Népsport, 1967. február (23. évfolyam, 23-41. szám)

1967-02-02 / 23. szám

A MAGYAR TESTÍV­EVER­ÉSZ ÉS S 1*013 TSZ­Ö­VETS­ÉG TAGJA csütörtök, 1967. február 2. Ara: 60 fillér ★ xxm. évfolyam, 23. szám Március 18-án lesz a labdarúgó-bajnokság harmadik fordulója Ismét a Protopopov házaspáré az első ara® térem­ es Távbeszélő-jelentésünk. (Ljubljana, feb-­­­ruár 1.) Kedden este két ifjú, pöttömnyi mű-­­ korcsolyázó sik­vagá lőtt a Tivoli /SsjÉ! csarnok fényes JÉKEL tükörjegére. Ki-Mek aludtak a fé­flv­nyék, csak ■—1 * egyetlen reflek­tor világította meg a könnyedén tovasikló kis jugoszláv párost. E kedves jele­nettel vette hivatalosan is kezde­tét az 1967. évi műkorcsolyázó Európa-bajnokság. A megnyitó szertartásához tartozott még a szervező bizottság vezetőjének és a nemzetközi szövetség kép­viselőjének rövid beszéde. A férfiak, akárcsak a korábbi bajnokságokon, ezúttal is meg­előzték a megnyitást. Már az első kötelező gyakorlat után kialakult az élcsoport A bajno­ki cím védőjét, Danzert, honfi­társa, Schwartz követte, a har­madik helyre pedig a csehszlo­vákok fiatalja, Nepela került. A sorrend az első három gyakor­lat után változatlan maradt, sőt szerdán az újabb három gya­korlat után sem változott. Ér­dekes különben, hogy a kötele­zők után az első öt azonos a pozsonyi helyezettekkel. A fiatal szovjet Cserveruhin viszont ala­posan előrelépett. Nem jelent­hetjük ugyanezt Ébert Jenőről, aki kedden elfoglalt 12. helyé­nél előbbre szerdán sem tudott kerülni. Az ünnepélyes megnyitást kö­vetően egyébként a párosok kö­telező gyakorlataira került sor. A 17 induló közül az első ötös csoportban rajtoló Protopopov­­házaspár már a bemelegítés so­rán nagy tapsot kapott. Két ki­sebb hibájuk ellenére, a legma­gasabb pontszámokat kapták. A nyugatnémet Glockshuber, Dan­­ne-kettős került a második hely­re, míg az NDK-beli Steiner, Walter-páros nagy meglepetésre a harmadik helyre zárkózott fel a szerda esti kűr előtt. A keddi nap történetéhez tar­­tozik még a tizenhét jégtáncpe­­pár bemutatkozása. A fox-trott és a bécsi keringő után az élen angol háziverseny alakult ki. A magyarok kapták a legna­­gyob tapsot, de ebbe sajnos némi részvétnyilvánítás is ve­gyült. Mató Edit ugyanis az első tánc utolsó lépéseinél sajnálato­san megbotlott. Különben igen lendületesen, szép tartással fu­tottak. A Berecz, Sugár-kettős eléggé bátortalanul versenyzett. Szerdán délután újabb két tánc, a quick step és a blues szerepelt a bajnokság műsorán. Az élen semmi változás nem tör­­(Folytatás a 4. oldalon) . Befejeződött Budapest Kedden délelőtt a műlesiklás­sal folytatódott a sízők Buda­­pest-bajnoksága. Az indulók két futanyban 45, illetve 31 kapu­val nehezített pályán mérték össze erejüket. A verseny saj­nálatos eseménye volt, hogy a sokszoros bajnok­­Kőváriné az első futamban bukott, s ezzel ki­esett a további küzdelemből. Az alpesi összetettben így Mo­­rótz Réka került az első helyre. Műlesiklás. Férfiak. Felnőttek. Bajnok: Rieth József (MAFC) 71:18, edzője: Szalay László, 2. Morótz K. (MAFC) 73.91, 3. Németh Géza (Újpesti Dózsa) 76.12. Csapatban bajnok: MAFC (Rieth, Morótz K., Detre Zs. Papp, Gönczi) 387.71, e: Szalay L., 2. Újpesti Dózsa 407.62. Ju­nior. Bajnok: Detre Zsolt (MAFC) 77.52, e: Szalay L., 2. Szilvay Zs. (Újpesti Dózsa) 82.22, 3. Zi­­mányi (Újpesti Dózsa) 108.69. Ifjúságiak. Bajnok: Palkovics Ti­bo­r (Újpesti Dózsa) 79.02, e: Novák Ferenc, 2. Zolinai (Bp. Előre) 82.91, 3. Piros L. (MAFC) 8.374 Csapatban bajnok: Bp. Előre (Zolnai, Lembóczky, Ba­jai, Jávor, Vida) 560.92, e: Kő­vári Károly. Nők. Felnőttek. Baj­nok: Morótz Réka (Bp. Előre) 82.33, e: Kővári K. 2, Mikoleiné (MAFC) 87.48, 3. Zorkóczy (MAFC) 92.85. Csapatban bajnok: Bp. Előre (Gubacsi, Moh­ótz, Jausz) 256.64, e. Kővári K. 2. Zimonyi (MAFC) 100.81, 3. Komlóssy (MAFC) 211.77. Ifjúsá­giak. Bajnok: Kálmán Judit (MAFC) 98.95, e. Szalay L. 2. Keltai (MAFC) 124.51, 3. Trill (Bp. Előre) 127.71. Alpesi összetett. Férfiak. Fel­nőttek. Bajnok: Rieth József (MAFC) 1.92 pont, e: Szalay L. 2. Morótz K. (MAFC) 36.41, 3. Németh Géza (Újpesti Dózsa) 37.53. Junior. Bajnok: Szilvay Zsolt (Újpesti Dózsa) 59.86, e: Novák F. 2. Bihari (MAFC) 611.56. Nők. Felnőttek. Bajnok: Morótz Réka (Bp. Előre) 60.57, e: Kővári Károly, 2. Mikoládé (MAFC) 71.80, 3. Jausz (Bp. Elő­re) 91.99. Junior. Bajnok: Gu­bacsi Ilona (Bp. Előre) 0 pont, 2: Kővári K. 2. Zimonyi (MAFC) 176.03, 3. Komlóssy (MAFC) 734.40. Ifjúságiak. Bajnok: Kál­mán Judit (MAFC) 24.11, e: Sza­lay L, 2. Trill (Bp. Előre) 131.59, 3. Keltás (MAFC) 193.47. Szerda reggel a váltófutó­küzdelmekkel fejeződött be a bajnokság. Megfelelő időjárási körülmények között, lefagyott, gyors havon. Ebben a számban Vasas-sikerek születtek. Férfiak. Felnőttek, 4x10 km. Bajnok: Vasas (Rozivár, Holló, Katona, Erdős) 2:39:30, e: Bezák Imre, 2. Újpesti Dózsa 2:40:31, 3. Újpesti Dobla Junior csapata 2:48:02. (A legjobb időt Tag­­scherer (Újpesti Dózsa) érte el 38:55 perccel.) Ifjúságiak, 4x10 km. Bajnok: Vasas (Hencsei, Lángfalvi, Dékány, Juhász) 3:02:20, e: Dina Károly, 2. Bp. Előre 3:13:34, 3. Vasas II 3:31:18. Nők. Felnőttek, 3x5 km. Bajnok* Vasas (Mátis, Zimonyi, Balázs) 1:14:02, 3: Béták I­ 2. Bp. Előre 1:18:40. (A legjobb id­őt Balázs Éva érte el, 23:38 perccel.)* Vasárnap rendezte meg az Egyetem lejtőn a Bp. Honvéd a múlt vasárnapról elhalasztott serdülő és úttörő műlesikló ver­senyét 21 kapuval nehezített pályán, két futamban. Fiúk: Serdülők: 1. Sumics (MAFC) 49.82. Úttörők: 1. Litván (MAFC) 54.61. Lányok. Serdülők: 1. Asz­talos (Bp. Előre) 77.77. Úttörők: 1. Sim­ó (Bp. Előre) 95.01. A Ganz-MÁVAG NYERTE A RADNÓTI MIKLÓS SÍTÚRA­­EMLÉK VERSENYT A Radnóti Miklós sltúmver­­©eny harmadik és egyben befe­jező fordulója a budai hegyek­ben, a Normafa—Csillebérc— Frankhegy —Makkosmária út­­vonalon került lebonyolításra. Kitűnő hóviszonyok között, kö­zel 100-an mentek végig a 10 km-es távon, és valamennyien balesetmentesen értek a célba. Indulás előtt a Normafa síházban 10 elméleti kérdésre kellett vá­laszoln­iuk, és itt tűnt ki, kik jár­tá­k nyitott szemmel a helyeket az eddigi sítúrák során. Telita­lálatot egy csapat sem ért el, elméleti síkon a László-kórh­áz, a 44. sz. Építőik és az Újpesti TTE csapatai bizonyultak a legjobb­nak. A vándorsor megért a Ganz MAVAG és az Újpesti TTE vívott nagy küzdelmet. Férfi egyéni: 1. Tóth Gy. (Hon­véd Vörös Sólyom) 45 perc, 2. Radics J. (Honvéd V. Sólyom) 48 p. 3. Lelek F. (Ganz-MÁVAG) 48,5 p. Női felnőtt: 1. Szarka A. (Testnevelési Főiskola) 53:50, 2. Moró G. (Pénzverde) 62:25, 3.4. Marton K. és Ha­vas E. (Ganz-MÁVAG) 65:15. Férfi ifjúsági: 1. Ifj. Rumi F. (Bp. ÉPFU) 51:10, 2. Pálla M. (ÉSC) 53:20, 3. Keresztesi P. (ÉSC) 61:40. Női ifjúsági: 1. Kiss Simon Gy (Újpest) 60:30 , 2. Ba­konyi J. (Pénzverde) 69:05. Az úttörő leányok versenyét Szedé­­nyi Márta­ nyerte. Radnóti-verseny eredményei: a 3. forduló férfi csapatverse­nyét a Honvéd Vörös Sólyom csapata nyerte 159.50, 2. TF 173.25, 3. Bp. ÉPFU 182.30. Nők: a 3. forduló vegyes csapatainak eredményei: 1. TF 161.55, 2. Új­pest III. csapata, 176.7, 3. Ganz- MÁVAG III. csapata, 180.45. A Radnóti-vándordíjért: 1. Ganz-MÁVAG, 2. Újpesti TTE, 3. Állami Pénzverő. A férfi csapa­tok összetett versenyét a Hon­véd Vörös Sólyom nyerte, 2. Bp. ÉPFU, 3. Ganz-MÁVAG. A Genj !­i Az utolsó -vssssssssssssssssssssssssssssssssssx pillanatban Február hó két legnagyobb labdarúgó-mérkőzésére, az In­­ternazionale-Real Madrid ta­lálkozókra az Inter úgy készül, hogy február 11-re, szombatra hozta előre az Atalanta elleni bajnoki mérkőzését, s február 25-én, ugyancsak szombaton lesz az Internazionale—Lecco találkozó is.♦ Mandulaműtéten esett keresz­tül Hajdú Lajos, a TFSE válo­gatott vágtázója. A hét végén már elhagyhatja a kórházat. ♦ A FIFA úgy döntött, hogy márciusban bizottságot küld ki Mexikóba, amely ott felülvizs­gálja a stadionokat. Mindez az 1970. évi labdarúgó-világbajnok­ság előkészületei miatt történik. Konsztantin Beszkov, aki 1963 —64-ben a szovjet labdarúgó­válogatott edzője volt, most a Dinamó Moszkva edzője lett. Az év első hazai vízilabda­­mérkőzésére került sor a Sport­uszoda „fedettjében’’ szerdán este. Az Újpesti Dózsa és a Bp. Spartacus bemutató találkozót vívott a meghívott edzők, szak­emberek, egyesületi vezetők és játékosok előtt, de már az új szabályoknak megfelelően. A játékvezetők szempontjából kü­lönösen hasznosnak bizonyult a bemutató. Pénteken utazik Kairóba az FTC ♦ Közöljük az NBII Nyugati csoportjának átigazolási listáját A március 19-re kisorsolt va­lamennyi bajnoki labdarúgó­mérkőzést 1 nappal korábban, március 18-án kell megrendezni, minden osztályban. Az MLSZ ügyvezetőségének azért született ez a határozata, mert mint is­meretes, március 19-én ország­gyűlési és tanácsi választások lesznek hazánkban. * Az MLSZ elnöksége, az orszá­gos JT javaslata alapján ki­jelölte az NB I-es és NB II-s keret tag­jait. Az NB I B-s keretben 24 játékvezető kapott helyet. Az NB II-s keret sokkal népesebb. A háromcsoportos NB II mérkő­zéseire 80 főnyi keretet jelöltek. * A Ferencváros labdarúgócsapa­ta pénteken este három mérkő­zésből álló portyára az Egyesült Arab Köztársaságba utazik. Az együttes február 14-én érkezik vissza Budapestre. Tizenkilencen kelnek útra. A csapat vezetője Kalmár István, a Ferencváros el­nöke. Az együttessel tart Csiz­madia György szakosztályvezető, Lakat Károly edző és Dóka György gyúró. Az utazó 15 játé­kos: Takács, Novák, Mátrai, Ha­vasi, Páncsics, Szűcs, Juhász, Karába, Albert, Rákosi, Fenyve­si, Horváth L., Mezei, Katona és Brannikovics.* A Vasas labdarúgói csütörtö­kön játsszák első mérkőzésüket Santiago de Chilében. A Vasas ezen a napon a chilei bajnokság második helyezettjével, a Colo Coloval mérkőzik. Vasárnap a brazil Santos az Universidad de Chile csapatával játszik. A torna további két résztvevője a világkupa győztes Penarol és a chilei Universidad Catolica lesz. * A Győri Vasas ETO ifjúsági labdarúgócsapata a második csoportba került a Duna Kupá­ban. Pozsonyban a napokban tartották meg a kupa­sorsolást, amelyen négy csehszlovák és négy külföldi együttes vett részt. A Győri Vasas ETO ifjúsági csa­pata a második csoportba került. Első csoport: Fiorentina, Austria Wien, RH­ Bratislava és Inter Bratislava. A második csoport: Győri Vasas ETO, Szpartak Szu­­botica, Slovan Bratislava, Spar­­tak Trnava. A csoportokon belül körmér­kőzést játszanak. Az elsők mér­kőznek majd az első és a má­sodik helyért, a csoportok má­sodik helyezettjei pedig a har­madik, negyedik helyért. A Győr április 20-án játszik a Spartak Trnava ellen, 21 -én pedig a Szpartak Szubotica és 22-én a Slovan Bratislava csapatával. * Az MLSZ elnöksége tudomásul vette az NB III-as bizottságok vezetőinek kijelölését. Északi bi­zottság: elnök: Svndrő János, fő­titkár: Dreiszlg Dezső. Észak­nyugati bizottság: elnök: Kieli János, főtitkár: Fenesy József. Délnyugati bizottság: elnök: Csorba István, főtitkár: Bali György. Délkeleti bizottság: el­nök: Kertes Mihály, főtitkár: Ba­kos Béla. Északkeleti bizottság: elnök: Horváth Boldizsár, főtit­kár: Szabó József. Nyugati bi­zottság: elnök: Dr. Holczer Fe­renc, főtitkár: Pothári Miklós. Az Északközép, a Közép és a Dunamen­ti csoport elnöke ifj. Plelner János, főtitkára: Góliás Róbert.* Közöljük az NB II Nyugat! cso­portjában s­zereplő csapatokhoz átigazolt játékosok névsorát A végleges lista nem készült el, még mindig tart a beérkezett la­pok átvizsgálása. Ki hány játé­kost igazolt, és hányan távoztak el? Az első szám azt jelzi, hogy hány új labdarúgó került az együttesbe, a másik, a zárójeles pedig, hogy mennyien távoztak el. Dombóvári VSE: 6­­31 Kőműves (Sz. Dózsa), Gotthár (Kaposszek­­cső), Dobos és Kárász (D. Spar­tacus), Tóth (Szárazd), Wittmann (Keczehidegkút). Fűzfő: 3 (4) Maár (Z. Danu­­via), Tóth (Litér), Vörös (Csajág). Győri Dózsát 6 (2) Sztojka (Gy. MÁV), Sárközi (Gy. Mezőgép), Szeder (Csorna), Gondán (R.­­szentmihály), Kertész (Gy. ETO), Tóth (Gyimrői). Győri MÁV DAC: 5 (5) Feszti (Gy. Textil), Gábor (Gy. Dózsa), Kőműves (Gy. Pamut), Nagy (Bá­linkai Bányász), Pável (Gy. ETO). Kaposvári Kinizsi: 6 (5) Hor­váth Z. (Csepel), Balázs (Siófoki Bányász), Antal (Körmend), Kék­ (Edde), Göncz (Komló), Monosto­ri (Lábod). Máza-Szászvári Bányász: 6 f—­ Bodnár (Cegléd), Czebel (Pécsi Bányász), Nagy (Bajai MTE), Sí­pos (M.­hegyes), Csongor (Má­gnes), Nagy (Szentgotthárd). Nagykanizsai Bányász: 16­­31 Varga (M­TE), Kerekes (Goldber­­ger), Kománovics és Szigeti (Komló), Meszes (Veszprémi Ve­gyész), Takács (Csepel), Tálosi (N. Dózsa), Tóth (Veszprémi Ve­gyész), Egresi (Gyékényes), Dankházi (K. Húsos), Szabó, Sü­megi, Simon, Kovács, Bécsi, Par­­ragi (M­TE). Pécsi Ércbányász: 10 (2) Strasz (II. Bányász), Zelenik és Boro­­vácz (P. Dózsa), Fekete (PEAC), Kisuczky A. (Hídépítők), Kovács (BVSC), Szabó (Siófok), Kisuczky F. (Hídépítők), Szabó (Siófoki, Tóth és Gyürke (Pécsi Dózsa). Pécsi VSK: Lipovszky (Sz. MÁV), Dobos (Dunaújváros), Stadler (P. Postás), Gáspár (Gy. ETO). Soproni Textiles: 6 (1) Sólyom (II. Bányász), Fülöp (Sárvár), Slett (Padragi, Biczó és Czuppon (Soproni VSE), Pavolics (Szent­gotthárdi, Szombathelyi Cipőgyár: 4 f 2) Mazoga (Sz. Haladás), Nagy (Sz. Dózsa), Mursits (PVSK), Virágh (Tapolca). Veszprémi Vegyész: 9 (3) Ta­polcai (Veszprémi Vasas), Szől­­lősi (Gyularátót), Gazsó (SZMTE), Hadrik (V.­AKÖV), Nagy B. (Pá­pai Spartacus), Németh (H. Ki­lián) Bunyevácz (Pécsi B.), Gál (Padrag), Galambos (Felsőörs). FTC-győzelem Újpesten a jégkorongrangadón szépített. Többnyire a vendég­csapat irányította a játékot, s Vedresnek többször nyílt alkal­ma jó formájának igazolására. A II. harmadban a ferencvá­rosiak kétgólos vezetésük tuda­tában csökkentették az iramot, és így erősen feljöttek az újpes­tiek. Többet támadtak, de sok volt az átadási hiba. A 29. perc­ben Raffa került a büntetőpadra, de meglepetésre, Horváth átadá­sából Póth lett a gólszerző. Az utolsó harmadban ismét fokozódott a játék irama, érde­kesebbé vált a mérkőzés. A zöld-fehérek veszélyesebben tá­madtak, védekezésük pedig szer­vezettebb volt. A lila-fehérek so­kat adogattak, különösen a kö­zépső harmadban, lövéseik sem sikerültek. Az 57. percben Bá­lint került ki két percre, s ugyan­akkor Schwalm tízperces fegyel­mi büntetést kapott a tisztelet­­len magatartásért. A ferencváro­siak több tiszta helyzetet hagy­tak ki, nem tudták átjátszani Vedrest. A találkozó sportszerű keretek között zajlott le, amiben jelen­tős része van néhány hibától el­tekintve a jó játékvezetésnek. Kedd este sűrű sorokban, to­longtak a jégikorongsport szur­kolói, hogy szemtanúk lehessenek a bajnokság második szakaszá­nak kiemelkedő találkozóján. A Megyeri úti pálya lelátói nem is tudták befogadni a kíváncsis­kodókat, sokan kint rekedtek. A szerencsés jegytulajdonosok a rangadóhoz méltó játékot láthat­tak. Különösen az első harmad volt gazdag szellemes megoldá­sokban. Az­ újpestiek öltözőjében a mérkőzés előtt borúlátó hangu­lat uralkodott: sem Bánkutira, sem Molnárra nem számíthatnak, mindketten betegek. A baj nem jár egyedül: a 46. percben Zsit­­va Viktor is megsérült. Az első harmadban eldőlt a mérkőzés sorsa: a zöld-fehérek erősen rohamoztak, és az 5. percben már 3:0 arányban ve­zettek. Ezalatt az újpestiek alig tudtak ki­bontakozni, játékuk elég tervs­zerűtlen és kapkodó volt. A 9. percben Boróczi ki­használta a ferencváro­si védők tétovázását, és egyéni akcióból talál Vedres hálójába. 2:0. (MTI Fotó: Kovács Gyula fetv.) gyelmi az FTC-nél, 2 perc az Új­pesti Dózsánál. A hétfő este a Kisstadionban lejátszott mérkőzés: Jakabházy nagy lövése utat Jurikné és Beleznay várakozáson felül szerepelt a csehszlovák nemzetközi asztalitenisz-bajnokságon •• Távbeszélő-jelentésünk *. (Prága, február 1.) A döntőik­ről szóló beszámoló előtt né­hány szót még a csehszlovák nemzetközi asztalitenisz-bajnok­ság második napi, keddi küzdel­meiről. A férfi egyes negyed­döntőben Beleznay tovább foly­tatta jó szereplését, fölényes győzelmet aratott a román Co­­birzan felett. A negyeddöntő eredményei: Joh­ansson (svéd)— Kunz (csehszlovák) 3:2, Korpa (jugoszláv)—Stepanek (csehszlo­vák) 3:0, Stanek (csehszlovák) — Kudrna (csehszlovák) 3:0, Belez­nay— Dobirzan 3:0. Az elődön­tőben a magyar asztaliteniszező az Európa-bajnok Johansson el­len játszott, szoros játszmákat vívott. Johansson —Beleznay 3:0 (20, 16, 17), Stanek —Korpa 3:2. A női egyes első fordulójá­ban: Wright (angol) —Kisházi 3:2, Jurikné — Hovestadt (NDK) 3:0. Jurikné a továbbiakban is kitűnően küzdött, nagyon maga­biztosan játszott: a negyeddön­tőben a román Michelea, majd az elődöntőben a csehszlovák Luzova ellen is könnyen, 3:0 arányban nyert, bekerült a dön­tőbe, s ez igen értékes fegyver­tény! A negyeddöntőben: Alexandra (román) — Pauknerova (csehszlo­vák) 3:0, Rudnova (szovjet)— Wright 3:0, Jurikné—Michalia 3:0, Luzova (csehszlovák) — Prrc (jugoszláv) 3:0. Az elődöntőben: Jurikné—Luzova 3:0, Rudnova— Alexandra 3:0. Férfi párosban a Rózsás, Be­leznay-kettős a 3. fordulóig ju­tott el, itt vereséget szenvedtek a Lemke, Vater (NDK) párostól. Vegyespárosban a Rózsás, Kis­házi-kettős a Stein, Hovestadt (NDK) párostól szenvedett vere­séget. Szerda a döntők napja volt. Női egyesben Juriikné igen szo­ros küzdelemben, nagyszerű já­téka ellenére maradt alul a szovjet Rudnovával szemben: Rudnova —Jurikné 3:0 (19, 19, 25). Férfi egyesben a mezőnyből formájával erősen kiemelkedő Johansson fölényes biztonsággal szerezte meg a bajnoki címet: Johansson—Stanek 3:0. (Belez­nay 3-ik.) Férfi párosban az Eu­rópa-bajnok Johansson, Alser­­kettős 3:0-ra győzött a döntő­ben a csehszlovák Mike, Stanek­­páros ellen. Nagy meglepetést hozott a ve­gyes párosok küzdelme. A ne­gyeddöntőben az NDK-beli Lemke, Richter­ kettős legyőzte az Euró­­pa-bajnok csehszlovák Mikó, Lu­­zova-együttest! A döntőben: Al­­ser, Johansson (csak névrokona a férfi Európa-bajn­oknak) — Lemke, Richter 3:1. Csütörtökön reggel vonatra ülünk, s átutazunk Erfurtba — szinte az egész itt összesereglett mezőnnyel együtt —, ahol pén­teken kezdődik az NDK nem­zetközi bajnokságának küzde­lem-sorozata. Bihari Tibor FTC—Újpesti Dózsa 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) Megyeri út, 3000 néző. Vezet­te: Rancz, Ujfalus­sy E. FTC: Csánk — Raffa, Ziegler J. — Horváth, Jakabházy, Schwalm. Csere: Ziegler P., Zádor, Treplán, Póth, Kassai, Kis-Szabó, Major, Menyhárt, Ránk­, Simon. Edző: Miks Károly dr. Újpesti Dózsa: Vedres — Palotás II, Lőrincz — Bálint, Künk, Boróczi. Csere: Ha­jók, Zsitva V., Palotás I, Galam­bos, Palőce P. Edző: Szamosi Fe­renc. Gólütő: Póth (2. perc), Ja­kabházy (4. p.), Horváth (5. p.), Boróczi (9. p.), Póth (29. p.), Ga­lambos (43. p., Póth (55. p.). Ki­állítás: 2 perc és 10 perc te­ BVSC—Bp. Postás 10:3 (3:1, 4:1, 3:1) Vezette: Baka, Tóbiás. BVSC: Balogh J — Babán, Koutny — Roz­­gonyi, Bikár, Zsitva B. Csere: Balogh Ce., Kertész, Bakai, Gá­­mán, Miklós, Petyerák I. Edző: Hárai Béla. Bp. Postás: Sínkő — Erdősi, B. Nagy — Wéber, Mé­szöly, Szikra. Csere: Gyenese, Vetró, Berta, Edelmayer, Lucas, Faller, Steiger, Bán. Edző: Zsák Károly dr. Gólütő: Rozgonyi (3), Zsitva B. (2), Babán. (2), Miklós, Bikár, Gámán, 111. Szikra (2), Wé­ber. Kiállítás: 2 perc a BVSC- nél, 2 perc a Bp. Postásnál. Rozgonyi bemutatkozása a BVSC-ben sikerült, a csatársor átütőereje növekedett. A bajnokság állása kedden este a 11. szakasz lezárása után 1. FTC 14 12 1 1 115 : 23 25 2. BVSC 14 12 1 1 88 : 22 25 3. Újp. Dózsa 14 10 2 2 141: 34 22 4. Bp. V. Met. 14 6 2 6 48: 66 14 5. Bp. Építők 14 4 1 9 27: 83 9 6. Bp. Spartac. 14 2 2 10 34: 89 6 7. Bp. Előre 14 2 2 10 37: 93 6 8. Bp. Postás 14 1 3 10 40.120 5 Szerda este a Kisstadionban már két csoportban folytatódtak a küzdelmek a bajnokságért. A bajnoki táblázat első 4 helye­zettje a bajnoki címért, a má­sik négy az 5—8. helyért ját­szik majd a továbbiakban. BVSC—Bp. Vörös Meteor 8:3 (4:2, 1:0, 3:1) Vezette: Richter, Tar. BVSC: Ba­logh J. — Babán, Koutny — Roz­­gonyi, Bikár, Zsitva B. Cserei (Folytatás a 4. oldalon!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék