Népsport, 1969. április (25. évfolyam, 72-94. szám)

1969-04-01 / 72. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA kedd, 1969. április 1. ♦ Ára:90 fillér ♦ xxv. évfolyam, 72. szám " V­ivi­­l TOP fimi a meglepetések mögött van p­­oitlap A­z első állomás ősi Európa-bajnokságok előtt Hat ország 120 versenyzője a Sportcsarnokban Hétfőn reggel ott várakoztak e birkózó­szövetség vezetői a Nyugati-pályaudvaron. Ismerő­tök, barátok elé jöttek. Az expressz befutott és a bir­kózó felszabadulási emlékver­seny legfrissebb külföldi vendé­gei, a román sportolók kászá­lódtak elő a fülkékből. A Geor­ge Suteu vezette kis küldöttség habozás nélkül a Népstadion Szállóba indult, alig volt időnk ezemügyre venni, kik jöttek el a nagy versenyre? A hat ver­senyző között régi, ismerős ar­cokat fedeztünk fel. Megérke­zett Stociu, Negut, Cristea, akik­kel és olimpián is találkoztak versenyzőink. Matura Mihály, a birkózó­szö­vetség elnöke, nagy várakozás­sal tekint az április 2-től 4-ig tartó verseny elé. — Az olimpia óta a budapes­ti verseny lesz birkózóink első nemzetközi találkozója. Hat or- Birkózás szag versenyzői lépnek szőnyeg­re. Ez a viadal lesz számunkra az első állomás az Európa-baj­nokságok előtt. A most tapasz­talt hiányosságok, hibák kijaví­tására marad még időnk. S van a felszabadulási versenynek még egy nagy jelentősége. Ez a ver­seny tulajdonképpen a magyar birkózósport seregszemléje. Min­den súlycsoportban négy-négy versenyzőt indítunk. Bizonyítsa­nak, hogy nemzetközi mezőny­ben is megállják a helyüket. Különösen a fiatalokra vagyunk kíváncsiak, hol tartanak most, milyen reményekkel kecsegtet­nek a müncheni olimpiára? — Mit vár scejabbjainktól? — A kötöttfogásban Varráséi feltétlenül győzelmet várok, Steer első bemutatkozása a 74 kilós súlycsoportban nem ígérkezik könnyűnek. Eddig öt erős külföldi versenyző nevezett, és a hazaiakról még nem is szóltunk. Hegedűs Csaba sze­replése elé várakozással tekin­tek. A sportág nagy ígéretének tartom. Sillainak nehéz dolga lesz. Kiss bizonyára győzni fog. A szabadfogásban nagyon erős a külföldiek mezőnye. A mieink közül Csatári és Rusznyák ver­senyzését kísérheti a legtöbb si­ker. A magyar versenyzők — a távolmaradó Alker és Kozma kivételével — egészségesek. A további külföldi vendégek közül a bolgár és lengyel sportolók hétfőn késő estére jelezték érke­zésüket. A jugoszlávok és a csehszlovákok kedden délelőtt jönnek Budapestre — társasgép­kocsival. Kedden este a Népsta­dionban rendesük a technikai ér­tekezletet, majd szerdán dél­­előtt 11 órakor a Sportcsarnok­ban szőnyegre lép az első pár és megkezdődik a 120 birkózó háromnapos seregszemléje. Iliászán reménykednek, tizenketen utaznak IPori© A legréke ® Erésssmhiek a w ifik és as őre*#fiúk ® A következő forduló játék­vezetői Sós Károly szövetségi kapi­tány hétfőn délelőtt már a szombati indulás részleteiről be­szélgetett munkatársaival az MLSZ-ben, majd szemlét tar­tott a válogatott keret felett. Persze, csak elméletben, hiszen a játékosok az ötödik forduló után egyesületeikben az április 4-i és 6-i mérkőzésekre készül­nek. A válogatottakat adó csapatok elég hullámzó teljesítményt nyújtottak. Ezek után milyen kép alakult ki a szövetségi ka­pitányban? — A játékost viszünk Porto Alegrébe. Pillanatnyilag még húszan vannak. Megvárom az április 4-i fordulót és utána dön­töm el, ki lesz az a három, aki itthon marad. — A húszas keret? — Szentmihályi, Fatér és Bics­kei a három kapusjelölt. Ká­poszta, Solymosi, Mészöly, Pán­­csics, továbbá Keglovich a hát­védek. Noskó, Szűcs és Dunai III a fedezetek. Fazekas és Sző­ke a két jobbszélsőjelölt. A bal szélre Rákosi, Farkas és Zömöd kerülhet. Belső csatárok: Bene, Albert, Dunai II és Göröcs. Egy kapus, egy hátvéd és egy csatár marad itthon. A Vasas váloga­tottjai később utaznak a csapat után, mert ők vasárnap játsza­nak bajnokit. Porto Alegrében két mérkőzést játszunk, aztán idehaza folytatjuk az előkészü­leteket a csehszlovákok elleni mérkőzésre. Addig még hét baj­noki forduló van hátra. Lesz al­kalom a bizonyításra és arra is, hogy azok, akikről most nem esett szó, bekerüljenek a ke­retbe. A másik kapitány, az öreg­fiúk „menedzsere”, Buzánszky (Folytatás az 5. oldalon.) DÓZSA No szegény Sós Károly! Most kezdhet válogatni! (Czepes Béla raj­­a) Mindkettő a szerdai kupamérkőzésen akar javítani! A győri kisiklásról ♦ Fister Vasas- játékáról kedden döntenek el Bokszád ------------ Miért kapál­ ki a Zveidet -----------------­a rangadón ♦ Kedden érkezik a jugoszláv bajnokcsapat A bíró A mérkőzés játékvezető­je, a ró­nai Alessandro D’Agostíni, 1965 nyara óta szerepel a FIFA hivatalos listáján. Működései alkal­mával a magyar csapatok eddig sikeresen szerepel­tek, az Újpesti Dózsa Sín­re verte a KK keretében az Austria, 2:1-re a VVK- ban az Arisz együttesét. A Ferencváros pedig Li­verpoolban, ugyancsak VVK-mérkőzésen diadal­maskodott, mikor D’Agos­­tini fújta a sípot. Sötét ruhában gyülekeztek a meghívottak a Vasas hétfő dél­előtti sajtótájékoztatóján. A rosszmájú megjegyzés sem­ ma­radt el: „Csak a gyászkarszalag hiányzik ...” Veres István, a pi­ros-kékek szakosztály vezetője, gyorsan válaszolt: A győri ve­reséget kisiklásnak tartjuk, s a KK-ban szeretnénk javítani. A győri vereség felett azért, per­sze, nem térünk napirendre. Igyekszünk megszívlelni a ta­nulságokat. A szerdai KK-mérkőzésről szinte lehetetlen beszélni a va­sárnapi vereség nélkül. Mi is történt Győrött?! Erről vasár­nap este a csapat körében sok szó esett. Néhány véleményt mi is hallottunk. Illovszky sze­rint bekövetkezett az, amitől tartott: a játékosok nem voltak eléggé frissek. Puskás a közép­pályásokat marasztalta el, akik­től nagyon kevés támogatást kaptak. Kenderesi tárgyilago­san elismerte, hogy a második gólban benne volt. A piros-kékek néhány játékosa egyelőre nem tudja formáját állandó­sítani. A csapat váltakozva hol nagyon jól, hol gyengéin játszik. A Vasas teljesítményét tulaj­donképpen az határozza meg, hogy a jól záró, alapjában véve megbízható védelem és a hár­mas, előretolt­ek között milyen az összeköttetés. Vasárnap gyenge volt. Szeretnénk bízni benne, hogy szerdára sokat ja­vul, s a csapat játéka emellett a belgrádihoz hasonló elszánt küzdeniakarással, harci szellem­mel párosul. Ezt a reményt táp­lálhatja Fister valószínű vissza­térése is. A nagy munkabírású Menezel előbbre húzódik, s mellettük NeU vagy Müller töltheti be a harmadik középpá­lyás szerepkörét. A Vasas az eddigi hagyomá­nyokhoz méltó szereplésre ké­szül, hiszen 44 KK-mérkőzés után 26 győzelem, 9 döntetlen és 9 vereség szerepel a statisz­tikában, 111:55-ös gólaránnyal. A magyar együttes eddig már négy alkalommal szerezte meg a nagy múltú vándordíját. 1956: Rapid 3:3, 1:1, 9:2; 1957: Vojvodina 4:0, 1:2; 1962: Bolog­na 5:1, 1:2; 1965: F­iorentina 1:0 (Bécs, csak egy mérkőzés volt). A Crvena Zvezda, a nyolc­szoros jugoszláv bajnokcsa­pat még csak egyszer írta fel a ne­vét a kupára, de a mindössze 24 éves múltra visszatekintő csapat rendkívül sok értékes si­kert mondhat magáénak. Tavaly például a Santos és a Ferenc­város előtt tornát nyert Mexikó­ban, hat játékosa szerepel a vá­logatottban és Dzsajicsnak, a világválogatottban is szerepelt balszélsőnek a nevét Európa leg­jobb játékosai között emlegetik. A jugoszláv bajnokcsapat azonban jelenleg hullámvölgybe jutott. A vasárnapi rangadón is hazai pályán kapott ki a Zág­rábi Dinamótól, már 5 pont a hátránya. .A rangadón hiába játszott mezőny­fölény­ben a Zvezda, a Dinamó váratlan ellentámadásai mindig veszélyesebbek voltak. A Zvezda nem vonta le szerdai ve­reségének megfelelő tanulságait. A csapat mindent középen akart megoldani. Még Dzsajics is elkö­vette azt a hibát, hogy állan­dóan behúzódott. Senkit sem tudnék megdicsérni a bajnok­­csapatból” — tájékoztatott ben­nünket hétfőn délelőtt tudósí­tónk, Sz. Lukics. Lényegében — ahogyan Illovszky edzőtől meg­tudtuk — a Vasas hasonló­an­­(Folytatás az 5. oldalon.) A két csapat Vasas: Kenderesi — Ba­kos, Mészöly, Vidáts, Ihász — Müller (Knell), Menczel, Fister — Molnár, Puskás, Farkas. Crvena Zvezda: Dujko­vics — Djorics, Krivoku­­csa — Pavlovics, Dojcsi­­novszki, Klenkovszki — Antonie­ics, Osztojics, La­­zarevics, Acsimovics, Dzsajics. A Fáy utcában 16 óra­kor kezdődő mérkőzésről a TV helyszíni közvetítést ad. Beválik-e M máredüli jóslata? K edden esSc a SporScsnmokhan: Ma&YtBsr®!rszá&—i€sehszlc­váM& ÉészSs találkozó­ kat 5:4 arányban győzött Ma már mindkét együttesben az új generáció tagjai játszanak fér­fi csapatunk legutóbb 5:3-ra ki­kapott, női csapatunk 3:2 arány­ban győzött a magyarok ellen. A csehszlovák asztalitenisz­válogatott edzője ezután a kedd esti mérkőzés esélyeit latolgat­ta: — Először nézzük a mi ver­senyzőink formáját. A cseh baj­nokságon nagy meglepetésre Tú­rás 3:0-ra legyőzte Staneket és Miko is elég gyengén játszott. Vostová betegsége miatt nem indult. Itt kénytelen voltam közbe­szólni: — Ezt a bajnokságot Kollaro­­vits nyerte. Ő miért nem jött el? Andreadis gondban volt a fe­lelettel: — Stíluskülönbség — mondta. — A többiekben jobban bízom! Stanek, Miko, Túrás és Vosto­vá hallgatta a rövid interjút. Neves edzőjüktől még csak ezt kérdeztem: mit vár a kedd esti Európa Liga találkozótól? — Most az egyszer a magya­rok nyernek — mondta lakoni­kusan, majd kiadja az utasítást: — Készülődjetek, edzésre me­gyünk a Sportcsarnokba! De mit szól Andreadis jósla­tához Poprócsi Barna, a ma­gyar válogatott edzője? — Örülnék, ha Ivánnak len­ne igaza, de úgy gondolom, ő csak udvariasságból tippelt min­ket esélyesnek. Szerintem tel­jesen nyílt a mérkőzés. — A magyar csapat összeállí­tása? — Börzsei, Klampár -Le Jurik­­né játssza az egyénit. Beleznay, Jónyer a férfi és a Börzsei, Ju­­rikné a vegyespárost. Egy biztos: érdekes mérkőzé­sekre van kilátás és mi tagadás. — Andreadis jóslaténak szurko­lunk! Asztalitenisz Hétfőn a Palace-szállóban, először a régi magyar—csehszlo­vák válogatott mérkőzésekre emlékezett Iván Andreadis vi­lágbajnok. — A legnagyobb küzdelmet 1949-ben a stockholmi VB dön­tőjében vívták, a magyar csap Ejtőernyő viselése is kötelező! „Szigorúan bizalmas14 verseny Barográf mint döntnök Pilóták és mitfárerek -VNI-i A motoros e- sportrepülők egy­elő­re izgatottabbak. * VfTv? Gyorsan közele­di ££ dik az a három **’ nap, amelyen­­ ez igazolniuk kell, * hogy méltó urai minden helyzet­ben a gépüknek, a nagy magas­ságokban is pontosan képesek tájékozódni. A motoros repülők felszaba­dulási csillagtúrája minden áp­rilisban jelentős eseménynek számít. Már az előző években is tapasztalhattuk, hogy rend­kívül nehéz feladatokkal kell megbirkózniuk a résztvevők­nek. A repülési utasítás ugyanis rejtvény formájában jelöli meg az útvonalat, s aki rosszul fejt, annak már le kell mondania a győzelemről. De a rejtvény fej­tés csak a kisebbik rész. A gé­pet olyan pontosan kell irányí­­tani, hogy az „utazás” időtar­tama beleférjen a megadott ke­retbe, s időben, pontosan ott legyenek a résztvevők a kije­lölt jelentkezési pont fölött. Hogy ezek a követelmények mi­lyen izgalmakat okoznak, arra már sok példa akadt. Egyszer az egyik résztvevő elfelejtette a célban kiengedni gépe futómű­vét, s csak a vészjelző rakéta gyors fellövése mentette meg a gépet a „hasraszállástól”. Az is számtalanszor megtörtént, hogy egyesek „eltévedtek”. A gépekben elhelyezett barográ­­fok, a magasságtartás döntnökei igazolták, hogy egyszer alacso­nyan, másszor meg túl magasan szállt a repülő. Most is ezek a gondok okoz­nak fejtörést a részt vevő 25 pilótának, és a velük együtt tartó mitfárereknek. Az útvonal szigorúan titkos, a feladatokat közvetlenül a felszállást megelő­zően kapják kézhez a verseny­zők. Talán nem szegjük meg a titoktartás szabályait, ha el­áruljuk, hogy április 4-én és 5-én összesen 800 kilométer körüli távot kell repülniük a pilóták­nak. Ezúttal három nő is ver­senybe áll. A Tóth nővérek, Ka­talin és Éva, közös gépen repül­nek, a győri Horváth Mária pe­dig egy férfi segítőtárssal, a ru­tinos Pályi Alajossal. A „titokzatos” verseny ünne­pélyes megnyitóját 3-án 15 óra­kor tartják Budaörsön, s a megnyitót műrepülő-bemutató követi. Másnap reggel azután 8 órakor megkezdődik a viadal. A nagy feladatok miatt vala­mennyi résztvevőnek ejtőernyőt kell viselnie. A gépek jól előké­szített állapotban várják a ver­senyt, nehogy gondot okozza­nak a pilótáknak. Mert más gondjuk­­ lesz éppen elég Hogy mi okozta a legnagyobbat, arról majd külön is beszámo­­j­­ünk a verseny első napján. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék