Népsport, 1969. január (25. évfolyam, 1-21. szám)

1969-01-03 / 1. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI É­S KPOISTSZÖVETS NÉV LAPJA PÉNTEK, 1969. JANUÁR 3.+ Ara:­­v fillér ★ xxv. évfolyam, 1. szám Labdarúgóoldalunkon: hátvédek rangsora, mérlegen a Tatabánya Az év eke jégkorong Újpesti Dózsa-BVSC Szombaton délután a Megyeri úton jelentős jégkorong találkozóra kerül sor. Az újpesti Dó­zsa fogadja egyik vetélytársát, a BVSC-t. A mérkőzésnek nagy jelentősége van a bajnok­ság további alakulása szempontjából. Az Újpesti Dózsa még nem vesztett pontot, a BVSC pedig hármat vesztett eddig. Az újpestiek eddig minden akadályt jól vettek, bár nem mindegyik mérkőzésük zajlott le si­mán. Az FTC ellen mindkétszer csak nagy küz­delem árán szerezték meg a bajnoki pontokat, s a BVSC ellen is a bajnokság első szakaszában csak egy góllal győztek. Nagy meglepetést kel­tett a Bp. Előre ellen keservesen kivívott győ­zelmünk is. Az 50. percig még döntetlenre állt a mérkőzés. A Bp. Előre fegyelmezett védekezés­sel lepte meg a lila-fehéreket, s gyors ellentá­madásokból három gólt ütött. A vasutas együttes teljesítményére szintén jellemző a fegyelmezett taktikai játék, amellyel már többször kellemet­len, perceket szerzett ellenfeleinek. A BVSC a szívós védekezés mellett, gyors és technikailag képzett játékosai révén képes arra, hogy zavart okozzon az ellenfél védelmében, és azt ki se használja Különösen Bikár és Rozgonyi lehet ve­szélyes Vedres kapujára. A BVSC győzelem esetén még beleszólhat az elsőség kérdésébe is. A szurkolók minden bizonnyal színvonalas já­tékot és nagy küzdelmet láthatnak majd. Külföldi vendégeket fogadnak a tollaslabdásók A hazai nemzetközi események idei sorozatát osztrák tollaslabdázók­ budapesti vendégszereplése nyitja meg. Az utóbbi években szépen fejlődő, mind népszerűbb sportág külföldi vendégei, a Wiener­­neustaat együttese jó játékerőt képvisel. Legutóbb a szovjet válogatott ellen is biztosan, 7:4 arányban győztek. Több nemzetközi mérkőzés után ez az újabb párharc is alkalmasnak bizonyul arra, hogy to­vább növelje a tollaslabda hazai népszerűségét. És aki látványos, gyors, változatos játékot akar látni, annak feltétlenül figyelmébe ajánljuk ezt­ a szom­­bat kora délutáni mérkőzést. A bécsújhelyiek ellen a legjobb magyar játékosokból összeállított csapat lép majd a Sportcsarnok küzdőterére. Mikor kerül sor harmadik mérkőzésre VB-selejtezőn? Az idegenben lőtt gólok az EB­­ negyeddöntőiben nem számíta­nak duplán! — a tényről, azaz a tévedésről csak közvetlenül a moszkvai mérkőzés, a magyar­­szovjet visszavágó előtt értesült a magyar tábor — kellemetlen meglepetésként... • Az UEFA eredeti kiírása megváltozott, s a magyar szö­vetséget nem értesítették a vál­tozásról — mondta erről Börzsei János, az MLSZ főtitkára 1969 első munkanapján. És a sárga borítású, eredeti kiírást is meg­mutatta. • Mindez már a múlté. S mi a helyzet az eljövendő időszak fontos FIFA-szabályaival, hiszen VB-selejtezők előtt áll a magyar válogatott. A főtitkár válasz he­lyett a bal felső fiókból elővette a VB 20 oldalas, teljes kiírását. Az első, a legfontosabb a selej­tezőcsoportból való továbbjutás kérdése.­­ A­­ pont 6. cikkelye ezt mondja: Abban az esetben, ha a csoportban kettő vagy több csapatnak a hivatalosan leját­szandó mérkőzések után azonos a pontszáma, úgy semleges or­szágban kell újabb mérkőzést le­bonyolítani. Ha ez a mérkőzés 2x15 perces hosszabbítás után nem hoz eredményt, úgy a gól­­különbség dönt, ha ez is egyen­lő, akkor sorsolás következik. • A magyar válogatott selej­tező mérkőzésein a következő nemzetiségű játékvezetők mű­ködnek közre. Magyar—csehszlo­vák, román, csehszlovák—ma­gyar, lengyel, magyar—ír, jugo­szláv, ír—magyar, belga, magyar —dán, nyugatnémet, dán—ma­gyar, norvég. • Magyar játékvezetők bírás­kodtak az osztrák—ciprusi és a­ belga—finn selejtezőkön, s ma­gyar bírót kértek a bolgár— lengyel találkozóra. • A játékoscsere szabálya változatlan. A huszonkettes ke­retet tíz nappal korábban kell megnevezni. A csapat mellett előre bejelentett öt játékos kö­zül kettő szerepelhet a mérkő. ! E­lkészült a Játékvezetők 1968. évi értékelése. A teljesítményekről beszélgettünk Hernádi Vil­mossal, az országos JT küldőbizottság veze­tőjével. — Kik voltak a legjobbak az NB I-ben? — Az év játékvezetője Biróczki János — mond­ta Hernádi Vilmos. — Tavasszal és ősszel egyaránt kitűnően tevékenykedett. Második Soós Gábor. A további sorrend: Kaposi, Emsberger, Szegedi, Bír­­esik. Itt jegyzem meg, hogy csak a legtöbb mér­kőzést vezető bíróinkat rangsoroltuk. Így nem sze­repel a listán Zsolt István, aki 19GS-ban rendkívül sokat vezetett külföldön. — Mi a helyzet az NB I B-ben? ? Örvendetesen jók az átlagok. Osztályzataink alapján Aranyosi, Fehérvári, Vadas J., Csemefalvi, Teuschler, Tófalvi, Hévízi, Szlávitz, Losoncai és Orosz teljesítménye emelkedett ki. — És az NB II-ben? — Hámori, Sándor, Fehér II, Mohácsi, Tapolczai, Demeter dr., Köő, Szab­ó J., Nagy B., Halász, Pász­tor, Bürgös, Bacsa, Kőrös, Bódis, Pécsi. — A legközelebbi feladatok . — Kijelöljük az új országos játékvezető­ is part­­jelző-keretet. Azt akarjuk, hogy a tehetséges, jó bírók, minél több mérkőzést vezessenek. Mi sokat várunk az új módszertől. Eldekldődtünk a sorsolási bi­zottságtól a további menetrend felől. — Már javában dolgozunk az NB I B sorsolásán — kaptuk a választ. — Elképzelhető, hogy va­sárnapra el is készülünk, így a 18 NB I B-s csapat szakvezetői még az alapozás megkezdése előtt kézhez kapják a sorsolást­ Az NB I B után, s jövő héten, ké­szen lesz az NB II-es menetrend — Mikor utaznak a válogatot­tak - kérdeztük Börzéci János­tól, az MLSZ főtitkárától­­— A ligaválogatott minden való­színűség szerint január 10-én kel útre. Ők nem mennek már Tatá­ra, Budapesten fejezik be előké­szít­éseiket. Az A-válogatott pedig Z7-ért utazik el, a keret 6-ától Ta­tán folytatja a felkészülést. 1, Csepel vezetőségének bele­­egyezésével három csepeli lab­darúgó, Faludi, Kalmár és Rot­­tenbiller utazik az MTK dél-ame­rikai túrájára. A kék-fehérek együttesével különben csak régi MI­K-játékosok utaznak, a jelen­leg időszakban igazoltak közül senkit sem visznek. A csapat, a tervek szerint, szombaton reg­gel indul útnak, bár néhány já­tékos szükséges oltási bizonyít­ványa még nincs rendben. Az év első munkanapján, csü­törtökön 100 újabb átigazolási kér­elem futott f­e az MLSZ-be. Dg felére a ,,nagyok"’ mig min­­dig nem hallatnak magukról. A 100 átigazolási lap között sem NB I-es, sem NB I B-s nincs, és NB II-es is mindössze négy a V.­idt! A többi alsóbb osztályú kór elem. Az MLSZ elnöksége két felleb­bezéssel foglalkozott, s azokat elutasította. Megállapította, hogy a Pilisi Bányász — Bp. Bányagép­­gyár NB I­­-as mérkőzésen nem történt játékvezetői műhiba, így az első fokon hozott döntés he­lyes volt. Páli György, a Vasas Dinamó szakosztályvezetője egy­éves büntetését is helybenhagyta az elnökség. Páli, mint megírtuk, a Vasas Dinamó—Nyergesújfalu mérkőzés után a csapat tagjai­nak 100 — 100 forint jogosulatlan prémiumot fizetett ki. ♦ Melyik megyéből hány csapat jut fel az MNK 128-as elődöntőjé­be? A kérdést Kovács Józsefnek, az MLSZ elnöksége tagjának tet­tük fel. — Erre a kérdésre most tudunk csak végleges választ adni, meg kellett ugyanis várnunk a helyi szervek bejelentéseit az indulók számáról. Tehát Budapestről 9, Bács, Borsod, Fejér, Pest, Somogy és Szolnok megyéből 4—4, Bara­nya, Győr, Hajdú, Heves, Nógrád és Veszprém megyéből 3—3, Bé­kés, Csongrád, Komárom és Sza­bolcs megyéből 2—­?, Vas, Zala és Tolna megyéből pedig 1—1 csapat jut feljebb a helyi selejtezőkből. — A további műsor? — így összesen már 82 csapa­tunk van, hozzájuk jön a 18 NB I B-s és 18 NB I-es együttes. Ez a 178 csapat 3 fordulót j díszért, mégpedig május 18-án, június 4-én és június 11-én. A maradé öt csa­pathoz csatlakozik a 18 NB 1-es, és június 25-én elkezdődnek a nagydöntő küzdelmei.. Négy for­duló után, augusztus 20-án vívják az MNK-döntőt. Korábban megírtuk, hogy négy jéti­kusra nem tart igényt az újpesti Dózsa. Amint hírlik, Só­vári után Kuharszk­­li az Egyet­­értésbe kíván menni. Pataki a Bp. Spartacusba, Csordás pedig a Szekszárdi Dózsába tart- Január 10-án utazik a liga-, 22-én pedig az R-válogatott • Birácski az év játék vese teje • Késsüt áss NB I M sarsalása • Újabb IGG átigazolási kérelem • 3Mi újság áss 3MNK-ban 5* Forintos megerősítette vezető helyét Kedden kerültek sorra az or­­­szágos férfi egyéni sakkbajnok­ságon a XI — XIII. fordulók befe-­­­jezetlen játszmái. A hatórás já­tékidő alatt a következő eredmé­nyek születtek. A XI. fordulóból: Barcza —Honfi döntetlen (62 lé­pés, sötét gyalogelőnyét nem tudta érvényesíteni): Forintos— Vadász döntetlen (68 lépés, Itt sem döntött sötét gyalogelőnye. Kilencórás játszma volt); a XII. fordulóból: Bárczay—Kluger döntetlen (59 lépésben): Sápi-Csém döntetlen (52. lépés); a XIII. fordulóból: Kluger—Sápi 1:0 (53 lépés): Pogáts dr. — Lip­tay dr. döntetlen (89 lépés, meg­érdemelt pontosztozkodás — 10 és fél órás küzdelem után), Pol­gár—Barcza 1:0 (76 lépés, fűtó futó elleni gyalogvégjátékban). Az élcsoport: Forintos 10.5 (1), Portisch 9, Bárczay, Bilek, Csém és Dely 8—8, Szabó 7.5 ponttal. A csütörtöki 15. forduló ha­sonló volt ez előzőkhöz. A 11.­­tal­álkozó köz­ül kettő gyorsan fejeződött be, éspedig Barczay— Bisek, 16 lépésben. Lengyel­— Kluger pedig 16 lépésben osztoz­kodtak a ponton. Hosszabb küz­delem volt a Haág—Dely Játsz­mában, de a 18. lépésnél ez is döntetlenül ért véget, igaz — 3 órai játék után- Adorján — Nagy ellen 24 lépésben győzött. Este 8 órakor máig hét Jacezmó­ban­ tart a küzdelem. Nagy harc fo­lyik a dr. Liptay—Portisch, a Forintos— Csom, a Honfi—Szabó és a dr. Porá­ts —Barcza játsz­mákban. Ugyan­ez a helyzet a Sápy—Székely, Polgár — Faragó és Szilágyi Gy.—Vadász találko­zókon. Az 5. óra végén született négy újabb eredmény: Dr. Liptay— Portisch döntetlen, 34 lépés, Sá­­py—Székely 0:1, matt 38. lépés. Forintos—Csem 1:0, 39. lépés, kitűnő játszma- Szilágyi Gy.­Va­dász 0:1, 48 lépés. Függőben maradtak: Honfi—Szabó, Polgár — Faragó és dr. Pogáts—Barcza Játszmák. Vezet: Forintos 11.5 (1), Por­tisch 9.5, Bárczay, Bilek, Dely 8.5—8 5, Csér 8, Szabó 7.5 . ■ Ismét düh­harc a fekete Mérmezőkön Szilveszter... Pezsgő, trombi­ta, jókedv. Az óév utolsó nap­ja általában ezt jelenti. És az új? Nagy csendet, álmokat, ter­­v . . .sakkozónak az új év éle­tlapja mi mást is jelenthet­ne, mint két verseny között egy kis szünetet. Zajlik a magyar bajnokság... Mielőtt leülnének a sakktáb­lákhoz a résztvevők, egy-két villámkérdést intéztünk néhá­­n­yukhoz. Az alábbiakban közöl­jük a nem éppen villámsebes­­séggel érkezett válaszokat. De ez érthető. A sakkozó nem es­het ki a szerepéből, mindenkép­pen megfontoltnak és körülte­kintőnek kell lennie.­ ­ Egy szót sem a sakkról !' ■ ...........Htom............miau............Dilin.. A bajnokságban vezető Forin­tos Győzőtől kérdezem, hogyan telt el a szilveszter? — Szűk baráti körben, itthon. Megpróbáltam kikapcsolódni, az volt a jelszó, hogy egyetlen szót sem ejtünk sakkról! (Sikerült?) — Nem egészen. Egy-két szó, azért elhangzott. A bajnokságra gondolva, korán befejeztük a mulatozást. (Hogyan kezdődött az új esz­tendő?)­­— Pr­ózai dolgokkal. Be kellett gyújtani a kályhába és mesélni r. gyerekeknek. (Kívánsága? Terve?) — Óvatos ember vagyok, nem szoktam előre nyilatkozni. És különben is, kívánságom a ma­gyar bajnoksággal kapcsolatos. Érti, ugye? ... (Sejtem.. . Győzelemmel búcsúzott Portisch Lajos győzelemmel búcsúzott az óévtől. Vajon ho­gyan kezdi az újat? — Bízom benne, hogy úgy, ahogyan befejeztem. Honfi el­len nyertem, remélem, sikerül Liptay ellen is. (1968-ban melyik volt legne­hezebb mérkőzése?) — A Larsen elleni páros mér­kőzés.­­ (1969-ben melyik ígérkezik a legnehezebbnek?) — Mindig a soron következő. Most, a hollandiai verseny. (Hogyan kezdődött az új év?) — Sakkozással__ (Mit vár 1969-től?) — Sok jó versenyt, és — sok jó eredményt... (És a magyar bajnokságtól?) — Nagyjából ugyanazt, s ta­lán még azt tenném hozzá, hogy remélem, a jövőben nem lesz ilyen maratoni a magyar baj­nokság. A legfiatalabb HBiiiiiiiBiiiiiisiHgiiiiiifflpiniiBminns A bajnoki mezőny legfiatalabb tagja, a 18 éves Adorján András. Hogyan töltötte az ifjú sakkmes­ter a szilvesztert? — Barátokkal (Házi buli?) — Olyasféle. Tizen voltunk, de lehettünk volna többen is. A tizenegyedik nem jött el... (Hiányzott?) — Nekem — nagyon. (Semmi kétség, a tizenegyedik meghívott, ifjú hölgy lehetett... Sakkal vigasztalódik?) — Csak másodikén kezdtem sakkal foglalkozni. Elsején ter­veket állítottam össze. Az ifi VB-n az első három között sze­retnék végezni, jobban hasonlí­tani példaképemhez, Portishhoz (akitől jaj, de messze vagyok!), s a magyar bajnokság nagyon erős mezőnyében jobban szere­pelni! Lehet, hogy sokan túlzás­nak tartják ezt a tervet. Lehet. Nemcsak tervek ezek, hanem a kívánságok is... Fekete ? Fehér ? S5S­S::::::SS5SS:i::::'S»«53::::::SSSSS::::::SSSSS:i:::: Fekete? Fehér? Igen? Nem? A tévé népszerű vetélkedőjének sakk-bírájától kérdeztük, hogy melyik mezőn könnyebb a já­ték? — Feltétlenül a tévé képer­nyője előtt, már csak azért is, mert ott nem játszom, hanem bíráskodom... (Harminc év a sakktábla mel­lett. Mit vár a harmincegyedik­től?) — A tavalyinál sokkal jobb eredményt, s jobb, megértőbb szellemet. A sakk is sport, s a sport­­­játék. A matematikus kiszámítja ■5! SaiS«:ri ii ■Iio*.......................................................... Székely Mihály a verseny utolsó helyén áll Pillanatnyi­lag. — Ha annyival vezetnék, mint amennyivel el vagyok maradva az élmezőnytől, már el sem vehetnék tőlem a bajnoki cí­met ... (Szóval, kedélyesen indul az új évnek?) — Mi mást tehetnék? S ez nemcsak kedélyesség, hanem jó­zanság is. Matematikus vagyok... De higgye el, ennyire nem va­gyok rossz sakko­zó. Az álmaim­ról lassan leteszek, a sakk szép, izgalmas, tartalmas szórakozás marad számomra. 25 éves va­gyok, s ha eddig nem lett belő­lem nagy sakkozó?... ... Megindulnak a sakkórák, lzajlik a küzdelem a fekete-fe­hér mezőkön. Olykor egy bás­tya vagy egy futó megrendíti az 1969-es álmokat, terveket. A sarc éles, a küzdelem viharos. A sakkozók nem adják meg ma­gukat egykönnyen. Réti Anna Kiászné és Tölgyesi győzött az év első gyorskorcsolyázó-versenyén Az új év első gyorskorcsolyázó versenye zajlott le csütörtökön este a városligeti Műjégpályán az MJSZ rendezésében.. Tekintet­tel arra, hogy a versenyre köz­vetlenül az országos bajnokság után került sor Csak két távot iktattak be, és a felnőtt mező­nyök együtt futottak. Az ered­mények ezúttal sem mutattak ja­vuló tendenciát, s ebben bizo­nyos fokig a jég is „ludas". Ugyanis ólmos eső esett a pályá­ra, s ez lelassította a jeget. A férfiaknál Tölgyesi, a női me­zőnyben Ihászné volt a leggyor­sabb. A szünetben felfrissítették a jeget, s utána először a női mezőny rajtolt. Ihászné bizto­san győzött. A csehszlovák Pro­­haszková jó futásával az össze­tettben is a második helyre ke­rült. A férfiak versenyében Mar­tos Gy. nem állt rajthoz, s Iván­kai biztosan győzött. Tölgyesi azonban jó 500 méteres idejével megnyerte a kéttávú összetett versenyt. Nők Felnőttek, I—IV. osztály, 500 m: 1. Ihászné 50 3, 2. Martos Gy.-né 52.3, 3. Tamássy és Procházková (csehszlovák) 52.6. 1000 m: 1. Ihászné 1:44.9, 2. Prohászková 1:49.7, 3. Martos Gy.-né 1:51.8, 4. Tamássy 1:54.4. A kéttávú összetett verseny vég­eredménye: 1. Ihászné (Bp. V. Meteor) 102 750, 2. Prohászková (csehszlovák) 107.450, 3. Martos Gy.-né (Bp. V. Meteor) 108.200, 4 Tamássy (Bp. V. Meteor) 109.800. Ifjúságiak. 500 m: 1. Ceut­aV (Bp. V Meteor) 54,3. Serdülők. 500 m: 1. Mélykúti (Bp. Petőfi) 57.0 1000 m: 1. Csurai 2:00.6. Férfiak Felnőttek. 500 m: 1.TI. o.: 1. Tölgyesi 44.5, 2. Martos Gy. (Bp. V. Meteor) 45.0, 3. Hegyesi 47.0, 4. Ivánkai, Margó, Hernádi 47.1, 7. Kutas 47.2, 8. Bartos és Csa­ba 47.3. 1500 m: 1. Ivánka­ 2:33.6, 2. Markó 2:27 7, 3. Tölgyesi 2:28.3, 4. Bartos 2:31.5, 5. Hernádi 2:31.6, 6. Csaba 2:32.4, 7. He­gyesi 2:32.7, 8. Kutas 2:33.5. A kéttávú összetett verseny vég­eredménye: 1 Tölgyesi (Bp. Pe­tőfi) 93.933, 3 Ivánkai (Bp. Pe­tőfi) 95.633, 3. Markó (Bp. V. Meteor) 96.333 , 4. Hernádi (MTK) 97.633, 5. Bartoa (Bp. Petőfi) 97.800, 6. Hegyesi (M­M) 90.790, 7. Csaba (M­M) 96.100, 8. Kutas (Bp. Petőfi) 98.367. Ifjúságiak. 500 m: 1. Láng (Bp. V. Meteor) 50­0, 2. Kátas (Bp. V. Meteor) 517, 3. Kiss (VJ1 KÖZÉRT) 52­ 4. 1000 m. Serdülök: 1. Görgényi (Bp. Petőfi) 1:46.

Next