Népsport, 1966. március (22. évfolyam, 42-63. szám)

1966-03-01 / 42. szám

Siker Rigában Jól, sikerrel szerepe­i­íe Ri­gában fiatal ökölví­vólnak, öt szocialista ország és öt szovjet köztársaság hetven fiatal ökölví­vójának részvételével rendezett nemzetközi versenyen Zsiga (légsúlyban) értékes második, Papp (váltósúlybami) pedig har­madik helyezést szerzett. A három mérkőzésén győztes Zsiga nyerte el a legtechniká­sabb versenyző címet. A me­zőny erősségére jellemző, hogy a lengyel résztvevőik már az első­­fordulóban , mind kies­tek. A magyar színiek további képviselői — Somtól és Kovács — nem tudtak helyezést sze­rezni. Labdarúgó­csapataink külföldön Az MTK Jugoszláviáiban posz­­tyázó labdarúgócsapata leg­utóbb Szabadkán vendégszere­pelt és 4000 néző előtt 1:1-es félidő után 2:1 arányú veresé­get szenvedett a helyi Sportaik együttesétől. A jelentés szerint a budapesti kék-fehére­k csatá­rai tehetetlennek bizonyulla­k az ellenfél kapuja előtt. Az MTK gólja öngólból esett. Góllövő: Durkovics, Bleszikány, illetve Popovics (öngól). A Vasas Romániában­, a Te­mesvári Május 1 stadionban, 1500 néző előtt 1:1 (0:0) ará­nyú döntetlen eredményt ért el, a Stiinta Temesvár ellen. A piros-kékek ezúttal lényege­sen jobban játszottak, mint el­ső — aradi — mérkőzésükön. Támadásaik azonban megtörtek a jól záró hazai védelmen. Góllövő: Puskás, illetve Humel­­aicu. Herrmanné is világcsúcsot futott A berlini Dynamo-csarnokban rendezték meg vasárnap az NDK fedett pályás atlétikai bajnoksá­gát. A 143 m kerületű fapályáin Siegfried Herrmann 3000 m-em 7:49-re javította saját, tavaly felállított 7:511.2-s nem hivatalos fedettpálya-v­égcsúcsát. 1500 m-en May 3:41.7-tel győzött, és két tizeddel túlszárnyalta egy hete felállított világcsúcsát, ame­lyet azonban ugyancsak vasár­nap a francia Jazy is megdöm­­é­tt.* A Lyonban tartott francia— nyugatnémet fedett pályás atlé­tikai viadal kimagasló eredmé­nyéről. Jaz­y 1500-as világcsúcsá­ról már beszámoltunk. A 166.66 m kerületű fapályán még több kitűnő eredmény született­, s nagyszerűen szerepeltek az ug­rók i­s. A franciák nyolc számot nyertek, és a pontversenyt 69.5,65.5 arányban nyerték. 60 yard: Piquemail (fr) 6.3. 60 y gát: Du­riez (fr) 7.2. 400 m: Kin­der (ny) 48.1 800 m: Touasaint (fr) 1:50.3. 1500 m­: Jazy (fr) 3:40.7. világcsúcs: Egerka­ufer Ingt 3:42.4. Prenner (ny) 3:44.8. 3000 m: Bernard (fr) 8:05.8 (mellezélességgel), Ginke (ny) 8:05.8. 4x800 m: NSZK 7:38, Franciaország 7:38. Magas: Schillkowski (ny) 213. Rúd: D’Encausse (fr) 500 (1), Liese (ny) 470. Távol: Cochard (fr) 746, Kaddour (fr) 743. Hármas: Saner (ny) 05.81. Súly: Colmord (fr) 17.32. Szerdán kilencedik edzőmérkőzését játssza az UEFA-keret Az Ausztria elleni selejtezőre készü­lő ifjúsági labdarúgóik az UEFA-keret február első szer­dája óta játszik edzőm­ér­kőzése­ket. A fiatalok edzéseredményei eléggé váltakozóak, örvendetes volt viszont vasárnap muta­tott jó játékuk. A védelem meg­lepően állta a sarat, a csatárok pe­dig ugyancsak ki­tettek ma­gukért, hiszen az edzőmérkőzé­seken eddig kitűnően szerepelt Budafoknak 6 gólt rúgtak. A felkészülésben nincs meg­állás, szerdán 14.30 órai kez­dettel, a Kőbányai úton a Ganz-MÁVAG NB I/B-e csapata lesz az UEFA-keret következő ellenfele, majd vasárnap Deb­recenbe látogatnak a fiatalok és a DVSC-vel mérkőznek. Szerdán 14 órakor az alábbi játékosoknak kell megjelenniük a Ganz-MÁVAG sporttelepén: Magyar, Tasnádi, Kelemen, Vári, Siklósi, Fejes, Hernádi, Vidács, Karsai, Walcz, Fazekas Oláh, Túras, Csukovics, Mezei. (MTI) A Partizán Belgrád a vízilabda BEK győztese A vízilabda Bajnokcsapato­k Európa Kupa tornáján a döntő visszavágó mérkőzésén Magde­­burgban a Dynamo Magdeburg 4:3-ra győzött a Partizán Belg­­rád ellen. Miután az első talál­kozón a jugoszláv bajnok nyert 5:3 arányban, 8:7-es összesített gólaránnyal a kupa védője lett. A Partizan tavaly a második helyen végzett. Még egy O'Brien Az ausztráloknak, is van egy O’Brien nevű, tehetséges atlétá­juk. Nem súlylökő ugyan, mint amerikai névrokona, hanem hosz­­szútávfutó, még csak 19 éves és legutóbb már 8,46-ot ért el aka­dályon. A 440 yardos női síkfu­tás világcsúcstartója, Pollock, ne­gyedik alkalommal indult el 880 yardos távon, s ellenfél nél­kül 2:08.7-et futott! m­ejf* A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1966. MÁRCIUS 1. ★ líra: 60 fillér ★ XXII. ÉVFOLYAM, 42. SZÁM Világhírű labdarúgó­csapa­t­ok a Népstadionban Minden relatív: mi el tudtunk volna képzelni jobb időpontokat is a magyar élcsapatok kupa­­szereplésére, ezzel szemben a külföldi sajtóból ezekben a na­pokban érezhetően Európa-szer­­te irigykedve gondolnak a ma­gyar szurkolókra. „Sztárparádé” a magyar fő­városban ... — írja az olasz H Giorno, s olvasók leveleiből idéz: „Módosítani kellene a ku­pák sorsolását, mert ha előre tudtuk volna, hogy a Bp. Hon­véd—Liverpool mérkőzést is láthatjuk, mi is elkísértük vol­na az Intert Budapestre így is érkezik kedden két kül­­­öngép Milánóból, sokan gépko­csival vágtak neki az útnak úgy, hogy kedden és szerdán előre­láthatóan 2—300 olasz szurkoló­nak kell helyet biztosítana a Népstadion lelátóin. De vendé­geket várunk Bécsből is, várha­tóan fellendül a forgalom a csehszlovák—magyar és jugo­szláv—magyar határállomásokon is. A felfokozott érdeklődés ért­hető, mert az Inter a világ, a Liverpool pedig Európa egyik legjobb klubcsapata. Érdekes, hogy játékfelfogásuik nagyjából egyező: a kapu elé tömörülve védekezni, és ebből villámgyors ellentámadásokba lendülni!... — De — és ez érthető — a két csapat ugyanazt a célt más esz­közökkel igyekszik elérni. Az Inter mezőnyjátéka színesebb, az angoloké pontosabb és így to­vább. Azt írtuk, hogy a mi szá­munkra nem kedvező a két ku­pamérkőzés időpontja. A magyar bajnokság csak március 13-án rájzolódik, s az időjárási viszo­nyok nem voltak olyanok, hogy a játékba lendülést akár barát­ságos mérkőzések sorozatával biztosíthatták volna. Ezért újó­lag, a hazai mérkőzések előtt is le kell szögeznünk: a külföldiek határozott előnnyel indulnak. Mi ezekben a kupákban csak ak­kor vehetünk részt egyenlő eséllyel, ha a nemzetközi szö­vetség és a kupabizottságok el­ismerik, hogy télen Európának csak bizonyos részein lehet fut­ballozni, s ehhez a tényhez iga­zítják a fordulók időpontjait. Szerénységet, mértéktartást ír elő számunkra az esélyek jó­zan mérlegelése, de persze — erre az esetre is érvényes a mondás, hogy — a labda ke­rek ... Bill Shankly, az angolok me­nedzsere nagyon udvariasan nyi­latkozott! — A magyar labdarúgás iránti tiszteletünk elég nagy ahhoz, hogy döntetlen eredménnyel elégedet­tek legyünk! A Sabena Canavelle típusú gépén érkeztek, mégpedig ti­zenöt játékossal, öt vezetővel, s tizenhárom újságíróval. De mint mondják, kedden még szurkolók is érkeznek. A játékosok közül eddig csak St. John, a középcsa­tár járt Budapesten a skót válogatottal, valamint Stevenson, a balfede­­zet, a Glasgow Rangors együt­tesével, amikor a Ferencváros ellen játszottak. A derék liverpooliak az an­gol szokást Budapesten sem cá­folták meg, alig foglalták el szobáikat, máris gyülekeztek a délutáni teázgatásra. Aztán amikor ezzel is végeztek, siet­tek a Népstadionba. Az edzés negyvan­ percig tar­tott. It­árom edző is nekivetkő­zött. Könnyű futás, majd erős gimnasztika vezette be az ed­zést, aztán néhány lendületes futást gyorsasági gyakorlatok váltottak fel, mégpedig labdá­val és labda nélkül egyaránt. A játékosok örömére, még egy kis kézikapuzásra is sor került.. A nézőtéren elég sokan vol­tak. Ott láttuk Báró­ti Lajost, Börzsei Jánost, Orczifalvi Ist­vánt és Buzánszky Jenőt is. Csak azok csalódtak, akik arra számítottak, hogy az Inter is tart edzést. Erősen sötétedett. Az angol fiúk alaposan megizzadtak. Per­sze nemcsak a sok mozgástól. Hétfőn délben ragyogó nap­sütésben eres­z­k­e­de­tt le a Feri­hegyi repülőtér kifutójára az a gép, amely az FC Internazio­­niale játékosait és a® olasz szur­kolók első csoportját hozta Bu­dapestre. Újságíróik, fényképé­szek, érdeklődők kinra fogadta a formaruhába öltözött játéko­sokat, és az együttes világhírű edzőjét, Herrerát. Gyors , ,név­sor„ lovas­ás”: 17 játékos — Sar­ti, Facchetti, Burgnioli, Bre­­din, Guarneri, Picch­i, Domen­­ghini, Jair, Suarez, Corso, Gori, Mintusi, Capellini, I­andolni, Peiro, Della Giovannia Maladrasi — jött Budapestre. Hiányzik te­hát az első találkozón szerepelt, többszörös olasz válogatott: Mazzola! Az olas® vezetők el­mondották, hogy a kiváló csatár a vasárnapi mérkőzésen­­ a Foggia ellen kitűnően játszott, 3 gólt lőtt, de a jobb combjá­ban húzódást szenvedett, így egyelőre pihenni­e kell. A formaságok elintézése után a vendégek autóbuszba ültek, amely a Vörös Csillag Szállóba vitte őket. A játékosok azonnal ebédhez ültek, a csapat vezetői pár percre fogadták a magyar lab­da­rúgósport s­za­kvezet­ői­t, régi ismerőseiket. Hidegkúti Nándor, aki évekig Olaszország­ban edzősködött, vállalkozott a tolmács szerepére. Az első kér­dés Herrerához szólt: — Milyen összeállítással lépnek szerdán pályára? — Ezt csak az edzés után tu­dom megmondani... Eredetileg úgy terveztük­, hogy a mérkőzés idő­pontjában, már ma, hétfőn este, kimegyünk a stadionba, megis­merkedni a játéktérrel. A fiúk azonban egy kicsit fáradtak, ezért csak kedden délelőtt tartunk ed­zést. Utána készséggel állok ren­delkezésükre, azt máris meg­mondhatom, hogy esetleg több poszton is változtatok... A Milánóban lej­átszot­t mér­kőzéssel kapcsolatban megismé­telte az edző az olasz lapok­ban már megjelent nyilatkoza­tát. Elmondta, hogy meglepte őt a Ferencváros les taktiká­ja, mert olyan gyors csatársor el­len, mint amilyennel az Inter is ren­del­kezik, rendkívü­l kockáza­tosnak tartja. Nem volt haj­landó határozott választ adni arra, szerinte a bíró tévedett-e például a harmadik gól meg­ítélésénél. Azt bizonygatta: aki les­ taktikára alapoz, annak vál­lalnia kell az esetleges bírói té­vedéseket is... Arra vonatko­zóan, hogy milyen eredményt vár a budapesti visszavágó­tól, így válaszolt Herrera: — Négy góllal vezetünk, de én nagyon elégedett lennék, ha Bu­dapesten sikerülne egy döntet­lent elérni. Az Inter még soha­sem játszott Budapesten, s mi nagy súlyt fektetünk a csapat hír­nevére, nemzetközi tekintélyére. Szépen akarunk játszani, mind­(Folytatás a 4. oldalon.) Szép játékost és döntetlent remél az inter Reggel még Liverpoolban teáztak az angol fiúk, délután pedig a Gellért Szállóban élvezték az illatos tea aromáját. És mint ahogyan a mosolygós ábrázatok bizonyítják, vidáman hallgatják a vezető edző szavait. (Pobuda Foto felvétele.) Az Internazionale vezetői és játékosai a Ferihegyi repülőtéren. A kép előterében levő két vezető mögött Facchetti beszélget a csapatot elkísérő csinos signorinával, a jobb sarokban a bejárat felé igyekvő Jair ... (Pobudia Foto felv.) A jobbhátvéd szentélye kérdéses a Bp. Honvédban Pompás környezetben, a szent­endrei Annavölgyben leltünk rá a Bp. Honvéd labdarúgóira. Alig voltak túl a délelőtti edzésen, amely jóhangulatú, eleven, vál­tozatos volt. Bozsik József, edzőt azonban nem találtuk rózsás hangulatban, s hogy miért nem, azt így mondta el: A kupaszabályok értelmében, sajnos, nem számíthatunk új szerzeményeink, játékára. Ez nagy hátrány, mert főleg Tajtira lett volna szükség. Nem elég, hogy még nem vagyunk megfelelő for­mában, ráadásul nem állhatunk ki a legjobb csapatunkkal sem. Elmondta, hogy Tajti helyére Dudás és a fiatal Sima pályázik. Nagy a valószínűsége annak, hogy a nagyobb tapasztalat Dudás mel­lett dönt. Szóba került az is, hogy mi­lyen taktikával játszik majd a Bp. Honvéd kedden a Népstadion­ban. Bozsik ezzel kapcsolatban csak annyit mondott: — Nem 4—2—1-et játszunk! Tichy Lajost arról faggattuk, milyen eredményt vár az angol baj­nok­jelölt ellen. — Nincs okunk különösebb de­rűlátásra, hiszen egy kitűnő csa­pattal találkozunk, olyan együt­tessel, amelyik a bajnok­ság máso­dik felének derekánál tart, mi pedig most készülünk a rajtra. Az a baj, hogy nincs elég önbi­zalmunk. Ez megmutatkozik ab­ban is, hogy nem merünk egyéni megoldásokra vállalkozni, úgy is mondhatnám: nem merünk a szó igaz értelmében játszani. Ha hely­zet adódik, még jobbat akarunk. Nem 99 százalékosat, hanem 101 százalékosat! Az viszont biztos, hogy a szívünk a helyén lesz! Győzelmet remélek! A Bp. Honvéd még a mérkőzés napjának délelőttjén is tart rövid, gimnasztikai jellegű edzést. Yeats: „Továbbjutunk!" Az angol fiúk, a Liverpool já­tékosai hétfőn fél négykor top­pantak be a Gellért Szálló elő­csarnokába. Amíg elkészült a szobabeosztás, a jegenye termetű, mosolygós arcú Ronnie Yeats­­szal, a 190 cm-es középhátvéd­del beszélgettünk. — Nem sokat tudok a Bp. Honvédról. A mi erőnkben bí­zom. December harmadik heté­ben kaptunk ki utoljára a Ful­­ham mérkőzés előtt. A 0:2-es ve­reséget csak kisiklásnak tekint­jük. Csapatunk egységes, erős, továbbjutunk ! — És a Népstadionban? — Azt hiszem, ott sem kapunk ki. Liverpoolban azonban je­lentős hátrány behozására is képesek vagyunk. Remélem azonban, erre nem kerül sor. Kemény küzdelem után hétfőn is győztek jégkorongozóink Magyarország-Dánia 6:4 (1:12,13:2) Akárcsak vasárnap, hétfőn is , a magyar-román utánpótlás válogatot­tainak találkozásával­­ kezdődött a műsor a Kissta­dionban. Az érdeklődés hétfőn­­ valamivel gyengébb volt, mint előző nap, mintegy 500-an vol­tak kiváncsiak a mér­kőzésekre. ROMÁN UTÁNPÓTLÁS­­MAGYAR UTÁNPÓTLÁS 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) Vezette: Valentin, Mosek­ (mind­kettő osztrák). A román csapat a vasárnapi összeállításban sze­repelt, mindössze Holló helyett Tudor játszott. Magyar utánpót­lás: Balogh J. — Bakay, Szeles — Kassai, Gyöngyösi, Póth. Csere: Ziegler P., Enyedi, Mo­gyoródi, Erdős, Zsitva B., Mar­gó, Galambos, Flandera, Szabó, Miklai. Gólütő: Gál (18. p ), I Scheau (22.), Póth (39. p.), Bor­­descu (51. p.). Kiállítás: 16 perc a román csapatnál. 8 perc a magyar együttesnél. A román válogatott kezdett jobban, a 2. percben két nagy gólhelyzetet hagyott ki. Az 5. percben feljött a magyar csa­pat, kiegyenlítetté vált a játék. Mindkét oldalon adódtak hely­zetek, de a románok voltak ügyesebbek. A II. harmadban sokat támadott a magyar csa­pat is, az csezjáték helyett azonban egyénieskedte­k a játé­kosok és jó helyzeteiket alig tudták teremteni. A román csa­pat ezúttal is tervszerűbben ját­szott és győzelme megérdemelt. A NAGY MÉRKŐZÉS Vezette: Kalinekar, Janezic (imind­kettő jugoszláv). A magyar válogatott a vasárnapi összeállí­tásban szerepelt, mindössze Zsitva Béla maradt ki. A dán válogatottnál mindössze kapus­csere történt, Nielsen helyett B. Hamson védett. Gólütő: Bikár (1. p.), Kristensan (7. p), Söm­­dergaard (31. p.), Schwailm (32. p.), Boróczi (35. p.), Schwalm (46. p.), Kou­tny (49. p. és 55. p.), Höjbye (57 p.), Ziegler J. (59. p.). kiállítás: 12 plusz 20 perc fegyelmi a magyar csapatnál, 12 perc plusz 10 perc fegyelmi a dán együttesnél. Nagy lendülettel kezdett a magyar csapat, az első támadás végén Bolkár erős lövésével szem­ben a dán kapus tehetetlennek bizonyult. Továbbra is a hazaiak támadtak többet, de a befejezés ezúttal elmaradt. Hat perccel később egy gyors ellentámadás után a dánok egyenlítettek. A mieink játéka kapkodóvá vált, három kisbamiletje is adódott, ha megzavarta a játékukat. A II. harmad elején nem so­kat változott a játék képe, to­vábbra se többet támadtak a mieink, de még a legtisztább helyzetekből sem tudtak gólt ütni. Tíz perc után a dánok váratlanul vezetéshez jutottak. A gól kissé felrázta a magyaro­kat, Schwalm egyéni játék után egyenlített, majd Boróczi ember­­hátrányból szerzett vezetést. Az utolsó harmadban kemény­­évé vált a játék, megszakadt a folyamatosság. Vasárnap a ma­gyar válogatott frissebben, len­dületesebben játszott. Hétfőn gyakran egyénileg próbálkoztak áttörni a dánok védelmi falán , kevés siker­rel. Amikor a mérkőzés egyes részeiben össz játékra töreked­tek, helyzeteket is tudtak te­remteni. Bár nehezen, de meg­érdemelten győzött hétfőn. is a magyar válogatott. hanem azért is, mert vörös, könnyű anyagból készült mele­gítőjük alatt nemcsak mez volt, hanem egy vastag, magas nyakú pulóver is. Feltűnt, hogy milyen erősek. Bányai Nándor, a Bp. Honvéd másodedzője meg is jegyezte: — Ezek úgy fognak itt szágul­dozni, hogy rossz lesz nézni!. . . Teljesen besötétedett, amikor az angolok bevonultak az öltö­zőbe. St. John megjegyezte: — Nagy mérkőzés lesz itt hol­nap!.. . Bill Shanklytől az összeállítás felől érdeklődtünk. Annyit mondott: a legjobb csa­patukat küldik pályára. Mosolyogva mondta: — Azt, amellyel tavaly az In­tért is legyőztük! Ez pedig azt jelenti, hogy na­gyon nehéz dolguk lesz a Nép­stadionban a kispesti legények­nek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék