Népsport, 1967. március (23. évfolyam, 42-64. szám)

1967-03-01 / 42. szám

IVÁSÍI&CQ/?//' A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SÍMÉMTSZÖVETSÉG LAPJA SZERDA, 1967. MÁRCIUS 1. ★ Ara­­go fillér ★ xxm. évfolyam, 42. szám Szerdán Győrött: Győr-Liege Kupagyőztesek EK-találkozó Jó kezdés után a folytatás elmaradt Ferencváros-Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1) Népstadion, 30 000 néző. Ve­zette: Dagnall (Hower, Hackel) mindhárom angol. Ferencváros: Géczi — Kovák, Mátrai, Páncsics, Juhász, Szűcs, Szőke, Varga, Albert, Rákosi, Fenyvesi dr. Eintracht Frankfurt: Kunter­­— Wirth, Lind­tier, Friedrich, Blusch, Huberts, Bechtold, Gra­bows­ki, Abbé, Solz, Lotz. Góllövő: Rákosi (5. p.), Huberts ill. p.), Novák (11-esből, 61. p.). Szögletarány: 8:1 (5:1) a Ke­ Fenváros javára. A VK-visszavágóra idegesen készülődött a frankfurti együt­tes: háromszor is mezt cseréltek, végül is a piros mellett döntöt­tek. A Ferencváros öltözőjében néhány vidékről érkező táviratot olvasott fel Kalmár István, az FTC elnöke, hogy ezzel is lelke­sítse a játékosokat. Lindner és Albert választott, hatalmas hangorkán mellett in­dult meg a játék. A Ferencváros rögtön kapujához szegezte ellen­felét. A 3. percben Szőke hatalmas lövése messze elkerülte a kaput, majd Varga labdáját Kunter csak nehezen tudta hárítani. Az 5. percben góllá érett az FTC fölénye. Novák mintegy 15 m-ről rálőtte a labdát. A lövés Lindnerről lepattant, Rákosi elé. A balösszekötő lekezelte, azután mintegy 8 m-ről a kapu jobb ol­dalába helyezte a labdát. 1:0 a Ferencváros javára. Nyomban utána Varga lövés­szerű beadását védte az Eint­racht kapusa. Utána azonban csökkent a zöld-fehérek lendü­lete, egyre több teret engedtek az Eintracht kezdeményezésének. A 11. percben szabadrúgáshoz jutott az Eintracht Frankfurt, a védők nem álltak sorfalat. A 25 m-es szabadrúgásnak Huberts állt neki, remekül eltalált lövése vállmagasságba a kapu jobb ol­dalába vágódott. Géczi vetődött, de alányúlt a labdának. 1:1. A váratlan gól megzavarta a Ferencvárost, fellelkesí­tette az ellenfelet. Rákosi — Abbé össze­csapás után Abbét kellett ápol­ni. Egy kissé ellaposodott a já­ték. A Ferencváros újra neki­lendült. Jobb oldali szöglet után Varga fejese a kapufa felső élé­ről pattant ki. Rákosit szabály­talanságért felírta a játékvezető. A 35. percben Solz lövését kel­lett Géczinnek védenie. Néhány Eintracht-szabályta­lanságot nem torolt meg a játékvezető, csúnya jeleneteknek lehettünk tanúi a pályán. Albert rátalpalt Bechtold l­ábára, a nyugatnémet játékost a partvonal mellett ápolták. , SZÜNET UTÁN jól kezdett a Ferencváros, tíz percen keresztül védekezésre kényszerítette a frankfurtiakat. Az 55. percben Szőke kapu elé próbálta beverekedni magát, de Lotz szabálytalanul akasztotta. A szabadrúgást Szőke mintegy 18 m-ről nagy erővel rúgta ka­pura. Kunter bravúrosain ki­ütötte a labdát. Nem csökkent a Ferencváros lendülete, az Eintracht Frank­furt sokszor 6­8 emberrel vé­dekezett és a jelszó az volt: el a labdát a kaputól. A 61. perc­ben Varga tört kapu felé, Wirth és Lindner együttes erővel buk­­tatta. A játékvezető 11-est ítélt, Novák a tőle megszokott nyu­godtsággal küldte a hálóba a labdát. 2:1 a Ferencváros ja­vára. Fokozódott az FTC nyomása, Blusch a kapu­vonalról vágott­­ki egy labdát, majd Rákosi jó beadást küldött, de Fenyvesi dr. mellé felelt. A Ferencváros a játék utolsó perceiben nem csökkenő igyeke­zettel küzdött az újabb gólért. A 78. percben Varga nehéz szög­ből kapura küldött labdájét Kunics­ biztosan fogta. Az Eint­racht Frankfurt most már nyu­godtan játszott, és amikor a já­tékvezető a mérkőzés végét je­lezte, boldogan vonult le a pá­ Az utolsó r­ssssssssssssssssssssssssssssssssss* pillanatban w//zw///y///////w//////zy/zw Szerdán Idényzáró gyorskor­csolyázó verseny. A városligeti Műjégpálya 112 jégnap eltelté­vel, vasárnap este hivatalosan bezár. Az utolsó napokat ki­használva, a Bp. Vörös Meteor szerdán este idényzáró gyors­­korcsolyázó versenyt rendez. A Róma­ban sorra kerülő La­­zto—Spartak Trnava Középeuró­pai Kupa labdarúgó-mérkőzésen Bircsák lesz a játékvezető. Az is eldőlt, hogy a Tatabányai Bá­nyász—Fiorentina Középeurópai Kupa találkozón Tatabányán az osztrák Mayer működik közre, mint játékvezető. A Diósgyőrött megrendezésre kerülő Magyar­­ország—Csehszlovákia UEFA­selejtező labdarúgó-mérkőzést az osztrák Vlahojannnisz vezeti. Kétszáznegyvenkilenc ököl­vívó indul a hét végén a Buda­pest, illetve a vidéki bajnoksá­gon. A fővárosban 135, Miskol­con 114 versenyző lép a szori­­tóba. Egyik érdekesség, hogy az MTK Gúla Lászlót a könnyű- és kisváltósúlyú küzdelemre is benevezte.­­ Végleges, hogy az Újpesti Dó­zsa—FTC jégkorongrangadó csütörtökön a Megyeri úton ke­rül sorra, 18.30 órai kezdettel. Schenk újabb világcsúcsa, ez­úttal 1000 m-en. A kitűnő for­mában levő holand gyorskorcso­­lyázó kedden Inzellben 1:20.6 perces eredménnyel túlszárnyal­ta a szovjet Grisin 1:22.8 perces világcsúcsát. ♦ A Bp. Honvéd kézilabdacsa­­patának Európa Kupa ellenfele, a szovjet Trud Kuncevo eljut­tatta Budapestre időpontjavas­latait. A moszkvai mérkőzésbre március 12-ét, a pestire pedig 19-ét javasolta. A Honvéd el­fogadta az első találkozó idő­pontját, a másodikét viszont a választások miatt 18-ára kérte. Az AP hírügynökség Rio de T­aneiró-i jelentése szerint a Blamengo labdarúgócsapata jú­niusban európai túrára indul. A neves brazil együttes Gunnar Goransson alelnök nyilatkozata szerint június 4-én Budapesten kezdi port­áját és további 6 alkalommal Spanyolországban lép pályára. (MTI) Csak egy negyedórán keresztül volt esélye a Ferencvárosnak A mérkőzés úgy indult, hogy az FTC teljesíti a lehetetlennek látszót, behozza háromgólos hátrányát. Csupa tűz, önfelál­dozó lelkesedés volt a csapat játéka, bátran és jól lőttek messziről is kapura, és a 16- oson belül is megtalálták egy­mást a csatárok a labdával. Ne­gyed órán keresztül vergődött, kapkodott az Eintracht, védőik egymást zavarták a szerelések­nél,­­ ha hozzáfértek, amerre álltak, arra rúgták a labdát. Szervezett játékra való törek­vésnek ekkor a nyomát sem le­hetett felfedezni teljesítményü­kön. Jól jött az 5. percben a gól is. Körülbelül így gondolta La­kat, amikor a mérkőzés előtti nyilatkozataiban a továbbjutás lehetőségeit boncolgatta. Erre a játékosokra, szurkolókra egy­aránt jellemző lelkes hangulat­ra azonban hideg zuhanyként hatott Géczi súlyos hibája. Az egyenlítés pillanatában tova­röppent a remény! .. . Lénye­gében újrakezdődött a verseny­­futás, de most már egészen más körülmények között. Az Eintracht megnyugodott. A testőr szerepét betöltő Bech­­told és a söprögető Lindner teljesen kikapcsolta a játékból Albertét, s mert a zöld-fehér fedezetek rendre messziről a középcsatár felé ívelgették a labdát, könnyű dolguk volt a támadások megakasztásában. Ezenkívül Dagnall hibájából sajnálatosan el is keményedett a játék, s a ferencvárosi játé­kosok közül jó néhányan érté­kes perceket szalasztottak el azzal, hogy mindenáron tör­leszteni akartak. Szünet után még egyszer fellángolt a Ferencváros. A szélek ügyes kihasználásával, gondosabban felépített táma­­dásvezetéssel rúgtak is egy gólt. A 45 percből legalább 30-at ők támadtak, de nem olyan színesen, lelkesen, cél­ratörően, amivel ilyen jóképes­ségű ellenféllel szemben esé­lyük lett volna. Sajnálatosan elmulasztott le­hetőség volt! Géczi hibájának a súlya vitán felül áll, de az is kétségtelen, hogy a jó ered­mény, a joggal várt izgalmas, színvonalas küzdelem elmara­dása nemcsak az ő számlájába írható ... Ebben ludasak a mezőnyjátékosok is, de főleg a csatárok! A Ferencvárosban Géczi a gólnál elnézte a labdát, utána is volt néhány „izgalmas” kifutása. Nováknak nem sok dol­ga akadt, hiszen szélsője rend­szerint háttal tartózkodott. Sok labdát küldött előre a hátvéd, nem az ő hibája volt, hogy ezek csak néha-néha jutottak el a csa­tárokig. Mátraitól az elején, két­szer is majdnem elvették a lab­dát, később lehiggadt. Pán­csics hasznosan, okosan játszott, gyors szélsőjét megbízhatóan fogta, indításai pontosak voltak. Juhász ritkán hívta fel magára­ a figyelmet, mert keveset vállal­kozott. Szűcs volt ezúttal is a Ferencváros legjobb játékosa. Rengeteg labdát szerzett, hasznos volt, fáradhatatlanul mozgott. Szőkétől az első tíz percben láttunk két nagy lövést, de aztán elbátortalanodott Varga általá­ban ügyesen cselezett, és sokat mutatta magát, az átadások üte­mét azonban még nem érzi. Al­bertét nagyon fogták, é­s ő na­gyon keveset tett meg azért, hogy játékba kerülhessen. Rá­kosira az elején rátartottak, utá­na mindenkinek törleszteni akart, ezzel lerontotta sokmoz­­gásos játékának értékét. Fenyve­sin látszott, hogy még nincs ver­senyformában. Az Eintracht Frankfurtban Kunter főleg a magas labdákat hárította kitűnő­­érzékkel. A hát­védek lelkesen, odaadóan ját­­szotak, de nem egy alkalommal túl kemények is voltak, főleg Wirthre áll ez a megállapítás, akinek az I. félidőben két sza­bálytalanságát nem torolta meg­­a játékvezető. Blusch határozott­ságával tűnt ki, Huberts a tőle megszokott nagyvonalú játékot nyújtotta, egyenlítő góljával nagy érdemeket szerzett. Bech­­told szorosan állt rá Albertra, Grabowski technikás, kitűnően kezeli a labdát, sokszor futott el. Abbé elmaradt frankfurti telje­sítményétől. A balszárny csak időnként vétette észre magát, Lotz néha veszélyesen húzott a kapura. Dagnall játékvezetőnek az I. félidőben több fordított ítélete volt, ezzel rendszerint a Ferenc­várost sújtotta Várszegi János Az első mé­teresen az Eint­­ra­echt Frankfurt 4:1- e győzött, s így 5:3-as összesített gólaránnyal jutott tovább a VVK-ban. KIJELÖLTÉK a játékvezetőket a labdarúgó-bajnokság rajtjára KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI M­egkezdődött a műkorcsolyázó VB (Bécs, február 28.) Délelőtt ve­rőfényes napsütés, délután eső. Hétfő óta ez a program Bécsben. A helyzeten azonban semmit sem változtat, az eredet­leg kiírt program kerül megvalósításra. Vagyis a férfi és a női kötelező gyakorlatokat a Duna-parti WIG- csarnokban nem láttá­k be a ver­senyzőik, a tánc és a páros köte­lező gyakorlatokat, valamint a szabadon választott programokat a Wiener En­sta­us-Verein szabadtéri pályáján, bonyolítják le. Hétfő es­te a Hotel Intercontinental dísz­termében Jónás államelnök jelen­létében hivatal­­osan megnyitott­­nak nyilvánították az 1967. évi műkorcso­lyázó-vi­l­ágbajnokságot. Jégkorong, jégkorong... Bécs mintha tudomást sem venne a világ legjobb korcsolyá­zóinak jelenlétéről. Igaz, egy másik jeges esemény foglalkoz­tatja: éles pr­lak­átok hirdetik a közlé­­gő jég­korong-vi­l­ág­bajnoksá­got. A mozin­k hirdetései arra fi­gyelmeztetnek, hogy jó lesz idő­ben gondoskodni a jégkorong-vi­­lágbajnoks­ág jegyeiről, és az új­ságok sportrova­talna­k hasábjain is alig tudja a versenyt felvenni a műkorcsolya a jégkoronggal. Pedig­­nem­ kevés érdekessé­get ígér a műkorcsolyázó világ­bajnokság sem. A m álkoncept­iá­­z­ó sport G­zine-java gyűlt össze Bérében, és hogy ez mennyire így van­, a magyar televízió né­zőinek alkalma lesz talpaszitalná. Találgatások Hétfő még a fotó, azaz­ a ta­lálgatások­­napja volt, kedden, azonban már a nők kötelező gyakorlataival megkezdőd­ött a bizonyítás. A vil­ágbajnokság leg­többet fényképezett és megszólal­tatott résztvevője, egyelőre Em­­merich Danzer készségesen ren­­delkez­ésére áll a fotóriportereik­nek, meg ez új­ságíróknak. Min­denről beszél­, csak saját esé­lyeiről hallgat. Nem kis megle­petést keltett aza a nyilatkozata, hogy a női bajnokságot Gaby Seifert fogja nyerni. Többek vé­leménye szerint az egyébként tárgyilagos osztrák fiút ebben, a jóslatában erősen befolyásolja a személyes rokonszenv .. . Amelyre kedden reggel Gábhy nem szolgált rá. Az el­len­fordu­lat előre befelé bal­­lábra, vala­mint a hátra paragrafus job­ban­ ment az ellenfeleknek, de persze a java még háth­a van! Szen­tm­ikolcsy Zsuzsi r­end­ü­lete­­sen futott, rajta azonban még nem volt elég tiszta. Pontosab­ban a pontozók ott-ott két éli­re felfedeztek. Délután már szor­galmasan gyakorolt a­­szabadté­ri­­pályán. A nőik még négy gya­­k­orlatbam mérik össze erejüket, úgyhogy az első két gyakorlat után bármiféle sorrendről is ki­­zerintve lenne beszélni. A Wiener Eislauf-Véréin A Wiener Eislauf Véréin száz­éves jubileumát ünnepli, de ez sem a pályán, sem a berendezé­sen nem látszik meg. A modern környezetbe a többszörösen modernizált pálya kielégítően illeszkedik bele. Nagy hatású gép harcol a meleggel és az eső­vel, többnyire sikerrel, és mégis­csak jeget fagyaszt, ha ellene merül is fel itt-ott kifogás. A táncosok mindig ezen a pályán találkoznak, csakúgy, mint a párosok, kedden délután tehát már versenyt látott a jubileumot ünneplő pálya és közönsége, a Hocker-foxot és az Európa-wal­­cert bemutató táncosok közül a sorsolás szeszélye folytán a Mató, Csanádi-kettős másodiknak lépett színre. A páros kötelező gyakorlataiban a bajnoki cím védői, a Protopopov-házaspár utolsónak, tizenkilencediknek fut a kötelezőben. A női verseny állása az első két kötelező gyakorlat után (25 induló): 1. Fleming (USA) 331.6 pont, 2. Jones (Kanada) 319.6, 3. Stapreford (Anglia) 302, 4. Sei­fert (NDK) 301.6, 5. Noyes (USA) 301.2, 6. Masková (Csehszlovákia) 300.8, ... 19. Szentmiklósy Zsu­zsa (Magyarország) 256,4. Réti Anna Újpesti Dóm-BVSC 7:5 (1:3,4:0,2:2) Vasárnap késő este került sorra. V: Richter, Ujfalusy E. UI. Dózsa: Vedres — Palotás II, Lőrincz, — Boroczi, Künk, Bálint, Cz. Hajek, Bánkuti, Palo­tás , Zsitva v, Patócs P., Ga­lambos, Komáromi. Edző: Sza­mosi Ferenc. BVSC: Balogh J. — Koutny, Ba­bán — Gyöngyösi, Bikár, Zsitva B. Cs: Kertész, Ju­ba, Gámán, Mik­lós, Bakai, Kósa, Petyerák I. Ed­ző: Hárai Béla. Gólütő: Künk (8. perc), Ker­tész (10. p.), Zsitva B. (12. p.), Gyöngyösi (16. p.), Bálint (25. p.), Palotás I (28. p.), Boróczi (29. p.), Bánkuti (32. p.), Lőrincz (45. p.), Kertész (49. p.), Zsitva V. (51. p.), Zsitva B. (57. p.). Az újpestiek kezdtek jobban, de a BVSC ellentámadásai rend­szerint veszélyesek voltak. A 3. percben rossz csere miatt a vasutas-együttes került ember­előnybe, de nem használta ki, majd a 6. percben Bikár került a bün­tetőpadra. A lila-fehérek a 8. percben Künk révén vezetés­hez jutottak. A gól után az új­pestiek támadtak, de a vasuta­sok is többször veszélyeztet­tek, és helyzeteiket jobban ki is használták. Kertész átcselezte magát a védelmen és kiegyenlí­tettek, majd Zsitva B. hibázott jó helyzetben. Egy perccel ké­sőbb javított, mert Bilkár átadá­sát ezúttal nem hibázta el. Fo­kozódott az Iram és egy gyors ellentámadás végén Bikár átadá­sát ezúttal Gyöngyösi értékesí­tette. A második harmadban válto­zott a játék képe. Az újpestiek nagy becsvággyal vetették magu­kat a küzdelembe, mintha meg akarták volna próbálni a lehe­tetlent. Lendületes támadásaikat rendszerint f­e is tudták fejez­ni, kihasználták a vasutas-véde­lem kis megtorpanását és négy perc alatt három gólt ütöttek. Ez­zel 4:3-as vezetéshez jutottak. Eg­y szép összjáték után Bánku­­ti beütötte az ötödik gólt is. A vasutasok támadásaiból ebben a játékrészben hiányzott a lendü­let. Az utolsó harmadban kezdet­ben az újpestiek kaptak jobban lábra, ügyesen kombináltak, de ezúttal kevesebb helyzetet te­remtettek és góljukat Lőrincz távoli lövéséből érték el. A helyzet majdnem megismétlődött Kertész válaszgóljánál. A fordu­lás után Zsitva Viktor eredmé­nyesen fejezte be a Dózsa ellen­­támadását, majd hat perccel ké­sőbb öccse volt eredményes. A végig sportszerű keretek kö­zött lezajlott mérkőzés igen vál­tozatos és izgalmas játékot ho­zott. A küzdelem egyes részei­ben gyors iramú játékot látha­tott a közönség. A BVSC nagy­szerűen kezdett, de az újpestiek a második harmadban erősítet­tek, és a maguk javára fordítot­ták a mérkőzést. A játékvezetők végig kézben tartották a mérkőzést. 1. FTC 18 15 1 2 136:35 31 2. BVSC 18 13 3 2 108:42 29 3. Újp. Dózsa 18 13 2 3 164:49 28 4. Bp. V. Mez. 18 6 2 10 55:90 14 Hétfőn este a Kisstadionban Magyarország és Bulgária ifjú­sági válogatottjai mérték össze tudásukat. Meglepetésnek szá­mít, hogy a vendégcsapat végig lendületesen, gólratörően ját­szott, míg a magyarokból hiány­zott a küzdeniakarás, beletörőd­tek vereségükbe. Igaz, ludas ebben mindkét kapus — gyenge napot fogtak ki. Kedden két mérkőzést látha­tott a közönség. Először az ifjú­ságiak visszavágójára került sor, majd a Magyarország — NSZK országok közötti váloga­tott találkozó zajlott le. A nyu­gatnémet válogatott még nem szerepelt Magyarországon és így érthetően élénk érdeklődés nyil­vánult meg a mérkőzés iránt Sokan átjöttek a Népstadionból az FTC—Eintracht Frankfurt V­V­K-mér­k­őz­és után. A nyugat­német válogatott vasárnap Ljubljanában 4:2-re legyőzte Jugoszlávia válogatottját. A válogatott mérkőzés előtt egy kis ünnepség zajlott le: Zsitva Viktor a magyar jégko­­rongozók közül elsőként, ötve­nedszer húzta magára a címe­res mezt. Nálunk ritkaság szám­ba megy az ilyen jubileum, mert viszonylag kevés válogatott mér­kőzést játszanak a mieink, más, gazdagabb hagyományokkal ren­delkező országokban ez elég gyakori. Így a közelmúltban a svéd Stolz 200. válogatottságát ünnepelte. Zsitva Vi­ktor 1958. február 23-án Jugoszlávia ellen szerepelt először a válogatott­ban. Az 1:1 arányban végződött találkozón a magyar gólt az ak­kori újonc ütötte. Azóta 19 gólt szerzett. Gratulálunk! Hétfőn: Bulgária ifjúsági válogatottja — Magyarország ifjúsági váloga­tottja 11:3 (3:1, 2:1,6:1). Vezette: Ostrowski, Szczepek (mindkettő lengyel) Bulgária: Radev — Pe­­nelov, Kakov — Delh­adev, Mi­­lenkov, Bacsvo­rov. Csere: Velev, Mihajlov, Kvaszttrov, Atanaszov, Saskov, Mitev, Ke­rabin, Sankov, Dimitrov. Magyarország: Puskás — Gogolák, Farkas —­­' Erdős, Galambos, Moletz. Csere: Molnár, Szőcs, Verbanics, Sódor, Meny­hárt, Pak­a, Petyerák S., Mészöly, Wéber, Mondics, Nyirádi. Gól­ütő: Karabin (4), Mihajlov (2), Velev (2), Bacsvarov (2), Atana­szov, 111. Farkas, Erdős, Petye­rák S. Kiállítás: 12 perc a bol­gároknál, 12 perc a magyarok­nál. A keddi mérkőzések közül az ifjúsági találkozó lapunk zárta­kor még folyt, s az országok közötti találkozót csak az ifjú­sági mérkőzés után kezdik majd el.* Svédország —Norvégia 3:3 és 5:2. Sarpsborg. SC Blessersee (NSZK) —Japán 6:3. Garmieoli Partenkirchera. Jégkorong. A szabadban és a futófolyosón versenyeztek az atléták A néhánynapos kellemes, ta­vaszi idő után kedden éppen ak­kor támadt fel a szél, amikor rövidtávfutóink idei első verse­nyüket vívták a Népstadion 600 m-es pályáján. Az élvonalbeli négyszázasok 500 m-en találkoz­tak. A főfu­tamban az igen bát­ran kezdő Horváth volt 400 in­nét (50.5) az élen, a célegyenes­ben azonban már nem tudott el­lenállni Gyulai hajrájának. A zavaró szelet figyelembe véve, az első négy helyezett jó időt futott. A 300 m-es futamok so­rán Gál, illetve a 16 éves Gyénél érte el a legjobb időt. Férfiak 600 m, I. futam: 1. Gyulai (Bp. Honvéd) 65, 2. Horváth L. (Új­pesti Dózsa) 65.6, 3. Rábai (Új­pesti Dóz­sa) 65.8, 4. Mihály­fi­a (BEAC) 65.8, 5. Oros (Újpesti Dó­­­­zsa) 68.4. II. f.: 1. Császár (BEAC) 69.3, 2. Várhelyi (Bp. Honvéd) 69.5. 300 m (3 futam alapján): 1. Gál (MAFC) 35.8, 2. Petrovits (REAC) 36.1, 3. Szatmári (Bp. Hon­­­­véd) 36.8, 4. Géczi (Bp. Honvéd)­­ 37.2, 5. Fluck (Vasas) 37.5. Nők­­ 300 m (2 futam alapján): 1. Gyénes (Bp. Építők) 43.5, 2. Back­ ,­né (MTK) 43.8, 3. Krieg (Bp. Épí­tők) 45.3. A verseny a Kisstadion futó­folyosóján folytatódott. A gá­tasok két futamában Mélykúti visszavágott és mindkétszer le­győzte Milassk­­it. A vágtatávo­­kon már a válogatott keret tag­jai ie rajthoz álltak. Mindhárom távon (40, 50, 60 m) azonos fu­tambeos­ztásba­n indultak a ver­senyzők, a következő, szombati versenyen majd a mostani ered­mények alapjára állítják össze a futamokat. A futófolyosó már meglehetősen elhasznált, laza salakja és a futamok közötti hoszns várakozás nem használt a­ eredményeiknek, így is lát­szott azonban, hogy Nemesházi­­né biztató formában van a leg­jobban 50 m-en mozgott. A fér­fiak közül az egy futamban in­dult Rózsa és Babos szerepelt a legjobban, három találkozójuk közül kétszer az MTK verseny­zője győzött. A legjobb eredmé­nyek: Férfiak. 40 m: Babos (Tatabányai Bá­nyász) és Petrovits (REAC) 4.9, Rózsa (MTK) és Báthory (MTK) 5. 50 m: Rózsa 5.9, Babos 6. Pa­jor (II. Dózsa) és Báthory 6.1. 60 m: Rózsa, Babos és Petrovics 7. Báthory, Pajor és Földes­ (MTK) 7.2. 55 m gát: Mélykúti (Bp. Spartacus) 7.7, Milassin (Bp. Honvéd) 7.6, Topor (Bp. Honvéd) 8. Nők. 40 m: Nemesháziné (Vasas) 5.3, Bartos (Újp. Dózsa) és Lázár (Bp. Honvéd) 5.4. Marosvári (SZVSE), Balogh Gy. (Vasas) és Tóthn­é (Bp. Honvéd) 5.5. 50 m: Nemes­­házinné 6.4, Bartosné, Tóthné és Balogh Gy. 6.6, Marosvári és Lá­zár 6.7. 60 m: Nemesháziné 7.6, Bartosné, Tóthné, Balogh Gy. és Lázár 6.8 55 m gát: Pető (Bp. Honvéd) 8.2, Varga (TFSE) és Ma­­rosvölgyi (Bp. Honvéd) 8.6.

Next