Népsport, 1966. november (22. évfolyam, 225-244. szám)

1966-11-01 / 225. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1966. NOVEMBER 1. ★ Ára: 60 fillér 4r xxii. évfolyam, 225. Szám TÁVBESZÉLŐ-JELENTÉSÜNK AUSZTRÁLIÁBÓL: Öttusázóink a VB színhelyén (Melbourne, október 31.) Első telefonijelentésemet talán azzal kezdeném, hogy a címben sze­replő csörgőkígyó és társai Mel­­bourne-től 40 kilométerre, az ős­erdő kellős közepén ijesztgetik az öttusa-világbajnokságra eddig egybegyűlt szereplőket. Az Ausztráliai Öttusa Szövetség na­gyon komolyan vette az utolsó napok zavartalanságának biztosí­tását, és ezért valamennyi rész­vevőt az ausztrálok olimpiai ed­zőtáborában, Mount Evelynen he­lyeznék el. Amikor pénteken 27 és fél órás repülés után megérkeztünk a VB színhelyére, mindjárt figyelmez­tettek bennünket: — Vigyázzanak és ne nagyon fut­­kározzanak az erdei ösvényeken, mert nálunk nem megy ritkaság­számba a csörgőkígyó, így azután megelégszünk a tábor nyújtotta lehetőségekkel, melyek teljesen kielégítik futó­igényeinket. Szombattól rendben folytatjuk edzéseinket. Mindjárt beutaztunk Melbourne-be, és ló- Merre csörög a kígyó? Ha száll tűnik. Nyilvános edzésün­kön mintegy négyszázan gyűltek össze a kíváncsiak, így azután mindjárt vasa­sabban ültek a lo­vakon a­ fiúk, és Tóth Béla ed­zőnk ugyancsak elemében volt az edzés irányításában. Az edzés utáni elismerés nyomán mind­járt meg is állapítottuk: „ A bemutatkozás jól sikerült, bízzunk a folytatásban. Ami az­ időjárást illeti, nappal 40 Celsiust is mutat a hőmé­rő, este viszont alig tíz fokot ol­vasunk le róla. A ki­lenc órás idő­különbséget pedig még mindig érzik a fiúk. Rajtunk kívül a svédek, angolok, NDK-belok, nyugatnémetek, szovjetek, mexi­kóiak és franciák érkeztek meg. Elsősorban szovjet barátainkat kerestük fel, akik közül Minye­­j­ev, Mokejev, Lednyev és Zaha­renko alkotja az öttusacsapatot. Valószínű, hogy a jereváni Za­­harenko lesz a tartalék. Nálunk a helyzet változatlan, mindenki egészséges, a hangulat kitűnő, melyet csak fokozott az a körül­mény, hogy a mel­bourne-i tele­vízió kétszer is foglalkozott öt­tusázóinkkal. A rendezők 32 indulóra számí­tanak, és mindent megtesznek az utolsó napok felkészülésének si­kere érdekében. Most, amikor Budapest jelentkezett, éppen egy vívóversenyről érkeztünk meg, melyet a helyi szövetség az itt le­vők edzéslehetőségének bővítésé­re szervezett. Az eredménnyel elégedettek vagyunk, mert a „dobogós” sorrend végül is ez lett: Barczó, Török Feri és Móna. Szerdán már megkezdődnek a kongresszusi tanácskozások, majd utána, vasárnap sor kerül az első napi lovas szám­ ered­ményhirdetésére. De addig még megpróbálunk újra összeköttetést találni telefonon az otthoniakkal. Kiss András Magyarország csapata az első helyen A sakkolimpia legújabb eredményei Havannában vasárnap befejez­ték a sakkolimipia selejtezőinek negyedik fordulójában függőben maradt mérkőzéseket. A Magyar­­ország—Tunézia találkozón a függőben maradt játszmát a tu­néziaiak nyerték, s így a vég­eredmény 3:1-re alakult, a többi mérkőzésről öt játszma továbbra is függőben maradt. Eredmények. 1. csoport: Spa­nyolország— Monaco 2:1 (1), Szov­jet­unió — Fü­löp-s­zige­te­k 2.5:0.5 (1). 2. csoport: Indonézia—Mexikó 3:0 (1), Izland — Mongólia 3.5:0.5, Ausztria — Törökország 3:1. 3. csoport: Egyesült Államok—Sza­ráél 2:2, N­orv­ég­ia—B­o­l­í­v­ia 2.5:0.5 (1), Lengyelország—Ecua­dor 3.5:0.5. 4. csoport: Dánia— Írország 3.5:0.5, Anglia—Chile 3.5:0 5. 5. csoport: Kanada —Lu­xemburg 4:0, Skócia—Olaszor­szág 2.5:1.5. 6. csoport: Magyar­­ország—Tunézia 3:1, Venezuela— Belgium 2:2, Kuba —Panama 4:0. 7. csoport: Görögország — Kolum­bia 2:1 (1), Románia—Puerto Rico 4:0, Bulgária — Mismokkó 4:0. Az 5. forduló eredményei. 1. csoport: Szovjetunió—Uruguay 2:5:0.5 (1), Svájc—Fü­löp-szigetek 0:1 (3), Spanyolország —Hong­kong 4:0, Svédország — Monaco 2:1 (1). Az élcsoport állása: 1. Szovjetunió 16.5 (2), 2. Spanyol­­ország 15 (1), 3. Svájc 13 (4). 2. csoport: Mongólia—Ausztria 1:1 (2), Mexikó — Izland 0:1 (3), Jugo­szlávia— Indonézia 3.5,0.5. Az élcsoport állása: 1. Jugoszlávia 14.5, 2. Izland 9.5 (3), 3. Indoné­zia 9 (1). 3. csoport: Ecuador— Bolívia 2:0 (2), Egyesült Államok —Lengyelország 2.5:0.5 (1), Izr­­rael—Portugália 2:1 (1). Az él­csoport állása: 1. Izrael 13.5 (1), 2. Egyesült Államok 11.5 (1), 3 — 4. Lengyelország és Norvégia 9 — 9 (1 — 1). 4. csoport: Francia­­ország—Chile 2:1 (1), Argentína — Dánia 2:1 (1), Dél-Afrika — Ír­ország 0.5:0.5 (3). Az élcsoport állása: 1 — 2. Dánia 12 (1), Argen­tína 12 (1), 3. Anglia 9.5. 5. cso­port: Skócia—Ciprus 3:0 (1), Ka­nada— Olaszország 1:0 (3), NDK — Luxemburg 4:0. Az élcsoport állása: 1. Csehszlovákia 14, 2. NDK 11.5, 3. Kanada 10.5 (3). 6. csoport: Magyarország —Belgium 4:0, Hollandia—Tunézia 2.5:0.5 (1), Kuba—Venezuela 1:0 (3), Pa­nama— Libanon 3:0 (1). Az él­csoport állása: 1. Magyarország 17, 2. Kuba 15 (3), 3. Hollandia 12 (1), 4. Belgium 11, 5. Venezue­la 8 (3), 6. Tunézia 6 (1), 7. Pa­nama 4.5 (1), 8. Libanon 1.5 (1). (A Kuba—Hol­land­ia mérkőzés eredményét módosították: Kuba —Hollandia 2:2.) 7. csoport: Bul­­gár­ia — Román­i­a 2:2, Finnorszá­g —Marokkó 1:0 (3), Görögország — Nicaragua 3:0 (1), Puerto Rico — Kolumbia 2:2. Az élcsoport állá­sa: 1. Románia 17.5, 2. Bulgária 16.5, 3. Kolumbia 11.5 pont. (MTI) ­ Egy döntetlen is nagyon meg­­nyugtató eredmény tud lenni. Különösen, ha a­upamérkőzésen születik, idegenben éri el a csapat s még hátra van a hazai mé­kőzés. Persze, a visszavá­gót még nem játszották le, s a labda­úgó-mérkőzéseket nem tanácsos előre biztosra venni. Fenyvesi dr. és Varga után Mátrai Mátrai, a válogatott középhát­véd ,és kivált a gárdából, sérülés miatt. A válogatott­­edzésén­ sé­rült meg, s Mátrai edző vélemé­nye szerint nem valószínű, hogy szerdán ott lesz a pályán. Hét­főn nem is volt ott a ferencvá­rosi edzésen­. Igaz, a többi válo­gatott labdarúgó sem edzett ezen, a délel­őt­tön. Ők ugyanis felmen­tést kaptak, s nekik csak fürdő, Kins­def Arvidsson, az örgryte balszélsője. A jövő játékosa, 1965- ben került jelenlegi csapatához, s mindössze 21 éves. Nagyon gólké­pes, a svéd góllövőlista egyik él­­lovasa. Ő az azt követő gyúrás szerepelt programjukban. A többiek vi­szont szorgoskodtak, Tátrai irá­nyításával végezték a különbö­ző gyakorlat­okat. Később ven­dég is érkezett a pályára: Feny­vesi Máté dr. A másik sérült, Varga Zoltán, a Sportkórházban kap gondos kezelést. Orvosi vé­lemény szerint még két­­h­eti pi­henőre van szüksége ahhoz, hogy újból elkezdje a rendsze­res munkát. Tátrai edző is továbbjutást vár a fiaitól. " A svédek kitűnően véde­keznek, kemények , kilencven percen keresztül küzdenek. Ha jól játszik a Ferencváros, akkor mindezek ellenére nyer­nie kell. Bízom abban hogy jól fog ját­szani a csapat... Az alábbi keretből kerül ki a szerdán pályára lépő tizenegy: Géczi, Nováik, Páncsic­s, Horváth, Juhász, Szűcs, Karába, Németh, Albert, Rátkai, Rákosi, Szőke. A „vih­ampár“ becsapásában reménykednek a vendégek A két svéd erősség, Agne Simonsson és Berjesson gyűjtő­neve a villámpár. Ők legutóbb vasárnap rendeztek egy kis égi­­háborút Mal­mőben, innen a de­rűlátás alapja. Az örgryte utol­só bajnoki mérkőzésén 2:2-t ért el a malmőiek ellen vasárnap. A mérkőzés nem a legkelleme­sebb előjelekkel indult, ugyanis a harmincadik másodpercben már gólt kaptak. Eiz megzavarta a csapatot, s az első félidőben fölényben, játszottak a hazaiak. Sőt, még egy gólt lőttek. Szünet u­tán kétszer bevágott a „vil­lám”. Helyesebben a villámpár. Előbb Börjesson szépített, Rune Börjesson nem fiatal gyere­rek, hiszen 1937-ben született. Sze­repelt már a torinói Juventusban, továbbá a Palermóban is. Agne Si­monsson nagyon szeret vele együtt játszani, kettőjük jól ismert összjá­­tékát radar­játéknak nevezik a göte­­borgiak. R. Börjesson egyébként már 20 alkalommal szerepelt a svéd válogatottban. Legszívesebben hátrahúzott balösszekötőt játszik, majd — hogy stílszerű legyen —, harminc másodperccel a be­fejezés előtt, Simonsson egyen­lített. A mérkőzés tulajdonkép­pen csak a malmőiek szem­pont­jából volt fontos, az Örgryte így le, úgy is — hatodik lett. Kevesen játszottak jól a göte­bong­iaik közül ez­en a napon­, csak Berjessont, Simonsson­t,­s Galint lehet maradéktalanul dicsérni. A szerdai csapatot még nem jelölte ki az edző. Lehet, hogy a vasárnapi játékuk ellenére bi­zalmat kapnak a gyengébben, szerepeltek is. Akkor pedig aligha lesz változás, a legutóbb szerepelt gárda játszik a Népsta­dionban. Az örgryte kedden délután érkezik Budapestre. Szerdán újabb vendégek I­I —Mi—I a Né Johnban, ezúttal svédek A labdarúgó NBI utolsó három fordulójának műsora A labdarúgó NB I-ben és az NB I B-ben az utolsó három for­duló következik. Valamennyi mérkőzést egy időben, vasárnap délután kell megrendezni. No­vember 6-án, vasárnap 13.30-kor a következő mérkőzések lesznek az NB I-ben: Csepel—Győr, Ózd — Diósgyőr, Pécs—MTK, Dorog— Ferencváros, Tatabánya —Bp. Honvéd, Vasas—Salgótarján, Új­pesti Dózsa—Dunaújváros. A november 13-i műsor: Pécs — Tatabánya, Dorog—Ózd, FTC — Csepel, MTK—Újpesti Dózsa, Diósgyőr—Vasas, Győr—Bp. Hon­véd, Dunaújváros—Salgótarján. A kezdési idő 13.30. Az utolsó forduló november 20-án lesz, ekkor 13 órakor kez­­­­dődnek a találkozók. Csepel — MTK, Bp. Honvéd — Dunaújváros Vasas—Győr, Újpesti Dózsa— Diósgyőr, Ózd—FTC, Pécs —Do­rog, Tatabánya—Salgótarján. Szerdán két mérkőzést játsza­nak a labdarúgó MNK-ban a leg­jobb 8 közé jutásért: Peth­ázi K­in­izs­e — Szomba­the­ly­i Haladás, Ékszerész—Kaposvári Honvéd. Hírek az MLSZ-ből November 9-én kerül sor a Kis­kunfélegyházi Honvéd—Ferenc­város, a VCS Traktorgyár—Pécsi Dózsa és a Békéscsaba,­ Honvéd — Újpesti Dózsa találkozóra. Az NB I B-ben november 6-án, vasárnap fél 2-kor a­ következő mérkőzéseket játsszák: MÁV DAC — Oroszlány, Budafok—Szállítók, Nyíregyháza—Szombathely, Szé­kesfehérvár—Szeged, Kaposvár — Eger, Ganz-MÁVAG — Deb­recen, BVSC—Egyetértés, Mis­kolc—Komló. Az NB II-ben két mérkőzés lesz november 5-én, szombaton: MGM Debrecen—Jászberény, Kaposvári Kinizsi—Z. Dózsa. A többi összecsapásra vasárnap délután kerül sor. A CS. FÉRFI Ti:iM MKIZll \IU)\ VB HÍREI: A csehszlovákok monstre programja • Túl az északi sarkkörön • 21 csarnok 55 ezer nézővel • December közepéig lehet változtatni A tizenhatos h­elyi­ d­ö­n­tő­b­e k­e­r­ü 112 XKL országok fo­kozzák el­őké­szü­leteiket az O­rSoftPro-l— utolsó hónap­k­or­ban. Alig 10 hét 2 van hátra a 3 svédországi * n,asy kézilab-­ da esemény rajt-5 — ——* jáig. Az előké­------------rjj születőkben ta­lán Csehszlová­kia vezet. íme dióhéjban a programjuk. November 2—4. Tbiliszi, Grúzia válogatottja el­len, amelyet valószínűleg meg­erősítenek néhány szovjet nagy­válogatottal . .. November 12 — 16: Pozsony és Prága 2 találko­zó Románia válogatottjával. No­vember 20 — 21: Bázel és egy később kijelölendő hely, két ta­lálkozó Svájc válogatottjával. Ezeken a hivatalos országok kö­zötti mérkőzéseken kívül szinte megszámlálhatatlan edzőmérkő­­zé­s . . . B. Kőnig, a csehszlovák férfi válogatott edzője így indokolta a zsúfolt programot­a VB-előkészületek miatt a hazai bajnokságot is megszakítot­tuk. Még két forduló lenne hátra, de azokat csak tavasszal játsszuk le. Ami a VB-t illeti, Csehszlová­kia meg akarja védeni harmadik helyét, melyet legutóbb a prágai VB-n megszerzett. Nem lesz köny­­­­nyű feladat, éppen ezért készülünk­­ fokozott gonddal a svédországi mérkőzéssorozatra. Egyelőre 23 já­tékost tartok a keretben, s ezek között az ismertebbek közül nem szerepel az eperjesi Frolo, Segu­­ra és Hermán. Arnost, Bruna, Skravan, Mares, Havlik, Dura vi­szont most is az együttes erőssé­gei. Néhány fiatal is frissíti a gár­dát, minden valószínűség szerint ott lesznek velünk Svédországban is ... A VB-esélyeket illetően érem­­szerzésre Svédországot, az NDK-t, a Szovjetuniót, Jugo­szláviát veszi számításba , s természetesen Csehszlovákiát. És Románia, a világbajnok? Arról egyelőre megfeledkezett Kőnig sporttárs ... A VB-ről több részletet közöl­tek eddig az előzékeny svéd szervezők. A VB-mérkőzések színhelyeiről így sok mindent megtudtunk. Bennünket termé­szetesen a magyar csapat talál­kozóinak színhelye érdekelt. A január 12-i, Japán elleni találko­zónkat Kirunában, Észak-Svéd­­ország acéliparának központjá­ban rendezik, amely 1­200 ki­lométerrel túl van az északi sarkkörön! Sportcsarnoka 1500 néző befogadására alkalmas. A másik két mérkőzésén a magyar válogatott (Norvégia és NSZK ellen) Maimbergetben játszik. Ez a 10 000 lélekszámot nyilvántar­tó ipari település is az északi sarkkörön túl van, mintegy 100 kilométerrel! Sportcsarnokában 1000 néző számára van kényel­mes ülőhely. A VB szervező bizottságának tájékoztatójából kiderül, hogy a VB 36 mérkőzését 21 váró© sportcsarnokában játsszák majd. Ezekben a csarnokokban össze­sen 55 000 néző láthatja a kézi­labda VB-t. A döntő színhelye Vásterasban lesz, ahol 8000 né­zőt lehet elhelyezni. Jelentő© csarnoka van még Mal­mének (5000), Göterborgnak (4500), ahol az 1954. évi VB döntőjét játszották, továbbá Hälsingborg­­ban (4000). Háromezres csarno­ka van Stockholmnak (az Eriks­­dahls­halle) és Linköpingnek. A kiírás értelmében a VB-n résztvevő kézilabdázók névszerinti nevezési határideje, december 15. Eddig kell megnevezni azt a 16 játékost mezszámának feltünteté­sével, akit az egyes országok sze­repeltetni kívánnak. A nagy válo­gatási időszaknak ezek szerint vé­get vetnek a rendezők. Találgatás­ra több ok nem lesz: december kö­zepéig eldől, hogy kik utaznak a világbajnokságra . .. Már hírt adtunk róla: a ma­gyar csapat mérkőzéseinek szín­helyén, Kirunában és Maimber­getben mínusz 40 fok (!) körüli hidegre lehet számítani.­­ A januári svédországi középhő­mérséklet „csupán” —10 fok alatt van, s így válogatottjaink­nak az átlagosnál is jobban kell majd készülniük a szokatlan időjárásra. A magyar csapat terv szerinti pihenőjét töltötte. Hétfőn már együttes edzést tartottak a válo­gatottak, s egy kis előzetes akk­­limatizáció céljából néhány na­pot a leghidegebb magyarorszá­gi turistaházban. Bumikúton töl­tenek majd . . . A Meteorológiai Intézet sze­rint ott — 1 fok körül lesz a h­ő­m­é­rs­ék­le­t. Ak­k­l­i­m­a­t­i­z­ál­ód­á­suk igazán szerény,­de készülni azért lehet.. . A HARMADIK A magyar válogatott harmadik gólja: Farkas olyan villámgyorsan tört az osztrák kapu előterébe, hogy sem Gebhard, sem Pichler nem tudott közbeavatkozni. Tehetetlen szemlélői voltak a gólnak. (MTI Fotó: Pálfai Gábor felv.) Szomorú statisztika Országos jellegű versenyt ren­dezett az ö­kölvívószövetség a CSB rajtja előtt. A viadal igazi főpróbaként versenyzési lehe­tőséget nyújtott. Ehelyett a ver­senyzők, szakosztályok döntő többsége, néhány igen örvende­tes kivételtől eltekintve, saját magukat félrevezetve, megelé­gedtek a CSB előtt kötelezően előírt verseny papíron történő teljesítésével. Legtöbben való­ban csak papíron akarták tel­jesíteni az előírt versenyt. Né­hány számadat, a szomorú sta­tisztika legalábbis ezt mutatja... Teljes mezőny esetén a szom­bati elődöntőben 20 párnak kel­lett volna a szorítóba lépnie, ehelyett csak 11 pár mérkőzé­sét vehették tervbe, a valóság­ban azonban már csak 7 talál­kozót tudtak megrendezni. S­ még ebből a 7 találkozóból sem akadt egy sem, amelyik három meneten át tartott volna . .. Vasárnap, a verseny harmadik napján 10 mérkőzés helyett nyolcat rendeztek, s a nyolc­ból két mérkőzés hozott három­menetes küzdelmet. A nagyváltósúlyban például — az egész versenyre nagyon is jellemzőként — az elődöntő­­ben Turza feladta Gayer elleni mérkőzését, majd a döntőben, a mérkőzés nélkül tovább jutott Gayer lépett vissza, és így Ko­vács Boldizsár állt a győzelmi emelvényen. Ez a verseny, amint ezt szo­morú, statisztikánk nagyszerűen bizonyítja, kudarccal végződött, versenyzők, vezetők komolyta­lansága miatt egyszerűen nem érhette el célját, nem válhatott a CSB főpróbájával

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék