Népsport, 1966. szeptember (22. évfolyam, 180-202. szám)

1966-09-01 / 180. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1966. SZEPTEMBER 1. ★ Ára 1­60 fillér ★ XXII. ÉVFOLYAM, 180. SZÁM Négy magyar atlétanő a csütörtöki döntők résztvevői között: Nagy Zsuzsa, Munkácsi, Kleiberné és Stugner AZ ATLÉTIKAI EB CSÜTÖRTÖKI MŰSORA 9.00: 110 m gát tízpróba. 10.00: disz­kosz tízpróba, távol női ötpróba. 10.30: 200 m női előfutamok. 11.30: gerely se­lejtező, rúd tízpróba. 17.00: 3000 m akadály előfutamok. MAGAS DÖNTŐ, DISZKOSZ NŐI DÖNTŐ. 17.35: 200 m előfutamok. 18.00: 200 m női középfutamok. 18.20 : 400 m gát középfutamok. 18.40: 1500 m DÖNTŐ. 18.45: gerely tízpróba. 19.00 : 200 m középfutamok. 19.20: 400 m NŐI DÖNTŐ. 19.30: 400 m DÖNTŐ. 19.45: 200 m női ötpróba. 20.05: 1500 m tízpróba. ATLÉTIKAI se j^UDAPH^v^Se? "S? Hatalmas meglepetések az EB második napján Esélyesek veresége diszkoszvetésben és­­a 100-as döntőkben A szerdai bajnokok: Thorith, Klobukowska, Máriák, Davies A zuhogó eső ellenére­­ 15 000 néző előtt kezdődtek meg az E­urópa-bajnok­­ság második napi küzdelmei. A nézők, a versenyzők és a Népstadion salakja is jól állta az időjárás viszontagságait. Ha nem is születtek világraszóló eredmények, viszont vi­lágraszóló meglepetések születtek. Már az elő­futamok és a középfutamok is jó küzdelmeket és váratlan fordulatokat hoztak. A nap leg­nagyobb meglepetését azonban a férfi disz­koszvetés szolgáltatta. A biztos esélyesnek számító világcsúcstartó, olimpiai bajnok cseh­szlovák Danek nem tudott feljutni a győzelmi dobogó egyik fokára sem. Erre aligha számí­tott valaki is a Népstadionban! Az NDK atlétái folytatták az első napon megkezdett jó szereplésüket, Thorith, Losch és Milde leszorított mindenkit a diszkoszve­tés győzelmi dobogójáról. A férfi távolugrás, amely nyílt számnak számított, ha heves küzdelmet is hozott, vé­gül is a papírforma szerinti esélyes angol Daviesnek sikerült megismételnie tokiói sike­rét, Ter Ovaneszjan nem tudott visszavágni. A nap legjobb eredménye ebben a döntő számban született. A vágtaszámok is váratlan eredményeket hoztak. Elég megemlíteni a lengyel Mániák célfotó győzelmét az esélyes Bambuck előtt. Arra is csak kevesen gondolhattak, hogy a hosszú hónapokig sérüléssel bajlódó Klobu­kowska éppen Európa-bajnokságon fogja le­győzni verhetetlennek hitt honfitársnőjét, Kirstens­teint. Meglepetések, biztos esélyesek veresége, mindez csak ízelítő azokból a további megle­petésekből, amely minden nagy versenyt, így a budapesti Európa-bajnokságot is jellemez. A nap kellemes meglepetései közé tartozott a magyar futónők .Jó szereplése, Nemesháziné hatodik helye a 100 m síkfutásban, valamint az, hogy Nagy Zsuzsa és Munkácsi Antónia biztató futással harcolták ki helyüket a 400 méteres síkfutás döntőjébe. Hármas NDSC-siker a diszkoszvetésben - Danek ötödik A jó idő feletti öröm, sajno­s, korainak bizonyult. Szerdán reg­gel szürke fel­legek gyülekeztek a Népstadion felett, kora délelőtt eleredt és órákon keresztül hol erősebben, hol csendesebben hul­lott az eső, megszakítás nélkül. Esőben kezdődött a délutáni első döntő a diszkoszvetésben is. Vál­takozó irányú, elég gyenge szél­ben eleinte hiába vártunk igazán nagy dobásokra. Az NDK dobói magabiztosan szerepeltek, Milde az első sorozatban 56.08-cal át­vette a vezetést, majd amikor Losch harmadakra 57.20-szal fel­váltotta, ő is 56.80-ra javított, így azután a harmadik sorozat, tehát az elődöntő befejezése után a nagy esélyes, a feltűnően bá­gyadtan dobó Danek 56.24-gyel csak a harmadik helyen áll. — No, majd a döntőben — mondo­gatták a nézők, de­­ a cseh­szlovák világcsúcstartó sehogy sem tudta felrázni" magát. A várt nagyobb dobással az NDK hármas harmadik tagja, Thorith szolgált, aki a negyedik sorozat­ban 57.42-vel egyszerre az élre került. Az EB eddigi legnagyobb meglepetése a levegőben ló­gott, amikor Danek ötödikre sem tu­dott javítani, ezzel szemben Piat­­kowski is túl dobta! Az utolsó kí­sérlet következett. Danek, sor­rendben a második dobó, lassú, megfontolt léptekkel indult a do­bókorhoz. Sokáig összpontosított, de ez a dobása i­s lapos, erőtlen volt, alig valamivel az 5c m-t jel­ző stzalag mögött vágódott a fűbe a diszkosz. Utolsóra már csak Losch javított, de az NDK dobóinak hármas sikere már enélkül is biztossá vált. A szerdai első ünnepélyes eredményhirdetésikor tehát ismét NDK-beli atlétát avattak bajnok­ká. .A 24 é­ves testnevelési főis­kolás ugyan néhány hete 61.30-as eredményével már megcsillogtat­ta képességeit­, de kevés nemzet­közi verseny t­a­pas­zta­la­ta miatt két honfitársát a döntő előtt esé­­lyesebbnek tartották. Ezen a na­pon azonban Thorith tudott a leg­jobban összpontosítani. Diszkoszvetés Európa-bajnok: Detlef Thorith (NDK) 57.42, 2. H. Losch (NDK) 57.34, 3. Milde (NDK) 56.80, 4. Piatkows­ki (Lengyelország) 56.76, 5. Danek (Csehszlovákia) 56.24, 6. Simeon (Olaszország) 55.96, 7. Regier (Lengyelország) 55.94, 8. Zemba (Csehszlovákia) 54.20, 9. Járás (Szovjetunió) 53.98, 10. Reinitzer (Ausztria) 53.72, 11. Neu (NSZK) 53.66, 12. Soudek (Ausztria) 53.46. hűvös idő és a nedves dobókör persze zavart mindannyiunkat. Nekem mégis sikerült átlag­­eredményem felett dobni. — Hogy mit várok a jövőtől? Erre a kérdésre ebben a pilla­natban még nem tudok gondol­ni. Mindenesetre sokat fogok dolgozni, hogy ez az eredmény — bármily megtisztelő is — ne jelentse pályafutásomnak a to­vábbiakban nem növelhető fo­kát. Klobukowska legyőzte 100-on Kirstensteint! Az első meglepetést hamaro­san követte a második. A női 100 méter döntője előtt egy órával már elállt az eső, csak néhány kisebb tócsa csillogott a reflektorfényben a stadion fu­tópályáján. A lengyel szakembe­rek mondogatták, hogy Klobu­kowska végre formába lendült, de arra ők sem számítottak, hogy Kirstenstein győzelmét egyáltalán veszélyeztetheti. Az első rajt sikerült, Klobukowska indult a legjobban. Kirszenstein kissé bentragadt. A szőke Ewa végig vezetett, és bár sötéthajú hon­fitársnője, a­ki Pesten­ mán a jól ismert hosszú léptekkel foko­zatosan felnyomult, tisztán első­nek futott át a célon. A lengye­lek híres, húszéves, ahogy ne­vezni szokták. K-- K kettőse m.­(Folytatás a 2. oldalon) Csütörtökön újabb mozgalmas napja lesz a Népstadionnak. Hét számban avatnak bajnokot, ezek között szerepel a női diszkosz­vetés és a mi szempontunkból igen jelentőssé vált 400 m-es női síkfutás is. A német dobónok között dől el az aranyérem A papírforma szerint a női du­ó"szkoszvetés német , ,háziver­senynek" ígérkezik. Az NDK-belii Hentschel szerepelt közülük az idén a legegyenletesebben, de nemisokkal kisebb estéllyel indul két honfitársnője, Spielberg, Lotz és a nyugatnémet Westermann sem Hogy azután a döntő iga­zolja-e az idei ranglistát, az már más k­apba tartozik. Javuló sor­Négy éve Belgrádiján Jany könnyein nyerte az 1500 métert, azóta azonban egyenrangú ellen­felek nőttek fel hozzá. A króni­kusan két táv között ingadozó francia Európa-csúcstartó nehéz verseny előtt áll. Idei vereségei mása alapján elsősorban Kleiber­­né és a selejtezőben meglepően jól szerepelt Secerbakova törheti át a­­német dobónők „falbank­sizát’ az igen színvonalasnak ígérkező versenyen. A mieink közül eset­leg Stugner le a döntőbe kerül­het, után nem hagyhatja a hajrára a döntést, mert ellenfelei közül a nyugatnémet Tümmler és Nor­­poth, sőt honfitársa, Wadoux vég gyorsasága­ is nagyobb. Még jó­(Folytatás a 6. oldalon) A csütörtöki nap eseményei: a férfi és a női 400 méter, az 1500 méter, a női diszkoszvetés és a férfi magasugrás döntője Taktikai verseny lesz? Óriási NDK-siker született a férfi diszkoszvetésben: az első három helyet NDK-beli versenyző foglalta el. Képünkön az Európa- bajnok: Detlef Thorith. (MTI Fotó: — Almási felv.) A GYŐZTES ELSŐ SZAVA ^/NXVA^A/NX\A^A/V/VV/V/V/V/\^VNXVVA. Számomra is meglepetés . Teljesen esélytelennek tar­tottam magam, hiszen a me­zőnyben nálam méterekkel jobb, nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező versenyzők indultak. Én csak 23 éves vagyok, ez egy dobóatlétánál elég fiatal kor, de gondolom, hogy nagyon biz­tató a jövőre nézve. Még a hon­fitársaim között is akadt olyan, aki a múltban eredményesebben versenyzett, mint én. Ma azon­ban nekem ment jól a dobás. Elmondhatom, hogy nem le­het számomra felejthetetlenebb pillanat, mint amikor Losch és Milde barátommal együtt hár­man, NDK-s versenyzők áll­tunk a győzelmi emelvényen. A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék