves megye székhelyén. Magyar játékvezetők Angliában és az NSZK-ban Korábban már hírt adtun­k arról, hogy az ápri­lis 15-én Dortmundban sorra kerülő NSZK—Olasz­ország NK-mérkőzést magyar játékvezetői hármas vezeti. A labdarúgó JT javaslatára az MLSZ dön­tött a játékvezetők személyéről. A mérkőzést, Gere vezeti, a két partjelzője pedig Fehérvári és Balla Gy. lesz. Ezenkívül újabb megtiszteltetés érte a magyar labdarúgó JT-t. Levél érkezett az angol labda­­rúgó-szövetségtől, amelyben magyar játékveze­tői hármast kérnek a május 6-án megrendezésre kerülő Anglia —Uruguay, válogatott mérkőzés vezetésére. A három magyar játékvezető szemé­lyéről később döntenek.

Next