Népsport, 1965. február (21. évfolyam, 22-41. szám)

1965-02-01 / 22. szám

A labdarúgó NBII tavaszi sorsolása Vidéki érdekességek, furcsaságok A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA HÉTFŐ, 1965. FEBRUÁR 1. Ára: 1 forint XXI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM A szovjet atlétika - Kuc szemüvegén keresztül Bohókás farsaxu Winnnipegi távbeszélő-jelentésünk: Varjú és Nagy Zsuzsa javuló formában második lett New York—Toronto—Winni­peg. Ezek a városok voltak Amerikát járó atlétáink fedett pályás versen­ysorozatának ed­digi állomásai. Három nap alatt több mint 2000 km-t repültek, és mindennap más városban sze­repeltek. Nem volt könnyű „utolérni” őket. Vasárnap dél­után a harmadik verseny szín­helyén, a kanadai Winnipegben próbálták távbeszélőn felhívni vezetőjüket, dr. Sir Józsefet, és bár közelebbi cím nem állt ren­delkezésre, a távbeszélő-hivatal hathatós segítségével sikerült a beszélgetés. Bevezetőül Sir dr. elmondta, hogy odafelé a tervtől eltérően hétfő este Amszterdamban meg­szakították az útjukat, mert a KLM-gép csak másnap reggel indult tovább, így azután jó fél nappal később, kedden ér­keztek meg New Yorkba. A lé­­giút egyébként elég kellemesen telt el, csak az óceán felett volt egy „rázósabb” szakasza, de ha­marosan megnyugodtak a kedé­lyek. A továbbiakban azután be­számolt az első két versenykö­rülményeiről.­­ Két nappal a megérkezés után volt az első verseny. Addig Varjú a New York AC székházá­ban tarthatott erősítő edzést. Ide azonban az egyesület szabályai szerint nősportolók nem léphet­nek be, így Nagy Zsuzsának egyáltalán nem volt edzésalkalma és csak a versenyen ismerked­hetett meg a fapályával. A hagyományos Millrose Játéko­kon még soha sem indult ennyi külföldi versenyző, mint az idén, a Madison Square Garden zsúfo­lásig megtelt, több mint tizenhat­­ezres új nézőcsúcs született. Hiába hallottak már a mieink a fedett­­pályaversenyek szokatlan körül­ményeiről és légköréről, más volt­­ mindezt most a gyakorlatban ta­pasztalni. Már maga a nehéz, füs­tös levegő is nehézséget jelentett, bár az utóbbi időben különleges szellőztető berendezések segítsé­gével igyekeznek frissíteni. Nagy Zsuzsa érthetően ide­genül mozgott a fapá­­lyán, amely egészen külön­leges futótechnikát kivon, hiszen olyan ruganyos, hogy szinte „feldobja” a futót. A kis méretű pályán nehéz lendü­letbe jönni, Zsuzsa is rendszerint a kanyarokban maradt le erősen ellenfeleitől. Varjú nehezen ba­rátkozott meg a bőrrel bevont és a szokottnál nagyobb átmérőjű stílygolyókkal, amelyek a kilö­késkor nehézséget okoztak neki. Zavarta azután a­ közelben és ál­landóan harsogó zenekar is, többször kilépett. — Másnap reggel Torontóba re­pültünk. Itt este a verseny a New York-i Gardennél lényegesen kor­szerűbb csarnokban került, sorra. Ebben jobbak a bemelegítési lehe­tőségek is, s­osem játszott állan­dóan a zenekar. Varjúnak nem volt száma és így csak Nagy Zsuzsa indult. Először úgy volt, hogy fél mérföldön, ennek job­ban örült volna, de azután ismét 440 yard lett a táv. Már valamivel jobban ment neki, mint az első verse­nyen, csak centikkel kapott ki a harma­dik Cartertől, és az ő hivatalos ideje is 59,6 volt. A legnagyobb problémát nemcsak nekünk, ha­nem a helybelieknek is az edzés­lehetőségek okozzák. Ezek a csarnokok ugyanis a különböző eseményekkel reggeltől estig zsú­foltak, ezekben csak versenyezni lehet, edzésre nincs alkalom, kinn pedig tombol az igazi tél, húszfokos a hideg, szabadtéri ed­zésekről tehát nem lehet szó, Torontóból szombaton reg­­gel Winnipegbe repültek a mieink. A beszélgetésikor még nem is­mert­ük ennek a versenynek az eredményeit. A Winnipegben már mindketten lényegesen jobban szerepeltek. Varjú a súlylökésben csak fél hüvelykkel kapott ki a kanadai Steentől, aki tizen­kilenc körüli dobó. A fedett pályán laticellapra lökik a golyót, ezen azonban a nyom nem mindig látszik jól. Vilinek volt két nagyobb dobása is, az egyiknél kilépett, a másiknál, amellyel megnyerhette­­ volna a versenyt, elnézték a nyomot. Emiatt a közelben ülő nézők elég hangosan elégedetlenkedtek is. Varjú így is elégedett volt, kezd már megbarátkozni a nagyobb golyókkal és a szokatlan versenykörülmé­nyekkel. Nagy Zsuzsa 884 yardon indult. Bátran futott, majdnem végig ve­zetett, a hajrában azonban Hoff­­man, a kanadai bajnoknő gyor­sabbnak bizonyult. Zsuzsa ideje 2:15.1, kielégítő. Szokatlan volt ugyan számára a három egymás utáni verseny, mégis ezen az utolsón moz­gott a legjobban, lassan ki­ismeri már a fapályát. Érzi még a térdsérülését, de több edzéslehetőséggel fokozatosan mégis formába lendülhet. — Hogyan alakul a további műsor? — Winnipegből előreláthatóan hétfőn az új-mexikói Albuquerque­­be utazunk Nagy Zsuzsával, ő itt szombaton indul. Varjú vissza­tér New Yorkba, a következő héten nem lesz versenye, legkö­zelebb február 11-én a New York AC versenyén szerepel. Két nap­pal k­ésőbb csatlak­zik hozzánk és Zsuzsával együtt Los An­gelesben indul. A következő és egyben utolsó verseny február 19-én és 20-án New Yorkban az amerikai fedettpálya-bajnokság lesz. Erre mindketten igyekeznek jól felkészülni és remélem, hogy a bajnokságon érik majd el leg­jobb eredményüket — mondta be­fejezésül Sir József dr. A magyar atléták vasárnapra virradóra Winnipegben az ún. ,,bajnokok versenyén” vettek részt. Ezt a versenyt négy évvel ezelőtt rendezték meg a kanadai városban első alkalommal. A súlylökésben Varjú az angol mértékről átszámítva 1.3 cm-rel szorult a második helyre. A részletes eredmények: Férfiak. 60 yard (54.86 m): 1. Jerome (kanadai) 6.1. 300 m: 1. Morse (amerikai) 36.2. 1000 yard (914.40 m): 1. Nelson (amerikai) 2:13,2. 1 mérföld (1609 m): 1. Irons (kanadai) 4:11.7. 2 mér­föld (3218 m): 1. Damien (ame­rikai) 9:01,3. Rúd: 1. Ankio (finn) 457. súly: 1. Steen (kana­dai) 18.45.9, 2. Varjú (magyar)­­18.44.6, 3. Yost (amerikai) 17.26. Nők. 60 yard: 1. W. White (amerikai) 6.8, 2. Piotrowski (ka­nadai) 6.8. 300 m: 1. Piotrowski 40.6. 