Népsport, 1968. január (24. évfolyam, 1-20. szám)

1968-01-04 / 1. szám

|­ll^AsfÉb//^ A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG TAGJA CSÜTÖRTÖK, 1968. JANUÁR 4. -fa ár21 90 f'tilér 'fc XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM AZ­­ÍJ ESZTENDŐ ELSŐ MUNKANAPJAI A SPORTSZÖVETSÉGEKBEN —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­ 72 nevezés az 1970. évi labdarúgó VB-re Készülődés — a L­iverpool ellen TAlpa mérkőzés, edzés, mér­­­kőzés__Hiába, ilyen szemelyik labdarúgó élete. Alig érkeztek haza a ferencvárosi já­tékosok a dél-amerikai portyáról, még kiadós pihenőt sem tarthat­tak, s már itt van a soron követ­­kező, bizony nehéznek ígérkező feladat. Visszavágó a Liverpool ellen. Lehet elmélkedni azon, hogy sokkal megfelelőbb időpontot is lehetett volna találni a mérkő­zésre. Nem hiába ragaszkodott olyan makacsul a Liverpool a ja­nuár 9-i időponthoz. Játékban van a csapatuk, a bajnoki idény kellős közepén vannak. Ezzel szemben a Ferencváros? Hazaérkezésük óta kedden ta­lálkoztak először a játékosok, ek­kor kiadós mezei futás volt a műsoron. Szerdán délelőtt pedig a Játékcsarnokban jöttek össze. A gyorsított iramú kombinált felkészülés egyik szakaszának a színhelye a csarnok, ahol a kel­lemes meleg jó hangulatot va­rázsol. Különösen, amikor 17 pettyes labda is előkerül. Hiába, a labda a legnagyobb vonzóerő, a futballista vele érzi magát a legjobban, így vannak ezzel a ferencvárosi fiúk is. A bemelegítésnél a kerek bőr az egyik segédeszköz és Lakat Ká­roly edzőnek nem is kell sem­mit sem mondania, mindenki tudja, mit végezzen, mi számára a legmegfelelőbb. Itt van Albert volt már, mezeizett a többiek­kel. Jól esett neki az első moz­­gás és nem csoda, ha most azt mondja: — Izomlázam van ... Persze nem veszélyes a dolog. Albert most éppen úgy edz, mint a többiek, csak a kétkapus játékban nem annyira tevékeny. Inkább a kapus posztját választ­ja. Igaza is van. Sohasem árt, ha sokoldalú egy játékos. Lám, Takács Béla is milyen ügyesen mozog a mezőnyben, még gólt is rúg. A kiskapuba az egyik leg­­szebb gólt azonban Szőke he­lyezte el, pontosan a jobb felső sarokba. Nem volt könnyű do­log ... A szurkolókat azonban Inkább az érdekli, vajon játszhat-e Al­bert Liverpoolban? Já­­r Ár­lák­i» Lakat Kár « nemesre vogy edző sem tud egyértelmű választ adni. Ter­mészetesen a végső szót ebben a kérdésben csak Albert mondhatja ki. Annyi tény, hogy hét hét pi­henő után kezdte el ismét, így a kihagyás elég hosszú volt. Mégis sokat jelenthetne, ha ott lenne is­mét a pályán. Lakat Károly szerint sokkal nyugodtabbak lennének, ha Buda­pesten Szőke nem hagyta volna ki azt az óriási helyzetet. Kétgólos előnnyel másképpen festene a do­log. Érdekes, hogy az első mérkőzé­sen — sokan elfelejtik — nemcsak Albert nem játszott, hanem Mátrai és Géczi sem. Az eltávozott Mát­rai természetesen nem jöhet szá­mításba, és Géczi sincs még rend­ben. Most a TF-en különleges ed­zéseket végez. Ő majd csak akkor kezdi el ismét, ha a Ferencváros hazatér mexikói portyájáról. Mint említettük, tizenheten van­nak itt a csarnokban, csak Rákosi hiányzik, aki családi gyász miatt maradt távol. Két fiatalt is látunk Branikovics mellett, Füsit és Bá­lintot. Úgy látszik, ők is tagjai lesznek majd a Liverpoolba utazó együttesnek. Itt van Karába, nagy kedvvel mozog. Mint halljuk, nem cseréli fel a zöld-fehér mezt, ma­rad a Ferencvárosban. Még az sincs kizárva, hogy sor kerülhet a játékára az angolok el­len. Katona ugyanis megsérült a dél-amerikai portyán, csak három mérkőzésen vett részt, azóta pi­hen. Most viszont annál fürgébben mozog a balszélső. A csarnoki edzéssel nem ért vé­get a nap. Délután futással egy­bekötött szabadtéri edzés volt. Így megy ez egészen péntekig. Szom­baton a kétkapus játékra kerül sor. Ekkor már világosabb lesz a kép. (T. J.) Szabó László­­ 1967. évi sakkbajnoka Szabó László nemzetközi nagy­mestert keveseknek kell bemutat­ni. Nemcsak a sakkozók, hanem a sport iránt alig érdeklődő embe­rek is jól ismerik a nevét. Talán nyilvánosan is sokat dicsért szel­lemdús játszmái miatt, talán a puszta eredményeiért. Mert már 1935-ben azzal mutatkozott be, hogy nemzetközi magyar bajnok­ságot nyert, s ezt a szereplést to­vábbi sikerek követték. Hazaiak és külföldiek, kicsik és nagyok. De a válogatott csapatnak biztos pontját jelentette! Pályafutásának visszatérő érde­kessége, hogy többször elsiratták. Bár 1959-ig hétszer végzett az első helyen, de eddig még nem sike­rült két egymást követő évben a bajnoki címet megszereznie. Ideig­­óráig néha talán kevesebbet ját­szott, ámbár nem azért, mert ki­merült, hanem mert elemzett és írt. Nemcsak a gyakorlatnak, az elméletnek is nagymestere, s a kettő együtt járt azzal, hogy új­ból és újból felkerült a legrango­sabb hazai küzdelemsorozat, a bajnokság csúcsára. A mostani bajnokságra ugyan­csak szokott precizitásával és ki­tartásával készült. Jól rajtolt és a jó folytatás sem maradt el. Óriási tudása, merész újításai révén legnagyobb ellenfelei is kénytele­nek voltak, beadni a derekukat. Szép volt. Szabó Lászlós volt. Gratulálunk. Az országos sakkbajnokság döntőjében kedden a XVII. fordu­lóval folytatódtak a küzdelmek. Érthetően­, szinte minden játsz­mában hosszan tartó, nagy harc alakult ki. Kivétel volt a Bár­­czay —Prelovszky találkozó, amelyben 16 lépés, illetve 30 percnyi játék után döntetlenben egyeztek meg. A többi nyolc játszma közül kiemelkedett a bajnoki cím és második , hely szempontjából fontos dr. Szily — Szabó, Csém—Barcza és­ Dely— Tompa összecsapás. Szabó nagy­mester vezérindiai játszmában sötéttel biztosan nyert a 40. lé­pésben dr. Szily ellen és ezzel már két pontra nőtt az előnye. Csőm —Barcza hullámzó lefolyá­sú játszma volt. Előbb a nagy­mester volt a támadó, majd Csőm került jobb helyzetbe, de időzavarba került és az utolsó lépései pontatlanok voltak, matthelyzetbe került, s a 38. lé­pésnél feladta a küzdelmet. De­­ly—Tampa 1:0, spanyol megnyi­tás, 31 lépés. Világos kitűnő já­tékát és győzelmét naiv taps köszöntötte. Bőket—Szilágyi P. 0:1, nimzoindiai védelem, 31 lé­pés. Sötét ötletes kombináció­val tisztet és játszmát nyert. M. Kovács —Ribli döntetlen, király­­indiai védelem, 52 lépés.­ A fiatal pécsi mester szellemes játékkal kivédte ellenfele kombinációit és megérdemelt fél pontot szerzett. Függőben maradtak: a Tóth — Tipary vezércsel, a Lengyel — Meleghegyi kir. Indiai és a Haág — Faragó francia védelmi­ Játsz­mák, mindháromban világos jobb állásával. Vezet: Szabó 12, Barcza 10, Csem 9.5 (csak egy játszmája van hátra), Tompa 9, Haág és Faragó 8 5—8.5 (1 — 1). A hajrá szerda délután az utolsó előtti fordulóhoz érkezett. A bajnoki döntőben az elejétől kezdve egyedül vezető Szabó nagymesternek a hátralévő két játszmából csak fél pontra volt szüksége, hogy a bajnoki címet elnyerje. A többi­­ találkozóból hat még kihatással volt a maga­sabb helyezésekre. Két játszma a harmadik óra végén ért véget. Meleghegyi—d­r. Szily döntetlen. Vezércsel, 18 lépés. Ribli — Hasig 0:1. Caro-Cann védelem, 29 lé­pés. Nemzetközi mesterünk biz­­tosan győzött a könnyelműen ját­szó világos ellen, aki döntő anya­gi hátrányban adta fel játszmá­ját. Prelovszky—Lengyel döntet­­(Folytatás a 4. oldalon.) 4 -1, pi­llanatban Csütörtökön négy férfi alpesi versenyzőnk utazik el a svájci Adelbodenbe: Gazdig Gyula, Morótz András, Bartus Miklós és Havas Endre. A csapat veze­tője Szalai László. A szovjet gyorskorcsolyázók Alma-Atában a magaslati jég­pályán készülnek Grenoble-ra. Szkoblikova 1500 m-en 2:25.4 perces és Tyitova 500 m-en 45.2 mp-es idővel idei legjobb ered­ményt ért el. ♦ A rschopaui MZ rootorkerék­­párgyár vezérigazgatósága leve­let intézett a Magyar Motorsport Szövetséghez, amelyben ered­ményes munkát kívánt az új esztendőben. „Reméljük — írták a levélben, hogy jó motorokkal sikerült ellátni Szabó II Lászlót, s kívánjuk, hogy a nagytudású magyar versenyző 1968-ban is sikeresen szerepeljen a gyorsa­sági világbajnokságon." ­ Új szövetségi kapitány Megalakultak a bizottságok Szerdán nagy volt a sürgés­forgás az MLSZ Népköztársaság úti székházában. Egymásnak adták a kilincset vezetők, já­tékosok, edzők. Legtöbbjüket az átigazolások érdekelték. De so­kan kérdezték: mikor kezdődik a bajnoki idény, mikor készül el a sorsolás? Bekopogtattunk Hegyi Gyulá­hoz, az MLSZ elnökéhez. Me­lyek most a legfontosabb tenni­valók? — Az elnökség kedd délutáni ülésén megtárgyaltuk az előt­tünk álló feladatokat, az átiga­zolások problémáit, megválasz­tottuk a szövetségi kapitányt, a szövetségi edzőt, kineveztük a bizottságok vezetőit. Segítséget kívánunk nyújtani a rövidesen portyára induló négy csapa­tunknak az előkészületi mun­kákban, ugyanakkor megbeszél­tük a legfontosabb teendőket a válogatott edzőkkel. Az MLSZ elnöksége kedd dél­utáni ülésén, amelyen részt vett Csanádi Árpád, az MTI elnök­helyettese is, többek között meg­tárgyalták a válogatott csapat szakmai irányításának kérdését. Hlovszky Rudolf szövetségi ka­pitány munkájával és eredmé­nyeivel az MLSZ­ elégedett volt. Mivel Illovszky szerződése le­járt, kérte, hogy mentsék fel tisztsége alól, mert a jövőben csak a Vasas edzői teendőit sze­retné ellátni. Az MLSZ elnöksé­ge Sós Károly mesteredzőre bíz­ta a válogatott vezetését Sós Károly 1960. augusztus 1-től 1967. december 31-ig az NDK váloga­tottjának szakmai irányítását látta el. Miután Preiner Kál­mán, az utánpótlás és az ifjúsági válogatott szövetségi edzője, sa­ját kérésére a Bp. Honvéd lab­darúgócsapatának vezetését vet­te át, az MLSZ elnöksége az utánpótlás kapitányi teendők el­látását Mészáros József mester­edzőre bízta. Végül az MLSZ el­nöksége a főtitkári teendők ideiglenes vitelével Börzsei Já­nost, az eddigi főtitkárhelyettest bízta meg. Az elnökség kijelölte az MLSZ bizottságainak vezetőit. A JT el­nöke Kovács József lett, az ET elnöke Pálfai János. A gazdasági bizottság vezetője Eszter Vilmos, a szervező bizottságé Mező Nán­dor, az ifjúsági bizottságé Ka­­pocsi Sándor, az igazoló bizott­ságé Árky Nándor, az MNK-bi­­zottság vezetője Kerekes Géza. Az I. számú fegyelmi bizottság elnöke Pleiner János, a II. szá­mú bizottságé Érchegyi Gyula lett A Közép-Európa Kupa bizott­ság elnökévé dr. Terpitkó And­rást, főtitkárává Börzsei Jánost választották. Míg a fentieket lejegyeztük, megérkezett és elkezdte tanács­kozásait Sós Károly, az új szö­vetségi kapitány és Mészáros József, az utánpótlás, és az ifjú­sági válogatott új edzője, a lekö­szönt két edzővel, Illovszky Ru­dolffal ás Preiner Kálmánnak A másik szobában Árky Nán­dor, az átigazolási bizottság ve­zetője tanulmányozta az eddig beérkezett lapokat: " Mintegy háromezer átiga­zolási lap van az MLSZ-ben. Nyilvántartásba vételük még jó néhány napig eltart. Nagy mun­kában találtuk Kovács Józsefet, az MLSZ elnökségének tagját. Most folynak az idei bajnokság sorsolásának előkészületei. — Reméljük, rövidesen, nap­világra kerülhet az idei menet­rend — mondta. — Az már biz­tosra vehető, hogy a tavaszi idény március 3-án kezdődik az NB I-ben és az NB I B-ben. Az NB II-ben és az NB III-ban pe­dig március 17-én lesz a rajt. Néhány pillanat múlva befu­tott dr. Varga H. István, a Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság osztályvezető-helyettese. Őt is az érdekelte, ami sok száz­ezer totózót, mikor kerülhetnek fel a szelvényekre ismét a ma­gyarországi mérkőzések. Börzsei János főtitkár is alig látszik ki az aktahegyek közül. Most készíti a B-válogatott ten­gerentúli portyájáról szóló jelen­tést, s az idei versenynaptár ter­vezetének anyagát. Az MLSZ-ben nincs egy pilla­natnyi megállás sem. Állandóan csengnek a telefonok, érkeznek az érdeklődők, s a szokottnál is többször jön a posta, hozza az üdvözleteket, és még mindig igen nagy számban az átigazolt lapokat. Atlétika Sok fiatal sportoló gyülekezett kedden délelőtt a Kisstadionban, a MASZ helyiségében. Megnyi­tották az utánpótlás keretbe tar­­tozó középiskolások szünidei tá­borozását. Több mint félszáz versenyző a hét végéig együtt készül a futófolyosón és a sta­dion többi létesítményében. — A fiatalokat követik az él­vonalbeliek is — közöltee Nyírő György főtitkár. — Szerdán megkezdik az olimpiai és válo­gatott kerettagok közül a rövid­­távfűtők és ez ugrók közös ala­pozó edzéseiket. A szakvezetők ma előkészítették azt az érte­kezletet, amelyet az idei felké­szüléssel kapcsolatban a hét vé­gén a kerettagok egyesületi ed­zőivel tartanak. Az üdvözlő lapokkal együtt sok átigazolási kérelmet is kéz­besített kedden a szövetség­nek a posta. Többségük vidéki, másod- és alacsonyabb osztályú versenyzők nevei szerepelnek a lapokon. A főtitkár szerint a fővárosi, közöttük az élvonalbe­li versenyzők átigazolási kérel­mének zömét csak közvetlen a határidő előtt nyújtották be az illetékes TS-esenek, s így a kö­vetkező napokban még egy se­reg kérelem várható. A főtitkár asztalán láttunk három tekercs magnószalagot, ezekre vették fel a tatai edzőértekezleten elhang­zott előadásokat. Így majd az értékes anyag közlésének sem lesz akadálya. Külföldi vendége te vol a MASZ-nak az év első munka­napján­. Hans-Günther Rance, az NDK válogatottjának Buda­pesten tartózkodó vezető edzője, aki a Népstadion létesítmé­nyeit tekintette meg és rövid búcsú­látogatást tett a szövetségben. A fővárosból még további átigazolási kérelmek várhatók Vívás Világbajnokság Londonban Szombaton, ifjúsági férfi és női tőrversemnyel már megkez­dődik az új vívó versenyidény. — Igen, a fiataloknak már erő­sen készülniük kell — mondta Tábor István főtitkár — az if­júsági világbajnokság, amelyre az idén Londonban kerül sor, már közel van, húsvétkor van a verseny. A felnőtt válogatott­keret egy ideig még nem ver­senyez, az olimpiai felkészülés egy korábbi szakaszában van. Heti nyolc edzéssel készülnek legjobbjaink az év nagy esemé­nyére. — Az új év első napjaiban is van tehát már mivel foglalkoz­nunk bőven. Szándékunkban áll a szakosztályok vezetőivel mi­hamarabb beszélgetni, alaposan megismerkedni az egyesületek­ben folyó munkával, s megtár­gyalni a lehető legjobb együtt­működés módozatait. Van egy csomó technikai problémánk is, fémpástok, találatjelzők, s egyéb berendezések felújítása, rendbe­hozatala felől intézkedni, hiszen jó állapotban lévő berendezések nélkül nem lehet sem edzeni, sem versenyezni. Úszás A Magyar Ú­szó Szövatség helyiségeiben minden hiva­talos hely foglalt, az íróasztaloknál dr. Kuti­ Lajos főtitkár, Maróti Lász­ló szakfelügyelő, Markovi­ts Kál­mán szövetségi kapitány é© B­ar­­talis István titkár.. . Leteltek a szabadságok, elmúltak az ünne­pek, serényen dolgoznak a válo­gatott keret tagjai, a szövetség átszervezett vezetői kara az új év első napjaival lendületes munkába kezdett. Kötelező úszóoktatás?... Az új évvel új főtitkár került a MUISZ élére. — Min dolgozik jelenleg? — Módosítjuk, újjáalakítjuk a szövetség kereteiben működő kü­lönféle társadalmi bizottságain­kat. Gondos, a részletekre is ki­terjedő munkával igyekszünk megkeresni a lehető legalkalma­sabb embereket, mert véleményem szerint a társadalmi bizottságok kifogástalan működése — a szö­vetség sarkalatos kérdései közé tartozik — mondja dr. Kuti La­jos. — A másik napirenden levő kérdés az elnökség munkarendjé­nek az összeállítása az elnökség tagjainak javaslatai alapján. Markovi­ts Kálmán és Bartel Is István titkár együttesen költség­­vetési kérdésekkel foglalkozik, míg az úszók szakfelügyelője, Maróti László javaslatot javítgat, tanulmányoz­ a kötelező úszás­oktatás bevezetéséről a főváros­ban. Kézilabda Három nap - öt nemzetközi találkozó Mozgalmasan kezdődik ez új esztendő a kézi­labdasportban, hi­szen, három napon belül nem kevesebb, mint öt nemzetközi találkozóra kerül sor a Játék­­csarnokban. (Az egyéb hazai eseményekről, MNK és Hazafias Népfront Kupa küzdelmekről most nem is beszélve.) Nyilván­való, hogy ezeknek a találkozók­nak az előkészítése, lebonyolítása nem kis munka, érthető tehát a sürgős forgás a Magyar Kézilab­da Szövetség hivatalos helyisé­gében az új év első napjaiban. Szinte szünet nélkül csöngenek a telefonok, Szemes László fő­titkár és segítői nemi győzik ad­ni a különböző utasításokat a munkában résztvevőknek. Amint kiderült azonban, a te­lefonok nemcsak hivatalos ügyekben szólalnak meg. — Már eddig is megszámlálha­tatlan hívás érkezett — mondja a főtitkár —, amelyben az iránt ér­deklődi­ek, hogy miként lehetne jegyhez jutni, és ami a legfőbb, hogy lesz-e elegendő hely. Persze mindig igyekszünk optimista vá­laszokat adni. De, sajnos tudjuk, hogy a Játékcsarnok befogadóké­pessége nagyon is véges. Azt hi­szem nem túlzok, ha azt mon­dom, ezreket tudnánk most moz­gósítani ezekre a nagyszerű ösz­­szecsapásokra, ízelítőül a pontos program. Pénteken, Január 5-én: Magyar­­ország — Ausztria, férfi Junior, 16. Bp. Honvéd — Dukla Prága, férfi BEK-mérkőzés, 17.30. Ma­­gyarország —Ausztria, férfi fel­nőtt, 19. Vasárnap, Január, 7.: Magyar­­ország—Ausztria, férfi Junior, 9.30. Magyarország-Ausztria, férfi felnőtt, 11. 41 Asztalitenisz Még két Európa Liga-mérkőzés, aztán az EB Az év első munkanapján a válo­gatott keretek edzői tartottak megbeszélést az asztalitenisz szö­vetségben, méghozzá „arccal az Európa-bajnokság felé”, mondat jegyében. Ápril­*!­­7-e és 24-e között ke­rü­ men­t sor Lyonban az EB-re, a válogatott keret pedig az első napon nem elkezdte, hanem foly­tatta a felkészülést. A nyolc férfi és öt női versenyzőből álló ke­ret roppant fiatal. Jellemző, hogy a rangidős játékosok, — Börzsey és Rózsás — még mindig köze­lebb vannak a húszhoz, mint a harminchoz. A tervek szerint jan­uár végén az NSZK, február elején pedig a csehszlovák válogatott ellen ját­szanak Európa Liga-mérkőzést legjobbjaink, aztán pedig már valóban nem lesz fontosabb , mint a lehető legjobb felkészülés az EB-re, illetve a fiataloknak a leningrádi ifjúsági EB-re. — Jó lenne ismét úgy szerepel­ni, mint legutóbb a londoni EB-n — mondta Bihari Tibor főtitkár. Emlékeztetőül írjuk ide: akkor — két Aranyéremmel tért haza a csapat.. (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék