Népsport, 1968. október (24. évfolyam, 194-221. szám)

1968-10-01 / 194. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA KEDD, 1968. OKTÓBER 1. ^ Ara: 90 fillér ^ XXIV. ÉVFOLYAM, 194. SZÁM Olimpiai oldalainkon: kiküldött munkatársunk jelentése, a legújabb hírek Elutazott olimpiai csapatunk második csoportja is A KLM kék-fehér-ezüstös DC—8-as óriásgépe méltóságtel­­jesen várakozik a Ferihegyi re­pülőtér esőtől sötétlő betonján. Üres még, telhetetlen gyomrát a hosszú-hosszú útra üzemanyag­gal töltik tele. A repülőtéren ismét olimpiai etap, ünnepi, rendkívüli ese­mény. A tágas előcsarnok zsú­folásig tele a hatalmas gép for­maruhás utasaival, olimpiai kül­döttségünk, sporttársadalmunk legkiválóbbjai második csoport­jának tagjaival, a búcsúzó hoz­zátartozókkal, jóbarátokkal, ked­ves ismerősökkel, sportszerető szurkol­ókkal. Jókívánságok, utolsó tanácsok, biztató szavak — hamisítatlan, emelkedett olimpiai hangulat... Bízunk benned, Gyula! Villanófények, pergő kérdések. Vaskos embergyűrű közepén vi­lágcsúcstartó kalapácsvetőnk, Zsi­­vótzky Gyula. A biztatás áradata a tömegből: — Most sikerül, majd, meglátod!. . . Hetvennégy elég lesz!... Bízunk benned Gyula! A zárkózottnak ismert kitűnő at­léta megcsókolja kisfiát, feleségét, édesanyját. — Jólesik, hogy ennyire bíznak bennem, ilyen forró együttérzés emlékével indulhatok Mexicóba — mondja. — úgy érzem, minden tő­lem telhetőt elkövettem, sikerült is megfelelő formába lendülnöm. Az átállástól nem tartok, s az sem zavar, hogy Klim már Mexicóban is kitűnő eredményt ért el a na­pokban. Ezt el is várhattuk tőle. Ha jól érzem magam, nem jön semmi közbe, szeretnék elindulni a hét végén a mexikói atlétikai versenyen, kipróbálni magam . . . Ami az olimpiai küzdelmet illeti, lélektani szempontból sokat jelen­tene, ha Klim előtt dobhatnék ... Ötödször az olimpián Virágok, virágok!... Stugner Judit és Tóthné Kovács Annamá­ria a tisztelők, rokonok szegfűit szorongatja. — A bal lábam Achilles-ina még eléggé érzékeny, megerőltettem, nagyon sokat dolgoztam az utób­bi időszakban — újságolja ötpró­­bázón­k. — Az átállásra szánt idő alatt azonban egészen bizonyosan rendbe jövök. Az országos baj­nokságot követő események után visszanyertem lelkiegyensúlyomat, nyugalmamat, önbizalmamat is . . . Bizakodom!... Harsány ünneplés a birkózók körében. Csatári József büszke, ragyogó arccal egyenesen a n. sz. szülészeti klinikáról érkezett — újdonsült apa minőségében. A pi­ci Nórika és az édesanyja is egész­séges! — Más akkor lesz izgatott, ami­kor ilyen hosszú légi út előtt áll.­­Én meg végre most lehetek ismét teljesen nyugodt — magyarázza vidáman. — Most már csak ez a fránya kalap zavar! Túl kicsi a fejemre. Állandóan hötykélkedek. Nem tehetek róla. A legnagyobb szám a hatvanas, ilyet kaptam, és még ez sem elég. Pályáknak sokan gratulálnak, ötödik olimpiájára indul, eddig négyen versenyzőként vett részt. — Mindenki egészséges, s meg­látják, örömük telik majd a csa­pat szereplésében — fogadkozik. „Mind a száznegyvennyolc kilómmal"... — Kozma? — Tessék ... Száznegyventyolc kilóm minden egyes részlete a szí­vem mélyéig a tokiói siker ismét­lését áhítja. Egészséges vagyok . .. Hogy a csehszlovák Kment, a szov­jet Roscsin és természetesen sze­­­rény személyiségem közül kié lesz­­ az aranyérem? .. . Sok függ attól, hogy a többiekkel szemben melyi­künknek sikerül több kétvállas­­ győzelmet aratni!... Németh Imre fiát, Miklóst bú­csúztatja. Kalocsait, hármasugrón­kat alaposan ellátják jelvények­kel, kis piros-fehér zászlócskákkal a Bp. Honvéd vezetői. Jól fog ez még kamatozni odakint!.. . Búcsú­­integetés és útlevélvizsgálathoz készülnek az örökké viccelődő sportlövők is. — Szilárd, minden rendben? — kérdik a barátok Kun Szilárdot. — Minden! Az utóbbi edzéseken „szórtam,, az ötszázkilencvenötö­ket . . . Tudjátok, régóta megvan már az a helsinki ezüst. Jó lenne nemesebbre váltani, vagy legalább még hozzá tenni valamit. — Az­tán nevetve tűnik el a csapóajtó mögött... Varga Zoli és az előjelek Noskó Ernő nem tagadta meg önmagát. Ezen a reggelen is friss és gyors volt. Igaz, ez az utazás aa­k életé­ben — s nemcsak az övében —, egészen különleges helyet fog­lal el. Mexicóba nem minden nap mehet az ember. S különösen nem — olimpiára! . .. Úgy van az ember ezzel ez érkezéssel, hogy húzza, halaszt­ja az indulás percét — van még idő —, de aztán eszébe jut, hogy késhet a busz, a villamos, s ki kockáztatná meg ilyen helyzet­(Folytatás a 2. oldalon.) N­­ég egy utolsó pillantás az Itt­honmaradókra. Labdarúgóinknak is nehéz a búcsú, bár minden arcon ott ül a mosoly. (Pobuda Foto felv.) Egy kép amelyhez felesleges minden szöveg. A búcsúzó atlé­ták első sorában (balról jobb­ra) Rudasné Antal Márta, dr. Kleiberné Kontsek Jolán, Lend­vainé Bognár Judit és Stugner Judit m A Ferencváros csütörtökön indul Franciaországba Tatabánya—*Újpesti Pézsa, Pécs—Győr az Olimpiai Kupáért, a 6­ 1. helyért: Csepel—Bp. Honvéd, Szeged—Videoton Jugoszláviába utazott esz Egyetértés Az ifjúsági válogatott szerdán újabb előkészületi találkozót vív. Ezúttal a Vasas vegyes lesz az UEFA-csapat ellenfele. A mérkő­zés 13.30-kor kezdődik a Fáy ut­cában. 12.30-kor az alábbi játé­kosok találkoznak a Fáy utcai sporttelepen: Kerekes, Gsepeca, Árvai, Vida, Vizkereti, Harsány­, Varga, Csorna, Tóth, Rad­ice, Pál, Kiss, Szőke, Becsei. Az utánpótlás keret szerdán az újpesti Dózsa ellen szerepel a Vasas pályán, 15.15-kor. A ke­ret — Bicskei, Hajdú, Kelemen, Kovács T., Oláh, Bánkuti, Du­nai III, Konrád, Répás, Nagy F. Józsa, Mártha, Karsai, Juhász, Tóth A. — 14 órakor találkozik a Fáy utcában. Október 8-án, kedden utaznak az NDK-ba, és szerdán Berlinben az NDK A-vá­­logatott ellen lépnek pályára. Az NB I B-ben egy mérkőzés tesz szombaton: Bp. Spartacus— Bp. Előre, 14.30. Vasárnap: Nagybátony—Várpalota, 14.30. Oroszlány—Budafok, 14.30. Pé­csi Bányász—Szolnoki MTE, 14.30. Ózd—Nyíregyháza, 14.30. BVSC—Győri Dózsa, 12.05. Ganz- MÁVAG—Komló, 14.30. Szállí­tók—Kecskemét, 14.30. Eger— Miskolc, 14.30. Az NB 11-ben egy találkozót rendeznek szombaton: III. ker.— Tűzoltó Dózsa, K­.SC, Csepelen. Va­sárnap délelőtt: Kossuth KFSE— BVTK (11), MGM Debrecen—K. Goldberger (10). A többi mérkő­zésre vasárnap délután kerül sor.­­ A Romániában vendégeskedő MTK Nagyváradon a román NB I újonca, a Crisul ellen lépett pá­lyára és 2:1 (1:0) arányban győ­zött. A gólokat Simon és Szűrő­in­ szerezte. Az MTK e héten még Romániában portyázik. A hét végén tovább folytatód­nak az Olimpiai Kupa küzdelmei. Az 1—5. helyért. Vasárnap: Ta­tabánya— újpesti Dózsa, Tatabá­nya, 14.30, Pécs—Győr, Pécs, 14.30. A 6 — 9. helyért: Csepel — Bp. Honvéd, 14.30. Szombaton: Szeged—Videoton, Szeged, 14.30. A Pécsi Dózsa labdarúgócsapa­ta október 16-án Varsóban Len­gyelország csapata ellen mérkő­zik. A lila-fehérek október 17-én Borctvóban játszottak volna, azonban szeretnék áttenni e ju­goszláviai mérkőzést október 23- re. A Ferencváros csapata csütörtö­­kön utazik Franciaországba, ahol valószínűleg négy mérkőzést ját­szanak. Lehetséges, hogy hazafelé jövet — ha létrejön a megegyezés — Olaszországban is játszanak egy mérkőzést­ 9 Az Egyetértés hétfői reggel 15 játékossal Jugoszláviába uta­zott. A csapat Zentán, Szabad­kán és Rómában lép pályára. A soroksári piros-fehérek előrelát­hatólag október 14-én érkeznek vissza Budapestre. Hétfőn délelőtt 11-kor megnyílt a JT-tábor Tatán. Az ünnepélyes megnyitó után a hallgatók meg­kezdték a foglalkozást, a szabá­lyok ismétlését. • — Az Újpesti Dózsa elküldte ja­vaslatát a DWS Amsterdamnak a VVK-mérkőzéssel kapcsolatban — mondta Baráti Lajos, a lila-fehé­rek mesteredzője. — Mi november 6-át és 76-át ajánljuk. Várjuk a hollandok válaszát és a VVK-ku­­pabizottság sorsolásának eredmé­nyét arról, hogy hol lesz az első mérkőzés. A csapat egyelőre nem utazik külföldre, igyekszünk ide­haza jól szerepelni az Olimpiai Kupában. Összeállították az utánpótlás atlétacsapatokat az NDK ellen Tavaly ősszel a Népstadion­ban mérkőzött egymással Ma­gyarország és az NDK utánpót­lás atlétacsapata. A viadal érde­kességét jelentette, hogy az egyes számokban mindkét rész­ről az egyik válogatott legfel­jebb 22, a másik 20 éves lehe­tett. A tavalyi tapasztalatok alapján az idén közös megálla­podással egy évvel leszállították mindkét felső korhatárt, így a szombaton és vasárnap Drezdá­ban sorra kerülő visszavágón 21, illetve 19 éves lesz a legidő­sebb válogatott. A műsor a múlt évhez képest a 10 km-es gya­loglással bővült. A magyar csapatokat össze­állította a MASZ. A válogatásnál természetesen nem jöhettek szó­ba a megfelelő korú olimpiások (Tégla, Balogh Gy., Havas, Kiss M., Csábiné), a magasugró Ke­lemen pedig nem adta be idejé­ben utazási okmányait. A futó­számokban még csak keretet jelöltek ki, s lesz több olyan szám, amelyben az idősebbik válogatottunk is 21 évnél fiata­labb. Az utánpótlás-válogatott ösz­­szeállítása (zárójelben a ver­senyzők kora): Férfiak 100, 200, 400 m, 4x100 és 4x400 m: Bátor­ (21), Farkas T. (20), Pavek (17), Regös (18), Sza­­kály (21), Zsinka (20), Papp Gy. (20) . 800 és 1500 m: Rózsa (21), Kovács G. (20), Fekete (19), Bá­­thori (18), Erdős (17). 3000, 5000 m és 3000 m akadály: Rimely (21) , Mózes (21), Játékos (20), Vaskó (19), Báthori (18). 110 m gát: Milassín (20), Dóczi (17). 400 m gát: Árva (20), Kövesd! (19). 10 km gyaloglás: Horváth T. (19), Fórián (18). Magas: Farkas F. (19), Dóczi (17) . Rúd: Kun­sch (20), Stein­hacker (18). Távol: Pajor (20), Kandár (17). Hármas: Lugosi (21), Andor (18). Súly: Tevoli (21), Várkonyi (18). Diszkosz: Szegletes (20), Gyergyós (17).. Gerely: Erdélyi (21), Boros (19). Kalapács: Tubákos (21), Farkas (18) . Tízpróba: Hausz (20), Len­­kei (19). Nők 100, 200 m és 4x100 m: Papp­né (20), Woth (20), Marosvári (20), Séfer (17), Kocsis (15). 400 és 800 m: Kulcsár (20), Budavári (18) , Lázár M. (17). 80 m gát: Balogh K. (18), Wieland (16). Magas: Zink (21), Vadász (16). Távol: Gulyás A. (21), Forisek (17) . Súly: Skultéti (20), Veres (19) . Diszkosz: Bresik (21), Kósa (18) . Gerely: Lengyel (20), Lúgos (18) . Ötpróba: Papp (20), Szűcs (19) . A KOSÁR MELLŐL... Vasárnap megkezdte magyar­­országi vendégszereplését a Vor­warts Leipzig együttese. Több mint 1000 néző volt kiváncsi a Bp. Honvéd elleni mérkőzésre, a közönség azonban csalódottan távozott. A Honvéd teljesítménye elmaradt a várakozástól. A ma­gyar bajnok a nemzetközi mér­kőzéseken mindig derekasan megállta a helyét. Most azonban a hazai környezetben nem tu­dott megbirkózni a lipcseiekkel, akik a felkészülési időszak de­rekán vannak. Az NDK-ban ugyanis még nem kezdődött el a kosárlabdabajnokság. Kapkodva, idegesen játszottak a Honvéd já­tékosai, ezzel szemben a németek higgadtan küzdöttek. Pontosan dobtak, kevés labdát adtak el. A palánk alatt, a lepattanó labdáért folyó küzdelemben is jobbak voltak a lipcseiek. Az alacso­nyabb termetű Hinter nemcsak „mozgatni” tudta a csapatot, ha­nem még eredményesnek is bi­zonyult. Ezzel szemben a Hon­védben éppen a kulcsemberek játszottak a vártnál lényegesen gyengébben. Nagy erőfeszítésbe került a felzárkózás is, de a 20. percben csak egy pont volt a Vorwarts előnye. Szünet után sem csökkent a látók irama, a Honvédben új erők léptek a pá­­lyára, köztük a tehetséges Gal­lér, a volt válogatott kapus fia is. A 29. percben szerezte meg először a vezetést a magyar csá­p­át! Felcsillant a győzelem re­ménye, hét pontra húzott el a 36. Honvéd, de néhány perc ele­gendő volt ahhoz, hogy a német csapat rendezze sorait , újra vezetést szerzett. Most már nem is engedte ki kezéből a győzel­met A Honvéd a végén csak csökkenteni tudta a hátrányt. Vorwarts Leipzig —Bp. Honvéd 78:76 (36:35). V: Szabó IJ. Monos­tori. Vorwarts: Hinzer (17), Frau (12), Jahn (5), Benne, Kasigkeit (6), Cg: Lorenz (2), Knoll (10). A HÉT KOSÁRLABDA­­VÁLOGATOTTJA Férfiak. I. csapat: Pin­tér (Csepel), Bánna (Bp. Honvéd), Gabányi (MAFC), Gyurasits (Pécsi VSK), Ko­vács (Bajai Bácska Posz­tó). II. csapat: Kulcsár (MAFC), Pálvölgyi (Pécsi VSK), Csikai (Kecskeméti Petőfi), Dajka II (Oroszlá­nyi Bányász), Gedeon (VTSK). Nők. I. csapat: Hegedüs­­né (Videoton), Noficzer (Videoton), Ináncsiné (VTSK), Szabics (Bp. Petőfi), Túri (Kecskeméti Dózsa). II. csapat: Vargá­­né (Bp. Előre), Csapó (Bp. Petőfi), Tarjányi (TFSE), Bekő (Videoton), Korenné (MTK), Adem (16), Höhne (10), Richter. Bp. Honvéd: Gyulai (6), Bárna (21), Lendva­ (9), Rácz (8), Bán­hegyi. De: Temesvári (1), Pálfi (10), Halmos (2), Gallér, Lázár, Koczka, Hódi (19). Dicséretre méltó teljesítményt ért el a MAFC férfi kosárlabda­­csapata a múlt héten, itt nehéz nemzetközi mérkőzésről Krakkó­ból hazatérve, először a Csepel elleni elhalasztott mérkőzését kellett lejátszania csütörtökön este. Kiegyenlített I. félidő után végül „háromszámjegyű” veresé­get mértek a kifulladt csepeliek­re. Másnap a legjobb vidéki együttest, a Bajai Bácska Posz­tót fogadták és harcoltak az MNK döntőjébe jutásért. Ezt az akadályt ió sikerre­ vették, kü­lönösen az 1. félidőben „hajtot­tak” fel, s mindössze 1 pont kel­lett volna a 100-hoz. A Bp. Hon­véd, a Bp. Előre és a SMAFC mellett a MAFC a legnehezebb akadályon át jutott a kupadön­tőbe. Egynapos pihenő után újabb NB I-es mérkőzést vívtak a műegyetemisták, amelyen már szembeötlőn a fáradtság az I. félidőben, de fordulás után 26 pontos győzelemmel hagyták el a pályát a Bp. Spartacus ellen is. *■ — Nagyon jól játszott, félelmete­sen dobott a Videoton ellenünk — mondotta Verbényi József, a Bp. Vörös Meteor edzője a fehérvári rangadó után. — Egységes, jó küz­dőszellemű a Videoton, ebben az arányban is rászolgált a győzelem­re. A mi játékosaink rossz napot fogtak ki, védekezésünk igen sok kívánnivalót hagyott maga után. FIGYELMEZTETŐ VERESÉG A HÉT KÉZILABDA­ VÁLOGATOTTJAI Nők. Acsapat: Szabóné (Bcs. Kötött) — Szakmá­ri (FTC), Schm.Idtr­é (Pé­csi Bányász), Szamos (Pé­csi Bányász), Jányáné (FTC), Lotharierné (Ózdi Kohász), Ritterné (Veszp­rémi Vasas). B-csapat: Dnozdik (TFSE) — Takács­­né (FTC), Tóth V. (Bp. V. Meteor), Kovács I (Ózdi Kohász), Szegediné (Bcs. Kötött), Szekeres (TFSE), Kiss M. (TFSE). Férfiak. A-csapat: Sé­nyi (Elektromos) — Hu­nyadikürti (TFSE) Moór (Bp. V. Meteor), Vas® S. (Elektromos), Adorján (Bp. Honvéd), Bátovszky (Csömör), Harsányi (Győ­ri ETO). B-csapat: Szép­laki (Bp. Honvéd) , Lei­­rer (Csepel), Czvetán (Bp. Spartacus), Egervári (Va­sas), Marosi (Ózdi Kohász), Jüling (Bp. Spartacus), Já­­nya (Bp. V. Meteor).

Next