Népsport, 1969. november (25. évfolyam, 252-276. szám)

1969-11-01 / 252. szám

MEGLEPŐ EREDMÉNYEK A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORTSZÖVETSÉG LAPJA SZOMBAT, 1969. NOVEMBER 1. Ára: Fo fillér XXV. ÉVFOLYAM, 252. SZÁM A NEMZETKÖZI ASZTALITENISZ­­BAJNOKSÁGON Szombaton lát munkához a válogatott A válogatott csapat szomba­ton kezdi el a felkészülést az Írek elleni mérkőzésre. A Nép­stadionban találkoznak a játé­kosok, s már együtt is marad­nak a mérkőzésig. Szombattól szerdáiig négy ed­zést iktatott programba Sós. Ebből az első kondícionális jel­legű technikai gyakorlás lesz. Vasárnap délelőtt, zárt kapuk mellett, a BKV Előre tartalék­csapata ellen játszik a gárda. Hétfőn átmozgató edzés, kedden pedig kombinált gyakorlás lesz, taktikai játékokkal bővítve. A VB-találkozóra 18.15-kor kerül sor a Népstadionban, a jugoszláv Jakse irányításával. 16.30-kor Budapest—Vidék ifjú­­­sági mérkőzés szerepel a prog­ramban. Kik kezdenek szombaton? A 22-es keret hat tagja, G­i­­csi, Keglovich, Vidáts, Puskás, Nagy L. és Somogyi, vasárnap Lengyelország ellen játszik. Ter­mészetesen ők is készek az eset­leges szerdai „beugrásra”, ha valaki megsérülne a keretből. Egyébként pénteken délelőtt Sós Károly szövetségi kapitány közölte: — Botár Zoltán dr. jelentette nekem, hogy Kozma hal combja nincs rendben, húzódása van, s nem gyógyul meg szerdáig. Koz­mát tehát töröltem a keretből. Ezek szerint a következők lát­nak szombaton munkához: Szentmihályi, Tamás, Kelemen, Páncsics, Ihász, Mészöly, Hal­mosi, Szűcs, Fazekas, Göröcs, Bene, Dunai II, Zámbó, Kocsis, Noskó.9 . A 21 éven aluli utánpótlás-vá­logatott szombaton Martiovában Olaszország utánpótlásgárdája ellen lép pályára. A magyar csa­pat pénteken reggel utazott el az olasz városba. — Milánóig repülővel utazunk — mondta Vadas Miklós edző. — Milánóból autóbusszal megyünk tovább. Tavasszal Budapesten 2:2 volt az eredmény. Most is jó mér­kőzésre van kilátás. 15 játékos kelt útra: Rother­­mel, Lévay (Bp. Honvéd), Ru­­zsinszki, Török P., Müller, Bálint, Megyesi, Branikovits, Horváth Á., Kelemen I, Tóth A., Juhász P., Dunai III, Horváth J., Kulcsár. A megerősített másik után­pótláscsapat vasárnap Lengyel­­ország nagyválogatottja ellen lép pályára. Pénteken este a következők utaztak el: Géczi, Hajdú, Keglovich, Molnár, Só­vári, Juhász I., Vidáts, Szőke I., Somogyi, Répás, Szalai, Nagy L., Sántha, Németh M., Salamon, Jeck, Puskás. — Mi a helyzet a csütörtökön kiállított két játékossal, Soldó­­val és Molnárral? — kérdeztük Börzsei Jánost, az MLSZ főtit­kárát, a KK-bizottság tagját. — A szabályok értelmében a következő mérkőzésen egyikük sem játszhat, tehát a római visz­­szavágón a Lazio nem szerepeltet­heti Soldót, a Honvéd pedig Mol­nárt. Persze, az ügy ezzel nincs lezárva. A KK-nak van egy fe­gyelmi bizottsága. Ez a bizottság a játékvezetői jelentés alapján nyolc napon belül megtárgyalja az ügyet, s amennyiben úgy látja, hogy az automatikusan életbe léptetett egy mérkőzés nem elegendő a vétség kitölté­sére, akkor további büntető ren­delkezéseket is hozhat. Írország labdarúgó-válogatottja hétfőn 14.10-k­or érkezik Buda­pestre. Aznap jön az NDK után­pótlás-válogatottja. Szerdán ugyanis Székesfehérvárott 14 órakor lesz a Magyarországi NDK utánpótlás-mérkőzés. Ezen a két ország 23 éven aluli csa­pata mérkőzik egymással. A Ferencváros —Leeds United BEK-visszavágót novembe­r 26-án a Népstadionban spanyol játékve­zető hármas irányítja. A vezető­bíró Ortiz Mendibil lesz, a két partjelző pedig Abuado és Mar­ti néz. Novemberben számos kupa­­mérkőzést játszanak csapataink. November 12: Vasas—Vardar, KK. Leeds—FTC, BEK. Novem­ber 19: Lazio—Bp. Honvéd, KK. November 26: U. Dózsa—Bun­­ges, EVK, FTC—Leeds, BEK. Vardar—Vasas, KK. Barcelona— Rába ETO, EVK. Másítóverbsi és Varsóba utasait két utánpótláscsapatu­n­k Süldő és Molnár nem játszhat a visszavágón Novemberi kupamenetreisdh V­asárnapi s­z­á­m int k­h­au Riport a magyar labdarúgó-válogatott felkészüléséről Beszámoló a nemzetközi asztalitenisz­bajnokságról Hogyan lehet legyőzni az ír labdarúgókat? Tudósítás Mantovából és Reykjavikből, a labdarúgó utánpótlás­­válogatott, valamint a Bp. Honvéd kézilabdázóinak mérkőzéséről Pénteken 4-6-ig válaszolt. Sidó Ferenc OLVASÓINK FIGYELMÉBE! A szerdai magyar — ír lab­darúgó VB-selejtező mérkőzés miatt lapunk — a szokásos­tól eltérően — nem kedden, hanem szerdán jelenik meg, hogy olvasóinkat tájékoztatni tudjuk a mérkőzés előtti hely­zetről, a csapatok összeállí­tásáról és a legfrissebb hí­rekről. Szerdai lapunk már kedden a kora esti órákban kapható lesz Budapest főbb pontjain. A vendéglátók esélyesebbek az ökölvívó CSB őszi 2. fordulójában Ismét teljes a mezőny, s ez lassan már újdonság számba megy. Nincs „külön” program, s minden előzetes közlés ellené­re nem lép vissza a Vasas sem. Ennél is várakozástel­jesebbé te­szi azonban a fordulót, hogy a Zalka—II. Dózsa találkozó az első három, a Csepel—Tatabá­nya mérkőzés pedig az utolsó három hely sorsát esetleg dön­tően befolyásolhatja. • A rangadót kétségtelenül a gyöngyösi összecsapás jelenti. A versenyt futó Zalka és a Bp. Honvéd pontaránya azonos, az első hely valószínűleg a no­vember 15-i összecsapásukon dől el. Ha most vasárnap a Zalka is legyőzi az újpesti lila-fehére­ket! S ez még otthon sem tűnik túl könnyűnek, noha tavasszal idegenben is 14:6-ra győztek a gyöngyösiek. Biztos pontszerző szinte egyik csapatban sincsen, csupán a párosítás után derül­het ki, hogy melyik fél taktiká­zott jobban. Egy-két kivételtől eltekintve azonban feltétlenül szoros és látványos küzdelmek várhatók, hiszen többek között ilyen párok alakulhatnak ki: Fischer—Zubik, Nagy A.—K­is­­németh, Klenovics—Kovács L., Mincsik—Szirony, Gájoi—Csjeff, Krajcsovics—Trapp, Juhász— Edőcs. A hazai környezetben a Zalka esélyesebb, ezért tip­pünk: 1. 0 A legutóbbi vereség után a Csepel csak akkor maradhat benn az NB I-ben, ha leg­alább kétszer győz, a Vasas pe­dig minden további mérkőzésen kikap. Az utóbbi csaknem bi­zonyos, az előbbi csaknem lehe­tetlen. Leginkább még most vasárnap szerezhet pontot a Csepel, ha az alsó, de főleg a középső súlycsoportokban olyan előnyhöz jut, hogy a vendégek nagyváltósúlynál kezdődő fölé­nyét ezzel ellensúlyozni tudja. Tatabányán 16:6-ra győztek a hazaiak, Csepelen elképzelhető egy kisarányú visszavágás. Tippünk: X, 1. A forduló harmadik mérkőzé­sére, a Bp. Honvéd—Vasas ta­lálkozóra csak hétfőn este kerül sor. A Vasasnak pontszerzési esélye nincsen, annál lényege­sebb viszont számára a győzelmi arány, főleg akkor, ha előzőleg a Csepel netán győzne. A piros­fehéreknek ugyancsak döntő minden pont, ezért valószínűleg l­eg jobbja­i­k lépnek szorítóba. Jó csatát ígér Orbán S. vagy Simon T.—Junghaus, Kari— Szilágyi és a felső régiók vala­mennyi mérkőzése a félnehéz­súlyig. Tippünk: 1. A magyar férfiversenyzők sikeresen rajtoltak SAJÁTOS ceremóniával kezdődött meg pénteken reg­gel a magyar nemzetközi asz­talitenisz-baj­nokság. Labdák tucatjaiból válogatták ki a fér­fi és női párosok tagjai azokat, amelyek jobbak a többieknél. Illetve, amelyekről úgy vélték, hogy jobbak a többieimél. LABDARÚGÓ KIFEJEZÉS­SEL élve, a három nap legele­jén azt még nehéz lenne eldön­teni, hogy ki a „mezőny leg­jobbja”. Az első, a második és a harmadik fordulónak azonban már megvannak a hősei. A fér­fiaknál nemcsak a játék szín­vonala magasabb, több a meg­lepetés is. VILÁGBAJNOKOK BÚCSÚ­JA következik a második for­dulóban. A világbajnokok — kell mondanunk? — Alser és Johansson. A két „kisfiú”, aki­vel játszanak: Turay és Or­lovszky. Éppen csak hogy if­júsági Európa-bajnokok. A döntő játszmában aztán egé­szen „felnőtti®” dolgokat pro­dukálnak. Alserék, némi bal­­szerencsével ugyan, de veszíte­nek! SURBERÉK bezzeg nem áll­nak hadilábon a szerencsével. Marosffyéknak és azt köve­­tőleg az angol Tayloréknak is mérkőzéslabdájuk volt a jugo­szláv versenyzők ellen. Kétszer egymás után nyertek 0:2-­ről! Ami a többi magyar versenyzőt il­leti, nincs okunk panaszra. Jó­­nyerék és Klampárék biztosan jutottak a legjobb négy közé és Börzsey, Schélerrel együtt — Harcsárék ellenében — szintén az elődöntőben van. A NŐKNÉL csupán egy mér­kőzést érdemes külön kiemel­ni. Az angol Wright, a még tá­volról sem beérett fiatal Shirly­­vel az oldalán, csak öldöklő küz­delemben, a döntő játszmában kapott ki a világhírű D. Sche­rer—Simon pártól. A magya­rokról annyit: senki nem­­ke­rült a legjobb négy közé. AZ ELŐDÖNTŐBE jutásért. Férfipáros: Klampár, Beleznay —Turay, Orlovszky (csehszlo­vák) 3:0, Jónyer, Tímár—Bar­­nes, Neale (angol) 3:1, Surbek, Cordas (jugoszláv)—Taylor, Hydes (angol) 3:2, Börzsey, Scheler (magyar, NSZK-beli) — Harcsár, Guttmayer 3:1. Nők. Páros: Gerasler, Hovestadt (NDK-beli)—Lasota, Butrym (lengyel) 3:1. Mihalea, Crisan (román)—Neidorf, Andersson (svéd) 3:0, Pogoszova, Anyi­­szanova (szovjet)—Kisházi, Ró­­zsásné 3:1, D. Scheler, Simon (NSZK-beli)—Wright, Shirley (angol) 3:2. A 7. ÜNNEPÉLYES MEG­NYITÓ, mint annyi más sport­ágban, csak az előcsatározások után kezdődött. A délutáni — egyéni versenyszámok előtt — a szövetség elnöke, dr. Haran­gozó Ede rövid beszédben kö­szöntötte a verseny résztvevőit, üdvözölte a versenyen megje­lent Roy Evanst, a Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség elnökét és feleségét, aki az Európai Asztalitenisz Unió főtitkára. A megnyitó után pedig ismét pattogtak a labdák, folytatód­tak a meglepő eredmények. A NŐI MEZŐNYBEN a ruti­nos klasszisok továbbra is ered­ményesen védik pozícióikat a fiatalok meg-megújuló támadá­saival szemben. A legjobb 16 közé négy magyar játékos verekedte be magát: Juhos, Kud­ár, Papp és Poór. Az NDK- ból Geissler és Hovestadt, az NSZK-ból D. Scheler, Simon, a Szovjetunióból Pogoszova és Anyiszimova, Svédországból An­dersson ás Nerbert, Jugoszláviá­ból Resler, Csehszlovákiából Starlikova, Romániából Mihalea és az angol Shirley jutott a leg­jobb 16 közé. NYOLC MAGYAR. A leg­jobb tizenhat közé nyolc magyar versenyző került. Meglepetésre a pécsi Arató, aztán Beleznay, Jónyer, Klampár, Kocsis, Papp, Rózsás és Timár. Három ver­senyzővel képviseltetik magukat a svédek, Alser, Johansson és Bernhardt személyében. Az NSZK-ból Schmittinger és Schő­ler, Jugoszláviából Surbek, Csehszlovákiából Turay, végül Franciaországból Secretin tagja még a legjobb 16-nak. KÉSŐ ESTE játszották még le a két női páros elődöntőt. D. Schőler, Simona Pogoszova, Anyiszimova 3:0 (17, 12, 13). A pompásan védekező nyugatné­met párossal szemben a pontat­lanul ütő szovjeteknek nem volt esélyük. Geissler, Hovestadt— Mihalea, Crisan 3:2 (—20, 12, —19, I2, 11). Ezúttal az erősza­kosabb, aktív játékmódon! NDK- beli páros győzött •1. Sidó Ferenc, a közelmúlt világnagyságú tanítványával — Tim­ár Ferenccel és Jónyer Istvánnal —, akik nagyszerű játékkal jutottak tovább. (Geleta Pál felv.) Emlékek, élmények­­felsport felszabadulási pályázata — értékes díjtet?­fektés Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy hazánk felszabadu­lásának 25. évfordulója tiszteletére pályázatot hirdetünk. Pályázni lehet olyan rövid írásokkal, amelyekben olvasóink a felszabadulás óta eltelt 25 év egy-egy érdekes, izgalmas sportepizódját, a sporttal kapcsolatos emlékeiket, élményei­ket írják meg. A kiemelkedő írásokat lapunkban közölni fogjuk és azokért szerzői honoráriumot fizetünk. Ugyanakkor a leg­jobb pályamunkákat egy- és kétszemélyes külföldi utazás­sal, jutalomtárgyakkal, hazai sporteseményekre érvényes pályabelépőkkel díjazza szerkesztőségünk. A részletes pályázati felhívást lapunk november 3-i, hétfői számában közöljük. A baráti hadseregek vívóbajnoksága Női fórba­ nok: Szálló Olga (Románia) A baráti hadseregek vívó­baj­nokságának harmadik nap­ján a kardcsapat és a női tőr egyéni versenyre került sor a tatai edzőtábor tornacsarnoká­ban. A női tőrmezőny számban kisebb és erőben némileg gyen­gébb volt, mint az eddig látott két fegyvernemé. Számban azért, mert az NDK nem indí­tott versenyzőt, erőben pedig azért, mert a magyar csapattól hiányzott az anyai örömök elé néző Járminé Gulácsi Mária bajnoknőnk és derékfájdalmai miatt nem indult egyéniben a világbajnoki ezüstérmes Drimba sem. A 24 főnyi mezőny — a már említettektől függetlenül — igen érdekes versenyt bonyolított le, és a 12-es középdöntőtől kezdve izgalmas mérkőzésekkel szol­gált. Az egyik csoportból a volt ifjúsági világbajnok Korol­­jeva jutott kitűnő vívással és veretlenül döntőbe, mögötte az ugyancsak szovjet Kopotkina és a lengyel Rzymowka 3—3 győ­zelemmel. Meglepetést keltett, hogy a havannai világbajnokcsapat tagja, Arceleanu három győ­zelemmel ugyan, de kiesett ebből a csapatból. A lengyel­ Prod­­ és a magyar Rózsa mellett. A másik közép­döntő csoportból a világbajnok­ságon is kitűnően szerepelt szovjet, világbajnoki bronzér­mes Csirkova jutott elsőként döntőbe, rajta kívül a volt vi­lágbajnok román Szabó és a lengyel Lizonczik jutott a leg­jobb hat közé. Kiesett Mirzo­­jeva és a magyar Gáldi. A döntő főleg Szabó Olga, Koroljeva és Csirkova jó­voltából igen szép versenyt hozott, amelyben — miután két honfi­társét legyőzte — először Ko­roljeva látszott a győzelemre legesélyesebbnek. Amikor azon­ban az addig szintén ver­t­en Szabóval került szembe és 4:1 arányban kikapott tőle, elveszí­tette esélyét az első helyre. Sza­bó ugyanis nagyon biztosan, energikusan vívott, és a még hátralévő ellenfelei sem jelen­tettek számára különösebb aka­dályt. Veretlenül, megérde­melten nyerte meg ezt a nem­zetközi versenyt. Női tőr egyéni: 1. Szabó Olga (Románia) 5 győzelem, 2. Korol­­jeva (Szovjetunió) 4 győzelem, 3. Csirkova (Szovjetunió) 3 győze­lem, 4. Kopotkina (Szovjetunió) 2 gy., 5. Lizonczik (Lengyelor­szág) 1 győzelem, 6. Rzymovka (Lengyelország) 0 győzelem. A kardcsapatversenyben a ma­gyar színeket fiatal együttes képviselte, amelyet az első né­hány mérkőzésén Kalmár dr. vezetett, s amely a döntőre már nélküle állt ki, hogy kipróbálja oroszlán­termeit. A próba fénye­sen sikerült, a kitűnő erőkből álló, de kicsit nagy mellénnyel pástra lépő szovjet bajnokcsapat ellen 7:3-ra is vezetett együtte­sünk. Már-már páratlan győzel­mének tapsolhattunk, de az utolsó csörtékben a szov­jetek kitűnően hajráztak és m­eg­fordították a számukra addig vészesen alakuló mér­kőzés sorsát. Szovj­etunió—Magyarország E .3 (59:61). Gy: Vinokurov, Melnyi­­kov, Nazsimov, Szigyak 2—2, ill. Tordai 3, Boronkay, Kocsis 2—2, Gerevich Gy. 1. A részletes eredmények: Szovjetunió—Ro­mánia 10:6, Szovjetunió—Len­gyelország 11 :5, Szovjetunió— NDK 14:2, Magyarország—Romá­nia 11:5, Magyarország—Lengyel­­ország 10:3, Magyarország—NDK 12:4, Lengyelország—Románia 9:7, Lengyelország—NDK S:2. Románia—NDK U:5. Kardess­­porban: 1. Szovjetunió, 3. Ma­gyarország, 3. Lengyelország, 4. Románia, 4. NDK. * Befejeződött a baráti hadse­regklubok atlétaedzőinek négy­napos tanácskozása. Az utolsó napon­­ Koltai Jenő a mexikói olimpia és az atlétikai Európa­ba­j­nokság dobóversenyes neje ta­pasztalatairól számolt be nagy­sikerű előadásban, majd Tóni Nett mexikói olimpiai filmjét vetítették le. Karácsonyi Ist­ván alezredes, a Honvédelmi Minisztérium testnevelési és sportosztályának vezetője zárta be a négy­napos nagy sikerű ta­nácskozást.

Next