Népsport, 1967. október (23. évfolyam, 195-217. szám)

1967-10-01 / 195. szám

twÁStBro/?//­­ MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA vasárnap, 1967. október 1. ^ Ura: 60 fillér xxm. évfolyam, 195. szám A pályaválasztók nehéz napja KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI KASSÁRÓL: Mindkét pontversenyben a csehszlovák atléták vezetnek Női csapatunk a vártnál gyengébben szerepelt Napos, szeles időben, 5000 né­­ző előtt kezdődött el szombaton a kassai Lokomotiva-stadionban a csehszlovák—magyar atlétikai viadal. Erősen tartalékos férfi csapatunk, bár két számban­­hármas, gerely­ balszerencsésen fontos pontokat vesztett, a várt­nál jobban szerepelt, s vasárnap még megszoríthatja a vendég­látókat. Biztatóan indult a viadal, 400 m-en ugyanis Mihályfi a hajrában váratlan, de megérde­melt győzelmet aratott az elme­revedett Trousil ellen. 100-asa­­ink viszont alárendelt szerepet játszottak, egy pillanatig sem tudtak beleszólni a második hely sorsába sem. Hármasugrás­ban Cziffra nagyszerűen küz­dött, 16,07-tel kezdett,­­ amikor utána Nemsovsky három centi­vel túlugrotta, a negyedik soro­zatban legjobb eredményét túl­szárnyalva. 16.33-mal válaszolt, és utolsó ugrása is 16.12 volt. Ivanov, sajnos, második kísér­leténél megsérült, még egy ug­rással próbálkozott, de bero­gyott, és nem tudott elkerülni az utolsó helyről. A csehszlovákok még csak három ponttal vezettek, de az­után három futószámot nyertek. Hiába figyelmeztették 1500- asainkat, hogy a gyors Penka­­va ellen Iramot kell diktálni, Honti nagyon lassú Iramban vezetett, s a hajrában Nagy­nak nem volt esélye. Kettős sikert arattak a vendéglátók 110-es gáton is. A második he­lyért Mélykúti a 9. gátig ver­senyben volt. A 4x100-as váltó­ban idei legjobbját érte el a magyar csapat, de a végig ve­zető csehszlovákokra nem lehe­tett veszélyes. A pontversenyben 37:25-re el­húztak a hazaiak, de most a mi számaink kö­vetkeztek. Súlylökésben Holub legjobb eredményét megközelítve, bizto­san győzött, Fejér pedig kelle­mes meglepetésre felülmúlta magát. Az ötödik sorozatban túldobta Skoblát, és biztosította a váratlan kettős magyar győ­zelmet. Gerelyhajításban Krasz­­nai első és egyetlen érvényes kísérlete elég volt a győzelem­hez. A fiatal Csík balszerencsé­sen versenyzett, egy 73 m kö­rüli dobását érvénytelenítették, pedig gerelyének volt „hegye", két 70-en felüli dobásánál pedig kilépett, s így csak egy pont előnyt szereztünk. Két 10 000-esünk a megbe­szélt váltott vezetéssel fokozato­san elhúzott, Simonnak azonban 4 km táján erős lett az iram. Leszakadt Szerényitől, egy idő­re visszaesett a harmadik hely­re, de nagy akarással küzdött és az utolsó kilométeren a lekö­rözött Balsánek hiába próbálta bezárni. A cél előtt 300 m-rel Simon kilőtt és Szerényi mögött biztos másodiknak futott be a célba. A csehszlovák vezetés 1 pontra csökkent, az utolsónak befejezett rúdugrásban azonban Schulek, bár megállta a helyét, nem tudta megakadályozni a ha­zaiak kettős győzelmét. Szombaton a magyar atléta­­nők, sajnos, csalódást okoztak. Váratlan vereségek után nagyobb ponthátrányba ke­rültek, mint a férfiak! Csak az első számban, 400 m-e­n szereztünk három pontot, bár Munkácsi túl erős kezdése miatt az ellenszeres célegyenes­ben a vártnál nehezebben győ­zött. A csehszlovák gátfutónők hamar behozták a hátrányt, bár Zábrsová csak jó bedobásával tudta megelőzni az ifjúsági Kisst. A diszkoszvetőnők a hát­szélben gyenge eredményeket értek el. A súlylökő Lendvayné­ Bognár­­ Judit utolsó dobásával mentette meg a győzelmet, mert Stugner kiábrándító formában lett utolsó. Újabb kellemetlen meglepe­tést hozott a 100 m. Nemesháziné jól indult, de 40 és 70 m között elvesztette a versenyt, a végén már hiába hozott valamit Gles­­ková-Lehockán. Magasugrásban meglepetés lógott a levegőben, az esélyes Fajthová ugyanis csak utolsóra jutott át a 161-en, de a következő magasságokat már elsőre vitte. Zink váratla­nul második lett. Hátra volt még azonban a keserű pirula, a 4x100 m-es váltó. Kispálné és Nemesháziné jól futott. Balogh azonban későn indult, a kanyar­ban Glesková már előnyt szer­zett és a teljesen rosszul "sikerült utolsó váltással füstbe ment a magyar győzelem reménye. A pontverseny sorsát vasárnap már aligha lehet megfordítani. FÉRFIAK 100 m: 1. Sváby (cs) 10.4, 2. Kynos (cs) 10.5. 3. Hajdú (m) 10 7. 4 Rába­ (m) 10.8. (1.1 m-es ellenszél.) 400 m: 1. Mihályfi (m) 47.4. 2. Trousil (cs) 47.8. 3. Pav­­lu (cs) 47.8, 4. Bátor­ (m) 48.1. 1500 m: 1. Penkova (cs) 3:53, 2. Nagy I. (m) 3 53.7, 3. Honti (m) 3:54.4, 4. Richters (cs) 3:55.5. (Részidők: 62.8. 2:09.6. 3:14.) 10 000 m: 1 Szerényi (m) 29:31.4, 2. Simon D. (m) 29:40.8, 3. Mlá­dek (cs) 29:48.6, 4. Balsánek (cs) 31:04.6. (5000 m: 14:28.) 110 m gát:­ 1. Kötik (cs) 14.4, 2. Nemcainsky (cs) 14.7, 3. Mély­kúti (m) 14.8, 4. Szabó M. (m) 15.3. 4x100 m: 1. Csehszlovákia (Kriz, Kynos, Demec, Sváby) 39.6, 2. Magyarország (Rozsnyai dr., Hajdú, Mihályfi, Rábai) 40.2. Hármas: 1. Cziffra (m) 16.33, 2. Nemsovsky (cs) 16.10, 3. Vy­­cidilo (cs) 15.39, 4. Ivanov (m) 15.21. Rúd: 1. Tömések (cs) 480, 2. Odvarka (cs) 470, 3. Schulek (m) 470, 4. Gagyi (m) 440. Súly: 1. Holub (m) 18.25, 2. Fejér (m) 17.87, 3. Skobla (cs) 17.80, 4. Janousek (cs) 17.62. Gerely: 1. Krasznai (m) 72.80, 2. Kolar (cs) 70.46, 3. Huncik (cs) 68.92, 4. Csik­ (m) 66.70. A pontverseny állása: Cseh­szlovákia—Magyarország 56.50. NŐk 100 m: 1. Glesková (cs) 11.8, 2. Nemesháziné (m) 111.9, 3. Ba­logh (m) 12.3, 4. Putnová (cs) 12.4. 400 m: 1. Munkácsi (m) 55, 2. Macounová (cs) 55.3, 3. Szen­telek­ (m) 56.6, 4. Maxová (cs) 57.1. 80 m gát: 1. Seifertová (cs) 11.1, 2- Zábrsová (cs) 11.3, 3. Kiss M. (m) 11.3, 4. Gálné (m) 11.9. 4x100 m: 1. Csehszlovákia (Putnová, Smendová, Glesková, Seifertová) 45.4, csúcs, 2. Ma­gyarország (Kispálné, Nemeshá­­ziné, Balogh, Lázár) 46. Magas: 1. Fatt­hová (cs) 173, 2. Zink (m) 164, 3. Prosková (cs) 164, 4. Noszályné (m) 164. Disz­kosz: 1. Bognár (m) 49.52, 2. Nemcová (cs) 49.40, 3. Mertová (cs) 49.18, 4. Stugner (m) 49.16. A pontverseny állása: Cseh­szlovákia—Magyarország 35:27. Meghívásos férfi 100 m: 1. Kriz (cs) 10­6, 2. Demec (cs) 10­ 6, 3. Rozsnyai dr. (m) 11, 4. Petrovics (m) 11. Niszkács László ­k n ma­p­i fra­n­ci­ában Szovjet röplabdázók érkeznek Budapestre. A Csepel vendége­ként Budapestre érkezik Baku és Harkov férfi röplabda csapa­ta. A két város legjobbjai­ból összeállított együttes tíz napot tölt fővárosunkban. Ez alatt több m­érkőzést játszik élvonalbeli együtteseinkkel. Először október 16-án a vendéglátó vasgyáriak el­len lépnek pályára a csepeli­­sportcsarnokban. Jugoszláviába utazik a Pécsi Dózsa. Szerdán Palántán a má­sodik ligabeli Bácska Palánta ellen játszik és a mérkőzés után rögtön visszatér Pécsre. Mexikó nagy nemzetközi for­galmat bonyolít le jövőre labda­rúgásban. Guillermo Canedo, a Mexikói Labdarúgó Szövetség elnökének legújabb közlése sze­rint kialakult a program: 1968- ban az olasz, a holland, a fran­cia, a spanyol és a szovjet lá­togatókat fogadják otthon, majd a következő évben a mexikói válogatott vendégszerepel Euró­pában. Új-Delhiben a Davis Kupa ázsiai zónadöntőjében a máso­dik nap után India 3:0-ra vezet Japán ellen és ezzel már meg­nyerte a döntőt. Internazionale — Gottwaldov (csehszlovák) 5:0. G.: Nielsen (2), Benitez, D'Amato, bontani!. Négy úszóvilágcsúcs Londonban Az amerikai— brit úszóviada­lon a Watson, Gall, Dániel, Wayne összetételű amerikai 4x110 yard­os vegyesváltó 4:37.4- re (régi: 4:38.8, Hollandia) ja­vítot­ta a világcsúcsot. A 220 yar­­dos női mellúszásban az ameri­kai Ball 2:46.9-r­e javította a szovjet Prozumenscsikova 2:47.7- es világrekordját. Ugyancsak világcsúcs született a 880 yar­­dos női gyorsúszásban is. A győztes Meyer ideje 9:44.1 (régi: 9:50.3, Wainwright, ausztrál). A negyedig világcsúcsot a 110 yardos pillangóúszásban az ame­rikai Spitz érte el 56.3 mp-cel (régi: 58.1, Sherry, kanadai). MTI) Az Újpesti Dózsa megerősítheti második helyét • O — K B S II) to 10 10 10 1O eóol­ó 2- ex en v­e­l n. ion 10 10 10 10 to 10 10 10 Bp. Honvéd—Újpesti Dózsa 0:1 1:2 1:1 3:0 2:3 2:1 3:2 1:3 0:0 ? 1:0 2:3 1:2 0:1 1:4 — 2:3 1:1 0:3 1:5 Szeged—Ferencváros — 0:1 2:0 1:2 1:0 2:1 1:2 0:1 — ? — 0:0 04 1:2 1:3 — 0:3 1:1 — 0:5 Vasas—Tatabánya 0:1 2:0 4:0 3:0 2:0 — 2:1 2:0 1:0 ? 1:3 3:0 2:4 0:1 1:1 0:2 0:0 2:1 2:0 1:1 Diósgyőr—Győri Vasas ETO 1:1 _ 0:2 — — 1:0 0:1 — 1:0 ? 1:4 _ 1:1 _ _ _ 0:0 — 0:1 0:3 Pécsi Dózsa—Salgótarján — 3:1 1:4 0:2 4:0 — — 4:0 0:1 ? — 1:1­0 0 1:3 1:0 — — 1:2 0:0 1:4 Szombathely—Komló _ _ 0:2 — 1:0 — — — 2:2 ? — — 1:0 — 3:3 — — — 0:1 0-3 Egri Dózsa—Dunaújváros. 67: 0:3 (1). Valamennyi eredmény a most pályaválasztók szempontjából értendő. Mészöly játszik. Puskás kimarad Vajon sikerül-e a gólgyártás Farkasnak klub­csapatában is? A piros-kék szurkolók minden­esetre remélik, hogy Farkas a szerdai formában játszik majd a Tatabánya ellen, és akkor nem lehet baj. A Vasas legutolsó edzésén egyébként minden játékos frissen mozgott, köztük Mészöly is, aki vasárnap ismét elfoglalja helyét. Kima­rad viszont Puskás, helyére Vidáts kerül. A Ta­tabánya gondja nem csökkent, Deli ugyan fel­épült, de a válogatott mérkőzéseken Horváth és Laczkó megsérült, Csernai megbetegedett és szereplése kétes. Mészárost Locker váltja fel a középcsatár helyén. Érthető tehát a borúlátó hangulat a bányászvárosban és most nem­­ számítanak pontszerzésre. A Vasas feljöv­­­vőben van, győzelme aligha lehet kétsé­­­­ges. Jóslatunk: Telt ház Szegeden 5:0 ás vereséget szenvedett a tavaszi idény­ben a Szeged a Ferencvárostól. Mégsem el­­bizakodottak a zöld-fehérek. Már szombaton el­utaztak Szegedre, hogy pihenten vehessék fel a küzdelmet. Nincs összeállítási gondjuk, a sérül­tek valamennyien rendbejöttek. A Szeged mér­sékelten szerepelt az NDK-beli portyán, az Aue elleni 1:1 után Jénában 1:0-ra, Karl-Marx-Stadt­­ban pedig 3:1-re kikaptak. És a baj nem jár egyedül: kétes Várhelyi III és Kozma szereplé­se. Az érdeklődés óriási, az ülőhelyek már csü­törtökön elkeltek, így táblás ház várható. Jó mérkőzést remél a közönség. A Ferencváros­nak van javítanivalója, hiszen a legutóbbi két eredményével aligha lehettek elégedettek­ek a vezetők és szurkolók. A bajnokságra tö­­rő zöld-fehérek még idegenben is esélyes ála­sebbek. Tipp: Ferencváros-győzelem. Nagy a tét Elsősorban a hazaiak szempontjából jelentős az Egri Dózsa—Dunaújváros találkozó. Az eg­riek rendkívül nehéz helyzetben vannak, még­sem mondtak le a bentmaradás lehetőségéről. Ennek első feltétele, hogy vasárnap legyőzzék a Dunaújvárost, de ez rendkívül nehéz feladat­nak látszik, mert az egriek egyik erőssége, Sár­közi sérülés miatt nem játszhat Varga kerül be a csapatba. A Dunaújváros összeállítása két he­lyen bizonytalan. A sérüléssel bajlódó Ajtonyi Andriska vagy Csepecz helyettesíti, Mihály és Végh között a mérkőzés előtt döntenek. Maros­vári Béla edző szerint a Dunaújváros ide­____ génből is hazaviheti az egyik pontot. Eb- ügy ben mi is egyetértünk a Kohász edzőjével, ff. ezért jóslatunk. Miben bízik a Bp. Honvéd ? A kispesti pályán nagy mérkőzés várható. Legalábbis a múlt hagyományai alapján. Igaz." ez a Bp. Honvéd elég messze áll elődjétől, de-­ hát.. . Bíznak abban, hogy végre megembereli magát a csapat. „Mi még Kispesten is elégedet­­­tek lennénk a döntetlennel. Ha töretlen harci­, kedvvel játszik a csapat, akkor ez sikerülhet”. Így beszélt Babolcsay György, a Honvéd edző­­je, aki Göröcsék ellen valamennyi készen álló játékosát felvonultatja. Az Újpesti Dózsában csupán Dunai játéka volt kétséges pénteken, de azóta sérülése­­ szépen javult. Bárót­ Lajos min­­denesetre készenlétbe helyezte Nyirőt. Érdekes, hogy a mérkőzés esélyeiről megoszlanak a véle­mények. Vannak, akik szerint a kispesti pályán a Bp. Honvéd meglepetést is okozhat. Mások vi­­szont akként vélekednek, hogy ez csak je­­lentős formajavulás esetén lenne valószínű. 1s Ilyen rövid idő alatt azonban ennek kevés oka a valószínűsége. Ezért a Jóslatunk: Szombathelyen, Miskolcon és Pécsett... Nehéz kilencven perc előtt állnak a pályavá­lasztók a fenti három városban. Szombathelyen a Haladás és a Komló számára egyformán „lét­kérdést" jelent a pontok megszerzése. Ha a Szombathely nyer, még versenyben maradhat a bentmaradásért. Ellenkező esetben ... Valamivel kedvezőbb a Komló helyzete, számukra a döntetlen is sokat jelentene. Úgy véljük ,­ azonban, a hazaiak nagyobb elszántsága­­ meghozza majd a sikert Tipp: Haladás- B győzelem: Miskolcon a jelenleg két legjobb vidéki talál­kozik. A DVTK Jugoszláviában portyázott, ahol például a második vonalbeli Szabadkai Sparta­­custól 5:2 arányú vereséget szenvedett. Az elő­jelek tehát nem valami biztatóak. A Győr simán „kiütötte” a Limassolt a KEK-ből, de a játékkal mégsem volt elégedett Szusza Ferenc edző. Ennek tulajdonítható, hogy Győrfi helyett 3­JF Merczer játszik. Küzdelmes mérkőzésen Bb döntetlen várható. Nem érezheti magát biztonságban a Salgótar­ján sem. Ez a tény növeli a tétjét a Pécs — SBTC találkozónak. A Pécs sérültjei közül csak Daka nem jött rendbe. Az SBTC pedig Vertiget nélkü­lözi. Egy pontban reménykednek a tarjániak. gy a Pécs viszont győzni akar, hogy megszilár­ T­­dítsa helyét, sőt esetleg feljebb is kerüljön.­­ Ezért valószínűbb a hazai győzelem. A labdarúgó NB I állása 1. Ferencváros 23 20 3 4 64:25 43 2. Újpesti­ Dózsa 23 15 4 4 66:23 34 3. Vasas 23 13 5 5 52:26 35 4. Győri Vasas ETO 23 11 8 4 54:28 39 5. Diósgyőri VTK 23 9 6 8 40:38 24 6. Tatabányai B. 23 7 8 8 31:29 22 7. Csepel SC 24 5 12 7 26:36 22 8. Pécsi Dózsa 23 7 7 9 24:29 21 9. Dunaújvárosi Kohász 23 7 6 10 26:41 29 10. Szegedi EAC 23 7 6 10 25:48 29 11. MTK 24 5 9 10 30:33 19 12. Bp. Honvéd 23 7 5 11 37:42 19 13. Komlói Bányász 23 7 5 11 29:48 19 14. Salgótarjáni Bányász 23 7 4 12 28:44 11 15. Szombathelyi Hal. 23 6 3 14 29:53 19 16. Egri Dózsa 23 4 5 14 25:53 13 Pénteken RONGERS, szombaton pedig MEGYERDI volt a legeredményesebb a VIII. kerékpáros Mecsek Kupán 27 együttes, 81 km-es egyen­kénti indításos csapatversenyé­vel kezdődött pénteken a VIII. kerékpáros Mecsek Kupa. A „sö­tét ló", az olaszok csapata le­győzte a „fehér lovat”, vagyis a hollandok együttesét. Majdnem óriási meglepetést okozott a svájci csapat is. Az olaszok után 16 perccel később indult svájci hármas ugyanis nem tudhatta, hogy mi történik előtte. Ha tud­ta volna, hogy csak 16 másod­perccel kell jobbat hajtania, mint ahogy a padovai fiúk haj­tottak, akkor talán más ered­mény születik. Mert még volt a svájciakban keltavér. Hátrafi­gyeltek, a hollandok támadását várták, de a támadás­­ elöl tör­tént.* A hollandok már a rajtnál meglepetést okoztak. Nem azzal, hogy elindult az idei két világ­bajnokuk, De Witt és Rongers, ha­nem azzal, hogy a nagynevű Wagitmans csak a tartalék sze­repét vállalta, s így harmadik­ként Dubois állt be a csapat­ba.* A péntek délelőtti olasz győ­zelem úgy született meg, hogy a három fiatal padoval — Marti­­nello, Dumellero­ és Marchato — kihasználta a hegyes terepe­ken szerzett ismereteit, és egy emberként hajtotta le a 81 km-t. Kedvezett a terep a svájciaknak is, de nem kedvezett az amszter­dami versenyzőknek. Bizony nem is olyan rossz eredmény, hogy a Tipográfia színeit képvi­selő Megyerdi, Balaskó és Tóth előtt a 3. hely mindössze 4 má­sodperc különbséggel veszett el. * Pénteken a második számban a Szekszárd és Pécs közötti 60 km es versenyben aztán bizo­nyított a holland Bongers. 50 km után előnyt harcolt ki az NDK- beli neves Peschellel, s az előnyt a Pécs főterén felállított célig tartotta. Bongers remek hajráját közel 60 ezer ember tapsolta végig. Szombaton ismét kettős fel­adat előtt álltak a versenyzők. A Mecsek tetején befejezett 5 km­­es egyenkénti indításos hegyi versenyben szoros eredmény született. Megyerdi a győzelem reményében kezdte a délelőtti viadalt, de Rongers áthúzta a számítását, és ha két másod­perccel is, de legyőzte Megyer­­dit. Hatalmas iramban kezdődött délután a Pécs—Mohács—Szek­szárd—Pécs útvonalon rende­zett 160 km-es verseny. Még 20 km-t sem tettek meg a ke­rékpárosok, amikor Makó, Jusz­­kó és Magyar T. megszökött, és 50 km után két és fél perces előnnyel vezettek. A mezőny óriási Iramban vette üldözőbe a szökevényeket. Ekkor megnőtt a bukások és a defektek száma is. Defektet ka­pott többek között a holland vi­lágbajnok, De Witt is. Bongers megvárta őt, segített neki a fel­zárkózásban, de olyan nagy fel­adatot vállalt magára Rongers, hogy nem bírta sokáig az ira­mot, 100 km után feladta a küz­delmet. Feladta honfitársa, Du­bois is, és ezzel megsemmisült a hollandok csapata. Egyébként szombaton a 72 indulóból már csak 53-an futottak célba. A tömlőszakadásban a miskol­ci Gera vitte el a csúcsot, há­romszor lyukadt ki a kereke, az­tán a lánca is meghibásodott, így le kellett szakadnia A Kom­ló környéki hegyekben 35 ver­senyző jutott előnyhöz, de az utolsó 10 km további változást hozott Az olasz Martinello 150 m-es előnyt harcolt ki, de be­fogta, sőt le is hajrázta őt Tu­­mellero és a lengyel Gazda. Ellentétben az előző évekkel, az olaszok csapata már a vasár­napi utolsó versenyszakasz előtt is győzelemre áll. Mindhárom fiatal versenyző pompásan bírja a hegyeket, így a vasárnapi me­cseki hegyi verseny előtt szinte biztos győzelmet várnak tőlük. Pénteki eredmények: Egyen­kénti Indításos csapatverseny: 1. SC Padovani 1:52:40, 2. Svájc 1:52:55, 3. Hollandia 1:54:22, 4. Tipográfia II. 1:54:26, 5. Start Warszawa 1:55:01. 60 km-es tö­­megindításos verseny: 1. Rongers (holland) 1:21:07, 2. Peschel (Dy­­n­amo Berlin) 1:21:10, 3. Keserű (Vasas I.) 1:21:15, 4. Rutschmann (svájci) 1:21:15, 5. Martinello (SC Padovani) 1:21:15. Szombati eredmények: 5 km­­es egyenkénti indításos hegyi verseny: 1. Rongers (Hollandia) 11:21, 2. Megyerdi (Tipográfia II. ) 11:23, 3. Liebold (Dynamo Berlin) 11:23, 4. Peschel (Dyn­amo Berlin) 11:27, 5. Thalmann (sváj­ci) 11:30. 160 km-es tömegindításos ver­seny: 1. Tüiméi Jeró (SC Padovani) 3:51:24, 2. Gatxia (Start Warsza­­wa), 3. Martinello (SC Padovani), 4. Rajnai (Pécsi Spartacus), 5. Hansjörg (Svájc), 6. Mészáros (Újpesti Dózsa), 7. Keserű (Va­sas), 8. Tudor (Vointa Bukarest), mind azonos idővel. A szombati két szakasz vég­eredménye: 1. Megyerdi (Tipog­ráfia II) 4:02:47. 2. Liebold (Dy­­namo Berlin) 4:02:47. 3. Peschel (Dynamo Berlin) 4:02:51. 4 Mi­­kolasczik (Start Warsó) 4:02:57. 5. Polaneczki (Újpesti Dózsa) 4:03:03.­­ Csapatban: 1. Dyna­mo Berlin 8:05:38, 2. Tipográfia II 8:06:03, 3. Újpesti Dózsa I 8:0609, 4. Vasas I 8:07:10, 5. Bp. Építők 8:07:19, 6. SC Pado­vani 8:07:25. A két nap utáni összetett eredmény. Egyéniben: 1 Peschel 5:24:01, 2. Megyerdi 5:24:02, 3. Llebold 5:24:02, 4. Mikolajczik­­5:24:12, 5. Polaneczk 1 5:24:18, 6. Magyar T. (Újp. Dózsa) 5:24:21.­­ Csapatban: 1. SC Padovani 12:42:35, 2. Tipográfia II 12:42:59, 3. Újpesti Dózsa I 12:44:57, 4. Start Varsó 12:45:04, 5. Bp. Építők 12:45:45, 6. Volnta Bukarest 12:46:37. Három magyar győzelem a várnai úszóversenyen Négytagú úszóküldöttségünk versenyzett Várnában a bolgá­rok hagyományos évadzáró nemzetközi versenyén, amelyen rajtunk kívül a szovjet, az NDK-beli és lengyel úszók in­dultak. Bakó Jenő, a küldöttség veze­tője számolt be az eredmények­ről, amelyekkel elégedettek le­hetünk, mert Bállá, Borlói és Cseh győzelemmel szerepelt. Versenyzőink eredményei. 100 női hát: 1. Bállá M. 1:12.7. 100 m férfi hát: 1. Cseh 1:04.5. 200 m férfi hát: 1. Borlói 2:21.5. 100 m férfi pillangó: 3. Cseh 1­­ 03.6. 200 m férfi pillangó: 2. Lázár 2:20.6 400 m férfi ve­gyes: 3. Lázár 5 06.8. 1500 m férfi gyors: 2. Borsós 18:22.6. Külföldi Híradó Az 500 m-es női repülőrajtos pályaverseny-számban 32.5 mp- es idővel új világrekordot ért el az idei kerékpáros VB-n ezüstérmet szerzett szovjet Iri­­na Kiricsenko. Második kísérletre sikerült új csúcsot elérnie az ausztrál Laudd McGay-nek a La Manche csator­­na átúszásában. Ideje 9:59.57* 24.3 perccel jobb az előző csúcs­­nál, amelyet egy brit úszónő tar­­tot .

Next