Népsport, 1969. augusztus (25. évfolyam, 173-199. szám)

1969-08-01 / 173. szám

Európa atlétái vezetnek Amerika ellen A MAGYAR TESTIVEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA PÉNTEK, 1969. AUGUSZTUS 1. ♦ ^3, 90 fillér ♦ XXV. ÉVFOLYAM, 173. SZÁM Kiküldött munk­atársunk jelenti: További hazai sikerek csm Minszkben Kard csapatunk a második, férfi felcsapolotik a hatodik helyen végsetf (Minszk, Július 31.) A minszki Sportcsarnok, ahol a szocialista országok vívóversenyei folynak. Elég mindig tartogat meglepeté­seket a kissé tájékozatlanabb látogatóknak. Jelen esetben a meglepetés az a kitűnően fel­szerelt szaunafürdő, amelyet el­sősorban a csapatok vezetői tudnak kellőképpen értékelni. A versenyzők számára izzasztó­nak továbbra is marad a vívó­terem, bármennyire is tökéletes a légkondicionáló berendezése. S bizony hullanak is sűrűn a verejtékcseppek. Hullottak férfi tőrözőink ar­cáról is, miközben csütörtökön e­ jobb helyezésért verekedtek. S hogy ez a jobb helyezés vé­gül is elmaradt?! ... Nem érheti őket vád, mert bízvást állítthat­­juk valamennyien, akik látták a versenyt, hogy becsületesen küzdöttek, s valóban csak hajszálakkal maradtak alul izgalmas csatákban. (Csupán rosszabb találataránnyal a se­­lejtezők során a lengyel és a szovjet B.csapattal, és az 5. he­lyért vívott küzdelemben az NDK együttesével szemben!) Ám, hogy ez a verseny senki­nek sem volt sétagalopp, annak talán leginkább a világbajnok román csapat a megmondhatója, amelynek alaposan meg kellett küzdenie NDK-ben ellenfelével. Ami a kardcsapatok vetélkedé­sét illeti, változat­­lanok maradtak korábbá problémáink. Kovács Ta­más és Meszéna betegsége nem múlt el, sőt, Meszénan most jött ki igazán. (Nem beszélve az előző napi komoly igénybevételt jelentő egyéni döntőről!) Csapatunk motorja ezen a na­pon Kovács Attila lett, aki való­sággal hátára vette a csapatot , úgy vitte be a döntőbe. Termé­szetesen társai is gondoskodtak megfelelő pillanatokban egy, két, három győzelemről. Kardozóiukat végig óriási küzdeniakarás jelle­mezte, valósággal önmagukat akarták felülmúlni, ám még ez az igyekezet sem bizonyult elegen­dőnek a kitűnő szovjet csapat el­len a döntőben. A döntő találkozón a házigaz­dák villámgyorsan húztak el 3:1- re, majd 7:2-re. Ekkor rövid ideig úgy látszott, hogy semmi elv,és még veszve: a csapat 8:5-re feljebb zárkózott. Az utolsó cser­­ében azonban Szrigyak 5:4-re verte Kovács Tamást, s ezzel el­dőlt a küzdelem. Kardcsapatok (8 induló). Se­lejtezők. I. csoport: Szovjetunió I—Románia 9:3, Szovjetunió I— NDK 9:3, Szovjetunió I—Kuba 9:2, Románia—NDK 9:7, Romá­nia—Kuba 9:3, NDK­—Kuba 9:6. II. csoport: Magyarország — Len­gyelország 9:5 (Kovács A. 4, Kalmár dr., Kovács T. 2—2, Me­­széna 1, ill. Nowara 2, Gregorek, Czernicki, Jakrzewski 1 — 1 gy.) Szovjetunió II — Magyarország 3:7 (Melnyikov 3, Bahremov, Prihodko, Iljuk 2—2, Hl. Kovács A. 3, Marót 2, Meszéna, Kalmár dr. 1 — 1 gy.) Magyarország- Bulgária 9:3 (Marót 3, Kalmár dr. 3, Kovács T. 2, Kovács A. 1, ill. Szpiridonov 2, Stavrev 1 gy.) Lengyelország—Szovjetunió II 8:8, 60:63, Lengyelország—Bul­gária 9:1, Bulgária—Szovjetunió II 8:8, 58:69. Négyes döntő: Szovjetunió I— Románia 9:3, Szovjetunió I—Len­gyelország 9:5, Lengyelország— Románia 9:4, Magyarország —Ro­­mánia 9:3 (Marót, Kovács A. 3 — 3, Kalmár dr. 2, Kovács T. 1, Hl Irimiciuc, Nicolae, Popescu 1 — 1, Balcescu 0 gy.) Szovjetunió I — Magyarország 9:5 (Szigyak 4, Nazlimov 3, Vinokurov 2, Rakíta 0, HU. Marót 2, Kovács A. 1, Me­­széna 1, Kovács T. 1 gy.) Végeredményben: 1. Szovjet­unió I, 2. Magyarország (Kovács A., Meszéna, Kovács T. Kalmár dr.. Marót), 3. Lengyelország, 4. Románia, 5. Szovjetunió II, 6. Bulgária, 7. NDK, 8. Kuba. Férfi tőrcsapatok (8 induló). Selejtezők I. csoport: Szovjet­unió I —Románia 9:7, Szovjet­unió I—NDK 9:1, Szovjetunió I — Kuba 9:2, Románia—NDK 9:7, Románia—Kuba 9:1, NDK—Kuba 9:4. II. csoport: Lengyelország Szovjetunió II 9:6, Lengyelország — Magyarország 8:8, 61:89 (Dab­­rowski 3, Franké, Kaczmarek 2 — 2, Lisewski 1, ill. Czakkel 3, Füredi, Szabó L. 2—2, Marton 1 gy.), Lengyelország—Bulgária 9:3, Szovjetunió II —Magyaror­szág 8:8, 60:61 (Gyenyiszov, Szi­­monov 3—3, Katyejev, Lukjan­­csenko 1 — 1, 111, Füredi, Czakkel, Marton, Szabó L. 2—2 gy.), Szovjetunió II—Bulgária 9:0, Ma­gyarország—Bulgária 9:5 (Sza­bó L., Czakkel 3—3, Szloven­­szky 2, Marton 1 gy.). Az 5. helyért: Magyarország — Kuba 9:2 (Marton, Szlovenszky 3—3, Czakkel 2, Szabó L. 1, 1l. Ruiz, Jung 1 — 1 gy.). NDK—Ma­gyarország 8:3,­ 61:64 (Schen­kel 4, Wittenoff 2, Meller, Rasch­­ke 1 — 1, ill. Marion, Szloven­szky 3—3, Szabó L. Czakkel 1 — 1 gy)­A négyes döntőben: Lengyel­ország—Szovjetunió II 9:5, Szov­jetunió I—Szovjetunió II 9:3, Szovjetunió I—Románia 9:7, Szovjetunió II—Románia 8:8, 53:57, Szovjetunió I—Lengyel­­ország 9:7 (Sztankovics 3, Roma­­nov, Putyatyin, Szvesnyikov 2—2, ill. Kaczmarek, Lisewski, Koziejowski 2—2, Franke 1 gy.). Végeredményben: 1. Szovjet­unió I, 2. Románia, 3. Lengyel­­ország, 4. Szovjetunió II, 5. NDK, 6. Magyarország (Füredi, Mar­ton, Szlovenszky, Szabó L., Czak­kel), 7. Kuba, 8. Bulgária. Dávid Sándor Lapunk zártakor a férfi tőr­csapatdöntő még tart. Ellenfelet keres a labdarúgó-válogatott A Csehszlovákia elleni VB-se­­lejtező visszavágóra készülő ma­gyar labdarúgó-válogatott keret­nek augusztus 6-án, szerdán a tervek szerint Halié csapata le­tt volna az ellenfele. Az NDK-s együttes utazási neh­ézségek miatt lemondta a találkozót, így most Sós Károly szövetségi ka­pitánynak újabb, most már ha­zai ellenfelet kell találnia a vá­logatott ellenfeléül. Sós Károly csütörtökön kö­zölte, hogy a választott jelöl­tekkel legközelebb kedden ta­lálkozik a Népstadionban, majd szerdán játszanak edzőmérkő­­zést egy később kijelölendő el­lenféllel. A keret tagjait azok alkotják, akik a tatai felkészü­lés első szakaszában részt vet­tek. KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK TÁVBESZÉLŐ-JELENTÉSE A nők növelték előnyüket , szeres a férfiak küzdelme Szerdán este a Neckar-stadi­­on 1200 lux erősségű fényszórói nappali fénybe borították a küz­dőteret, amikor a zászlóvivők, Zsivótzky és Burrell mögött fel­vonult a fehérmezes európai és tiszta vörösbe öltözött amerikai csapat. A 30 000 néző között he­lyet foglalt Gustav Heinemann, az NSZK elnöke is. Az első számra elállt a szitáló eső, vi­szonylag kellemes volt az idő. Azoknak lett igazuk, akik 400-as gáton meglepetéssel számoltak. Az utolsó gát után a két nyugat­német szinte „ollóba fogta” a végig vezető, idei világrangel­­sőt, Mannt és Hennige kis kü­lönbséggel megelőzte. Az idő némi csalódást okozott, de aztán már egymást követték a nagy eredmények. 1500 m-en az ame­rikaiak tartogattak meglepetést. Nem adták ki kezükből a kez­deményezést, csengetéskor Liguori állt az élre és hiába várta a kö­zönség Tu­mmler hajráját, az amerikai megőrizte első helyét a meglepően erős Arese előtt. Az idő: a vi­lág idei legjobb teljesítmé­nye!Ezután az amerikai 403-asok szinte játszottak ellenfeleikkel és a célegyenesben az olimpiai baj­nok Evans úgy húzott el jelleg­zetes stílusával, ahogy akart. Egy pillanatig sem volt vitás 100 m-en sem a kettős tengeren­túli győzelem és már 26:13-ra vezettek az amerikaiak. Ekkor azonban megfordult a kocka, öt európai győzelem következett egymás után. Súly­lökésben Gies 20 méteren felüli sorozattal kiemelkedett a me­zőnyből, Hoffman ötödikre az utolsó helyről jött fel második­nak (19.99) és hatodikra még ja­vított. 10 000 m-en felváltva ve­zetett az európai kettős, amíg le­­szakították ellenfeleiket. A gerelyhajításban Novara kitűnő formában sze­repelt, Kinnunen azonban jobban tette volna, ha a ver­seny előtt nem erősködik. Csak árnyéka volt önmagá­nak és mindkét amerikaitól kikapott. Kulcsár joggal bosszankodhatott a lelátón. Távolban a brit Davies ismét a régi nagy küzdőnek bi­zonyult, és biztosan győzte le az amerikaiakat, akik közül Bea­mon bizony Stuttgartban is csa­lódást okozott. Európa férficsapata 47:41-re vezetett és közben a női pont­verseny miatt sem kellett aggód­nia. Igaz, a rajt nem jól sikerült. Nikolics nem tartotta be a tak­tikai utasítást és 57 mp-es első körrel elszaladta magát, Mannin­­got azonban ezzel az irammal sem lehetett leszakítani, élre állt , és a hajrában előnyét növelve a világ idei legjobb eredményével­­ könnyen győzött. Még 200 m-en­­ használták ki az amerikaiak esé­­­­lyeiket, a többi számban már­­ nem termett számukra babér. Westermann a világrekordot is fenyegette. A magasugrónők to­vább szaporították az öreg Euró­pa pontjait, és gáton a nagyszerű Balzer mögött Nowak biztosította a hajrában a kettős sikert. A rúdugrásban az tovább növelték az előnyt, 520 után már magukra maradtak. Az örömet csak az rontotta, hogy az 530-as kísérletek közben és a két váltó előtt hatalmas felhő­­szakadás zúdult a stadionra. Csak jó tíz perc szünettel lehe­tett folytatni a versenyt. Az amerikai 400-as lányok várat­lanul kemény ellenfélnek bizo­nyultak. Manning tízméteres előnyt szerzett, ezt az európaiak az utolsó váltásig csak csök­kenteni tudták, akkor azon­ban Besson olimpiai bajnok­nő 53.5 mp-es futással „visz­­szahozta” az elveszettnek látszó győzelmet. Az amerikai férfivágtaváltó tagjai nemcsak jól futottak, de elég jól váltottak is, Európa két utolsó futója pedig rosszul sikerült vál­tásával két pontot elajándéko­zott. De még így is 6 pontos ve­zetéssel fejezte be az első napot az öreg kontinens csapata. Férfiak 10 000 m: 1. Haase (B) 28:51.4, 2. Roelants (B) 28:51.4, 3. Mari­­­nez (A) 28:57.4, 4. Moore (A) 29:26 4. (Részidő: 14:13.6.1 4X100 m: 1. Amerika (Greene, Vaughn, Hurd, Carlos) 38.8, Európa váltója (Fenouil, Corva­, Wacherer, Eigenherr) túlváltott. Rúd: 1. Dionisi (E) 520, 2. Nordwig (E) 520, 3. Pennel (A) 500, 4. Carigan (A) 500 Súly: 1. Gles (E) 20.57, 2. Hoffmann (E) 20.35, 3. Salle (A) 19.86, 4. Steinhauer (A) 19.83 Távol: 1. Davies (E) 811, 2. Whitley (A) 790, 3. Paris (E) 776, 4. Beamon (A) 775. Gerely: 1. Novara (E) 85.30, 2. Skinner (A) 77.72, 3. Lonsky (A) 77.58, 4. Kinnunen (E) 73.74. A pontverseny állása az el­ső nap után: Európa—Amerika 55.49. Nők 100 m gát: 1. Balzer (B) 18.3, 2. Nowak (B) 13.5, 3. Rob­ins (A) 13.8, 4. Rogers (A) 14.2. 4X400 m: 1. Európa (Lund­­gren, Simpson, Duclos, Besson) 3:32.8, 2. Amerika (Manning, Hammond, Stroy, Norman) 3:34.3. A pontverseny állása az el­ső nap után: Európa—Amerika 37:25. 7. nap Férfiak 200 m: 1. Carlos (A) 20­4, 5- Vaughn (A) 20.6, 3. Clerc (E) 20.7, 4. Eigenherr (E) 20.8. 800 m: 1. Plachy CE3) 1:45.5, csehszlovák csúcs, 2. Duce (A) 1:40.4, 3. Fromm (E) 1:47, 4. F Johnson (A) 1:47.6. (Részidő: 51.6.) 5000 m: 1. Lindgren (A) 13:38.4, 2. May (E) 13:48, 3. Prefontaine (A) 13:52.8, 4. Girke (E) 14:23.6. 110 m gát: 1. Coleman (A) 13.3, 2. Nick­el (E) 13.5, 3. Ottoz (E) 13.6, 4. Power (A) 13.6. Magas: 1. Burrell (A) 216, 2. Landmars( CB) 313, 3. Azzaro­­ 213, 4. R. Brown (A) 205. Kalapács: 1. Theimer (E) 71.18, 2. Zsivótzky (B) 89.78, 3.­ Frenii (A) 68.86, 4. Hai­t (A) 62.18. A fenti pontverseny állása lapunk zártakor: Európa—Am­e­rika 87.83. Nők 100 m: 1. 1. Davis (A) 11.3, 2. Ferrer (A) 11.3, 3. 3. den Becq (E) 11.4, 4. Tefffer (E) 11.5. 400 m: 1. Duclos (E) 52. Euró­­pa-csúcs­beállítás, 2. Hammond (A) 52.3, 3. Besson (E) 52.7, 4. Story (A) 53.7. 1500 m: 1. Pigni (E) 4:13.2, 5. Gommers (E) 4:13.5, holland csúcs, 3. Larrieu (A) 4:16.8, ame­rikai csúcsbeállítás, 4. D. Brown (A) 4:17. Távol: 1. Rosendhal (E) 648, 2. Sherwood (E) 646, 3. White (A) 627, 4. Watson (A) 601. Súly: 1. Gummel (E) 19.23, 2. Lange (E) 18.31, 3. Graham (A) 14.75, 4. Seidler (A) 114.10. Gerely­ :1. Jávorska (B) 58.33, 2. Ránkyné (E) 54.96, 3. Fried­­rich (A) 52.18, 4. K. Schmidt (A) 50.84. A női pontverseny állása la­punk zártakor: Európa—Ame­rika 79:49, Subert Zoltán 1 Hazaérkezett a Ferencváros Lakat Károly dr.*. Mindenkivel elégedett voltam Az Apollo 11 a Holdat meg­járt utasaival együtt szinte percnyi pontossággal landolt a Csendes-óceánon, de a Ferenc­város csapatát hozó repülő ke­rek öt órás késéssel indult el New Yorkból... — A viharos, esős időjárás még a hazaindulásunk­at is megzavarta — kezdte Salátt Ká­roly dr., az FTC edzője. — Az óriási, Kennedy repülőtérről órákon át egyetlen kontinentális gép felszállását sem engedé­lyezték az időjárás miatt, így azután késő délután érkeztünk csak Zürichen át Bécsbe. S bi­zony majdnem éjfél volt, mire hazaértünk. Mintha csak va­lami gonosz manó szólt volna mindig közbe, mérkőzéseink napján sajnos zuhogott az eső, s így a látogatottság elmaradt a várakozástól... — Az ellenfelek? — Négy nap alatt három mér­kőzést játszottunk. Ez a bajno­ki rajt előtt már önmagában is jó előkészületet jelentett. De megmondom őszintén, hogy a vendéglátók nem tették különö­sebben próbára játékosaink tu­dását. A ligaválogatott képvisel­te a legjobb játékerőt, az NB I B élcsapatainak színvonalát. Jelentős technikai és taktikai fölényben voltunk, így szép akciókra, látványos játékra tö­rekedhettünk. — Saját csapata? — A pályán és a pályán kí­vül mindenkivel elégedett vol­tam. Hátul Havasi, gyógyulása után, nagyon jól belejött a já­tékba. Elől a legnagyobb örö­met Branikovits játékkedvének visszatérte jelentette. Úgy ér­zem, „Braun” újra megtalálta már-már elveszett góllövőcipő­­jét. A fiatalok közül elsősorban Horváth Á. és Tátrai bizonyí­totta be, hogy bármikor számít­hatunk rájuk. — Élményeik? — A hosszú évek, évtizedek óta Kanadában élő magyarok, a 20 éves fennállásának jubileu­mát ünneplő Torontói Hungária klub tagjai, hihetetlen barátság­gal vártak és fogadtak bennün­ket. De hadd idézzek talán a Kanadában megjelenő Sport­híradó bennünket köszöntő cik­kéből: „Szívünk minden melegé­vel üdvözlünk titeket, Kanada földjén”. S szeretném elmondani, hogy az írott szót, a gyorsan eltelt nyolc nap alatt, minden igyekezettel megpróbálták való­ra is váltani kedves vendéglá­tóink. A fiatalabb játékosok, de még az idősebb világutazók is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A túra a sport­beli jelentőségén, a bajnoki rajtra való felkészülésen kívül, a kint élő magyarokat egy lé­péssel újra közelebb hozta a szülőhazához... — Végül a bajnoki összeállí­tás? — Még két helyen kérdőjeles. Az egyik kellemes gond, hiszen a balhátvéd posztjára két tel­­jesértékű­ játékos, Havasi és Megyesi pályázik, elöl viszont Németh M. a második mérkő­zésen rúgást kapott a térdére, remélem azonban, játszhat va­sárnap. A tervezett csapatom: Géczi — Novák, Bálint, Havasi vagy Megyesi — Juhász, Szűcs — Szőke, Branikovits, Németh M., Rákosi és Katona. Tehát a beteg Albert és Páncsics nélkül kezdjük a nehéznek ígérkező, nemzetközi feladatokkal is zsú­folt őszi idényt... V.­D. A zöld-fehérek csütörtökön délután már ismét pályára lép­tek. Ferencváros—SK Vöest (oszt­rák) 2:0 (1:0). Kőbányai út, 2500 néző. V: Petri. Ferencváros: Géczi (Takács) — Novák, Bá­lint (Horváth), Megyesi (Hava­si), Juhász (Megyesi), Szűcs, Szőke, Branikovits, Tátrai (Ju­hász), Rákosi (Vajda), Katona. SK Vöest Linz: Kitzmüller — Kupfinger, Nussbauer, Kren, Hammer (Fellenmayer), Mila­­novics, Klári, Elmer (Vogel­­samm), Klaras, Kreizer, Wer­­ner. Váratlanul nehéznek bizonyult az újonc elsőligás osztrák csapat legyőzése. Bár az első 45 percben csak négy­szer jutottak el a ferencvárosi 16-osig, mégis csak a 41. percben sikerült Branikovitsnak a veze­tő gólt megszereznie. Az oszt­rák csapat kitűnően, szervezet­ten védekezett és szorosan fo­gott embert. Szünet után már kiegyensúlyozottabbá vált a játék, a linziek is többet támad­tak és a 73. percben Branikovits átadását Szőke a bal sarokba lőtte. Jó: Novák, Juhász, Szűcs, Branikovits, ill. Kitzmüller, Mi­­lanovics, Klári, Werner. Megegyezett a Rába ETO és a Lausanne Az EVSC keretében kerül sor a Rába ETO—Lausanne mérkő­zésre. A győriek korábbi k­öz­­pontjavaslataira most megér­kezett a svájciak válasza, ame­lyet Győrött egyetértéssel fo­gadtak, így a pályaválasztó jo­got is felcseréli a két csapat és szeptember 16-án Lausanne-ban játszik az ETO, a visszavágó mérkőzésre pedig október 1-én Győrött kerül sor. Szombati számunkban A labdarúgó NB I. őszi rajtja előtt. Kétoldalas összeállítás a csapatok felkészüléséről. Érdekességek, nyilatko­zatok az Európa—Ame­rika atlétikai viadalról. A Népsport Győr-Sop­­ron megyében: így telik a hétvége!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék