Népsport, 1965. június (21. évfolyam, 108-128. szám)

1965-06-01 / 108. szám

•'■711Y ' S rneMBo^/­ » MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1965. JÚNIUS L★ Ura: 60 fillér ★ xxi. évfolyam, ios. szám KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSAINK JELENTIK Rajtra készen a birkózó-világbajnokság mezőnye A rendezéssel bizony m­ég elég sok a baj (Manchester, május 31.) A kül­földi birkózók szálláshelyéül ki­jelölt Manchester környéki kis vendégfogadók megteltek: mint­egy harminc ország versenyzői izgatottan várják a világbajnok­ság rajtját. Edzenek, még egy­szer átvizsgálják a felszerelései­ket és természetesen­­ igyekez­nek minél pontosabb felvilágosí­tást kapni a szomszéd szálló lakóiról, az ellenfelekről. A leg­nagyobb érdeklődés a Tokióban három aranyérmet nyert japán, két-két első helyet szerzett szov­jet és bolgár csapat, valamint az ázsiai, elsősorban a török és iráni csapat iránt nyilvánul meg. Általában meglepetést kel­tett, hogy több ország , így például Magyarország is teljes csapattal képvisel­teti magát a VB-n. A verseny rendezői szerint egyébként minden készen áll az ünnepélyes rajtra. Az 1965. évi szabadfogású birkózó világbaj­nokságot Manchester város szó­rakoztató központjában rende­zik meg. A Bellevue tulajdon­képpen egy nagy park, amely hasonlít a mi Városligetünkre. Van itt állatokert, vidám park, mutatványos bódésor és ezer més kellemes időtöltést ígérő lé­tesítmény. A birkózóverseny számára a hatalmas kiállítási csarnok nyújt majd otthont, amelyet e célra két részre osz­tottak. Az egyik részében két szőnyegein vívják majd a VB selejtezőit és elődöntőit, a másik részében találhatók a verseny­zők öltözői az étterem, a szer­vezőbizottság különböző irodái stb. Most, amikor beszámolok az előkészületekről, a magyar ver­senyzők éppen a súlyuk bizto­sításával vannak elfoglalva. A versenybíróság ugyanis nem tartotta be ígéretét: nem tudott vasárnap délutánra gőzfürdőt biztosítani, így a fiúk a szál­loda melletti füves térségen tar­tottak edzést, futnak, súlyzóz­nak, a szállodai fürdőszobákban fürdőznek, hogy a mérlegelésre pontosan hozni tudják majd versenysúlyukat. De a fürdőlehetőségektő­l elte­kintve is változatlanul bajok vannak a szervezőiroda munkájá­val. A más országbeli versenyzők is panaszkodtak már amiatt, hogy nincs megfelelő mérlegük, nem tudják kézben tartani és irá­nyítani a versenyzők szállítását és nem gondoskodtak arról sem, hogy az egyes csapatok mellett a helyi viszonyokkal is­merős kísérők legyenek. Persze nem akarom mindezzel azt mondani, hogy nem is igyekez­nek a vendégek kérését teljesí­teni. A jóindulat jeleivel talál­kozunk, csak hát­­ nincs még megfelelő rutin, és főleg, ahogy mi látjuk, kevés a pénz ... A magyar versenyzők mind­ezek ellenére igyekeznek úr­rá lenni a helyzeten. Hollósi, Vigh és Gonda még mértéktartóbb étkezéssel igyek­szik csökkentetni a súlyhozá­sii gondokat. Ha nincs időben autó­busz, vagy túl fárasztó lenne az utazás, itt a közelben tartanak alapos edzéseket. S ami a leg­fontosabb, valamennyien jóked­­vűek, sokat tréfálkoznak és bár tudják, hogy nincs sok esélyük a rendkívül erős mezőnyben, bizakodással néznek a rajt elé... A lesekből ítélve egyébként változatlanul elég lanyha ér­deklődés nyilvánul meg a VB küzdelmei iránt. A rendezők nem is titkolják, hogy a selejtezőkre csak nagyon kevés nézőt várnak, viszont abban reménykednek, hogy a Kings Hall-ban, a döntőkön, már sokan lesznek jelen. Remélhetőleg igazuk lesz ... Ard­ai Aladár Csapatban is hant vé (Bukarest, május 31.) A szo­káshoz híven a kardcsa­pat-küz­­delmekkel fejeződött be hétfőn a szocialista országok vívóinak egy héten keresztül tartó ver­senysorozata. A kardcsapat-ver­­seny színvonala nem érte el az előző fegyvernemek csapatküz­delmét. Ez a megállapítás azon­ban csak a harmadik helytől lefelé áll, mert a mi csapatunk és az olimpiai bajnok szovjet együttes most is csak azt­­iga­zolta, hogy ebben a fegyver­nemben kevesen vannak előt­tük a világon. Sőt, nyugodtan leírhatjuk, hogy­­ senki. A többi résztvevő csapat közel sem ér fel hozzájuk. Még a nagyhírű lengyelek sem, akik a sok visszavonulás miatt, Pawlowski kivételével, szinte teljesen fiatalított gárdá­val jöttek Bukarestbe. Ezekből a tényekből pedig egyenes arányban következik, hogy az elsőség kérdése ezen a napon csak a szovjet és a magyar együttes között dőlhetett el A harmadik mérkőzésünkön kerültünk szembe a szovjet csapattal. Viszonylag könnyen tettünk ve­zetésre szert. Meszéna— Rakita 5:2, Kovács A.—Szavhadze 5:4, Mavlihanov—Horváth 5:3, Bako­nyi—Rilszkij 5:2. Tehát 3:1 a javunkra. A továbbiakban Rakita —Ko­vács 5:4, Mavlihanov— Meszéna, Bakonyi—Szavhadze 5:1, Hor­váth—Rilszkij 5:2. Előnyünk megmaradt — 5:3. \\\\\\\\\\\\\\\\^^^ £ ? LASZTI | 4 4 4. Hetedik napja tart a 4 4. verseny. Hetedik napja reg- 4 4 géltől estig nagyüzem van 4 4 a Hala Floreascában. A het­i 4 tedik napon, hétfőn aztán 4 4 valahonnan egy srác keve- 4 1 fedik be a fülledt meleget 4 X lehelő terembe, hóna alatt 4 4 ültött-kopott lasztival. A 4 4 küzdelem éppen szünetel, 4 4 s így pillanatok alatt kis kör 4 4 alakul a srác körül. Szves- 4 4­nyikov, Pawlowski, Rakitaj 4. 4 Meszéna és a többiek bír- 4 4 fokba veszik a labdát —1 4 4 játszani... Játszani egy 4 4 kicsit — annyi munka, fá- 4 4 vadság és idegfeszültség 4 4 után. 1 1 ,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\ví A szovjet fiúk azonban erősí­tettek és 6:6-nál kiegyenlítettek. Mavlihanov—Kovács 5:1, Bako­nyi— Rakita 5:1, Rijszkij — Me­széna 5:2, Szavhadze—Horváth 5:2, Ma­d Bakonyi—Mavlihanov 5:1 és Rijszkij — Kovács 5:2 (7:7). Ezután Horváth lelépte Rakitát 5:0-ra, és bár jobb találat­ará­­nyunkkal már akkor mi voltunk a győztesek, Meszéna feltette az „i”-re a pontot is: Meszéna— Szavhadze 5:2, örvendetes volt hogy a mieink, még a szovjet egyenlítéskor is, nyugodtan versenyeztek. Egyénileg kétségkívül a vasár­napi verseny győztese, Bakonyi Péter vívott a legjobban. Min­den csörtéjét megnyerte, s egy kivételtől eltekintve, mind 5:1-re. És ő volt mindig az, aki a holt­pontról tovább lendítette a csa­patot. De a többiekről is elisme­réssel kell szólni és még külön Horváthról, aki Rakita elleni csörtéjében ismét régi önmagát mutatta meg. Szovjetunió —Bulgária 9:5, Ro­mánia—NDK 9:6, Lengyelország — Románia 8:8 (59:68), Magyar­­ország— Bulgária 9:2 (Kovács 3, Pézsa, Bakonyi, Horváth 2—2, Hr. Djakovski, Stavrev 1 — 1, Spi­­ridinov, Atanazov 0—0 gy.), Szovjetunió—NDK 9:1, Magyar­­ország— Románia 9:2 (Bakonyi 3, Horváth, Meszéna 2—2, Pé­zsa 1, 111, Aiexe, Drimba 0—0, Rohony, Nicolae 1 — 1), Lengyel­­ország—NDK 9:3, Lengyelország —Bulgária 9:2, Magyarország — Szovjetunió 9:7 (Bakonyi 4, Hor­váth, Meszéna 2—2, Kovács 1, ill. Mavlihanov 3, Rilszkij 2, Rakita, Szavhadze 1 — 1), Ma­gyarország— NDK 9:1 (Horváth 3, Pézsa, Meszéna, Kovács 2—2, 111. Dieckmann 1, Pfeifer, Lud­­wig, Dumke 0—0), Bulgária— Románia 9:5, Szovjetunió—Ro­mánia 9:4, Bulgária—NDK 8:4, Magyarország —Lengyelország 9:0 (Bakonyi, Meszéna 3—3, Ko­vács 2, Pézsa il. 111, Majewski, Wandaloch, Pawlowski, Zakr­­aewsk­i 0—0). Kardcsapatban: 1. Magyaror­szág (Bakonyi, Kovács, Horváth, Pézsa, Meszéna) 5 gy., 2. Szov­jetunió 4 gy., 3. Lengyelország 3 gy., 4. Bulgária 2 gy., 5. Ro­mánia 1 gy. 6 NDK 0 gy. Az összesített pontverseny­ben: 1. Szovjetunió 96 pont, 2. Magyarország 78, 3. Lengyelor­szág 69, 4. Románia 51, 5. NDK 14, 6. Bulgária 10 pont. A magyar csapat kedd dél­után repülővel érkezik Buda­pestre. Dávid Sándor \\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ HOL VAN MÁR?... Zbigniew Czajkowski, a lengyel vívók „atyameste­re” nyilatkozta a verseny­­sorozat után: „Hogy jöttünk ide erre a versenyre, hogy kijelölhessük világbajnoki csapatainkat és támpontot nyerjünk a kardcsapat ki­alakításához is. Vagyis — tájékozódni szerettünk vol­na, s ez sikerült is. Láthat­juk, hogy a világbajnoksá­gon csak a legminimálisabb reményekkel indulhatunk el” És ezt egy lengyel vívó­szakember mondta. Azoké a lengyeleké, akik . . ., de hát ezt mindenki ismeri. Az embernek önkéntelenül is egy szólás-mondás jut az eszébe: Hol van már a tavalyi hó? . . . 1'.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNXXXVWvXXXX'^. Szerdán: Újpesti Dózsa-Vasas és MTK-Tatabánya a Népstadionban Ismét sűrített a program a labdarúgás élvonalában. Alig zaj­lott le a 11. forduló, máris Itt a nyomában a következő, az utolsó előtti, a 12. Vasárnap csonka forduló volt, szerdán még csonkább lesz. Ekkor ugyanis csak öt mérkő­zésre kerül sor. Csütörtökön játsszák a Szeged—Ferencváros mérkőzést, s vasárnap lesz 3 baranyai rangadó, a Komló— Pécs összecsapás. A szerdai öt mérkőzésből há­rom a fővárosban kerül sorra, két találkozó színhelye pedig vi­déki város lesz. A Népstadionban két mérkő­zést játszanak. Itt az Új­pesti Dózsa a Vasassal, az MTK pedig a Tatabányával méri össze erejét. Az újpestiek vasárnap is rang­adót játszottak és szép győzelmet, anatta. Viszont alig van ide­jük lélegzetet venni, mert szerdán a Vasas ellen is imét ne­héz erőpróba vár reájuk. Atilla­­fehéreknél Zámbó, Sóvári és Nagy Béla bajlódik kisebb, Du­nai pedig komolyabb sérüléssel. Az előbbiek minden bizonnyal rendbe jönnek szerdáig, Dunai azonban aligha, így valószínűleg a Bp. Honvéd elleni csapat ját­szik szerdán is. A Vasas labdarúgói is győztek vasárnap­­, mégpedig Tatabá­nyán — jó játékkal. A szakveze­tők örültek a győzelemnek, az időnkénti ötletes játéknak. És annak is, hogy a gárda küzdő­szellemből is jól vizsgázott. Sérült nincs, s így nincs ok a változtatásra. Ha semmi zavaró körülmény nem jön közbe, a legutóbbi két győztes csapatot láthatja a közönség — ezúttal egymás ellen. Ez pedig előrelát­­hatóan, jó küzdelmet ígér. Az MTK háza táján már ne­hezebb a helyzet. A szombati két gól szerzője, Gö­dör megsérült. Hétfőn nem is edzett s szerdán aligha tud ját­szani. Helyettese Takács lesz. A Tatabánya csapatának a Népsta­dionhoz fűződő legutóbbi emlé­kei elég kellemesek, hiszen a Ferencvárostól elvitt Innen egy­ értékes pontot. Ezt a hagyo­mányt „szeretné tovább" ápolni" a bányászcsapat. Az összeállítás­ban nem lesz változás. Csepelen az ózd vendégsze­repei . (folytatás a 3. oldalon.) Biztató eredmény a visszavágó előtt Manchester United-Ferencváros 3:2 (1:1) (Manchester, május 31.) Hét­főn szeles, hűvös időre ébred­tünk. De ami a legfontosabb: nem esett az eső. Délben a Man­chester vezetői fogadást adtak a magyar vendégek tiszteletére, de ezen csak a ferencvárosi ve­zetők vettek részt. A játékosok ezalatt pihentek, készültek az esti találkozóra. Kora délután tartotta meg Mészáros József edző a taktikai értekezletet. Az edző elképzelé­sének magva az volt, hogy igye­kezni kell lelassítani a hazaiak várható rohamait. Ezért Mészá­ros külön felhívta a figyelmet az átadások pontosságára, a sok mozgásra. Azt kérte a fiúktól, hogy a mezőnyben igyekezzenek tartani a labdát és meglepetés­szerű ellentámadásokkal kísérel­jék meg zavarba hozni a Man­chester védelmét. Az ellenfél nagyágyúinak, így például Charltonnak és Lawnak a lefogására külön tervet dol­gozott ki. A csapatban egyéb­ként csak egyetlen változás tör­tént: Karába helyett Rátkai ke­rült be azzal az utasítással, hogy egy kicsit húzódjon hátra, és a csatársor mögül szervezze a támadásokat. Már jóval a mérkőzés kezdete előtt megkezdődött a nézők ván­dor­lásra a stadionba, 40 000 lel­kes szurkoló fogadta hatalmas biztatással a pályáb­a lépő hazai játékosokat. Burguet (Milet és De Boeck) belga játékvezetői hármas bí­ráskodása mellett az alábbi összeállításban játszott a két csapat: Manchester: P. Dunne — Brennan, Foulkes, A. Dunne — Crerand, Stlles A- Connelly, Charlton, Herd, Law, Best. Ferencváros: Géczi — Novák Mátrai, Horváth — Juhász, Orosz — Rátkai, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi dr. Góllövő: Nová­k, Law (11-es­ből), Herd, Herd, Rákosi. Szöglet­arány: 4:0 (2:0) a Manchester United javára. Az első percekben a hazaiak voltak a kezdeményezők. Az 5. percben Best lőtt mellé 18 mé­terről. Az első negyedórában nem volt különösebben nagy az Iram és a színvonal is a köze­pes alatt mozgott. A 14. perc­ben Law 18 m-ről lőtt szabad­rúgását szépen védte Géczi. A 21. percben gyors ferenc­városi támadás befejezéseként Juhász átadásáról alig maradt le az 5-ösön Albert. Két perc múlva megszerezte a vezetést a magyar csa­pat, a kitörő Vargát buktat­ták a 16-os előtt 1 méterrel. A szabadrúgáshoz leállított labdát Albert odagurította Novák elé, a hátvéd nagy­­erejű lövést küldött kapura, s a labda a hálóba vágó­­dott. 1:0. A gól után is magyar támadás futott, Rátkai elől az utolsó pil­lanatban pattant el a labda. A 30. percben­­ Novák szabadrúgá­sa, egy perc múlva pedig Feny­vesi dr. 20 m-es lövése jutott az angol kapu fölé. A 33. percben egyenlített a Manchester. Egy angol támadás nyomán a labda átszállt a kimozduló Géczi feje fölött, és a kapura tartott. A gólvonalon álló Horváth kézzel ütötte ki a labdát. 11-es. A bün­tetőnek Law futott neki, és a jobb alsó sarokba helyezte. 1:1. A gól után nem sokkal Law fejéről szedte le a labdát Gé­czi, aztán néhány ferencvárosi támadás következett, és ekkor bizony az angolok több ízben is megfeledkeztek magukról. Előbb Best rántotta le a nyakánál fog­va Vargát, majd Law szabály­talankodott Rákosival szemben. A 40. percben Crerand mellbe vágta Rákosit, s a játékvezető mindezt csak szabadrúgással to­rolta meg. A félidő utolsó per­­ceiben a hazaiak támadtak. SZÜNET UTÁN az angolok kaptak jobban lábra. Az 50. percben Herdl ügyesen kiugrott. Géczi kifutott a kapujá­ból, a középcsa­tár kapura gurí­tott, de a berohanó Juhász a gólvonal előtt elérte a labdát és szögletre mentett. Az 53. perc­ben Albert—Rákosi—Varga volt a labda útja, de Foulkes hárí­tott. A másik oldalon az 57. perc­ben Charlton—Herd össajá­ték után Novák az utolsó pillanat­­ban tudott mentetni. Többet táma­dott a Manchester, s a 62. perc­ben megszerezte a vezetést. Best vezette fel a labdát, Charltonhoz továbbított, aki Herdet szöktette, s a középcsatár a hálóba lőtt: 2:1. Mindjárt utána Horváth fiai­kat rúgott a 16-oson, Herd ki­ugrott, lövése azonban elsuhant a kapu előtt. A 85. percben Al­bert jó átadásáról Fenyvesi dr. lekésett. Mindjárt utána Varga futott el, de felvágták, s a sza­badrúgást hárították az angol védők. A 69. percben szabadrú­gáshoz jutottak az angolok, a kaputól mintegy 20 méternyire. A cselesen végrehajtott szabad­rúgás nyomán Herdl lövése a kapuba vágódott: 3:1 a Man­chester javára. A 77. percben szép ferencvá­rosi támadás futott a pályán, pontosan szállt a labda Rákosi elé, aki fordulásból, mintegy 18 m-ről kapura vágta a labdát. A labda a jobb oldali kapufa mel­lett vágódott a kapuba. 3:2. A 79. percben Law lesgólt lőtt. A 84. percben szabadrú­gáshoz jutott a 16-os oldalvona­lánál a Ferencváros, Rákosi jól ívelt be, Albert alig fejelt mellé. Még két említésre méltó eset volt a mérkőzésen: a 87. perc­ben Fenyvesi dr. átadását Rá­kosi lőtte kapura, a másik ol­dalon pedig Best fejese szállt kapu fölé. Negyven éves az egri sportuszoda E­ger sportját évtizedek óta az úszás fémjelzi, a város a sportuszoda negyven év­vel ezelőtti felavatása óta szám­talan kiváló versenyzőt — köz­tük Európa-bajnokokat, olim­piai helyezetteket — adott a magyar úszósportnak, s nem telt el magyar bajnokság, hogy a dobogó legmagasabb fokán ne állt volna egri úszó. A jó öreg egri uszoda — s vele együtt a város úszósportja — jubileumra készül. A 40. év­fordulót az MTI Eger városi tanácsa és a Heves megyei Úszó Szövetség méltóképpen akarja megünnepelni, ezért jú­nius 6-án nagyszabású úszó­versenyt rendez. A 11 fő szám­ból álló versenyen rajthoz áll majd a magyar válogatott ke­ret mintegy 30 főnyi gárdája, s a legjobb egri úszók lesznek az ellenfeleik. A versenyt dr. Rózsa Sándor, a városi­ tanács titkára nyitja meg, s ezután kedves esemény következik: négy váltó áll a rajtköre. Az egyik az 1925-ben országos b bajnokságot nyert Bitskey Aladár, Bitskey Zoltán, dr. Bárány István összetételű váltó, a másik a felszabadulást követő évek verhetetlen egri vegyesváltója Válent, Pók, Ká­das összeállításban. A két ju­biláns váltót, a „régmúltat” és a „múltat” a legkisebb egri fiúkból és lányokból összeállí­tott váltók kísérik, ez utóbbiak képviselik Eger úszósportjának jövőjét. A verseny befejeztével díszes kivitelezésű „Egri Emlékérem” feliratú veretet kapnak mind­azok, akik az elmúlt negyven év alatt Eger színeiben magyar bajnokságot nyertek, és akik a város úszósportjának fejleszté­sében eredményes munkát vé­geztek. 24 pontos vereség a második mérkőzésen (Moszkva, május 31.) A kosárlabda EB moszkvai cso­portjának hétfői vetélkedése rendkívül izgalmas, érdekes mérkőzést hozott Finnország és az NDK csapatai között. Az első félidőben a finnek 28:14 arány­ban vezettek, szünet után azon­ban a német fiatalok annyira feljavultak, hogy végleg nyílttá tudták tenni a mérkőzés sorsát. Felváltva vezetett a két csapat, s amikor a mérkőzés végét je­lezték, 51:51-et mutattak az eredményt jelző számok. A hosszabbítás rendkívül kiegyen­lített játékot hozott, és a győ­zelmet a finneknek sikerült megszerezniük 63:59 arányban. Utána került sor a magyar­­román találkozóra. Románia —Magyarország 76:5211(41:19) * Vezette: Ujgue (török), Strun­ke (svéd). Románia: Demian (5), Albu (14) — Dragoche (21) — Popes­­ko (12), Novacek (10). Csere: Spiridon (4), Ionescu (10). Edző: Popescu Vasile. Magyarország: Palik (2), Rácz (12). — Lendvai (2) — Kulcsár (8), Korányi (4). Csere: Ránky (6), Tóth (5), Koczka (6), Harris (4), Fekete (3). Edző- Zsí­ros Tibor. A magyar csapat elég jól kez­dett, 6:4-re és 8:6-ra vezetett de a románok csakhamar átverték a játék irányítását. Beugráltak az átadásokba, és gyors ellentáma­dásokból egymás után szerez­ték kosaraikat. A 10. percben már 20:10 volt a javukra. Zsíros edző ekkor megpróbálta cseré­léssel feljavítani a csapat ütő­­erejét. Pályára küldte Orbait, aki elég ügyesen védekezett, de nem tudta feljavítani a csapat mezőnyjátékát. Továbbra is sok volt az eladott labda. A II. félidő elején ismét fel­lángolt a magyar csapat. Dob­tunk néhány szép pontot, de a románok nem jöttek zavarba. 62:35-nél hármas cserét hajtott végre Zsíros edző a csapatban. Tóth, Koczka és Harris állt be. Elég frissen, ügyesen mozogtak. Harrisnak volt néhány szép, si­keres tempódobása is, a romá­nok azonban minden kosárra sikeres ellenakcióval válaszol­tak. Az utolsó öt percben — bár már biztos volt a nagyará­nyú vereség — a mieink el­szántan küzdöttek azért, hogy legalább a két csapat közötti tudásbeli különbséget csökken­teni tudják. Sajnos­­ ez a tö­rekvésük is csak mérsékelt ered­ményt hozott. Mint már megírtuk, kedden az NDK, szerdán pedig Olaszor­szág válogatottjával mérkőzünk. Várszegi János ★ A-csoport: Szovjetunió—Olasz­ország 87:48 (39:27), Finnország NDK 63:59 (28:14), Szovjetunió —Izrael 88:50 (56:18), Olasz­ország—Lengyelország 78:69 (39:32). B csoport: Lengyelország— Spanyolország 82:57 (45:21), Spa­nyolország—NSZK 86:58 (44:30), Bulgária —Svédország 113:56 (61:28), Jugoszlávia—Görögor­szág 76:68 (38:32), Lengyelország —Franciaország 72:53 (28:24). A Bp. Építők háromnapos nemzetközi kerékpárversenye Háromnapos nemzetközi ver­seny előtt állnak országúti ke­rékpárosaink. A Bp. Épí­tők pén­teken, szombaton és vasárnap 556 kilométeres távon rendezi meg hagyományos Bokányi De­­zső-emlékversenyét. Az első na­pon Budapestről Bajára hajt a mezőny (180 km), szombaton Baja környékén, lesz a verseny (210 km), míg a harmadik na­pon Bajáról Budapestre hajta­nak a résztvevők (160 km). A magyar élgárda mellett négy osztrák versenyző is indul. Tornászcsapatok Alkotmány Kupája A torna szövetség az idén­­is kiírta a négyfordulós Alkotmány Kupát I. és III. osztályú férfi és női akrobatikus tornászcsapatok számára. Az első forduló férfi versenyét 5 csapat részvétel­ével pénteken bonyolították le a Va­sas Pasaréti úti torna csarnoká­ban, míg a nők küzdelmeire négy csapat részvételével hét­főn került sor. A forduló meg­lepetése , hogy az eddigi verse­nyeken kitűnően szerepelt baj­nokcsapat újpesti Dózsa csak a harmadik helyet szerezte me­g. Az első forduló eredményei: Férfiak I. osztály: 1. Szekeres (II. Dózsa) 28.7. Csapatban: 1. ÉTI 11 helyezési ponttal (Zát­­rok, Kerényi, Laskabi, Csöndör, Czingáli, Karoknai). I!!. osztály: 1. Nagy Imre (ÉTI) 28.2. Csa­patban: 1. ÉTI 6 helyezési pont­tal (Nagy, Enyedi, Nagyfaludi, Kovács). I. o. női akrobatikus torna: 1. Vasas 6 hp. (Rudolf, Takács, Zol­tán, Szathmári). Egyéniben: 1.. Szathmári Hona (Vasas) 29.1- III. o. csapat: 1. Vasas 5 hp­­(Emőd, Fillinger, Csák, Rádler). Egyéniben: 1. Csák Emma (Va­sas) 28.95. Az országos vidéki felnőtt női I. és II. osztályú egyéni tornász­bajnokságot vasárnap Ózdon rendezték. 11 sportkör 26 női versenyzője indult. I. osztály: 1. Tolnai Márta 37 9 (Pécsi VSK), 2. Tolnai Klára 37.3 (PVSC), 3. Asztalos Mária 39 (Pécsi Tanár­képző Főiskola). II. osztály: 1. Liker Magda 36 (Szegedi Tanár­képző), 2. Lenkei Katalin 35.4 (Ózdi Kohász SE).

Next