Népsport, 1967. július (23. évfolyam, 130-151. szám)

1967-07-02 / 130. szám

A MAGYAR TESTADAT!IÍSI JÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA TASARNAP, 19ffJ. JÚLUS 8. fmn. «® fillér ^ XXIII. ÉVFOLYAM, 13*. SZÁM Közöljük a labdarúgó-válogatott és az NBI őszi műsorát Vereség©! szenvedet! az FTC a Bp. Honvédtól a vízilabda-bajnokság A­­ forduló legnagyobb ér­deklődéssel várt találkozójára, a ISp. Honvéd—FTC összecsapásra tolt lelátók előtt, a Tüzér utcá­ban került sor. Ha a Honvéd győzelme önmagában tulajdon­képpen nem számíthat meglepe­tésnek, hiszen egyformán állt a szót együttes a bajnoki tábláza­ton, a gólkülönbséget azonban mindenképpen meglepetésnek tarthatjuk. A V. Izzó megszerez­te első győzelmét a bajnokság­­ban. Bp. Honvéd—FTC 4:1 (0:0, 0:0, 2:0, 2:1) Tüzér u. 500 néző. Vezette: Czapkó. Bp. Honvéd: Kökény — Vedlik dr., Görgényi — Papp — D­r, Kot­rád II, Tóth, Martinovics. Edző: Brandy Jenő. FTC: Ambrus — Gyarmati, Kásás — Felkai — Szívós, Kövecses, Kárpáti dr. Cse­re: Bolváry. Edző: Gyarmati IV­­­ESC. A gólok­ sorrendje: Tóth, Papp, Martinovics (4 m), Gyar­mati (4 m), Martinovics (4 m). A büntetőpontok száma: Bp. Honvéd 6, FTC 3. A ráúszásnál a Bp. Honvéd szerest© meg a labdát, a lendü­letes támadások helyett henus­­zo­an mi­ndsvéit oldalon kifejezet­ten taktikai küzdelem alakult ki. Az FTC és a Bp. Honvéd is vál­tott középcsatárokkal vezette tá­madásait. A zöld-fehéreknél Szí­vós, Felkai és Kövecses, a Bp. Honvédnál, Tóth, Miartinovics, és dr. Konrád is töltötte be felvált­va ezt a szerepkört. A harmadik percben Saivce vízről húzott lab­dája a felső kapufáról pattant ki a mezőnybe. A második öt­perc kezdetén Szívós szerezte meg a labdát, az FTC lendült előre, Felk­ai tört Kökény kapu­ja elé, de utána oldalra sodró­dott. Egy pontatlan átadást köve­tően a Bp. Honvéd ellentámadása közben az FTC tomavéd­ekezésre állt át. . . ^ Tóth közeli pöccintését^ Amfo­ra© biztosan védte. Ami tán egy nagyszerű Kárpáti fellángoló.,. elsöpört a jobb szélen, majd szo­rongatott helyzetből is ügyesen ívelt, de a labda lepattant a ka­pufáról. A gól nélküli első két játékrészt követő öt percben Kö­vecses helyett Bolváry állt be az FTC-nél. Az iram valamelyeist élénkült, több lett a mongán mind a két kapu előtt. Az első perc végén Gyarmatit először víz alá nyomták, másodszorra kapura tudott csavarni, de men­tett a kapufa. Azután Felikai la­pos lövése csúszott el a bal al­só kapufa mellett. S egy remek gól! Dr. Konrád II vitte fel a lab­dát, közben — mögötte Bolváry­­val — Tóth tört előre Ambrus kapuja elé. Pontosan kapta ma­kiia elé vízre a labdát és hatalmas erejű csavarja válrhetetlenül vá­gódott a foci felső sarokba. 1:0. Az ellentámadás során. Szívós lövése szállt mellé. Három-há­rom büntetőpont után az FTC nézőmie­tereiéh­ez jutott, Felik­ail la­pos, sarokba tartó lövését azon­­ban­ Kökény bizb­arja védte. A kihagyott n­égyméteres után a zöld-fehér csapat visszaesett, a Bp. Honvéd pedig szárnyakat ka­pott. A befejezés előtt néhány másodperccel Papp faképnél hagyta Gyarmatit, s leúszott a labdával, kiugratta egy lövőcsel­lel Ambrust, majd a kapus feje­­fölött bombázott közelről a háló­ba. 2:0. Az utolsó negyed v­éjén a zöld-fehérek elkeseredetten ro­hamoztak, de Bolváry elhamar­­kodottta­n lőtte el a labdát. A Honvéd okos, halogató, viszony­lag lassú tám­adásépítéssel tar­totta a labdát. Az FTC-védelem sorozatos szabálytalan­kodása miatt büntetőhöz is jutottak a piros-fehérek. Ezt Martinovics váltotta gólra. 3:0. Kezdés után- Szívós ívelése ie­mét a kapufáról pattant ki a mezőnybe. 40 mp múlva Gyar­mati ívelése — újabb kapufa.­­ Azután Szivós révén lőttek, já­­tékvezetői sípszó után érvény­telen gólt a ferencvárosiak. Az utolsó percben mindkét csapat elérte a harmadik büntetőpont­ját, s először Gyarmati, majd utána Martinovics is biztosan értékesítette a 4 méterest. Az FTC-re nem lehetett ráis­merni az előző héten, az OSC ellen nyújtott kiemelkedő telje­sítménye után: en­ervált, fáradt együttes benyomását keltette, küzdőszelleme is csak ez utolsó öt percben dicsérhető. A Bp. Honvád végig fegyelmezetten és átgondoltabban játszott, győzel­me elsősorban a k­ét akcióból szerzett gólja révén­­ teljesen megérdemelt. Kitűnt: Tóth, dr. Konrád N­. Martinovics, Kökény, 111. Kásás, Kárpáti dr. Újpesti Dózsa—Bp. Spartacus 5:3 (1:0, 1:1, 2:1, 1:1) Újpesti uszoda, 400 n­éző. Ve­zette: Vuszek. Újpesti Dózsa: Lu­kász 11 — Mayer, Sárosi — Ru­­során I — Martin­, Dömötör, Császár. Csere: Han­árk. Edző: Szittya Károly. Bp. Spartacus: Molnár — Ottó, Mohácsi — Szlamka — Albrecht, Lehoczky, Horváth. A gólok sorrendje: Dö­mötör, Rusorán I, Szl­a­mk­a, Dö­mötör (4 m), Lehoczky (4 m), Dömötör (4 ml. Dömötör, Szlam­­ka (4 ml. A büntetőpontok szá­ma: Újpesti Dózsa 9. Bp. Sparta­cus 8. Meglepetéssel szolgált a szö­vetkezeti együttes, a várakozás­sal ellentétben nem zónázott, végig egyenletes küzdelmet ví­vott a bajnoksá­g éllovasával. Kitűnt: Dömötör, Sárosi, Mar­tin, Hl. Sz­iamka, Lehoczky, Mol­nár. Szolnoki Dózsa—BVSC 4:3 (0:0, 1:0, 2:1, 1:2) Szolnok, 400 néző. Vezette: Domby. Szolnok: Kozák — Pintér I. dr. Kutarev — Kun?*TM — Ur­b­in, Kor­cz, Szabó. Csere: Pintér II. Vezeonyi. Edző: Kanizsa Ti­vadar. BVSC: Körösi — Gyerő II, Gyerő I — Zsoldos — Ilecsey, Németh IX, Gyenes. Csere, Ottó, Togyer Csara, Németh I, Ko­rdos. Edző: Kemény Ferenc. A bünte­tőpontok száma: Szolnok. 6. BVSC 7. A gólok sorremije: Orbán, O­bán (4 m), Gyerő I (4 m), Koncz (4 m), Gyürő I (4 m), Pintér I (4 m), Németh I. Alacsony szlavorany, akció és esemény nélküli mérkő­­sés, ame­­lyen csak a BVSC fiatal Job­b­ik h­arcossága dicsérhető. A Szolnok ezúttal ió sok helyzetet kihagyott. Kitűnt: Pintér I, Kanizsa, Ur­­bá­n, Pintér II, ill. Körösi, Zsol­dos, Gyenes. Vasas­­ztá—EK*1 6:4 (1:2, 2:0, 0:1, 3:1) Újpesti uszoda, 400 néző. Ve­zette:, Salamon dr.. V. Izzó:­­Fü­­­zessy — Dancea, Kovács — Ti­­bai — Leple* dr.. Takács, Bobo­­ri. Edz­ő: Molnár Géza. Eger:­­ Denk — dr. Ringe Hiann., Pe­réik — Frank — Ev.—v­.al. Ka­tona J., Bolya. Csere: Fili­p. Ed­­ző: Baranyai György. A gólok sorrendje: Bosport (4 m), Bolya. Baranyai, Len­pes dr., Bobori (4 m), Katona J., Lepkes dr., Bobori (4 m), Ring­olháim., Kovács. A büntetőpontok száma: V. Iazó 5. Eger 7. A V. Izzó végig Jences Játéké­val rászolgált a halványabb tel­­­­jesítményt nyújtó egrik el­lené­ben a győzelemre. So­kat köszönhet­t­e­k ragyogóan (Folytatás a 4. oldalon.) ! Bukási pillanatban Pünkösdi királyságnak bizo­nyult Just Fontaine tevékenysé­ge a francia labdarúgó-váloga­tott szakvezetőjeként. A mind­össze két — vereséggel zárult — mérkőzést megért Fontaine szol­gálatait ugyanis „megköszönte’’ a francia profi klubok vezetősé­ge. A Francia Labdarúgó Szö­vetség, hírek szerint hasonló állásponton van, de csak a na­pokban nyilatkozik. ♦ Kiss Attila, a vízilabda-válo­gatott újonca adminisztrációs okok miatt nem utazhat el va­sárnap a Budapest-válogatottal Belgrádba. Egynapos késéssel, valószínűleg hétfőn követi tár­sait.♦ Szombaton este Balatonfüred­nél útnak indult a franciaországi Bendorfba, az Európa-bajnokság színhelyére a két magyar repülő hollandi versenyhajó és legény­sége: Gömöri, Izsák és a Litt­­key-testvérek. ♦ Pénteken még indult az Új­pesti Dózsa jól sikerült atléti­kai versenyén Szenteleki Sára, a kiváló szombathelyi atlétanő, szombaton azonban már rosszul­­létről panaszkodott. Az orvosi vizsgálat tüdőgyulladást állapí­tott meg nála, így hosszabb pi­henőre kényszerül. ♦ A FIBA európai és földközi­tengeri állandó konferenciájá­nak berlini tanácskozásán úgy döntöttek, hogy az 1968. évi ifjú­sági EB színhelye Spanyolország lesz. A döntőbe került a bajno­ki cím védője, a Szovjetunió és a rendező Spanyolország. A többiek öt csoportban vívnak selejtezőt. Magyarország kosár­labdázói az olaszországi cso­portba kerültek Olaszországgal, Csehszlovákiával és az NSZK- val Noszály csúcsot javított, Kleiberné 56.50-et dobott Újpestért Országos csúcs­eredménnyel kezdődött a hét vége az atléti­kában. Az Újpesti Dabasa jól si­került pénteki országos verse­­nyén Noszály Sándor második kísérletével tisztán ugrotta a 210 cm­-es magasságot, és ezzel visz­­onytlódította a rekordot a békés­csabai Medovárszkytól. A 27 éves testnevelő tanár idei ál­landó, megbízható szereplését te­tőzte be most ezzel a csúcsria- Vitéssal. A verseny Jó eredményesek©! folytatódott. A diszkoszvetésben Kleiberné csaknem teljes szél­csendben idei legjobbját érte el, és fölényesen vert© a mezőnyt. A tájékoztató jellegű számok kö­zül 1500-on Kapás jó iramban kezdett, de ezután, a melegben (és a gyárkéményeik füstjétől ,,ózon-dús" levegőben.) esett ez iram. A harmadik körtől Szent­­iványi volt az élem, egyre job­ban belelendült, és a hajrában biztosan tartotta ez egyéni csú­csot javító fiatal Honvéd-futó­kat. A 110-es gáton Mélykúti tá­vollé­tében­ M­asszornák­ nem­ volt ellenfele. A 400-es gát heves küz­delem után a cél­egyenesben dőlt el Rinighoff­er javára . idei leg­jobb ere­dimén­nyel. Kaza Olga igen bátran (80.7-tel) kezdet­t 800 m-en, a férfi középtávfutók viszont 58 mip-es első ktVrOSchool oFpirsScoa­ták a jó időt. Erősen javuló for­mában nyerte­k gyors pályán. Rá­bai a 200 m-t, újra javított a gerelyhajító Erdélyi. Az őtpróba szempontjából biztató Tóthné súlylökőeredménye, magasban a 165-öt hajszállal verte. A női válogatott váltó egyedül tnduik, a férfiváltó futására hiányzások miatt, sajnos, most nem k­­­ött sor... Férfiak. 200 m: 1. Rábai (Új­pesti Dózsa) 21.4, 2. Nemeshá­zi (Vasas) 21.7, 3. Rózsa (MTK) 21.9, 4. Zászló (Újpesti Dózsa) 22, 5. Horváth L. (Úispesti Dózsa) 22.1. 500 m: 1. Vámosi (Vasas) 1:5­5, 2. Tálca (Csepel) 1:55.2, 3. Jü­l­­lich (Bp. Spartacus) 1:55.8. 1500 m: 1. Szi­tiványi­ (Vasas) 3:45.8, 2. Török (B­p. Honvéd) 3:48.3,3. Szabó J. (Bp. Honvéd) 3:46.5, 4. Kiás­z (Bp. Honvéd) 3:47.4, 5. Rózsa (Vasas) 3:50.7, 6. Dudits (Komlói Bányász) 3:51.3. (Rész­idők: 57.6, 1:59.5, 3:01.) 10 000 m: 1. Győri (MTK) 32:13.6, 2. Karászi (Vasas) 32:20.4, 3. Chi­­kán (Bp. V. Meteor) 32:28.2. 110 m gát: 1. Milassin (Bp. Honvéd) 14.7, 2. Tóth K. (MVSC) 15.6. 400 m gát: 1. Rirghoffer (Újpesti Dózsa) 52.6, 2. Vértesy (Vasas) 52.3, 3. Bankó (Újpesti Dózsa) 54, 4. Várhelyi (Bp. Hon­vád) 54.2, 5. Oros (Újpesti Dózsa) 57.5. I­. t.: 1. Tóth K. 56.5. 4x1 Cí­m: 1. MTK 42,3. Magas: 1. NoarArr (Bp. Ho­­­véd) 210, országos csúcs (régi H 209 Midovárszky, 1965), 2. Si­keres (Újpesti Dózsa) 190. Tá­vol: 1. Császár (Bp. Spartacus) 705. Gerely: 1. Erdélyi (TFSE) 73 m, 2. Zalabay (Újpesti Dó­zsa) 66.18, 3. Boros (Újpesti Dó­zsa) 64.22. Kalapács: 1. Kovács Z. (Bp. Honvéd) 51 m. Nők, 200 m­: 1. Balogh Gy. (Vasas) 24.6, 2. Kispálné (Újpesti Dózsa) 24.9, 3. Felhő (Bp. Hon­véd) 25.3, 4. Szentelek! (Sz. Ha­ladás) 25.7. 800 m: 1. Kaz! O. (Bp. Honvéd) 2:10.7, 2. Kas! V. (Vasas) 2:11.8, 3. Benedekmá (Vasas) 2:15.1. 4x100 m: 1. Vá­logatott (Kiépülné, Nemesháziné, Balogh, Tóthnné) 46.4. 81­ m páti 1. Pethő 11.2, 2. Tóth V. (MTK) 12.3. Magas: 1. Tóthné (Bp. Hon­véd) 160. Távol: 1. Papp (Cs­e­pel) 541. Súly: 1. Stugner (Tere­pesti Dózsa) 14.71, 2. Mikuss fi­.J. (Újpesti Dózsa) 14.61, 3. Rácz (Bp. Építők) 13.34, 4. Tóthné 12.58. Diszkosz: 1. dr. Kleibera (Újpesti Dózsa) 58.50, 2. Stug­n­er 50.84, 3. Czabánné (Bp. Honvéd) 43-96, 4. Fresik (Csepeli 47.32, 5. Loidl (Újpesti Dózsa) 46.44, 6. Rácz 46.04. ­Prága, Július 1.1­9aél), nyári időben kezdődött el pénteken a Rosicky-eralék­verseny. A vágtá­­zókat és a távolugrókat enyhe hátszél feszítette. A női roegas­­ugr­ó európai válogatót meglepe­tésre az osztrák Gusenbauer nyerte. A csehszlovák férfi axlCO-re váltó 39.5-ös csúcsot, a trói váltó 45.7-et futott. Szombaton változat­lannul szép, enyhén szeles volt az idő. Mind­három magyar a másod­ik napon e­rre v­alt. Kosaok­ föllángetten nyerta a súlyt, nem volt fownd­y ellenfele. A női 400 m-es válo­gatón Wolfgren az 5. pályán vé­gig vezetve győzött. Munkácsi fogfáj­ással indult, SOO-ig Jól tar­totta magát, de a végsén elmere­vedett, így la idei legjobbját érte el. Schulek új rúddal ug­rott és ezzel e 460 rem sikerült. A csehszlovák atlétáik jól sze­repeltek, több újafob csúcsot ér­tett el. A legezszavoniai csaifob ver­senyt a férfi ma­gas válogató hozta. Hübnier és Schillitorwild másod­ocra ugrott, a 314-et, a cs­hsz­lov­­k veresnyző kevesebb javításával nyert, a franciák ku­darcot vallottak. Pénteken. Férfiak. IDO m: 1. Eggers (NDK) 10.3, 2. Svaby (csehszlovák) 10.1, 3. Demec (cs) 10.3. 408 m: 1. Troussl (eb) 48.9. 800 m: 1. Dufresne (francia) 1:50, 2. Juttgwirth (cs) 1:50. 1500 m: 1. Odlottl (cs) 3:43.6, 2. Gitte (dán­) 3:44.3. 400 m gát: 1. I­ Irus (cs) 51.1, csúcs. Távol: 1. Vold­­r:mt) 757,­ 7. sattii ( ■-■ 757. Diszkonz: 1. Dane­c (cs) 59.74, 2. Nagy (rom­án) 56.06. Nők. 100 m: 1. Lehocká (cs) 11.6. 800 m: 1. Ovadková (cs) 3:08.8. Magas (vá­logató): 1. Gusenbaue­r (osztrák) 174, csúcs, 2. Valentová (cs) 171. Diszkosz: 1. Nemcová (cs) 50.60. Szombaton. Férfiak. 200 m: 1. Krí® (cs) 20.8, csúcsbeálítás, 2. Erfestesser (NDK) 21. 5000 m: 1. Gamirogudi (timétiei) 14:00.6. 110 m gát: 1. Cecm­an (cs) 14, csúcsfolájuítás, 2. Vad­ek (cs) 14.1. 13000 m­ ak.: 1. Hörcsto tea) 8:51.8. Magas (válogató): 1. Hübs I­ner (cs) 214, csúcs, 2. Bchill­­kowski (NSZK) 214, 3. Bard­a(cs) 211, 4. Sainte-Rose (francia­) 208, 5. Köpper (NDK) 208, ... 81 Spielvogeil (NSZK) 205. Elliott és Madabost (francia) 2 m-t ugr­­ott. Hármas: 1. Kurkevlos (szovj­­et) 16.19, 2. Kro­pala (cs) 15.79. Súly: 1. Smid (cs) 18.02, 2. S­cobt­­a (cs) 18 m. Rúd: 1. Tomaseff (cs) 480,... 8. Schu­lek (megyei) 440. Nők, 203 m: 1. Solfertera (cs) 214. 400 m (válogató): 1. Wallgren (svéd) 56.7, csúcsbeállítás, 2. Chm­enkova fos) 54.4, 3. Iv.r (holland) 54.7, 4. Macounová (ca) 55 . 5. Munkácsi (m) 55.3, 6. Norrat (fr) 58.4, Távol: 1. Kik*­irmová (ca) 83 3. Súly: Bognár(m) 15.5 1. S. A. Bognár győzött, s jól szerepeltek a csehszlovák atléták a Stasisky-em­lékves­s&Biyen Körséta N­B I­I-5 csapataiknál Magyar edző Etiópiában • Miért nem sikerült a Bp. Spartacusnak a tavaszi idény? Harminc hónapig gríPcSRO*­bán Bár* Nándor labdarúgóedző. Ugyancsak ott tevékenykedett Szépvölgyi József is. A két szak­ember most végleg hazaérkezett, é­s itthon kíván tovább edzői te­vékenységet folytatni. Az Egyesült Arab Kontár-Oriás­sól érkezőit hassa saabad­­*4na­sguui gagr­a Kapocs­ Sándor edző, aki itthon hosszú ideiig az ifjúsági válogatottnál fej­tett ki eredményes tevékenységéit. C­­Miskolcon a vas-RiegencnSK utas labdarúgók tavaszi szereplésével — nemcsak a vezetők, hanem a szurkolók is. A csapat olyan játékosgárdával harcolta ki a nyolcadik helyet, amelytől nem vár­ták ezt az ered­ményt. Július 8-án kezdik meg a felkészültést az őszre. Nemcsak a bajnokságban, hanem az MNK-ban és a Nyári Kupában is meg akar­ja állni a helyét az MVSC. Július 13-én a Bp. Honvédet látják ven­dégül, majd utána a BVSC, az Óz­di Kohász és a Debreceni VSC el­len mérkőznek. Annak ellenére, hogy a jelenlegi nyolcadik hely remény­tkeltő , változatlanul a bentmaradást tekintik célnak. Jobb helyezést száruzik, mint tavaly hasonló időszakban, de Feleki Gábor sportköri elnök sze­rint mégsem volt minden rend­ben a tavaszi idényben: „Sok mérkőzést vesztettünk, szám sze­­rint hetet, olyanokat, ahol nem­csak jobban játszott csapatunk hanem több helyzete is akadt. Ta­lán ősszel másképpen lesz .. .** Július 7-én kezdi meg felkészü­lését a csapat. Nem induírtak a Nyári Kupában, az MNK-ból meg kiestek. Résztvesz a Szállítók az Elektromos által kezdeményezett esti mérkőzéssorozaton •— amennyiben az megvalósul. Jú­lius 23-án, egyik Magyarorszá­gon portyázó aradi csapatot lát­ják vendégül a Czabán Samu té­ren. A„jón nem táplálnak túlságú vasssíi vérmes reménye­ket. Úgy látják, hogy az együt­tes csak a tavaszi idény végére alakult ki. A saját nevelésű Po­­lezsár, Barna, Angyal, Szabó, Poch­ner mellé más fiatalokat is be akarnak ,,építeni” a csapatba. Bíznak abban, hogy Széles és Bo­­zó sérülése az idénykezdetig rend­bej­ön. Az egyhetes pihenő után három vasutas csapattal (BVSC, MVSC, DVSC) mérkőznek. A d. játékosai július D6. d­oril kaptak sza­badságot. A 36 esztendős Eger­vári, aki a tavasszal számos mérkőzésen csapatának legjobbja volt, az oktatói tanfolyam gya­korlati anyagából vizsgázik. A bajnoki rajtig 21 edzés szerepel a műsoron, ennek második ré­szén főleg fizikai képzés, álló­­képességet fejlesztő gyakorlatok, továbbá technikai jellegű egyéni foglalkozás szerepel. Eddig min­den tekintetben 50 százalékos teljesítményt ért el a csapat, akár a hazai, akár az idegenben lejátszott mérkőzéseket nézzük, úgy vélik, hogy a bentmarad­ás­­hoz 30 pont szükséges, és első­sorban az ehhez hiányzó 13-at szeretnék az ősszel megszerez­ni. Beváltak a fiatalok, rázzák a BVSC-ben a tavaszi első helyet. És még azzal: „Lényege­sen keményebb edzéseket tartot­tunk, mint eddig. Mi tavaly is sze­rettünk volna felkerülni az NB 1- be, sajnos, nem sikerült. Most is­mét megkíséreljük, tudjuk, na­gyon nehéz lesz!” Így vélekedett Bódog László, a vasutasok szak­osztályvezetője, majd elmondta, hogy július 7-én kezdődnek meg ismét az edzések, 9-én pedig a Kassai Lokomotivval mérkőznek az országos vasutas nap kereté­ben. Július 15-én újabb érdekes mérkőzésre kerül sor, mert akkor az MTK-val játszanak a Magyar Népköztársasági Kupáért. Nemrég, értékelték a Spa,B.I.A­tacusiban a labda ni­eló csapat ta­vaszi NB I B-s szereplését. Meg­ítélésük szerint a tavaszra ki­tűzött célt csak részben tudták megvalósítani. Hiba volt, hogy nem mindjárt a rajt után fogtak hozzá a csapat átszervezéséhez. Erre később került sor, ennek köszönhetik a jelenlegi 14 pon­tot. Tudják, a veszély még nem vonult el a csapat felett, lénye­gesen fegyelmezettebb összmun­ka szükséges ahhoz, hogy a Bp. Spartacus megállja a helyét. Az edzésieket július 5-én kezdi meg a Bp. Spartacus. Invtematiák­ a *51,otesárt Pa_­rrt TugaijéA lyát, ez Egyetér­tés otthonát. Meglehetősen egye­netlen a talaj, és szükség mu­tatkozott­­a felújításira. Remél­ik, mire elkezdik az edzéseket, már minden rend­ben lesz. Ro­moretto Béla, a csapat edzője, újságolta, hogy július 9-én a Zenta csapa­tát vár­ják Budapestre. Azt re­mélik, hogy a bajnoki rajtra rendbe jönnek a sérültek: Vá­ri, Németh dr., Siklósi, Józsa. A ta­vaszi szerepléssel elégedettek, mert a vártnál jobban sikerült. A­z edző­­szerint figyelembe kell vevni, hogy majdnem egy csa­patra való új játékos került be, mások pedig az eddigitől eltérő szerepkört kaptak. Magyar edző Etiópiában. Orczifalvi István, az ismert lab­darúgóedző, a közeljövőben Etió­piába utazik. A labdarúgó-szak­ember az olimpiára készíti fel­­ a helyi válogatottat­ . Gyen­gén kezdtek tízpróbázóink Linzben Onzbeo­m Bombatao kezdődött el hat ország tízpróbázó­iak­ viadala­ Az élen végig a német versenyzők vívtak nagy küzdel­met. A magyarok különösen­ 100 m-en és távolban szerepet­tek­ gyengém , az első nap után a csapat az utolsó helyre ke­­rült. A viadal állása: 1. KDK 11 603, 2. NSZ 11 451, 3. Auszt­ria 11 102, 4. Svájc 11 018, 5. Cs­ehszlovákia 10 865, 6. Ma­gyarország 10 294 p. Egyénileg: 1. Tledtke (NDK) 3989 D. (11. 688, 14.84, 195, 50 2) 2—3. Herusiter (o) 3989 (10.9, 639, 13.81, 189, 49.1) és Nerl­ich (NSZK) 3969 (10.7, 710, 13.63, 176, 47.9), 4. Mandl (o) 3955, 5 Wessel (NDXC) 3913, 6. Kötik (cs) 3839, 7. DuttwoUer■ (a 3781, 8. Mattheis (NSZK) 6S...8, ... 11. Bakai 3662 (11.5, 666, 14.50, 189, 52.4), ... 19. Füzes­ 3367 (12, 656, 12.49, 189 53.6), 21. Czabani 3265 (11.6, 596, 12.94, 173, 51.8). Katowicében a szovjet Gub­csín a súlylökésben két centi­­vel 19.64-re javította Varsó Európa-csúcsát. Riport önmagammal Moszkvában nagy szenzá­ciót keltett az a vállalko­zás, hogy V. Melnyikov a Kaukázusban lesiklás köz­ben riportot csinált ön­magával. A nehéz fémsível és sisakkal felszerelt szov­jet sportoló szája elé mik­rofont, hátára magneto­font erősítettek és így in­dult neki a 800 m-es mély­ségnek. Az ugrások és fordulók lihegésbe fulladó közvetíté­se közben a lesikló-riporter talált időt az egyes terep­­szakaszok leírására is. A le­siklás közben és ugrás utá­ni földetérések pillanatá­ban hallható szótöredékek és zörejek tökéletesen visz­­szaadják az egész vállalko­zás feszültségét. Az egész út alig három percet tartott. A kiadott le­mez hatalmas sikert ara­tott.

Next