Népsport, 1966. február (22. évfolyam, 22-41. szám)

1966-02-01 / 22. szám

Újabb három ország jelentkezett az atlétikai EB-re mmmmmmmmmmm­ A Budapes­­ten sorra be- X w rülő VIII. at-Ulli 'feN?­létikiad Euró-VIII. jlw­pa-bajnokság előzetes je­­len­tikezései A március utolsó ..in J napján, te-ATLÉTIKAI hát két hónap g B múlva zárul­— ——— nak le. A leg­iai szövetsé­gek azonban már most egymás után értesítik a szervező bi­zottságot a meghívás elfogadá­sáról. Az elsőnek jelentkezett Olaszország, majd a Szovjet­unió után újabban három or­szág, Írország, Liechtenstein és Málta jelentette be atlétáinak budapesti indulását. Az atlétikai EB események iránt érthetően nagy édeklődés nyilvánul meg Európa-szerte. A sportkedvelő turisták ezrei ké­szülnek Budapestre, hogy a nagyszabású atlétikai viadal szemtanúi lehessenek. A kül­földi társasutazásokait az IBUSZ partneri irodái szervezik. A szomszédos szocialista orszá­gok társasutazásai mellett tíz nyugati országban folyik a je­gyek árusítása, a társasutazá­sok szervezése. A hírek sze­rint az NSZK-ban, Franciaor­szágban és Angliában közel ezer bérletjegy talált eddig gaz­dáira. ATLÉTIKAI E­B ■UDAPEST-1966 ■UDAPEST196Ó Hétfőn az utolsó két alpesii számban avattak bajnokot Ga­lyatetőn az országos síbajnok­ság során. Kora délelőtt a nők kétfutamos m­ű­les­i­kló-baj­noks­á­gát rendezték meg A verseny hazai esélyese a sokszoros baj­nok Kővári Károlyné volt, aki ezúttal is igazolta képess­­égeit, és elnyerte a bajnoki címet. Kis híján sikerült legyőznie az oszt­rák Hauslankot. Ez­zel a győ­zelmével 0 ponttal az alpesi ösz­­szetettben is az első helyen vég­zett, és ezúttal ötvenedik (!) baj­noki címét szerezte meg. A férfiak pénteken elballasz­­tott lesiklására is ezen a napon került sor. A múltkori tapaszta­latokból okulva, most viszont túlzottan óvatos pályát jelölte­k ki a versenyre, szokatlanul sok, 13 kapuval. (Több kapu volt, mint a nők lesiklóversenyén, pe­dig most a hó sem volt olyan gyors, mint a pénteki napon.) A legjobb időt Gubacsi Gábor érte el, és ezzel a Honvéd újabb bajnoki érmet könyvelhetett el magának. Az alpesi összetettben a két szám után esélyes Bartus Miklós (SBp. Honvéd) biztosan nyerte meg a bajnokságot. Csa­patban­ a MAFC fiatal gárdája bizonyult a legjobbnak és hó­dította el nagy küzdelemben az elsőséget az újpesti Dózsa és a Bp. Honvéd előtt. Az alpesi ösz­­szetett csapatban viszont ugyan­csak a Bp. Honvéd diadalmas­kodott. Itt jegyezzük meg, hogy a hétfői számunkban megjelent eredmények között az óriásmű­­lesiklásban a 2—3. helyen vég­zett holtversen­yben (1) Moritz András (Bp. Előre) és Gu.bacsi Gábor ((Bp. Honvéd) 70.54 má­sodperces idővel). Nők Műlesiklás (14 induló, 500 m, 160 m szintkülönbség, 49 kapu). Bajnok: Kővári Károlyné (Bp. Előre) 85.37 (44.00 , 41.37), 0 pont, 2. Fekete (J DVTK) 92.47 (47.57 , 44.90) 43.07 pont, 3. Mo­­rótz (Bp. Előre) 99.11 (54.83, 44.28), 79.20 pont, 4. Lansziák (Bp. Előre) 99.45 (54.73, 45.72), 80 90 5. Orphanidesz (Bp. Előre) 105.15 (57.99, 47.16) 107,89. 6 Mikoláné (MAFC) 111.58 (57.07, 54.51), 136.58. Csapatban baj­nok: Bp. Előre (Kőváriné, Mo­ritz Lorettáék) 160.10, 2. MAFC 547.39. A nemzetiközi verseny­ben: 1. Renáta Hoveluwka (LSV Wien) 85.09 (40.88, 44.21), 2. Kő­­vári­né, 3. Fekete. Alpesi összetettben. Bajnok: Kővári Károlyné (Bp. Előre) 0 pont, 2. Lanstiák (Bp. Előre) 167.68, 3. Jausa (Bp. Előre) 302.92, 4. Fekete (DVTK) 310.64, 5. Moritz (Bp. Előre) 345.16, 6. Grfier (Bp. Honvéd) 374.87. Csa­patban bajnok: Bp. Előre (Kő­váriné, Lanstiák, Moretz) 470.60, 2. MAFC 1954,71. Férfiak Lesiklás (05 toduló, 100 m, 320 m sztárkülönbség, 13 kapu). Bajnok: Gubacsi Gábor (Bp. Honvéd) 46.70 . 0 pont, 2. Bán­tus (Bp. Honvéd) 48.25, 22.26 pont, 3. Rieth (MAFC) 46.46, 24.90, 4. K­­ly (Bp. Honvéd) 49.18, 34.34, 5. Detre Zs. (MAFC) 49.24 , 35.11), 6. Havas (MAFC) 49.54, 38.82. Csapatban bajnok: MAFC (Rieth, Detre Zs., Havas, Scharbert, Gönczi)* 249.58, 2. Újpesti Dózsa 250.14, 3. Bp. Honvéd 250.73. A nemzetközi versenyben: 1. Gubacsi Gábor, 2. Bartus, 8. Rieth, 4—5. Hly és Rocch (olasz, SC Torino) 49.18, 6. Detre Zs. Alpesi összetettben bajnok: Bartus Miklós (Bp. Honvéd) 22.26, 2. Rieth (MAFC) 41.65, 3. Gubacsi (Bp. Honvéd) 47.08, 4. Gazdag (Újpesti Dózsa) 73.99, 5. Németh G. (Újpesti Dózsa) 79.30, 6. Havas (MAFC) 103.47. Csa­patban bajnok: Bp. Honvéd (Bartus, Gubacsi, Hly) 243.56, 2. MAFC 257.65, 3. Újpesti Dózisa 300.95. vízió összesen négyszázkilenc munkatársa teljesíti kedves és hálás kötelességét, tudósít a műkorcsolyázók fesztiváljáról. A nőknél Kővári Károlyné, a férfiaknál Kartus Mik­ós diadalmaskodott ­ MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1966. FEBRUÁR 1. ★Ára: 60 fillér ★ XXII. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK TÁVBESZÉLŐ-JELENTÉSE: Kis város nagy eseményre készül (Pozsony, január 11.) A meg­állapítással mindenki egyetért­het. A több milliós metropoli­sokhoz képest a maga szerény háromszáz­ezer lako­­­­sával való­ban kis vá­­rosnak tűnő . Pozsonyban igazán nagy az esemény: a műkorcsolyázó EB részvevőit látja vendégül. Az esemény nagyságához sem férhet vita. Szerda estétől huszonhárom or­szág televíziós nézői válnak a műkorcsolyázók küzdelmének szemtanúivá. A külföldi és csehszlovák sajtó, rádió és tele­Az első rekordról tehát az új­ságírók gondoskodtak. Tizenöt országból százkilenc részvevő Az indulók együtt várnak, a főtéren épült, régi Carltom­­szálló az otthonuk. A virágcsok­rok áltat felszerelt fogadó bizott­ságira derekra is munka várt az elmúlt napokban. A hétfőn reggel tartott tájé­koztató alkalmával tizenöt or­szág százkilenc versenyzőjének indulását jelentették be. Az egyes számokban a következő a helyzet. Nők: 23 (Moszkvában 20), férfiak: 18 (16), páros 19 (15), jégtánc 15 (15). Esélyesek és újoncok Az esélyesek a várakozásnak megfelelően mind itt vannak. A tavalyi élgárdából csak a Ro­mán-testvérpár, a szőke Éva és a mosolygós Pavel jégtánckettős és a mindig oly ideges Calmat hiányzik. A nőiknél Regina Heit­­zer a hírek szerint öt kilót adott le, hogy ugrásait iemét régi könnyedségével tudja vég­rehajtani. Gabriella Seifer­,ez bi­zonyára némi németes ,,zweck” pesszimizmussal (áliborúlátással) háromfordulatos Rittbergere el­lenére csak a harmadik helyre várják. A férfiaknál a fiatalok — az ugyancsak bécsi Schwartz el­tiltása után, visszatért Borg­­halrdt és az Amerikában felké­szült, rendkívül beharangozott Pára — aligha nehezítheti meg a védő Danzar dolgát. Jég,tánc­ban a moszkvai ezüstérmes Sawbridge, Hickinbottom­ pár szétvált, Janet Sawbridge új párja, John Lane oldalán bizo­nyára kénytelen lesz átadni az elsőséget a fiatal Towler, Ford­­kettősnek. Párosban a bajnok­ság igazi csillagának, a Prota­­popov házaspárnak győzelmét senki sem veszélyeztetheti. Ilyen eredménnyel zártam hétfő délelőtt a nemzetközi je­ges közvélemény körében vég­zett rövid közvélemény-kutatá­somat. Érdekes, hogy a már eldöntöttnek vélt bajnoki cí­mek mellett jóval nagyobb küz­delmet várnak a helyezésekért, és inkább a most igen, szép számmal induló újoncok bemu­tatkozását és a m­ár ismert fia­talok fejlődését kíséri nagyobb érdeklődés. Nagy küzdelem a Téli Stadionban A pontos menetrend szerint közlekedő piros különautóbuszi­­szal a parktonbeli főhadiszállás­ról alig negyed óra alatt ki le­het érni a tizenkétezer nézőt befogadó Téli Stadionba. A baj­nokság előtti utolsó edzéseiket tartó versenyzők pontos beosz­tás alapján reggel nyolctól éj­jel 111-ig megszakítás nélkül megszállva tartják a fedett csarnokot, és a mellette épült nyitott pályát. A vasárnap dél­ben érkező magyarok átlagban háromszor jutnak edzéslehető­séghez a kedd reggeli nyitá­nyig. Délelőtt Almássy iskolá­zott Gerschwiter mester irányí­tására,­ szabadiban a Csordás, Kondi-kettős, teremben a két táncospár gyakorolt. Később a beosztás szerint a Protopopov házaspár siklott a jégen. Látta már a Saturnust? — kér­dezte később a már civilbe öltö­zött Oleg, Tették Elemér dok­tortól. — Láttam és tetszett, gratulá­lok — válaszolta a nagy népsze­rűségnek örvendő szakvezetőnk. A Saturnus névre keresztelt halálforgás lényegében a régihez hasonlít, csak Ludmilla külső lá­bon, de belső éllel végzi. A jég valamennyi bajnoki címét Moszk­vában őrző Olegék emellett is tovább gazdagították műsorukat. — Hogy vannak? — folytattam a beszélgetést. — Az életben jót, a sportban elégedetlenül... — Elégedetlenül? — kérdeztem vissza. Hát persze. Hiszen csak ez a sikerek titka. Ha megnézem fu­tásunkról készített filmeket, kü­lönösen elégedetlen vagyok, mert látom, hogy nem tudunk mindent úgy végrehajtani, ahogy eltervezem, ahogy szeretném. Még sokat lehetne javulnunk ... — Meddig még? ■» Még lehet, elfér Itt néhány arany... — válaszolta tréfásan a 32 éves bajnok és közben kabát­ja hajtókájára tűzött arany korcsolya jelvényét mutatta. Hát igen. Még van hely a haj­tókán ... Jó a magyarok sorsolása Hétfőn este ünnepélyes kere­tek között nyitották meg az 1966. évi műkorcsolyázó és jég­tánc Európa-bajnokságot. Ekkor zajlott le a sorsolás is. A női verseny döntinöke Térték dr., a páros döntnökhelyettese Szobás dr. A magyar pontozóik minden számban helyet kaptak. A fér­fiaknál Jarosa, a jégtáncban Kozáryné, a női versenyben é® párosban Kertész dr. pontoz. Először a férfiszámokat sorsol­ták, Ébert 3-as számmal kezdi kedd reggel a kötelező gyakor­latokat. A kedd esti páros köte­lező gyakorlatok bemutatásánál a Csordás, Kondi-kettős 115.-nek a szovjet Protapopov házaspár 19.-nek indul. Ugyancsak este kerül sor a két kötelező jég­tánc bemutatására, Bereczék 2-es, Matóéik a 9-es számot húz­ták. A kötelező táncok: foxtrott, amerikai keringő, Kilián és tangó, Vad Dezső 6 EZ PÉLDÁUL SZÉP VOLT... Valóban, Albertnak ez a megmozdulása nemcsak ügyes, ered­ményes, hanem — szép is volt! Ahogy jobb lábbal átemelte a lab­dát a balra mozduló Heine feje fölött, ahogy aztán ballal kapásból a hálóba vágta — tapsot érdemelt! De még ilyen látványos góllal, s a mögötte érzékelhető technikai fölénnyel sem tudott győzni a Ferencváros a BFC Dynamo ellen, mert taktikájának kidolgozása­kor nem vette kellőképpen figyelembe a talajt. A korcsolyapályá­hoz hasonlító játékteret, amelyen egy csel sikerült, öt nem, mert a labda elpattant, a játékos elcsúszott, vagy éppen nem tudott m megindulni. Ezzel szemben a németek bebizonyították, hogy bizonyos hely­zetekben­­ a legegyszerűbb megoldások hatnak a legfrappánsab­ban. Felújítva a régi „give and gol’-szabályt, igyekeztek lehető­leg egyből adni a labdát, s futni, sokat helyezkedni. Tértölelő át­adásokkal dobták támadásba az elől hagyott csatárokat, váltogatták a széleket, s mivel lendülettel érkeztek, igen gyakran szabályosan elsodorták a késve, meg-megcsúszva induló zöld-fehér védőket. Tehát egyszerűbben, célszerűbben! — jó erre már most, egy semmit nem jelentő vereség után felfigyelni, mert ki tudja, mi­lyen pályán kell majd lejátszani például az Inter-mérkőzést?!— Az életkor nem minden A mátrai sívasárnap egyik ér­dekes színfoltját jelentette a Radnóti Miklós sífutóverseny harmadik fordulója, amelyet 30 csapat részvételével rendezett meg a Budapesti Természetba­rát Szövetség. A részvevők kö­zött minden korosztály képvi­selve volt, serdülőkortól a leg­idősebbekig, de még így is érde­kességet jelentett, hogy a szom­bat este kisebb balesetet szen­vedett Bakaisz (Bp. Postás) he­lyett másnap a 68 éves Gyetén Győző „ugrott be”, és az első hat között vitte be csapatát a célba. Egyébként a 8,2 kilomé­teres távot Galyatetőtől Mátra­­szent Imréig 7 ellenőrző pont szakította meg. A férficsapatok között 1. Bp. Honvéd „Vörös Só­lyom" csapata 70 perccel, 2. UTE 83 p., 3. ÉPFU 1. sz. csa­pata 86 p. A vegyes csapatok között 1. Pénzverő 76 p., 2. Ganz-MÁVAG II 78 p., 3. UTE I 81 perccel. Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése A stuttgarti győzelem visszaadta az FC Köln önbizalmát (Köln, január 31.) Ezerhárom­száz kilométert utazott Kölnbe az Újpesti Dózsa, és a gyorsa­ság helyett ezúttal a kényelmet választotta. Percnyi pontosság­gal futott be a Wien-Holland expressz a kölni pályaudvarra, ahol vára­tannul enyhe idő fo­gadta az újpesti játékosokat. Lekerül­tek a felső kabátok, és a hőmérő higanyszála a déli órákban a nyolc fok fölé emel­kedett. Előző nap bőven esett az eső, és ez alaposan megvi­selte a kö­­lnni stadion talaját. Meglehetősen rossz állapotban van, de remélik, hogy a fe­lkereke­­dett szél javít valamit rajta. Ba­logh edző éppen ezért hétfőn nem is tartott edzést játékosai­val, és úgy döntött, hogy kedd délelőtt és délután ismerkednek majd meg a stadion valójával. — Vajon milyen eredmény szü­letik? — Ha a jelenlegi, mintegy 50 százalékos formához még egy kis lelki többletet is hozzá tu­dunk adni, akkor jó eredményt érhetünk el — mondta Balogh Sándor edző. Az Újpesti Dózsa az Ever­ton ellen jól bevált taktikát kí­vánja alkalmazni. Csordásra jut a szepreget­őszerep, míg a negyedik hátvéd Noskó lesz. Solymosira vár a feladat, hogy az FC Köln mozgó emberét a lehetőséghez képest semlegesít­se, megakadályozza a támadás­i indításban. Nem a­kart az edző a csatár­sor­ban sem merev posztokat ki­jelölni, hogy ezzel is zavarja a kölni védelem amúgy is sebez­hető pontjait. Göröcs és Kuharsziki szeriint az első tíz percben arra kell törekedni, hogy lerohanják az ellenfelet, megzavarják őket a támadások kibontakozásában, és ha ekkor esetleg sikerül a Dó­zsának gólt szereznie, akkor­­ minden tehetséges ... Kölnben az elmúlt héten a Tasmania Berlin elleni 1:1-es kupamérkőzés után füttyszóval búcsúztatták a játékosokat. Haris Sohafer technikai igazga­tó kijelentette, hogy hull­ám­­völgybe került az együttese, és az állandó v­átoztatások miatt kiesett megszokott játékritmu­sából. —----: _______ Hiba, hogy nincs megfelelő karmestere a csapatnak. Takti­kai téren is bajok mutatkoznak. A WM-ről most tértek át a 4—2—4-re és sok játékos még nem tud beilleszkedni új sze­repkörébe. Ám nyolc nap elegendő volt ahhoz, hogy megváltozzék a hangulat. A Stuttgart elleni 1:0-ás győzelem elég volt ahhoz, hogy ismét rózsaszínben lássák a csapat helyzetét. A tava­lyi emlékezetes Liverpool el­leni összeállításban szerepelt az FC Köln. (Ezen a mérkőzé­sen egészen kiválóan játszottak a németek és csak a sorsolás után estek ki.) A pálya középső harmadát a kölniek uralták, s mezőnyfölényt tudtak kiharcol­ni. Szilárdnak bizonyult a köz­vetlen védelmük is, igaz, a stuttgarti csatárok nem állítot­ták őket túlságosan nehéz fel­­irat elé. Említést érdemel még, hogy Schumacher kapus Gro­­sics-módra irányította a védel­met. Zamora, az egykori világhírű spanyol kapus is végignézte a stuttgarti találkozót, s dicsérte a kölnieket. Elismerően beszélt Horaigről, aki szerinte a me­zőny leggyorsabb játékosa volt. Mindez együttvéve elég volt ahhoz, hogy ismét visszatérjen a kölniek önbizalma a szerdai mérkőzésre. Úgy vélik, hogy az Újpesti Dózsa ellen, olyan előnyt tudnak biztosítani, amely elegendő lesz a visszavágóra! Szerdán este 20 órakor a kö­vetkező összeállításban lép pá­lyára a két csapat. Újpesti Dózsa:* Szentmihályi — Káposzta, Csordás, Sóvári *­­Színi, Noskó — Kuharszki, Bene, Göröcs, Solymosi I, Zámbó. FC Köln: Schumacher — Pott, Scegh, Storm — Weber, Hem­­mersbach — Thielen, Müller, Löhr, Overath, Hornig. A kölniek szerdán este húsz­ezer nézőre számítanak, s örül­nek, hogy a találkozóra angol játékvezetőhármast küldtek (ve­zető bíró McGabe, Davey, Lane), akik megengedik a kemény, test test elleni játékot. Várszegi János Döntőbe került női asztalitenisz-csapatunk a csehszlovák nemzetközi bajnokságon « Távbeszélő-jelentésünk­­ (Prága, január 31.) Hétfőn délután tizenöt ország verseny­zőinek részvételével megkezdő­dött a csehszlovák nemzetközi asztalitenisz-bajnok­ság. Női együttesünk — Kóczián Éva, Ju­­riik­né — a nyolc között az NDK-t, a döntőbejutásért pedig az NSZK csa­patát győzte le, férficsapatunk (Harangi, Rózsás, Kocsis) viszont kiesett. Nők. A legjobb nyolc között: NSZK—Románia 3:2 (1). Magyar­­ország—NDK 3:1, Kóczián — Richter 2:0, Jurikné — Geisler 2:1, Kóczián —Geisler 2:0, Geis­ler, Richter—Kóczián, Jurikné 2:1. Anglia—Jugoszlávia 3:0. C­sehsz­lov­ák­ia—Sz­ov­jetu­ni­­ó 3:2 (1). A négy között: Magyaror­szág—NSZK 3:1. Jurikné—Simon 2:0, Kóczián — Bucholz 2:1, Kó­czián—Simon 2:1, Simon, Bu­cholz—Kóczián, Jurikné 2:1. Anglia—Csehszlovákia 3:0. A keddi döntőben tehát Magyar­­ország—Anglia összecsapásra kerül sor. Férfiak: Magyarország—Hol­landia 3:0. Harangi — Bakker 2:0, Rózsás — Schoffs 2:0. Harangi, Kocsis—Bakker, Schoffs 2:0. Nyolc között: Románia —Ma­gyarország 3:1. Giurgiuca —Ha­rangi 2:1, Réti—Rózsás 1:2, Giurgiuca—Rózsás 2:1, Giur­­giuca, Réti—Rózsás, Harangi 2:1. A legjobb négy csapat közé került: Románia, Csehszlovákia, Svédország és Jugoszlávia. Ked­den már az egyéni küzdelmek is megkezdődnek. Sidó Ferenc Polugajevszkij nyerte a beverwijki nemzetközi sakkversenyt Szabó a második és Bilek a harmadik A beverwijki nemzetközi sakk­verseny 14., utolsó előtti fordu­lója: Van den Berg — Lehmann d­ömtetlen, Bach­t­i­ar — Bo­bocov döntetlen, Ivkov—Czemiatk 1:0, Ru­ppens — S­zabó d­öntet­l­en, Don­­ner—Nej döntetlen, Bilek — Fü­lip dön­tetlen, Polu­gaj­evszk­i­j — Lan­­geweg döntetlen, Scheltinga— Damjanovics 0:1. A XV. fordulóval befejeződött a beverwijki nemzetközi sakk­­verseny. Az utolsó fordulóban a vezető Polugajevszkij 18 lépés után döntetlenben egyezett meg a csehszlovák nagymesterrel, Filippel, s ezzel a torna győz­­t­ese is lett. Szabó legyőzte a holland Donnert, Bilek döntetle­nül mérkőzött a szovjet Nejjel és így végeredményben Szabó 2., Bilek pedig 3. lett. Az utolsó forduló további eredményei: Damjanovics (jugoszláv) — Van den Berg (holland) 1:0, Lange­­weg (holland)—Van Scheltinga (holland) 1:0, Czerniak (izraeli) — Kuypens (holland) 0:1, Bobo­­cov (bolgár) — Ivkov (jugoszláv) döntetlen, Lehmann (NSZK) — Bachtiar (indonéz) 0:1. A nemzetközi verseny vég­eredménye: 1. Polugajevszkij 11.5 p., 2. Szabó 11. 3 Bilek 10.5, 4. Ivkov 10. 5. Nei 8.5, 6. Langeweg 8, 7. Filip 7.5, 8—9. Van den Berg és Donner 7—7, 10. Damjanovics 6.5,­­11 —13. Bo­­bocov, Kuypers, Czerniak 6—6, 14. Bac­htiar 5.5, 15. Van Schel­­tinga 5, 16. Lehmann 4 pont. * Mindkét nagymesterünk ör­vendetesen kimagasló ered­ményt ért el a tizenhatos me­zőnyben, amelyben nyolc nagy­mester is szerepelt. Szabó nagy­mester már többször ért el külföldi versenyeken kiváló eredményt, de Bilek István­nak ez volt eddigi legnagyobb sikere nemzetközi versenyen. Az öt nagymesterünk közül Bilek legutoljára 1962-ben kapta meg a nemzetközi sakkszövetségtől a legmagasabb minősítést — a kecskeméti versenyen elért eredményéért. Ezt követően 1963-ban a miskolci Asztalos dr. emlékversenyen újra meg­erősítette ezt a címet. Kétsze­res magyar bajnok, első ízben 1963-ban Lengyel és Portisch előtt, másodszor 1965. évben, mindkétszer veretlenül.­­ Bilek 34 éves, tehát még a fiatal nem­zedékhez tartozik. Jelenlegi eredménye azért is értékes, mert ezúttal is teljesítette a nagymesteri normát, amelyet a FIDE ez év január 1-től meg­szigorított. Eredménye bár kis­sé váratlan, már régen esedé­kes volt. Csak gratulálni tu­dunk sikeréhez. _ _____________ Asztalitenisz NB I Férfimérkőzés: Bp. Vörös Meteor—Bp. Spartacus 11:9. Gy: Hafra ifi. Gárdos-p­ár, Ben­­cze, Fahrázi-pár, Harang­ 3, Faházi 3, Bencze 2, Gárdos, Ml. a Kollár, Pignitzky-pár 2, Pi­g­­nitzky 4, Kollár 2, Guttmayer. A Vörös Meteor csak nagy küz­delemben győzött. A Spartacus­­ban ismét szerepelt Guttmayer.

Next