Népsport, 1965. március (21. évfolyam, 42-63. szám)

1965-03-01 / 42. szám

........................­........................................................................................................ ' ^ ffdT ' Mi Er 11 «%%#' 1965 MA'R £Sjm­­p Jmy m elmp€/ftr A MAGYAR TESTNEVEL­ESI ES SPORTSZOVETSEG LAPJA HÉTFŐ, 1965. MÁRCIUS 1.^ Ára. 1 forint ^ xxi. évfolyam, 17. szám Csak négy NB I-es labdarúgó-csapatunk győzött a vasárnapi barátságos mérkőzésén | A jégkorong vb A-csoportjáról Kulcsár a vidék gyorskorcsolyázó-bajnoka­­ Mtxl­ffl 0fflMSZtfksbdllismét tisztít illKfHpPSt A Vasas és a Honvéd Zalka ökölvívói aratták a legtöbb sikert Két húszéves ökölvívó, az MTK-s Gúla László és a Belo­­ianniszból a Bp. Honvédba át­igazolt Balogh István bizonyult a két legjobb Budapest-bajnok­­nak a zsúfolásig megtelt Sport­­csarnokban. Gúla 90 másodperc alatt első, jól irányzott ütése nyomán imponáló, döntő fö­lénnyel verte Hajnalt, Balogh kemény ütésekkel ugyancsak döntő fölénnyel késztette meg­adásra Erdélyit. Néhány élveze­tes, igazán jó mérkőzést (Papp — Szabó), három meneten át tartó ritka, kemény ütésváltást (Schlick­- Sebők), technikás ök­­lözést (Edőcs) láttunk. Néhány jó csata sok mindenért kárpót­lást nyújtott. A legtöbb bajnokságot a Va­sas öklözői nyerték (4-et). — Gratulálunk. A tavalyi bajno­kok közül egyébként mindössze hárman — Papp, Baranyai, Edőcs — tudták megvédeni első­ségüket. Légsúly: 1. Junghaus (Vasas), 3. Pillik (V. Dinamó), 3. Ábra­hám (Ganz-MÁVAG). A döntő­­ben: Pillik a 2. menetben fel­adta. Harmatsúly: 1. Papp (Va­sas), 2. Szabó Gy. (Bp. Honvéd), 3. Bei­kert (Vasas Dinamó). A döntőben: Papp pontozással győzött. Pehelysúly: 1. Bara­nyai (V. Dinamó), 2. Tóth (HTG), 3 Kalóz (Újpesti Dózsa). A dön­tőben: Tóthot a 3. menetben sé­rülés miatt leléptették. Könnyít­­súly: 1. Gúla (MTK), 2. Hajnal (Újpesti­ Dózsa), 3. Kakukk (Va­sas Dinamó). A döntőben: Gúla az 1. menetben döntő fölénnyel győzött. . Kisváltósúly: 1. Kajdi (Bp. Honvéd), 2. Czinkóczi (Bp. Honvéd), 3. Czagány (Újpesti Dózsa). (Ebben a súlycsoport­ban 3 induló miatt körmérkő­zést rendeztek, vasárnap Kajdi­­nak nem volt ellenfele.) Váltó­­súly: 1. Holló J. (MTK), 2. Pauer (Újpesti Dézsa), 3. Juhász (Be­loiannisz). A döntőben: Holló pontozással győzött. Nagyváltósúly: 1. Balogh (Bp. Honvéd), 2. Erdélyi (Újpesti Dó­zsa), 3. Sóbajtó (Bp. Honvéd). A döntőben: Balogh a 3. menetben döntő fölénnyel győzött. Közép­súly: 1. Schrick (Újpesti Dózsa), 2. Sebők (Csepel), 3. Kiss (MTK). A döntőben: Schrick pontozással győzött. Félnehézsúly: 1. Edőcs (Vasas), 2. Ungvári (Újpesti Dó­zsa), 3. Kárpáti (Újpesti Dózsa). A döntőben: Edőcs pontozással győzött. Nehézsúly: 1. Deli (Va­sas), 2. Pál (Vasas), 3. Szabó (MTK). A döntőben: Deli a 3. menetben döntő fölénnyel győ­zött. ■k A­­ vidéki versenyzők Tatabá­nyán mintegy 5®0 néző előtt va­sárnap délelőtt küzdöttek a baj­noki címekért. A háromnapos mérkőzéssorozat jórészt színvo­nalas döntőkkel ért véget. A har­­matsúlytól a nagyváltósúlyig be­zárólag élvezetes hárommenetes mérkőzéseket vívtak a verseny­zők. Váltósúlyban és nagyváltó­­súlyban folyt a legnagyobb küz­delem, a pontozók, sajnos, mind­két esetben fordított ítélettel az ismertebb versenyzőket hozták ki győztesnek. A küzdelmek ér­dekessége, hogy mindössze két versenyző, a harmatsúlyú Kle­­novits és a nehézsúlyú Budai tudta megvédeni bajnoki címét. A vidéki bajnokság eredmé­nyei. Légsúly: 1. Zsiga (Kapos­vári Dózsái), 2. Gard (PVSK), 3. Oláh (Hajdúsági Traktor). A dön­tőben Gard átesett a súlyhatá­ron. Karmatsúly: 1. Klemovitis (Honvéd Zalka SE), 2. Gyarmati (Ajkai Bányász), 3. Ajtói (SBTC). A döntőben Klenovits pontozás­sal győzött. Pehelysúly: 1. Nagy Károly (Tatabánya,­ Bányász), 2. Pampuk (Honvéd Zalka SE), 3. Horváth Gy. (Sz.. Dózsa). A dön­tőben Nagy Károly pontozással győzött. Könnyűsúly: 1. Kovács (Honvéd Zalka SE), 2. Magyar (Szfehérvári MÁV), 3. Bazsó (SZMTE). A döntőben: Kovács pontozással győzött. Kisváltó­súly: 1. Hajdú (Dorogi Bányász) 2. Téglás (SZMTE), 3. Horváth (K. Dózsia). A döntőben Hajdú pon­tozásból­ győzött. Váltósúly: 1. Ganz (Honvéd Zalka SE), 2. Oláh (SBTC), 3. Diene­s (T. Bányász). A döntőben Gayer pontozással győzött. Nagy váltósúly: 1. Fehér (Dunaújvárosi Kohász), 2. Tóth (Szfehérvári MÁV), 3. Molnár (T. Bányász). A döntőben Fehér pon­tozással győzött. Középsúly: 1. Kosár (Honvéd Me­resztev SE), 2. Nagy (Honvéd Kun Béla SE), 3. Csóka (Kecskemét). A döntő­ben: Nagyot sorozatos szabályta­lanság miatt leléptették. Félne­hézsúly: 1. Tóth (Oroszlányi Bá­­­­nyász), 2. Gulyácsi (PVSK), 3.­­ Kálmán (Szekszárdi Dózsa). A­­ döntőben Tóth pontozással győ­­­­zött. Nehézsúly: 1. Budai (T.­­ Bányász), 2. Bánhegyi (Honvéd Zalka SE), 3. Bátai (Pécs). A­­ döntőben Bánhegyi a 2. menet-­­ ben feladta. Az Izsák János-teniszverseny vasárnapi győztesei Gulyás és a Gulyás, Varga-pár Zsúfolásig megtelt lelátók, aránylag rövid mérkőzések és közepes színvonal. Ez volt az Újpesti Dózsa egy hete ta­rtó Izsák János emlékversenyének fináléja. A ké­t férfi szám dön­tőjével fejeződött be a nem­zetközinek indult —v­ele a kül­földi versenyzők kiesésével — hamarosan hazaivá alakult ver­seny. Először a férfi egyéni ver­seny döntőjét játszották le, melynek résztvevői a Franciaor­szágból visszatért Gulyás, és a versenyen végig jó formát mutató Komáromi voltak. Gulyás (Újpesti Dózsa) —Ko­máromi (Vasas) 6:2, 6:2, 6:1. Ko­máromi gyengébb napot fogott ki. Gulyás erőteljes hálójáté­­kárnak, rohamozó stílusának se­hogyan sem tal­álta ellenszerét. Csak az első játszma elején és a második közepén tudott Komáromi Gulyáséval egyen­rangú játékot nyújtani. A férfi egyéni döntők után a férfi párosok dön­tötték el az el­ső hely sorsát. Gulyás, Varga (Újpesti Dózsa) — Komáromi, Zentai (Vasas) 6:1, 6:4, 8:6. Az első játszmában a Dózsa-páros szinte lelépte ellen­felét. Komáromiék csak a máso­dik játszma elején találtak ma­gukra. Ekkor szép játékkal 3:1 arányú vezetéshez is jutottak. Utána azonban sokat hibáztak, különösen Komáromi, aki fáradt­nak látszott. A harmadik játsz­ma hozta a nap legszebb küzdel­mét. Fej fej mellett haladt a két páro­s, mindegyik megnyerte sa­ját adogatását. 6:6 állásnál azon­ban,­ amikor a Vasas-pár adoga­tott, Gulyásék megnyerték a já­tékot. Ez döntött. Igazi küzde­lem ezen a napon csak ebben a játszmában volt. Eredményhirdetéssel véget ért az egyhetes viadal. A Bp. Honvéd veretlenül nyerte az országos ifjúsági női tőr-csapatbajnokságot 7 csapat kezdte meg a ver­senyt. Ezek egy forduló után négyes döntőben körmérkőzés­sel döntötték el a bajnoki cím sorsát. A döntőben a Bp. Hon­véd csapata igen jó vívással veretlenül nyerte a bajnoksá­got. Eredmények A selejtezőkben: Újpesti Dózsa — OSC 9:4, BVSC — OSC 9:7, Vörös Meteor—Vasas 13:3, Vörös Meteor—MTK 12:4, Bp. Honvéd —MTK 14:2. A dön­tőben: Vörös Meteor — Újpesti Dózsa 11:5, Vörös Meteor— BVSC 9:7, Honvéd —BVSC 10:6, Honvéd —Újpesti Dózsa 10:6, Bp. H­o­n­v­é­d V­ö­rös M­e­t­eor 9:4. (Szolnoki, Horváth 3—3, Mahó 2, Gáldi, ill. Szárai 2, Kollányi, Burgetti 1 — 1, Dessewfy, O.) Or­­szágos csapatbajnok: Bp. Hon­véd (Horváth, Gáldi, Mahó, Szolnoki) 3 gy., 2. Bp. Vörös Meteor (Dessewfy, Burgetti, Szá­rai, Kollányi) 2 gy., 3. BVSC (Fodor, Kopcsándi, Kovács, An­­dó) 1 gy., 4. Újpesti Dózsa (Ró­nai, Rádiós, Lóydi, Hámori, Kal­­pagos) 0 gy., 5. OSC, 6. Vasas, 7. MTK. A fiúknál nyolc csapat állt rajthoz. A verseny este 7 óráig elhú­zódott, mert a kirendelt bírók nem jelentek meg. Emiatt a döntőt este 7 órakor félbeszakí­tották. Eredmények. A döntőben: Új­pesti Dózsa — Bp. Honvéd 10:6. Vörös Meteor—Bp. Honvéd 9:7. Újpesti Dózsa- BVSC 8:8.(59:61). A Honvéd —BVSC és az Újpesti Dózsa —Vörös Meteor találkozót bíróhiány miatt nem tudták le­bonyolítani. Vasárnap a BVSC Tanács kör­úti vívótermében, illetve a Sportcsarnokban rendezték meg az országos ifjúsági női és férfi t­őr - c­s­a­p­a­tbajnokságot. A leányoknál az Elektromos csapata nem jelent meg, így A férfi kosárlabdázóknál javuló színvonal­ ­ A kosárlabda NB I sok érde­kes küzdelmet és javuló színvo­nalat hozott , elsősorban a fér­fiak mezőnyében. Nagy megle­petés nem akadt, de váratlan eredmény több is született. Ezek közé tartozik elsősorban az MTK 30 pontos győzelme, az élme­zőnybe tartozó és eddig veretlen Bp. Előre ellen. A két csapat ve­télkedésétől szorosabb ered­ményt vártak a sportág hívei. Könnyen győzött a Bp. Petőfi az újonc a Bp. Pedagógus ellen, an­nál nehezebb dolga volt azonban Diósgyőrött a Bp. Vörös Meteor­nak. Ugyanitt a MAFC közel há­­rom szám­jegyű győzelemmel hagyta el a pályást. Gabányi és Prieszol a kiállítás sorsára ju­tott, sőt Prieszol alaposan meg se sérült. A VTSK-férfiak meg- szerezték első idei győzelmüket,­­ mindjárt 100 at dobtak, ötletes játékkal, nagy iramban, kitűnő lobó­­teljesítménnyel nyerték az Irvoeegyet­em­­­ek a hagyományos­­egyetemi rangadót". A Balogh Simon — Padányi ,,hármass- Lgaz” 80 pontot gyűjtött ösz­sze a SZEAC ellen. A bajnok Bp. Honvéd és a Székesfehérvári Va­tae női csapata biztosan meg­őrizte veretlenségét ebben a for­dulóban is. Női mérkőzések: MTK —Bp. Előre 94:64 (31:26). Szentkirályi utca. MTK: Pillingerné (4), Kout­­nyné (2), Hegedűs (47) — Ko­vács (22), Keszeiné (18). Csere: Elekes (3), Fehér, Hold. Bp. Elő­re: Vargáné (18), Babocsay (2) — Laborczné (11) —­ Tóth (11), Pappné (7). Csere: Krajcsovics (4), Dömötör (3).­A Bp. Előre egy negyedórán keresztül jól tartot­ta magát, eddig több ponttal ve­zetett is, szünet után azonban Hegedűs ellenállhatatlan ered­ményességével nagyon elhúzott az MTK. A rangadó csak egy fél­időn át volt érdekes. Bp. Petőfi — Bp. Pedagógus 81:61 (44:19). Szentkirályi utca, Bp. Vörös Me­teor—DVTK 50:45 (27:25). Diós­győr, Székesfehérvári VT Vasas — REAC 87:72 (45:29). Székesfe­hérvár. Férfimérkőzések: OSC —Szege­di EAC 92:79 (48:34), Szentkirá­lyi utca, VTSK — Újpesti Dózsa 100:72 (43:37). Csepel, Kossuth Technikum, Csepel —TFSE 83:80 (36:45), TF-terem, Bp. Honvéd — Székesfehérvári Építők 91:56 (49:23), Székes­fehérvár. SPORTOLÓINK KÜLFÖLDÖN, / Cannes-ban: 1. Bakonyi Péter •­ Távbeszélő-jelentésünk. -­ (Cannes, február 28.) A ha­gyományos cannesi nemzetközi kardversenyre ezúttal a ren­dező franciákon kívül olasz, angol, svájci és magyar kard­­vívók jöttek el. A lapok „Arabó a magyarok ellen" felkiáltás­sal harangozták be a viadalt, s valóban, a tokiói olimpia má­sodik helyezettje a mieinken kívül a legnevesebb vívó a me­zőnybe. Hetvenkét versenyző kezdte meg a vívást vasárnap reggel a helyi sportcsarnokban, s az első két körvívásos forduló nem hozott meglepetést. A har­minckettő között azonban már a bokáján sérült Szerencsés dr. kikapott 10:3-ra a francia Valié­tól, s kiesett. Másik négy ví­vónk viszonylag könnyedén ju­tott a tizenhat, majd a nyolc közé. Itt: Bakonyi — Ramez (fr) 10:4, Kovács—Horváth 10:8, Delneky — Fratase (fr) 10:4, Arabo—Ste­­fani (ol.) 10:4. Továbbra is egyenes kiesés­sel folyt a verseny: Bakonyi — Kovács 10:7, Arabo —Delneky 10:8. A döntő csörte: Bakonyi — Arabo 10:7. Bakonyi végig tá­madva, biztosan nyerte a csör­tet, s a versenyt. 3. Kovács, 4. Delneky, 5. Ramez, 6. Stefani, 7. Horváth, 8. Fratise. Gerevich Aladár román kettőstől. A dö­ntő ered­ménye: Rowe, Shannon—­Bosa, Luzová 3:1. Vegyespáros: 1. Miko, Luzová (csehszlovák), 2. Schöler, Simon (NSZK), 3. Constantinescu, Giur­­giuca ds Negulescu, Alexandru. A négy közé jutásért: Miko, Luzová—Pignitzky, Jurikné 3:0, Schöler, Simon—­Harangi, Földy­né 3:2. A döntő eredménye: Miko, Luzová—Schöler, Simon 3:1. Versenyzőink kedden Brigit­­toe-ba utaznak, ahol részt vesz­nek a csütörtökön kezdődő an­gol bajnokságon. Bihari Tibor Csak két harmadik hely jutott asztaliteniszezőinknek Frankfurtban « Távbeszélő-jelentésünk. » (Frankfurt, február 28.) Va­sárnap kora délután, kezdődtek meg az NSZK a­sztalitenisz-baj­nokságának döntői. Sajnos, a fi­nálé számunkra nem jelentett már sokat, mert a döntőt más országbeliek vívták. Női­ egyes: 1. Shannon (­angol), 2. Rowe (angol), 3. Földyné te Alexandra (román). Mindhárom magyar bekerült a nyolc közé, itt azonban Lukácsaié 3:1 arány­ban kikapott Alexandrától, Ju­rikné pedig Rowe-tól. Földyné nagy küzdelemben 3:2-re nyert Simon ellen. Elődöntő: Shannon —Földyné 3:1. Rowe — Alexandra 3:1. Döntő: Shannon — Rowe 3:0. Férfi egyes: 1. Giurgiuca (ro­mán), 2. N­esis (NSZK), 3. Sur­­bek é­s Schöler. Pignitzky a négy közé jutásért folyó küzdelemben 3:1 arányú vereséget szenvedett Giurgiucától. Döntő: Giurgiuca — Nesis 3:1. Férfi páros: 1. Schöler, Go­möll( (NSZK), 2. Stanek, Miko (csehszlovák), 3. Giurgiuca, Ne­­gules­cu (román), Bameeis, Nesale (­angol). Az ötösfacezokatlan Ha­rangi, Pignitaky kettős a nyolc közé jutásért 3:1 arányú vere­séget­­szenvedett a sveh Bern­­hardt. Ahvin-pártól,­­a Harangi, Bengsston-kettős pedig a Stanek, Miko-együttestől 3:2-re. A döntő eredménye: Schöler, G­omol­la — S­t­an­ek, M­iko 3:2. Női páros: 1. Rowe, Shannon, 2. Bosa, Luzová (csehszlovák), 3. Földyné, Jurikné és Alexardiru, Constan­tinescu. Az elődöntőben a magyar pár 3:0-ra kikapott a A Bp. Honvéd győzelme Kairóban Az EAK dán portyázó Bp. Honvéd labdarúgó­csapata va­sárnap Kairóban az SC Zama­­rek ellen játszott és 4:1 arányú győzelmet aratott. (MTI) Bardóczy győzelemmel kezdett Moszkvában A szovjet fővár­osban vasárnap kezdődtek el Moszkva nemzet­közi felnettpályás teniszbajnoksá­gának kü­zdelmei. A bajnoki ver­senyen szovjet, magyar, cseh­szlovák, lengyel, francia, svéd és finn versenyzők vesznek részt. A magyar­ színeket Korpás és Bardóczy Klára képviseli. Bardóczy vasárnap már pályára lépett s a® első fordulóban a szovjet Morozova ellen 6:3, 6:1 arányban győzött. (MTI) Vereséget szenvedtek Svédországban jégkorongozóink -s Távbeszélő-jelentésünk. » (Engelholm, február 28.) A szomba­t­i ma­gya­r—d­án ta­l­ál­kozó után nagy fogadé® zajlott le, amelynek során Prátih Károly koppenhágai nagykövetünk be­szédet mondott. Az ünnepség végig igen baráti hangulatban folyt le. Vasárnap át­haj­óztunk Ha­lsin­g­­borgba, majd’ onnan továbbutaz­tunk En­gel­heimba. A találkozóra este került sor a jégs­tad­ion­ban 4000 néző előtt. Igen enig ellen­felünk volt, az I. osztályú Malmö, a II. osztályú Rödle játékosokból összeállított Skáne tartomány vá­logatottja, amelyet két kanadai | játékos egészített ki. Csapat­­un­k­­| n­é­k túl kemény d:a Volt­­a erőd | csapat, é­s 6:2 (2:0, 2:1, 2:1) | •arányban alulmaradt. A Skáne válogatottja gyors, | kemény korongot játszik. A mezőnyben jól kombinálnak és a kapu előtt is igen határo­zottak. Csapatunk a mérkőzés egyes időszakaiban kimondot­tan jól játszott. A játékosok igyekeztek lefedezni az ellen­felet, de ez nem mindig sike­rült. A svédek, de elsősorban a két kanadai, Des Maroney és I­ee S­trongman szabaddá tudta tenni magát és része­ivé a sm­­ip kammkilt. A pó­lók a következő sorrendben es­tek: Högt in '11 év beső. Des Ma­roney (20. p.), Skröder (24. p.), Rozgonyi (31. p.), Larsson (38. p.), Zsitva R. (44. p.), Hylin (47. p.), Les Strongman (47. p.). Vedres ezúttal közepesen vé­dett, s a III. harmadban beállt Losonczi sikerrel helyettesítette őt. A hátvédek közül ezúttal Koutny volt a jobbik. A csatá­rok közül csak Rozgonyiék tel­jesítménye elfogadható. A csapat hétfőn este utazik Stockholmba, majd onnan ha­jón folytatja útját és szerdán reggel érkezik Turkuba. László Miklós dr. A FEDETTUSZODAI BAJNOKSÁG MÁSODIK NAPJÁN: Újraúszás után Szatmáry (FTC) nyerte a 100 méteres női gyorsúszást .Az 1965. évi fed­ettuszodai baj­nokságok második napi küzdel­mei során néhány versenyszám­ban érdekes összecsapásokat lát­hatott a közönség.­­ Elsősorban a 100 m női gyorsúszás bajnoki címéért folyt éles küzdelem. Első alkalommal Szatmáry (FTC) és Tölgyesi (BVSC) 1:05.8-as ered­ménnyel egyszerre csapott a cél­ba. A verseny utáni újraúszás­­kor Szatmárynak sikerült meg­tartania az első két hosszban megszerzett csekély előnyét, ds 1:05.5-ös ere­dménny­yel előzte meg az 1:05.7-et úszó Tölgyesit. Eredmények: Férfiak, 1500 m gyorsúszás: 1. Pálffy (Bp. Vörös Meteor) 19:25.1. 2. Lázár (Dorog) 19:26.7. 3. Koszó (MA­VAUT) 19:39.6. 200 mp pillangóúszás: 1 Rédey (MAVAUT) 2:19.3. 2. Aly (Egri Dózsa) 2:23. 3. Pálinkás (Bp. Építők) 2:23.2. 100 m hát­­úszás: 1. Carkány (FTC) 1:03.8. 2. Szabó (Bp. Spartacus) 1:05.1. 3. Kosztolánczy (O. Dózsa) 1:06.6. 100 m mellúszás: 1. Lenkei (BVSC) 1:10.5. 2. Balázsy (BVSC) 1:12.8. 3. Farkas (Buda, Sparta­cus) 1:14. Nők. 100 m gyorsúszás- 1 Szatmáry (FTC) 1:05.5. 2 Töl­gyesi (BVSC) 1­05.7. 3. Kovács (BVSC) 1­08.2. 200 m hátúszás: 1. Hahn (Újpesti Dózsa) 2:43.2, 2. Palkó (Bp. Spartacus) 2:45.2, 3. Schivalm (FTC) 2:46.4. 100 m mellúszás: 1. Kármán (Pécsi Dózsa) 1:21.4, 2. Brandy (Bp. Honvéd) 1:21.5. 3. Oláh (Egri Dózsa) 1:24.4. 400 m vegyes­úszás: 1. Egerváry (FTC) 5:34. 2. Gágyor (BVSC) 5:54.8. 3. Wolff (MAVAUT) 6:00.2. Váltószámok. 4x100 m férfi gyorsváltó: 1. FTC (Csikány, Tátray, Csaba II, Jaczó) 3:50.8. 2. Újpesti Dózsa 3:55.9. 3. OSC 4:00.5. 4x100 m férfi vegyesváltó: 1. FTC (Csi­kány, Jaczó, Bányai, Csaba L.) 4:18.6, 2. Bp. Spartacus 4:21.8, 3. BVSC 4:22.6. Az 1500 m-es férfi gyorsúszás után rendezték meg a férfi műugró-bajnokságot. 1. Hernád­­völgyi (FTC) 120.71 pont, 2. Urbányi (Újpesti Dózsa) 120.32, 3. Valkó (FTC) 106.77. A verseny után a MUSZ el­nöksége a fedettbajnokság leg­eredményesebb versenyzőinek tiszteletdíjakat adott át. Szoros küzdelmek az országos párbajtőr-csapatbajnokságon Az országos I. osztályú pár­bajtőr csapatbajnokság első for­dulója második versenya­ap­­jának mérkőzéseit vasárnap délelőtt bonyolították le a Sport­csarnokban. A versenyen csak hét csapat vívott. A bajnokjelölt OSC-nek nem volt mérkőzése. .Sok izgalmat hozott a Honvéd — BVSC találkozó. A megfiatalított BVSC elsősorban Sági jó vívásá­val csak három találattal ma­radt alul a rutinosabb Honvéd­dal szemben. A nap folyamán a Vörösi Meteorból Németh és Schmidt, a Csepelből Sárfalvi, a Honvédből Lendvai, az Újpesti Dózsából Terék, a Vasasból Sze­keres vívott jól. Eredmények: Vörös Meteor — Csepel 10:6, BVSC — Szolnoki MÁV 9:7, Vasas—Vö­rös Meteor 7:6. Újpesti Dózsa Szolnoki MÁV 12:4, Honvéd — BVSC 8:8 (63:66), Vasas— Újpesti Dózsa 10:6, Vörös Meteor—Szol­noki MÁV 11:5. A Felszabadulási Jégkorong Kupáért Újpesti Dózsa —Bp. Előre 6:4 (1:2, 3:1, 2:1). Kisstadion. Vezet­te: Baka, Messsinger. A Bp. Előre majdnem meglepetést okozott. A mérkőzés 5. percében 2:0-ra ve­zetett és az újpestieknek csak a harmad vége felé sikerült szépí­teniük. A II. harmadban már biztosan a kezében tartotta az Újpesti Dózsa a játék irányítását és Palotás I három góljával el­húzott. A találkozó a játék egyes részeiben gyors iramot ho­zott. Gólütő: Palotás I (3), Zima, Künk, Galambos, ill. Lo­zcsányi, Flandera, Reinthaller, Kézel­i (ön­gól). Bp. Postás—­Bp. Vörös Meteor 5:1 (2:0, 2:1, 1:0). Vezette: Siraiki, Tóbiás. Na­gy meglepetést hozott a második mérkőzés. A játék alapján a Bp. Postás győzelme teljesen megérdemelt. Végig lel­kesebben és tervszerűbben ját­szott, mint az ellenfele. Gólütő: Gyöngyösi (2), Szikra, Mogyoró­di, Keresztes, ill. Popelka.

Next