Népsport, 1979. augusztus (35. évfolyam, 180-206. szám)

1979-08-18 / 195. szám

XXXV. 195. ♦ 1979. augusztus 18 NÉPSPORT 7 A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI * Sportparádé ' a sajtófesztiválon Csepelen a Tanácsház téren a kerület és a Csepel Művek vezető szervei, valamint az Új Tükör olvasószolgá­lata közös szervezésében egész napos sajtófesztivált tar­tanak augusztus húszadikán. Többek között a Fáklya, a Szputnyik, a Szovjet Sport, a Rádió és Televízió Újság, a Pesti Műsor, az Autó-Motor, az Ez a divat és még egy sor lap vesz részt a rendezvényen. A téren három színpadon zajlanak majd a különféle programok. Az egyik szín­pad a gyermekeké, a másik a pol-beattől a kabaréig a szórakoztató műfajoké, a harmadik pedig — a sporté. A látványos sportrevü délelőtt 10 órakor kezdődik, első részében a Vasas fiatal ökölvívói tartanak bemutatót sport­águkból, majd Gedó György olimpiai bajnok élménybeszá­molója következik. Délben Patocska Mária vezetésével a ritmikus sportgimnasztika válogatottjai veiszik át a szín­padot, majd ritkábban látott sportágak következnek: a XXI. kerületi sportfelügyelőség sportolói tartanak csel­gáncs-, karate- és body-building bemutatót. A sportrevü fénypontjának a fórum ígérkezik. Patocska Mária és Gedó György mellett dr. Csapó Gábor, valamint Jónyer István válaszol az érdeklődőknek. Különösen izgalmasnak ígérke­zik a labdarúgóvita. amelynek résztvevői: Sós Károly, va­lamint Grosics Gyula, a most feljutott Volán SC elnöke és Keszthelyi Mihály, a kiesett Csepel edzője. Az egésznapos műsor szüneteit Éliás Gyula discoprogramja tölti ki. Népsport: kedden! Lapunk az alkotmány ünnepe miatt a szokásostól eltérően nem hétfőn, ha­nem kedden jelenik meg. Ez a szám Budapest főbb pontjain a hétfő esti órák­ban már kapható lesz. Felhívjuk tudósítóink fi­gyelmét. hogy a vasárnapi sporteseményekről szóló tu­dósításaikat hétfőn reggel 9 órától adják le a szoká­sos telefonszámokon. A tapolcai városi sporthivatal és a Bauxitbányász Sportegyesü­let augusztus 19-én és 20-án Tapolcán rendezi meg a ha­gyományos női Alkotmány Ku­pa röplabdatornát, amelyre 8 NB Il-es csapat, a Haladás VSE, a Szombathelyi Spartacus Styl, a Bakony Vegyész, az Ajkai Videoton, a Zalaegersze­gi V. Izzó, a Nagykanizsai Olaj­bányász, a Pápai Húsos és a Bauxitbányász küldte el neve­zését. A torna szombaton 9 órakor ünnepélyes megnyitóval kezdődik. ★ Az augusztus 20-i ünnepség ke­retében számos sporteseményre is sor kerül Pestlörincen. Színhelye: a pestimrei, Táncsics utcai sport­telep. A kispályás labdarúgó vil­lám-torna 9.30-kor kezdődik, 14 órakor az MHSZ tart modellező bemutatót. A SZAC—Festámre öregfiúk mérkőzést U5 órától lát­hatják a nézők, s ugyanebben az időpontban jelentkezhetnek a gyerekek is a tréfás, játékos ver­senyekre. •k Nemzetközi Alkotmány Kupa kosárlabda-tornára kerül sor augusztus 19—21-én Győrött, a városi kosárlabda-szövetség ren­dezésében. A mezőnyt hat női és öt férficsapat alkotja, köztük a jugoszláv Zrenjanin, á lengyel fVidzew, a drezdai HFV, vala­mint a lengyel Spolem együt­tese. ★ A Szombathelyi Futball Club (SZFC) volt vezetői és játékosai augusztus 20-án, 18 órakor Szombathelyen, a Kispityer ven­déglőben (Rumi út), baráti ösz­­seejö vetelen találkoznak. ★ A DVTK labdarúgócsapata szerdán éjszaka érkezett haza spanyolországi túrájáról. Az utolsó mérkőzésen, Huelvában Salamont és Szabót a bíró kiál­lította. Újság a piros-fehérek 'láza táján, hogy Kutasi és Fü­­kő térdsérüléssel bajlódik. Az együttes augusztus 22-én tartja bajnoki főpróbáját az. NB Il-es H. Papp J. SE ■ ellen. •k Az Újpesti Dózsa labdarúgó­­csapata augusztus 23—27. között a spanyolországi Cadizban nem­zetközi tornán vesz részt. A li­lák első ellenfele a Barcelona lesz. A tornán a hazai Cadiz, illetve a brazil Flamengó együt­tese szerepel még. A csapat 23-án indul Budapestről és a tervek szerint 27-én érkezik ha­za. Tömegsportnapot rendeznek vasárnap a XIX. kerületi KISZ- lakótelepen. A program 8.30- kor kocogással kezdődik, majd asztali- és lábteniszben, lengő­tekében, tollaslabdázásban és minlteniszben mérhetik össze ügyességüket az érdeklődők. A gyerekeknek kerékpáros ügyes­ségi verseny lesz. ★ Vasárnap adják át Mezőköves­den a Munkás SE füvesített lab­darúgó és salakos atlétikai pályá­ját, amelynek értéke 4 és fél millió forint. Az ünnepélyes ese­mény után kerül sor az MMSE— DVTK labdarúgó-mérkőzésre, 16.30 órakor. Ugyancsak létesít­ményátadó ünnepséget rendeznek Rudabányán. A Petőfi Sándor ut­cai általános iskolában tanme­dencét vehetnek birtokukba a gyerekek. ★ Megállapodás jött létre pénte­ken a Dunaújvárosi Kohász és a SZEOL AK között Hojszák Zoltán labdarúgó kiadása ügyé­ben. Hojszák vasárnap — egy év után — újból régi klubja, a SZEOL AK színeiben játszhat. ★ Az Ukrán Jégrevű ma­gyarországi vendégszereplé­se alkalmából a Sportpro­paganda Vállalat igazgatója pénteken baráti találkozót rendezett. Megjelentek a Szovjetunió budapesti nagykövetségének munka­társai és az OTSH kép­viselői. A világhírű kijevi együttes augusztus 20-ig lép fel a budapesti Kissta­dionban. (MTI) ★ Az eredetileg augusztus 31. és szeptember 2. között kiírt ököl­vívó Nyíregyháza Kupát — technikai okok miatt .— szep­tember 7—8-án bonyolítják le Nyíregyházán. Megtartották a sorsolást a röplabdázók soron következő eseményére. A Felszabadulási Kupáért a férfi és a női me­zőny legjobb 6—6 csapata küzd szeptember 9. és október 7. kö­zött, míg az MRSZ által föl­ajánlott serlegért a 7—14. helyen végzett női együttesek verseng­nek, augusztus 26-tól.. A szövet­ség intézőbizottsága az eredeti kiírást úgy módosította, hogy a második csoport férfi együttesei részére — a még hátralevő négy bajnoki fordulóra történő felkészülés érdekében — a tor­nát nem rendezi meg ... •k A lengyelországi Radomhan kedden kezdődik a kerékpáros pálya IBV, melyen a magyarok is részt vesznek. Csapatvezető: Ecker Mihály, edző: Baranyecz András. Versenyzők: Somogyi Miklós (Tipográfia). Biber Atti­la, Pais Péter (KSl), Molnár Gábor. Mészáros Tibor (MTK­­VM) és Jenei Károly (DMVSC). Az MLSZ fegyelmi bizottsága legközelebbi ülését az ünnep miatt nem kedden, hanem szer­dán tartja. ★ Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Botond (Weiner) Béla, volt 24-szeres válogatott jéeko­­rongozó. Tagja volt a világbaj­nokságon 1930-ban 6.. 31-ben és 33-ban 7. helyen végzett csapat­nak. Temetéséről később intézked­nek. Szerény reményekkel A bulgáriai Pa zárd zsákban rendezik meg a női röplabda IBV-t. A vasárnap kezdődő mérkőzéssorozaton a Szovjetunió, Csehszlovákia, Lengyelország, Románia, az NDK, Kuba, a Koreai NDK, Vietnám, Magyarország és a; házigazda Bulgária alkotja a mezőnyt. — Az erőviszonyok ismeretében szerény reményekkel indulunk a hagyományos versenyre — mondotta elutazás előtt Nagy Jenő, a csapat' edzője. — Egerben fejeztük be a felkészülést, méghozzá az utolsó négy napon a többszörös IBV-győztes szovjet csapattal közö­sen. A hivatalos mérkőzés, amint az várható volt, a vendégek biz­tos, 3:0 (12, 5, 8) arányú győzelmét hozta. Ebből, valamint az együttes képességei alapján a 6—7. hely elérését tartom lehetséges­nek. A színeinket képviselő csapat, amelyben öt fővárosi és hét vidéki játékos kapott helyet, pénteken a következő összetételben utazott el a viadal színhelyére: Körös, Györgyi-Szabó (BSE), Németh (Ü. Dózsa), Mészáros (MTK-VM), Nagy J. (NIM), Kincses, Nagy J. (DMVSC), Seregi (Debreceni Sí), Perecsi (MVSC), Likitor (Eger SE), Tóth (NYVSSC), Hajdinák (Haladás VSE). Pályaavató A tenisz egyre inkább a legnépszerűbb sportágak kö­zé tartozik. így van ez Nyíregyházán is, ahol a fe­hér sport szerelmeseinek a száma napról napra növek­szik. Az ő segítőkészségüket dicséri és bizonyítja a Sza­bolcsi Építők SE teniszsta­dionja is, amely társadalmi összefogással épült fel. Az új sportlétesítményt augusz­tus 19-én, vasárnap adják át. Kiemelkedő sportesemények SZOMBAT ATLÉTIKA. Az országos serdü­lő B-kategóriás összetett bajnok­ság első napja. Pasaréti út, 10.30. Budapest ifjúsági és serdülő gya­loglóbajnoksága Csángó u., 16. CSELGÁNCS. Országos felnőtt CSB, Körcsarnok, 14. KERÉKPÁR. Tiszántúli körver­seny, rajt: Szeged, 9. 111. 15., be­futó: Békéscsaba, 18 körül. KÉZILABDA. NB I. Nők. Tata­bányai Bányász—BHG SE, Tata­bánya, 16, Balogh A., Fekete. Volán Kupa nemzetközi férfitorna, Szeged, Városi Sportcsarnok: ün­nepélyes megnyitó 16.30; Egye­sült Alilamok olimpiai válogatott— Strojarne Martin (csehszlovák) 17, Szegedi Volán—Bp. Honvéd, 18.30. KOSÁRLABDA. Nemzetközi Ba­laton Kupa. Férfi és női mérkő­zések, Fűzfő, 7.30 és 15. ÖKÖLVÍVÁS. A nemzetközi Do­bó István emlékverseny selejtezői, Eger, Sportcsarnok, 17. RÖPLABDA. Nemzetközi férfi és női torna, Szeged, Szőregi út, 8. SAKK. VE. Kristály Kupa or­szágos csapatverseny. I. játék­nap. Tata, Eötvös József Gimná­zium, 9. Országos női egyéni bajnokság, 5—7. forduló, függő­játszmák. V., NéPha>dsereg u. 10., 9 és 16. Vili. Csuti Antal nem­zetközi ifjúsági verseny, 11. for­duló, Zalaegerszeg, Landorhegyi út, 9. SALAKMOTOR. Nemzetközi ver­seny, Gyula, 15. TÁJFUTÁS. Hungária Kupa, Szombathely térsége, 10. TEKE. Besztercén János emlék­­verseny, Knopp Imre u., 8. TENISZ. Tanács Kupa, orszá­gos I. osztályú verseny a BSE rendezésében, Városmajor, 9. ■ VITORLÁZÁS. A MAFC nem­zetközi versenye, Balatonfüred, 10. VÍZILABDA. Alkotmány Kupa. Szolnok. Damjanich-uszo^da, U. Dózsa—Slovan Bratislava, 17.15. Tatabánya—Szolnok, 18.15. LABDARÚGÁS Nb I. Újpesti Dózsa—Volán SC, Üipest, Megyeri út, 19, Kőrös (Drigán, Hartmann). Alkotmány Kupa. Nemzetközi torna. Dublin—Granitas, Hajdúszo­boszló, 16, Maczkó. Debreceni MVSC II—Premnitz. Debrecen, Nagyerdei Stadion, 16, Szávó. Bozsik kupa. Nemzetközi ifjú­sági torna. A-csonort. Építők SC —Bp. Honvéd, Népliget, Építők­­pálya, 15.30. Palik. CSZKA Szó­fia (bolgár)—TUS Enneoetal (NSZK-beli), Nénliget. Építők­­pálva, 17, Lázin. B-csooort. BVSC —Vasas, Fáv u., Vasas-oálya. 15.30. Szentkúti. ZTS Kosice (csehszlovák)—Ahrweiler (NSZK- beli). Fáy u., Vasas-pálya, 17, Bondár. RÁDIÓ. TÉVÉ Szombat. Rádió. Kossuth-adó, 6.24: Tudósítás a vívó VB-röl. 18.40: Közvetítés a kajak-kenu VB-ről. 22.10: Sporthírek. Pető­fi adó, 5.55 és 6.55: Torna. 20.33: Közvetítés az O. Dózsa-—Volán bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Televízió. Budapest, 9.00 és 19.20: Tévétorna. Csehszlovák tv, 13.00: Sportdélután. 20.30: Sporthíradó. II: 22.15: Riport­film a szlovákiai kerékpárver­senyről. Jugoszláv tv, 17.00: If­júsági vízisí EB. 17.25: Szaraje­vó—Partizán bajnoki labdarúgó­­mérkőzés. II. 21.40: Paavo Nur­­mi. Dokumentumfilm. 22.30: Sportszombat. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet jelenti. A várható időjárás szombaton estig: időnként megnövekszik a felhőzet, szórványos zápor, ziva­tar várható. Az északkeleti, ke­leti szél többfelé megélénkül, he­lyenként megerősödik. A hőmér­séklet kora délután 25—30 fok között lesz. V. IFJÚSÁGI ATLÉTIKAI EB Kiküldött munkatársunk, Subert Zoltán jelenti: Bakos György ezüstérmes (Bydgoszcz, augusztus 17.) Pénteken délelőtt három ver­senyzőnk szerepelt a selejtező­ben — sikerrel. Magasugrásban Társinak nem jelentett gondot a 207 cm-es szint, kalapácsvetés­ben Szitás 59.26-tal, Povázson 59.20-szal került az elődöntőbe. A tízpróbázó Nagy önmagához képest jól folytatta, 110 m-es. gáton (ellenszélben) 15.56 mp­­oel és diszkosszal 40.58 méter­rel. Reggel adták ki a csütörtö­ki 10 km-es gyaloglás hivatalos végeredményét, miután a szov­­jét óvást elutasította a verseny­­bíróság. A napos, de változatlanul szeles délután számunkra már nagyon mozgalmas volt. Kezdődött azzal, hogy a kala­pácsvetésben Povázson harma­dik — és egyetlen 60 m-en fe­lüli dobásával bekerült a dön­tőbe, de ott a nyolcadik hely­nél nem tudott. előbbre rukkol­ni. A győztes Nyikulin is vagy 4 méterrel maradt el idei leg­­jobbjától. A 110 m-es gát középfuta­mában Bakos jobban rajtolt mint csütörtökön, de kissé ne­hezen jött fel és 1.1 m-es el­lenszélben 14.37-tel harmadik lett a görög Evripidou (14.25) és a spanyol Sala (14.35) mögött. Nem volt elégedett a rajtjával, s azt mondta, hogy a döntőben vál­toztat majd a rajttámla állá­sán. Jó két órával később ke­rült sor a fináléra. Bakos a hatos pályán indult, mellette Sala, a legerősebb ellenfelei kö­zül viszont a görög, a szovjet és az NDK-beli futó a 2—4-es pályát kapta. Két kiugrás után harmadikra indult el a mezőny, Bakos elég jól rajtolt, de a har­madik gáton már hátrányban volt belül futó ellenfeleivel szemben. A negyedik — és az ötödik helyen láttuk, s már­­már lemondtunk az éremszerzés reményéről, de az utolsó há­rom gáton remekül felnyomult és a biztosan győztes Rossland mögött a szovjet Sabanovval szinte egyszerre dobta be ma­gát a célba. Izgalmas pillanatok következtek a célfotó döntéséig, aztán a pálya széléről Bakos Gyuri két ujját ma­gasba tartva boldogan mu­tatta, hogy második lett. Az ünnepélyes eredményhirde­tés után első bydgoszczi érme­sünk így nyilatkozott: „Azt hi­szem, a döntőben már elfogad-EREDMÉNYEK hatóan rajtoltam, de a táv kö­zepén a gátvételnél elkövettem néhány technikai hibát. Az ötö­dik gáton még úgy láttam, hogy ötödik vagyok, de a hetedikre már harmadikként mentem rá, ez nagy önbizalmat adott és a célban, a mellbedobásnál már éreztem, hogy sikerült meg­előznöm Sabanovot. Közben Szabó Zsolt a legerő­sebb 800 m-es előfutamban ne­gyedik lett 1:50.8-as egyéni csúccsal, s így továbbjutott. Nem volt esélye erre két háromez­resünknek, Kozma nyolcadik (8:24.2), a szúrással bajlódó Sza­bó Tamás pedig utolsó lett (8:59.4) előfutamában. A 400 m-es középfutamban Újhelyi jól küzdött, 47.3 mp-cel megközelí­tette a legjobbját, de ez is csak az 5. helyre volt elég. s így nem sikerült döntőbe jutnia. Ezután a 400 m-es gát első előfutama következett. Szálai a belső pályát kapta, erősen ap­rózva, 21 lépésre vette az első gátat, nehezen lendült bele, s az utolsó kanyarból még csak harmadiknak fordult ki. A cél­egyenesben azután kijöttek a gátak és a nap legjobb idejével, 51.26 mp-cel győzött egyik leg­erősebb ellenfele, a görög Vamvakasz (51.34) előtt. „Ma egyáltalában nem éreztem a ritmust, csak a célegyenesben találtam végre magamra.. — „panaszolta” utána Szalai. Utolsó futónkként a női 1500 m előfutamában Banykó állt rajthoz. A nagy szélben csak a hetedik helyre futotta erejéből, 4:26.6-tal, s igy kiesett. A péntek legnagyobb száma, a férfi magasugrás sok izgal­mat és számunkra kellemes meglepetést hozott. A nagy esé­lyes Mögenburg láthatóan fá­radt és bizonytalan volt. Már a 205-ön javított, a 214-en csak utolsó kísérletével jutott túl és a 218-at is másodikra vitte. Ek­kor még honfitársa, Ehlke ve­zetett — javítás nélkül. A 221-en a 201 cm magas, 18 éves óriás már magára talált, ezt és a 224- et is biztosan, elsőre vitte. Ez a magasság meglepetésre má­sodik kísérletre Cerrinek is si­került. Társi nagyon magabiz­tosan versenyzett, két méteren kezdett, de sorra elsőre vitte a magasságokat, a 214-et is. A kö­vetkező 218-on volt egy bíztató kísérlete, s ha a csúcsjavítás most nem is sikerült, ebben az erős és kiegyen­súlyozott mezőnyben na­gyon értékes ötödik helyet szerzett. A női gát döntőt a finn Spoof ifjúsági Európa-csúccsal, klasszis különbséggel nyerte, a női súly­lökésben pedig Schmul szapo­rította az NDK aranyérmeinek számát. A tízpróbában az esélyes Wentznek kemény ellenfele lett Jentsch, aki 470-et ugrott rúd­dal, de aztán a nyugatnémet at­léta 64 m-en felüli gerelyhajítá­sával biztosította magának a szükséges előnyt. Nagy éppen legeröseDD számában, a rúdug­rásban csak 430-ig jutott és ér­tékes pontokat ajándékozott el. A befejező 1500-on 5:18.3-at fu­tott. s nem tudott az első tíz közé kerülni. FÉRFIAK 110 m gát. Európa-bajnok: Frank Rossland (NDK) 14.09, 2. Bakos György (Magyarország) 14.23, 3. Sabanov (Szovjetunió) 14.24, 4. Evripidou (Görögország) 114.28 (0.5 m-es ellenszél). Ma­gas. Európa-bajnok: Dietmar Mö­genburg (NSZK) 224, 2. Cerri (Olaszország) 224, 3. Elüké (NSZK) 216, ... 5. Társi Zoltán (Magyarország) 214. Kalapács. Európa-bajnok: Igor Nyikulin (Szovjetunió) 71.56, 2. Fasztuhov (Szovjetunió) 67.18, 3. Strecken­­bach (NDK) 66.24 ... 8. Povázson Károly (Magyarország) 60.44......... 12. Szitás (Magyarország) 57.32. Tízpróba. Európa-bajnok: Sieg­­fried Wentz (NSZK) 7822, 2. Jentsch (NDK) 7718, 3. Hűmmel (NDK) 7506, ... 12. Nagy L. (Ma­gyarország) 6824. 10 km-es gya­loglás. Európa-bajnok: Józef Pribi­­linec (Csehszlovákia) 41:04.8, 2. Andersen (Norvégia) 41:12.8, 3. Pasemann (NDK) 42:31.1, NŐK 100 m gát. Európa-bajnok: Lé­na Spoof (Finnország) 13.24, if­júsági Európa-csúcs (régi: 13.25, Beyer, NDK, 1977), 2. Ója (Szov­jetunió) 13.57, 3. Oker (NSZK) 13.70 (0.7 m-es ellenszél). Súly. Európa-bajnok: Liáné Schmuhl (NDK) 18.33, 2. Rudrich (NDK) 17.12, 3, Kozlova (Szovjetunió) 16.59. Szombaton a mieink közül K. Szabó az 5000 m-es, Balogh a 2000 m-es akadály döntőjében, Szabó Zs, a 800 m-es középfu­­futamban, 4x400 m-es váltónk az előfutamban indul, a nőknél Ma­­lovecz a gerelyhajítás elődöntő­jében. Sterk a magasugrás selej­tezőjében áll rajthoz. ★ A női távolugrás csütörtöki döntőjében Szabó A. 614 cm-rel 10. lett. KOSÁRLABDA BALATON KUPA Pénteken délelőtt megkezdődött Balatonfűzfőn a hagyományos küzdelemsorozat. Férfiak. Székesfehérvári Építők —Csőszerelő 60-38 (30-14). Bac­katopolya (jugoszláv)—Péti MTE 60-48 (30-24). Rawia (lengyel) — BKV Előre 68-51 (35-31). H. Zalka SE—Sabaria 73-36 (44-20). Körmend — Székesfehérvári Építők 75-60 (47-36). Videoton—Rawia lil 1-53 (63-27). Nők. Péti MTE—NIKE FÁK 68-31 (34-14). ZTE—Egyesült Gyógyszer 71-24 (34-13). Sabaria —Egyesült Gyógyszer 46-18 (28-8). ZTE—NIKE FÁK 1128-15 (55-11).______________________________ LABDARÚGÁS MAGYAR HÉT KUPA NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TORNA A-csoport Budapest—Varsó 6-0 (2-0). Hévízi út, 300 néző. V: Jagrik. G: Sutka (3), Németh (2), Fo­dor. Prága—III kér. TTVE 4-0 (2-0). Hévízi út, 300 néző. V: J. Bi­­berle. G: Vbrsky, Karoch, Bobes, Svadlenka. B-csoport Bp. Vasas Izzó—Wroclaw 2-0 (1-0). Budafok. BMTE-pálya, 150 néző. V: Várad L. G: Eszes, Mándics. Belgrád—Budafoki MTE 3-1 (2-1). Budafok. BMTE-pálya, 200 néző. V: Hazafi M. G: Gyorgye­­vics, Popovics, Kutrucz (öngól), 111. Dobesch (11-esből). / C-csoport Szófia—Ganz-MÁVAG 4-1 (2-0). Kőbányai út, 100 néző. V: Berki B. G: Petrov, Betyarov, Gigov, Volcsev, ül. Kurucz. Vidék-válogatott — Volán SC 9-2 (5-0). Kőbányai út. 200 néző. V: Juhász I. G: Kállai 4. Takács 2. Kiprik 2, Bánfi, ül. Szombati, Dobrozenszky. BOZSIK KUPA NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TORNA A-csoport Bp. Honvéd—TUS Ennepetal (NSZK-beli) 6-0 (3-0). Kispest. (A találkozó első gólját Bozsik József fia. Bozsik Péter szerezte.) CSZKA Szófia (bolgár)—Építők SC 3-1 (0-2). . Népliget. B-csoport Vasas—Ahrweiler (NSZK-beli) 7-0 (5-0). Fáy u. BVSC—ZTS Kosice (csehszlo­vák) 2-1. Tatai út. ★ Hajdú-Biharban pénteken újabb két mérkőzésre került sor az Al­kotmány Kupáért. Debreceni MVSC—Motor Lublin 3-0 (1-0). Hajdúböszörmény, 1500 néző. V: Tompa. DMVSC: Lukács — Kiss, Garamvölgyi (Po* tyók a szünetben). Szigeti, Halla — Czikora, Menyhárt* (Somogyi a szünetben), Tóth F. — Bodonyi, Dákay (Feledi a szünetben), Jan­­kovics. G: Tóth F., Bodonyi, Jan­­kovics. Jó: Kiss, Menyhárt, So­mogyi, Jankovics. TJ Brno—Premnitz 4-0 (1-0). Püspökladány, 4000 néző. V: Tátrai. G: Laznicka, Kal­vada, Hajszki, Krahulec. Jó; Hajszki, Krahulec, ill. Grohs. ★ Palma de Mallorcán a Barce­lona nagy harc után bekerült a Palma Kupa döntőjébe. Cruyff volt csapata 2-2-es döntetlent ért el a belga Antwerpen ellen, de 11-es rúgásokban jobbnak bi­zonyult ellenfelénél. A másik ágon a brazil Vasco da Gama és a Bp. Honvéd küzd a dön­tőbe jutásáért. Lisszabonban a múlt héten nemzetközi tornát nyert Vasas Spanyolországban is sikerrel foly­tatta szereplését. A budapesti piros-kékek a burgosi tornán 3-1-re győztek a helyi együttes ellen és bekerültek a döntőbe. ÖKÖLVÍVÁS Pénteken 500 néző előtt kez­dődtek meg Egerben, az új Kör­csarnokban a hagyományos Dobó István nemzetközi emlékverseny küzdelmei. A mérlegelés után ki­derült, hogy 8 nemzet 81 ver­senyzője küzd majd a szorítóban, közöttük a finnek váltósúlyú Európa-bajnoka, Marjamaa és a szovjet Európa-bajnok Tkacsenko is. Sajnos egy színfolttal halvá­nyabb lesz a verseny, mert az ukrán világbajnok Szavcsénkót sérülése miatt az orvos nem en­gedte indulni. Ugyancsak kézsé­rülése miatt nem léphet a köte­lek közé Somodi sem. Itt keli megemlítenünk azt is, hogy sé­rültet jelentett a MÖSZ-nek a Honvéd Zalka SE négy meghí­vott versenyzője: Lukács, Csuta, Engli és Rattesid. valamint Nagy S. (Steinmetz SE), mégis jelent­keztek pénteken Győrött, az or­szágos versenyen. A szövetség illetékes vezetője Egerből telefo­non tiltotta le győri szereplésü­ket ... . Az első napi selejtezők a szak­emberek véleménye szerint a vá­rakozásnak megfelelően, jó szín­vonalon folytak. Szombaton 17 órai kezdettel 20 mérkőzéssel folytatódik az emlék­verseny selejtezője. TÁJFUTÁS HUNGÁRIA KUPA A tájfutó Hungária Kupa stábja mindig korán kel. Na­gyon korán . . . Pénteken a Kő­szeg és Cák közötti hegyi terep-r re irányították a több mint két­ezer résztvevőt. A verseny köz­pontja a Pogány-völgy \folt. Ez az idei Hungária Kupa egyetlen hegyi terepe, egyben a legnehe­zebb is. Éppen ezért döntő nap­nak számított a pénteki, hisz a nehéz terep kissé szétszórta a mezőnyt. Két| nap után még a felén sincs túl a viadal. A nőknél szorosnak ígérkezik a további küzdelem is, s minden­képpen dicséretes, hogy a ma­gyar Dániel Edit, a Gépipari Spartacus tájfutója áll az élen. Mindkét napon megnyerte az elit kategóriát. A férfiaknál Szabó László csak pénteken sajnálhatta igazán, hogy csütörtökön ,,elté­vedt”, ugyanis a 2. napon fölé­nyesen nyert, így az összetett­ben feljött a hetedik helj’re ... Az élen a csehszlovák Hierveg áll a pécsi Kelemen és a bu­dapesti Kiss előtt. Skerletz Iván, a Magyar Tájfu­tó Szövetség főtitkára újságolta, hogy szombaton reggel két ötszáz fős különvonat indul 5.50-kor (!) Zalalövöre, a harmadik napi ver­senyszínhelyre. a többi verseny­zőt autóbuszok illetve gépkocsik viszik a szomszédos Zalába. Az első két nap eredményei. Férfiak. 21 E: Hierveg (csehszlo­vák) 60.21. 21 E. Szabó (H. Schönherz SE) 69.11. 17 A: Szé­les (Pécsi VSK) 44.48. Nők. 19 E. Dániel (Gépipari Spartacus) 44.96. 17 A: Kiss (Sabaria) 34.34. 21 E: Dániel 63.93. 17 A: Kiss 45.13. LEGÚJABB * TENISZ Richmondban meglepe­tés, hogy az amerikai Latham 3 játszmában 4:6, 6:4, 6:2^re le­győzte a női mezőny egyik ki­emelkedő tudású versenyzőjét, az ausztrál Fro’mholtzöt. Torontóban a nagyon tehetsé­ges csehszlovák tinédzser korú teniszező, Iván Lendl 6:2, 6:l-re verte a teniszverseny harmadik fordulójában a hollandok veterán világklasszisát. Okkert. Ugyaneb­ben a fordulóban a lengyel Fi­­bak 6:2, 6:2-re győzött az ame­rikai Walts ellen. KOSÁRLABDA. Interkontinen­tális Kupa. Férfiak. Mexikóváros. Mexikó—Izrael 75-71 (42-29). Férfi ifjúsági VB. sao Paulo. A-csoport: Ausztrália — Brazília 73-71, Olaszország—Fülöp-szige­­tek 88-71. B-csoport: Szovjet­unió—Egyiptom 126—50, Panama — Kanada 81-80. KÖZLEMÉNYEK Beiratkozás a dolgozók általa* nos iskolájába szeptember 3-án és 4-én 14 és 19 óra között. Címünk: Budapest. VII., Barcsay u. 5. (Az Emkétöl 5 percre a Lenin körúti Lakberendezési Áru­ház . mellett.) Telefonszámunk: 416—849. * A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közleménye: A 33. fo­gadási heti totószelvényen sze­replő 11. Győri Dózsa—Bábolna mérkőzés nem Győrött, hanem Bábolnán kerül lejátszásra. En­nek ellenére a tippeket a totó­­szelvényen levő párosítás szerint kell bejelölni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék