Népsport, 1968. február (24. évfolyam, 21-41. szám)

1968-02-01 / 21. szám

I / 2 Csütörtök, 1968. február 1. A taut JELENTI. Ismét a sp­intjob­b! 1970-ben Franciaországban lesz a következő févő kézi­labda-világbajnokság. Mivel a rendezők csak 16 csapatot tudnak fogadni, e helyekért selejtezőmérkőzéseke­t játsza­nak a VB-re benevezett csapatok. A VB-selejtezők sorsolá­sát most tartotta a nemzetközi szövetség, s ez számunkra azzal a meglepetéssel végződött, hogy mint a múlt VB előtt, ismét Spanyolországgal játszunk selejtezőt. A 16 közé, egyébként selejtező nélkül kerül a világbaj­nok Csehszlovákia, a rendező Franciaország, s ugyancsak kijelölés atlapján az amerikai kontinens legjobbja (az USA, vagy Kanada csapata), a legjobb afrikai együttes (valószí­nűen Tunézia vagy Marokkó) és Ázsia képviseletében Japán. A többi 11 helyre selejtezőt játszanak, az alábbi beosztás szerint: NSZK—Portugália, Lengyelország—Luxemburg, Jugoszlávia—Bulgária, NDK—Belgium, Magyarország—Spa­nyolország, Szovjetunió—Ausztria, Románia—Izrael, Dánia— Hollandia, Svédország—Finnország. Az oda-vissza játszás alapon történő találkozók után a győztes, míg a Norvégia— Izland—Svájc csoportból, körmérkőzés után az első két he­lyezett kerül a döntőbe. — A junior VB-n fiaink erejéből csak döntetlenre futott a spanyolok ellen — mondotta válogatottunk edzője Albrecht Miklós, a sorsolás után. — Ez, a spanyol kézilabdázás felja­vulását bizonyítja. Ennek ellenére biztosra veszem, egy jól felkészült magyar csapat továbbjutását. A selejtezőket egyébként minden valószínűség szerint 1968. december 1—1969 március 1 között kell lejátszani. Az első mérkőzésre Spanyolországban kerül sor. A magyar szakve­zető szeretné, ha decemberben ott, s januárban pedig itthon lehetne megrendezni a két találkozót. A diósgyőri sérültek. Tamás derékbántalmai miatt a kétkapus edzésen még nem vett részt, de az erőnléti edzéseken rendszere­sen dolgozik. Gál meghűléssel bajlódik, Szurgent pedig kisebb húzódást szenvedett a múlt va­sárnapi edzőmérkőzésen. Egyéb­ként a diósgyőri együttes 17 já­tékossal február 5-én indul el a jugoszláviai túrára. A rendőrség is felkészül A nyári olimpiai játé­kokra nemcsak a mexikói szervező bizottság tagjai, a szövetségek és a rende­zők készülnek, hanem­­ a bűnügyi rendőrség is! Szorgalmasan gyűjti nagy albumokba az ismertebb közép- és dél-amerikai bűnözők fényképeit és ujjlenyomatait. Számíta­nak ugyanis arra, hogy a bűnözők nem hagyják ki ezt a lehetőséget, és igye­keznek minél nagyobb számban beszivárogni az olimpia színhelyére. Ép­pen ezért alaposan felké­szült és jó arcmemóriával rendelkező rendőr-tisztvi­selők őrködnek majd min­den mexikói repülőtéren, kikötőben és határ menti vasútállomáson, hogy ide­jében lefüleljék a hívat­lan vendégeket. . „Ha valami baj van, akkor csak gyorsan üljön le és kiált­son, hogy: Jaj!” — a felhívás az IBUSZ első oktatással egybekö­tött síautóbuszának lécre éhes utasai előtt hangzott el. A mát­­raházai terepen kitűnően ha­ladtak a tanítványok, és délután már az is nekibátorkodott a déli lejtőnek, aki először csatolt lé­cet. A siker után arra lehet szá­mítani, hogy amíg hó lesz, nő az érdeklődés az oktatással egy­bekötött sí-autóbusztúra iránt. Újabb nagy feladat előtt a magyar asztalitenisz-válogatott. A szombaton kezdődő csehszlo­vák nemzetközi asztalitenisz­bajnokságra pénteken utazik el a magyar válogatott: Börzsey, Beleznai, Jónyer, illetve Kisházi és Jurikné összetételben. Az esztergomi SZIM Vasas motorkerékpáros szakosztályá­nak értesítése szerint február 18-án az Esztergomhoz közeli pályán téli edzést biztosítanak a junior és a szenior crossozók­­nak. A SZIM Vasas ezzel a lehe­tőséggel a jobb felkészülést kí­vánja elősegíteni. Az EB-re készül a jugoszláv és a bolgár labdarúgó-váloga­tott. Március 13-án Belgrádban Szófia—Belgrád néven mérkőzik egymással a két válogatott. Köd miatt félbeszakadt Hol­landiában az Ajax Amszterdam —Feyenoord bajnoki mérkőzés a 31. percben — 1:1-es állásnál. Több svéd és dán labdarúgó hagyta el az elmúlt időben ha­záját. A svédek most azzal a tervvel foglalkoznak, hogy „zár­latot” rendelnek el, azaz nem járulnak hozzá egyetlen labda­rúgó távozásához. Edzőtovábbképző tanfolyamo­kat rendez a vízilabdaedzők számára a Magyar Úszó Szövet­ség. Ezek keretében az edzett­ségi állapot ellenőrzéséről a biológiai edzésvezetésről, az olimpiai felkészülés elveiről hallhatnak a részvevők. A Magyar Kerékpáros Szövet­ség elnöksége a sportág orszá­gos értekezletét február 4-én délelőtt 10 órai kezdettel tartja meg, az OKISZ (Bp. VIII , Szent­király­ utca 26. sz.) klubhelyi­ségében. Az értekezletre 120 személyt hívtak meg. Filmfesztivál. A téli olimpia alkalmával filmfesztivált is ren­deznek Grenoble-ban, melyen a Szovjetunió például hat filmmel vesz részt, mi pedig öt, már is­mert, több nemzetközi díjjal kitüntetett sportfilmmel szere­pelünk. Kocsonyaestek A Dunaföldvári Sparta­cus társas összejöveteleket szervez, hogy további be­vételekkel gazdagíthassa a nagy tervekkel foglalkozó egyesületet. A klubeste­ken elsősorban kocsonyát és egyéb ételeket kíván­nak majd felszolgálni. . A tizennégyezer lakosú község egyetlen sportkö­rének félmillió forintot kell először is előterem­tenie pályája korszerűsí­téséhez, az úszók problé­máját is rendezni szeret­nék, mert Földvárott ugyan két éve működik a 33 1/3 méteres uszoda, de a sportolók még nem használhatják. Sokat várnak a kocsonya­estektől. Dánó Lajos, a sportkör elnökhelyettese a napokban jelentette ki: — Remélem, hogy még a télen „megeszik” Föld­várott a félmillióhoz hi­ányzó összeget. Készül a beszámoló. Az ököl­vívók­ vasárnapi országos érte­kezletének beszámolóját Kincses Ferenc, a szövetség főtitkára tartja. A beszámoló részletes tájékoztatást és értékelést ad majd a szövetség múlt évi mun­kájáról, a magyar ökölvívás helyzetéről. Újra edzésben. Duday Melin­da, a Bp. Honvéd legjobbja a női teniszválogatott egyik de­cemberi edzésén kosárlabdázás közben ínszakadást szenvedett. Már felépült sérüléséből, s újra elkezdte az edzéseket. Edzőváltozások a BEAC-ban. Az E-betűsök atlétikai szakosz­tályában Rajnai Mihály vette át a közép- és hosszútávfutók irá­nyítását, a szakosztály női ed­zője pedig Józsa Ilona lett. Két mérkőzést játszik a szov­jet férfi kézilabda-válogatott az NSZK-ban. Február 11-én Dort­­mundban, 14-én pedig Saar­­brückenben találkozik a nyugat­német válogatottak Az ausztrálok egyik legna­gyobb atlétarem­énysége, Judy Pollock asszony nem vesz részt az olimpián. A 440 yardos és 800 m-es síkfutás világrekordere be­jelentette, hogy gyereket vár. Japán olimpiai bajnok női röplabdacsapata pénteken Pots­­damban az NDK-val mérkőzik. Vasárnap a japánok az új lip­csei sportcsarnokban a városi válogatottal találkoznak. Hamarosan felmérik az Elekt­romos-uszoda kedvezőbb kihasz­nálásának, esetleges befedésének lehetőségét. — Mi van Kozmával? Több szurkoló is ezt kérdezte szerda délután a Szeged edzőmérkőzé­­sén. Kozmának már korábban kiújult a régi bokasérülése, s előreláthatólag még két hétig nem vehet részt a fiatal labda­rúgó az edzéseken. Időjárás. A Meteorológiai Inté­zet jelenti szerda este: Enyhe idő. Várható időjárás csütörtök estig: felhőátvonulások, szórvá­nyosan előforduló eső, mérsé­kelt, időnként kissé megélénkülő nyugati szél, reggel többfelé párásság, köd, enyhe idő. Vár­ható legmagasabb nappali hő­mérséklet csütörtökön plusz 3, plusz 8 fok között. (MTI) FÖNN A HEGYEN... A ITT. tér úttörő-olmpia „ha­vas” számainak döntőit — ezút­tal már harmadízben — Sátor­aljaújhelyen rendezték meg. Ideális körülmények között. Egyetlen résztvevő sem panasz­kodhatott az elhelyezésre, vagy az étkezésre, a rendezők a leg­messzebbmenőkig gondoskodtak mindenről. Ahogy azonban az lenni szokott, mégsem ment minden zökkenők nélkül. Igaz ugyan, hogy ennek a félreérthető közel kétszáz résztvevője volt az olimpia havas döntőinek. A szám nem túlságosan magas, és mi még csak azt sem állítjuk, hogy ebből a kétszáz gyerekből kerülnek majd ki a jövő nagy síversenyzői. Mindenki előtt ismert, hazánk­ban sok objektív akadály gátol­ja versenyzőinket abban, hogy elérjék a világszínvonalat. Való­kiírás volt az oka, ugyanis ver­seny közben közölték, az óriás­műlesiklás résztvevőivel, hogy csak bukósisakban indulhatnak. Emiatt elhúzódott az utolsó ver­senyszám, a sí váltófutás és emiatt maradt el a nagyon nagy érdeklődéssel várt — már nem hivatalos versenyszám — a ver­senybírók lapátcsúszása is. Szegényebbek lettünk egy ka­cagással — de ennyit okvetlenül megért a gyerekek egészséges színűnek tűnik, hogy ezek az úttörők sem lépnek majd Killy vagy Gottschel örökébe ... De, hogy hazai viszonylatban nagyon is hamar az élen lesz­nek, az biztos. Bizonyság rá, hogy a komoly lejtésű pályán, ami még a felnőttek számára sem jelentett kis akadályt, ezek a pöttöm úttörők nagy bizton­sággal „jöttek le”, cikáztak a kapuk között és — ezt külön is mérték — volt szakasz, ahol se­bességük megközelítette, vagy éppen túl is haladta a hatvan kilométert. A sífutás eredményei is alá­támasztják elképzeléseinket. Az időeredmények megmutatták, hogy sok tehetséges fiatalt le­het felfedezni a résztvevők kö­zött, és hogy azok az úttörők is, akik versenyszerűen nem spor­tolnak valamely fővárosi, vagy vidéki síszakosztályban ugrás­szerűen javulhatnának, ha meg­felelően foglalkoznának velük. Akár az Alföldről, akár hegyes vidékről jöttek is ... SZÁNKÓ Sok vita és huzavona után ke­rült a szánkó az úttörő­ olimpia műsorára. Az ellenzőknek azt javasoljuk, ha eddig még nem tették meg, jövőre, a Heves me­gyei versenyen okvetlenül néz­zék meg ezt a versenyszámot. A FELKÉSZÜLÉS BIZONYÍTJA „Váltallak a fel&Messéffel!” A Magyar Torna Szövetség elnöksége ülést tartott. Ezen megvitatták és módosításokkal elfogadták a válogatott keretek idei felkészülési tervét. Szó ke­rült szabálymódosításokra is. Erre azért volt szükség, mert a hazai szabálykönyv nem követte mindenben a nemzetközi szabá­lyok változását és néhány pontja vitára adott okot (így pl. a szek­rényugrás értékelése). Az elnök­ség ezenkívül foglalkozott a minősítések kérdésével is. Az MTI illetékes osztályával közö­sen segítséget adtak a minősí­tési szabályzat tornára vonat­kozó részének helyes értelmezé­séhez. Az ülésen megválasztották a szövetség bizottságainak veze­tőit. Ezek a következők: Edző — Kabos Gábor, fegyel­mi — dr. Szalai József, gazda­sági — dr. Szekeres László, ifjú­sági — Ujvári Sándor, minősí­tési és nyilvántartó — Sebeők L. Béláné, propaganda — dr. Gyulai Tibor, szervezési és ver­senyrendezési — Erdős István, versenybíró — Dobai József, ak­robatikus torna — Kuti Lajos. Szuh Csaba, a szövetség főtit­kára így nyilatkozott az ülésről — Az MTI kongresszusának szerepében kívánunk dolgozni. Mint ismeretes, nagyobb felelősség hárul a jövőben a szövetségekre — és ezt a felelősséget mi vállal­juk is. Ez azonban azt is jelenti, hogy még fokozottabb munkát kí­vánunk meg a szövetség bizottsá­gaitól, hiszen az elnökség a leg­főbb segítséget éppen tőlük vár­hatja. tt a „FÉG 68" Újabb fegyvertípussal rukkolt ki a Fegyver és Gázkészülék Gyár. Elkészült a „FÉG 68” tí­pusjelű standard sportpuska mintapéldánya, melyet a gyár szakértő kollektívája mutatott be a lövészsport meghívott ve­zetőinek. Mint ismeretes, a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (UTI) múlt évi bolognai ülésén határozatot hozott, hogy 1973. január 1-től a hivatalos nem­zetközi versenyekről törli a kis­öbű sportpuskákat és helyüket az új standard sportpuskák fog­lalják el. Ez a fegyvertípus egyébként nem ismeretlen és tavaly Wies­­badenben már világbajnoki számként szerepelt. A most el­készült mintapéldány bemutatá­sakor több nyilatkozatot örökí­tettünk meg. SZILÁNK ANDRÁS igazgató: Ez az új fegyver is jó példa arra, hogy vállalatunk igyekszik a sportérdekeket is szem előtt tartani fejlesztési programjában. Alkalom adódik tehát arra, hogy konstruktőreink szellemi termé­kei a lövészversenyzők igényei­nek figyelembevételével lássa­nak napvilágot. Az eredmény már lemérhető volt tavaly a standard hadipuska-számokban, amikor az általunk gyártott új típusú fegyverekkel az ETI-le- , az új stadanípflska vészek igen jó eredményeket értek el. KOCZIÁN BÉLA főkonstruk­tőr: Az új fegyver tervezésénél a mércét a világszínvonalat je­lentő Anschütz és Walther stan­dardpuskák jelentették. Főbb jellemzőiben az általunk gyár­tott új fegyver túlszárnyalja a külföldi típusokat. Néhány mű­szaki adat ismertetőként: a szó­rástakaró átmérője 50 méterre, kiválasztott lőszerrel 12 mm, el­sütési idő 1­­700 mp. Zárdu­gattyúja négy zárszemes, diop­­tere orsómenetes és fej holtjáték­kiküszöbölővel ellátott. Külső geometriai felépítése és súly­elosztása a magyar sportlövő­iskola irányelveinek figyelembe­vételével készült. HAVAS SÁNDOR, a Magyar Lövész Szövetség főtitkára: Csak elismeréssel nyilatkozhatok a Fegyver és Gázkészülék Gyár legújabb gyártmányáról. Ebben az évben két élvonalbeli ver­senyzőt akarunk az új „FÉG 68” standardpuskával versenyeztet­ni. Az új standardpuska elterje­dése a nemzetközi előírások értelmében meghatározott ütemű lesz és az ilyen minőségi fegy­verek szélesebb körű elterjedé­sétől a sportlövészet színvonalá­nak további emelkedését vár­hatjuk. ­ Rendkívül nehéz pályán Az alpesi versenyek kezdetére megérkezett Galyatetőre a bol­gár válogatott öt versenyzője, így ezek a magyar bajnoki szá­mok is, egyben nemzetközi ver­senyként zajlottak le. Kedden ke­rült sor a férfi műlesikló-baj­­nokságra, és a verseny szerdán a férfi és női óriás-műlesiklás­sal folytatódott. Az idő felmele­gedett, s emiatt a hóviszonyok rohamosan romlottak. Igen ne­héz feladatot jelentett a pályák kitűzése. A műlesiklópálya 900 méter hosszú volt, 170 méter szintkülönbséggel, 44 kapuval. Az óriás-műlesiklás pályája 900 méter, 220 méter szintkülönb­séggel és 36 kapuval. A műlesiklószámban 57 ver­senyző indult el. Közülük 11-en feladták a versenyt, négyet pe­dig a versenybíróság zárt ki kapukihagyás miatt. Az igen technikás pálya tehát a szokott­nál kissé több „áldozatot” sze­dett. Ettől függetlenül, mind a két napon szép verseny folyt. A nemzetközi verseny győzte­se és műlesiklásban magyar baj­nok: Dörflinger József (Újpesti Dózsa, edzője: Novák Ferenc) 78.91, 2. Morecz (Bp Előre) 79.11, 3. Bartus (Bp. Honvéd) 80.09, 4. Fotev (bolgár) 85.24, 5. Detre (MAFC) 85.31, 6. Németh Géza (Újpesti Dózsa) 85.81, 7. (a magyar bajnokságban 6.) Németh Gábor (Újpesti Dózsa) 85.96. Csa­patbajnok: Újpesti Dózsa (Dörf­linger, Németh Géza, Németh Gábor, Szilvay, edző: Novák Fe­renc) 5:47.70, 2. Bp. Honvéd 5:52.30, 3. MAFC 5:54.11. Óriás-műlesiklás. Férfiak. A nemzetközi verseny győztese Turtarov (bolgár) 48.56. 2. és magyar bajnok: Vigh József (MAFC, edzője: Szalay László) 48.82, 3. Gazdag (Újpesti Dózsa) 49.16, 4. Morócz (Bp. Előre) 49.63, 5. Havas (Bp. Honvéd) 49.81, 6. Bartus (Bp Honvéd) 50.52, 7. Petrov (bolgár) 50.92, 8. Dörflin­ger (Újpesti Dózsa) 50.92. Csa­patbajnok: Bp. Honvéd A. (Ha­vas, Bartus, Kovács, Gubacsi, edző: Máthé János) 3:24.31, 2. Újpesti Dózsa 3:26.79, 3. MAFC 3:31.96. Óriás-műlesiklás. Nők. Baj­nok: Kővári Károlyné (Bp Elő­re, edzője: Kővári Károly) 55.84, 2. Fekete (DVTK) 57 67, 3. Mo­rócz (Bp. Előre) 57 75, 4. Orbán­ná (Bp. Előre) 59.31, 5. Grae( MAFC) 59 40, 6. Mikoláné (MAFC) I 62 83 Csapatbajnok: Bp. Előre I A. 2:32 90, 2. MAFC 3:06.15, 3.­­ Bp. Előre B. 3:20.03. Az úttörő­ olimpia „havas" számairól Pusztán a versenyzők 8 . szám érdekessége fényesebben beszél minden érvnél. Arról pe­dig akkor még nem is beszél­tünk, hogy ez az a szám, ahol minden résztvevő közel egyfor­ma eséllyel indul. Egyesületi szakosztályokban ugyanis a szánkózást nem tanítják. És bármilyen furcsán is hang­zik , ebben a versenyszámban indultak a legnagyobb tömegek. És indulhatnak a jövőben is. Mert az úttörő­ olimpia elsődle­ges célja, hogy ha lehet, minden úttörő vegyen részt a versengés­ben. Rendezzék meg a küzdel­meket az egyes őrsökön, rajo­kon, csapatokon belül is, s így kerüljenek a legügyesebbek a megyei, területi és országos dön­tőkbe ... Szánkózás esetén pedig ennek sehol sincs akadálya. Ha csak a hó nem hiányzik. De tartósan erre még alig volt példa... (naményi) Új és régi arcok a mi evezősválogatottak Bélésén Hónapok óta a gyors?„. A Duna hátáról az aprócska ha­jók. Gazdáik, az evezősök azon­ban nem pihennek. Alig né­­hány napos pihenés után ismét munkához láttak­­, készülnek a következő versenyidényre. Egyik edzésükre ellátogat­tunk. Nem panaszkodhatnak a körülményekre. A terem hatal­mas, világos , mégis kicsiny­nek hat. A kép szokatlan, ívekben voltak ennyien. Kerestük a ré­gi arcokat, de kevéssel talál­koztunk. Most, a fiatalok vannak több­ségben. A zöm meg annyira friss haj­tás, hogy alig-alig láttunk közü­lük az elmúlt év regattáin győz­tes hajóban evezni. Ennek elle­nére válogatottak. Egyelőre leg­alábbis — kerettagok. „Soha nem lehet tudni, ki­ből lesz a cserebogár” — mond­hatták az evezősvezetők, amikor a keretbővítésre vonatkozó dön­tésüket meghozták. Ha egyszer erre lehetőségük van... — le­het, hogy nekik lesz igazuk. Az edzést új ember­­nyitotta J — régi név­vel. A női evezősöknél dr. Ivá­­nyossy Gézánénak, Kati néninek patinás neve van. Hosszú évek együttes munkája következtében szövődött a barátság verseny­zők, s a kitűnő testnevelő kö­zött. Ezért is érthető, hogy lá­nyát , Irányossy Katalint ha­sonló szeretettel fogadták. A kis Kati persze, rá is szol­gál a bizalomra. Kedves, szigo­rú, nála is magasak a követel­mények, nincs megállás az ed­zésen. Még pisszenés sem. Pe­dig, ha jól számoljuk, szinte egykorú a válogatottakkal az ifjú testnevelő. Elképzelhető, hogy édesapja jelenléte is segíti a fegyelme­zett munkát. A válogatott és a Vasas négypárevezős edzőjét kértük meg, hogy mutassa be az új lányokat. — Őszintén szólva nem vállal­koznék arra, hogy ez­t maradék­talanul teljesítsem ... Bár mindegyikeit láttam már a Du­nán. Olyan furcsák, szmnmire is­meretlenek így hajók nélkül... Az idősebbeket jobban megszok­ta már a szemem ... — Igen, igen. A régiek, hogy vannak?... — A négypárból *****— nagyobb örömömre, Fekete Mari is teljes munkabírással, hogy el ne kiabáljam: egészséges derék­kal ... Dávid, Szappanos és Sa­lamon is szorgalmasak, az utób­bi most kezd igazán bejelencül­­ni a munkába. Megfázással baj­lódott, s fogyott is néhány ki­lót... Sz. Domonkos egyetemi elfo­glal­tsága miatt nem vesz részt a mostani közös edzés­e­ken, Kallós, Kovács, Szmrecsá­­nyi edzésmunkája ellen sem le­het panaszunk... A tavalyi vál­tottevezős válogatottak kö­zül azonban, valóban csak ke­vesen vannak. Ezen a vonalon történt a legnagyobb mértékű frissítés. Az ifjú párevezősök közül nekem különösem Balastomb Zsuzsa munkája tetszik. Kíván­csian várom, a jól megtermett Szentkirályi Anikó mit ér el a versenyeken... Kétségtelen, hogy mos­t, télen, még alig lehet jósolni. Persze, a szorgalmasabbak kétségtelenül több sikerre számíthatnak.­­ A válogatottak közösedzé­­­­ein, egy­egy kivételtől eltekintve nem lehet ok a panaszra. Jól dolgo­zik mindenki. Sok múlik azon, hogy az egyesületi edzéseken is szorgalmasak legyenek a lá­nyok — folytatja Irányossy dr. •— A fiatalabb évjáratúak ugyanis inkább előlegezett biza­lomként vannak a keretben, s már csak ezért is, szeretnénk, ha nyáron a versenyeiken be­bizonyítanák majd, hogy jogos volt a bizalmunk ... Amíg beszélgettünk, el is fu­tott a másfél óra, amit az álta­lános hatású, ügyesítő és erősítő jellegű gimnasztikára szánntak. A lányokon, jócskán gyűltek az izzadtsá­gcseppek, de ez a verej­ték a versenyidényben meghoz­hatja gyümölcseit. (sz­ gy.) ­ ÚSZÓRANGLISTÁK 100 m férfi mellúszás Világcsúcs: 1:06.7 Kosinszky (SZU), Leningrád, 1967. Európa-csúcs: 1:06.7 Kosinszky (SZU), Leningrád, 1967. Orsz. csúcs: 1:10.7 Lenkei Ferenc (BVSC), Budapest, 1966. Ifj. csúcs: 1:11.0 Szentirmay István (BVSC), Leningrád, 1967. 200 m férfi mellúszás Öcs: 2:27.8 Jan O’Brien (Ausztrália), Tokió, 1964. Ecs: 2:28.2 Georgij Prokopenko (SZU), Tokió, 1964. Öcs: 2:34.3 Lenkei Ferenc (BVSC), Utrecht, 1966. lcs: 2:38.2 Szentirmay István (BVSC), Sibenik, 1967. IV. A világranglisták mellúszó­számainak érdekessége, hogy új név került felszínre, a brazil A listát tavaly is Lenkei ve­zette, s az idők, átlagok tekin­tetében — eltekintve attól, hogy néhány újabb név szerepel a A legszembetűnőbb, hogy Len­kei mennyire visszaesett ezen a távon, holott 1966-ban az ut­­rechti EB-n remek országos csúccsal az ötödik helyen vég­zett. Ebben az úszásnemben sem jutottunk előbbre egy ta­podtat sem, pedig a vegyes­váltó szempontjából okvetlenül szükséges lenne egy 100 méteren Fioloé, aki főként a rövidebb távon keltett meglepetést i­l:07.5-tel áll a vezető szovjet Kosinszky mögött, legjobb tíz között­­ nincsen változás, a fejlődés jelentékte­len. A huszadik ideje 1:17.8, az ötvenediké 1:21.6. (Egy évvel ezelőtt 1:17.6, illetve 1:22.0.) 1:10 mp-en belüli időre képes úszóra. A világranglistán nyo­masztó a szovjet fölény. Az első tíz között négy szovjet verseny­ző, méghozzá az — első négy helyen, s a további tíz helyen — újabb hét szovjet mellúszó található. (Következik a férfi vegyes­úszás.) Hazai: Világ: 1:10.8 Lenkei Ferenc (BVSC) 1:06.7 V. Kosinszky (SZU) 1:11.0 Szentirmay I. (BVSC) 1:07.5 J. S. Fiola (Brazília) 1:11.5 Somlai G. (Újp. Dózsa) 1:07.9 G. Prokopenko (SZU) 1:12.0 Ali Cs. (Egri D.) 1:08.1 K. Mérton (Egy. AU.) 1:12.5 Csinger M. (BVSC) 1:08.4 J. O’Brien (Ausztrália) 1:12.7 Balássy P. (BVSC) 1:08.6 N. Pankin (SZU) 1:13.9 Szabó L. (Bp. Spart.) 1:08 7 K. Isikawa (Japán) 1:14.1 Dávid Gy. (FTC) 1:08.0 E. Mihajlov (SZU) 1:14.9 Szabó T. (Egri D.) 1:08.9 L. Marcsukov (SZU) 1:15.1 Szendrő M. (FTC) 1:09.1 R. Webb (Egy. All.) Hazai: 2:38.2 Szentirmay István (BVSC) 2:38.6 Somlai G. (Újp. Dózsa) 2:38.6 Ali Cs. (Egri D.) 2:39.2 Lenkei F. (BVSC) 2:40.1 Csinger M (BVSC) 2:40.6 Szabó T. (Egri D.) 2:41.2 Balássy P. (BVSC) 2:41.8 Kiricsi J. (Bp Honvéd) 2:42.0 Szendrő M (FTC) 2:42.5 Szabó L. (Bp. Sport.) Világ: 2:29.2 I. Marcsukov (SZU) 2:29.4 G. Prokopenko (SZU) 2:29.7 V. Kosinszky (SZU) 2:29.8 E. Mihajlov (SZU) 2:30.5 J . Fiola (Brazília) 2:30.8 K. Mérton (Egy. All.) 2:31.0 R. Momsen (Egy. All.) 2:31.0 K. Barth (NSZK) 2:31.5 O. Csurumine (Japán) 2:31.6 E. Henninger (NDK)

Next