Népsport, 1968. szeptember (24. évfolyam, 172-193. szám)

1968-09-01 / 172. szám

A MAGYAR TESTNEVELŐM ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA VASÁRNAP, 1968. SZEPTEMBER L ^ Ára*. 90 fillér ^ XXIV. ÉVFOLYAM, 172. SZÁM _______ 4* A forduló mérkőzése: Tatabánya—Dipekfi Dózsa --------------------------------------­ Pénteken Zsivótzky nagyszerű kalapácsvetése, szombaton Balogh 200 méteres futása emelkedett ki az atlé­ tz atlétikai bajnokság pénteki tíz döntője egy világraszóló eredményt, néhány meglepetést, izgalmakat kiváltó célfotós dön­tést és főleg a futószámokban csak közepes színvonalat hozott. A hármasugrás bíztatóan vezette be a küzdelmeket. Cziffra 16.34- es bajnoki csúccsal kezdett, Ka­locsai pedig mindjárt négy cen­tivel (e megengedettnél ugyan erősebb, 3.6 m-es hátszéllel) túl­­■ugrotta. Utána a verseny már ellaposodott, egyik sem tudott ■javítani, a sérült Ivanov erejéből pedig nagy, belépett első kísérle­te után már csak 15.57-re tel­jert. A női diszkoszvetésben el­­­maradt a várt küzdelem. A ked­vezőtlen oldal­hátszélben Kleiber­­nér­ek egyetlen 55 m-en felüli dobás is elég volt a fölényes győzelemhez. Bognár is meg­előzte a hátfájásra panaszkodó Stugrert, akire a csütörtöki se­lejtező után szinte rá sem lehe­tett ismerni. A nap fénypontját a kalapács­vetés jelentette. Zsivótzky a világ idei (és egyben eddigi második) leg­jobb eredményével nyitotta meg és sorozata is bizo­nyította nagyszerű formáját. A második hely sokáig a biztosabb Lovásznak „állt”, ötödikre azon­ban Eckschmidt fél méterrel túl­dobta. Súlylökésben Varjú nem talált igazán magára, a selejtező­ben elért 19 m-t hiába ostro­molta. Ami örvendetes:­­Csábiné (pénteken már gumiszőnyegre!) másfél napon belül másodszor is 171-et ugrott. A második helyért kialakult, váratlanul szeres küz­delembe a serdülő Vadász se majdnem beleszólt. A férfi számok győztesei, egyet­len kivétellel, nem érték el a ta­valyi bajnokok eredményeit. 100 m-­en a védőknek rossz napjuk volt. Farkas 30 m-től kezdve ve­zetve meglepő biztosan győzött, Mihályfi mintha ólomlábakon in­dult volna, csak nehezen szerez­te meg a második helyet. A női elöntőben az ideges Nemesháziné már rajt után nagy hátrányba került. Tóthné­ és Balogh jött el a legjobban, végig Tóthné fu­tott az élen, de a fokozatosan felnyomuló fiatal Vasas-atlétanő a célban befogta. A célfotó ere­deti, majd felnagyított felvételé­nek hosszúra nyúlt tanulmányo­zása után *a versenybíróság Ba­logh győzelmét állapította meg. Nem volt sportszerű, hogy Tóth­né az eredményhirdetéstől távol­maradt ... Az 1500 ások ismét hagyták Ho­itit végig vezetni, már eleve lemondva a jobb időkről. Az esé­­­lyes pécsi futó győzelmét azon­­­ban a hajrában így sem tudták egy pillanatig sem kétessé tenni. A női 400 m rajtjánál hiába ke­resték a nézők a megsérült Munkacélt. Távollétiben 17 éves kislányt avattak bajnokká, Lázár a külső pályán végig bátran fu­tott és az utolsó 80-on könnyen újított. A napot Ringhoffer fölé­nyes gálgyőzelme zárta be, a ta­­­valyin­ál jöbb idővel védte meg bajnokságát. Benkőn­ek már küz­deni kellett a 2. helyért, a sérült Vértesi hiányzott. A délelőtt­ magasugró selejte­zők meglepetését Tihanyi okozta 208 cm-es bajnoki csúcajavításá­­val. Férfiak 100 m. (Flutk István emlék­­verseny.) Bajnok: Farkas Tibor (Bp. Honvéd, edzője Keresztúri Géza) 10.6, 2. Mihályfi (REAC) 10.7, 3. Rábai (Újpesti Dózsa) 10.7, 4. Rózsa (MTK) 10.8, 5. Süle (Tatabányai Bányász) 10.3, 6. Haj­dú­­TFSE) 10.8, 7. Babos (T. Bá­nyász) 10.9, 8. Papp (NYVSC) 11. (Szélcsend­) 1500 m. (Harsány­ Gusztáv emlékverseny.) Bajnok: Honti Róbert (Pécsi VSK, edzője Verbőczi József) 3:45.9, 2. Török (Bp. Honvéd) 3:46.7, 3. Mecser (SBTC) 3:47.5, 4. Mohácsi (MTK) 3:49.3, 5. Suba (DVSC) 3:50.3, 6. Kőhalmi (Bp. Építők) 3:50.5, 7. Rimely (BEAC) 3:51.7, 8. Nagy L. (Bp. Honvéd) 3:52.6. (Részidők: 59.4. ,2:02.4, 3­04.71. 400 m gát (26 inch.). Bajnok: Bir­ghoffer Lieit (Újpesti Dózsa, edzője Oros Ferenc) 52.8, 2. Benkő (Újpesti Dózsa) 53 7. 3. Várhelyi (Bp. Honvéd) 53.9, 4. Déri (Bp. Spar­­tac­vis) 5­4.4, 5. Kövesdi (Ózdi Ko­­hász) 54.7. 6 Árva (UI. Dózsa) 54 9 (ef. 54.3).. 7. Balaton (REAC) 55.3, 8. Milassín (Bp. Honvéd) 55.8 (ef. 55.4). Hármas. Bajnok: Kalocsai Henrik (Bp. Honvéd, edzője Krasznai Tivadar) 16.38, 2. Cziffra (Bp. Honvéd) 16.34, 3. Ivanov (Vasas) 15.57, 4. Blazsek (REAC) 15.01, 5. Puczkó (Gyulai MEDOSZ) 14.96, 6. Lugosi (MAFC) 14.85, 7. Füzessi (II. Dó­zsa) 14.81, 8. Mátra­völgyi (MTK) 14.53. Súly. Bajnok: Varjú Vil­mos (VM KÖZÉRT, edzője Tamás László) 18.85, 2. Faragó (MEAFC) 17.63, 3. Fejér (Bp. Honvéd) 16.97, 4. Holub (Bp. Honvéd) 16.40, 5. Nagy Zs. (Vasas) 16.25, 6. Teveli (Vasas) 16.00, 7. Ve­­csey (TFSE) 15.51, 8. Várkonyi (Bp­­. Meteor) 15.45. Kalapács. Bajnok­ Zsivótzky Gyula (Újpesti Dózsa, edzője Csermák József) 73.36. bajnoki csúcs, 2. Eck­­schmidt (Újpesti Dózsa) 67.30, 3. Lovász (Pécsi Dózsa) 66.74, 4. Encsi IlökSE) 60.10, 5. Varga (Bp Spartacus) 59.36, 6. Németh P. (SZSE) 58.68, 7. Lajtár (Vasas) 57.28, 8. Némedi (Csepel) 55.36. Zsivótzky sorozata: 73.36, 71.96, 69.78, 70.10, 69.46, 70.06 Nők 100 m. Bajnok: Balogh Györ­gyi (Vasas, edzője dr. Iványossy Gézáné) 11.8, 2. Tóthné (Bp. Honvéd) 11.8, 3. Nemesháziné (Vasas) 11.9, 4. Kispálné (U. Dó­zsa) 12.1, 5. Lázár (Bp. Honvéd) 12.1, 6. Havas (REAC) 12.2, 7. Séfer (Sz. Haladás) 12.3, 8. Ma­rosvári (SZV­SE) 13.6. (0.4 m-es ellenszél). 400 m. Bajnok: Lázár Magdolna (Debreceni VSC) edző­je Kovács Györgynél 56.6, 2. Ve­­lekei (Bp. Építők) 57.6, 3. Nagy Zs. (BEAC­) 58. 4. Bringmann (Gyű. MEDOSZ) 58.5, 5. Cziffra (Kaposy. Dózsa) 59.3, 6. Váradi (Bp. Petőfi) 59.8, 7. Gyenes (Bp. Építők) 60.1. Magas. Bajnok: Csábiné Kom­­ka Magdolna (­Salgótarjáni Ko­hász, edzője Szepesi Antal) 174, bajnoki csúcsbeállítás, 2. Na­­szélyné (Bp. Honvéd) és Zink (TFSE) 164, 4. Vadász (Oroszlá­nyi Bányász) 164, 5. Tóthné­ Gelei (SZVSE) 160, 6. Arany (Cse­pel) 155, 7. Tótfalusi (Vasas) 155, 8. Gyurcsa (Érdi Gimn.) 155. Diszkosz. Bajnok: dr. Kleiberné Kontsek Jolán (Újpesti Dózsa, edzője Harmati Sándor) 55.22, 2. Bognár (Bp. Honvéd) 50.66, 3. Stugner (Újpesti Dózsa) 50.48, 4. Bresik (Csepel) 49.38, 5. Rácz (Bp. Építők) 49.36, 6. Loidl (U. Dózsa) 49.24, 7. Kótai (Ganz-MÁVAG) 43.18, 8. Kósa (Bp. V. Meteor) 40.84. * A szombat délelőtti selejtező is tartogatott egy bajnoki csú­csot. Tégla Ferenc 60-on felül ha­jította a diszkoszt, s egyben megjavította tíznapos 59.50-es országos utánpótlás­­rekordját is. A szombati hat döntő közül kellemes, szélcsendes időben há­rom szám volt igen színvonalas A női gerelyhajítás meglepetést ígért, mert Rudasné első dobásá­val sokáig vezetett. Az esé­lyes Németh Angéla húzódással indult, csak harmadikra került 52 méter fölé, s az ötödik so­rozatban, igaz, csak néhány percre, a védő Radnai is túldob­ta. A csúcstartót azonban küzdő­(Folytatás a 4. oldalon.) Csak minimális különbség döntötte el a női 100 m-es bajnok­­ság sorsát. Falogh (sötét mezben) bal vállóval előbb érte el a cél síkját, ezt mutatta a célfotó felvétele is. Szpibaton a Vasas 20 éves atlétanője fölényes 200-as győzelm­­ével is be­bizonyította, hogy jelenleg legjobb vágtázónk. (Pobuda Fotó felv ) Esélyeshez illő bátorsággal, végig élről nyerte első bajnoksá­gát 1500-on a pécsi Honti Róbert. Vasárnap eséllyel indul 800 m-en is. (Pobuda foto felvétele) Új sorsolás a BEK-ben és a KEK-ben Az osztrák távirati iroda (APA) jelentése szerint pénteken a sváj­ci Gustav Wiederkehr elnökleté­vel Zürichben összeült az UEFA sürgősségi bizottsága. Tárgyalá­suk indoklása: olyan helyzetet kell teremteni, amelyben bizto­sítva látszik az UEFA-hoz tarto­zó két kupasorozat, a BEK és a KEK zavartalan lebonyolítása. A bizottság Irányított sorso­lással lényegében nyugati és ke­leti csoportot alakított ki, azaz törölték azokat a mérkőzéseket, amelyeken eredetileg nyugati és keleti csapatok találkoztak vol­na. Azokat a mérkőzéseket vál­tozatlanul hagyták, amelyeknél érvényesült a jelenlegi szem­pont. A változtatás eredményeként a BEK első fordulójában Levszki Szófia—Ferencváros, a KEK első fordulójában per­ig Győri Vasas ETO—Dinamó Bukarest találko­zókat „hoztak létre”. A kijelölt időpontok (szeptember 18. és ok­tóber 2.) változatlanul megma­radtak.­­Újrasorsolt mérkőzések a BEK-ben: Malmö FF—AC Milán, FC Zü­rich— Akadémiák RK Kopenha­­gen, St. Étienne—Celtic Glas­gow, Steeua Bukarest—Spartak Trnava, Dinamo Kijev — Ruch Chorzow, Levszki Szófia—Ferenc­város. Az új párosítás a KEK-ben: Altay Izmir- Lyn Oslo. Bordea­ux— FC Köln. Olimpiakosz—Fram Reykjavik. Slovan Braticseva— FC Bor. Dinamó Moszkva—Union Berlin, Sapartak Szófia—Górnik Zabrze. Győri Vasas ETO —Dina­mó Bukarest.,(MTI) * A magyar sportközvélemény — bár hivatalos értesítés az újrasorsolásról még nem érkezett — meglepetéssel és megütközéssel fogadta ezt a hírt, amely a nemzetközi sport­életben merőben szokatlan ese­ményről számol be. Még akkor is ezt kell mondanunk, ha az UEFA-nak és különböző bizott­ságainak eddig is voltak olyan döntései, amelyeket fenntartás­sal fogadtunk, mert meg kellett győződnünk az egyébként sport­szerűségüket és a labdarúgás iránti megingathatatlan szerete­­tüket bizonygató urak ismételt elfogultságáról. Nem kell messzire visszamen­nünk, elég, ha a legutóbbi ese­tet említjük, amely éppen ve­lünk, illetve a Ferencvárossal kapcsolatban adódott. Mereven elutasították az FTC-nek azt a jogos kérését, hogy a Celtic el­leni, második BEK-mérkőzése időpontját módosítsák. Ragasz­kodtak a kiíráshoz, ezzel figyel­men kívül hagyva az olimpiai érdekeket, amelyet pedig a fel­sőbb szerv, a FIFA is szentesí­tett. Biztos, hogy most sem bízták a véletlenre javaslatuk elbírálá­sát azok, akik az UEFA sürgős­ségi bizottságának összehívását szorgalmazták. Az UEFA ma­gáévá is tette nem egy-két csa­pat, hanem inkább néhány hisz­térikus hangulatot kelteni akaró menedzser és pénzmágnás kí­vánságát: a labdarúgásban ket­téosztotta Európát! Példátlan ez a döntés a sporttörténelemben, amely akkor született meg, ami­kor többek között a Nemzetkö­zi Olimpiai Bizottságban, de a többi nagy sportszövetségben is érett megfontolással és a sport iránt érzett igazi felelősséggel igyekeznek áthidalni az esetleges ellentéteket, hogy megóvják az egész világot átfogó, a népeket egymáshoz közelebb hozó, za­varmentes sportvetélkedés szel­lemét. M­élyen elítéljük a diszkri­minációt,­­ kifogásoljuk, hogy a döntés meghoza­tala előtt az érdekelteknek egyik részét nem hallgatták meg. Fur­csálljuk a gyanús sietséget, nem értjük, miért kellett ilyen fon­tos kérdésben alapos tanulmá­nyozás, elmélyedés nélkül, seb­tiben határozni. Fel szeretnénk hívni az UEFA figyelmét arra, hogy döntésével több súlyos hibát követett el, amelynek következményeit ké­sőbb viselnie kell. Először: ez­zel a döntésével megszakított MAI SZÁMUNK 8 OLDAL * 1. egy hosszú és jól bevált soroza­tot, azt, hogy a kupamérkőzé­seket sorsolják! Semmiképpen nem lehet ugyanis sorsolásnak tekinteni ezt, a sürgősségi bi­zottság által összeeszkábált pá­rosítást. Magyarország és a kö­zép-európai államok labdarúgása évtizedek óta vezető szerepet visz a sportág fejlődésének, alakulá­sának történetében és csapataink ma is ott vannak a világ labda­rúgásának élvonalában. Az erő­viszonyoknak ezzel a feje tetejé­­re állított önkényes átcsoporto­sításával alaposan megkönnyí­­tették egyes nagycsapatok­ út­­ját a Bajnokcsapatok Európa Kupájának és a Kupagyőztesek Európa Kupájának döntője fe­lé. Z­űrzavart teremtettek, de­­ nem oldottak meg semmit. Mert vajon mit tesznek majd a következő fordulóban?! A sportszerető magyar közvé­lemény, a magyar sportolók, sportvezetők mélyen elítélik ezt a minden megfontolást nélkülö­ző diszkriminációs lépést. Biz­tosak vagyunk abban, hogy — a hivatalos döntés birtokában — a Magyar Labdarúgók Szövetsé­ge mielőbb állást foglal majd. la­bd­arúgói Bp. Spartacus-ézdi Kohász 4:1 (2:0) Kőér a 2 500 néző. V: Bálla B. Bp. Spartacus: Fülöp — Dalnoki, Szűcs, Fábián. Idei, Strenitzer, Szentes, Kalmár, Olasz, Pál, Ma­gyar. Edző: Kóczián Antal, ózd: Katona — Gál, Murányi, Csir­­maz I. Vánany­ai, Barna, Bozó, Pázmándi, Göböly (Petre, 58. perc), Széles, Fükö. Edző: Vile­­zsál Oszkár. 10. perc: A tömörülő védelem mellett Pál kapura lőtt, labdá­ját Katona bravúrosan ütötte szögletre. 13. perc: Barna 25 méterről le­adott lövését Fülöp szögletre ök­lözte. 21. perc: Strenitzer labdájával lesgyanús helyzetből Pál kapura tört és a leálló védelem mellett biztosan lőtte a labdát a bal sa­rokba. 1:0. 31. perc: Kalmár szorongatott helyzetből kapura lőtt, labdája Katonáról kipattant Pál elé, aki nagy nyugalommal lőtte a lab­dát a hálóba. 2:0. 59. perc: Olasz a bal szélen elfutott, íves beadását Pál csu­­k­afejessel küldte a kapuba. 3:0. 73. perc: Fükő leadását Petre nagy erővel lőtte a hálóba. 3:1. 80. perc: Pál 30 méterről ka­pura lőtt, jól eltalált lövése a ké­sőn vetődő Katona mellett a há­lóba hullott. 4:1. Végig sportszerű, de alacsony színvonalú mérkőzést vívott a két csapat. Az első félidőben ál­mos játék folyt, az első negyed­órában kiegyenlített volt a já­ték, mindkét csapat több átadá­si hibát vétett. Azután a hazai csapat átvette a játék irányítá­sát, de támadásait túlkombinál­­ta, az ózdiak ellentámadásai ve-Peceújhegy, 2000 néző. Vezet­te: Kasza. Pécs: Lukács — Bá­rány, Tarlósi, Györkő, Márton, Halasi, Bartai (Palkovics II, 71. p­erc), Selymes, Mérei, Opova, Gr­csik. Edző: Kontha Károly. BVSC: Takács — Molnár (Fekete, 38. perc), Szepesi, Tordai, Ko­­vács, Erdős, Szabó, B. Nagy, Nagy Gy, Becsei, Kaszás. Edző: Gyarmati János. 9. perc: Selymes fejesét Ber­tái az 5-ösről kapásból fölé vág­ta.20. perc: Selymes veszélyes beadása az üres kapu előtt csú­szott el, lekéstek a p­ártiak. 35. perc: Lukács kiütötte Ka­szás beadását Nagy Gy. elől. 45. perc: Opova közvetlen kö­zelről a kapusba vágta a lab­dát. 46. perc: Nagy Gy. hálóba so­dorta a labdát, de a játékvezető szabálytalanság miatt n­em ítélt gólt. 62 perc: Mérei jó cselei után Selymes 8 méterről Takács mel­lett a kapu közepébe lőtt. 1:0. 67. perc: Nagy Gy. közeli fe­jesét Lukács bravúrral ütötte ki a léc alól. 83. perc: Lukács kiöklözte a labdát, Kaszás kapásból alig lőtt a kapu fölé. Mér az első félidőben többet kezdeményezett a pécsi csapat, de támadásszövései lassúak vol­tak és időt engedtek a szerve­zetten védekező vendégeknek a közbelépésre. Szünet után igen felgyorsult a játék. Ekkor le a bányászok támadtak többet, de góljuk után a már nyílt sisakkal játszó vasutasok is többször ve­­szélyez­tettek. A helyzetek és a játék képe alapján megérdemelt a hazai győzelem. Jó: Tarlósi, Márton, Halasi, Ul. Fekete, Sze­pesi és Becsei. NB I TARTALÉKCSOPORT Újpesti Dózsa —Tatabányai Bá­nyász 1:0 (0:0). Tatabánya, 300 néző. V: Palotai. II. Dózsa: Bor­bély — Komáromi, Horváth, Nyírő, Hartyányi, Simon, Mohá­csi (Andriska), Dunai III, Pataki, Kuhanszki, Tóth A. Tatabánya: Rothermel — Sima, Szabó, Lé­­ber, Kovács­hegyi, Kanyó, Sóly­mos (Papp), Mészáros (Szován), Kovács II, Dellner, Kovács III. Alacsony színvonalú mérkőzésen különösen a hazai csapat tagjai játszottak kiábrándítóan. G: Ko­máromi. Jo: Horváth, Simon, Du­nai III, 111. Szabó. Győri Vasas ETO — Bp. Honvéd 2:0 (0:0). Kispest,­ Honvéd-pálya, 100 néző. V: Halász I. Győr: Schnitzer — Szálai, Lajor, Rikk,­szélytelenek voltak. Szünet után valamit élénkült a játék a Spar­tacus mezőnyfölénybe került. Jó­val többet támadott, az ózdiak szétesően játszottak. Jó: Szűcs, Idei, Pál, Magyar, ül. Murányi Váraslai, Bozó, Glacer, Kovács (Nagy) Kursits, Szülő, Varga, Hiba (Nádasdi), Magyar. Bp. Honvéd: Erdősi (Lé­vai) — Tajti, Vári, Molnár La­hari, Budai, Polák, Varga, Ádám, Tóth, Vécsei. Az erősen tartalékos hazaiak, helyzeteiket elügyetlenkedve kénytelenek voltak vereséggel levonulni a pályáról. G: Magyar, Kursits. Jó: Szalai, Kurszt­, Szelő, 111. Erdős,­­Molnár L. LABDARÚGÓ NB II NYUGATI CSOPORT Pécsi VSK— Nagykanizsai Bá­nyász 2:1 (0:0). Pacé, 600 néző. V: Ági. PVSK: Ábrahám — Ba­logh, Szabó, Hámori, Mohácsi, Hollóvári (Balázs II), Nagy, Vész­­szó, Balázs I, Pecze, Báttoi. Edző: Horváth László. N. Bányász: Haj­dú — Ulrich, Bolla, Németh, Ta­kács H. Hegedűs, Baranyai, Bo­kán, Meszes, Boda, Szigeti. Edző: Bán Nándor. A pécsiek a szoro­san védekező vendégcsapat ellen csak igen nehezen tudtak hely­zeteket teremteni és csak a haj­rában, és akkor is 1-essel nyer­tek. G: Vessző, Pecze (11-esből), III. Bokán. Jó: Szabó, Balázs II, Vessző, Balázs I, III. Bolla, Bokán, Szigeti. KÖZÉPCSOPORT BEAC —Tűzoltó Dózsa 2:0 (0:01. BEAC-pálya, 500 néző. V: Németi. L- BEAC: Fehér — Völgyi, Mól­nár I, Gabal, Köteles, Glatz, Gyenes­dr. Murát (Bácskai). Ka­locsai, Németh dr. Molnár 11. Edző: Várhidi Pál. Tűzoltó Dó­zsa: Szabó — Vágvölgyi. Békés., Földi, Füredi, Kittrich, Konkoly, Kázsmér (Pécsi), Lenkei, Terjé­ki, Zeher. Edző: Rajna Károly dr. Az 1. félidőben a T. Dózsa gyors, gólveszélyes támadásokat vezetett. A REAC védelme, bár jól állt a lábán, többször is csak szerencsével mentett. Az egyete­misták támadásai nem tudtak kibontakozni, mert a csatárok keveset mozogtak és sok volt a pontatlan átadás is. Szünet után kiegyenlített volt a játék, a BEAC támadósora azonban felja­vult, gólratörően játszott. G: Né­meth dr. Kalocsai. Jó: Fehér­, Völgyi, Molnár I„ Glatz, 111. Vág­völgyi, Kittrich, Zeher. EVTK —Fővárosi Autóbusz 2:1 (1:1). Lehet a 600 néző. V: Antal. EVTK: Gyeivel — Angyal, Ka­­mondi, Balázs, Bodonczi, Kria­­pik, Volek, Horváth A., Prádel, Haller, Csöbör. Edző: Tihany, Károly. Autóbusz: Boros — Kiss, Márkus, Majsai, Ráb, Glatz, Mühlbacher, Pető, Fehér, Sashe­(Folytatás a 7. oldalon.) Pécsi Busnyász—B¥SC 1:0 (0:0)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék