Népsport, 1968. július (24. évfolyam, 128-149. szám)

1968-07-01 / 128. szám

Tégla diszkoszvetése emelkedett ki az utánpótlás-bajnokságon Az atlétikai utánpótlás bajnok­ságnak második­­napján az első számban, a diszkosz­vetésben született a legjobb eredmény. Bár az időnként igen erős ellen­­­szetet Tégla sem tudta eléggé kihasználni, első dobásával is­mét 58 m fölé került. A szélben jó idővel nyerte Ku­tasévi második gátbajnokságát, a 300-asok közül azonban csak a nok próbálkoztak Budavári vezetésével erősebb első körrel, szélcsendben Kovács és Kul­csár is lényegesen jobb időt fut­hatott volna. Közepes volt az iram 3000 m-en is, Rózsa csak az utolsó két körben húzott el a többiektől. Lugosi biztosan győzött hármasban, s valós kö­rülmények között ugrott 15 m-en felül, a női gerelyhajításban pe­dig az ifjúsági Lugos eddigi leg­jobbjával messze kiemelkedett a mezőnyből. A sok biztos győzelem között akadt néhány szoros párharc is. A gyaloglásrés­i Tábori 6 km­-től kezdve vette át a vezetést Hor­­váthtól. Női távolban Gulyás és TVo­.h felváltva ugrotta túl egy­mást, a TF-versenyző utolsó ug­rásával nyert, a hátszél segített. Magasban Kelement váratlanul küzdelemre szórhatta a miskolci Farkas. A bajnokság végére, a 200 m-es döntőkre már elcsen­desedett a szél. Mindkét számban jó küzdelmet láthattunk, Bátor­, majd Popor­é az utolsó 30 m-en vívta ki a győzelmet. Egy szám viszont bajnok nélkül maradt, ez először kiírt női 100 m-es gátfutásban nem volt induló... Férfiak :1 m. Bajnok: Bátori István (Csepel, edzője: Zsiggmond Má­tyás­. 21.6, 2. Farkas (Bp. Hon­véd) 21.7, 3. Szakál­­ (ZTE) 21.3, 4. Papp (NYVSC) 32. 5. Madarász (MMVSC). (Szélcsend). 800 m. Baj­nok: Kovács Géza (Kaposvári Dózsa, edzője: Fertői Pál) 1:54, 2. Pokorniv (Bp. Honvéd) 1:55.1, 3. Csóczi (SC,MSE) 1:55.6, 4. Nagy V. (U. Dózsa­ és Katona (Vasas) 1:55.9. 3000 m. Bajnok: Rúzsa István (Vasas, edzője: Szabó Mik­lós dr.). 8:28.2, 2. Mézes (Tata­bánya­ Bányász) 8:34.3, 3. Széke­­­­res (Csepel) 8:35.2, 4. Játékos (Bp. Honvéd) 8:36.4. (Részidők: 2:52.9. 5:28.2). 10 km gyaloglás. Bajnok: Tá­bori János (Bp. Honvéd, edzője: Rózsavölgyi István). 49:36.2. 2. Horváth T. (­Nagykanizsai, ( Bá­­nyész) 49:57.2, 3. Aranyi (SZVSE) 51:27.4, 4. Lányi (Előre) 51:36.2, 5. Sztar­kovics (Előre) 53:18.8, 6. Dalic­s (II. Dózsa) 53:31.8. Csapat­­bajnok: Előre (Lányi, Sztanko­­vics, Kótai) 2:39:26.8. 2. U. Dó­zsa 2:43:59.4, 3. FTC 2:47:54.6. 400 m gát. Bajnok: Milassin Lo­­ránd (Bp. Honvéd, edzője: Ke­resztúri Gére), 54.3. 2- Árva (U. Dózsa) 58.7. 3. Pfundt (Bp. Hon­­­­véd) 57. 4. Czierr­yik (Bős, Dó­zsa) 57.7. Magas. Bajnok: Kelemen Endre (TFISE, edzője: Karándi László) 197, 2. Farkas (MVSC) 197, 3. Pataki P. (UI. Dózsa) 194, 4. Z­­a­­dony (Bp. Honvéd) 185. Hármas. Bajnok: Lugovsl Károly (MAFC, edzője: Kismartoni Károly dr.). 15.08. 2. Steigerwald (Bee. Dó­zsa) 14.68, 3. Blazsek (BEAC) 14 47, 4. Kovács J. (U. Dózsás 14.08, 5. Kész (Kaposi-­ Dózsa) 14.03. Diszkosz. Bajnok: Tégla Fe­renc (SZV áll, edzője: Szécsényi József) 58.03, 2 Szegletes (Va­­­­sas) 52.50, 3. Vareczkei (GEAC)­­ 46.48, 4. Kósa (NYVSC) 41.90. 2 Kalapács. Bajnok: Tubakos Ádám­­­ (TFSE, edzője: Harmati Sándor) 52.06, 2. Mandel (PEAC) 51.76, 3. Gromsperger (TFSE) 51.­.14, 4. Regős (Vasas) 49.80, 5. Kiss M. (Újp. Dózsa) 49 62. NŐK 200 m. Bajnok: Papp Attiláné (Vasas, edzője: Damjanovich Fe­renc) 25.1, 2. Havas (BEAC) 25.2, 3. SVoth (TFSE) 25.4, 4. Pusztai É. (Vasas) 25.9, 5. Balogh (ZTE) 26.2. (0.8 m-es ellenszél.) 800 m. Bajnok: Kulcsár Magdolna (Bp. Építők, edzője: Szabó Miklós dr.) 2:08.8. 2. Budavári (Bp. Honvéd) 2:11.3, 3. Csipán (KÉT) 2:12.9. 4. Pusztai J. (MAFC) 2:18.4, 5. Bö­­rüczki (Győri Dózsa) 2:18.8. Távol. Bajnok: Woth Klára (TFSE, edzője: Molnár Ferenc) 593, 2. Gulyás (REAC) 588, 3. Tóth V. (MTK) 563, 4. Schleer (Bp. Honvéd) 561, 5. Papp (Cse­pel) 555, 6. Maros (TFSE) 548. Súly. Bajnok: Skultéti Mária (DASE, edzője: Kecskeméti Já­nosné) 13.70, 2. Bresik (Csepel) 13.26, 3. Nyitrai (DVTK) 13.08, 4. Veress (Debrecen) 12.85, 3. Ba­racskai (Ganz-MÁVAG) 12.32, 6. Bánfi (Gy­. MEDOSZ) 12.17. Ge­rely. Bajnok: Lúgos Ágota (Bp. Honvéd, edzője: Söjtör József) 47.93, 3. Bundik (Gy. MEDOSZ) 41.56, 3. Jakab (Mátraaljai Bá­nyász) 41.34, 4. Kovács M. (M. Bányász) 40.14, 5. Fritsch (Cse­pel) 40.0. Jó lesz vigyázni! Az EB után­i VB-selejtez­­ők kerülnek lassan a lab­­darúgóvilág érdek­lődésének középpontjába. A magyar válogatok, mi­rt ismeretes a csehszlovák, a dán és a­­zr csapattal került egy selejte­ző csoportba. .A brazilokat kisvállra fektető csehszlo­vák válogatott már a rr­ a- Cl­ar közönség számára is be­­iratkozott. Kát várat­lan értékes győzelemmel a dollek is jelentkeztel.­­ A dánokkal az EB során is egy selejtezőben voltunk­­,s a budapesti 8:0 után, Kop­­penh­igában csak kis arányú tízepyor győzelmet hozott az újabb találkozó. A dá­nok eső­pala azóta csaknem kicserélődött. A válogatók­ban is szereplő legjobbak helyét fiam lók foglalták el, akik előbb lle­.ri­ kiben a finnekét verték átl-rá, m­­esti vasárnap a horvát­ csapat ellen diadalmaskod­tak l­: i - re. Az öt gólon két fiatal csatár, Troelsav ás Film­ier-J.nrsen, osztozott. A külföldi jelentései­ szerint a fiatalokb­ól álló, harcos szellemű dán válogatott nat .szerti benyomást kel­tett. Ő is arra int­­egyek­ le.­ ellenfelet sem szabad lebecsülni... . Ifi** d) . A MAG­YAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA HÉTFŐ, 1968. SDUUS J. ★ JfL* 1.20 JEliUs XXIV. ÉVFOLYAM, 128. SZÁM Mai labdarúgó oldalunkban a Bp. Honvéd és a Kecskeméti Dózsa teljesítménye KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI MOSZKVÁBÓL: Balczó és a magyar válogatott vezet a vívás „első félidejében” (Moszkva, júrnius 30.) Vasár­nap délelőtt a technikai bizott­ság ülésével kezdődött a nemzet­közi öttusaverseny második napi küzdelme. A sok induló miatt három perc helyett két percben szabták meg a vívóidőt. Csapa­tunk — Balczó, Bakó, Kelemen — az NDK válogatottja ellen vívott először, és 6:3 arányban győzött. A következő ellenfél az egyéni versenyzőkből álló ve­­■gyescsapat volt, őket is fölényes biztonsággal 8:1 arányban győz­tük le. A svédek második csapa­ta következett, és ez már har­madik győzelmünket jelentette. Balczó Itt vesztette el veretlen­ségét. A szovjet Junior-váloga­tott ellen 9:0, az OSZSZSZK juni­or-válogatottja ellen 5:3 arány­ban győzött csapatunk. Négy nagyarányú, fölényes győzelem következett, egy egyéni váloga­tott, az Észt Lett SZSZK, valamint a svédek első csapata, ellen. Katóval vívás után ezzel érkezett félidőhöz a mezőny. A magyarok közül Balczó vélt elemében rendre felismerte cser­­éiben az egyetlen alkalmas pil­lanatot a találatra. Nagy bizton­sággal indított, 29 találkozójából 36 győzelmet szerzett. Kelemen eddig jól, olykor különleges megold­ásokat felvillantva vívott, mindössze hat vereséget szer­ve­dett. Bakó is iól küzdött. Hor­váth és Szanitzló számára hát­rányt jelentett, hogy magukra hagyatva versenyeztel­:. Mindket­tőjük 16 győzelemmel állt a .,fél­időben". A vetélytársak közül­­a legmeggyőzőbben a verseny el­ső részében Lednyev és Jszapar­­nisz vivőit, 23—23 győzelmet szereztek. A szünet után Moszkva Juunior­­válogatottja volt csapatunk el­lenfele. Együttesünkön a fáradt­ság jelei mutatkoztak. Balczó két váratlan vereséget szenve­dett, és így csak 5:4 arányban győztünk. Dávid Sándor A verseny lapunk zártakor tart. Nemzetközi labdarúgó-mérkőzés Zalaegerszegi TE— Murszka Szo­­bota 4:0 (1:0). 1506 néző V: Gás­pár G: Madár, Kocsis, Bita, Ko­vács. Ifjúsági röplabázóink visszavágtak a bolgároknak Vasárnap délután a Sportcsar­nokban rendezték meg a két ország ifjúsági férfi röplabda-válogatott­jának visszavágó mérkőzését. Magyarország—Bulgária 3:3 (14, 11, —8, —3, 11). V: Ormai (magyar),­­Constantinov (bolgár). Magyaror­szág: nvorák. Forgó: Petrestanits, Kisselly, Bogár, Vocskó. Csere: ■ Somogyi, Szekeres, Farkas. Gás-­­­per. Edző: d­r. Abád József. Bulgá­ria: Kanov, Prendoszkov, Zvedkov,­­ Zanov, Verbanov, Jeresev. Csere: Pntkov, Stefanov, Uladekov, Dl­­i­mitrov, i­.d­iu: Milko Kovaivanov.­­ A­ két ország ifjúsági együttesé- ] nek második találkozó­ja változa­­­­tos, jó iramú, izgalmakban bővel- j­end­ő küzdelmet hozott. Helyenként­­ a felnőtteknek is dicséretére váló akciók, Ütéskombinációk, hosszú labdam­enetek, remek sáncok és por­túrós ütések­­.állották egymást.. A mieinknél.­ a teremben lényege­sen jobban ment !. Játék, és sz. 3. játszmában nyújtott jobb teljesít-­­ ményükkel megérdemelten nyer-­­ ték a több mint másfél órás ta­lálkozót és vágtak vissza a szom-­­ bati vereségért. Az első két játszmában végig vezetve,, szoros eredménnyel nyerh­t­tünk, majd a bolgárok jöttek fel és kiegyenlítettek. Az 5. játszma hozta meg a döntést, amelyben fő­leg feljavult sáncunknak köszön­hető az értékes győzelem. Jó: Kiszetly (a mezőny legjobb­ja), Petrekanits, Szekeres, Ul. Za­­nov, Verbanov. Tettenért nyaralók­­oktalis összeállítás Jelentős események a héten labdarúgásban ® 3 munkához­tát az olimpiai keret © Indulnak a megyei torna kü­zdelmei © Elkészült a budapesti XB I-es csapatok augusztus—szeptemberi beljnoki programja Az NB I-ben augusztus 3-án kezdődik az őszi­ idény, s az olimpia miatt szeptember végétől egy hónap szünet következik. A hét fővárosi NB I-es csapat egyeztette harmadik negyedévi programját. Ezek szerint a kö­vetkező mérkőzésekre kerül sor Budapesten. FERENCVÁROS: az Újpesti Dó­zsával augusztus 17-én (vagy 19- én) a Népstadionban, augusztus 20-án, szerdán a Tatabányával a Hungária körúton (71, szeptember 15-én a Bp. Honvéddal a Népsta­dionban márkijaik. ÚJ­PESTI DÓZSA: augusztus 10-én, szombaton az Egyetértéssel, szeptember 14-én, szombaton es­te az MTK-val mérkőzik a Megye­ri úton. VASAS: Augusztus 3-án, szom­baton a Győrrel (tv közvetíti), augusztus 17-én, szombaton a Bp. Honvéddel, augusztus 28-án, szer­dán a Szombathely ellen, szep­tember 21-én, szombaton az Egyetértéssel mérkőzve a Fáy utcában. BP. HONVÉD: augusztus 4-én az Egyetértéssel, augusztus 11-én a Videoton ellen (tv közvetíti), augusztus 25-én a DVTK-val, szeptember 1-én a Győrrel, szep­tember 22.-én az újpesti Dózsá­val (tv közvetíti) mérkőzik és valamennyi mérkőzését Kispesten és mindig vasárnap délután ren­dezi. CSEPEL: az újpesti Dózsával augusztus 4-én, vasárnap, a DVTK ellen augusztus 10-én, szomba­ton, a Győrrel augusztus 24-én, szombaton, szeptember 1-én, va­sárnap délelőtt az Egyetértés el­len, szeptember 21-én, 62zombaton pedig a Tatabányával mérkőzik. MTK: augusztus 4-én, vasárnap a Ferencvárossal, augusztus 10- én, szombaton a Vasassal, au­gusztus 24-én, szombaton a Du­naújváros ellen, szeptember 1-én, vasárnap a Szegeddel, szeptem­ber 21-én, szombaton a­­Salgótar­jánnal mérkőzik. EGYETÉRTÉS: augusztus 17-én, vagy 19-én a Salgótarjánnal, au­gusztus 28-án, szerdán a Pécs el­len, szeptember 15-én, vasárnap a Videotonnal mérkőzik. Egy alkalommal lesz tehát hétközi forduló, mégpedig au­gusztus 23-án, szerdán. Mint is­meretes, a munkaszüneti napot augusztus 18-ról, vasárnapról, augusztus 19-re, hétfőre teszik át az augusztus 20-i ünnep­e m­i­­att. Az MNK döntőjét augusztus 20-án vívják a Népstadionban, ezért­­az érdekelt csapatok au­gusztus 17-én, szombaton játsszák a mérkőzéseiket. Ezért szerepel , néhány helyen vagylagosan 17-e, vagy 19-e a bajnoki mérkőzés időpontjaként. Az olimpiai szünetig az MTK, a­­ Csepel és a Bp. Honvéd 5—5 al­kalommal játszik otthon. A Va­­­­sas négyszer, az Egyetértés és a­­ Ferencváros pedig 3—3, az új­­­­pesti Dózsa pedig két alkalom-­l mai lesz pályaválasztó. Pálfai János szakfelügyelő és Kovács Imre, a Pécs edzője, jú­lius elején Jugoszláviában,­majd Romániában edzőképző tanfolya­mon tart előadást. Július 5-én kezdődik az olimpiai csapat felkészülése Maxidéira. A játékosok július 24-i­g maradnak együtt. A keret: Mer­­ez­el, Padlás (Vasas), Dunai II, Noskó, Div­ai ■ III, Fazekas, Nagy L. (Újpesti Dó­zsa), Bicskei, Kelemen, Kocsis (Bp. Honvéd), Páncsics, Szűcs, Varga, Branikovits (Ferencváros). Futár, Hunyadi (Csepel). Dunai L. (MTK). Szalai, Básti (Salgótarján). Szarka (Szombathely). Keglovich (Győr). Szucsányi (Diósgyőr). Kozma és Pusztai (Szeged). Fejes (Videoton), Oláh (Dunaújváros). + Megyei ifjúsági torna kezdő­dik július 6-án, szombaton Kom­lón, Baranya, Bács, Somogy és Tolna válogatott csapatai talál­koznak. A további menetrend: Július 9 —14, Miskolc, Borsod, Hévén, Nógrád, Szabolcs; Július 13—18, Debrecen: Hajdú, Békés, Csongrád. Július 13—20, Sopron, Győr, Vas, Veszprém, Zala, Július 17—21, Tata, Komárom, Fejér, Pest, Szolnok. A serdülő labdarúgók kivá­lasztó táborban vannak Tatán. Megyénként általában egy-két játékost küldtek a szövetségek, s közöttük sok a tehetséges lab­b­d­arúgó. Bognár Jud­it diszkosszal is (56.38) remekelt A Bp. Honvéd hétnapos r­em­e­m­zetközi versenyének második napján a versenyzők részéről kü­lönösebb érdeklődés nem mutat­kozott. Egyes számokban csak két induló akadt, a női magas és a gát el is maradt. A legjobb tel­jesítményt ezúttal is Bognár Ju­dit nyújtotta. Szombati súlylö­­kőcsúcsa után vasárnap diszkosz­­szal is bizonyított: megjavította eddigi legjobbját (55,76). A többi szám közöl ratiban Anderle D., tízpróbában (az öt indulóból csak ketten fejezték be), Füzesi egyéni csúcsa, Kazi V. is 60-as ideje ér­demel említést. A végig vezető Kapást 800 m-en (400 m-es rész­idő 33.7) a hajrában hagyta el jé­nai ellenfele. A befejező SOOO m sok indulóval, érdekes, változa­tos küzdelmet hozott. Férfiak 200 m: 1. Ponomarenko 22, 2. Jugyin 22.1, 3. Sabalin 32.3 (mind CSZICA). 800 m: 1. Hellfriedt (Jé­­t­na) 1:52:5, 2. Kapás (Bp. Hon­véd) 1:53:7, 3. Nagy L. (Bp. Hon­véd) 1:54:2. 300 m: 1. Török (Bp.­­ Honvéd) 8:13.8, 2. Jóny (Bp. Hon­­­­véd) 8:20, 3. Dudás (Komlói Bá­nyász) 8:20.8, 4. Kőhalmi (Bp. Építők) 8:26.4, 5. Homoki (K. Bá­nyász) 8:28.6, 6. Orosházi (Bp. Spartacus) 8:31. 400 m gát: 1. Stecher (Jéna) 53.6, 2. Vértesy (Vasas) 54.2, 3. Enke (Jéna) 55.1, 4. Balaton (REAC) és Várhelyi (Bp. Honvéd) 55.6. Rúd: 1.­­Schulek­ (Vasas) 450, 2 Arderle D. (Újpest, Dózsa) 430, 3. Gagyi (Vasas) 440, 4. Czabán (Bp. Honvéd) 420 , 5. Szmodics­­ (Ú­p. Honvéd) 410. Hármas: 1. Füzesi (Újpest! Dózsa) 14.51, 2. Dakár­y (Bp. Honvéd) 14.4­3, 3. Steinhart (Jéna) 14.09. Súly: 1. Kovács G. (MAFC) 14.36. Gerely: 1. Cs'k (TFSE' es­­ 2, 2. Kovács G. (MAFC) 68.74, 3. Borcsa , (Új­pesti Dórral 85.54. Tízpróba: 1.­­ Füzesi (Újpest! Dózsa) 6602 pont , (XI 7, 678. 12.33. 183. 53.5. II.4. I 37­78. 18.84. 880. 4:39). 2. Sző- I­rényi (Bp. Építői­) 6031 p. Nők 200 m: 1. Ma­saner 24.7, 2. Schricke­ 25, 3. Geyér 25.1 (mind Jéna). 400 m: 1. Zecache (Jéna)­­ 59.2, 2. Bér­ódakné (Vasas) 61.6. | 1500 m: 1. Kazi V. (Vasad) 4:35.3, 2. Mor­spart (Bp. Honvéd) 4:47.3. | 4x100 m: 1. Válogvatott (Kispálné, I N­emesháziné, Balogh, Tóthi­é)­­ 46.1. 2. Jéna 47.1. Távol: 1.­­ Schtau (Jéna) 558, 2. Gö­ttermann I (Jéna) 535, 3. Krieg (Bp. Érztől­) 528. Diszkosz: 1. Bognár (Bp. Honvéd) 56.38, 2. Cziabanné , Bp. Honvéd) 51.42, 3. Schubert (Jé­na) 50.62 , 4. Friedel (Jéna) 50.40, 5. Loydtl (Újpesti Dózsa) 30.28, 6. Kótei (Ganz-MÁVAG) 48.92. Brazília legyőzte Portugáliát A Mozambque-ben lévő Lou­­rer­co Marques-ben vasárnap 60 00O néző előtt került sor a Brazília - Portugália válogatott labdarúgó-mérk­őzésre A briizi­­ao.: visszavágtak a VB harmadik helyezettjének az angliai világ­­bajnokságon elszenvedett vere­ségért. Brazilia — Portugália 2:0 (0:0). G: Ri­verón (57. perc) és Ja­rr (86. p.). Érdekes, változatos mérkőzést vívott a két együttes. Az első félidőben a portugálok játszot­tak jobban, a helyzetek kihasz­­nálásánál azonban nagyon hiány­zott a nemrég műtéten átesett Eusebio. Tö­­b nagy alkalmat szalasztottak el a portugálok, a 40. percben: Orse,a ragyogó lab­dája egyedül találta Jose Augus­­tót, de a kö­z­épcsatár lövését a a kitűn­ően védő Fétin hárította. A 44. percben a brazil­ Rl­do a 16-oson belül kétsgot ért a lab­dához. Augusto lőtte a 1­1-est, de Félix ezt is bravúrral kivédte. Szünet után a brazilok átvet­­t­tél­ a játék irányítását, a portó- i gólok fokozatosan visszaestek.­­ az 57. percben szép támadás után Rivelino szerezte meg a­­ brazilok vezető gólját, majd a­­ vendégek­ fölénye a 86. percben­­ újebb gólt eredményezett, Jair­­ talált a hálóba. Két felnőtt és egy Hiúsági csúcs Budapest területi úszóbaj­n­­ok­ságának harmadik­­lapján Vasárnap délután 11 döntővel befejeződött a hár­omina­pos Bu­­■clapest területi úszóbajnokság. Az utolsó napon kiemelkedő eredmény a 200 m női gyors­­úszásban és a 1­00 m női pillan­­gó úszásban született. Mindkét versenyezemban ismét a BVSC versenyaí/női jelest védtek. A gyorsvasásbai, Tu­róczy alig ma­radt el­­az Európa-csúcstél. pil­la r­goúszámba­n pedig Gügye.-. c*okv­ em két másodperce’: javí­tott Egervár­' rekonnién. A női hátúszékban Gyarmat­ Andrea nyert bajnokságot Ifjúsági Sze­­kolyKist. A nap egyik legértféke- Sebb versenyszámábarl. a '00 ;a fé­rfi vegyetsúszásban Lázár Pé­ter nagy taktikai harcban, i­.t­­­imésia különbséggel nyert Kosz­­tol Jr.cz­y előtt. A taktikázás miatt r.:i­.­d.kettőjük Ideje a vára­kozás ,alatt maradt. Férfiak. 200 Irt pillangóúszés: 1. Csaba L. (FTC) 2:23.2, 2. Já­vor (Ú­jr­esti Dózsa) 2:23.7, 3. Rhédly (Újpesti Dózsa) 2:24.3, 4. Roz,gar­yi (B­VSC) -1:29, 5. Serm­o­ (Bp. Spis­tacua) 2:31.4, 6. Tóth (Bp. Építők) 2:33 7. 200 m hát­­úszás: 1. Borlóy (FTC) 2:19.4, 2. Cseh lile (BVSC) 2:24.1, 3. Ber­l­ecz (FTC) 2:26.1. 4. Rátho­v, 1 (BVSC) 2:27.2. 5. Csepreghi (Új­­pesti Dózsa) 2:28.3. 6. Lugosai 1. Újpe.:' Dózsái 2:31.6. 400 m­ ve­gyesúszás: 1. Lésért (FTC) 7:01.3. 2. Kosztól(mázg­a Újpesti Dózs.') 5:01.7, 3. Becsey (Bp, Hokivá.) 5:13.1, 4. Kosz* (BVSC) 6:13.4, 5. Heves: (n­yek­) 5:73.3, 6. E­rdé­lyi (BVSC) 3:27.4 200 m mellúszás: 1. Szabó T. (Eger) 2:36.3, 2. Sza­bi S. (Bp. Spartacus) 2:39.9, 3. Ker­ cs: (Bp. Honvéd) 'J’A'JJS. 4. Cslrtcer (BVSC) 2:43.7, 5. Máté­­■e ki (BVSC) 2:45.7, 6. Mihl'ük (láger) 2:46.2. 4x200 m gyorsvál­­tás 1. BVSC (Kőálló, Csinger, Caekme, Szentir­may) 8:45.2. 2. .MTK 8:47.1. 3. Vn­tasi Dózsa 9:1­7.2. Nők. 200 m gyorsúszás: 1. Tu­róczy (BVSC) 2:15.6 országos féúcs. régi: 2:18.1 Turóczy, 1967­. 2. Szentes­ (Bp Honvéd) 2:25 2. 3 Baranyi (Urue­ll Dózsa) 2:25 9. 4. Péhm ,FTC1 12:38.1. 5. (Folytatás a 2. mulátoz.) Az úszók IBu­dapest-bajnoki verersenyein kiemelkedően szere­peltek a BVSC úszói. Közülük Gyarmati Andrea — többek kö­zött — győ­zött mindkét h­átúszó számban, 200 on mí­ghozzá ifjúsági csúcseredménnyel! (Pobuda Fotó fe­v.)

Next