Népsport, 1968. december (24. évfolyam, 243-264. szám)

1968-12-01 / 243. szám

▼ 1 51 | A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA ASÁBNAP, 1968. DECEMBER L. II: 90 fillér XXIV. ÉVFOLYAM, 243. SZÁM Vasárnap a Népstadionban a hajrá nagy rangadója Puskás és Molnár nélkül A Ferencváros állítólag nyugodt, s éles támadójátékra készül Iilovszky szerint a döntetlen is sikernek számít Borisz Nabokov, a szovjet vendég 17 fokos hi­degben hagyta ott Moszkvát, ő tehát az átmeneti kabátban sem fázik. Legfeljebb időnként meg­jegyzi: — Egy kicsit hűvös eszük van, nemde? A beszélgetést segítő bájos tolmácslány azon­ban állig begombolkozva is annyira fázik, hogy csak harmadszorra tudja megfogalmazni magya­rul a kérdést. Akkor se tudja, hogy ironikusan csengjen-e a mondat, vagy pedig amolyan hét­köznapi egykedvűséggel, milyennek szánta a magyar labdarúgás kulisszatitkainak tanulmá­nyozására érkezett szovjet szakember. Ugyanis ronda, nyúlós hideg van. Olyan, hogy ha a ke­zét összecsapja az ember, vizes lesz a kicsapódó párától. Minden csupa locsok, szemet ingerlő a félhomály, a hőmérő higanyszála pedig a 0 fok körül tántorog. Tíz perc múlva dél, a pályán megszokott ed­zését végzi a bajnoki hajrá abszolút főszereplője , a Vasas. A még öltöző edzőnek a távollétében lebonyolított „cicázást” Farkas feladta, nehogy meghúzódjon. Mert baj így is van elég... A bemelegítést Puskás egyénileg végezte, a kispályás játékban pedig teljesen passzív sze­repkörre vállalkozott, ő volt a játékvezető. Varga szerint a gyengébb fél győzött — Ez égi jel, a másik csapatban játszott Rudi bácsi. Bolemányi volt a center, eggyel keveseb­ben is voltak, mégsem tudtunk velük mit kez­deni. Hiába: rangadók és papírformák .. . — próbálta a vasárnapi esélyek felvillantásával elterelni a figyelmet egy-két beszedett gólról. (Nem sok sikerrel.) A zuhanyozás után került sor Molnár „vallo­mására”: tud-e játszani vasárnap, vagy nélküle kell-e pályára lépni a gárdának? A szélső megindult Iilovszky felé, s az öltöző­ben mindenki elhallgatott. — Sajnos, fáj... nem tudok rendesen futni! — Várjunk egy kicsit, ilyenkor nagyon fontos, hogy az ember pontosan értékelje az észrevéte­leit. Hogyan fáj? — Szar. — Nagyon? — Ha futok, igen. — A hét elején úgy érezted, menni fog... — Most rosszabb. — Akkor... Müller és Somogyvári is készen­létben áll! — mondja Iilovszky a fiatalok felé fordulva, s érezni, mennyire ügyel arcának a rezdülésére is. Neki mindig nyugodtnak, elszánt­nak kell mutatkozni. A másik szobában, ahová egy percre félre­húzódunk, már elmondja panaszait is: __ Mintha átok ülne raj­tunk: háromszor egymás után nem tudunk azonos összeál­lításban pályára lépni. Pedig mi­lyen jól játszott az Újpest ellen ez a jobb­­szárny ... Hogy mi lesz vasár­nap? Ki tud ilyen körülmé­nyek között bármi megfog­­hatót is mon­dani? Keményen fogunk harcolni — az biztos! A bajnoki címért folyó versenyből kiestünk, azzal szeretnénk kárpótolni szurkolóinkat, hogy legalább visszavágunk a másik kettőnek a ta­vaszi vereségekért. A Dózsa ellen nem sike­rült győzni, de jól játszottunk. Most kénytelen vagyok azt mondani, hogy egy sokkal szeré­nyebb körülmények között kicsikart döntetlen is sikernek számítana! Visszamegyünk a másik szobába, Puskás megmutatja a sebét: ijesztő. Mély szakadás a sipcsant mellett, a környéke is piros. Ihász megjegyzi:­­ így, újra változó csapattal, nehéz lesz. De a Dózsa-mérkőzés eredménye után e becsüle­tért is játszunk... Mészöly megtoldja: — Általában jól, de legalább is kielégítően szerepeltünk eddig a Ferencváros ellen. Pedig emlékezzetek csak rá, hányszor indultunk ha­sonló esélytelenként a küzdelemben. Én bí­zom, le is fogadtam, hogy legalább az „X-re” jók vagyunk, és az élménybeszámolóra invitálók gyűrűjéből. (Csak december végére fogad el meghívást, ad­dig naponta két helyre is be van táblázva...) — Ha a harmadik helyen egy nagyszerű Ta­tabánya, Pécs, vagy bármely más csapat állna, azt mondanám, hogy tippeljen mindenki 1-est — mondotta. A Vasas — az más! Nekik emlék­képeik vannak az előző csatákról, a mi gyen­geségeinkről, saját erejük diadaláról Egyszó­val ez rangadó! — A várható taktika alapja? — Természetesen élesen támadunk. A Soto úgy látszólag nyugodtak, s elszántak. Mégis mire számít, hogyan építi fel a saját tervét? — Elmonda­nám, de ne­kem eddig sa nagyon volt, a most sincs hatá­rozott tervem, amit a mérkő­zés előtt rá sze­retnék erősza­kolni a gárdára. Ezek a fiúk tudnak futbal­lozni, még el­gondolni is ab­szurdum, hogy valaki például Albert számára előírja, hogy védőközelben merrefelé cselezzen, és így to­vább. Mindenek fölé helyezem, egyszerűen imá­dom az improvizáló készséget — a labdarúgás­ban is. Én is erre törekszem és sok mindentől, egy játékos megjegyzésétől, az általános han­gulattól és még ki tudja megmondani mitől függ, mivel kezdem a taktikai értekezletet és hogyan fejezem be. Az más kérdés, hogy előt­te, az edzések során már összeill­esztgettem a „taktikai” téglákat. Mindenki tudja mit kell tennie annak érdekében, hogy folyamatos és célszerű legyen a csapat­játékunk. Az utolsó percben legfeljebb egy-egy mondattal figyel­meztetni kell őket a legfontosabbakra. — Tehát, mit vár? — Gyönyörű évem lenne, ha az olimpiai baj­nokság mellé ez is sikerülne. Sok mindenért kárpótolna... Bár csak már játszanánk! Ezek az utolsó órák mintha ólomcipőkben járná­nak... És a síró - nevető harmadikok? Az újpestiek, ha tehetnék, befognák a sze­müket és a fülüket — mint néhány játékos a sorsdöntő 11-eseknél teszi — amíg a Népsta­dionban a számukra szinte döntő fontosságú mérkőzés folyik. De nem tehetik, mert azonos időben játszaniok kell a Videotonnal. — Hát majd még jobban rákoncentrálunk a saját mérkőzésünkre­ — mondják,­­ ennek bi­zonyára a Videoton örül a legkevésbé. Egyéb­ként a hírek szerint megoszlik a vélemény a lila-fehér játékosok között annak megítélésé­ben, hogy képes-e a Vasas legalább egy pon­tot elvenni az FTC-től. A bizakodók többsége a védők közül kerül­t, akik azt mondják, hogy a Vasas válogatott játé­kosokkal megtűzdelt hátsó alakzatainak még egy olasz, vagy spanyol nagycsapat ellen sem lenne szabad zavarba jönni. Ha pedig az elöl hagyott gyors Radicsnak, Farkasnak, vagy Korsósnak sikerülne egy gólt rúgni, akkor az esetleges egy pontnak is örülhetne a Ferencváros. A csatárok többre értékelik Alberték tudását. Szerintük a 0:0 kizárt dolog, mert­­ a zöld­fehér támadósor biztosan rúg gólt a Nép­stadionban ... Ezek után illene nekünk is megindokolni a szokásos tippün­ket. Véleményünk inkább az Újpesti Dózsa csatárainak véleménye felé hajlik: a két csapat védelme körülbelül egy­formán megbízható, a csatárok között azon­ban még idény közben is, amikor mindketten teljes csapattal szerepeltek, előny mutatko­zott a zöld-fehérek javára. Ez a mérkőzés az FTC csatárainak és a Vasas védőinek el­keseredett küzdelmét fsméri, s ilyen eset­­ék­ben mi mégkor is a támadónak adtunk­­ nagyobb esélyt. Tippünk: • V . . (borbély) Az OSC és az Új­pesti Dózsa már a legjobb négy között a vízilabda MNM­-ban Szombaton két vízilabda MNK középdöntő mérkőzésre került sor a Sportuszodában. Az első csoportból az OSC csoportelső­ként jutott a legjobb négy közé, majd az Újpesti Dózsa—Bp. Spartacus találkozón a közép­döntőben 0 ponttal rajtoló Iila­­fehérek nagy gólarányú győzel­mükkel biztosították továbbjutá­sukat. OSC-FTC 5:2 (2:0, 1:0, já, 1:0) V: Czapkó. OSC: Kovács — Csi­kós dr., Oláh — Szívós — Kon­­rád III. Konrád I dr., Bodnár I dr. Csere: Elek, Rajna, Szakmári. Edző: Szívós István. FTC: Amb­rus — Bányai, Kásás — Csikány — Nemcsik, Kövecses, Balla. Csere: Ipacs, Steinmetz. Edző: Gyarmati Dezső. A gólok sor­rendje: Bodnár I dr., Konrád III 14 m). Szívós, Bányai, Bodnár I dr., Kásás (4 m), Konrád I dr. A büntetőpontok száma: OSC 4. FTC 5. A zöld-fehérek Steinmetz ki­tételével pihentették legjobbjai­kat, tartalék együttesüket szere­peltették. Az OSC mérsékelt erő­vel is biztosan győzött. ÚJPESTI DÓZSA-BP. SPARTACUS 9:5 (1:0, 0:2, 4:0, 4:3), V: Rőmig. Újpesti Dózsa: Gál­­— Max, Gajdoai — Dömötör — Sárosi, Martin, Kosztolánczky. Edző: Szittya Károly. Bp. Spar­tacus: Molnár — Ottó, Brimza — Mohácsi — Szölgyémi, Lehocz­ Id­, Csillag, Csere: Horváth, Ed­zsi, Samu MrSolee. A gólok sor­rendje: Dömötör, Szölgyémi, Le­­hoczád. Dömötör, Gajdos­ (4 m), Martin (4 m), Sárosi, Csillag (4 gi) Martin (4 m), Csillag (4 m), Martin,­ Max, Csillag (4 m), Dömötör. A büntetőpontok szá­ma: Újpesti Dózsa 9, Bp. Spar­tacus 7. Az újpestieknek legalább 3 góllal kellett győzniük ahhoz, hogy biztosítsák továbbjutásukat. Szölgyémi kapuralövése vezette be a játékot. Az álmos küzdelem azután fokozatosan megélénkült. A 3. perc végén Gajdost—Sárosi volt a labda útja, a szélső az előretörő Dömötörhöz játszott, s a csatár látványos kettőzéssel szerezte meg a vezetést. 1:0. Kiegyensúlyozott és heves küz­delem jellemezte a második já­tékrészt­­a A helyzetek kihasz­nálása a Bp. Spartacus csatárai­nak sikerült jobban, ebben ez 5. percben a javukra tudták fordí­tani a találkozó állását. A 3. öt­­perctől kezdődően a szövetkeze­tiek egyre inkább visszaestek, az újpestiek szemmel láthatóan job­ban bírták erővel. Max, Dömötör összjáték után egyenlítettek, majd Sárosi harcolt ki egy eres 4 méterest, s ezt Gajdosch értékesí­tette. 3:2. Ezt követően a Spartacus már a második 4 méterest hibázta el. Három büntetőpont után megítélt 4 méteresből Martin már 4:1-re alakította az eredményt, majd Sárosi mintegy 6 méterről zú­dította a labdát a bal alsó sa­rokba, 5:2. Az utolsó negyedben a Spar­tacus összeszedte minden erejét, de a­z újpestiek fölénye továbbra is érvényesült A 2. percben mindkét együttes büntetőhöz ju­tott. Csillag és Martin is bizto­san talált a hálóba, 6:3. A szö­vetkezetiek sorozatos támadásai következtében az újpestiek ha­marosan ismét összegyűjtötték a három büntetőpontjukat. Csil­lag ezúttal sem hibázott, 6:4. A hátralevő percekben az újpestiek nagyszerűen hajráz­tak. Egy pontatlan Spartacus-át­­adást Sárosi elcsípett. Martinhoz látszott, ő máris 7:4 lett. Utána Max indított, és 6 méterről ügye­sen ívelt a gólvonalon túlra, 8:4. Egyenes 4 méteresből Csillag szé­pített, de Dömötör újabb akció­góllal beállította a 9:5-ös vég­eredményt. Jó iramú, élvezetes mérkőzés volt, az újpestiek győzelme, a második játékrészben mutatott játékuk alapján, megérdemelt. A Spartacus nem játszott a tőle megszokott fegyelmezettséggel. Kitűnt: Gál, Max, Dömötör, Sárosi, 111. Csillag, Lehoczki, Szölgyémi. Az I. csoport végeredménye 1. OSC S­I-------17: 8­8 2. Új­pesti Dózsa 3 1 — 2 14:13 2 3. FTC 3 1—2 8:10 2 4. Bp. Spartacus 3 1 — 2 11:17 2 A II. csoportban a vasárnapi mérkőzések során dől el a to­vábbjutás kérdése. Nemzetközi és bajnoki jégkorongmérkőzések Pénteken egy nemzetközi és egy bajnoki, szombaton pedig két bajnoki találkozóval folyta­tódott a jégkorongműsor. A nemzetközi mérkőzésen, a vára­kozásnak megfelelően, a vas­­z­tasegyüttes legyőzte nyugatné­met ellenfelét. A BVSC játéko­sai az első harmadban erős Ira­mot diktáltak, meglepték ellen­felüket és négy góllal elhúztak.­­A továbbiakban kiegyenlítetté ezt a játék, feljött az Oberst­­­dorf is, de ekkor is inkább a hazai együttesnek volt több gólhelyzete. A nyugatnémet csa­pat jó benyomást keltett. Játé­kosai jól korcsolyáznak, kultu­ráltan korongoznak. Meglátszik L. Horsky csehszlovák edző munkájának az eredménye. A Bp. Építők—Bp. Postás talál­kozó pontot tett a bajnokság el­­ső szakaszára. A kedvezőtlen időjárás miatt a korábbi talál­kozó félbeszakadt (5:2 a Bp. Építők Javára), az újrajátszott mérkőzésen a Bp. Építők jobban, tervszerűbben küzdött. A Bp. Postás nem tudta megismételni a Bp. V. Meteor ellen legutóbb nyújtott nagyszerű teljesítmé­­nyét, védelme sokat hibázott. Szombaton a két zöld-fehér együttes, az FTC és a Bp. Postás találkozójával folytatódott a mű­sor. A Bp. Postás ezúttal fekete mezben játszott Nagy tudásbeli különbség volt a két csapat kö­zött, a játék többnyire Sinkó kapuja előtt zajlott Az FTC já­tékosai sok jó támadást vezettek, de akadt bőven szólózás is. A Bp. Postán csak elvétve veszé­lyeztetett. A BVSC—Ifjúsági Válogatott találkozón az első játékrészben ez Ifjúságiak a Vasutaa erő® tá­madásai ellenére jól tartották magukat A második harmadban azonban gólokban is kifejezte fölényét a BVSC. PÉNTEK Nemzetközi találkozó BVSC—Oberstdorf 6:4 (4:0, 1:1, 4:3). Vezette: Messinger, Rancz. BVSC: Balogh J. — Koutny. Ba­bán — Zsitva B., Bikár, Gámán. Csere: Balogh Cs., Kertész. Siba, Gyöngyösi. Rozgonyi. Bakai. Pe­­tyerák, Miklós, Kósa. Farkas. Oberstdorf: Reiter — Hahn, Hochstaller — Mair, Stenger. Lockher. Csere: Haberstock. Leu­­zer, Hadraschek, Kitzelmann, Cornett, Büki, Frchtheld, Kúrán. Gólütő: Bikár (3), Kertész, V­outny, Gyöngyösi, 111. Kúrán (2), Hadraschek, Stenger. Bajnoki mérkőzés Bp. Építők —Bp. Postás 12:3 (4:1, 4:1, 4:1). Vezette: Baka, Fo­dor Bp. Építők: Orbán — Nagy I. Szongoth — Havay, Szlávy, Szilassy. Csere: Závory, Moharos. Egri dr.. Kovács, Aradi. Moletz, Tejfalussy, Wohl, Gódor, Bozsik. Edző: Minder Rezső dr. Bp. Pos­tás: Sinkó — Tóth. Bikall — Berta, Mogyoródi, Steiger. Csere: Gyenese, Erdősi, Horváth, Lucas, Grolmusz, Bán, Vetró. Stékló. Dvorszky Edző: Búza István. Gólütő: Závory (4), Szlávy (3), Havay (2), Moletz, Egri dr., Tej­falussy, ül. Berta, Steiger, Mo­gyoródi. SZOMBAT Bajnoki mérkőzések FTC —Bp. Postás 13:2 (2:0, 5:0, 6:2). Vezette: Messinger, Rancz. FTC: Csank — Ziegler J., Ziegler P. — Horváth Z., Mészöly, Schwalm. Csere: Csűrös, Kertész, Kiss-Szabó, Menyhárt, Kassai, Balogh, Császár, Simon, Major. Edző: Pozsonyi Lajos. Bp. Pos­tás: Sinkó — Bikár, Erdősi — Berta, Mogyoródi. Klemm. Csere: Dvorszky, Gyenese. Bán, Stéhlo, Steiger, Vetró, Horváth E., Grol­musz, Tóth. Edző: Búza István. Gólütő: Schwalm (8), Mészöly (2), Kiss-Szabó, Kassai, Ziegler P. 0l, Mogyoródi (2). BVSC — Ifjúsági válogatott 5:0 (1:0, 4:0, 0:0). V:­­Fodor, Tar. BVSC: Balogh J. — Babán, Ko­utny — Gámán, Bikár, Zsitva B. Csere: Kertész, Siba, Gyöngyösi, Rozgonyi, Bakai, Kósa, Miklós, Petuszáik, Farkas. Edző: Háray Béla. Ifjúsági válogatott: Kovács — Hajzer, Tamás — Kereszti, Miczkievicz, Doór. Csere: Kráte­rul, Tímár, Taréz, Havrá­n, Mon­­dics, Ocskiay, Bőle, Hargittay, Fodor, Ugray, Balogh T. Edző: Jakabházy László. Gólütő: Bikár (2), Miklós, Zsitva B., Rozgonyi. Ivánka, Honfiné és Szádayné indulhat a VB zónaközi versenyén Pénteken délelőtt az utolsó forduló három függőjátszmájá­nak befejezésével véget ért az idei női egyéni sakkbajnokság. Végeredményben a bajnok Iván­ka mögött Honfi Károlyné és Száday Lászlóné került a 2., illetve a 3. helyre, így 1969-ben ők hárman vehetnek részt a VB zónaközi versenyén. A csütörtökön függőben ma­radt három játszma eredménye: Honfiné—Karakas 1:0, Sillyéné— Verődi döntetlen, Porubszky— dr. Csatlósné döntetlen. A bajnokság végeredménye. Bajnok: Ivánka Mária (Bp. V. Meteor) 10, 2. Honfi Károlyné (MÁV Igaz­gatóság) 9.5, 3. Szá­day Lászlónné (Bp. V. Meteor) 9, 4. Illek Edit (Bp. V. Meteor) 8.5, 5. Karakas Éva (MTK) 7.5, 6. Sipka Brigitta (Bp. V. Meteor) 7.5, 7. Sillye Jenőné (MÁV Igaz­gatóság) 7, 8. Verőci Zsuzsa (Va­sútépítőik) 6.5, 9. Porubsz­ky Má­ria (Zalaegerszeg) 6, 10. dr. Csat­lós Pálné (MÁV Igazgatóság) 5.5, 11. Finta Erzsébet (Tatabánya) 5.5, 12. Csapó Anikó (Nyergesúj­falu) 3.5, 13. Késő Gézánné (BEAC) 3, 14. Cynoiter Erzsébet (Bp. V. Meteor) 2 ponttal. Az egyenlő pontszámot elért versenyzők között a Bergen— Sonneborg számítás döntött. (MTI) Rangadóval rajtolt a szabadfogású CSB Egy hetes szünet után ismét randevúztak a birkózók. Ezúttal a szabadfogásúak léptek sző­nyegre. Csepelen rangadóra ke­rült sor a Vasas és az FTC együt­tesei között. Lényegében a kö­töttfogású csapatok birkóztak. Új arcokat alig láttunk. A Vasas, úgy tűnik, visszavágott a kötött­fogású CSB-n elszenvedett vere­ségéért. Nagyon jó benyomást keltett a 18 esztendős Doncsecz, döntetlent ért el a szintén fia­tal de jóval tapasztaltabb Sző­­nyi ellen. A találkozó döntetlen­re áll, de egy mérkőzés még hát­ra van. Bajkó Párizsban szere­pel a szakszervezeti válogatottat Giczy elleni mérkőzését decem­ber 10-én rendezik meg. A má­sik találkozón a házigazda csepe­liek nem tudták megszorítani a Bp. Honvéd versenyzőit. Bp. Honvéd —Csepel 7:0 (elöl a Bp. Honvéd versenyzői). Erdős —Papp­­gy., Molnár—Kiss pgy., Rusznyák (Bp. Honvéd, ellenfél nélkül győzött). Búzás—Tóth tgy., Kőfalvi—Ledényi tgy., Hollós­ (Bp. Honvéd, ellenfél nélkül győ­zött), Maróti—Agócs tgy., Csatá­ri—Kudelász tgy. Vasas —FTC 3.5:3.5 (Elöl a Va­sas versenyzői). Kalló—Alker tv., Doncsecz — Szőnyi döntetlen. Sza­bó—Idei tgy., Wagner—Trázsl pv, Dell —Rizmayer pv., Hegedűs —Vattai tgy., Kozma (Vasas, el­lenfél nélkül győzött). Presztízsmérkőzés lesz A Ferencváros is délben edzett, délután szín­házban voltak, este, vacsora után lehetett csak beszélni Lakat Károly dr.-ra. Akkor is úgy kellett valósággal kiragadni az autogram-kérők A Népstadion illetékeseitől nyert értesü­lés szerint a stadion gyepszőnyege jó álla­potban várja a csapatokat. A nagy érdek­lődésre való tekintettel 11.30-kor nyitnak a pénztárak. Győzelem a román B-válogatott ellen *-­ Távbeszélő-jelentésünk. — (Bukarest, november 30.) Pén­teken szünnap volt, szombaton folytatódtak a Bukarest Kupa nemzetközi női kézilabdatorna küzdelmei. Ezúttal a több nagy­­válogatottal felálló román B-vá­logatott ellen lépett pályára utánpótlás csapatunk, Budapest színeiben. Meglepő eredmény született , végig igen jó iramú találkozón a fiatal magyar együt­­nagy küzdelem után győzött. A találkozó krónikájához tarto­zik, hogy szinte az utolsó másod­percekben egy ellenünk meg­adott 7 méterest K­ivács nagy bravúrral hárított. Minden játé­kosunk átlag feletti teljesítményt nyújtott. Kovács és Szabó I. já­tékát kell különösen kiemelni. A szombati második találko­zón, egy nagyon furcsa mérkő­zés keretében váratlanul nagy arányú győzelmet aratott Jugo­szlávia, a tornán esélyes szovjet válogatott ellen. Budapest— Románia B. 10:9 (5:5). Budapest: Kovács — Schlerer, Rózsahegyi, Tóth, Babos, Szabó I, Szabó J. Cs: Pethő, Hornok, Tóth-Harsány­ K., Jülingné, Kiss. Románia B: Buzás — Negina, Kardos, Vasilescu, Costendache, Petrece. Magyart. Cs: Miklós, Murcean, Frencu, Nica, Nastase. G: Szabó I. (4), Schwajer, Jüling­­né (2—2), Tóth, Kiss, Dl. Kardos, Petrece (2 — 2), Negina, Costam­­doche, Magyari, Miklós, Nastase, A szombati második mérkőzé­sen: Jugoszlávia—Szovjetunió 19:11 (8:7). Elek Gyula A Bukarest Kupa nemzetközi női kézilabdatornán részt vett, utánpótlás válogatottunk hétfőn, 18.30-kor érkezik a Ferihegyi re­pülőtérre.

Next