880 yard (804.68 m): 1. Hoffman (kanadai) 2:14, 2. Nagy Zs. (magyar) 2:15.1, 3. S. Knott (amerikai) 2:19.2, 4. Scott (ame­rikai) 2:19.6. 60 g gát: 1. Csi Cseng (tajvani) 7.7. Magas: 1. Montgomery (amerikai) 170. lágy küzdelemben nyert az FTC a jégkorong-bajnokságban A jégkorong-bajnokság vasár­napi hármas sorozata már dél­előtt megkezdődött a Megyeri úton az Újpesti Dózsa — Bp. Spar­tacus találkozóval. Kihasználva a kellemes, tavaszi­as időt, vala­mint az újpesti labdarúgók ed­­zőmérkőzését, sok lila-fehér szur­koló látogatott ki. A „kétlaki” szurkolók egy ideig­ élvezték a lila-fehér korongozók gólszüre­té­t, majd átsétáltak az edzőpá­lyára a labdarúgókat buzdítani. Délután a Kisstadion felé for­dult a jégsport szurkolóinak fi­gyelme. Itt már komolyabb ho­kira volt kilátás. Az FTC és a Bp. Vörös Meteor játszott a har­madik hely szempontjából fon­tos mérkőzést. Közel háromez­ren szurkoltak az izgamas, időnként színvonalas mérkőzé­sen, amely a zöld-fehérek győ­zelmével fejeződött be. Újpesti Dózsa—Bp. Spartacus 17:0 (7:0, 6:0, 4:0) Vezette: Duppai. Tar. újpesti Dózsa: Kéz­eli — Palotás II, Pa­­tócs Gy. — Bálint, Künk, Bo­­róczi. Csere: Horváth, Molnár, Hajek, Bánkúti, Palotás I, Zsit­­va V., Szántó, Gazda Palotás P. Edző: Szamosi Ferenc. Bp. Spar­tacus: Urbanovich .— Balta, Vál­tó — Szatmári, Kovács, Sípos. Csere: Rigó, Lorencz, Muhr, Rédlinger, Gálfi. Edző: Urbano­vich Géza. Gólütő: Bámkuti (4), Zsitva V. (4), Künk (3), Boróczi (2), Gazda, Bálint, Palotás I, Lo­­rencz fer­ gó­). Kiállítás: 2 perc a Bp. i Spartacusnál. Az Újpesti Dózsánál nem volt kiállítás. A végig sportszerű keretek között lezajlott találkozón a lila­fehérek nagy technikai és tak­tikai fölényben játszottak. A gólsorozat öngóllal kezdődött, de az utolsó harmadban 15 per­cen keresztül nem tudtak gólt ütni az újpestiek. Az 55. perc­ben egy percen belül három gól is esett. Sok helyzet kihaszná­latlanul maradt a túlkombiná­­tás miatt, Urbanovich sokat vé­dett,­e neki köszönhető, hogy csapata nem kapott több gólt. A Bp. Spartacus csak ritkán jutott el az újpesti kapuhoz. FTC—Bp. Vörös Meteor 4:3 (2:0, 2:2, 0:1) Vezette: Müncz, Richter. FTC: Pozsonyi — Raffa, Tamási — Horváth, Jakabházy, Schwalm. Csere: Tre­plán, Erdős, Szabó, Vámosi. Póth, Kis-Szabó. Ger­gácz, Major, Némon. Edző: Miks Károly dr. Bp. V. Meteor: Lo­sonczi Gy. — Ziegler J., Kárász J. — Popelka, Rozgonyi, Grimm. Csere: Losonczi I. Cerva, Kárász Gy., Szlávy, Deák. Ziegler P., Havas, Madarassy, Szendei. Edző: Martinuzzi Béla. Gólütő: Schwalm (5. p), Horváth (7. ) és 30. pl, Ziegler P. (33 p), Póth (33. p), Kárász Gy. (35. p), Roz­gonyi (55. p). Kiállítás: 12 perc az FTC-nél, 12 perc a Bp. V. Meteornál. (Folytatás a 6. oldalon.) ­ Három vívóverseny Két I osztályú kizárásos és egy III. osztályú vívóversenyre került sor vasárnap délelőtt. A párbajtőrözők a BVSC Ta­nács körúti vívótermében talál­koztak reggel 8 órakor. A ver­senyen induló 60 vívó végig körmérkőzéssel, majd nyolcas döntőben küzdött. A második fordulóban visszalépett Vári és Sági, a BVSC, majd Németh Fe­renc, a Csepel vívója. A döntő­ben Erdős Gábor és Ferdi­nándi Géza, a BVSC, 111. az Újpesti Dó­zsa versenyzői vívtak igen jól. Eredmények: 1. Erdős G. (BVSC) 5 gy., 2. Ferdinándi (Új­pesti Dózsa) 4 gy., 18 k. t., 3. Erdős S. (BVSC) 4 gy., 19 k.­­. 4. Czakkó­ (Vörös Meteor) 3 gy., 5. Papp (BVSC) 2 gy., 25 k. t., 6. Nagy (OSC) 2 gy., 26 k. t., 7. Sárfalvi (Csepel) 1 gy., 8. Németh (Csepel) visszalépett. A kardozóik a Vasas Pasaréti úti termében ,,randevúztak". A vers­eny reggel 8 órakor kezdő­dött 43 indulóval az új szabály alapján, amely szerint az elő­­mérkőzések során nincs holt­verseny, s a versenyzők a kö­zépdöntő eredményeit magukkal viszik a döntőbe. A selejtezők a papírforma szerint zajlottak le. A döntőben ismét Nagy Zsolt volt ellenállhatatlan. Eredmények: 1. Nagy Zsolt (OSC) 7 gy., 4. Przybilla (Újpesti Dózsa) 5 gy., 18 k. t., 3. Ma­­róth (BVSC) 5 gy., 19 k. t., 4. Szlávi (Bp. Honvéd) 5 gy., 24 k. t., 5. Kocsis (OSC) 2 gy., 28 k. t., 6. Ge­revich Gy. (Vörös Mé­ter) 2 gy. 30 k. t. 7. Körmöczi (Újpesti Dózsa) 1 gy., 30 k. t., 8. Walther (MEDOSZ) 1 gy., 31 k. t. A III. sztályú versenyt nők­nek rendezték, akik 85-en gyűl­tek össze a Semmelweis utcai Honvéd-vívóteremben. A ver­senyt holtverseny után nyerte Kovács Ágnes, a BVSC vívónő­­je. Eredmények: 1. Kovács Ág­nes (BVSC) 6 gy., 2. Ványi (Pe­tőfi) 6 gy., 3. Baranyai (Honvéd) 5 gy., 19 k. t., 4. Sas (Elektro­mos) 5 gy., 20 k. t., 5. I-Sidasd (OSC) 5 gy., 23 k. t., 6. P­atar­­csics (BVSC) 4 gy., 7. Móri (OSC)­­ 3 gy., 8. Pallos (ASI) 1 gy., 30 k. t., 9. Szelei (Újpesti Dózsa) 1 gy., 31 k. t.­­k Jelentés havas tájak sportjáról Labdarúgó világhíradó Könnyű ellenfél - könnyű győzelem fut­ók­: V-s SC Helfort 15:0 (9:0) Győr, 6000 néző. V: Egyed: Győr: Tóth — Kiss, Orbán, Ta­más — Palotai, Máté — Keglo­­vi­ts, Győrfi, Orosz, Korsós, Po­­vázsai. SC Helfort: Lender (Madamovszky) — Janicsek, Srs­en, (­Erkel) Kaubek — Rieg- Jer, Schaufler — Schneller, Pa­verich, Katzberger, Haák, Zasis. Erőteljes napsütés, plusz 8 fok köszöntött január utolsó vasár­napján Győr városára, így nem csoda, hogy a hosszú téli szü­net alatt a labdarúgóra kiéhe­zett szurkolók tömött sorokban haladtak a Vasas ETO sportte­lepe felé, hogy ismét láthassák rendkívül nagy erőpróba előtt álló kedvenceiket. A közönség érdeklődéssel figyelte a holland HM versum Tv társaság serényen dolgozó operatőreit, akik azért utaztak Győrbe, hogy filmet ké­szítsenek a győri csapat játéká­ról. Nos, volt nekik, mit filmre venniök. A bécsi együttes jó ké­pességű ellenfél. Az őszi idény befejezése után, jelenleg négy pont előnnyel vezetnek az oszt­rák második ligában és az együt­tesben néhány volt élvonalbeli játékos is szerepelt. A kissé laza pályán szédü­letesen kezdett a győni csa­pat. A 20. percben már ötödször emelte ki a rokon­szenves Lender hálójából a labdát, melyet mind az öt alkalommal magyar táma­dások befejezéseképpen Győrfi juttatott a hálóba. — Mesterötöst — örvendeztek a játék hatására alaposan fel­lelkesedett győri szurkolók. A hatodik gól után már kapust és középhátvédet is cseréltek a vendégek, megszállták kapujuk előterét, de a győri csapatot egyszerűen képtelenek voltak feltartani. Rendkívül nagy kedv­vel, kitűnő erőben, pontosan, gördülékenyen játszottak a győri fiúk, a csatárok állandóan moz­gásban voltak, és valósággal rakéta módjára lőttek ki a vé­dők gyűrűjéből. Sűrűn potyogtak a gólok, és­­ milyenek! Csak egyet említsünk­­ meg a sok közül. A 29. percben­­ Korsós labdájával Povázsai szá­guldott el a bal szélen, beadását Győrfi a jobboldali alapvonaltól visszafejelte és a középcsatár helyén érkező Korsós ugyan­csak fejjel továbbította a léc alá. Szünet után így festett a győri csapat felállítása: Barna — Or­osz, Orbán, Máté — Palotai, Morvai — Monoki, Győrfi, Ta­kács, Povázsai, Búza A tartalé­kos csapat eleinte méltó módon folytatta az első félidőben! pará­dét. Nyolc perc alatt négy góllal terhelte meg ellenfele hálóját, de aztán erősen lefékezett. Az osztrák együttes becsületesen küzdött, de a 90 perc alatt ko­molyan egyszer sem veszélyez­tette a győriek kapuját. A rend kedvéért jegyezzük meg a 15 gól szerzőit: Győrfi (8), Palotai (2), Monoki (2), Kor­sós, Orosz és Takács. A mérkőzés végén Edi Schmidt, a bécsi Welt am Montag munka­társa így nyilatkozott: „Azt tud­tuk, hogy a győri együttes jobb csapat a miénknél, de hogy ilyen lendületesen, jól kombináló együttes, ezt csak most tapasz­taltuk. Különösen az első fél­időben szerepelt együttes játéka volt ránk nagy hatással. Szívből gratulálunk a­ győrieknek és to­vábbi szép sikereket kívánunk ennek a kitűnő együttesnek.” A Győri Vasas ETO valóban nagyszerű teljesítményt nyújtott. Bár ebből a mérkőzésből mesz­­szemenő következtetéseket hely­telen lenne levonni, mégis biz­tató volt a játékosok elszánt harci kedve, kitűnő erőnléte, gyorsasága, ötletes játéka és gólerőssége. Havasréti Béla A Vasas férfi és a Bp. Élőre női csapata nyerte Budapest sífutó váltóbajnokságát Vasárnapra, a síelők Budapest­­bajnokságának negyedik, egyben utolsó versenynapjára sem vál­tozott az idő, legfeljebb annyi­ban, hogy a napok óta tartó rendkívüli enyheség ellenére a váltók versenyének napján már nem esett az eső. Vizes, tapad­ós, lassú havon került sor a ver­senyre, de a viaszolási nehézsé­gek ellenére is jó küzdelmet, sőt nem egy meglepetést hozott az utolsó versenynap. Különösen az Előre női csapata tett ki ma­gáért a Vasas-lányok előtt nyert bajnokságával. Eredmények. Férfiak. Felnőt­tek. 4x10 km váltófutásban Bu­­dapest-bajnok: Vasas (Markó 44:00, Erdős 45:34, Holló 43:54, Katona 43:04) 2 óra 16 perc 32 másodperc, 2. Újpesti Dózsa 2:57:21, 3. Bp. Honvéd 2:58:37. Ifjúságiak. 4x10 km váltófutás­ban Budapest-bajnok: Újpesti Dózsa (Kovács 49:50, Vadas 46:19, Mihály 48:46, Szőke 45:06) 3:13:01, 2. Bp. Honvéd 3:17:31, 3. Bp. Előre 3:17:55. Nők. Felnőttek. 3x5 km váltó­futásban Budapest-bajnok: Bp. Előre (Helm­le 31:47, Monori 26:46, Újhelyi 27:39) 1:26:15, 2. Vasas (Kelecsényi, Mád­s, Szend­­rei) 1:29:50. Ifjúságiak, 3x5 km váltófutásban Budapest-bajnok: Vasas (Holló, Antónióné, Zimo­­nyi) 1:36. A férfi váltókban futó részt­vevők közül egyébként Mihály, a Bp. Honvéd versenyzője fu­totta 42:33 mal a legjobb időt. A női versenyzők közül Szendrei (Vasas) érte el a legjobb ered­ményt 25:29 cel. A váltófutó bajnokságok után a rendező bizottság ünnepélyes keretek közt osztotta ki a díja­kat. Nagy mezőnyök az iskolás lányok atlétikai versenyén A fiúk előző heti viadala után most, vasárnap reggel a lányok vették birtokukba a Tüzér utcai sportcsarnokot. A középiskolá­sok — a fiúkhoz hasonló — nagy számban álltak rajthoz, 71 futamra volt szükség a 30 mé­teres rajtversenyben. Az ipart tanuló lányok száma azonban lé­nyegesen elmaradt a fiú részve­vők számától. A verseny érde­kessége volt, hogy — a közép­­iskolás ifjúságiak kivételével — minden csoportban kettős győ­zelem született — Kovács Ka­talin, Révai Zsuzsa és az igen jó teljesítményt nyújtó Hornyák Anikó révén. Középiskolások, ifjúságiak 30 m-es rajtversenye: 1. Balogh (Hámán G.) 4.6, 2. Velekei (II. , Rákóczi T.) 4.7, 3. Major (H. G.) 4.7, 4. Nagy (Toldy G.) 4.8. Tá­vol: 1. Gulyás (Szilágyi G.) 521, 2. Woth (Toldi G.) 509, 3. Maros (Kaffka G.) 489. Serdülők, 30 m-es rajtverseny: 1. Hornyák (Lékai G.) 4.4, 2. Zsemba (Bagi G.) 4.6, 3. Vida (Vörösmarty G.) 4.7, 4. Majoros (Irány G.) 4.7. Távol: 1. Hornyák 544, 2. Tóth (Bem G.) 472, 3. Vida 466. Ipari tanulók, ifjúságiak, 30 m-es rajtverseny: 1. Kovács K. (16. sz. Intézet) 4.7, 2. Vas (6) 4.9, 3. Kovács K. (30) 5. Távol: 1. Kovács K. (16) 467, 2. Fazekas (6) 459. Serdülők, 30 m-es rajt­verseny: 1. Révai (30) 4,8, 2. Eszterle (56) 4,8, 3. Szente (Élel­mezési Intézet) 4­9. Távol: 1. Révai 489, 2. Szabó (56) 434,3. Eszterle 424. Kosárlabda EB-selejtezők Párizsban szombaton befeje­ződött az EB selejtező torna. Az utolsó eredmények: Franciaor­szág— Luxembourg 90:32 (37:15), Izrael — Anglia 99:58 (39:34). A végeredmény: 1. Franciaország 6, 2. Izrael 5, 3. Luxembourg 4, 4. Anglia 3 pont. Az első két helyezett, tehát Franciaország és Izrael, került az­ idei moszk­vai Európa-bajnokság tizenhatos mezőnyébe. San Sebastianban, a másik selejtezőn szombaton a követke­ző eredmények születtek: Olasz­ország—Hollandia 95:54 (50:2) , Span­y­o­lo­r­s­z­ág — S­v­á­j­c 88:51 (43:30). Két forduló után Olasz­ország és Spanyolország egyfor­mán 4 ponttal áll az élen, tehát a még hátralévő, egymás elleni mérkőzés eredményétől is füg­getlenül már mindketten beju­tottak az EB mezőnyébe. A TOTÓ 5. heti eredménye X. Lanerossi—Bologna x 1:1 2. Gcnoa—Messina 1 1:0 3. Foggia-Inter. 1 3:2 4. Catania—Lazio X 3:0 5. Cagliari—Juventus X 1:0 6. Modena—Lccco x 0:0 7. Livorno—Pro Patria x 0:0 8. Padova—Calanzaro I 1:0 9. Triestina—Vcnezia x 0:0 XO. Angers—Valcnciennes x 2:2 II. Lens—Rcnncs x I:X Xí. St. Francais—Nantes elmaradt 13. Nimes—St. Etienne X 1:0 XI. Strasbourg—Lilié I 3:2 -fi 15. Toulouse—Sedan 1 5:0

Next