Népsport, 1966. május (22. évfolyam, 85-107. szám)

1966-05-01 / 85. szám

A MAGYAR TEST A'EVE­LESZ ÉS SPORT'** ÖVES­SÉG LAPJA VASÁRNAP, 1996 MÁJUS 1.★ Ára 60 fillér ★ xxii. évfolyam, 85. szám Sokszínű, dús programmal köszöntik a sportolók május elsejét Érdekes tömegsport-események az OSN­ jegyében N­yári erővel süt a nap, s bár tavaszi felhők is gyü­lekeznek az égen, az idő mégis csábít. Csábít a szabadba, csábít a fűre, a piros salakra, a­­ sportra. Mennyi látnivalót és mennyi sportolási lehetőséget kínál a május elsejei program! Az Országos Sport Napok dús műsorát idézi az ünnep sok­színű, sokarcú sportja. Mit láthat az érdeklődő és mi­lyen eseményen vehet részt, aki sporttal ak­arja ünnepelni má­jus elsejét? REGGELTŐL ESTIG Re­g­gel­től késő estig van vá­lasztási lehetőség. A legfrisseb­bek az aszta­liten­iszezőik — ők már reggel fél nyolckor kez­de­n­ek a Gorkij fasorban, de nem késlekednek a többiek sem. Ki­lenc órakor már minden kerü­letben teljes a nagyüzemi A Canikó utcai Ifjúsági Sporttele­pen kézilabda- és labdarúgó-vil­­lámtorna van, a Hűvösvölgyi Nagyrét, amely nemzedékeknek nyújtott otthont május­­ ünnep­lésére nagyszabású bemutatók­kal várja az érdeklődőket. Mű­vészi torna, birkózás, cselgáncs, ökölvívó- és vív­ósbem­u­t­a­tóval szórakoztatják a sportolók a né­zőket, s toboroznak műsorukkal híveket sportágaiknak. S hogy a szokásos majális hangulat se hiányozzék: léggömb vad­ászat lesz légpuskával.. . A Hévízi úti sporttelepen reg­gel tíz órakor kezdődik a sport­program. A zuglóiaknak ugyan­csak nehéz dolguk van­, annyi mindent kínál kerületük. Az Ifjúsági Parkban már 8 órakor dobják, illetve rúgják a labdát, kézi-, röp-, kis- és nagypályás Lab­­da­rúgó villámtorna keretében. Az Egressy úti lakótelep úttörői háztöm­b körüli futóversenyen mérik össze erejüket a szülők, szomszédok és gyerekek legna­gyobb izgalmára és örömére ... A XVI. kerületiek a sashalmi sporttelepen mérkőznek, illetve sakkozóik az MTI helyiségében gyűlnek össze. A XVIII. kerüle­tiek nagyszabású bemutatókat láthatnak a Petőfi Park színpa­dán., Wekerl­e-te­lepen viszont a helyi erők kispályás labdarúgó­­vill­ám tornáján kívül háztömb­körüli kerékpáros verseny is lesz. A Lakik ki sem maradhat, csakúgy, mint az asztalitenisz. Az előbbinek a versenyeit a Ha­zafi a© Népfront helyiségében rendezik, a pingpong-asztalok pedig a Petőfi utcai iskolában várják a küzdőfeleket. A IV. kerület a tanácsházán rendezi a sport bem­utat­ókat (10 óra). A kézi­labda-vill­ám­torna a Bajcsy Zsilinszky úti pályán (9 óra), az Úttörő­ pályán labda­rúgó-villámtorna lesz (10 óra). Az V. kerületben már szomba­ton megkezdődtek az alapfokú röplabda- é© asztali­tenisz-verse­­­nyek. Vasárnap­­ csak folytat­ják. A Május­­ úti iskola torna­termében rendezi ifjúsági asz­talitenisz-versenyét a VI. kerület (13 ó), a XIV. kerületi Ifjúsági Parkban a kézilabda-villámtor­­náját (10 ó), a városmajori HSC- pályán pedig a kosárlabda­­összecsapást (15 ó). a BVSC-pá­­lyán labdarúgó kispályás lakó­­területi villámtornára (13 ó), az Eötvös utca 3. szám alatt sakk szimultán versenyre kerül sor 9 órai kezdettel. A TEREKEN A Klauzál téren reggel 10 órától cselgáncs-, íjász-, ököl­vívó- és sportlövő-bemutatóik lesznek ,az Almásy téren sakk­versenyek (14 ó), a Holló utcá­ban labdarúgó kispályás OSN­­Kupa küzdelmek (9.30). Az Asztalos János Ifjúsági Parkban röplabda-, kézilabda-, valamint ifjúsági és felnőtt lab­­darúgó-villámtorna (15 ó), a Kulich Gyula téren sakk villám­­verseny (9 ó) a Ganz-MÁVAG- pályán tekevillámtorna (15 ó) keretében szórakoznak, és úttörőolimpia elődöntők részt­vevőit várja... A XXI. és XXI. kerület közö­sen rendezi a Jedlik Gimná­ziumban az­­as­z­tal­­­ten­is­z- ve­r­­senyt (9­6), a Csepeli Stadion­ban atlétikai viadalt és a Pro­­montor utcai sportpályám a Cse­pel—EMTE öregfi­úk csapnak össze, régi május elsejeikre em­lékezve... JÓ JÁTÉKOT ÍGÉR A CSEPEL-DIÓSGYŐR MÉRKŐZÉS Két Vasas-csapat, a Csepel és a Diósgyőr, találkozik egymással. Papíron kétségtelenül a hazai csapat az esélyes. Ezt erősítette meg Keszthelyi Mihály, amikor a szombat délelőtti edzés után beszélgettünk. — Véleményem szerint minden­képp­en legyőzzük a Diósgyőrt — mondta. — Idehaza az erősebb csapatok ellen is sikerrel szere­peltünk. Miért ne menne most a játék a Diósgyőr ellen? Igen ör­vendetes, hogy Kalmár teljesen rendbejött, nem érzi már sérülé­sét. A többi csapatrészen nem változtatok, mindössze annyi tör­ténik, hogy Horváth kimarad és ismét Kalmár irányítja a támadó­sort. Sajnos, a diósgyőrieket nem nagyon ismerem, viszont Preiner Kálmán annyival van előnyben velem szemben, hogy ő jól ismeri a csepeli fiúkat, hiszen hosszú éveken át volt a mesterük. — Nem nézünk vérmes remé­nyekkel a csepeli mérkőzés elé — ez Preiner Kálmán véleménye. — Sok a sérült. Előbb Sikora és Pócsik, az Ózd elleni mérkőzésen pedig Szurgent és Kovács I vált harcképtelenné. Az edző ezért a két utóbbi játé­kost egész héten pihentette, így számít arra, hogy mindketten ott lesznek a pályán, s Samek is visszakerül a csapatba. Kétségtelen, hogy a nagyobb tudás és a hazai pálya a Csepel mellett szólt de a Diósgyőr leg­utóbbi eredményei azt mutatják, hogy feljövőben van a csapat, így jó mérkőzésre van kilátás. 58-59 59-60 60-61 61-63 62-63 63 ősz 64 65 Csepel—DVTK 4:1 0:2 1:1 — — — 1:0 — 2:1 1:2 1:0 — — 1:2 4:2 — Valamennyi eredmény a most pályaválasztó Csepel szempont­jából értendő. A felső sorban a Budapesten, az alsóban pedig a Diósgyőrött született eredmények. A PÁLYÁKON Az FTC-pályán kézilabdások (9 ó), a K. Lombik-pályán kézi­labda- és kispályás labdarúgók (9 ó), a Törekvés-pályán röp­­labdások találkoznak (9 ó), a BEAC-pálya az atlétikai közép­iskolai körzeti bajnokság, kosár­labda Május 1 Kupa, a labda­rúgó kispályás döntőik, a kézi­labda középiskolás középdöntők 100 TÁBLÁN A Néphadsereg Központi Klubja és a Bp. Honvéd sakk­szakosztálya kilencedszer ren­dezi meg a katonai munkás sakktalálkozót. A Budapesti Helyőrség és a Csepeli Vasmű százas csapatai találkoznak má­jus 1-én reggel 9 óraikor a Néphadsereg Központi Klubja (Váci utca 38) zöld termében. Tihanyban vízre szállna­k a vitorlázóik. Baján színre lépnek az ökölvívó Duna Kupa torna részt­vevői. Teniszezők a Mar­gitszigeten, kardozóik a Sport­csarnokban. Verseny... verseny... S amikor leszáll az est, nézők és résztvevők gazdag élmények­kel távoznak. Nagyszerű sport­műsorral ünnepelték május el­se­j­ét. Nagy gólrányú győzelmek Pontot vesztett Pécsett a Ferencváros Otthonában győzött az Ózai és a Tatabánya Vasas-Dunaújváros 4:0 (2:0) Fáy u. 10 000 néző. Vezette: Wottawa (Szilvás­, Soós J). Vasas: Varga — Bakos, Mé­szöly, Fister, Mathesz, Beren­­di, Molnár, Puskás, Farkas, Pál, Korsós. Edző: Csordás Lajos. Dunaújváros: Aczél — For­­maiggini, Ligeti, Csepecz, Ma­gasházi, Bársony­i, Czigleti, Mártha, Mihály, Korona, Nagy F. Edző: Marosvári Béla. Gólszerző: Farkas (43. perc), Puskás (45. perc), Puskás (54. perc), Farkas (58. perc). Szögletarány: 9:2 (6:1) a Va­sas javára. Negyvenhárom percig sikerrel ellenállt a Dunaújváros a Vasas rohamainak. Igaz, közben a vi­déki csapatnak is akadtak hely­zetei, mert időnként elég fris­sen, lendületesen játszott a csa­pat. A legnagyobb helyzetet a 15. percben a Vasas hagyta ki, amikor Farkas teljesen üre­sen állva, a kapu mellé gurított. A vendégek részéről Nagy F. a kapufára fejelte a labdát. A 33. percben Puskás közeli fejesét Aczél nagyszerű érzékkel hárította. A 43. percben góllá érett a Vasas fölénye. Mol­nár elfutott, beadását Farkas mintegy 8 méterről csúsztatott fejessel küldte a kapu jobb olda­lába. 1:0. A félidő utolsó percé­ben Molnár labdája Puskás fe­jéről vágódott a kapuba. 2:0. SZÜNET UTÁN szinte állandóan a Dunaújváros térfelén folyt a játék. Az 54. percben Fister a bal oldalról vágta középre a labdát. Farkas önzetlenül visszajátszott Puskás­hoz, aki mintegy 10 méterről laposan a jobb sarokba he­lyezte a labdát. 3:0. Az 58. percben Ligeti visszahúzta Pus­kást, Farkas állt a 20 méteres szabadrúgásnak és a remekül eltalált bombalövés a sorfal mellett vágódott a léc alá. 4:0. A hajrára teljesen visszaesett a Dunaújváros. A 74. percben Ligeti ismét szabálytalanul visszahúzta Pus­kást. A Dunaújváros csak el­vétve tudott ellátogatni a Vasas kapujáig és egy esetben Czigler közelről Vargába rúgta a lab­dát. Molnárnak is akadt még két gólszerzési alkalma, de lö­vése két ízben is célt tévesztett. Gyakran csattant fel a taps a mérkőzés alatt is, ami azt mutatta, hogy a közönségnek tetszett a játék. A II. félidőben nagyszerűen játszott a bajnokcsapat, ötle­tes, gyors támadásait legtöbb­ször lövéssel tudta befejezni. Különösen a középpályás játé­kosok — elsősorban Mathesz — formajavulásával magyaráz­ható a nagy gólarányú győ­zelem. A Dunaújváros az előző heti váratlan pontszer­zés után csalódást keltett. Más­kor szilárd hátvédei is elég gyakran meginogtak. A játék képe alapján a Vasas győzel­me ebben az arányban is tel­jesen megérdemelt. Ha azonban a Vasas még jobban értékesíteni tudta volna helyzeteit, könnyen még sú­lyosabb vereség érhette volna az NB I-ben eddig szépen sze­replő Dunaújvárost. A Vasasban Vargának nagyon kevés dolga akadt. A hátvédek biz­tosan ver­ték vissza a szórványos duna­újvárosi támadásokat. Mészöly kiemelkedett közöttük, Uj sze­repkörében Fister is megállta a helyét. Mathesz nagyszerűen­ hozta fel a labdát, leadásai is rendre sikerültek. Pál hasznos segítőtársának bizonyult. Mol­nár eleinte nagy csatát vívott (■©epeez-cél, később aztán gyak­ran faképnél hagyta őrzőjét. Farkas és Puskás különösen szü­net után lendült bele, de mind­kettő helyzeteket hagyott ki. Korsós lényegesen kevesebbet volt játékban, mint szélsőtársa. A Dunaújvárosban Aczélt a gólokért nem lehet okolni. A hátvédek köz­ül Csepecz eleinte jól tartotta Molnárt, ké­sőbb már nem bírt vele. Ligeti szünet után visszaesett. Korona nagy területet bej­átszott, ő volt aránylag a legveszélyesebb a kapura is. Czigler egy-két len­dületes elfutással tűnt ki. A töb­biek ritkán vétették észre ma­gukat. V­ottava játcétkvesztető a lesek elbírálásánál többször tévedett. Várszegi János A Népsport legközelebbi száma a május 1-i események tudó­sításával hétfőn jelenik meg. Ez a számunk Budapesten már vasárnap este terjesztésre kerül. A Bp. Honvéd az Európa Kupa Miután az osztrák bajnokcsa­pat az utolsó pillanatban le­­mondta részvételét, szombaton reggel 9 k­ardcsapat részvételé­vel kezdődött meg a Sportcsar­nokban a kardba­jnokcsapa­tok Európa Kupája. A mezőnyben a Vasas és a Bp. Honvéd k­ard csapata képviselte a magyar szí­neikért, miután a rendező ország­nak joga van két együttest indí­tani. Az első részben három cso­portba osztották a 9 részt vevő csapatot és a csoportokon belül mindenki vívott mindenkivel. Az első forduló eredményei: Bonn—Szófia 9:7, Varsó—Páris 11:5, Tor­ino—Eisenach 11:5. II. forduló: Vasas—Szófia 13:3, Bp. Honvéd—Pária 15:1, Moszkva— Eisenach 11:5. III. for­duló: Va­sas—Bonn 9:0, Moszkva—Tori­­nó 9:6, Honvéd—Varsó 8:8 (59:60). Az első csoportból tehát továbbment: Vasás, Bonn, kiesett: Szófia. 2. csoport: Honvéd, Var­só, kiesett: Párizs. 3. csoport: Moszkva, Torinó, kiesett: Eise­nach. A 6 továbbment csapat közül kettőnek nem kellett vívnia, si­mán­ jutott a legjobb 4 közé. Ez a szerencse a Bp. Honvédot és a Moszkvai Dinamót érte. A Va­sasnak Bonn csapatával, az olasz bajnoknak pedig a Varsói Légiá­val kellett mérkőzni. Vasas — Bonn 9:4, Tor­in­ó—Varsó 9:7. A legjobb 4 között a Bp. Hon­véd vívói a moszkvai csapattal találkoztak. Ezzel a mérkőzéssel egy időben a másik páston a Va­sas a torinói kardozókkal mér­kőzött. Az előzetes várakozás szerint a Bp. Honvéd állt nehezebb fel­adat megoldása előtt, azonban olyan huszárosan, látott hoz­zá, hogy végül is az övé lett a gyorsabb siker. Már az első csör­­ték levívása után biztos vezetésre tettek szert, és végeredmény­ben, 9:4 állásnál ért véget a tal­­állkozó. Bp. Honvéd—Dinamó Moszkva 9:4. Gy: Lotz 3, Pózsa, Tordai, Bakonyi 2—2, 111. Asiantian­ 3, Szahradze 1, Ruszkij, Nyiki­­tyin 1 0—0. A másik magyar csapat dön­tőbe jutása korántsem ment ilyen simán. 4:2-re és 5:4-re is ugyan a Vasas vezetett, amikor azonban Vecchione legyőzte Ko­vács Attilát 5:3-ra, ezzel az olasz csapat egyenlített, a kö­vetkező csörtékben pedig jelen­tős előnyre tett szert: Calanchini — Meszéna 5:3, Ravagnan —Ko­vács Tamás 5:3. A vezetés mindjárt szárnyakat adott az olaszoknak és bár Kovács Attila a következő csörtében Salvadori legyőzésével szépített az ered­ményen, Calanchini Delneki elle­nében megszerezte az olaszok nyolcadik győzelmét is. Kovács Tamás legyőzte Vecchionét, és ezután következett a találkozó utolsó csörtéje. Erre Meszéna Ravagnan ellenében úgy állt fel, hogy amennyiben 5:1 -re győz, csapata nyert, amennyiben 5:2-re, akkor döntetlen, ha csak 5:3-ra, akkor kikaptak. Meszéna 3:0-ra elhúzott, ekkor kapott még egy találatot, végeredmény­ben azonban 5:1-re győzött és ezzel a sírból hozta vissza a Vasas győzelmét. Vasas —Club di Scherma, To­rino 8:8 (23:24). Gy: Meszéna, Kovács Attila 3 — 3, Delneki, Ko­vács Tamás 1 — 1, ill. Calandiini 3, Salvadori, Ravagnan 2 — 2, Vecchione 1. Az Európa Kupa döntőjét tehát végül is a két magyar csapat vívta. A döntő mérkőzés első csörtéiben fej-fej mellett haladt a két együttes, majd amikor a Bp. Honvéd 5,4-e© vezetékhez jutott, akkor lendült erőteljes támadásba. Ba­konyi Kovács Attilát 5:1-re győzte le, majd Pézsa Meszéna ellen vívott nagyon szép csör­tet, s ebben értékes győzelmet is szerzett — ugyancsak 5:1-re. 7:4-re húzott el ezzel a Bp. Hon­véd és a következő csertében, amelyet Lotz vívott Delneki el­len, sokáig úgy látszott, hogy a Vasas szépíteni tud. 4:3-ra Delneki vezetett, de azután két támadása rövidre sikerült, s ezzel Lotz 5:4-re ugyan, de meg­nyerte a csörtét. 8:4 után Ko­vács Attila Tordait verte 5:1-re, majd 2:0-ás vezetés után Pézsa 5:2-re kikapott Kovács Tamástól. 8:6-ra módosult ezzel az ered­mény. Ekkor azonban Bakonyi következett, aki egész napon át nagyszerűen vívott, s csapa­tának a lelke volt. Ezúttal sem mondott csődött: 5:0-ra verte Delnekit. Ezzel a győzelemmel befejeződött az Európa Ku­páért folyó verseny. Az Európa Kupát, amiért most először vívtak, a Bp. Honvéd együttese nyerte el. Bp. Honvéd—­Vasas 9:6. Gy: Pézsa 2, Bakonyi 3, Lotz 2, Torday 2, i­ll. Meszéna 2, Ko­vács Tamás 2, Delneki 1, Kovács Attila 1. Az Európa Kupa győztese: Bp. Honvéd (Bakonyi Péter, Pé­zsa Tibor, Lotz Károly, Torday Kálmán, Szlávy Géza), 2. Vasas, 3. Dinamó Moszkva, 4. Club di Scherma, Torino, 5. Legia Varsó, 6. OFC Bonn, 7 — 9. Dynamo Eisenach, Akademik Szófia, Po­­lice Paris. Gulyás és a páros győzelmével 2:1-re vezet DK-cs­apatunk a görögök ellen Magyarország — Görögország 2:11­ — Szombaton este ezt ol­vastuk a teniszstadion ered­ményjelző tábláján. Gulyás pén­teken erőfölénnyel kivívott győ­zelme után szombaton a párost, a DK-ban mindig döntő fontos­ságú párost, is megnyerték te­niszezőink a Margitszigeten. S bizony még Szikszaynak is ke­zében volt a pénteki mérkő­zés ... De így is vezetünk, s ez azt jelenti, hogy vasárnap már csak egy pontot kell szereznünk, s akkor háromévi sikertelenség után végre ismét túljuthat te­niszcsapatunk a Davis Kupa első fordulóján. Szikszay nyerhetett volna A kellemesen sütő nappal szem­ben és a kavargó, kellemetlen széllel hátban kezdő Kalogeropu­­losz biztosan nyerte adogatását. Szikszay jó elütésekkel és bátor hálójátékkal, egyszerre öt gém­mel válaszolt. Kalo egy vitatott labda után unottan, fölényes­­kedve játszott, s csak a második­ban kapcsolt rá. Hamar kiismerte Szikszay gyengéit, hosszan he­lyezett előkészítő ütések után futott a hálóhoz és leröptézte a magyar teniszezőt. Változatos volt a küzdelem­­, de sajnos, hol az egyik, hol a másik hibázott, lát­szólag könnyű labdákat. A szín­vonal gyenge átlagosnak tűnt. Szikszay talán a harmadik játsz­mában küzdött legjobban, 2:2 után 4:2, majd 5:3 arányban veze­tett, s ekkor Kalo is „változta­tott’­, el is vetődött egy labda után, de hiába... A felcsillant magyar reményeket az eső, saj­nos, elmosta, a negyedik játszmá­ban Szikszay 2:2 után pillanatok alatt behozhatatlan hátrányba került, majd a több, mint egyórás esőszünet után az ötödik játsz­mában mereven, idegesen játszva minden adogatását elvesztve en­gedte át a győzelmet ellenfelé­nek. Kalo győzelmével a papír­forma diadalmaskodott, de a Margitszigeten ezúttal látott görög bajnokot megbízható jó átlagteljesítménnyel bizto­san le kellett volna győzni ... Ka­logeropu­losz—Szi­kszay 2:6, 6:1, 3:6, 6:2, 6:2. Gulyás könny­ű győzelme Bajnokunk alig 45 perc alatt a tenisz magasiskoláját bemu­tatva egyenlített. Rokonszenves, becsülettel küzdő ellenfelével, mint macska az egérrel, úgy játszadozott. Hátulról keményen ütött, minden alkalmat kihasz­nálva, támadott és a hálónál né­hány egészen nagyvonalú, látvá­nyos megoldással szerezte pont­jait. Néhány kettőshibája miatt kellett csak aggódnunk, de még így is mindössze három játékot vesztett, igazán jó játékkal ünne­pelte 25. jubileumi, egyes játékát a Davis Kupában. Gulyás imponáló győzelmé­vel a nap kimagaslóan leg­jobbjának bizonyult a mar­gitszigeti díszpályán pénte­ken látott teniszezők közül. Gulyás—Katyvas 6:1, 6:2, 6:0. Az 1. nap után Magyaror­­szág—Görögország 1:1. Kemény csatában értékes páros győzelem Ausztrál teniszsapkájában igazi ausztrál ütésekkel a páros elején kicsit ránk ijesztett Perry Gavri­­lídisz, a görögök újonca. Már az első gémek szép röptecsatákat hoztak a kellemes napsütésben és a péntekinél is kellemetlenebből kavargó szélben kezdődött szom­bati páros mérkőzésen. Fej-fej mellett haladt a küzdelem. Min­den játékos nyerte adogatását. A párosban mindig többet nyújtó, jól játszó Szikszay és az oko­san, hallatlan akarással küzdő Gulyás, no és a korszerű, éles röptékkel harcoló kétt görög él­vezetes mérkőzést vívott. Az első játszma 4:4, a második csak 5:5 után dőlt el, az első a magyarok, a második a görögök javára. Az adogatásaikat addig nyerő pá­rosokban előbb Gavrilidisz, majd Szikszay vesztette el adogatá­sát. A harmadik játszma rosszul in­dult. A görögök 2:0-ra vezettek, de azután Szikszay percei, pont­jai következtek. A nyurga teni­szező Gulyás okosan előkészített labdái után jól fejezte be a tá­madásokat, s a négyes legjobbja lett. A görögök nehezen adták meg magukat. De Gulyásék har­ci kedve, jó játéka, s nem utolsó­sorban nagyobb tapasztalata a döntő pillanatokban mindig ér­vényre jutott. A harmadik és ne­gyedik játszmában a magyarok mindkétszer megugrottak, elnyer­ték ellenfeleik adogatását, s 4:2 után már csak saját adogatásaik­ra vigyáztak — szerencsére si­kerrel. Kellemetlen szélben is, szín­vonalas játékot, rendkívül ér­tékes magyar győzelmet lát­tunk. A megbízható Gulyás, s a harmadik játszmától nagy­szerűen feljavult Szikszayval megérdemelt győzelmet ara­tott, a másfélórás, végig iz­galmas, élvezetes mérkőzésen. Gulyás, Szikszay — Gavrilidisz, Kalogeropulosz 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. A II. nap után: Magyaország — Görögország 2:1. A párost követő bemutató mérkőzésen Szőke 6:4, 6:3 arány­ban győzött Baranyi ellen. A BVSC legyőzte a Bp. Honvéd csapatát a vízilabda NB I első fordulójában Újpesten két, Szolnokon, a Sportuszodában, valamint a Tü­zér utcában egy-egy mérkőzéssel rajtolt az I. osztályú vízilabda­­bajnokság. Fokozott várakozással tekintettünk, az első forduló elé, kíváncsian vártuk, hogyan bírják a csapatok a megváltozott, négy­szer hét percből álló mérkőzése­ket. Az általános tapasztalat sze­rint a játékosok többsége a har­madik negyed kezdetére már el­fáradt. Fittől eltekintve, ha a színvonal még idény eleji is volt, a gólterméssel elégedettek lehe­tünk és egy-két kiemelkedő játé­­kosteljesítményt is elkönyvelhe­tünk. Elsősorban a BVSC—Bp. Honvéd mérkőzést tulajdonképpen egymagában eldöntő Konrád 111 Ferenc játéka érdemel külön ki­emelést. BVSC—Bp. Honvéd 4:2 (1:0, 2:1, 0:0, 1:1) Tüzér utca, 490 néző. Vezette: Kanig. BVSC: Kunos — Gyerő II, Molnár — Katona — Gyerő I, Konrád dr., Konrád III. Edző: Laky Károly. Bp. Honvéd: Kö­kény — Vedlik dr., Görgényi — Papp — Hausherr, Tóth. Konrád II. Cs. Martinovits, Szekeres. Ed­ző: Brandy Jenő. A gólok sor­rendje: Konrád III, Hausherr. (Folytatás a 4. oldalon.)

Next