Népsport, 1965. szeptember (21. évfolyam, 174-194. szám)

1965-09-02 / 174. szám

// Űrt**5**51* JXJ* 1f A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1965. SZEPTEMBER 8. ★ Áfa 60 Ük­ér ★ XXI. ÉVFOLYAM, 114. SZÁM Óriási mezőnyök, neves versenyzők a nemzetközi vívó Balaton-bajnokságon A nemzetközi vívó Ba­l­a­ton­ba­jjnokiság, amely most hetedik alkalommal kerül megrendezés­re Siófoikon, eddig is az egyik legnépszerűbb haza­i verseny volt Népszerűsége külföldön is figyelemre méltó. Az utóbbi években is szép számban vet­tek rajta részt külföldi ver­senyzők. A mostani verseny a­zonban feltehetően minden ed­digi elődjén túltesz. A külföldi nevezéseknek nagy lökést adott az Universiade, amelynek befe­jeztével a külföldi vívók közül na­gyon sokan itt maradtak, és beneveztek a Balaton­­bajnokságra. Jelenleg a külföldi és a hazai versenyizőgárdának mintegy fe­le érkezett meg Siófokra. Itt van például a szovjet válogatott Ha­­barov vezetésével, mindössze két tőrvívójuk és két kard­vívó­juk utazott haza, az Universiade után. Megérkeztek a kubaiak, a franciák, többek között a két Rodochanachi van a csapatuk­ban, itt vannak az olaszok La­­raggionével, a női tőröző Fis­soréval, azután Salvadoréval, Mantanóval és a párbajtőröző Pavesival. Az NDK vívói többek között a világbajnoki helyezett párbajtőröző Melzig, a tőrvívó Dirnike, a kardozó Horn­­kohl képviseli. Az NS­ZK­ből kilenc egyesület 14 vívót nevezett, közülük itt van már az olimpiai helyezett Brecht, az Un­iver­s­iadén is jól szerepelt Wellrhann, a világ- és olimpiai bajnok Heidi Schmiedt, az Uni­­versiade női t­őrversenyének harmadik helyezettje volt leg­utóbb, továbbá a két Hoffmann lány. A külföldi részvevő orszá­gok listája: Svájc, Anglia, Kanada, Egyesült Államok, Kuba, NDK, NSZK, Fran­ciaország, Japán, Olaszország, Belgium, Ausztria, Szovjetunió, Lengyelország. A magyar vívók 12 budapesti és 22 vidéki egyesületet képvi­selnek, összesen mintegy 300 vívó érkezett meg már Siófokra. A mieink közül a nevesebbek: Kamuti Jenő dr., Mendelényi dr., Nemere Zoltán, Kulcsár Győző, Schmiedt Pál, és nem érkezett ugyan ide, de a nevezési listán szerepel Horváth Zoltán kard­ví­vó-világbajnokunk neve is. Ami a nevezési listákat illeti, például ifjúsági világbajnokokból egy egész tekintélyes csoport rakha­tó össze: Lordki­panidze, And­riadze, Koreljova, Maróth, Nagy Zsolt, Wojchiechowski, Salvadori, és ide sorolható még Mendelé­­nyi és Horváth Zoltán is. Az idő pillanatnyilag kedvező a verseny megrendezésére, ame­lyet 14 páston egyszerre bonyo­lítanak le, és csak a döntői­ket viszik át a siófoki szabadtéri színpadra. A verseny a férfi tőr­vívással csütörtökön reggel kez­­­dődik. A- t­ A Dózsa-atléták 9 ponttal legyőzték a Gwardia válogatottját Medovárszky 209 cm-re javította a magasutszó-csúcsot, Zsivótzky 69.46-ot dobott — Távbeszélő-jelentésünk —* (Krakkó, szeptember 1.) Ked­den kellemes és a verseny ele­jétől eltekintve, szélcsendes idő­ben kezdődött meg a Wisla-pá­­lyán a Gwardia és a Dózsa egyesületek atlétaválogatottjai­­nak viadala. A Dózsa atléták a 14 órás fárasztó autóbuszuta­­zás ellenére jól szerepeltek, és az első napon egypontos (73:72) vezetést szereztek. Egyénileg ki­emelkedően szerepelt Zsivótzky, öt érvényes dobása mind 68 m felett volt, és Kleibertté, Stugner derékrándulás­s­al in­dult. A férfiszámokban­ a len­gyelek voltak fölényben. Férfiak. 100 m: 1. Zielimski (G) 10.5, 2. Jaworski (G) 10.7, 3. Rábai (D) 110.9. 400 m: 1. No­­wako­wsk­i (G) 48, 2. Istóczky (D) 48.2, 3. Jedrzejczyk (G) 49.4, 4. Horváth L. (D) 49.6. 1500 m: 1. Pamuki (D) 3:50.8, 2. Kiss Gy. (D) 3:31.9, 3. Milewskii (G) 3:52.2. 110 m gát: 1. Muzyk (G) 15, 2. Bialas (G) 15.2, 3. Titkos (D) 16. Ellenszél. 4x100 m: 1. Gwardia 41.8, 2. Dózsa 42.7. Tá­voli: 1. Zászló (D) 719, 2. Juc­­kiewicz (G) 713, 3. Ma­rgitics (D) 701. Rúd: 1. Ptak (G) 485, 2. Sziacka (G) 425, 3. Perlaki (D) 390. Kalapács: 1. Zsivótzky (D) 69.46, 2. Eckschmidt (D) 61.96, 3. Suchon (G) 54.86. Pontverse­nyen kívül: Lovász (D) 61.84. Nők. 100 m: 1. Heldt (D) 12,3, 2. Kispálné (D) 12,4, 3. Misterek 16, 12,5. Ellenszél. 400 m: 1. Sobiesska (G) 58.2, 2. Majcijews­­ka (G) 58.4, 3. Zsilák (D) 60. 4 X100 m: 1. Dózsa 48.3, 2. Gwardia 49. Magas: 1. Noworyta (G) 160, 2. Czapalainé (D) 155. Diszkosz: 1. dr. Kleiberné (D) 55.97, 2. St­ugn­er (D) 52.01, 3. Rykowska (G) 50.61. Gerely: 1. Hat­vári (D) 40.78, 2. dr. Kleiber­né (D) 40.11. A szép idő szerdán is kitar­tott. A Dózsa-atléták a második napon igen jól küzdöttek és vé­gül 9 pontra növelték előnyü­ket. Nagy része volt ebben a 200-asok váratlan kettős sikeré­nek, Nagy I. szép győzelmének és Istóczky jó futásának, aki a 4x400-as váltóban kezdőember­­ként 47.8-cal vezetést szerzett és ezt a többiek tartani tudták. A magasugrásban Medovárszky János kicsit fáradtan is második kísérletre átugrotta a 209-es csúcsmagasságot és utána még a 211-gyel is kétszer megpró­bálkozott. Egyéni csúcsot ért el Zsivótzky (diszkosszal) és Zsilák, kellemes meglepetést szerzett Krasznai, a női távolban pedig Kispálné az idei legjobb magyar eredménnyel győzött. Férfiak. 200 m: 1. Istóczky (D) 21.4, 2. Rábai (D) 21.9, 3. Jaworski (G) 21.9. 800 m: 1. Nagy I. (D) 1:50, 2. Wojcsik (G) 1:50.5, 3. Sadowski (G) 1:53.4. 3000 m: 1. Kiss Gy. (D) 8:22.2, 2. Pamuki (D) 8:26.4, 3. Pucker (G) 8:28.8. 400 m gát: 1. Ma­jewski (G) 53, 2. Kolejwa (G) 53.7, 3. Ringhoffer Zs. (D) 55.2. 4x400 m­: 1. Dózsa (Istóczky, Rá­bai, Horváth, Nagy I.) 3:14.7, 2. Gwardia 3:15.7. Magas: 1. Me­dovárszky (D) 209, országos csúcs (régi: 208 Noszály, 1962), 2. Szwa­rtczowski (G) 195, 3. Szekeres (D) 195. Hármas: 1. Pulawski (G) 15.91, 2. Czapalai (D) 14.59, 3. Füzesi (D) 14.34. Súly: 1. Komar (G) 17.41, 2. Szlomba (G) 16.22, 3. Zsivótzky (D) 15.46. Diszkosz: 1. Kloc­kowski (G) 51.36, 2. Zsivótzky (D) 50.80, 3. Kövesdi (D) 49.38. Gerely: 1. Krasznai (D) 76.73, 2. Dembowski (G) 66.95, 3. Zaru­­bay (D) 65.92. 3000 m akadály: 1.­­Zaluska (G) 9:01.2, 2. Fus (G) 9:07.2, 3. Máté (D) 9:19.8, 4. Nagy K. (D) 9:29.8. Nők. 200 m: 1. Heldt (D) 25, 2. Misiarelli (G) 26.3. 800 m: 1. Zsilák I. (D) 2:10.6, 2. Ka­l­ie­czu­k (G) 2:19.2. 80 m gát: 1. Gierczak (G) 11.2, 2. Páert (D) 12.2, 3. Soibows­ki (G) 12.2. Tá­vol: 1. Kiépülne (D) 604, 2. No­woryta (G) 572. Súly: 1. dr. Klei­berné (D) 14.75, 2. Mikuss dl­. (D) 14.69, 3. Ciarkowska (G) 13.78 . Az összesített pontversenyben: Dózsa-válogatott­­— Gwardia-válo­gatott 163:154. A Dózisa csapata péntekiéin es­te érkezi­­k haza. Győző Gábor Két ór úszóvilágcsúcs­­ egy óra alatt Az NDK úszói két világcsú­csot állítottak fel Lipcsében egy óra leforgása alatt. A 4x110 yar­­dos férfi vegyesváltó 4:05.4-ra javította a Szovjetunió váloga­tottja által 1964. április 10-e óta tartott 4:08-as világcsúcsot. Rész­idők: háton Kuncze 1:02.4, mel­len Henninger 1:09.5, pillangó­ban Gregor 56.6, gyorson Wie­gand 54.9. A másik világcsúcs a 4x110 yan­dos férfi gyorsvágóban szü­letett: a Gregor (54.6), Somm­er (55.3), Poser (54.6), Wiegand (53.7) összetételű váltó 3:3811-re javította az Egyesült Államok váltójának ez év augusztus 21- én Gairdiffban felállított 3:41.7- es világcsúcsát. És a folytatás: Lipcsében szerdán délután a 110 yardos férfi gyorsúszásban Frank Wiegand 53.7 mp-es ered­ményével 2 tized másodperccel túlszárnyalta a eikót Bobby McGregor tavaly augusztusban felállított világcsúcsát. Wiegand feje ugyanakkor NDK-rekord 100 méterre és egyben a hato­dik legjobb eredmény a világon ez­en a távon! A 220 yardos férfi mellúszásban Egon Henn­ínger 2:30,6-ra javította a szovjet Pro­­kopenko 1964. április 10-én Blackpoolban felállított 2:31,4 es világcsúcsát. (MTI), . ., , ­ I­gaz, hogy még csak kezdeti lépéseket tet­tünk az utánpótlás­­nevelés rendszerének megvalósításában, de az eredmények már eddig is vitán felüliek. Sportági­­ és általános sportszak­emberek elismerő véle­ményt alkottak a kivá­­lasztóversenyekről, a se­regszemlékről, a megyei és központi nyári sport­táborozásokról, a sport­iskolák egyre erősödő há­lózatáról, az iskolai sportélet megszilárdulá­sáról. Olyannyira, hogy idei eredményeinkre már élénken reagált a külföld is. Hosszú idő után egy korábbi határozat követ­keztében remélhetőleg megoldódik a sok nagy eredményt elért magyar élsport megfelelő után­pótlása. Vannak azonban, még a sportélet lüktetésében élők közül is olyanok, akik ezeket a tényeket egyszerűen nem veszik tudomásul. Laptársunk, a Népszava „Vélemény” cí­mén, az Universiade ese­ményei kapcsán lényeges változtatást követel sport­­szervezetünkben az után­pótlás jobb nevelése ér­dekében. Javasolja, hogy az iskolát tegyük sport­­mozgalmunk alapjává. Valószínű, hogy az írás megjelenésére nem ke­rült volna sor, ha a cikk­író tájékozódik az után­pótlás nevelése érdeké­ben tett újszerű és nagy­szabású intézkedésekről. Közismert ugyanis, hogy az utánpótlás-nevelés egységes rendszerében je­lentős feladat hárul tan­intézeteinkre is. • Ismételten hangsúlyoz­zuk: e téren az idei ered­mények csak kezdetiek, mégis rendkívül figye­lemre méltóak! És ezek következtében nemcsak, hogy elképzelhető, de szinte biztosítottnak lát­szik: a tehetséges ma­gyar fiatalok a jövőben is tartani tudják majd a nemzetközi sportéletben elfoglalt helyünket.­­"K­edden és szerdán még tovább nőtt az érdek­lődés a magyar— osztrák találkozó jegyei iránt. Szerdán este, a Sportjegyiroda bezárása után közölték: a jegyek kétharmad része fogyott el eddig. Utána még ezt mondták: éppen most akartunk megfogalmazni egy hirdetést arról, hogy szombaton és vasárnap hol és hogyan lehet még jegyet vásárolni, de az­után felmerült a gondo­lat, hogy ezzel még vár­junk, hátha a hét végén már nem is lesz jegy... mai nap. 1­ 4 nézőmérkőzés a 4 válogatott találkozó előtt Vasárnap délután a Népsta­dionban az osztrákok ellen játssza a VB-selejtező vissza­vágó mérkőzését a magyar vá­logatott labdarúgó-csapat. A két szövetség vezetői — a ha­gyományoknak megfelelően — ezzel párhuzamosan megren­dezik a B-, az utánpótlás és az ifjúsági együttesek találkozóit is. Szerdán mind a négy válo­gatott csapatunk edző­mérkő­­zést vívott. Ezekről számolnak be a tudósításaink. A­ vál­ogatott keret- Ganz-MÁVAG 6:2 (1:0) A nagy­közönség egy kicsit meglepte a Ganz-MÁVAG ren­dező gárdáját. Csak néhány he­lyen lehetett jegyeket kapni, a közönség pedig sűrű sorokban áramlott a pálya felé. Ismétel­ten erősítést kellett küldeni a kapukhoz, de ezzel meggyen­gült a belső erő, így az előírá­sokat megszegve­­ sokan he­lyezkedtek el az egyik kapu mögött, továbbá a játékosok és az edzők részére fenntartott helyeken is, de azért különö­sebb probléma nem volt. A sportkör vezetői elégedettek le­­hettek, mert a mérkőzés meg­kezdésekor legalább 10 000 em­ber köszöntötte a pályára lépő csapatokat. Farkas (Pusztai, Kelemen) já­tékvezetői hármas közreműkö­désével az alábbi összeállítás­ban kezdett a két csapat. A­ válogatott: Gelei — Mátrai, Mészöly, Ihász — Mathesz, Sí­pos — Farkas, Be­ne, Albert, Fis­tér, Fenyvesi dr. Ganz-MÁVAG: Száger — Mo­nostori, Pruzsin­szki, Szedlák — Seprűs dr.. Muzsli­ — Molnár II, Dinopulosz II, Dinopulosz I, Molnár I, Novák. Megírtuk már, hogy a Ferenc­­váro­s egy nappal később érke­zett haza Budapesti­e a terve­zettnél, így a válogatott csapat nem tudta megtartani a keddre előirányzott taktikai jellegű két­­kapus edzését. Pedig hogy mennyire szükség lett volna er­re, az megmutatkozott ennek a nyilvános ed­zőmé­rkő­zésnek az Fc-Zeő n­e­gyed órá t­ájban. Hosszú per­cek teltek el a tájékozódás, a társak keresése jegyében. A rossz átadások felhozták az el­lenfelet, és Dinopulosz­­ kitörése volt az előkészületi mérkőzés el­ső eseménye. Nem volt gyors az iram, a játékosok szemmel lát­hatóan óvatosan játszottak, ügyeltek a saját maguk és az ellenfelek testi épségére. A vá­logatott csapat játéka nehezen bontakozott ki, mert az első fél­időben Albert csak osztogatott, a többiek pedig élesen ellenté­tes felfogásban, mindent egyedül akartak megoldani. Szólózni pe­dig, az összeütközéseket gondo­san kerülve , nem lehet! Far­kas, Fenyvesi és Bene többször is messziről ellőtte a labdát, de az irányzékokkal baj volt. A 30. perctől kezdve kapu­jához szegezte ellenfelét az osztrákok ellen készülő vá­logatott csapatunk, de a MÁVAG-csatárok idejében hátrahúzódta­k, s a védelem számbeli fölényének a biztosítá­sával egyelőre megúszták gól­­ nélkül. A 40. percben futott az első szép, korszerű támadás a pályán: Mathesz, Fister és Al­bert lábán vándorolt megállás nélkül a labda, s a végén Feny­vesi dr. 18 méterről a felső­­ kapufát találta el. Közvtetlen­ül ezután megszületett az első gól is. Sípos hosszú labdájával Be­ne faképnél hagyta a védő­ket és 10 méterről a kapu közepébe helyezett, 1:0. A szünetben Bárót­ Lajos szö­vetségi kapitány mindenekelőtt nyugodt játékra hívta fel a já­tékosok figyelmét. Biztatta őket, hogy mozogjanak többet, keres­sék egymást az átadásokkal, az egyéni megoldások helyett pró­bálják meg gyors összjátékkal zavarba hozni a MÁVAG védel­mét. A válogatott nem cserélt. A Ganz-MÁ­VAG alaposan meg­változtatott együttessel állt ki a második 45 percre: Száger — Takács, Pruzsinkszki, Szed­lák — Balogh, Muzslai —■ Molnár II, Verebes, Dinopulosz I, Tímár, Szőlősi. A kezdés után Albert nagysze­rű cseleikkel játszotta tisztára magát, de Száger négy lendület­tel kifutott a kapujából és a­ kö­zép­csatár —­ hogy elkerülje az összeütközést — otthagyta a labdát. Az 50. percben Mathesz példát mutatott a csatároknak. Ben­év­el össze­játszva kiugrott, ds közelről a ba­l sarokba lőtt, 2:0. Ezzel megkezdődött a gólok so­rozata. Nyolc perc múlva egy ,, zsongl­őr mutatvány” után — Albert alányúlva, ejtett labdával szöktette a tőle 3 méterre álló Benét — s háromra nőtt a válo­gatott góljainak száma. Bene be­adását Fenyvesi értékesített©, majd Fister nagyszerű kapáslö­vése aratott megérdemelt tapsot. Az ötödik gólt is Bene rúgta, a felfutó Ihász mértani pontosságú­­ beadásából, majd a Ganz-MÁ­­VAG percei következtek. Lendü­letes támad­ásokból Dinopulosz I­I kétszer is bevette Gelei kapuját, é­s végül közvetlenül a lefújás­­ előtt Fenyvesi dr. beállította a­­ végeredményt.­­ Röviden összefoglalva: a második fél­időbeli játék már­­ inkább kielégítő volt. Nemcsak­­ az öt gól miatt, hanem mert­­ ekkor már láttunk néhány kor­szerű, gyors kezdeményezést, pontos beadást és lövést. A csatárok és a fedezetek is , többet­ mozogtak, tudatosabban keresték egymást a labdákkal. A Ganz-MÁVAG együttese min­den szempontból megfelelő edzőtársnak bizonyult. B-válogatott keret­Ikórus 8:0 (5:0) Mátyásföld, Ikarus-pálya. V: Mike. B-válogatott: Varga — Bakos, Dunai, Kincses — Tus­singer, Vági —­ Szurom­, Pus­kás, Varga Z., Korsós, Zám­ibó. Ikarus: Wolf Sz­alai, Szász, Hofflm­annn. — Tóth, Lauskó — Molnár, Verbe­vezki, Bodó, Szö­rny­i, Rancs­ik. Cak negyed óra után len­dült játékba a B-válogatott. A 4 — 2 — 4 -es s­z­is­z­t­ém­ában­­ját­szó együttes több, villámgyors támadást vezetett. Az első ne­­gyedórában több, nagy hely­zet maradt kihasználatlanul a hazaiak kapuja előtt. A 17. percben született meg a B-válo­gatott vezető gólja, Puskás— Korsós támadás befejezéseiként Korsós lőtt a hálóba. 1:0. A 26. percben Szurom­i volt eredmé­nyes, majd a 30. percben is­mét Korsós növelte a gólok számát. 3:0. A 37. percben Kor­sóssal szemben szabály­talan­­kodta­k a 16-oson belül, 11-es. A büntetőt Puskás értékesítet­te. 4:0. A 43. percben Puskás a gólvonalról emelt kapu fölé egy labdát. Egy perc múlva viszont javított. 15 m-ről lőtt gólt. 5:0. Egymás után fu­tottak a B-válogatott keret tá­madásai, a hazaiak ritkán ju­tottak szóhoz. Szünet után a B-válogatott ka­pujába Takács állt be, Kiss lett a jobbhátvéd, Varga Z. ehelyett pedig Komora jött be. Az Ika­rusnál szóhoz jutott ebben a játékrészben Rozsos és Száll. Az 55. percben Komora lőtte a hatodik gólt. A 65. percben Zám­bó a kapufát találta el. Eb­ben a játékrészben már nem volt olyan folyamatos a csapat­játék, de így is elég sok hely­zetet dolgoztak ki a válogatot­tak. A 70. percben Tussinger, a 72. percben pedig Puskás volt eredményes. 8:0. Tíz perccel a befejezés előtt Zám­bó megsé­rült és elhagyta a pályát. Kez­dés után negyed óráig bizony akadozott a csapatjáték. Ezután belelendült a B-keret, több for­más, gyors, korszerű támadást vezettek. Szünet után már lé­nyegesen kevesebbet mozogtak a válogatottak, nem volt már olyan gördülékeny, folyamatos a csapatjáték. Az Ikarus lelkes, sportszerű ellenfél volt. A mérkőzés után Volentik edző elmondotta, hogy az oszt­rákok ellen szombaton Salzburg­ban minden bizonnyal az első félidei csapat kezd, annyi vál­toztatással, hogy Molnár lesz a jobbszélső, lendülettel rohamozott, és a 12. percben Szűcs L. 18 méterről lőtte az első gólt 2 perc múlva Sebes szép elfutás után beadott,­­ Szűcs A. közelről a hálóba lőtt, 2:0. A 17. percben védelmi hi­bából Katona szerezte a Harma­dik gólt. A 23. percben Németh 16 méterről nagy gólt lőtt 4:0. A félidő utolsó perceiben a ha­zaiak kapuja előtt pattogott a labda, és tömörülés után Ka­tona a hálóba lőtt, 5:0. A II. félidő góllal kezdődött. Varsányi II 18 méteres szabad­rúgása elé nem álltak sorfalat, s a kapus tehetetlen volt a lö­véssel szemben. 6:0. Az 53. percben Németh nagy lövését Sáfrány először kiütötte, a kö­zépcsatár azonban másodszor már nem hibázott. 7:0. A kö­vetkező percekben a kalocsai kapus 3 szép védését tapsolta meg a közönség. A 76. percben Németh ugrott ki és nagy gólt lőtt. 8:0. A 87. percben Vatai erős szabadrúgása Hajdúról a hálóba pattant. 8:1. Az utolsó előtti percben Básti éles szögből lőtte az utolsó gólt. 9:1. Az első tizenöt perc után az utánpótlás-válogatott lendüle­tesen, gólra törően, többször lát­ványosan játszott. A védelem magabiztos volt, az első félidő­beli fedezetpár játszott jobban, a csatárok a jó játék ellenére sok helyzetet kihagytak. Egyéni­leg Vellai, Szűcs L., Németh, Básti és Katona játéka emelke­dett ki. A hazaiak közül Sáf­rány, Tóth, Páncsics és Sípos I játszott jól. Ifjúsági válogatott- Fővárosi Autóbusz 6:1 (2:0) Lehel utca, V: Soós T. Ifjúsági­­ válogatott: Bús (Tasarádi) — Vá- I­ri, Molnár (Balogh), Fejes —■ Solymosi, Vidáts (Solti)) — Sze­ I­ke, Kocsis, Márttha, Kacsai (Fa-­ S­zekas), Gáspár.­­ Az első perctől kezdve igen lendületesen, frissen játszott az ifjúsági válogatott, és az egész mérkőzés folyamán irányította a játékot. Különösen a csatárok mozgása volt örvendetes. Kor­szerűen, sok helyváltoztatással­ közelítették meg jó képességű NB­H-s ellenfelük­­kapuját, és a kapura lövésekkel, sőt a gólok­­­kal sem fukarkodtak. Nagyon jó benyomást kel­tettek az ifik. Csak a folytatás is ilyen legyen. G: Szőke (2. egyet 11 esből), Kar­sai, Kocsis, Sólymosa, Fazekas, ül, Keszei. (MTI) 1 1 Utánpótlásválogatott- Kalocsai Kinizsi 9:1 (5:0) Kalocsa, 2000 néző, V: Vén. Utánpótlás: Lanczkor (Hajdú) — Vellai, Csordás, Horváth — Ju­hász (Szűcs L.), Szűcs L .(Lieb­­huber) — Sebes (Szűcs A.), Var­sányi II, Németh, Szűcs A. (Básti), Katona (Héger). Kalocsai Kinizsi: Sáfrány — Kollár (And­rás II), Tóth, Bálint — Vatai (Rossz), Páncsics ~ András I, Farkas, Dobics (Vatai), Sípos I, Miskei (Kollár). A Kinizsi az első 15 percben jól tartotta ma­gát, utána az Utánpótlás nagy Másfélórás edzést tartott az osztrák labdarúgó-válogatott Az osztrák labdarúgó-váloga­tott rendkívüli alapossággal folytatja előkészületeit a vasár­napi budapesti világbajnoki se­­fejtező mérkőzésre. A délelőtti órákban az AC Baden sporttele­pén Edi Frühwirth másfélórás igen komoly terhelésű edzést ve­zetett le labda- és témagyakor­­lato­kk­al, s erőteljes futásokkal. A keret valamennyi játékosa ki­tűnő benyomást keltett,­­már ami a friss­ességet és az erőállapotot illeti. Délután az osztrák labdarúgó válogatott keret Wiener Neu­­sta­dtba utazott, hogy megtekint­­­se az osztrák kupagyőztes Wie­ner Neustad­t és a román Stii­nta Kolozsvár mérkőzését. Az oszt­rák futba­l­list­áknak nem­ sok örömü­k telt a mérkőzésből, mert a román csapat 1:0 (0:0) arányú győzelmet aratott a Kupagyőz­tesek Európa Kupájáért játszott találkozón. Hétezer néző előtt a jo­bbszélső Ivancsu­k szerezte a mérkőzés egyetlen gólját a 70. percben. A visszavágó október 6-án lesz. Közben Edi Frühwirth öröm­mel nyugtázta a­z innsbrucki je­lentést, amely szerint a Bayern München ellen megsérült Fraydl állapota jelentősen javult, és a kiváló kapus vállalta a magya­rok elleni B válogatottságot, így a 4—2—4-es rendszerben kiálló B csapat összeállítása: Fraydl — Breitsenfel­der, Pichler, Stamm, Pumm — Blu­tsch, Hasi­ — Wol­­ny, Flögel, Repitsch, Macek. Tar­talék: Kitzmüler, R. Cejka, Bauer és Geyer. (MTI) Tizenegy ország kerékpárosai az idei Mecsek Kupán Az idén rendezik meg hatodik alkalommal a Mecsek Kupa nem­zetközi országúti kerékpáros viadalt. A szeptember 10 és 12 között sorra kerülő verseny elő­készületeiről szerdán sajtótájé­koztató keretében Tóth István­, a szervező bizottság főtitkára szá­molt be. A nevezések alapján tizenegy ország közel 100 ver­senyzője méri össze erejét a há­romnapos viadalon. Tizenkét külföldi, két-két jugoszláv és csehszlovák, továbbá egy-egy osztrák, francia lengyel, NDK- beli, olasz, román, svájci, bol­gár és tizenhárom magyar egyesületi csapat­­-indul. A ver­seny össztávja 362 km. Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés Lokomotív Stendal— Ózdi Ko­hász 2:0 (1:0). Stendál, 1600 né­ző. Ó­zdi Kohász: Balogh — Ko­vács, Frenkó, Temesvári. (Budai) — Várallyai, Murányi (Borbás). — Borbás II, Zalai, (Széleé), Lutz, Szendrei, Fükő.

Next