Népsport, 1967. december (23. évfolyam, 239-260. szám)

1967-12-01 / 239. szám

A MAGYAR T­EST A N EVE­LÉ­SI ÉS S­t»«BTS­ztVETSÉG LAPJA PÉNTEK, 1967. DECEMBER 1. * Ára: 60 fillér itt XXIII. ÉVFOLYAM, 239. SZÁM Elkészült a labdarúgó NBII és NB III 1968. évi csoportbeosztása Szakszemmel kézi-, gyep- és vízilabdáról Indul a Labdarúgás, 1967 című cikksorozatunk Új edzője lesz a Pécsi Dózsának és az SBTC-nek­ ­ Kedden utazik Milánóba a Győri ETO • Esti bajnoki mérkőzések Újpesten 9 Az átigazolások első hírei A Ferencváros kö­zül csak a sérült Albert és a nemrég ope­rált Géczi maradt itthon. Géczi könnyű mozgásokat végez, egye­lőre még nem kezdte el az ed­zéseket. Albert végleg meg akar szabadulni gyakran vissza­térő sérülésétől, ezért három­hetes kezelést kap. Reméli, hogy ez meghozza a gyógyulást és az év végén elkezdheti az edzése­ket is. Albert kijelentette, hogy szeretne ott lenni a liverpooli visszavágón. Az Üllői úton azért nem pihen a labda, mert a tar­talékok továbbra is edzésben maradnak. Ők a Budafok volt edzőjének, Bánáti Rezsőnek a vezetése mellett végzik a gya­korlatokat. Az Újpesti Dózsa kosai, a tartalékokkal kiegé­szítve december 22-ig heti há­rom edzést tartattak. Baróti La­jos egyéni edzéstervet dolgozott ki minden játékos számára. December 22-e és január 3-a között pihenő lesz, majd a haza­érkezettekkel megkezdődik ez együttes felfb­észül­és. Szó lehet arról, hogy portyára utazik a bajnokság második helyezettje. Farsang Endre szakosztályveze­tő elmo­nd­ta, hogy jó ütemben haladnak az újpesti pálya esti világításának a munkálatai. Rö­videsen beszerelik a világító testeket is. Ha minden rendben lesz, tavasszal már esti bajnoki mérkőzéseket is rendezhetnek a Megyeri úton. A Győri ETO ell­maradt, készül a Milán elleni visszavágóra. A hétközi edzőmérkőzésen jól moz­gott a csapat és bíznak abban, hogy december 7-én Milánóban kiharcolják a továbbjutást. A győri játékosok már hétfőn Bu­dapesten lesznek és a Ferihe­gyi repülőtér tranzitszállójában töltik az éjszakát, kedden utaz­nak Olaszországba. A tervek szerint csütörtökön érkeznek haza. Annak ellenére, hogy a harmadik helyezés teljes meg­elégedést keltett, három-négy játékost leigazolnak, főleg fede­zeteket és egy kapust. A Tatabánya 20% edzésben maradnak, annak elle­nére, hogy portyára nem utazik a csapat. Január 3-án Hévízen kezdődik ez előalapozás. A sé­rültekről Balla Gyula szakosz­tályvezető elmondta: Törőcsik rövidesen elkezdi az edzéseket, Szepesi porcműtétje után ismét megpróbálkozik, nemrég vették le Kovács Tibor lábáról a gipsz­kötést, Sólymos kartörése már rendbejött. A D­TK elnöki ülésén n­­sim úgy döntöttek, hogy nem újítják meg Sz­abó Pál ed­zői szerződését. Utódjaként Te­leki Gyula személye került elő­tér­be. A játékosok december 10-ig edzésben maradnak, utá­na két hétre szabadságra men­nek, majd január 3-án kezdték a felkészülést. Két játékos, Abuczz­ky és Kop­a bejelentette távozá­sát, előbb­ a Bp. Hon­védba tart. Új játékosuk — többek között — Veréb, az MVSZ ifjúsági vá­logatott kapusa. Pesti György elnök véleménye szerint a he­tedik hellyel elégedettek, bár hosszú ideig úgy látszol, hogy az ötödiken végeznek. CzAtfpr­pn e h­ét végén kerül .j£Cg&ud­l sor a­­ hagyományos idény záró mérkőzésre: SZEAC— SZEAC öreg fiúk. Az első csapat játékosai december 20-ig marad­nak edzésben, azután január 3-án megkezdődik az alapozás. Ennek első fele Szegeden, a második Keszthelyen lesz. Miután a várt­nál jobban sikerült a bajnoki idény, a hangulat nagyon jó Sze­geden. Két évre megújították Rá­­day László edzői szerződését. Környékbeli és szegedi játékoso­kat igazolnak majd le, remélik, hogy egy-kettő beválik közülük, miért Dobó és Vass. A Salgótarjánban JO“Stát ! jelentette: családi okok miatt­­ nem újítja meg szerződését­, így­­ az edző megválik csapatától. Az új edző személyére vonatkozó­lag most folynak a megbeszélé­sek. Elhatározták, hogy Bánkutit kiadják az újpesti Dózsának, de más játékostól nem válnak meg. Január 3-án kezdik meg az ed­zéseket. A sk­ono! két évre meginjítot­t vocsol­ta Keszthelyi Mi­hály edzői szerződését. Teljes mértékben elégedettek munká­jával, a nehéz időszakban sem veszítette el a fejét, végűin® elér­ték az idény elején kitűzött célt. Két új játékos kerül a Cse­pelbe. Az egyik, Frits már sze­repelt Csepelen, most töltötte le katonaéveit. A másik: Nagy Fri­gyes, a KISTEXT jobbszélsője. December 20-ig edzésben marad­nak a játékosok, majd megkez­dődik a felkészülés az új idény­re. A Pécsi Dózsánál edzőnek a szerződése lejárt. Az edző és a klub a szerződést nem újította meg. A Pécsi Dózsa ed­zéseit, december 1-től Kovács Imre, az MTK volt válogatott fe­dezete irányítja, aki legutóbb az Egyesült Arab Köztársaságban működött. A pécsi labdarúgók egyébként még egy ideig edzés­ben maradtak. Kovács Imre irá­nyításával dec. 20-ig dolgoznak rendszeresen, majd rövid pihenő után, január elején kezdik meg az alapozó munkát. Tichyt megoperálták, a Bp. Honvéd válogatott csatára­­ már hónapok óta térdsérüléssel bajlódott. Az orvosi konzilium­ végül műtétet javasolt, mert ki­derült, hogy Tichynek porclevá­lása van. Csütörtök délelőtt a Sportkórházban Eiben Ernő dr. megoperálta Tichyt, s mint Fröh­ 11­h Jenő dr. közölte velünk, a műtét sikerült. Tichy még két hétig a­­ Sportkórház lakója lesz, s aztán további gyógykezelésben részesül. Az már biztos, hogy­­ az alapozó edzésmunkát a töb­biekkel egy időben nem kezd-­­ heti el. _Az h khe pillanatb­an i*a^*n*1 Mi i I k ~ ' — ‘ -„n. Heted ízben rendzik meg Nagykanizsán a Zalai Olajos Kupa férfi és női csapat és egyéni minősítő tekeversenyt. Ez évben, új színnel gazdagodik a vetélkedő — több fő­városi csapat mellett — első ízben kül­földi, jugoszláv csapatot is ven­dégül látnak a nagy­kanizsaiak. Kettős röplabda BEK-mérkő­­zés lesz Budapesten. Az Újpesti Dózsa női és a Bp. Honvéd férfi együttese megegyezett, hogy a BEK-ben sorra kerülő mérkőzé­seiket közösen rendezik a Sport­­csarnokban. A lila-fehéreknek a portugál, a Bp. H­onvédnak pedig az NSZK bajnokcsapata lesz az ellenfele. Már elindultak férfi torná­szaink a hétvégi jugoszláv-ma­gyarra, amikor megérkezett a távirat: nem Zágrábban, hanem a nagy­város közelében lévő Karlovacen kerül sor a viadalra. A színhely a kisváros most fel­épült új sportcsarnoka. Távirat érkezett az MLSZ-be, ebben közlik az olaszok, hogy a Fiorentina—Sporting Lisszabon VVK visszavágóra december 6. helyett 13-án kerül sor. Kérik a Fiorentina vezetői, hogy a há­rom magyar bírót, Wottavát, Petrit és Szegedit december 13-ra küldjék Firenzébe. Az UIM (Nemzetközi Motor­csónak Szövetség) brüsszeli dön­tése után a Magyar Motorcsó­nak Szövetség mérlegelte a le­hetőségeket és úgy határozott, hogy az 500 kcm-es verseny­hajók viilágbajno­kságait szep­tember első felében rendezi meg. A helyszínnel kapcsolat­ban úgy döntöttek, hogy a VB-t a Duna lágymányosi szakaszán rendezik meg. ♦ ötórás kásással, a tervezett fél egy helyett csak délután, fél órat után kelhetett útra a magyar asztalitenisz-válogatott a Feri­hegyi repülőtérről Londonba, ahonnan helyi járattal folytatják útjukat Manchesterbe, az ango­lok elleni Európa-liga mérkőzés­re. Az utazó játékosok: Belez­­nai, Börzsöd, Jónyer és Kisházi, összeállították a kajak-kenu kereteket. Az olimpiai keretbe a szövetség edzőbizottsága 22 versenyzőt javasolt. Az olimpiai B-keretben 20, ez ezt követő válogatott keretben 25, míg az ifjúsági válogatott keretben 32 fő kapott helyet A mexikói olimpia szervező bizottságának elnöke Moszkvában A TASZSZ jelenti: A legörvendetesebb hír, amit Mexikóba vihetek magammal, az, hogy a Szovjetunió részt vesz a nyári olimpiai játékok kulturá­lis programjában is — jelentette ki a Moszkvában tartózkodó Fla­­mirez Vasquez, a mexikói olim­piai játékok szervező bizottsá­gának elnöke. Vasquez ugyanis megbeszélést folytatott Jurij Ma­­sinnal, a Szovjetunió sportszö­vetségének elnökével és Konsz­­tantyin Andrijanovval, a szovjet olimpiai bizottság elnökével. A tárgyalások eredményeként a szovjet sport Mexico City­ben különböző kiállításokon akar részt venni, és illeté­kes szervek arra is gondolnak, hogy Mexikó fővárosában tánc- és énekegyütteseket és számos művészt küldjenek. Ramirez Vasquez moszkvai tartózkodása alatt megtekintette a 103 000 nézőt­ befogadó köz­ponti Lenin-stadiont, majd a Szovjetunió fővárosának nagy­szabású építkezéseit. A város­nézésen elkísérte a nyári olim­piai játékok szervező bizottságá­nak elnökét Mihail Posztokin, Moszkva hatalmas arányú épít­­­­kezéseinek fő irányítója. (MTI) ­ A téli futb­all örökrangadój­a a Kisstadionban Vasárnap eldől: továbbjut-e UEFA-csapatunk? — Sok rangadó­ rt elutaztak a labdarúgó-válogatottak — nem maradunk labdarúgás nélkül. Az UEFA-selejtezőn legjobb fiataljaink­nak kell bizonyítania és kiharcolni a továbbju­tást a román ifik ellen. A téli futball pedig szintén pótolja bizonyos mértékig a labdarúgó­­eseményeket: örökrangadó lesz a Kisstadionban, s bár borúlátó az Újpesti Dózsa és az FTC egy­aránt , nem lesz mindennapos a két bajnok­jelölt küzdelme. Rangadók lesznek a szabad­fogású birkózó NB 1-ben és a női kosárlabdában is, míg a röplabdabajnokság mérkőzésein talán eldől, kik lesznek a kiesők. UEFA-csapatunk a továbbjutásért küzd! Ifjúsági labdarúgó-válogatottunkra fontos fel­adat vár vasárnap délelőtt a Vasas Fáy utcai sporttelepén. Románia válogatottjával vív UEFA- selejtező visszavágót az együttes. Az első mérkőzésen Pitestiben 2:1 arányban alulmaradt csapatunk, most be kell hozni a hátrányt, ha a magyar ifjúsági válogatott ott akar lenni jövő év áprilisában Franciaország­ban a XXI. UEFA-torna 16-os döntőjében. A magyar játékosok péntektől közösen készü­lődnek a nagy feladatra. Minden valószínűség szerint ez a csapat lép pályára: Mészáros — Szebeni, Maurer, Vágó, Pál, Nagy F., Radics, Kiss, Branikovics, Ladinszki, Kovács F. Tehát Prelner Kálmán szövetségi edző nem változtat a legutóbb Romániában szerepelt csapaton. Termé­szetesen készenlétben állnak a tartalékok, a ka­pus Veréb, aztán az Újpesti Dózsa három tehet­séges ifjúsági játékosa: Kollár, Nagy L., továbbá Tóth András, és a Győri Vasas ETO-ból Pozsgai. Mi várható vasárnap délelőtt? Ezt a kérdést tettük fel a szakvezetésnek. Feltétlenül bíznak abban, hogy a magyar csapat behozza hátrá­nyát kivívja magának a jogot a továbbju­tásra. A román ifjúsági válogatott legyőzhető Budapesten! A mi csapatunk tapasztaltabb lab­darúgókból áll, technikásabbak és a hazai kör­nyezetben mindenképpen esélyesebb. A találko­zót NDK-beli játékvezető irányítja két magyar partjelző segédletével. A román csapat pénte­ken érkezik Budapestre. Borúlátó edzők a jégkorong-rangadó előtt A sorsolás úgy hozta, hogy a jégkorong baj­nokság első rangadóját csak most, vasárnap játssza az FTC és az Újpesti Dózsa csapata. Majdnem bizonyos, hogy röviddel ezelőtt, még másképp alakult volna ennek a mérkőzés­nek az eredménye. Hogy miért? Az edzők el­mondják ... AZ ÚJPESTI DÓZSA nagy árat fizetett a Forst kupáért. Boróczy tokszalagszakadást szenve­dett, játékára nera csupán a rangadón, de már ebben az évben sem számíthatnak. Molnár lába jelenleg még gipszben van, Palotás János pedig bordatörése miatt nem kerülhet a csapatba. Nehezíti a lila-fehérek helyzetét, hogy Galam­bos is most kezdi katonai szolgálatát, így őt is nélkülözik a rangadón. Szamosi Ferenc edző mindezek miatt kényte­­len alaposan felforgatott sorokat a jégre külde­ni. De — tudván, milyen nagy jelentőségű lehet ennek a két pontnak a sorsa a bajnokság vég­ső kimenetelét illetően — reménykedik, jó helytállást vár a csapattól. AZ FTC háza táján sem sokkal rózsásabb a helyzet. Miks Károly dr. csapatából hatan, a válogatottal a ljubljanai négyes tornán vesznek részt, ezek a játékosok csak pénteken késő este érkeznek haza, feltehetően fáradtan. Az is el­képzelhető, hogy néhányan kisebb-nagyobb sé­rülést szenvedtek a nemzetközi mérkőzéseken. Valószínűleg — csakúgy, mint a Dózsából Ga­lambos — Kisszabó és Kassai katonai szolgála­ta miatt nem vehet részt a találkozón. Mindezek ellenére, természetes, hogy az FTC sem akarja könnyen megadni magát. Ennélfog­va jó mérkőzésre, vérbeli rangadóra van kilá­tás. A nézők — bizonyára — csak nyerhetnek... MAFC ellen igyekszik a 100%-os bajnok­ságot biztosítani. A MAFC-nak Pécsett már nehezebb dolga lesz, de második he­lye így sem forog veszélyben. A fővá­rosi találkozók közül érdekesnek ígérkezik a VTSK—Oroszlányi Bányász összecsapás, amely már az új városmajori csarnokban kerül sorra. A nőknél több izgalom várható. A legnagyobb figyelem a TFSE szereplését előzi meg, mert so­kan arra kíváncsiak, hogy az MTK és a Székes­­fehérvári VT Vasas bravúros legyőzése után ké­pes-e a VTSK-t is megverni. Jó sportot ígér a Bp. Vörös Meteor—Bp. Előre rangadó. Nem lesz könnyű dolga az erős igénybevételtől elfáradt MTK-nak Diósgyőrött, ahol még a legjobb for­májukban is nehéz perceik voltak. A szorító eseményeiből A legjobbak ugyan pihenőt kaptak a hét végére, a szorító műsora ennek ellenére eseménydúsnak ígérkezik. Az elmúlt év őszén kiesett Tatabányai Bányász vasárnap délelőtt otthonában újabb jelen­­tős lépést tehet a bajnokság, vele az I. osztályba való visszajutás felé. Az I. B. osztályban az utolsó­­előtti, az NB II-ben azonban már az utolsó forduló mérkőzéseire kerül sor. A B. osztály kieső jelöltjei­vel, a Kaposvárral, illetve a PVSK-val a már baj­nok Kecskeméti Fémmunkás, illetve a nyugati cso­port elsőségéért küzdő Steinmetz SE vagy a Bu­dai Spartacus cserélhet helyet. Folytatódnak az NB II-be jutásért rendezett osz­tályozó mérkőzések. Az egyik csoportban a Szek­szárdi Dózsa, a Kőszegi Agy­terítő gyár és a Dorogi Bányász, a másikban pedig három vasutas csapat a Budapesti VSC, a Debreceni és a Ceglédi Vasutas küzd a feljutásért. Miskolcon és Kőbányán megkezdődik a küzdelem az országos ifjúsági csapatbajnoki címért is. Az első mérkőzéseken a Miskolci Vasutas és a Bp. Honvéd, valamint a Vasas Dinamó­ és az Ajkai Bányász­ fiataljai találkoznak. Az első helyért a jövő heti visszavágó mérkőzések után továbbjutók csapnak majd össze. Női kosárlabda-rangadók Budapesten és vidéken Ft­. kosárlabda-csapataink elérkeztek az idei b­­ajn­okság utolsó fordulójához. Nincs sok kérdőjel hátra, mert a bajnoki cím és a kiesések sorsa már eldőlt. A Bp. Honvéd a Soproni Rangadók a szabadfogású NB I-ben Hallatlanul izgalmasnak ígérkezik a hét végi NB I-es forduló a szabadfogású birkózásban. A két házigazda ezúttal az Orosházi Spartacus és a Szondy SIS lesz. A sors szeszélyéből úgy alakult a párosítás, hogy Orosházán nemcsak a bajnoki cím, de még a legelőkelőbb helyezések sorsa is eldőlhet. A helyi együttes ugyanis a tabella első három helyén álló csapatokat fogadja. A Bp. Honvéd legerősebbnek ígérkező ellenfelével, az FTC-vel is találkozik, no és a hazai környezetben veszé­lyes Orosházával. Az eddigi százszázalékosok közül az FTC és a DVSC is szőnyegre lép. A táblázat második fele Székesfehérváron ta­lálkozik. A kiesés elleni küzdelem feltehetően ott is izgalmas harcokat eredményez, szoros eredményekkel. Ki lesz a kieső? Változatos lesz a röplabdázók hétvégi műso­ra. Nemzetközi női mérkőzések, a feljebbjutás és kiesés szempontjából sorsdöntő rangadók, nagy riválisok összecsapása tarkítja a progra­mot. A férfiak II. csoportjának utolsó fordulójával és az Újpesti Dózsa mongóliai túrája miatt el­halasztott mérkőzéseivel érkezik el a bajnok­­ság a kapuzáráshoz. A bajnoki cím sorsa ugyan már mindkét mezőnyben eldőlt, a nőknél pedig a három kieső kérdése is tisztázódott, de olyan éles harcra, mint amely a férfi mezőnyben az él­vonalban maradásért folyik, aligha volt példa az utóbbi időben. A kiesés elkerüléséért négy együttes — a MAFC, a Farkasl­yuk, az Április 4 Vasas és az Egyetértés — közel egyenlő eséllyel harcol. A kérdés minden bizonnyal vasárnap dél­után a Sportcsarnok játékterén dől majd el, ahol az egy ponttal jobb műegyetemisták az Egyetértéssel, a gépgyáriak pedig a már sor­sát megpecsételt Vasas Izzóval csapnak össze. A legjobb helyzetben a bányászcsapat van, amely Ózdon minden bizonnyal megszerzi a Szombathely ellen a bentmaradáshoz szükséges győzelmet. A nemzetközi programot a Belgrádi Partizán három válogatottal érkező női együttese szol­gáltatja. A Jugoszláv bajnokság élén álló és különösen ütőerőben kiváló vendégek találkozó­ja a TF lányaival,, majd a Bp. Előrével és végül ,a­­-vendéglátó -Vasas Turbó csapatával látványos röplabdát ígér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék