Népsport, 1967. augusztus (23. évfolyam, 152-173. szám)

1967-08-01 / 152. szám

Kr(epe sFp(D/}é' A MAGYAR T­ESTIK EVEZ­ÉS­I ÉS SIR»K­­ÓSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1967. AUGUSZTUS 1. h­ Ára: 60 fillér -fa xxm. évfolyam, 152. szám F Külföldi összeállítás (6. oldal) Többet vártunk atlétáinktól a kitek ellen Meghosszabbították az olimpiai sorsjegy árusítási idejét -rrjz­ • 7 . •­­Labdarúgó-Kis csapatok nagy napja Az Újpesti Dózsa és a Ferencvá­r esélyes a döntőbejutásra (De mennyit ér manapság a papírforma?) Ahogy fogynak a csapatok, úgy válik egyre ingalmasabbá a lab­darúgó Magyar Népköztársasági Kupa. Szerda estére már csak két csapat marad, a­z a két együttes, amely november 7-én, kedden a Népstadionban játssza majd a döntőit. A tét nagy, hiszen a győztes képviseli majd Magyar­­országot 1968 őszén a Kupagyőz­tesek Európa Kupájában. Ki mit vár a mérkőzéstől? Ezt a kérdést tettük fel az érdekel­teknek. Mészáros József: ■— Az utóbbi időben jó formá­ba lendült a Salgótarján, így is nagyon nehéz lesz az Újpesti Dó­zsa ellen, mert mi pályaválasz­tók vagyunk, csak ak­kor jutha­tunk be a döntőbe, ha győzünk! Farsang Endre: — Hirtelenjében nem is tud­nám megmondani, mikor játszott utoljára olyan rosszul a csapat, mint vasárnap. Biztos vagyok abban, hogy az Újpesti Dózsa Salgótarjánban kitesz magáért, és bejut az MNK döntőjébe! Lakat Károly: — Ilyesmi­re ritkán fordul elő: mindkét balszélsőnk sérült, il­letve beteg! Katona után Feny­vesi dr. a tatabányai találkozót követően megbetegedett, és kór­házi ápolásra szorul gyomorbán­talmai miatt. Nehéz mérkőzés elé nézünk ... Pécsi Béla: — A Győr számára úgy érzem, elég előnyt jelent, hogy nekünk a Népstadionban a döntetlen ele­gendő. A Ferencvárossal mindig nagy csatákat vívtunk, most is bizonyára így lesz. Hadd jegyez­zem még meg, hogy sokkal job­ban kell játszanunk, mint a Du­naújváros ellen, így látják tehát a két mérkő­zést az illetékesek. Ehhez még tegyünk hozzá néhány dolgot: A Salgótarján csapatában csak annyi változás lehet, hogy Zöldit esetleg Basil váltja fel jobbszé­len. Az már végleges, hogy az Újpesti Dózsában Kuharenkit Pa­taki helyettesül. A győriek nem változtatnak az összeállításon, a Ferencvárosban két helyen más játékos lép pályára. A jobbhát­véd a tervek szerint­ Horváth lesz, balszélre pedig harába ke­rül. Mi várható Salgótarjánban? A hazai csapat az MNK-ban le­győzte a Vasast, a bajnoki nyitá­nyon a Komlót. A jelek szerint tehát lendületben van és most, hogy ilyen előnyös helyzetbe ke­rült, szeretne továbbra is jól helytállni. Úgy vélekednek, nem lehetetlen a lila fehérek legyő­zése. Az Újpesti Dózsának , ha lelkesebben és odaadóbban küz­denek játékosai, mint a Csepel ellen — esélye van a továbbjutás kiharcolására. , Még hozzávetőleg is nehéz megjósolni a Ferencváros —Győr továbbjutását. A pillanatnyi for­ma döntheti A Ferencváros mel­lett a „hazai pálya", a nagyobb tudás, a Győr mellett pedig e lel­kesedés, a küzdeniakarás szól és ehhez még az is hozzátartozik, hogy a Győr a kupa megnyeré­sét mindennél előbbrevalónak tartja. A Ferencváros pedig miu­tán jelentős előnnyel vezet, a bajnokságban szinte biztosra ve­hető, hogy 1968 őszétől a BEK- ben vehet részt. Nos, ilyen eset­ben elég egy kis könnyelműség és a Győr máris az MNK döntő­jében lehet... mmm pillanatban Vasárnap a szegedi nemzetkö­zi motorcsónak-versenyen bal­eset érte az osztrák Halbeisent, akinek leállt a motorja és a mö­götte­­száguldó csehszlovák Sendlar beleszaladt. A szegedi kórház hétfő délutáni közlése szerint, Halbeisen már jobban van, de még néhány napig a kórházban kell maradnia. Kijelölték az NDK ellen sze­replő kerékpáros pályaváloga­­tottat. Eszerint Bicskey, Sleisz, Lendvai, Benkő, Andriskák, Hóbor, Baranyecz és Magyar L. utazik szerdán Gerába. Magyar tudós Zürichben. A Nemzetközi Sportbiológiai Tár­saság szemináriumot tart au­gusztus 21—23 között. A világ leghíresebb, sporttal foglalkozó tudósai előtt dr. Büchler Ró­bert, a Testnevelési Főiskola professzora is előadást tart. ♦ Mecser Lajos Afrikába készül. Kitűnő atlétánk szeptember 2 és 3 napján a Kenyai Amatőr At­létikai Szövetség nemzetközi bajnokságán áll rajthoz. ♦ Az UEFA hozzájárult a Va­sas és az ír Bundalk FC meg­állapodásához, amely szerint BEK-mérkőzésük időpontja: szeptember 21- án Dundalk, ok­tóber 11-én Budapest. Hétfőn este játszották öregfiúk válogatottja­i Elekt­romos öregfiúk 8:0 (5:0). Lator­­cza utca, 1000 néző. Válogatott: 'Irosics Gellért — Buzánszky, Kárpáti, Sárosi, Bozaik Szojkai, S­zojka Bányai). Budai (Csordás!, I.ldeekm! Macicsi­­peák 'Mészá­­ros). Szusz© Bozsiv) Raborcsay Szilovszky). Az osztrák öregfizik­aásogatott ellen­, készülő csapa­tuk jó benyomást keltett. Vereséggel kezdtek női röplabdázóink az ORT-n Távbeszélő-jelentésünk­­ (Szófia, július 31.) Szombaton a késő esti órákban mintegy más­fél órás késéssel érkezett meg repülőgépünk a bolgár főváros­ba, a női röplabda ORT színhe­lyére. Küldöttségünket a bolgár vezetők fogadták, majd a gyö­nyörű környezetben lévő, kényel­mes Diana Szállóban helyezték el. A tornát körmérkőzés formá­jában bonyolítják le, a résztve­vőket két négyes csoportra osz­tották. I. csoport: Magyarország, Bulgária, NDK, Jugoszlávia. II. csoport: Szovjetunió, Csehszlová­kia, Lengyelország, Románia. Első alkalommal, hétfőn dél­után léptünk pályára a Druzsba Stadion mintegy 1000 főnyi né­zője előtt. A vendéglátók jóké­pességű együttesével, amelytől sajnos vereséget szenvedtünk. Bulgária — Magyarország 3:0 (10, 3, 9). A lengyel Szreensky játékvezetése mellett így kezd­tünk: Gajdos, Eichler, Folcz, Se­bők, Kádár, Nagygyörgy. Csere: Gámpé, Blázi, Farkas, Patik, Gyu­­gyi. Lányaink jól kezdtek, és az első játszmában 5:1-es vezetésre tettek szert. A bolgárok fokoza­tosan feljöttek, 7:7 után megsze­rezték a vezetést, és nagy küz­delemben nyerték az első játsz­mát.­­ A folytatás kezdetén a csapat kulcsembere, Sebők, egy labda­­védésnél kezén és nyakán meg­sérült, ettől kezdve együttesünk, főleg a hálónál gyengélkedett, és a mezőnyben sem bírt a minden tekintetben jobb bolgárokkal. Az, 1 órás mérkőzésen a vártnál­ gyengébb teljesítményt nyújtva alulmaradtunk. További eredmények: Cseh— Szlovákia —Románia 3:1 (11, 4, —9, 6), NDK—Jugoszlávia 3:0 (3, 5, 12). Kedden az NDK, majd szerdán a jugoszláv csapat ellen ját­­sz­unk. Fritsch Tivadar A szocialista országok gyermekversenyzői végeztek az élen Vasárnap délután fejeződött be 10 ország úttörőinek verse­nye az Úttörő Stadionban. A versenyről Tekauer Péter, az országos általános iskola sport­bizottság elnöke a következőket mondotta: “ A verseny előtt még gondolni sem mertük, hogy a dunaújváro­si versenyzők ilyen remekül szere­pelnek majd. Tudtuk ugyan ró­luk, hogy a nyári szünidő idején is lelkiismeretesen készülnek a nemzetközit versenyre, viszont an­nak is tudatában voltunk, hogy közöttük ezúttal­­nincsenek olyan — még az életkori sajátosságaik­nak megfelelően sem — klasszis versenyzők, mint néhány évvel ezelőtt, — mondjuk Németh Mik­lós volt. — Amiben mi bíztunk, az a szó szoros értelmében véve a csapat volt. Amely, kiemelkedő képessé­gű egyének nélkül is mindig meg­bízható átlagteljesítményeket nyújtott. S őszintén szólva minket is megleptek elsősorban a lányok, akik önmagukat felülmúlva, a nemzetközi versenyben ritka bra­vúrt vittek véghez, az egyéni ver­seny első két helyét is megszerez­ték. «­ A nemzetközi mezőny élcso­portját tekintve, idén is a szocia­lista országok gyermekszervezetei­nek versenyzői végeztek az élen. — fejezte be nyilatkozatát Tekau­er Péter. Mi csak annyit, tennénk mind­ehhez hozzá, hogy a versenyt a nagy hőség ellenére is, élmény volt megtekinteni. Nagy kár, hogy mindkét napon erősen elhúzódott a verseny, s az öt óra hosszat tartó küzdelem már a teljesítmé­nyek rovására ment. Hiba csúszott a csapatok tel­jesí­tm­én­yének ér­t­ékelé­sébe is. A helyes sorrend: 1. Magyaror­szág 3231, 2. Csehszlovákia 3103, 3. Szovjetunió 3193, 4. Bulgária 3108, 5. Lengyelország 3030, 6. Mongólia 2952, 7. NDK, 8. Finnn­­ország II., 9. Franciaország, 10. Finnország I. A román csapat versenyen kívül 2786 pontot ért el Ifjúsági labdarúgó-válogatottak országos tornája Budapest­­ — Csongrád megye 2:1 (2:1). Komló, 200 néző. V: Báli. Budapest I: Szikinger — Klinkó, Dudás, Lőrik, Máté, Dombrádi, Volák, Stefán, Ladin­­szky, Meggyes­, Kuncz (Révész). Edző: Józsa Vilmos. Csongrád: Nagy — Szebeni (Dorogi), Bari­kó. Hajós­i. Hajdú. Hajnal. Szabó, Gábor. Magyar. Tihanyi.­Katona. Edző: Galgóczi Károly. Nagy szerencsével nyert a fővárosi csapat. G: Ladinszky (2), 111. Ma­gyar. Jó: Szikinger. Dombrádi, Ladinszky, 111. Szebeni. Hajdú. Magyar. Katona. Budapest IV.—Fejér megye 4:0 (2:0). Komló, 200 néző. V: Hein­­rich. Budapest IV: Mészáros (Gőgös) — Harsányi. Nagy F., Légrádi. Kiss L., Knapik (Bárá­nyos), Straub. Kiss T., Nap. Ra­­dics. Nagy L. Edző: Szabó Béla. Fejér megye: Paulusz (Tidics) — Mocsári. Nagy, Trifunov (Zsá­­ros), Dala, Tatár. Baja. Szántó, Glechner, Szentesi (Jelinek), Sza­lai. Edző: Csiszár István. A min­den részében jobb fővárosi csa­pat technikai fölényben játszott, a lelkes Fejér megye ellen. G: Straub (2), Kiss T.. . Nap. Jó: Nagy F.. Kiss L.. Kies T.. Nagy L.. 111. Paulusz, Nagy, Tatár. Győr-Sopron megye—Budapest V 3:0 (2:0). Pécsújhegy, 100 né­ző. V- Kiss R. Győr-Sopron: Smischer — Kovács L., Kovács Gy., Kálmán Pozsgai. Kovács L.. Rikk. Kitzvéger (Farkas), Kocsis. Magyar (Lázár). Hiba Edző- Cse­­hole Ferenc. Budapest V: Sarlós — Desztics (Suszter). Sass. Si­­pos Leszi. Lukács Gáspár Bodi, Zsedényi, Buzáds, Tóth B. (Már­­tha). Edző: Kubcsák Oszkár. Vé­gig a Győr támadott. A belőtt gólokon kívül sok helyzetet ha­gyott ki. G: Hiba, Pozegai, Rikk. Jó: Hiba. Pozsgai. Rikk. Hl. Sar­lós, Sass, Sipos. M­óna 197 kört lőtt a­z öttusabajnokságon! Hétfőn délután a Marczibány­ téren lövészettel folytatták az országos öttusabajnokság küz­delmeit. „A világbajnoki rend­szernek" megfelelően orvosi el­lenőrzést tartottak, öttusázóin­kat ez az Intermezzo nem na­gyon zavarta, és kitűnő ered­ményeket értek el. Kiemelkedett a mezőnyből Móna 50 — 49 — 50 — 48-as sorozataival. Egyedül Tö­rök dr., Varga és­ Bodnár lőtt 190 kör alatt. Lövészet egyéni: 1. Móna (BHSE)­­197 kör, 1066 pont, 2. Ja­kab (BHSE­) 195/1022, 3. Sárfalvi (Csepel) 195/1022, 4. Sza­­niszló (BHSE) 194/1000, 5. Bal­­czó (Csepeli) 193/978, 6. Pintér (Újpesti Dózsa) 193/978, ... 9. Móczár (BHSE) 190/912, ... 13. Török F. dr. (BHSE) 186/824, 14. Varga (Újpesti Dózsa) 185/802, . . . 20. Bodnár (Csepel) 183/758. Csapatban: 1. BHSE (Móczár, Mó­na, Török F. dr.) 2802, 2. Csepel (Ba­­czó, Bodnár, Sárfalvi) 2758, 3. Újpesti Dózsa (Deák, Pintér, Varga) 2648, 4. MAFC 2164, 5. Pécsi Dózsa 2032. Három szám után összetett egyéni: 1. Móna 3182, 2. Balczó 3113, 3. Móczár 2964, 4. Török F. dr., 2853, 5. Erdősi (Csepel) 2772, 6. Varga 2777, ...10. Bodnár. 2673.­­ Csapatban: 1. BHSE 8988, 2. Csepel 8670. 3. Újpesti­ Dózsa 7852. 4. MAFC 5979. 5. Pé­csi Dózsa 5580. Lövészetnél az egyforma kört elérő versenyzők között az utolsó sorozatban elért jobb eredmény döntött a helyezések sorrendjé­ben. Szurkolás fürdőnadrágban A nagy kánikulában vasárnap, a Szőnyi úton, a BVSC­SI. MVSC Nyári Kupa mérkőzést igen sokan fürdőnadrágban szurkolták végig , amint az a fenti képen látható? Az egyik fürdőnadrágos szurkoló fejét bekarikáztuk. Kérjük, hogy ez a szurkoló szerdán, csütörtökön vagy szombaton, a délutáni órák­ban jelentkezzék a Népsport szerkesztőségében. Ő kapja a Sport­­fogadási és Lottó Igazgatóság jutalmát, a 10 Olimpiai sorsjegyet és a 10 totószelvényt. Nagyszerűen kezdett a magyar fiúcsapat a X. asztalitenisz ifjúsági EB-n A dániai Vejle városkától 4 kilométerre fekvő sporttáborban ünnepélyes külsőségek között megkezdődött a X. ifjúsági aszta­litenisz ,Európa-bajnokság. A ver­senyt Juppschlaf, az európai unió elnöke nyitotta meg. A kez­désnél 20 ország képviselői vo­nultak fel. Reggel nyolc asztalon kezdődött meg a játék, a magyar fiú csapat nagyszerűen kezdett. Első ellenfelét, a dánokat 5:1 arányban győzte le. Tímár és Marosfi 2—2 győzelmet, Jónyer pedig egyet aratott A következő ellenfél, Wales csapata sem jelentett nehéz aka­dályt a magyar fiúk számára. Szintén 5:1 arányban győzött a Jónyer, Bánkuti, Tímár összeál­­lítású együttes. A harmadik ellenfél Ausztria csapata volt. A Tímár, Marosffy, Jónyer összeállítású csapat 5:­­ arányban győzte le az osztrák ifiket. Kevesebb fő mondható a lá­­nyokról, bár Franciaország csa­r­patát 3:0 arányban legyőzték, utána a bolgár csapattól hason­­­ló arányban vereséget szenved­­tek. Adásom időpontjában fejező­dött be a Magyarország—Görög­ország mérkőzés, ezen ismét a magyar lányok győztek, 3:1 arányban. Bihari Tibor 50 kilométeres Hetek óta visszatérő motívu­ma a sportesemények tudósítá­sainak, hivatkozás a szokatlan i­dőjár­ásra, a tartós kánikula kö­vetkezményeire. Kisebb-nagyobb mértékben szinte valamennyi sportverseny eredményét befo­lyásolja a párás meleg. Nem kell azonban hosszasabban bizonyíta­­nii, hogy az utóbbi időben meg­rendezett sportesemények rész-­­­vevői közül a kánikula legjobban a vasárnapi 50 kilométeres gya­­loglóbajnok­ság Indulóit kínozta meg. Kovács Zoltánból, a MASZ távfutó- és gyalogló-szakbizott­sága vezetőjéből kirobbant a pa­nasz: " Mióta csak abbahagytam az aktív versenyzést hangoztatom azt VJI.iLl.iL­X. LLy&lV-iLlL. * * * a véleményemet, hogy a mi idős járási viszonyainkat figyelembe véve nem szabad a gyaloglóbaj­­nokságot a legmelegebb — jíilius, augusztus — hónapokra kiírni. Az 50 kilométeres gyaloglás ideális körülmények között is hatalmas energia­veszteséggel jár, a ver­senyzők akaraterejét, fizikumát egyaránt próbára teszi. A vasárna­­pihoz hasonló kánikulában négy és fél, öt órás versenyszerű gya­loglás káros lehet az egészségre is, és irreálissá teheti a versenyt. Vasárnap 17 induló közül kilenc adta fel a küzdelmet, közöttük volt a tavalyi bajnok, Havasi is. Úgy gondolom, a sportágnak is árt az ilyen körülmények között lebonyolított bajnokság. A kosárlabda MNK elődöntőinek csoportbeosztása NŐK. A-csoport (Budapest): Székesfeh. VT Vasas, Bp. Petőfi Szombathelyi Tanítóképző, Pécsi VSK. B-csoport (Esztergom): Ko­máromi VSC. Szolgáltató Spar­tacus, Veszprémi Vegyész. Sop­roni Postás C-csoport (Sopron): Bp. Vörös Meteor. Győri ETO, Szekszárdi Vasas. Somogy me­gyei győztes. D csoport (Sziget­­vár): Szigetvári V. Meteor. BVSC Nagykanizsai VTE. BEAC. E-cso­­port (Salgótarján): MTK. Salgó­tarjáni Bányász. DVTK, SZEAC. F-csoport (Debrecen): DASE Nagykőrösi Kinizsi. Szegedi Pos­táé. OSC. G-csoport (Kecskemét): Bp. Előre. MVSC. Egri Tanárkép­ző. Kecskeméti Dózsa. H-csoport (Budapest): Mezőberényi V. Mete­or. Bajai Fehérneműgyér. Szol­noki V. Meteor. Nyíregyházi Spartacus. Férfiak. A-csoport (Budapest) BEAC, Bp. Spartacus, Zalaeger­szeg­ TE. TFSE. B-csoport (Szé­kesfehérvár): Székesfeh. VT Va­sas, Pécsi Postás, Soproni MAFC, Újpesti Dózsa. C-csoport (Szom­bathely): Bp. Honvéd, Soproni Textiles, SZSE, Oroszlányi Bá­nyász. D-csoport (Szekszárd), Szekszárdi Vasas, Kaposvári Honvéd, Fűzfői AK, Pécsi VSK. E-csoport (Miskolc): MAFC, Kar­cagi Fáklya. Egri Tanárképző. DASE. F-csoport (Nyíregyháza): Nyíregyházi Spartacus, Szegedi Postás. VTSK, MVSC. G-csoport (Baja): Bajai Bácska Posztó, Kecs­keméti Petőfi. Szeghalmi Petőfi, SZEAC H-csoport (Budapest): MNB, DVTK. S­algótarjáni Kohász, Csepel Autó. Az elődöntők au­gusztus 26 —27-én kerülnek sor­ra. A csoportokon belül körmér­kőzést vívnak a csapatok és az első helyezettek jutnak az or­szágos középdöntőbe.

Next