Népsport, 1966. április (22. évfolyam, 64-84. szám)

1966-04-01 / 64. szám

Ismét útra kelt a magyar vízilabda-válogatott Alig egy hete érkeztek haza válogatott vízilabdázóink egyip­tomi túrájukról, s csütörtökön, ismét útra keltek — ezúttal nyugat-európai mérkőzéssoro­­zat­ra. A túra első állomásaiként, április 2-án, Londonban mérkő­zik válogatottunk az angolokkal, majd 6-án utazunk át Hollan­diába. Csütörtökön,­ 7-én érkez­nek Enamenbe, ahol 9-e és 11-e között nemzetközi tornán vesz­nek részt a holland, az NSZK- beli és a jugoszláv együttessel együtt. A portya következő állomása ez NSZK lesz, ahol három vá­rosban találkozik az NSZK válo­gatottjával vízilabdaegyütte­­sünk, 12-én Hamm, 13-án Köln, és 14-én Frankfurt a mérkőzé­sek színhelye. A válogatott a tervek szerint 16-án érkezik vissza Budapestre. A küldöttség vezetője, Takács Jenő, a szövetség elnöke. Tag­jai: Markovits Kálmán, szövetsé­gi kapitány, Ambrus, Szívós, Pó­­csik, Konrád II, Konrád III, Kár­páti dr, Dömötör, Ru,során, 11, Bodnár, Kásás és Szlamka. A londoni mérkőzés után, Kásás és Szlamka hazajön és helyettük Gyerő II és Sárosi vesz részt a további találkozókon. — Most folyik az Európa-baj­­nokságon szereplő válogatott csapat kialakítása — mondta Maróthy László, a Magyar Úszó Szövetség főtitkára. — Amint az utazók névsorából is kitűnik, is­mét több fiatal játékos kapott nemzetközi szereplésre lehető­séget. Több alkalommal is bizo­nyíthatják rátermettségüket. Az OB I küzdelmei a váloga­tott csapat hazatérése után kez­dődnek el. A legjobbak is indulnak A Csepeli SC szombaton kez­dődő háza öttusabajnokság­án a válogatott keret tagjai is elindul­nak. Török doktorék csak a tech­nikai számokban vesznek részt, a fizikai számokat egyelőre még kihagyják. Szombaton délután a lovaglást a Nemzeti Lovardá­­ban rendezik meg, majd hétfőn reggel a vívással folytatódik a küzdelem. Vasárnap Balczóék ugyanist Budapest párbajtőr-baj­nokságán indulnak. Kedden a lövészetet két helyen rendezik. A válogatott keret tagjai a Mar­­azilbámyi térnek, a többiek pedig a csepeli MHL lőterén lépnek lő­állásba. Az idénynyitó verseny csupán, bemelegítésnek számít a később kezdődő gazdáig öttusa­­verseny program előtt. A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA PÉNTEK, 1966. ÁPRILIS 1. ★ Ára ' 60 fillér ★ XXII. ÉVFOLYAM, 64. SZÁM SZOMBATON CSEPELEN Csepel—Bp. Honvéd labdarúgó-mérkőzés 58-59 59-60 60-61 61-62 62-63 63 ősz 64 65 Csepel—Honvéd 3:2 1:3 3:2 1:2 — — 1:0 2:0 1:4 0:0 0:0 1:4 — 1:1 1:2 0:3 Valamennyi eredmény a Csepel szempontjából értendő. A feasor sorban a csiepel, az alsóban pedig­­a Bp. Honvéd pályavá­lasztása mellett sorra került mérkőzések eredménye. A Csepel—Bp. Honvéd mér­kőzéseknek már hagyományai vannak. Ezek a találkozók ugyanis — az utóbbi évek ta­pasztalatai bizonyítják — nem múlhatnak el izgalmak nélkül. Akár a bajnokság elején, akár a hajrában kerülnek sorra, min­dig mindkét fél alaposan kitesz magáért. A szombati is ilyennek ígér­kezik. Ez kicsendül a szakveze­tők előzetes nyilatkozataiból is. — Úgy vélem, izgalmas, ér­dekes, élvezetes mérkőzést fog­nak látni a szurkolók Csepelen. Küzdelmes, de sportszerű össze­csapást — mondta Koltai Ist­ván, a piros-kékek szakosztály­­vezetője. " A szombati össze­állítás még bizonytalan, mivel sok a sérültünk. Faludi és Klei­­bán lábáról nemrég vették le a rögzítő kötést, s Németh is sé­rüléssel bajlódott a héten. Elmondta a szakosztályvezető, hogy amennyiben Kleibán és Faludi nem jön rendbe, minden bizonnyal helyet kap a szom­bati együttesben Loso­nczi és Rottenbiller. Szó lehet még egy új játékos bemutatkozásáról is Csepelen. Ha elintéződik Hor­­váthnak, a volt salgótarjáni csa­tárnak kiadatása, esetleg szom­baton már sor kerülhet a játé­kára is. A Bp. Honvéd együttese sem ,,problémamentes”. Itt is akad sérült: a fiatal Tóth Gy., aki a múlt vasárnap rúgást kapott a bokájára, s így szombaton nem is tud csapata rendelkezé­sére állni. Felépült, s teljes ér­tékű harcos lett viszont Tichy, a válogatott csatár, s ezt bizo­nyos mértékig biztató előjelnek vesztik Kispesten. Rendbejött Marosinak a makacs sérülése is, vele is számolnak már a piros­fehérek.. — A Csepel mindig jól sze­repel a Honvéd ellen, éppen ezért nem szerénység, ha csak egy pont megszerzését várjuk — mondta Bozsi­k József, a Bp. Honvéd edzője. " Kemény küz­delemre van kilátás, az bizo­nyos, de bízom abban, hogy a mérkőzés sportszerű keretek között zajlik majd le. Az egyetemisták sikere a férfi kosárlabda-rangadón MAFC-Bp. Honvéd 77:66 (25:37)­ ­ védekezésében is, általában a­­ MAFC játékosai hallatlan lám- s palázzal küzdöttek. A 7. perc­ben Palik büntetőből dobta a nagy vetélytársnaik első pont­jait. 23:17 állásnál Bencze kö­ny­­nyebbért megsérült — felsza­kadt a fejbőre —, le kellett cse­rélni. Ezután ingott meg elő­ször a sokszoros bajnokcsapat. Balogh József edzőnek időt kel­lett kérni és többször is cse­rélni, hogy meg tudja törni a lassan játékba lendülő műegye­temisták rohamait. 23:19 után ■j azonban — miután Gabányi he­­­­lyére Tuboly jött be , ismét elhúzott a Honvéd. A második félidőben a MAFC kezdett jobban. A játé­kosok többet mozogtak a pályán, ennek következményeként sok­kal több helyz­etük is alkadt. Ba­logh József ismét mindent elkö­vetett csapata játékának a fel­javítására, d­e az együttes önbi­zalmát nem sikerült visszaadni. A 7. percben a MAFC átvette a vezetést, és a Honvéd-játékosok most már kifejezetten megzava­rodtak. Bencze 20 másodperc alattit két személyi hibát vétett, le kellett cserélni. A játékidőnek ebben a részében szinte rá sem lehetett ismerni a MAFC csapa­tára. Játékosai bátram adogattak, labda nélkül is sokat mozogtak, veszélyesen kiúiztak kosárra. A 11. percben megkezdődött a ki­pontozódást sorosait. Elednek Gyulai került a kiapadra. E­zzel a Honvéd elvesztette legaiglisseibb mezőnyjátékosát. 63:50-es MAFC- vezetéssel ment bele a két csa­pat az utolsó öt percbe. A baj­nokcsapat taktikát változtatott: egész­­pályás letámadással igye­kezett megzavarni ellenfele tá­­madásszövését. Ez azonban in­kább kétségbeesett erőfeszítés­nek, mint tudatos taktikai hú­zásnak bizonyult. A műegyete­mistáik — különösen Kamigyal — könnyűszerrel kihasználták a Honvéd-játékosok helyezkedési hibáit, s a palánk­ától szen­esztték kosaraikat. Az utolsó három perc — versenyórával mérve — 111 perciig tartott. Büntetődobó-ver­senyben alakult ki a végered­mény. Jó: Kamigyal, Gabámnyi, Pólik, Prieszol, Vajdovics, a második félidőben Tuboly, fül. Bamma, Rácz, Gyulai, Bencze. NB I. Női mérkőzés: MTK — Bp. Pedagógus 82:60 (41:28). Sportcsarnok. Ld: Keszeiné (24), Kovács (15), Beretzk (13), Hege­dűs (12), 111. Dóczy (15), Kiss (9). NB II. Nyugati csoport. Férfi mérkőzés: Veszprémi Haladás— OSC 101:69. 1 V: Veiker, Cziffra. MAFC: Pá­­lisk (6), Kangyal (11) — Gabányi (12) — Tuboly (19), Prieszol (23). Csere: Korányi (2), Vajdo­­vich (4). Edző: Szabó János. Bp. Honvéd: Gyulai, Rácz (11) — Bencze (10) — Bánna (21), Lendvai (8). Csere: Temesvári (6), Tóth S 7, Koczka (2), Nya­rat (1). Edző: Balogh József. A műegyetemisták labdakeze­lési hibái után 8:0-lal kezdett a Bp. Honvéd. Különösen Bánna volt elemében, minden dobása pontosan „ült”. Nagy különb­ség mutatkozott a két csapat Az előzetes női nevezések száma már csúcsot jelent a budapesti EB-n Március 31-én lejárt a budapesti at­létikai Euró­­pa-bajn­okság előzetes ne­­ve­lési zárla­ta. Az NDK és Görögor­szág nevezé­sével együtt a 31 meghívott ország közül 20 küldte el a résztvevők várható létszámát közlő, tájékoztató jelentkezését. A 21. ország Albánia volt, amely csak a részvételi szándékát kö­zölte, létszám megadása nélkül, a szervező bizottságnak küldött levelében. Feltételezhető azonban, hogy a hiányzó tíz ország — tehát Bulgária, Dánia, Franciaország, Gibraltár, Izland, Liechtenstein, Málta, Nagy-Britannia, Portugá­lia és Törökország — jelentke­zése is úton van, a szervező bizottság többségüik részvételére számít. Az eddig beérkezett női neve­zések száma már részvételi csú­csot jelent, tekintettel arra, hogy túlszárnyalja a legutóbb Belgrádban indultak számát. A budapesti Európa-bajnokságra eddig 526 férfi, 207 női ver­senyző és 271 hivatalos kísérő részvételét jelezték. A belgrádi EB-n 642 férfi, 202 nő, tehát összesen 844 versenyző volt je­len, és a résztvevők száma a 248 hivatalos kísérővel együtt 1092 volt. Több gólt lehetett volna lőni ,­ helyisetek meg voltak hotsaá... Nem volt szerencséje szerdán délután a magyar ifjúsági labda­rúgóknak az osztrákok ellen. Helyzetei alapján az együttes akár 3—4 góllal is győzhetett volna, s most nyugodtan készü­lődhetne az április 9-i, steyri visszavágóra. Miért nem következett be a nagy gólarányú győzelem? Mint az összeállításból is lát­szott, erre a mérkőzésre 7 csa­tárral állt fel a magyar váloga­tott, mert Vidáts és Karpát is csatár, így hát a mérkőzés nagy részében heten rohamozták az osztrák kaput, de a gól egyre késett! Minduntalan megakadt a támadások lendülete a tömö­rülő osztrák védelemben. Rend­kívül keményen, s ha kellett, erőszakosan választották el a labdától a jól megtermett oszt­rák játékosok a mieinket. Ezek persze olyan tényezők, amelyek­kel előre számolni lehetett. Ép­pen a három előretolt csatár, Túrás, Csukovics és Kozma oko­zott csalódást, akik legtöbbször jutottak el a kapuig. Erősen látszott rajtuk, hogy lámpalázuk van. Látszott a taktikai éretlen­ség is, de hát ezt is le lehet küzdeni a visszavágóra.­­ A megerősített védelmi fal­ba nem tudtak betörni csatá­raink, és ha sikerült, akkor is kivártak — jegyezte meg Hoffer József szövetségi kapitány. — A visszavágón az osztrákok nyilván másféleképpen ját­szanak. Támadniok kell! A kínálkozó réseken aztán ka­pura lehet törni, gólt lehet szerezni. Az első, találkozás sok tapasz­talatot hozott a fiúknak. Vala­mennyien értelmes gyerekek, akik most a saját bőrükön ta­pasztalták, hogyan játszanak az osztrákok. Számunkra jó, hogy az idegenben lőtt gólok száma kétszeresen számít, tehát már a döntetlen, vagy pedig egy 2:1-es, 3:2-s vereség is azt je­lentené, hogy továbbjutottunk. A szövetségi kapitány né­hány változtatásra gondol, főleg a csatársorban. Erre szükség is van. Ha fiatal­jaink éppoly lelkesen küzdenek mint Tatabányán, akkor nem féltjük őket, kiharcolhatják a továbbjutást. Véleményünk sze­rint a képesség ehhez megvan a játékosokban! ­ A Magyar Testnevelési és Sportszövetség Országos Taná­csa csütörtökön ülést tartott Az országos tanács megtár­gyalta és elfogadta a sportegye­sületi vezetőségválasztó köz­gyűlésiek tapasztalatairól szóló beszámolót, valamint a II. Or­szágos Sportnapok előkészüle­teivel foglalkozó jelentést. Ha­tározatot hozott a tanács a honvéd sportegyesületek irányí­tásának továbbfejlesztésére. Az elnökség javaslatára a ta­nács az alábbi szervezeti kér­désekben döntött. Kutas Istvánt — tanácstagsá­­gának meghagyása mellett — felmenti elnökségi tagsága és elnökhelyettesi tiszte alól. Bíró Mihály tanácstagot az elnökség tagjává és elnökhelyettessé vá­lasztotta. Ernst Tibort beválasz­totta a tanácsiba és az elnök­ség tagjává, valamint elnökhe­lyettessé választotta. Antal Józsefet, a Testneve­lési Főiskola tanszékvezető ta­nárát — tanácstagságának meg­hagyása mellett — felmentette elnökségi tagsága alól, egyben Kerezsi Endre tanácstagot, a TF új igazgatóját az elnökség tagjai sorába megválasztotta. ★ Az MTI OT elnöksége Pász­tor Lajost, a Képes Sport fő­­szerkesztőjét — érdemeinek el­ismerése mellett — nyugállo­mányba helyezte, egyben Kutas Istvánt a Képes Sport főszer­kesztőjévé kinevezte. Az MTI Országos Tanácsának ülése A cselgáncsozók nagy eseménye: országos bajnokság Mióta cselgáncs van Magyar­­országon­, nem indult még olyan népes mezőny az országos baj­nokságon, mint az idén. Eddig ugyanis a Budapest- és a vidék­bajnokság legjobb 4­­­4 verseny­zője szerzett jogot súlycsopor­tonként az indulásra. Ebben az évben ez a szám duplájára nőtt — minden súlycsoportban 16-an lesznek. — Nem tehettünk másképpen ! — mondta Somodi Zsigmond, a szövetség főtitkára —, annyira­­ emelkedett az általános színvon­­ nal, hogy a régi rendszer egész­­ sor kiváló versenyzőt kirekesz-­­ tett volna. Szerda esti elnökségi ülésünk egyébként olyan hatá­rozatot hozott, hogy a 16-os kereteket is még bővítettük né­hány fővel. Hozzájárult a szö­vetség elnöksége ahhoz, hogy az ifjúsági EB-n részt vett há­rom versenyző: Órai, Pulai, IpaCoS, valamint a sérülés és katonai szolgálat miatt a Buda­­pest-bajnokságról távolmaradt Oláh Pál, valamint Sz­abó Mi­hály meghívottként elindulhas­son az országos bajnokságon, így egyes súlycsoportokban még hatalmasabb küzdelem vár­ható. A tét ezúttal nemcsak a bajnoki cím, hanem az EB-n való részvétel is. A kiutazó csa­pat szabad helyeiért nagy ver­sengés várható. Előreláthatólag a 63 kg-osok­­ mezőnye hozza a legnagyobb­­ küzdelmet, ahol Oláh Pál, Fara­­­gó, Pulai, Órai, Oláh János és­­ Moravetz egyaránt megszerez- I heti az aranyérmet. A többi­­ súlycsoportban inkább páros­­ vetélkedés várható, Galambos és Bodor, Szénási és Ipacs, Hor­váth és Nagy M., valamint Pala­­tinusz és Kondár között. Az első napon, szombaton körmérkőzés formájában két szőnyegen selejtezőkre kerül sor , 16 órai kezdettel. Vasárnap délelőtt 10 kor a legjobb nyolc egyenes kieséssel dönti el, hogy ki jut az esti fináléba. Este fél 6-kor a legjobb négy mérkőzik a helyezésekért. Rajt a nemzetközi birkózóversenyen Erőpróba az EB előtt ♦ Hét ország birkózói a szőnyegen Sikerül-e túlszárnyalni a tavalyi teljesítményt? Immár hagyományossá vált a magyar nemzetközi birkózóver­seny. A sportág rajongói évről évre türelmetlenül várják azt a küzdelmet, amelyben legjobb­jaink és a külföldi ellenf­ezek Leszeceapársait­­ személyesen is vé­gi­gélvez elvettü­k. Az idei versenynek két szem­pontból is nagy a jelentősége. Elsősorban: komoly erőpróba a legjobbaknak az Európa-bajnok­­ság előtt. A válogatott verseny­zők idehaza találkozhatnak a nemzetközi élmezőny egy részé­vel. Lemérhetik, hogy hol tar­tana­k a felkészülésben, kiis­merhetik néhány ellenfelük küz­dőmodorát. A hazai szakembe­rek segítségével kielemezhetik a győzelmek vagy az esetleges balsikerek okait. A verseny fizikai igénybevé­tel szempontjából is hasonlatos az Európa-bajno­kság követelmé­nyeihez. Több napon át kell hozniuk a testsúlyukat a birkó­zóiknak, s sorozatban vívják a kemény mérkőzéseket. A második vonal — különös­képp a fiatalok — számára szin­tén nagy lehetőséget biztosít a nemzetközi viadal. Váratlanul jó eredménnyel felhívhatják magukra a figyelmet. Rengeteget tanulhatnak a tapasztaltabb, nagyobb tudású külföldiek el­leni küzdelmekben. Tavaly nagy közönségsikert aratott a verseny. Idén is jog­gal számíthat erre, hiszen — mint már hírül adtuk — a mieinkkel együtt hét ország birkózói lépnek szőnyegre a háromnapos viadal során. A legfrissebbek a bolgárok és a lengyelek voltak, csütörtökön érkeztek Budapestre. Pénteken viszont már valamennyi kül­földi részvevő megérkezik fő­városunkba. Milyenek a magyar ver­senyzők esélyei a küzdel­mekben? Erre még akkor is nehéz lenne válaszolni, ha a mezőny teljes névsorát ismernénk. Sok súly­csoportban találnak kemény el­lenfélre birkózóink. Világbajno­kok — a szovjet Szapunov, a jugoszláv Horváth —, nagy vi­lágversenyek helyezettjei — ilyenek is szép számmal lesz­nek­­­.- fémjelzik a mezőnyt. Eredményesség tekintetében fel­tétlenül többet várunk verseny­zőinktől, mint amennyit tavaly nyújtottak. Akkor a kötött- és a szabadfogás összesen tizenhat súlycsoportjában hét magyar győzelem született. Kötöttfogás­ban Varga, Guttmann és Kozma, szabadfogásban elveti, Keiler­­mann, Vigth és Reznák vitte el a pálmát. Idén ők is „rajthoz áll­nak”, Varga János kivételével, aki térdműtéte után még nem épült fel teljesen. A száznál több tagú mezőny szombat délelőtt kezdi meg a harcot a dobogóra jutásért. A szabadfogásban 2-án délelőtt és délután eldől, hogy kik lépnek szőnyegre a 3-án délután sorra ■kerülő döntőkben. A kötöttfogás küzdelmeire 3-án délelőtt, 4-én délelőtt, a döntőre 4-én, délután kerül sor. Dortmundban is­­ Budapestről beszéltek A fedett pályás Európa Játé­kok alkalmával Dortmundban összegyűltek a különböző orszá­gok atlétikai szakemberei, kö­zöttük term­észetesen az Európa­­bizottsága tagjai is. Sorozatos megbeszéléseiken sokszor volt szó­­ Budapestről. De nem­csak a bizottsági tagok, hanem a vezetőik, versenyzők és újság­íróik körében is. Jellemző, hogy a verseny előtt, mintegy 200 újságíró részvételével tartott saj­tóértekezlet egyik pontjaként, közkívánságra, a budapesti Európa-bajnokság szerepelt. Sir József dr., a bizottság tagja számolt be a legújabb előkészü­letekről, jelentkezésekről, hí­rekről. — A budapesti Európa-baj­nokság Dortmundban is az ér­deklődés középpontjában állt, és ehhez még hozzájárult atlé­táink sikeres szereplése — mondta hazaérkezése után. — Nagyon sok újságíró készül hozzánk, különböző kérdéseket tettek fel az elhelyezéssel, mun­kájukkal kapcsolatban, örven­detes érdeklődés mutatkozik a bajnokság előtt, a Népstadion­ban sorra kerülő nemzetközi versenyeink iránt is. Több szö­vetség vezetője érdeklődött a részvétel feltételei iránt. — Szóba került-e az Európa­­bizottság megbeszélésein, hogy bizonyos kifogások merültek fel a már elfogadott budapesti időrenddel szemben? — Igen, néhány szövetség észrevételezte, hogy az ötödik napon a női 4x100 m-es előfu­tamok egybeesnek a női távol­ugrás döntőjével. Paulen elnök vélem­énye szerint valószínűleg megvitatják ezt az időpontütkö­zést a bizottság májusi, nápolyi ülésén, amely a lebonyolítással kapcsolatos összes részletkér­déseket is tisztázza. — A sikeres rajt után foly­­tatják-e a fedett pályás Európa Játékokat? — Feltétlenül! Mégpedig való­színűleg kétévenként. Inkább már csak arról lesz vita, hogy a jövőben a mostani vagy pedig korábbi, március eleji időpont­ban rendszeresítsék. Döntés eb­ben a kérdésben is Nápolyban lesz. Mindenesetre Prága és Lyon már jelentkezett a követ­kező játékok megrendezésére. — Miről volt még szó a meg­beszéléseken? — A munkabizottság kidolgoz­ta a következő évek versenymű­sorát, az EB-k kétévenkénti ren­dezésére és az Európa Kupák rendszeresítésére vonatkozó ja­vaslatot, amely jóváhagyás és szabálymódosítás végett majd a nemzetközi szövetség budapes­ti kongresszusa elé kerül. Meg­hallgattuk a pénzügyi al­bizott­ság beszámolóját a tavalyi Eu­rópa Kupa-versenyekrő­l, s ez minden tekintetben pozitív. Az­EK jövő évi kiírásában a nápo­lyi ülés a tavalyi tapa­sztalatok alapján előreláthatólag m­éltán kisebb módosítást eszközöl. Az érdeklődésre jellemző, hogy ed­dig már kilenc ország kérte jöö­vőre elődöntő vagy döntő rende­zését! Befejezésül Sir dr. elmondta már véglegesnek tekinthető,­­hogy jövő augusztusban Mont­realiban megvalósul az első Eu­rópa—Amerika világrészek kö­zötti válogatott atlétikai viadal. Az év első hazai nemzetközi ökölvívó-találkozója előtt Sok minden tisztázódott csü­törtökön reggel, amikor az Új­pest­ Dózsa székházában meg­beszélésen látták vendégül a ljubljanai ökölvívók vezetőjét, Dovgan Stanet. Mindjárt kide­rült, hogy nem klubcsapat, ha­nem a szlovén területi váloga­tott lesz pénteken este 6 óra­kor az újpesti ökölvívók ellen­fele a Sportcsarnokban. A vendégek­­— mint elmon­dották — légsúlyú versenyzőt nem hoztak magukkal, viszont nagyváltósúlyba­n két ökölvívót szerepelhetnek, így tehát tíz súlycsoportban láthat mérkő­zést a sportcsarnoki lelátók kö­zönsége. — Nehéz nyilatkozni az esé­lyekről — válaszolt kérdésünk­re Dorgan Stane —, mert egyi­künk sem ismeri a másikat. Eddig még nem találkoztunk. Nálunk a legjobb teljesítményre két ökölvívónkat tartom, a 25 éves Szlávics Mladot, aki nagy­váltósúlyban indul és a 22 éves Supan Joskót, aki igen jó for­mát árult el az utóbbi időben. Az újpestiek közölték várható összeállításukat. Ezek szerint harmatsúlyban Cserge, pehely­súlyban Králnik, könnyűsúlyban Hajnal, kisváltósúlyban Kun Szabó, váltósúlyban Pauer, nagyváltósúlyban Erdély­ és Tú­rós, középsúlyban Schrick, fél­­nehézsúlyban Veres és nehéz­súlyban Somodi lép a kötelek közé. Teniszezőink Nizzában Mentem után Nizzában szere­pel Gulyás és Szikszay. Az újabb nemzetközi teniszverseny küzdelmei során Gulyás a te­hetséges francia Courcol ellen győzött, míg Szikszay a közel­múltban Budapesten járt colum­biai Alvareztől vereséget szen­vedett. Gulyás —Courcol (francia) 2:6 7:5, 6:1, Alvarez (columbiai)-­­Szikszay 6:3, 6:1. Jönnek! Mármint a lengyel teni­szezők. Méghozzá április 5-én, kedden reggel érkeznek Görög­országból és délután már já­tékra, mérkőzésre készen áll­nak. A lengyel teniszváloglatott keddtől péntekig marad Buda­pesten és a tervek szerint több barátságos jellegű edzőmérkő­­zést vív a Davis Kupa első for­dulóbeli összecsapásra készülő magyar játékosokkal.

Next