Népsport, 1969. február (25. évfolyam, 22-45. szám)

1969-02-01 / 22. szám

mátáBiofi//­A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA SZOMBAT, 1909. FEBRUÁR 1. L­íra­. 90 fillér •if XXV. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM Az NB EI Nyugati csoportjainak átigazolási listája TELEX JELENTÉSÜNK MEXIKÓBÓL: A portya újabb állomásán is siker Ligaválogatott-Veracruz 4:1 (2:1) Csütörtökön délelőtt autóbusz­­szal körbej­ártuk a várost. Gyö­nyörű épületeket, gazdag üzlet­­házakat, fákkal szegélyezett, szé­les utakat láttunk. Mély benyo­mást tett mindenkire a kikötő hatalmas gépeivel, tarka szín­pompájával és szinte elképzel­hetetlen iramban­­ ülttető életé­vel. Délután pihentek a játékosok. Kissé párás, de azért kellemes időben, 25 fokos melegben in­dultunk ki a pályára. Azért van itt ilyen „hűvös”, mert a tenger felől állandóan fúj a szél. A meghirdetett tv-közvetítés elle­nére mintegy 25 ezer néző fog­lalt helyet a stadion lelátóin, s nagy tapssal köszöntötte az ed­digi eredményeik alapján már jó hírnek örvendő fiainkat. Meg kell jegyeznem, hogy a kedve­zőbb propagandahatás miatt az újságok itt, Mexikóban magyar válogatottként kezelnek min­ket ... Jamasaki, az itt élő perui já­tékvezető sípjelére a ligaválo­gatott a következő összeállítás­ban kezdte a játékot: Szentmi­­hályi — Káposzta, Mészöly, K­án­­kuti, Dunai L., Konrád, Szőke, Branikovits, Menczel, Sárközi, Zámbó. A magyar csapat rohamozásai­val indult a mérkőzés. Negyed­óra alatt öt szögletet ért el a csapat, s közben Branikovits nagy helyzetben gyengén mellé lőtt. Menczel lövését „kitornáz­­ta” a kapus, majd Dunai haj­szállal mellé helyezett. A 17. percben esett az első gól. Szőke lefutott, hátragurított, Brani­kovits cselekkel balra kevere­dett, s mintegy 14 méterről lőtt. A labda a felső lécről pattant a­­ gólvonal mögé. 1:0. Utána ké­­nyelmeskedtek a mieink. Sok hiba csúszott a támadójátékba. Rossz passzok, késői befutások, elkésett előreadások... A Vera­­cruz ekkor gyakrabban táma­dott. Sok dolga volt Szentmihá­­lyinak. A 35. percben a jobb­szélső beadására kapusunk ki­vetődött, de nem érte el a lab­dát, és a balszélső Hernandez közelről a kapuba nyomta. 1:1. A közönség is, a helyi csapat is fellélegzett, a 44. perc azonban lehűtötte a kedélyeket. Sárközi a bal oldalon lefutott, élesen a ka­pu elé vágta a labdát, Montez belenyúlt és lábáról a kapuba pattant, öngól! 2:1. A SZÜNETBEN nagy fejmosást rendezett Lakat dr. A második félidőt heves ma­gyar támadások vezették be. A Veracruz jó 20 percig szinte hoz­zá sem tudott nyúlni a labdá­hoz. Minden csatárunknak volt gólhelyzete. Zámbónak három is ... A 61. percben bal oldali támadás után Szőke kapta a labdát. Két védőt kicselezett, és 7 méterről élesen a bal sarokba lőtt. 3:1. Röviddel ezután Men­czel nagy helyzetben fölé bom­bázott. A 65. percben azonban (Folytatás a 4. oldalon.) „Kézről kézre adták a fiatalokat” Ünnepélyesen megnyitották a IV. téti úttörő-olimpia havas számainak döntőit megérkezett Gyöngyösre, ahol szinte az egész város kiállítási terem. Alig akad olyan üzlet, amely­nek a kirakatában az úttörő­gyerekek rajzai ne hívnák fel a figyelmet. Gyöngyös nagy eseményre készül! A 260 úttörő-sportoló termé­szetesen nem egyszerre érkezett, de az állomáson minden egyes csoportot hangos zeneszóval kö­szöntött a katonazenekar. A fogadás után pedig szinte kézről- kézre adták a fiatalokat. Már az állomáson elkérték sílé­ceiket, szánkóikat, s ezeket kü­lön teherautóval szállították fel Kékesre, a szombaton reggel kezdődő döntők színhelyére. Sor került már a versenyzők igazolásának megvizsgálására is. A versenybíróság elnöke, Kiss Tivadar, örömmel újságolta: ed­dig még minden versenyzőnek szabályos az igazolása! Az ünnepélyes megnyitóra pénteken este fél 7-kor a Le­nin téren került sor. A felsorakozott csapatokat har­sonák hangjai fogadták, majd Horváth Sándor jelentést tett Teckauer Péternek, az ÁZST el­nökének, majd Heves megye KISZ-bizottságának első titkára, Sebestyén János mondott üdvöz­lő beszédet. Ezután Gácsi László, a Gyöngyösi Városi Tanács VB elnökhelyettese megnyitotta a IV. téli úttörő-olimpia havas szá­mainak országos döntőit. Az ün­nepségen megjelent Szabó Fe­renc, az úttörő-szövetség főtitká­ra is. A megnyitó után az út­törők behozták az olimpiai zász­lót, amelyet a Himnusz hangjai mellett lassan felvontak az ár­bocra. Kiss Antal a mexikói olim­pián ezüstérmet szerzett at­léta hozta az olimpiai lángot, s fellobbantotta a játékok tüzét, majd a részvevők le­tették az olimpiai esküt. Az ünnepség parádés tűzijá­tékkal ért véget. A versenyzők még a színpom­pás ünnepség előtt, a délután folyamán, megtekintették a ver­senypályákat, és örömmel ta­pasztalhatták: sportolásra alkal­mas hó várja őket. (Gyöngyös, 1969. január 31.) Szombathelyen, ahol a téli út­törő-olimpia teremsport döntői­nek befejeztével átadták a gyön­gyösi vezetőknek az olimpia zászlaját, a városi sportpalotá­ban gyermekraj­z-kiállítást is rendeztek. A zászló időközben így hát nincs már akadálya a szombaton kezdődő vetélkedő­nek. Naményi József Tiltakozás A Szovjetunió Cselgáncs Szö­vetsége táviratban tiltakozott az Európai Cselgáncs Szövetségnél az ellen a terv ellen, hogy az 1969. évi ifjúsági és junior csel­gáncs EB-t az NSZK Nyugat- Berlinben rendezi meg. A szov­jet szövetség más színhely kije­lölését kéri. Vasárnap érkezik haza az MTK A Mar del Platában szerepelt MTK labdarúgócsapata — az eredeti tervtől eltérően — va­sárnap délután 17.30 órakor ér­kezik a Ferihegyi repülőtérre. (MTI) Vasárnapi 8 oldalas számunkban Tudósítások és riportok labd­arúgó-válogatot­­taink tengerentúli por­tyáiról. Az Újpesti Dózsa atléti­kai szakosztályának ter­vei. Beszámolók a szomba­ton sorra kerülő barát­ságos labdarúgó-mérkő­zésekről. 57 karcsapás 50 méte­ren! így edz Mike Wen­­den — és más külföldi érdekességek. KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK JELENTI BELŐ HORIZONTÉBÓL: Magyar válogatott- Atletic Mineiros 2:2 (2:0) As­eim félidőben jól játszó magyar csapat a másos Sikfeam visszaesett, s biztos győzelmet engedett ki kezéből ♦ Albertét a szabálytalan egyenlítő gól után kiállították Magyar válogatott—At­letic Mineiros 2:2 (2:0). Belo Horizonté, 80 000 né­ző. Vezette: Araido (bra­zil). Magyar válogatott: Fa­tér — Novák, Solymosi, Páncsics, Noskó, Rákosi, Szűcs, Fazekas, Albert, Bene, Farkas. Atletic Mineiros: Mus­sula — Verner, Grabete, K. Diaz, Cingunegui, Wanderley, Amauri, Ro­­naldo, Vaquinho, Lola, Tiao. Csere: Fazekas helyett Göröcs (a 76. percben), il­letve, Cingunegui helyett Oldair (a 87. percben), és Lola helyett Laci (a 80. percben). Kiállítva: Albert 65. percben. Góllövő: Solymosi 25 p. Farkas 31. p., Amauri 53. p., Lola 65. p. A közönség vérmérsékletével kapcsolatos előzetes hírek valós­nak bizonyultak. Erről már a mérkőzés kezdete előtt meggyő­ződhettünk. A háromnegyed 9- kor melegíteni kivonuló magyar csapatot fülsiketítő trombitaszó, dobpergés, czavalókórus köszön­tötte. Valósággal tombolt az aréna. Rádióriporterek mikro­fonnal a kezükben rohantak a melegítő játékosok után, egy­­egy mérkőzés előtti utolsó nyi­latkozatért. A játék kezdetére azonban szokatlanul sokat kel­lett várni. Néhány reflektorral volt baj — talán kár volt az elő­ző tudósításban megdicsérni a világítást , és fél 10 is elmúlt, mire Araido sípjába fújt, s megkezdődött a mérkőzés. Számunkra izgalommal kezdő­dött. Lola ugyanis már az első percekben kicselezte Solymosit, Novák mellett is elment, de Fatér hárítani tudott. Az első veszé­lyes magyar lövést Novák küld­te a brazil kapura. 30 méterről lőtt bombája bizony gondot okozott Mussulanak. Kellemes időben, jó pályán, gyors játék alakult ki, változatlanul zeneka­ri kísérettel, mert a zenét azt a mérkőzés alatt sem hagyták vol­na abba. Lola bizonyult a leg­veszélyesebb brazil csatárnak, hiszen 10 perc sem telt el, mire másodszor is komoly helyzetbe jutott, de a kapusba lőtte a lab­dát. Az első negyedóra után foko­zatosan csökkent a brazil csapat lendülete. A magyar csapat át­vette az irányítást, s egyre for­­másabb támadásokat vezetett. Az akciók lendítője akárcsak Sao Paulóban, itt is Bene volt. A 25. percben a kaputól mintegy 22 méterre csak szabálytalanság árán tudták szerelni az újpesti középcsatárt. Újpesti ellen el­követett szabálytalanságról lé­vén szó, a „megtorlást” is a lila­fehérek egyik válogatottja, Solymosi végezte el. Számára kedvező szögből, jobb belsővel, óriási erővel vágta a labdát a sorfal mellett a kapu felső sar­kába. 1:0. Szép gól volt, s továbbra is a magyar csapat maradt támadás­ban. A zenekar hangereje ki­csit alábbhagyott, de a dobszó és a trombita nem csitult. Az újabb gól előtt is Bene szerzett érdemeket. Jobb oldali támadás után Fazekastól kapta a labdát, lőni próbált, a labda lepattant, éppen Farkas elé, áll habozás nélkül, 12 méterről nagy erővel a kapu közepébe bombázott, 2-0. Az újabb brazil támadás vé­gén Amauri fejelt fölé, majd Altert veszélyes fejesét csak nagy üggyel, bajjal tudta hárí­tani a brazilok kapusa. A 2:0-ás vezetéssel ,birtokunk­ban, nyugodtan vonultak­ az öl­tözőbe a magyar játékosok. A­z újrakezdésre több, mint fél órát kellett várni, a mieink több, mint negyed órát ugráltak a gyepen, mire ellenfeleik vissza­érkeztek. Alaposan kipihenhet­ték magukat, mert az első sín­­szótól kezdve, óriási iramot dik­táltak, rendkívüli nyomás alatt tartották a magyar csapatot. Alig jött át a labda a brazilok térfelére. Az Atletic egykapusa játszott, levegőben lógott a szé­pítő gól. Sós Károly kétségbe­esetten kiabált a kispadról: gye­rekek fogjatok végre embert!... Az­ 58. percben az egyik újabb brazil támadás során Solymosi szögletre hárított. A balról be­ívelt szöglet után rossz érzés volt a lelátóról nézni védőink tehetetlenségét, akik álltak, nem avatkoztak közbe, és „díszkísé­retük” mellett az alacsony ter­metű Amauri ugorhatott fel: 7 méterről a jobb kapufa mellett fejelte be a labdát, 2:1. Továbbra is rendkívül veszé­lyesen támadtak­ a brazilok. A magyar csatársor nem tudta tar­tani a labdát. A 65. percben Ro­­naldo, mintegy 18 méterről, erő­teljes pattogó lövést küldött a kapura. A löv­és pillanatában Marinho partjelző zászlaja ma­gasba emelkedett, jelezve, hogy Lola lesen áll. Fatér közben ki­ejtette a labdát, Lola berobbant, s közelről a hálóba lőtt. A brazil játékosok kétségbeesve rohantak a partjelzőhöz, aki erre vissza­vonta intését, Albert a játékve­zetőt l­érte, győződjön meg a partjelző véleményéről. A játék­vezető azonban határozottan gólt ítélt, Albertet pedig reklamálás címén kiállította. 2:2. Tíz emberrel játszott tovább a magyar csapat, s minden di­cséretet megérdemel lelkes, küz­dőszelleméért. A bíráskodásról pedig még csak annyit, hogy az előretörő Rákosit a 73. perc­ben a félpálya tájékán, hátulról szándékosan úgy felrúgták, hogy a ferencvárosi játékos ápolásra szorult. A játékvezető azonban a megérdemelt kiállítás helyett, barátságosan figyelmez­tette Vernert. Ezután Fazekas kapott még egy brazil „belé­­pőt”, majd Fatért kellett ápol­­ni, bizony izgalmas perceket ép­­í­tek át a mérkőzés végét jelző hármas sípszóig. (Folytatás a 3. oldalon.) Elkészült a labdarúgó NB 1 tavaszi menetrendje Nem ksi kettős mérkőzés a Népstadionban! 12 bajnoki és 8 nemzetközi találkozót közvetít a tv Kik bíráskodnak idén az NB I-es és az NB I B-s mérkőzéseken? P P­énteken délelőtt az MLSZ-ben tanácskoz­tak a tavaszi műsorral kapcsolatban. Az MTI, az MLSZ illetékesei, a Népstadion vezetői és az NB I-es egyesületek képviselői arról ta­nácskoztak, mikor és hol bonyolítják le a tava­szi idény mérkőzéseit. Börzsei János, az MLSZ főtitkára ismertette a Magyar Televízió javaslatát a mérkőzések köz­vetítési rendjével kapcsolatban, majd az MLSZ elnöksége nevében arra kérte a klubokat: a lehetőségekhez mérten rendezzenek kettős mér­kőzéseket a Népstadionban. Németh Imre, a Népstadion igazgatója ezután fontos bejelentést tett: kettős mérkőzéseknél öt százalékkal kevesebbet von le az egyesületek bevételéből a Népstadion. Mintegy kétórás vita után rögzítették a rész­vevők a műsor tervezetét. Ennek lényege: 1. Egyetlen kettős mérkőzés sem lesz tavasz­­szal a Népstadionban. 2. A Ferencváros nyolc hazai mérkőzésén kí­vül csak a Vasas—Ferencváros és a Bp. Honvéd —Ferencváros találkozóra kerül sor a Népsta­dionban. 3. Lesz a fővárosban olyan nap, például már­cius 30-a, amikor három budapesti csapat is szombaton lép pályára, s még folytathatnánk az „ütközések” felsorolását. Az idény a Csepel—Rába ETO meccsel indul­ február 22-én. A Dunaújváros—FTC összecsapás­­­­ra csak akkor kerül szombaton sor, ha a tv­­ közvetíti. A többi mérkőzés vasárnap 14.30-kor­­ lesz, kivéve az Eger—II. Dózsa találkozót, amely — mint már arról hírt adtunk — elmarad, mert az újpestiek VVK-mérkőzést vívnak ezen a napon. A tervek szerint 16 mérkőzés lesz szombaton, ebből 15 Budapesten. Esti találkozóra előrelát­hatólag hétszer kerül sor. De lehet, hogy ez a szám növekszik, mert Csepelen májusra felsze­relik a világítóberendezést. Végül: néhány al­kalommal, elsősorban a tv-közvetítések miatt, vasárnap délelőttönként is rendeznek találkozó­kat a tavaszi idényben. Hogyan alakul a televízió sportközvetítéseinek első félévi műsora? A tervezetet ismertet­ték az MLSZ-ben, de végleges döntés még nincs. Február 22 — 23: Dunaújváros — FTC vagy Komló —MTK (7). Már­cius 2: Diósgyőr — Vasas, 10.30. Március 8: Bp. Honvéd —FTC, 15. Március 22: Vasas —FTC, 18.30. Április 4: Szombathely — U. Dó­zsa 16. Április 20: U. Dózsa — Vasas, 19. Április 27: Tatabánya — FTC, 16.30. Május 1: Csepel — Vasas, 16.30. Május 4: Eger —Bp. Honvéd, 17. Május 11: Egyetértés — Vasas, 10.30. Május 14: FTC — U. Dózsa, 13.30. Június 22: MTK — Újpesti Dózsa, 17.30, összesen tehát 12 bajnoki találkozót köz­vetítenek majd. És a nemzetközi találkozók?­íme a tervezet. Február 23: Lé­nia Varsó — U. Dózsa, 11. Március 26: Magyarország — Jugoszlávia, UEFA selejtező mérkőzés, 17.30. Március 29: NDK — Olaszország, VB-selejtező (felvételről). Május 21: KEK döntő. Május 25: Ma­gyarország—Csehszlovákia, VB- selejtező. Május 28: BEK-döntő. Június 8: Írország —Magyaror­szág, VB-selejtező. Június 15: Dánia —Magyarország, VB-selej­­tező. Az Újpeeti Dózisa — L­eg­­a . Var­só két VVK-mérkőzés kezdési időpontja véglegessé vált. ■— Február 23-án Varsóban játszunk. A kezdés délelőtt 11 órakor lesz. A visszavágó 26-án délután 16.30-kor kezdődik a Megyeri úton — mondta Far­sang Endre, a a II. Dózsa eank-­i osztályvezetője­ — A mi vendé­­j­gü­nkként hazánkban tartózkodó­­ Dynamo Berlin ellen február 5- én 15 órakor játsz­unk Újpesten. Az országos JT elnöksége kije­lölte az idén működő bírókat. Az A-keretbben, amelybe az NB I-es és NB I B-s mérkőzések vezetői tartoznak, a következők kaptak helyet: Almási, Bacsó, Balla Gy., Bana, Bircsák, Biróczki, Borzási, Czirják, Csernefalvi, Demeter dr., Egervári, Emsberger, Fáth, Fe­hér II, Halász, Hámori, Hegyes, Hévízi, Kamarás dr., Kaposi Ka­tona, Klem­m, Kőrös, Magyar, Mar­­ton, Müncz, Nagy B., Nagy E., Orosz, Petri, Pusztai, Radó, Som­lai, Soós G., Schopp, Stenczel, Szávó, Szegedi, Szilvási Szkokola, Szlávik, Tapolczai, Teuschler, Va­das Gy., Vadas J., Vincze dr., Vízhányó, Vörös, Wottava, Zá­­vodszki, Zsolt. Mikor lesz az Egri Dózsa — Újpesti Dózsa mérkőzés? Most keresik a mindkét csapat szá­mára elfogadható időpontokat. Az Eger február 19-én szeretett volna játszani. Az Újpesti Dó­zsa ezt nem fogadta el. Valószí­nűleg március elején, szerdai na­pon bonyolítják le az idény el­ső fordulójából elmaradó talál­kozót. Az Ú. Dózsa pénteken azt az ajánlatot tette, hogy cserél­jék fel a pályaválasztói jogot, így az egriek ősszel, vasárnap, nyilván jelentős bevételt hozó mérkőzésen fogadhatnák a fővá­rosi lila-fehéreket. Késik a SZEOL új csapatának hazai bemutatkozó mérkőzése. Úgy volt, hogy február 2-án lépnek pályára Szegeden, de a játéktér víz alatt áll, így csak 5-en mérkőznek majd meg a he­­lyi Dózsával. Hétfői számunkban indul az (sportpályázat 1969)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék