Népsport, 1964. december (20. évfolyam, 242-262. szám)

1964-12-01 / 242. szám

t­­ a y , . f . JOG * vJ L. . j . ‘ * . . k A vívóolimpia ÉM f értékelése N­ JSfl Jr ken igazodnia _______ 4H KKkmWJBTM « labdarúgók tatai M alapozásának !Orosházán _____ birkózó CSB hangulat A testnevelés. és seo..tszövetség lapja TAKTIKAI VERESÉG­­ volt -------—----------------------------------------------——- a román kosarasoktól KEDD, 1964. DECEMBER 1. ★ (fa: 60 fillér XX. ÉVFOLYAM, 242. SZÁM MALMÖI TÁVBESZÉLŐ-JELENTÉSÜNK „Emlékezetes mérkőzések... Mi hajráztak a magyarok* AZ ÚJSÁGÍRÓK ASZTALÁNÁL V­asárnap este az asztalitenisz EB befeje­zéseképpen baráti vacsorára jöttek össze a résztvevők. A jó hangulatról egy ele­gáns zenekar, és a győztesek gondoskodtak. Ért­hetően a mieink igen jókedvűek voltak. A ma­gyarok asztalánál az est folyamán búcsújárás volt, szinte valamennyi vezető gratulálni jött, és a nagy ellenfelek is megkérdezték Bercziké­­ket. Ők már a következő nagy versenyekről be­szélgettek: a világbajnokságról, a kínaiak és a japánok várható játékáról. Az atléta szemével Eközben az újságírók asz­talánál is élénk vita alakult ki. Megragadtam az alkalmat és ezúttal a riporterek, szerkesztők nyilatkozatait jegyeztem fel. íme: K. Strandberg, a malmöi Ar­­bete riportere (mellékesen a berlini olimpia egyik legjobb európai vágtázó­ja): — Az én szívem még mindig az atlétikához húz. Ezen az EB-n is azt figyeltem, vajon milyen atléták válnának az asz­­taliteniszezőkből, őszintén szól­va azt hiszem , gyengék. A sportág technikai problémái mellett ez a legnagyobb gond. Ha én edző lennék, atlétikával kezdeném, persze, jóllehet, el­fogult vagyok és az is lehet, hogy — tévedek. Hans-Georg Anders, az NDK- beli Sportecho munkatársa: — Izgalmas, nagy verseny volt. A vegyespáros, és a férfi­­páros küzdelmeire még jó so­káig fogunk emlékezni. Ez a játék már megközelítette a mo­dern elképzelést. Európa leg­nagyobb­­ elbűvölő tehetsége: Rudnova. A malmőiek sajnálhatják... Heniig Stenberg, a svéd Da­gens Nyheter munkatársa: — Szerencsés az a város, amelyik ilyen nagy versenyt rendezhet és szerencsések az ott lakó emberek, akik e versenye­ket láthatják. A malmőiek nem éltek a nagy lehetőséggel, és egyetlen egyszer sem volt tele az ötezres csarnok. Nagy kár, hogy nem így történt és egy ki­csit szégyenkezünk is miatta. Pedig az újságírók mindent meg­tettek. A verseny így is szép volt, örülök, hogy írhattam és fotózhattam róla. Bérezik akarat­ereje csodálatos! Birger Buhre, a Kvallposten munkatársa (a svéd úszók szö­vetségi kapitánya): — Olyan fáradt vagyok, akár a játékosok, olyan ideges, akár egy úszóverseny után, és ponto­san olyan kevéssé értem a své­deket és a magyarokat, mint egy idegen. A svédek ragyogóan játszottak a csapatversenyen, és szerintem gyengén az egyéni játékban. A magyarok megfor­dítva. Ilyen mértékű formain­gadozást nem ismertem a sport­ban. Érdemes lenne pszicholó­giailag kielemezni mindezt. Én javaslom a svédeknek, maga ja­vasolja a magyaroknak. Gradinaru, a román Sportul Popular szerkesztője: — Nem volt könnyű dolgom. Eleget bajlódtam az írással, a mieink gyengébb szereplése miatt. Paneth edző dolga, hogy megtalálja a magyarázatot az eredménytelenségre. Én nem értem, mi történt­, hiszen ver­senyzőink és edzőink azt mond­ták az Európa-bajnokság előtt, hogy jó formában vannak. Ennek a jó formának szinte nyomát sem láttuk, csapatunk csak a magya­rok ellen játszott elfogadha­tóan. Nekem Johansson tetszett a legjobban. Köszönet a témáért Imi Markos, az Aftonbladet riportere: — Csak gratulálni lehet a magyarok jó hajrájához. Az új­ságíró egyébként is nekik a leg­­hálásabb, hiszen a legtöbb té­mát szolgáltatták, hol feltűnően gyenge, hol kirobbanóan jó já­tékukkal. Nem kell elfelejteni, amit az első versenynapok után írtunk: fiatalítani és moderni­zálni kell a sportágat. Ez termé­szetesen nemcsak a magyarok­ra, hanem a svédekre is vonat­kozik, így látják az újságírók. Mi­kor mindezt elmondták, tudósí­tásaikat már nyomdagépbe tet­ték, és mire befejeződött a ba­ráti vacsora, az olvasó kezében már ott volt az újság Strand­berg, Andris, Stenberg, Buhre, Gradináru és Markos kolléga véleményével. Malmö, november 30. Lakatos György Munkában a mezőny legjobbja A román utánpótlás A magyar utánpótlás válogatott kosárlabda­mérkőzésen Rátvay bizonyult a mezőny legjobbjának. A 48 pontból egymaga 25-öt szerzett, s olykor ügyesen hozta hely­zetbe társait is. A képen Rátvay két román lány mellett a kosárra tör. (Pobuda Foto felvétele.) Prágába és Pécsbe utaznak a műkorcsolyázók A hét végén f­eét nemzetközi műkorcsolyázó-viadalon szere­pelnek a­­­­agyar versenyzőik. Bécsben szombaton, és vasárnap az Osztrák Műkorcsolyázó Szö­vetség rendezésében nagyszabá­sú nemzetközi junior versenyre kerül sor. A junior versenyen olyan műkorcsolyázók indulhat­nak, akik hivatalosan világver­­se­nyen még nem szerepeltek. A bécsi viadalon Horváth Zoltán és Kility Gábor, valamint Wagner Zsófia áll rajthoz. Prágában csütörtökön kezdő­dik a csehszlovák nemzetközi bajnokság. Erős gárdával ve­szünk részt, bár néhányan a legjobbak közül sérülés, illetve tanulmányi elfoglaltság miatt­­nem utazhatnak a csehszlovák fővárosba. A viadalon ez évben első alkalommal rajthoz áll a külföldi rokoni látogatásról ha­zatért Szentmiklósi Zsuzsa is. A versenyen a következő magyar műkorcsolyázók indulhatnak: Szentmiklósi és Szöllősi, a Csor­dás, Kondi-páros, valamint a Mató, Csanádi- és a Berecz, Su­­gár-tánckettős. Magyar asztaliteniszezők a lengyel bajnokságon December 2-án, 3-án és 4-én rendezik Bydgoszczban a len­gyel nemzetközi asztalitenisz­­bajnokságokat. A háromnapos viadalon a magyar csapat is részt vesz, köztük a vegyes­­páros Európa-bajnok ke­ttős egyik, tagja, Lukácsáé is, aki Malmőből utazik a versenyre. Rajta kívül még Papp Angéla, Vörös Gabriella, továbbá­ Har­csár, Körösi, Harangi és Kocsis indul a háromnapos mérkőzésso­rozaton. 12 labdarúgó-érdekesség Három csapat kivételével hét­f­­ő délutánig már valamennyi élvonalbeli együttesünk benyújtotta kedvez­ményes átigazolási kérelmét az MLSZ-ben. Pontosan 16 órakor megkérdeztük Baróti Lajost: kik nem adták még be az átigazo­lási lapokat? A válaszból kide­rült, hogy a Vasas, a Csepel és az Ózdi Kohász. Persze ez a három egyesület is élni akar az átigazolás lehetőségével. A ha­táridő: hétfő éjjel, 12 óra. Ülés kedden. „ tííÍ£?a2?idf bizottság ked­den délelőtt 10 órakor ül össze először. Bizonyára lesznek is problémák. Akad például olyan egyesület, ahonnan három játé­kost is el akarnak vinni, pél­dául a Pécsi VSK-ból. Az át­igazolási szabályzat erre azon­ban nem ad módot. Most Pécsett kíváncsian várják, hogy melyik játékos marad vissza, s melyik kettő választhat magának új csapatot. Őt i eléri: átigazolására van út­jait,­s lehetőség De nem mindegyik csapat él ezzel a le­hetőséggel. A Győri Vasas ETO például csak három játékos át­igazolását kéri. Köztük van a debreceni Varsányi II is. A többség még kihasználta az utolsó napokat, s a tervezett négy helyett öt igazolási lapot adott be. A Csepel például igényt tart Basa Károlyra, az EVTK tehetséges, jó fizikai fel­építésű belső csatárára. Ír debreceniek fe­­las­ugára,­dezete is beu­to­­gatott hétfő délután az MLSZ-be. Boldogan újságolta: „Most szereltem le, s nemrégi­ben jöttem ki a kórházból. A DVSC-től van egy írásom, amelynek alapján joggal szá­míthatok arra, hogy elenged­nek. Még csak 24 éves vagyok, minden vágyam az, hogy élvo­nalban játszhassam. Okultam eddigi, hibáimból, s ígérem, hogy nem lesz baj velem. Most még néhány napot pihenek, aztán szeretném én is elkezdeni az alapozó edzéseket. Több helyre hívnak, de még magam sem tudom, melyik egyesületet vá­lasztom.’’ Co­fii lattal a Tatabányai Kelei József, Bányász váloga­tott kapusa kezére mutatva így kesergett: „Már hetek teltek el a tokiói olimpia óta, s a romá­nok elleni mérkőzésen szenve­dett kézsérülésem még mindig nem jött rendbe. Rendszeresen járok orvosi kezelésre, de a kisujjam még mindig nem tu­dom kinyújtani. Az orvosok azt mondják: ne is számítsak gyors javulásra. Még néhány hétig szó sem lehet arról, hogy lab­dához nyúljak. Nagyon érzé­keny a sérülésem, még a leg­kisebb ütődéstől is fáj. Az ala­pozásnak persze mindenképpen nekivágok, hiszen a fizikai fel­készülésemet csak részint aka­dályozza a kézsérülés.” A kem­ a labdarúgó-szövet-A Delga cég táviratban azt kérte az MLSZ-től, hogy 1965 márciusában Budapesten vagy Brüsszelben rendezzenek ma­gyar-belga válogatott labda­rúgó-mérkőzést. A visszavágó 1966-ban lenne. „Az ajánlatot, sajnos, nem fogadhatjuk el, mert a jövő évi versenynaptá­runk már ezt nem teszi lehető­vé — mondta a szövetségi ka­pitány. — Legfeljebb csak az 1966-os találkozóról lehet szó.” Válogatott csapatunk 1965. évi műsorában négy világbajnoki selejtező mérkőzés és három nehéznek ígérkező barátságos viadal szerepel. M­z­t szeretnénk! — Ez* CQ7 e1­zel a mondattal elég sokan keresik fel mostaná­ban Börzsei Jánost, az ET főtit­kárát. Hétfőn például a szom­bathelyi vezetőket fogadta ilyen ügyben Börzsei. Jávor Pál ugyanis megválik a Haladástól, s az eddigi tárgyalások még nem vezettek eredményre. A bajnok Jászberényi Lehel is ed­zőt keres. Szekeres András, a csepeliek egykori kapusa ugyan­is annak idején csak az év végéig vállalt szerződést. „26 éve dol­gozom Csepelen. Nincs is szán­dékomban munkahelyet változ­tatni — mondta a szakoktató. — Jászberényben nagyszerűen érez­tem magam, s nagyon örülök, hogy bajnokságot nyert a Lehel. További szerződést azonban nem vállalhattam, mert képtelen va­gyok hetenként ezer kilométert utazni.” A Lehelnek még nincs edzője. Mi történik “fc.fc°V? egy já­­tékos két egyesü­letnek is aláír? Ezt nem vélet­lenül kérdezték hétfőn az MLSZ-ben. A jelek ugyanis ar­ra mutatnak, hogy alsóbb szin­ten egyik-másik játékos már megtette ezt. Akik így jártak el, nagyon megisszák a levét. Az ilyen labdarúgó ugyanis már eleve kizárja magát a kedvez­ményes átigazolás lehetőségé­ből. De ez még nem minden. A játékost fegyelmi elé állítják, esetleg hosszabb időre el is tilt­ják. Az MTII nem megy Olaszor a 1r­­szágba, mégpedig azért nem, mert az olaszok táv­irati úton lemondták a tervezett portyát. Azt javasolják a kék fehéreknek, hogy tavasszal idénykezdet előtt látogassanak el Mantovába és Rómába. Éppen ezért az MTK játékosait hétfőtől kezdve szabadságra küldi a ve­zetőség. Ez persze nem jelenti azt, hogy a játékosok január 4-ig tétlenkednek. Megbeszélték, hogy hetenként háromszor uszodába járnak. Újság még hogy a szakvezetők döntöttek abban is, kiket tartanak mer kiöregedett ifjúsági játékosai­ közül. Elfogadták Mérek edző javaslatát. Így aztán Pápai ka­pus után, alighanem a másik két kapus, Bábel és Hlubány valamint a jobbszélső Walter távozik. A fiatal bajnokcsapat tagjai kedden búcsúznak egy­mástól, aztán pihenőre térnél Kedden este a szurkolók látják vendégül az ifjúsági együttes tagjait. Korsos a dorogiak csatára­­ azt kérte a bányász­csapat vezetőitől, hogy­ engedje­ el őt Esztergomba. A vezetőség azonban úgy döntött, hogy akár­csak Szuromit, Kertest sem adj­­ki. „Jó a játékosanyagunk — mondta Buzánszky Jenő edző. - Nagy lesz a versengés, hiszen a játékosok között alig van tu­dásbeli különbség. Ezzel a ke­rettel szeretnék nekivágni az alapozásnak: Ilku, Janók, Léva , Lakat, Fellegi, Csőri, Szűcs, Takács, Prohászka, Szántai, Ju­hász, Monostori, Kertes, Obor­­zil, Bartalos, Lakics, Makra Németh és Horváth.” Vajon si­kerül-e? Az említettek előzt­i ugyanis hatan — Takács, Szán (Folytatás a 6. oldalon.) A Szolnoki Dózsa győzelme Nápolyban A Szolnoki Dózsa vízilabda­csapata Nápolyban vendégszere­pelt, ahol az ottani fedett uszo­dában a Canottieri-Napoli ellen állt ki. A magyar bajnokcsapat 3:2 (0:1, 2:0, 1:1, 0:0) arány­ban győzött. Maestri sípjelére a Szolnoki Dó­zsa ebben az összeállításban állt ki: Szegedi — Pintér I, Pintér. II — Kuczor­a — Kanizsa, Ur­­bán,, Koncz. Az olaszok szerez­ték meg a vezetést Orlandi ré­vén. A második negyedben Pin­tér I, majd Koncz góljával 2:1-re vezetett a Szolnok, utána Ku­­czora volt eredményes. Olasz támadás végén Orlandi szerzett gólt. Az utolsó negyed nagy küzdelmet hozott. Szegedi egy négyméterest is kivédett, így a Szolnoki Dózsa győzelemmel hagyta el a medencét. A csapat szerdán érkezik haza. Kedden Lengyelországba utazik az SBTC A Salgótarjáni Bányász csa­pata kedden kel útra Lengyel­­országba, ahol valószínűleg két mérkőzést játszik. A portyára 16 játékos utazik el, közöttük van a most átigazolásra kerülő Jeck (Budafok) ,és Kocsis (SZVSE). Rajtuk kívül még Kö­kény (Ferencváros), Müller (Ka­posvári Honvéd) és Schmidt (Kaposvári Honvéd) kerül a bá­nyászcsapathoz. Schmidt a jövő­ben Szigeti néven játszik majd. Grosics Gyula szerződését 1965. december 31 ig meghosszabbí­tották. Az átigazolásoktól azt remélik Salgótarjánban, hogy egészséges versengés alakul majd ki a játékosok között a csapatba kerülésért. SZÓFIÁBAN MÉG NEM ADTÁK FEL — Távbeszélő-jelentésünk. —­­Szófia, november 30. A lab­darúgó-szurkolók figyelme va­sárnap a válogatott labdarúgó­találkozó felé fordult. A bolgár tizenegy fogadta a Szovjetunió válogatottját. Az eredmény is­meretes: gól nélkül végződött. Ez természetesen elsősorban a hazai együttes sikere. A bolgár válogatott nagy lelkesedéssel küzdött, a játékosok nem is­mertek elveszett labdát. Még hétfőn is beszéd tárgya volt a válogatott sikere, de a bajnok­csapat szurkolói már a követ­kező vasárnapra gondolnak. Két gól hátrány a győriekkel szemben. Vajon behozhatatlan ez? Sikerülhet-e legalább ki­egyenlíteni a magyarok elő­nyét? Ilyen kérdéseket tesznek fel egymásnak a szurkolók. Ab­ból indulnak ki, hogy a Loko­motív csapatának Győrött sike­rült három gólt rúgnia, egyese­ket ez derűlátó hangulatba hoz. Bizakodnak, bár tisztában van­nak azzal, hogy nagyon nehéz a feladat. A hazai pálya elő­nye, a szurkolók lelkes bizta­tása csodákra is képes, szárnya­kat adhat a Lokomotív játéko­sainak. Nem kétséges, hogy a szófiai együttes támadó taktikát fog alkalmazni, veszteni valója nincsen, tehát mindent egy lapra tesz fel. Különben is a legjobb védekezés a támadás. Mint ismeretes a bajnokság­ban változatlanul a Lokomotív Szófia van az élen, s bár még egy mérkőzés hátra van az őszi fordulóból, a vasutas együttes­től az őszi elsőséget elvenni nem lehet. A mögötte álló Lokomot­i Plovdiv három ponttal lesz­kadt. A fővárosi együttes a leg­jobb védelemmel is rendelk­e­zik, hiszen 14 mérkőzésen mihed­­össze 11 gólt kapott. A csatár­sor már nem jeleskedik úgy, ahogy azt a szakvezetők várjál, bár Kotkov gólképességéhez­ nem fér kétség. A legutóbbi ba­j­noki mérkőzésen két helyen is változott az összeállítás a Győri ETO elleni találkozóhoz képest: a kapuban Dejanov helyett La­­lov állt, míg a jobbösszekötő helyén Lazarov helyett Kirilm játszott. Lehet, hogy a Bajnok­­csapatok Európa Kupájának visszavágóján is ők jutnak szó­hoz. Erről azonban a szakveze­tők majd csak a hét végén dön­tenek. I. Zsecsev Röplabda MNK-elődöntők Kedden délután négy sport­csarnokbeli mérkőzéssel röplab­dában is megkezdődnek az MNK elődöntői. A négy mérkő­zés közül elsősorban a Csepel —Újpesti Dózsa találkozó ígér­kezik érdekesnek, hiszen mind­két csapat továbbjutásra pályá­zik csoportjában és ez esetben egymás ellen elért eredményü­ket magukkal viszik a döntőbe is. Az Újpesti Dózsa mellett pá­lyára lép a Bp. Honvéd együt­tese is, így egy délután csak­nem valamennyi Tokióban járt röplüb dús­arikkal mérkőzés ke­retében találkozhatunk a Sport­­csarnokban.

Next