Népsport, 1969. december (25. évfolyam, 277-299. szám)

1969-12-01 / 277. szám

nKéfisdjBferö/­­ MAGYAR TESTN­EVEL­ÉSI ÉS SZMIRTSZÖVETSÉG LAPJA HÉTFŐ, 1969. DECEMBER 1.__________♦ Áfj. 1.20 fillér ♦ XXV. ÉVFOLYAM, 277. SZAjV LABDARÚGÓINK GYŐZNI AKARNAK MARSEILLE-BEN Kiküldött munkatársunk, Szántó György jelenti Szófiából: Férfi kézilabda-válogatottunk a VB 16-os döntőjében tizennyolc gól előnnyel érke­zett a szófiai visszavágó-mér­kőzésre férfi kézilabda-váloga­tottunk. A Csavdai Sportcsar­nok pályáján aztán kiderült, hogy a nagy előny nem tette el­­bizakodottá játékosainkat. Magyarország-Bulgária 23:15 (12:8) Csavdar Sportcsarnok, V: Val­esk­a, Simonovics (mindkettő jugoszláv). Magyarország: Horváth — Fe­nyő, Varga, Adorján, Simó, Ko­vára, Marosi. Csere: Szabó L., Klémi, Káló, Vass, Takács. Bulgária: Dimitrov — Jorda­­nov, Sztojanov, Kovacsev, Doj­­rainov, C. Bonev, Sztofanov. Csere: Agramn, Penov, Mak­­rautov, Sztojraev, Cso­nkov. Góllövő: Marosi (5), Vass (3), Fenyő (3), Káló (2), Kovára (2), Simó (2), Adorján, Klein, Takács, Varga, ill. Dojcsinov (5), Jordanov (4), Sztojanov (3), Fenov (2), Kovacsev. A hazai közönség fergeteges biztatása a játék első részé­ben megsokszorozta a bolgá­rok teljesítményét. Az első gólt Dojcsinov lőtte, majd fél perc múlva Sztojanov góljával már 2:0-ra vezettek a hazaiak. Csapatunkból Fenyő és Adorján szépített, ám az 5. perc­ben már 4:2-re vezetett a bolgár csapat Kies­t lassan szőtte tá­madásait együttesünk. Marosi percei következtek ezután, elő­ször hétméteresből, majd átlö­­véssel ért el gólt. Ezzel aztán le is zárult csapatunk lassú játé­kának időszaka. Öt perc alatt négy gólt lőttünk, és a 8:6-os előny magabiztossá tette játéko­sainkat. A 12. percben a Varga —Kovács—Adorján hármas he­lyére Káló, Vass és Klein á­lt be, ekkor felgyorsult játékunk, s a 16. percben Simó ért el újabb gólt. 9:6 után azonban szünetelt a gólok sora. Nyolc percen keresztül egyik csapat sem tudta bevenni ellenfele hálóját. Az utolsó öt percben előbb em­berelőnyből, majd még kétszer Vass növelte előnyünket. A második félidőben a ma­gyar csapatban mindenki szó­hoz jutott A kapuban Hor­­váthot Szabó váltotta fel. Ma­gyar és bolgár részről felváltva estek a gólok. Klasszissal ját­szott csapatunk ekkor jobban a bolgároknál, ám Marosi és Fe­nyő óriási helyzetben hibá­zott Hibázott a jugoszláv játék­­vezető, Val­ah­a is, érthetetlen módon gyors egymásutánban két hétméterest ítélt ell­enünk. Az elsőt Dojcsinov értékesítet­te, a másodikat Szabó védte. A két ki nem érdemelt hét­­méteres felpaprikázta játé­kosainkat, Marosi és Káló lőtt gólt, ekkor már Abramov őrizte a bolgá­rok hálóját. A 12. percben Ko­vács és Takács hibázott nagy helyzetben és a 17:10-es veze­tés helyett már 19:10 lehetett volna az eredmény. Nem sokáig kellett azonban erre várni. Sza­bó újabb hétméterest védett, Kovára pedig ragyogó gólt ért el, amelyet újabbak követtek. A 30. percben „időn túl” jutott szabaddobáshoz Vass, s az egész bolgár csapat betömörült. Vass a játékosok­­fülei között lőtt gólt, s állította be a 23:15-ös végeredményt. Csapatunk a taktikai utasí­tások pontos betartásával és időszakonkénti kitűnő játé­kával jutott tehát a VB 16- os döntőjébe. Minden játé­kosunknak elismerés jár! A magyar együttesben­ Hor­váth jól védett, ám a világítás sokszor megtréfálta. Szabó a hétméteresek védésével bravúrt hajtott végre. Vass gólerejével tűnt ki, az irányítók közül Ma­rosi jeleskedett, Simó a véde­kezésben segített nagyszerűen. Kovács ügyesen, Klein harco­san játszott, Adorján okosan osztogatott. Varga lelkesedése nem ismert határt. Káló a szo­kásosnál bizonytalanabb volt, a Takács néha elhamarkodottan­­ lőtt. Dimitrov kapus, a bolgár csa-­­­pat kapuvédője elfáradt az első­­ félidő végére, a mezőnyjátéko-­­­sok közül Dojcsinov volt a lege­ s jobb. Jordanov és Sztefanov igyekezett összehangolni a csa­patmunkát. A játékvezetők a második fél­időben néhány feltűnő hibát is elkövettek. Válogatottunk kedden érkezik a Keleti-pályaudvarra. Földi világcsúcsa Földi Imre a legnagyban 370 kg-mal új világcsúcsot á­j­ított fel a csapatbajnokságon. (Tudó­sításunk a 2. oldalon) „Négyszemközt l­esz utazó tizenhattal A Sport Szálló félemeletéről 2 pöttöm kislány tipeg lefelé. Megszólít: — Nem láttad Dunaiékat? — kérdi magabiztosan. — Nem ... — Akkor keresem tovább őket... És Göröcs Andi tipeg tovább, hogy majd néhány perc múlva Mészöllyel évődjön. — Mondd, Andi: „Hajrá, Va­sas!” — Nem mondom. — Mondd és álckor kapsz egy ekkora nagy banánt!... A kislány néhány pillanatig töpreng, aztán kivágja: — Akkora banán nincs ifi! Már többen szurkolnak en­nek a párviadalnak, mint a Vi­deoton—ZTE meccsnek. Harsány kacaj fogadja Andi válaszát, aki közben már Bene ölébe kuporo­dott. Hiába! A dózsások össze­tartanak! És ebben a pillanatban Kar­sai nagyot hemperedik. — Na, állj fel! — szólal meg Kelemen. — Nem volt semmi... — Csak egyszer kapnál akko­rát, amilyet a csatárok kapnak! — replikázik Bene. — Mindjárt­­ másképp beszélnél...­­ A vita Kelemen visszavonu­­­­lásával végződött. „Eán a mérkőzésen másod­endű lesz a tak­­ka!" Végre vége a Videoton-mérk­­ő­zésnek! Ihász Kálmánnal arról beszél­getünk, hogy a prágai viadal előtt volt ennyire nehéz hely­zetben a csapat. Különösen az idősebb játékosok, akiknek két­szeresen is bizonyítani kell. Hi­szen, ha akkor vereség jön, ha nem jutunk ki Mexikóba, akkor új csapat után néz a szövetségi kapitány. ÉS íme, a történelem ismétlődik! — Most ugyanúgy vagyunk — töpreng Ihász Kálmán. — Ta­lán annyival könnyebb helyzet­ben, hogy itthon megvertük őket, Prágában döntetlen lett, s végül is két meccsen ötöt rúg­tunk nekik... Részben, persze, nehezebb... Szűcs Lajos meg­gondolatlansága és Táncsics Mi­ki sérülése nagyon sújtja a csa­patot ... De hát, egyébként jól ismerjük egymást Noskóval is, Menczellel is. Ezen a mér­kőzé­sen úgysem ez dönt Ezen a mérkőzésen másodrendű lesz a taktika! Az dönt majd, hogy melyik csapat játszik lelke­­sebben, odaadóbban. Az ellen­félről csak annyit: jó raadat, de csatársorukban csak B. Vesely gyorsasága átlagon felüli. Ná­lunk pedig gyorsak a csatárok... És Bene Ferike egészen kiváló formában van!... Farkas Jancsi pedig, ha játszik, tudja, hogy van törleszteni valója, és ha akar, nagyon tud „húzni!” Most pedig akar... Kelemen az igazi" előtt — Leülhetek? Az asztalnál Ménesé! és Kele­men. — Halmos! Zolinak, meg ne­kem most kell igazán bizonyíta­nunk — morfondírozik a Hon­véd hátvédje. — Különösen ne­kem. Most lesz először igazi fel­adatom a válogatottban, hiszen a dánok és az írek nem tá­m­ad­tak! Kár, hogy Páncsira , ki és Szára Lajos nem lehet velünk, de... — Mészöly Kálmán rutinjá­val pótolhatja Páncsira gyor­saságát — szól közbe Minczel. — Igen. És fogja is! Kálmán rutinos, jó játékos ... — De ezt a mérkőzést — Dó­­zsa-taktika szerint — a Dózsa­­csatárok nyerhetik meg... — Bene Feri! — Mert az indítókkal nem lesz baj. Göröcs is, Kocsis is nagy­szerűen indít... — Én nem félek! Bízom a Dózsa-csatárokban... Így hangzik Kelemen és Men­czel párbeszéde.­­ mit szól mindehhez Bene? „A kulcsjátékosok pél­da­nnyi formája dönt. . Most egyetlen meccsen dől el minden. Sok múlik a szeren­csén ... Úgy érzem, a kulcsjá­tékosok pillanatnyi formája dönt. Mi egy árnyalattal szeren­csésebb helyzetben vagyunk, mint a csehszlovákok. Nagyobb lehet az önbizalmunk... Pán­­csicsék kiválása után ez a leg­jobb csapat, amit kiállíthatunk. És ez a csapat nagyon akar győzni! — És nagyon bíznak Bene­de­riben ... — Jó érzés tudni azt, hogy sokat várnak tőlem, de, sajnos, ezt az ellenfél is tudja! Jobban vigyáznak. De majd megpróbá­lunk mindent! A csehszlovák védelem lassú a mi csatárso­runkhoz képest. Nagyon bízom, hogy jól zárjuk az évet... * Ezt mondják, így mondják a többiek is: Szentmihályi, Tamás, Mészöly, Noskó, Halmosi, Gö­röcs, Zámbó, Fazekas, Dunai II, Puskás, Farkas és Kocsis. A magyar labdarúgó-váloga­tott győzni akar Marseille ben. Rózsa András Szentmihályi, Tamás, Kelemen, Mészöly, Menczel, Noskő, Ihász, Halmos­, Göröcs, Zámbó, Fazekas, Bene, Dunai II, Puskás, Farkas, Kocsis Decemiber 8-án és 9-én két jelentős tanácskozás az MLSZ-ben Marseille-b­en tavaszias az idő Elkészült a csoportbeosztás az NB II-ben BEK, KEK, EVK, KK menetrend Számos szakember is elkíséri a válogatottat Alig ér véget a bajnokság, máris megkezdőd­ő az értékelés és a jövő kialakítása. Decem­ber első napjaiban egymást érik majd az események. — December 8-án, hétfőn dél­előtt 11 órakor az MLSZ-ben az őszi—tavaszi bajnokságra való átállás módozatait tárgyalja meg az elnökség az egyesületek kép­viselőivel — mondta Pálfai Já­nos, az ET elnöke. — Egy nap­pal később pedig mi tartunk ér­tekezletet a meghívott id­őkkel a bajnoki év tapasztalatairól és a téli felkészülésről. — A négy élcsapat, az Újpesti Dózsa, a Bp. Honvéd, a Ferenc­város és a Vasas közös felké­­szülést tart a Normafánál, majd Tatán. Van-e közös tervezet a négy nagy számára? — Szeretnénk például a négy együttes kapusa­, továbbá Fa­tér és Tamás számára kapus­foglalkozásokat tartani. A spe­ciális képzés, gondolom, csak előnyére szolgálna a legjobb kapusoknak. Persze ez csak ja­vaslat. — Mikor jelenik meg a Szakmai Szemle legújabb szá­ma? — December közepén. Cikkei és tanulmányai a téli felkészü­léssel foglalkoznak. Hétfőn délelőtt a válogatottal együtt számos szakember kel útra Marseille-be. Ott lesz a csehszlovákok elleni mérkőzés nézőterén Baróti Lajos, Preiner Kálmán, Lakat Károly dr. Tát­rai Sándor, Albert József, Pál­fai János, Machos Ferenc, Zal­ka András is. A gép 11 órakor indul és 13 óra tájban érkezik Marseille-be. Visszaindulás csü­törtök délben lesz. A mérkőzés színhelyén egyéb­ként már ott tartózkodik Bör­­zsei János, az MLSZ főtitkára. Marseille-ben tizenöt fok a hő­mérséklet délben, kellemes, ta­vas­zias az időjárás. Börzseinek mozgalmas napja volt, mert megtekintette a Marseille-Bas­­tia bajnoki meccset, majd pedig Aix en Provance-ben a csehszlo­vákok edzőmérkőzését. A francia lapok bő terjede­lemben foglalkoznak a szerda este 8 órakor kezdődő találkozó­val, amelynek a pályán kívül van más francia vonatkozása is, hiszen a VB-selejtezőt Stoger Machin vezeti, két partjelzője pedig Robert Helies és Michel Kitabdjian lesz. I •­­ Már elkészült az NB 11-es cso­­­­portbeosztás a következő bajno­­­­ki évadra. A Nyugati csoport új csapatai: Győri Dózsa, Pécsi BTC, Ajkai Bányász, Zalaeger­szegi Dózsa. A Keleti csoportban játszik a következő évtől a Deb­receni EAC, a Vecsés, a Köz­­(Folytatás a 3. oldalon.) Lapunk legközelebbi száma a Magyarország—Cseh­szlovákia labdarúgó VB- selejtező miatt nem ked­den, hanem szerdán je­lenik meg a következő érdekességekkel: Kiküldött munkatársaink marseille-i telefonjelen­tése a magyar és cseh­szlovák labdarúgók ké­szülődéséről A labdarúgó NB I B után Nincs időm sportolni (II.) Totóútmutató A külföld sportja Klampár Tibor győzött a skandináv nemzetközi asztalitenisz-bajnokságon A skandináv nemzetközi asz­talitenisz-bajnokságon, Troll­­hattanban szombaton késő éj­szaka a férfi egyesben is az elő­döntőig folytak a küzdelmek. A hírügynökségi jelentések meg­lehetősen szűkszavúan számol­nak be az eredményekről, így például a sorsolás ismeretében csak feltételezni lehet, hogy a magyar Klampár a nyugatnémet Lieck ellen aratott győzelme u­tán, előbb A­sert, majd a szov­jet Gomozkovot győzte le, s így jutott az elődöntőbe. Az elődön­tő eredménye már ismert: Klampár—Sarhojan 3:1 (—17, 18, 18, 14). A másik ágon: Johansson —Korpa 3:1. Itt is csak a sorsoás adta is­meretek alapján következtethe­tünk arra, hogy Johansson győzte le a magyar Börzseyt, Jónyer pedig vagy Amelintől, vagy pedig Korpától szenvedett vereséget. A női páros elődöntőjében: Alexandru, Mihalca — D­­rcheler, Simon 3:2 és Rudnova, Pogoszova —Grofová, Kettnero­­vá 3:0. A férfi egyes döntőijében tehát, akárcsak a hónap elején Budapesten, K­ampán Tibor és a svéd Kjell Johansson játszo­tt. Akkor — jól emlékszünk még — Johansson 3:0 arányban le­győzte a 16 éves magyar já­tékost Most azon­ban fordult a kocka: Klampár—Johansson 3:2 (—10, 15, —12, 12, 18). Lejátszották a vegyespárca döntőjét is: Gomozk­v, Rudno­va—Schöler házaspár 3:2. PÉNTEKEN 4-6-16 kérdezhet, tanácsot adhat és kérhet kitől ? Figyelje szertdi sali.sikkit.ro

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék