Népsport, 1966. december (22. évfolyam, 245-264. szám)

1966-12-01 / 245. szám

Újra Kubában — Tavaly már részt vettem a havannai nem­zetközi atlétikai verse­nyen — mondta szerdán, a Kubába indulás előtt Kulcsár Gergely,­­ gerely­­hajító-bajnokunk. — Ak­kor második lettem Kuis­­ma mögött és elégedett voltam az eredményem­mel. Október vége óta ugyan nem hajítottam gerelyt, az utolsó hetek­ben csak súlygimnasztikát végeztem, de a havannai kellemes melegben azért­­ most is kicsúszhat 80- hoz közeli dobás. Remé­lem, hogy Németh Miki­vel együtt jó versenyt ví­vunk majd a jövő héten. ..........................................­............. . Csütörtök, 1966. december 1. I­ A/feg^ JELENTI... ^MgMRm­pBg^ Nyolc versenyzőnk vesz részt a Kato­­rlTirl írvnw wicéban szombaton és vasárnap megren-J­­dezésre kerülő Fawel Jaszynski nemzet­közi egyéni kötöttfogású emlékversenyen. Lepkesúlytól felfelé a következők képviselik a magyar színe­ket: Kupcsik, Holla, Csepela, Slornyák, Kovács L., Pintér, Kiss P. és Botond. A birkózást ismerő olvasónak azonnal feltűnik, hogy ezek nem a legismertebb nevek. A nemzetközi porondon sokszor helytállt birkózók közül csupán Kiss Ferenc szerepel az utazók között. „Folyik a szabadfogású csapatbajnokság és a legjobbak érdekeltek benne. Nem akartuk, hogy a kötöttfogású bajnok­sághoz hasonlóan most is egész sor későbbre halasztott mér­kőzés gyűljék össze” — mondta erről Matura Mihály, az MBSZ elnöke. Sokak álláspontja az, hogy indokolt lett volna a CSB meg­­bolygatása, véleményünk szerint azonban a szövetség elnök­sége helyesen döntött a kérdésben. A csapatbajnokságnak, a legnagyobb hazai versenyek egyikének megadta azt a rangot, amely megilleti. Nem utaznak olyan birkózók, akijének távol­­léte a CSB színvonalának, vagy saját csapatuk szereplésének a rovására ment volna. Ezzel szemben több fiatal birkózónk helyet kapott a gárdában, akikre esetleg a jövőben építhetünk. Ők általában nem nagyon dúskálnak a nemzetközi tapasztalat­­szerzés lehetőségeiben, most tehát kapóra jön nekik ez az al­kalom ... A BVSC férfi asztalitenisz­­csapata december 2-án, pénte­ken Düsseldorfban játssza első Európa Kupa-mérkőzését. Az ellenfél a Tusa Düsseldorf együttese lesz, amely a múlt évben is találkozott a vasutasok csapatával. A nyugatnémetek Scherer, Fonster, Offergeld ösz­­szeállítá­sban állnak ki a Bér­czik, Rózsás, Juhos hármas el­len. A vasutas együttes szerdán elutazott az NSZK-ba. Hazánkba látogatott dr. Klaus Zygmunit, a Lengyel Röplabda Szövetség edzőbizottságának ve­zetője. I­tt-tartózkodása alatt megtekintette a Magyarország— Jugoszlávia női válogatott mér­kőzését. — Nagyon sajnáljuk, hogy nem mehetünk el Argentínába, de az időpont túl közel csak a karácsonyi ünnepekhez, így vá­laszolt Derys Fellows, az Angol Labdarúgó Szövetség főtitkára az argentin meghívásra, amely december 18—24 közötti időre szól. Az argentinok nemzetközi tornát szerettek volna rendezni az angol, a spanyol, az olasz és a portugál válogatott részvételé­vel, és... esetleg akartak volna törleszteni a VB-n elszenvedett vereségért. A Bp. Spartacus női kézilabda­­csapata kedden megérkezett Szófiába, ahol csütörtökön este a bolgár bajnokkal, az Akade­­mik Szófia együttesével mér­kőzik meg az Európa Kupában. Újabb tekeesemények. A most következő hét végén három je­lentős eseményre kerül sor: a K. Porcelán tekecsarnokában rendezi meg az Építők Szak­­szervezete idei országos egyéni és csapatversenyét, Győrött a hagyományos Rába Kupa, Nagy­kanizsán pedig a szintén ha­gyományos Olajos Kupa kere­tén belül mérik össze képessé­geiket a tekézők. 633 nemzetközi labdarúgó-já­tékvezető. A FIFA News, a Nemzetközi Labdarúgó Szövet­ség hivatalos közlönye szerint jelenleg 633 nemzetközileg „fém­jelzett” játékvezető neve ismere­tes a szövetség előtt. 117 szövetséghez tartoznak ezek a bírók. .A felsorolásban az afrikai országok 144 játékvezetővel szerepelnek, Ázsia 96-tal. A legtöbb futball­­bíró érthetően Európából került ki — számszerűtt 210. Eldőlt, hogy az 1967. évi röp­labda Országos Ifjúsági Kupa budapesti selejtezőjének mérkő­zései december 3-án és 4-én kezdődnek. Jeges hírek: Kility Gábor, Ko­molya Zsuzsa, Jakabfy Ibolya, valamint a vasárnap sikerrel bemutatkozott “Jakabfy, Kondi­páros a hét végén Lódzban, a lengyelek nemzetközi műkor­csolyázó-versenyén szerepel. Itt­hon az FTC rendez ifjúságii ver­senyt. Az olaszországi árvíz miatt a Fiorentina október 23-án ját­szott utoljára otthon. Most a firenzei stadiont rendbehozták, s december 11-től kezdve ismét otthon rendezi mérkőzéseit a Fiorentina. Délelőtt — egyidőben. Vasár­nap délelőtt azonos időpontban, 10.30-kor kezdődik az idei ököl­vívó CSB két utolsó, a kiesést eldöntő mérkőzése. A Sportcsar­nokban: Vasas—MTK, Tatabá­nyán pedig T. Bányász—Honvéd Zalka. A Norvég Távirati Iroda, az NTB ankét­ja alapján az év leg­jobb női sportolója a csehszlo­­vák Vera Caslavska (torna) lett, a szovjet Nastanlja Kucsinszkaja (torna), a lengyel Irena Kirszen­­ste­in (atléta) és Ewa Klobukow­­ska (atléta) előtt. Mi a különbség az angol és a francia dohány között? • A francia dohány gyen­geségét az 1967. évi vitor­lázórepülő világbajnokság keseríti meg. A jövő év­ben nem rendezik meg a kétévenként sorra kerülő VB-t, mert a franciák idő­ben bejelentették, hogy náluk nincs, aki fedezze a lebonyolítás sok fran­kot igénylő költségeit. És ez a tény igazolja, hogy a francia dohány gyengébb, mint az angol. Legutóbb ugyanis 1965- ben az angliai South­ Cherney-ben tartották meg a világ vitorlázó­repülőinek legnagyobb viadalát, és a rendezés költségeit a helybeli do­hánygyár fedezte. A világ sportrepülői sajnálattal vették tudomá­sul a lemondott viadalt, és fájlalják az angol, va­lamint a francia dohány közötti különbséget. Sok gondot okoz a jugoszláv jégkorong-válogatott vezetőinek Törnie szövetségi kapitánynak és Václav Babnak szövetségi edzőnek, hogy a válogatott I. Jan, Ravnik és F. Smolej be­jelentette: nem áll a válogatott rendelkezésére. A legutóbbi ta­lálkozókon már nem is játszot­tak. Órástanfolyam. Az autóklub sajátos módon igyekszik megja­vítani az időmérést a versenye­ken. Januárban és februárban időmérő tanfolyamot indít, de csak olyanok vehetnek részt a tanfolyamon, akik előzőleg ké­pességvizsgálaton jó reflexet bi­zonyítanak. Az év legjobb jugoszláv sportolójának Vera Nikolicsot, a 800 m-es síkfutás felnőtt és ifjúsági Európa-bajnoknőjét vá­lasztották. Új színekben. A Bajai Honvéd újonc, az I. osztályban kiválóan szerepelt röplabda-csapatából a hírek szerint többen más sport­körben mutatkoznak be az új idényben. Páncsics és Petreka­­nics például az Újpesti Dózsába készül. A biatlon világbajnokságot 1967-ben, február 16—19 között, az NDK-beli Altenbergben ren­dezik. A VB-re eddig hét or­szág nevezett. A férfi kézilabda-bajnokcsa­patok Európa Kupájának nyol­­caddöntőjét december 10-én Wiesbadenban, a nyugatnémet televízió stúdiójában sorsolják. Sportlövőkombinát Keszthe­lyen. Két esztendővel ezelőtt alakult Keszthelyen az Állami Erdőgazdaság MI­ IS alapszerve­zetének lövészklubja, amelynek 90 fős tagsága elsősorban futó­vad- és skeet-lövéssel foglalko­zik. A lelkes közösség 60 000 fo­rintos költséggel kispuskás, futóvad és skeetlövő-pályát épít­e­tett. A létesítményt már fel is­­ avatták. Két új vitorlázó szakosztály alakult. Csaknem egyidőben je­lentette be két egyesület, a Szi­getvári V. Meteor és a Villamos Automatikai Intézet sportköre, hogy balatonfenyvesi, illetve balatonfüredi telephellyel vi­torlás szakosztályt alakított. Kilenc nevező. Négy európai (a szovjet, a lengyel, az NDK- beli és a magyar), két ázsiai (japán és kínai), valamint há­rom amerikai (az egyesült álla­mokbeli, a kubai és a perui) válogatott nevezett a január második felében Tokióban meg­rendezésre kerülő női röplabda­­világbajnokságra. Donogán Istvánt, a napokban elhunyt volt diszkoszvető-baj­nokot szerdán temették el. A kiváló sportember sírjánál több búcsúztató hangzott el. Bajnokság több százezer au­tós részére. A Magyar Autóklub 1957-ben „Ki a legügyesebb gépkocsivezető” címmel ügyes­ségi bajnokságot rendez az or­szág valamennyi vezetői jogo­sítvánnyal rendelkező gépkocsi­­vezetője részére. A megyék és területek legügyesebb három­három autósa vehet majd részt a döntőben. Csak tíz év alatt. A tomnasport régi fellegváraiban, Debrecenben több száz gyermeket kapcsoltak be a rendszeres tornázásba. Nagy részük tíz évein aluli. A közelmúltban már megtartott­ák az első „bajnokságot”. A nagy eseményen olyan nevek hang­zottak el az eredményhirdetés-­­kor, mint Zeniter, Jávor, Kónya, Wins­ofer, Tikász, Borosok, Bar­­tok, Soós. A londoni BBC televíziós tár­saság december 13-i televíziós programjában visszaemlékezik a labdarúgó VB-re. A műsor ke­retében több „sztárt” is szere­peltetnek. Az első meghívóleve­let már el is küldték a portugál Eusebiónak. Hogy kik lesznek a műsor további szereplői, erről a napokban döntenek. Nem unatkoznak! Gazdag programot nyújt tagjainak a Mértékutáni Szabóság SK ter­mészetjáró-szakosztálya. Nem­régiben térképolvasói tanfolya­mot rendezett, jelenleg túra­­vezetői tanfolyam folyik, decem­ber 6-tól június közepéig pedig francia és német nyelvtanfolya­mon folytatódik az oktatás, ötletben nincs hiány. Jelvény­szerző kerékpáros túra kiírását tervezi a Heves megyei Termé­szetbarát Szövetség. A 400 km-es túraútvonal a megye legszebb helyein vezet majd végig. Szép siker. A Karhatalmi Dózsa lövészcsapata az idén az NB I 4. helyén végzett. Három évvel ezelőtt még az NB II-ben működött. Az­ edzéseket minden második napon a Mexikói úti lőtéren, Szegedi József edző ve­zetésével tartották. A Kilián­­mozgalomban is szépen halad a sportkör. Már 4 700 főnél tar­tanak. Újjáéledt Makón a vívósport. A Markóci VSE egy évig szün­e­­tel­tetni volt kénytelen a vívó­­szakosztályát. Az­ újjászervezett szakosztály vezetését Rózsavöl­gyi Mária, a sportkör egykori versenyzője vette át, az edzői tisztséget pedig Tánkány Ferenc tölti be. Már közel 30 serdülő fiú és lány ismerkedik a vívás­sal, s már versenyt is rendezn­ek számukra. , Kajakosok a focipályán! A Budapesti Kajak-Kenu Szövet­ség ebben az évben is gondos­kodik a kajak-kenu szakosztá­lyok idény végi foglalkoztatott­ságáról labdarúgó-villámtornák szervezésével. Múlt vasárnap tíz csapat részvételével rendezték meg a felnőttek „bajnokságát” amelyet a Bp. Postás nyert meg, a VTSK, az MTK és a Bp. Spartacus előtt. Időjárás. A Meteorológiai In­tézet jelenti szerdán este. Ke­leten is felszakadozó felhőzet. Várható időjárás csütörtök es­tig: Időnként felszakadozó fel­hőzet, többfelé futó havazás­sal, havas esővel, esővel. Mérsé­kelt, időnként megélénkülő dél­nyugati, nyugati szél. A regge­li és délelőtti órákban erős pá­rásság, helyenként köd. A nap­pali felmelegedés keleten erő­södik, máshol alig változik. Vár­ható legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön 0—plusz 5 fok között. (MTI) 14. Berettyóújf. 30 3 9 18 22:67 15 15. Pülspöklad. 30 5 4 21 24:84 14 16. D. Előre 30 4 4 22 29:74 12 DVSCn 33 26 3 4 122:50 55 MGM Debrecen II 25 11 5 9 61:62 27 Megjegyzés: Az MGM Debre­cen II csapata — a D. Dózsa visszalépés© miatt —, később kapcsolódott a küzdelmekbe, ezért játszott kevesebb mérkő­zést. D.­­ Debreceni, Bp. Honvéd — Dunaújváros 2:0 (1:0). Kispest, Honvéd-pálya. V. Kaposi. Az MNK-ra készülő Hon­véd így állt fel: Bicskei (Erdős­) — Marosi, Tajti, Vági, Nógrádi, Kanyó, Nagy Gy., Vörös, Tichy, Komára. Katona. G: Tichy, Vörös. Megyei labdarúgó-bajnokságok 1966. évi végeredménye Szolnok megye Nógrád megye 1. T. Vasas 30 20 6 4 70 : 27 46 1. Pásztó 30 21 5 4 69:17 47 2. Sz. Honvéd 30 20 4 6 92: 29 44 2. B.-gyarmati 3. J. Vasas 30 18 7 5 65 : 28 43 MÁV 38 19 5 6 63:29 43 4. Rákóczi u. 30 16 11 3 38: 25 43 3. Zagyvapálf. 5. Sz. Vegyim. 30 15 6 9 49: 31 36 Bányász 30 18 6 6 55:26 42 6. Sz. Olajb. 30 13 10 7 42 : 27 36 4. Salg. Zománc 30 13 9 8 61:35 35 7. Ujszász 30 15 3 12 61: 48 33 5. Baglyasalja 30 14 7 9 65:39 35 8. Sz. Cukorgy. 30 10 11 9 42: 40 31 6. Salg. Üveggy. 30 11 10 9 51:37 32 9. Kunszentm. 30 11 8 11 54 : 55 30 7. Somosköúyf. 30 13 6 11 48:51 32 10. Jászjákóh. 30 11 7 12 35 : 44 29 8. Karancsl.-tő 30 11 7 12 60:40 29 11. Mezőtúr 30 9 7 14 42 : 66 25 9. Karancskeszi 30 10 8 12 39:72 28 12. Kisújszállás 30 9 5 16 45 : 50 23 10. Romhány 30 9 9 12 37:54 27 13. Karcag 30 8 7 15 43 : 66 23 11. Érsekvadkert 30 10 6 14 37:50 26 14. Jászároksz. 30 6 6 18 35: 67 18 12. Szécsény 30 10 4 16 37:62 24 15. J. Honvéd 30 3 4 23 33 : 77 10 13. Mátranovák 30 10 4 16 42:83 24 16. Kengyel 30 4 2 24 43:106 10 14. Szorospatak 30 4 13 13 30:42 21 T.­­ Törökszentmiklósi Sz.­­ 15. Salgóbánya 30 6 9 15 30:43 21 Szolnoki, J.­­ Jászberényi, 16­ Karancsalja 30 4 6 20 31:75 14 Tolna megye 1. Bonyhád 32 28 3 1 120: 18 59 2. Sz. Petőfi 32 23 3 6 77 : 30 49 3. Faddi TSZ SK 32 22 2 8 87 : 35 46 4. Paks 32 19 6 7 96: 35 44 5. Nagymány. 32 21 2 9 83 : 57 44 6. Sz. Honvéd 32 14 5 13 70 : 58 33 7. Tolna 32 13 6 13 58 : 45 32 8. Fornád 32 14 2 16 69: 72 30 9. Tamási 32 13 4 15 50 : 75 30 10. Simontornya 32 11 5 16 53 : 81 27 11. Hőgyész 32 11 3 18 67:80 25­ 12. Sz. Gépjav. 32 10 5 17 46: 72 25 13. Bátaszék 32 9 5 18 51: 87 23 14. Dombóv. Sp. 32 9 5 18 41: 72 23 15. Bogyiszló 32 11 5 21 53: 76 22 16. Kisdorog 32 8 5 19 40 : 79 21 17. Nagy­dörög 32 5 1 26 40:137 11 Sz. , Szekszárdi, D. — Dombó-Komárom megye­­ 1. Nyergesújf. 26 17 6 3 58:19 40 2. Ács 26 17 4 5 59:18 38 3. Tokod, B. 26 15 4 7 43:20 34 4. Komáromi O. 20 13 8 5 53:26 34 5. Bábolna 26 13 5 8 40:29 31 6. Almavölgy 26 12 6 8 35:33 30 7. Ebszőny K. 26 12 4 10 40:33 28 8. T. Építők 26 12 3 11 38:35 27 9. Tokod! Üveg 26 10 5 11 36:46 25 10. T. Vasas 26 8 8 10 36:32 24 11. E. Marógépgy. 26 6 5 15 25:44 17 12. Tatai Textil 26 4 6 16 27:53 14 13. Csolnok 26 5 4 17 23:57 14 14. Dunaalmás 26 3 2 21 24:92 8 Oroszlány II 30 20 4 6 91:34 44 B. MIM V. II 30 15 4 11 71:56 34 T. = Tatabányai, E. == Eszter­gomi, Csongrád megye 1. Szentesi KMTE 26 17 4 5 42:18 38 2. Sz. Dózsa 26 16 5 5 36:10 37 3. SZAK 26 12 11 3 38:14 35 4. Sz. Építők 26 13 6 7 33:17 32 5. Újszeged 26 11 7 8 45:33 29 6. Sz. H . Móraváros­ 26 11 5 10 44:33 27 7. H. Honvéd 26 9 9 8 34:30 27 8. H. MEDOSZ 26 9 6 11 39:39 24 9. H. Textil 26 7 10 9 21:30 24 10.Sz. Alsóváros 26 8 7 11 29:36 23 11. Dorozsma 26 6 7 13 19:46 19 12. Kistelek 26 5 8 13 23:47 18 13. Szentesi Vízmű 26 6 4 16 27:48 16 14. Sz. Textil 26 4 5 17 21:50 13 SZEAC 11. 30 25 3 2 127:42 53 SZVSE u. 30 7 9 14 47:54 23 Sz. — Szegedi. Az Sz. Móra­városi Kinizsi—Sz. Építők mérkőzés elmaradt, egyik csapat sem kapott pontot. Hajdú-Bihar megye 1. Debrec. Ép. 30 22 5 3 75:22 49 2. H.­Köszörm. 30 20 7 3 58:14 47 3. H. Iparművek (Téglás) 30 19 8 5 85­ 22 44 4. Rába 30 14 10 6 50:31 38 5. DASE 30 14 6 10 42:32 34 6. D. Postás 30 12 9 9 44:42 33 7. Nádudvar 30 13 6 11 50:32 32 8. H.­szoboszló 30 12 8 10 46:39 32 9. Polgár 30 13 3 14 52:55 29 10. Hortobágy 30 12 4 14 43:73 28 11. Hajdúnánás 30 8 10 12 42:45 26 12. Derecske 30 6 12 12 30:46 24 13. Balmazújv. 30 9 5 16 32:46 23 Győr-Sopron megye 1. Győrszentiv. 30 21 4 5 74:18 46 2. Petőháza 30 20 5 5 55:32 45 3. M. Hubertus 30 18 6 6 57:29 42 4. Kapuvár 30 18 4 8 53:30 40 5. Gy. Mezőg. 30 16­­B 8 50:30 38 6. Gy. Textiles 30 14 6 10 48:34 34 7. Fertőszentm. 30 11 10 9 45:38 32 8. Mosonszentj. 30 10 11 9 39:39 31 9. Győri Postás 30 8 10 12 29:39 26 10. SFAC 30 8 9 13 40:48 25 11. Csorna 30 7 11 12 28:43 25 12. S. Vasas 30 6 10 14 30:39 22 13. Gy. Elektr. 30 7 8 15 37:50 22 14. S. Postás 30 6 9 15 36:57 21 15. Beled 30 6 7 17 27:52 19 16. Gy. Pamutsz. 30 3 4 23 26:96 10 Gy. — Győri, S. , Soproni, Sop­roni Postás — Petőháza 2:5 (0:0). Az I. Vasas—Beled mérkőzést a Győr-Sopron megyei Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága le­játszot­t­alk nyilvánította azzal, hogy egyik csapat sem kap pon­tot. AUTÓSPORT. V­asárnnap lefutották a szövet­kezeti autósbajnokság második fordulóját is, így lényegében véget ért a szövetkezetiek via­dala. Kezdők: 850 kem-ig: 1. Halász István 18 pont, 2. Vár­­konyi Richárd 18, 3. Iván György 14. 1000 kem-ig: 1. ifj. Mészá­ros Sándor 20, 2. Rajcsányi De­zső 15, 3. id. Mészáros Sándor 14. 1000 kem felett: 1. Dobai László 20, 2. Tornyai Sándor 16. Rallye-osztály. 850 kem-ig: 1. Döme József 20 pont, 2. Gaál Pál 16. 1000 kem-ig: 1. Rusz­nyák István 20, 2. László Fe­renc 16. 1000 kem felett: 1. Kriszti­ng Dezső 18, 2. Cservecn­­ka Ernő 16, 3. Nagy Zol­tán 14. Nők: 1. dr. Farkas Lászlónné 20, 2. Krisztics Dezsőné 16, 3. Cservenka Ernőné 12. NEHEZEN INDUL GÉPKOCSIJA? NE RONGÁLJA , KÍMÉLJE AKKUMULÁTORÁT! Vásároljon elektromos olajmelegítő Azonnali olajkenés biztosításával megkönnyíti az indítást! AUTÓÁPOLÁSI SZAKÜZLETEK: V., Bárczy István u. 3—5. (Vidékre utánvéttel szállít) VI., Nagymező u. 23. Xt. Bartók Béla út 16. ASZTALITENISZ—­ NB I. Női mérkőzések: V. Me­teor—Bp. Postás 14:6. Gy: a. Kóczián, Pusztai-pár 2, a Schneler, Illyés-pár, Kóczián 4, Pusztai 3, Schineller 2, Ilyés 2, il­l. a Németh, Soma-pár, Némethi 3, Csőke 2. FTC —VM KÖZÉRT 18:2. Gy: a Poór, Zacher-pár 2, a Makl­ári, Petrányi-pár 2, Poór 4, Petrányi 4, Maks árt 3* Zacher 3, Hl. Magyar­né 2. NB I. Férfimérkőzés. BVSC--. BVSC 19:1. Gy. a Bérczik, Ró­­zsás-pár 2, a Kovács, Juh­os-pár 2, Berczinik 4, Rózsás 4, Kovács 4, Juhos 3, Hl. Börzsei. NB II, férfiak. Barna-csoport* Bp. Művész—Pénzügyőrök 11:9* Jászberényi Lehel — Dunaújvárosi Ruhagyár 15:5. Gárdos-csoport: Bp. Előre—OSC 17:3, Egri Dórd­zsa — Debreceni V. Meteor 13:7, Salgótarjáni Kohász — Nyíregyhá­zi Petőfi 18:2. Mechlovits-cso­­port: MAFC — VM Egyetértés 16:4, Győri Magasépítők — Ferencváro­si Postás 12:8, Ganzi MÁVAG —Székesfehérvári Vasas 16:4. Nők. Schmidt-csoport: Szolnoki MÁV—Debreceni MTE 12:8, K­iskunf­élegyh­ázii Vasutas— Kecs­keméti V. Meteor 14:6, Egri V. Meteor—Bp. MEDOSZ 10:10, Szikra Vegyterv— BGSC 11:9, Debreceni MTE—SZÖVOSZ 10:10, Szegedi Spartacus—Ki­skunféle­egyházi Vasutas 19:1. Ben­­kő-csoport: Bp. Petőfi—Veszp­rémi Dózsa 17:3. Nagy­­kanizsai MEDOSZ —Főv. Autó­busz 20:0. A Bemkő-csoportban* a Dombóvári Vasutas a bajnok­ságtól visszalépett, a Pamlkaszt KSK-t a versenybíróság mér­kőzéseken valló többszöri ki nem állás miatt a bajnokságból törölte. SAKK. A Bp. Honvéd SE és a BEAC közös rendezésében 20 indulóval svájci rendszerű, vegyes mes­terverseny folyik. 13 mester és 7 mesterjelölt eddigi eredmé­nyeiből kiemelkednek. 1. fordu­ló: Szöllősi—dr. Liptay 0:1, Ti­­pary—Székely 0:1, Sebestyén — Flórián döntetlen, Navarovsz­ky — Jeney döntetlen. II. forduló: Szőlősi —Tiparry 1:0, dr. Liptay — Ozs­váth 1:0, Flórián— Andro­­vitzky 1:0. III. forduló: Tipary — Ozs­váth 0:1, dr. Saillay—Lo­­vasis 0:1. Vezet dr. Liptay, Va­dász 2.5 — 2.5. Flórián, Nagy Ervin, Navarovsz­ky, Sebestyén, Tokaji Nagy 2 — 2 Dont. _K közlemények A sportlövőszövetség december 3-án, szombaton fél 11 és 4-én, vasárnap fél 10-kor versenybírói továbbképzés­t tart az MTSZ Ro­­senberg háziasipar u. 1. sz. alatti kultúrtermében. földi eredmények KUPAGYŐZTESEK EK Szlávia Szófia — Strasbourg 2:0 (1:0). Szófia, 20 ezer néző. Már befejezték a II. fordulót Servette —Sp. Rotterd. 2:0 0:1 Bayern — Shamrock R. 3­ 2 1:1 Zaragoza — Everton 2:0 0:1 Szt. Szófia—Strasb. 2:0 0:1 Már elkezdték Rapid — Szp. Moszkva N. 30 1:1 Braga —Győr D. 8 0:3 Dortmund—Rangers D. 6 1:2 Csak ezután kezdik el Leipzig — Liege N. 30 D. 14 N . November, D . December, BRIT TENISZSIKER Milánóban angol győzelemmel fejeződtek be a fedett pályás Ki­rályi Kupa küzdelmei. Az elő­döntőben a brit együttes a cseh­szlovákokat, az olaszok pedig a franciákat verték. Az első helyért vívott mérkőzésen: Nagy-Britan­nia— Olaszország 3:0, a harmadik h­el­y­ér­t: Cse­hszl­ov­ákia Franc­ia­ország 3:0. A győztes brit csapat legjobbjának a nyáron a Margit­szigeten járt balkezes Taylor bi­zonyult, aki a kontinens egykori legjobbját, Piem­angelit alig­ egy óra alatt biztosan verte. A SZORÍTÓ MELLŐL Dubnicán rendezték meg az 1966. évi csehszlovák ökölvívó­­bajnokság küzdelmeit. A legered­ményesebben a Dukl­a Kromeriz versenyzői szerepeltek. A leg­utóbb Budapesten is jó benyo­mást keltő Heczey a döntőben le­győzte az olimpiai bajnok Neme­­ceket. Légsúlytól felfelé a követ­kezők nyerték a bajnokságot: Sárközi, Pavlik, Kovac, Mladek, Kucera, Heczey, Stantsen, Heh­duk, Kapin, Hrebicek. NEMZETKÖZI JÉGKORONGMÉRKŐZÉSEK Svédország B — Csehszlovákia B 5:2 és 2:7. Morvaország — Szov­jetunió B 3:2. Gottwaldov. Szov­jetunió B — Csehszlovákia B 7:4, Ostrava. Svédország B— NDK 5:1. Dukla Kosice — Crvena Zvezda Belgrád 31:1, Belgrád. Vitkovice — Partizán Belgrád 14:0. Belgrád. Vitkovice — Jugoszlávia 9:2. Ljubl­jana. NDK — Finnország 3:3. Tam­pere. ♦ A túrakocsik Európa-bajnok­ság­a tíz futam után befejező­dött. A három géposztályban a következő eredmények születtek. 1000 kem-ig. Európa-bajnok- Baghetti (olasz) Fiat. 2. Ortner (osztrák) Fiat. 3. Maratzer (NSZK) Fiat. 1600 kem-ig. Euró­­pa-bajnok: De Adamich (olasz) Alfa Romeo GTA, 2. Whitmore (értsd) Ford Cortina/ 1600 kcm felett. Európa-bajnok­ Hahne (NSZK) BMW, 2. Glenscher (NSZK). BMW, 3. Fischabel (NSZK) BMW.

Next