Népsport, 1967. január (23. évfolyam, 1-22. szám)

1967-01-01 / 1. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA vasárnap, 1967. január 1. ★ Ira: I forint 41 xxm. évfolyam, 1. szám Újévi kérdéseink • Félidőben (olimpiai összeállítás) # Külföldi riportjaink Az óesztendő legutolsó hírei: • Világbajnokságok éve a kézilabdázóknál • Kijelölték a férfi VB-n résztvevő magyar csapatot • Elkészült a junior VB csoportbeosztása Ezerki­lencszázhatvanöt lel­kesítette utoljára a kézilabda­sport híveit. Az év novemberé­ben rendezték a nők világbaj­nokságát, amely nagyszerű ma­gyar sikerrel zárult. Az idén, szoros küzdelem után, a magyar férfiválogatott is kiharcolta a VB 16-os me­zőnybe jutás jogát. A fiúk is igen lelkiismeretesen készültek, s — ismeretes — legutóbb NDK —szovjetunióbeli túrán is részt vettek. — Bár az összeredmény lehe­tett volna jobb is — mondta Albrecht Miklós, a válogatott edzője —, a csapat teljesítménye állandóan javult, s a Tbilisziben rendezett tornán már közel azt nyújtották a fiúk, amire képe­­­k. Kihagyás nélkül edztünk, a­­hazaérkezés után is tovább ed­zőnk, s a jövő vasárnapi eluta­zásig, kedd­en és szerdán, Tatán még két edzőmérkőzést játszik a válogatott, csehszlovák ellenfe­lekkel. — Január nyolcadikén indul a csapat Svédországba. Kijelölte-e már a VB-n résztvevő játéko­sokat? — Örvendetes, hogy Kovács Jóska, kitűnő kapuvédőnk rend­bejött, így Timár, Kovács J. és Horváth a kiutazó három ka­pus. A mezőnyjátékosaink: Adorján, Fenyő, Kovács L., Ma­rosi, Káló, Klein, Tomóczky, Si­­mó, Koch, Nagy A. Ha az indu­lásig rendbejön a sérülése, ak­kor velünk tart még Vitkay és Gyűrű is, továbbá tizenhatodik­nak Varga, vagy Harka. Ha a sérültek nem gyógyulnak meg, az utóbbiak lépnek előre. Ti­­­zenhat játékossal szeretnénk el­utazni a VB-re.­­ Még egy érdekes hírt közöl­tek a kézilabda szövetségben. Megérkezett a március 4—14 kö­zött, Hollandiában rendezendő junior világbajnokság csoport­­beosztása is. A lányoknál nyolc csapat vesz majd részt a küz­delmekben. A beosztás. A-cso­­port: Románia, Dánia, NSZK, Magyarország. B-csoport: Nor­végia, Hollandia, Svédország, Lengyelország. A fiúk küzdel­mében 12 együttes vesz részt. Itt a csoportbeosztás A-csoport: Magyarország, Szenegál, Svéd­ország. B-csoport: Norvégia, Románia, Svájc. C-csoport: NSZK, Lengyelország, Spanyol­­ország. D-csoport: Belgium, Ausztria, Hollandia. Sikeres műkorcsolyázó-bemutató A BVSC nyerte a XIV. ker. MTS kupáját Pénteken este a Kisstadionban a XIV. ker. MTS és a Népstadion SE rendezésében jól sikerült mű­­koros­olyázó és jégkorongest zaj­­lan­t le. A rendezők egész nap az eget kémlelték, vajon eláll-e a ha­­vaseső. Késő délutánra javult az idő és a pálya dolgozói hozzá­adhattak a jégkészítéshez. A műkorcsolyázó műsor első felében a versenyzők szabadkor­­csolyázást mutattak be. A több mint ezer főnyi közönség több­­sz­or is megtapsolta a szép gya­kor­latokat, ugrásokat. Nagy si­kere volt Ébert Jenő kiforrott, Vajda László lendületes futásá­­n­k és a Berecz, Sugár-kettős jégtáncának. A műsor második felében kosztümös bemutató zaj­­l­tt le, ugyancsak nagy sikerrel. A műkorcsolyázók után a jég­­ko­rongozók vették birtokukba a Kisstadion jegét. Az idei bajnok­ság első két helyezettje, a BVSC és az FTC mérkőzött egymással a XIV. ker. MTL Kupáért. SJVSC — FTC 6:5 (1:0, 0:1, 2:2) Vezette: Búza. Manca. BVSC: Balogh Cs. — Babán, Koutny — Bakai, Bikár, Zsiitva B. Csere: Zu­ba, Kósa, Miklós, Gámán. Im­re, Gaál, Balogh J. Edző: Hárai Béla. FTC: Csánk — Ziegler J., Ziegler P — Schwalm, Jakabhá­­zy, Horváth. Csere: Treplán, Si­mon, Major, Kassai, Kis-Szabó. Edző: Mi­ks Károly dr. Gólütő: Major (17. perc), Siba (26. p.), Bikár (44. p.), Horváth (45. p.), Bikár (50. p.), Horváth (51. p). A bünetőlövésekből: Koutny, Zsit­­va B., Miklós, ill. Jakabházy és Schwalm. A végig sportszerű keretek kö­zött lezajlott mérkőzés időnként színvonalas, gyors játékot hozott. Az első harmadban a zöld-fehé­reik többet kezdeményeztek, de a befejezésekre kevés gondot for­dítottak, még a legjobb helye­teket is túlkombinálták. Egygó­­los vezetésük teljesen megérde­melt volt. A következő harmad­ban egyre jobban játékba lendült a BVSC, kiegyenlítetté vált a já­ték. Néha jól felépített támadá­sok futottak a pályán, de a ka­­puralövés mindkét oldalon aka­dozott. Az utolsó harmad — végre — meghozta azt a játékot, amelyet a szurkolók vártak a két jó for­mában lévő együttestől. Pillana­tonként változott a játék képe, hol az egyik, hol a másik kapu forgott veszélyben. A BVSC a ki­ugrásokra a piros vonnás előtt álló Bikár révén kétszer is veze­tést szerzett, de a zöld-fehérek­nek Horváth révén mindkétszer sikerült egyenlítenssek. Nagy küz­delem alakult ki a győzelmet és a kupa megnyerését jelentő gó­lért, de ez egyik félnek sem si­került. A kiírás értelmében a büntető­­lövéseik döntöttek. Mindkét együttes öt-öt büntetőlövést haj­tott végre más-más játékossal. Először a vasutasok ütöttek, fi­ba lövésénél Csánk nyugodtan a ka­puban maradt, a hátvéd túl kö­zel vitte és a kapusba lőtte a ko­rongot. Koutnynak, Zsitva Bélá­nak és Miklósnak elkerült kicsal­nia a kapust és mindhárman, ér­tékesítették a büntetőlövést. Bi­kár hibázott. Az FTC Jakabházy révén jobban kezdett, mert ügye­sen becsapta Balogh Jánost. Treplán túl közel vitte a koron­got és a vetődő kapusba ütötte. Schwalm ügyesebb volt és belőt­te a korongot, így tehát 3:2 lett az arány a BVSC javára, de a zöld-fehéreknek még két bünte­­tőlövésük volt hátra. Ha a kettő közül legalább az egyik sikerül, akkor újabb döntetlen esetén sor­solással döntik el, hogy kié le­gyen a kupa. Simon és Horváth azonban hibázott és ezzel a BVSC lett a kupa győztese. A mutatott játék és a helyze­tek alapján, ezúttal az FTC köze­lebb állt a győzelemhez, de játé­kosai időnként túlkombinálták helyzeteiket, keveset és pontatla­nul lőttek. A BVSC ügyesebben használta le a gólszerzési alkal­makat és megérdemelten szerez­te meg a kupát. Véget ért az úttörő-olimpia első felvonása Félidőhöz érkezett a téli út­törő-olimpia. Sakkban és birkó­zásban is kiosztották a bajnoki érmeket. A versenysorozat a ha­vas számokkal februárban Sátor­aljaújhelyen folytatódik. Birkózás Jelen ,és színvonal-emelkedést láthattunk. A fiatalok már való­ban szabadfogást mutattak be. Kiemelkedett: Kollárik, Gönczöl, Darnai, Dóka, Muhia­disz és Barta. Lepkesúly: 1. Makovics (Sze­ged), 2. Mészáros (Bp), 3. Hatva­ni (Kecskemét). Légsúly: 1. Si­mon (Eger), 2. Hadrik (Monor), 3. Lipák (Abony). Pehelysúly: 1. Kollárik (Bp) 2. Gönczöl (Abony), 3. Csór (Törökszentmiklós). Köny­­nyűsúly: 1. Fekete (Abony), 2. Devecser (Szigetszentmiklós), 3. Kiss (Bp). Kisváltósúly: 1. Sánta (Karcag), 2. Kulin (Bp), 3. Párizs Jócsa). Nagyváltósúly: 1. Darnai (Bp), 2. Kelemen (Eger), 3. Sza­káll (Mezőhegyes). Kisközépsúly: 1. Dóka (Dunakeszi), 2. Csordás (Bp), 3. Rozsos (Debrecen). Nagy­középsúly: 1 Molnár (Bp), 2. Nagy (Vác), 3. Kiss (Debrecen). Félnehézsúly: 1. Mumilidisz (Bp ), 2. Máté (Mezőhegyes), 3. Isasze­gi (Mezőhegyes). Nehézsúly: 1. Bar­a (Gyoma), 2. Gara­ (Bp), 3. Tihanyi (Pécs).★ Az úttörő­ olimpia keretében megrendezett sakkversenyen — melyet a Csillebérci úttörőtábor­ban bonyolítottak le — a követ-­t­kező eredmények születtek: Fiú egyéni (77 Induló): 1. Haza: László (Budapest) 8 pont, 2. Král (Nógrád) 7,5, 3 — 4. Mika (Buda­­pest) és Herczeg (Pest megye) 7.5 — 7.5, 5. Sergyán (Zala) 7.5, 6. Zaltler (Budapest) 7.5. Csapat­ban (26): 1. Budapest I. 23, 2. Komárom 19.5, 3. Zala 19. Lá­nyok (74): 1. Nerger Judit (Zala) 9.5, 2. Bagó (Győr) 8.5, 3. Grosch M. (Fejér) 7.5. 4—5. Bender (Pest m.) ás Hirbig (Csongrád) 7.5 — 7.5, 6. Varga (Budapest) 7 pont. Csapatban (26): 1. Zala 21.5, 2. Győr 21.5, 3. Fejér 19.5. Nemzetközi mérkőzések Csehszlovákia — Kanada ifjúsági vál. 5:3. Montreal. Jégkorong. NDK —Norvégia 6:3 és 9:4. Mind­kettő az NDK-ban. Jégkorong. Uruguay —Argentína 2:0. Monte­­video. Labdarúgás. Svédország — Dánia 22:13. Hälsin­gborg. Férfi kézilabda. Szarajevó—National Kairó 3:0. Kairó. Labdarúgás. Minden kedves olvasónknak boldog új évet kívánunk! Labdarúgásban A K­Sta 2. NSZK, 3. Portaszán­tca, 4. Szovjetfunió, 5. AlagycsiB­ ország Az 1966. évi válogatott labdarúgó-mérkőzések­ összesítése 1954 óta minden évben össze­­­­gezzük az év válogatott labda­rúgó-mérkőzéseit. Ez az össze­sítés nemegyszer kedvező szín­ben tüntette fel a magyar válo­gatott szereplését. Nemcsak ma, hanem a külföldi sajtó is, több­ször tette első helyre a magyar válogatottat, utoljára ez 1959- ben fordult elő. 1965 VB-év volt. A világbaj­nokságot Anglia csapata nyerte, s ebben az évben Anglia mind , a VB-t megelőző mérkőzéseken, mind a VB-t követő találkozó­kon is úgy szerepelt, hogy 1966. évi első helye vitathatatlan. A VB-t követő mérkőzéseken mindössze egy kis kisiklás for­dult elő, a csehszlovákok ellen Angliéban játszott találkozón, amelynek eredménye 0:0 ma­radt. Végeredményben Anglia 17 mérkőzést játszott 1960-zsan és ezek közül tizenegy találko­zón nem kapott gólt, négy to­­­­vábbi mérkőzésén pedig mind­össze 1—1 gólt kapott. Ugyan­akkor a 17 mérkőzésen 38 gólt­­ rúgott az angol válogatott — s már ez az egy adat is sokat mond. Az 1966-os év jelenti az angol válogatott újjászületését, amit táblázatunk is bizonyít. íme az angol válogatott eredményeinek összesítése 1954 óta.­­ Az 1380-as­ év 2. helyére 1.* NSZK csapata került, de ezt nemcsak a VB 2. helyének kö­szönheti, hanem annnak is, hogy a portugál válogatott EB-mérkő­­zésen váratlan vereséget szerivé,­dett — odahaza. A 3. hely Portugáliáé, a 4. pedig a Szovjetunióé. Mindkettő most először került „helyre” a VB-n. Feltűnő a szovjet váloga­tott szereplése olyan szempont­ból is, hogy idegenben jobban szerepelt, mint otthon. 5. Ma­gyarország. Miért? Elsősorban a Brazília, a volt világbajnok elleni 3:1-es győzelemmel, no meg a VB-t követő szerepléssel. Íme a ma­gyar válogatott szereplésének összesítése 1954 óta. A további helyezésekről so­kat lehetne vitatkozni. Mi a legfeltűnőbb? Az olaszok és a brazilok gyenge VB-szereplése, a VB 16- os döntőjébe nem került NDK veretlensége, a Koreai NDK kitűnő VB-szereplése és még sok más teljesítmény. Mely eredmények jelentették a legnagyobb meglepetéseket 1966-ban? Rangsor nélkül né­hány. A Koreai NDK győzelme az olaszok ellen, a portugálok el­leni 3:0-ás vezetésül­, a VB-n. A svédek győzelme Lisszabon­ban a portugálok elleni EB- mérkőzésen. A török válogatott moszkvai győzelme. Az NDK moszkvai döntetlenje és hazai százszázalékos szerep­lése. Az osztrákok 0:0-ás EB-ered­ménye Helsinkiben. Románia néhány eredménye­­az NSZK-ban és Portugáliában mindössze 0:1 .. . ). Hollandia 3:0-ás győzelme Skóciában és lehetne még folytatni a sort. Meglepetéssel olvastuk a FIFA News, a nemzetközi lab­darúgó szövetség hivatalos lap­­jában, az októberi összesítőben például azt, hogy Chile váloga­tottja április 20-án Chilében 2:1 (1:1) arányban legyőzte Brazília csapatát (játékvezető Howley, Anglia), mert ilyen hír nem ér­kezett hozzánk áprilisban to­vábbá. Koffy júniusban­­ ,­a Peru és Lengyelország ellen kétszer is játszott, mindkét mérkőzés hivatalos országok kö­­­­zötti találkozónak számít, és­­ így tovább. 1966-ban annyi vá­­­­logatott mérkőzés került sor­ra, amennyi egy év alatt még soha. Külön feltűnő az, hogy az afrikai országok milyen sok ta­lálkozót vívtak. Helyszűke miatt azonban csak­ a VB 16-os döntő­jében szerepelt csapatok, to­vábbá Európa többi országának mérkőzéseit összesítjük. Rövidítések: a­z otthon,­­ — idegenben, s — semleges pályán sorrakerült mérkőzések, VB - világbaj­nokság, EB — Európa­­bajnokság. A VB 16-os döntőjében szerepeltek ANGLIA 1965: 9 5 3 1 13: 8 1966: Lengyelország 1:1 (o), NSZK 1:0 (o), Skócia 4:3 (i), Ju­goszlávia 2:0 (o), Finnország 3:0 (i), Norvégia 6:1 (i), Dánia 2:0 (i), Lengyelország 1:0 (d), Uru­guay 0:0 (o, VB), Mexikó 2:0 (o, VB), Franciaország 2:0 (o, VB), Argentína 1:0 (o, VB), Portugá­lia 2:1 (o, VB), NSZK 4:2 (o, meghosszabbítás után, VB-dön­­tő), Észak-Írország 2:0 (i, EB), Csehszlovákia 0:0 (o), Wales 5:1 (o, EB). 17 14 3 — 38 : 9 ARGENTÍNA 1965: 9 4 5 — 12 : 4 1966: Lengyelország 1:1 (o), Dánia 2:0 (i), Olaszország 0:3 (i), Spanyolország 2:1 (s, VB), NSZK 0:0 (s, VB), Svájc 2:0 (s, VB), Anglia 0:1 (s, VB), Uruguay 0:2 (i). 8 3 2 3 7: 8 BRAZÍLIA 1965: 8 5 3 — 17: 3 Chile 1:0 (i), 1:2 (i), 1:0 (o), Wales 3:1 (o) és 1:0 (o), Peru 4:0 (o), Lengyelország 2:1 (o) és 4:1 (o), Peru 3:1 (o), Paraguay 2:1 (o), Csehszlovákia 2:1 (o) és 2:2 (o), Skócia 1:1 (i), Svédország 3:2 (i), Bulgária 2:0 (s, VB), Ma­gyarország 1:3 (s, VB), Portugá­lia 1:3 (s, VB), 17 12 2 3 33:19 BULGÁRIA 1965: 10 8 1 1 22:12 1966: Egyesült Arab Köztársa­ság 2:2 (i) és 1:2 (i), Jugoszlávia 2:0 (i), Olaszország 1:6 (i), Bra­zília 0:2 (s, VB), Portugália 0:3 (s, VB), Magyarország 1:3 (s, VB), Jugoszlávia 6:1 (o), Norvé­­gai 4:2 (o, EB): 9 3 15 17:21 CHILE 1965: 9 4 3 2 19:12 1966: Szovjetunió 0:2 (o), Me­xikó 0:1 (i) és 1:0 (o), Brazília 0:1 (o), 2:1 (o), 0:1 (o), Wales 2:0 (o), NDK 2:5 (i), Olaszország 0:2 (s, VB), Koreai NDK 1:1 (s, VB), Szovjetunió 1:2 (s, VB), Kolum­bia 5:2 (o), 12 4 1 7 14:18 FRANCIAORSZÁG 1965: 6 3­­ 2 7: 4 1966: Olaszország 0:0 (o), Bel­gium 0:3 (o), Szovjetunió 3:3 (i), Mexikó 1:1 (s, VB), Uruguay 1:2 (s, VB), Anglia 0:2 (s, VB), Ma­gyarország 2:4 (i), Lengyelország 2:1 (o, EB), Belgium 1:2 (s, EB), Luxemburg 3:0 (s, EB), 10 2 3 5 13:18 KOREAI NDK 1965: 8 8 — — 26: 2 1966: Szovjetunió 0:3 (s, VB), Chile 1:1 (s, VB), Olaszország 1:0 (s, VB), Portugália 3:5 (s, VB), Kínai NK 2:1 (s), Vietnami­­ DK 3:1 (s), 6 3 12 10:11 (Jegyzet: a kambodzsai Pnom Phenben sorra került GANEFO- játékokról csak a döntők ered­ménye érkezett meg. Itt a Ko­reai NDK a VB-n szerepelt csa­patával játszott.) MAGYARORSZÁG 1965: 6 4 1 1 10: 5 1966: Lengyelország 1:1 (i), Ju­goszlávia 0:2 (i), Svájc 3:1 (o), Portugália 1:3 (s, VB), Brazília 3:1 (s, VB), Bulgária 3:1 (s, VB), Szovjetunió 1:2 (s, VB), Hollan­dia 2:2 (s, EB), Dánia 6:0 (o, EB), Franciaország 4:2 (o), Ausztria 3:1 (o), U 6 2 3 27:16 MEXIKÓ 1965: 13 10 3 — 33: 6 1966: Paraguay 7:0 (o), Chile 1:0 (o), Chile 0:1 (i), Svájc 1:1 (i), Észak-Írország 1:4 (i), Olasz­ország 0:5 (i), Franciaország 1:1 (s, VB), Anglia 0:2 (s, VB), Uru­guay 0:0 (s, VB). 9 2 3 4 11:14 NÉMET SZK 1965: 8 5 1 2 19: 6 1966: Anglia 0­ (1), Hollandia 4:2 (i), Írország 4:0 (i), Észak-Ír­­ország 2:0 (i), Románia 1:0 (o), Jugoszlávia 2:0 (o), Svájc 5:0 (s, VB), Argentína 0:0 (s, VB), Spa­nyolország 2:1 (s, VB), Uruguay 4:0 (s, VB), Szovjetunió 2:1 (s, VB), Anglia 2:4 (s, VB-döntős meghosszabbítás után), Törökor­­szág 2:0 (i), Norvégia 3:0 (o), 14 11 1 2 33: 9 OLASZORSZÁG 1965: 9 4 3 2 19: 8 1966: Franciaország 0:0 (i), Bulgária 6:1 (o), Ausztria 1:8 (o), Argentína 3:0 (o), Mexikó 5:0 (o), Chile 2:0 (s, VB), Szovjet­unió 0:1 (s, VB), Koreai NDK 0:1 (s, VB), Szovjetunió 1:0 (o), Románia 3:1 (o, EB). 10 7 1 2 21: 4 PORTUGÁLIA 1965: 7 4 2 1 1965: 7 4 2 1­5: 4 1966: Norvégia 4:0 (o), Skócia 1:0 (i), Uruguay 3:0 (o), Dánia 3:1 (i), Románia 1:0 (o), Magyar­­ország 3:1 (s, VB), Bulgária 3:0 (s, VB), Brazília 3:1 (s, VB), Ko­reai NDK 5:3 (s, VB), Anglia 1:2 (s, VB), Szovjetunió 2:1 be, a VB. 3. helyéért), Svédország 1:2 (o, EB). 12­­ 6­7 S*:U SPANYOLORSZÁG 1965: 5 2 1 2 5: 4 1966: Uruguay 1:1 (o), Argentí­na 1:2 (s, VB), Svájc 2:1 (s, VB) NSZK 1:2 (s, VB), Írország 0:1 (s, EB) és 2:0 (o, EB). 6 2 2 2 7: 6 SVÁJC 1963 : 6 3 2 1 5: 2 1966: Szovjetunió 2:2 (o), Ma­gyarország 1:3 (s), Mexikó 1: (0) , NSZK 0:5 (s, VB), Spanyol­ország 1:2 (s, VB), Argentína 0: (s, VB), Belgium 0:1 (i), Romá­nia 2:4 (i, EB). 8 — 2 6 7:20 1954: 9 5 1 3 21:21 61% 1955: 8 4 1 3 22:11 56% 1956: 9 6 3 — 25 : 9 83% 1957 : 7 5 1 1 22 : 7 78% 1958: 11 3 6 2 21:17 54% 1959: 9 3 2 4 18:16 44% 1960: 8 4 2 2 27:14 62% 1961: 9 5 3 1 30 12 75% 1962: 11 6 2 3 23:12 63% 1963 : 8 5 1 2 30:15 63% 1964: 12 6 3 3 30:20 62% 1965: 9 5 3 1 13: 8 72% 1966: 17 14 3 — 38: 9 91% 1954: 14 12 1 1 59:17 89% 1955: 12 10 2 — 53:16 91% 1956: 10 5 2 3 23:19 60% 1957: 8 4 1­3­ 15: 7 56% 1958: 11 5 3 3 23:16 59% 1959 : 8 6 1 1 25 : 9 81% 1960: 6 3 2 1 13 : 7 66% 1961: 12 6 3­ 3 24:19 82% 1962: 12 8 2 2 23:10 75% 1963: 9 3 4 2 18:13 55% 1964 : 8 5 1 2 15 : 9 68% 1965: 6 4 1 1 10: 5 75% 1966: 11 6 2 3 27:16 63% SZOVJETUNIÓ 1965: 12 6 4 2 25:13 1966: Chile 2:0 (i), Svájc 2:2 (i) , Ausztria 1:0 (i), Csehszlová­kia 2:1 (i), Belgium 1:0 (i), Fran­ciaország 3:3 (o), Koreai NDK 3:0 (s, VB), Olaszország 1:0 (s, VB), Chile 2:1 (s, VB), Magyar­­ország 2:1 (s, VB), NSZK 1:2 (s, VB), Portugália 1:2 (s, a VB 3. helyéért), Jugoszlávia 2:1 (i), Törökország 0:2 (o), Német DK 2:2 (o), Olaszország 0:1 (i), 16 9 3 4 25:18 URUGUAY 1965: 10 5 2 3 19:11 1966: Paraguay 0:2 (o) és 3:1 (0) , Izrael 2:1 (i), Románia 0:1 (i) , Spanyolország 1:1 (i), Portu­gália 0:3 (i), Anglia 0:0 (s, VB), Franciaország 2:1 (s, VB), Me­xikó 0:0 (s, VB), NSZK 0:4 (s, VB), Argentína 2:0 (o). 11 : 3 4 10:13 Európa többi országa AUSZTRIA Szovjetunió 0:1 (o), Írország 1:0 (o), Olaszország 0:1 (i), Hol­landia 2:1 (o), Finnország 0:0 (i, EB), Svédország 1:4 (i), Magyar­­ország 1:3 (i). 7 2 1 4 5:10 BELGIUM Hollandia 1:3 (i), Franciaor­szág 3:0 (i), Szovjetunió 0:1 (o), Írország 2:3 (o), Svájc 1:0 (o), Franciaország 2:1 (6, EB), 6 3 : 3 9: 8 CSEHSZLOVÁKIA Szovjetunió 1:2 (o), Brazília 1:2 (i), Brazília 2:2, Jugoszlávia 0:1 (i). Anglia 0:0 (i), Hollandia 2:1 (1). 6 : 2 3 6: 8 (Folytatás a 2. oldalon.)

Next