Népsport, 1983. július (39. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-29 / 178. szám

Átadták az aranyérmeket Győrött Csütörtökön délután Győrött a Rába gyárban rendezett ünnepségen átadták az ETO ját­ékosainak a labdarúgó bajnoki címért járó aranyérmet. Az ünnepségen megjelent és gratulált a győri labda­rúgóknak Korom Mihály, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Buda István államtitkár, az OTSH elnöke, Háry Béla, a Győr- Sopron megyei pártbizottság első titkára, Lombos Ferenc, a megyei tanács elnöke, Szepesi György, az MLSZ elnöke, továbbá Győr város, valamint a megye párt-, állami és társadalmi szerveinek szá­mos képviselője, több országos és helyi sport­vezető. A házigazda Horváth Ede, a bázisvállalat vezérigazgatója volt. Az ünnepséget kellemes hangulatú fogadás kö­vette. A bajnokcsapat tagjai azonban már a pén­teki belgiumi utazásra gondoltak, hiszen szomba­ton este az FC Antwerpen együttesével mérkőzik Verebes József együttese. Ezen a mérkőzésen talán már ellenfélként találkoznak a győri futballisták Póczik Józseffel, aki, mint ismeretes, ehhez a bel­ga klubhoz szerződött. Augusztus 2-án újabb mér­kőzést játszik Belgiumban az ETO, majd a haza­térés után Győrött folytatódik a felkészülés. A bajnoki rajt előtt újabb külföldi túrára utaznak — ezúttal Spanyolországba — a Rába-partiak. Kell is a kemény­ felkészülés, ha a csapat az új bajnoki évben is meg akarja tartani 17 ezres kö­zönségét, és sikerrel akar helytállni a BEK-ben. POSTÁS SPORTNAPOK. A postások szakszervezetének elnöksége augusztus 13-án és 14-én a Postás SE sporttele­pén, valamint a Római-parti üdülőben sportnapokat tart. Az igazgatóságok csapatai az alábbi sportágakban mérkőz­nek meg egymással: atlétika, asztalitenisz, kézilabda, lab­darúgás, röplabda, teke, tol­laslabda, fejelés, lábtenisz, evezés, úszás, valamint játé­kos családi vetélkedők. A ta­lálkozó megnyitójára augusz­tus 13-án, szombaton 8 óra­kor kerül sor a sporttelepen. VÁLOGA­TOTT BIBLIOG­RÁFIA az utánpótlás-neve­lésről. A napokban jelent meg a KSI időszakos kiad­ványának, az Utánpótlás-ne­velésnek a mellékletében az 1931-ben megjelent cikkek, felmérések,­­ tudományos munkák válogatott címjegy­zéke. Az összeállítást Szabó Lajos készítette, s a közel kétszáz „tételes” füzetben a legnagyobb helyet a labda­rúgás foglalja el. Ami­ azt jelenti, hogy az elmúlt idő­szakban utánpótlás-nevelés ügyben leginkább a focisták­ról cikkeztek. PÓLÓSO­K AJÁNDÉK FELSZERE­LÉS. Ruza József, a MUSZ főtitkára bejelen­tette, hogy az idei BEK- és KEK-szereplést kihar­coló csapatok teljes ARE­NA felszerelést kapnak a szövetségtől. ELVESZTEK a CSO­MAGOK. Kellemetlen helyzetben vannak válo­gatott vízilabdázóink. Az együttes vasárnap utazott Hollandiába edzőtáborba, s a küldöttség valameny­­nyi tagjának eltűnt a cso­magja­. A bőröndöket Európa különböző repülő­terein keresik, a játéko­sok remélik, hogy még ha­zautazásuk előtt megke­rülnek.★ KI­ALAKULT az augusz­tus 19-től 21-ig tartó szen­tesi nemzetközi vízilab­­datorna mezőnye. A hol­land Alphen, a csehszlo­vák Novaky, valamint a Tatabánya és a Szentesi Vízmű vesz részt a mér­kőzéssorozaton. ♦ ALKOTMÁNY KUPA: A csehszlovák CN­ Kosi­ce, valamint az FTC, az Eger SE és a Szolnoki VSE vesz részt az augusz­tus 12-én és 13-án sorra kerülő szolnoki Alkotr­mány Kupán. ★ ELMARAD a július vé­gére tervezett szegedi Napfény Kupa. ★ A MUSZ c­ugusztus 4-i ülésén döntik el, hogy mikor rendezik meg az OB I három elmaradt nyári fordulóját. GLÓBUSZ '83 Megsérült Plucknett, az egyik legjobb amerikai diszkoszvető és nem vehet részt a VB-n. Helyette Burns indul Helsinkiben. Miguel Najdorf, az argentinok veterán nem­zetközi sakk nagymestere is elfogadhatatlannak tart­ja a FIDE elnökének ön­kényes döntését sakk-vi­lágba­­jnokjelöltek elődön­tőjének helyszíneivel kap­csolatban. ,,A világ vala­mennyi sakkszerető em­berével várom — mondta —, hogy gyors és érdemi döntés születik. Remél­jük, hogy a FIDE végre­hajtó bizottságának július 29-i ülése megoldást talál az ügy rendezésére.” Erhard Wunderlich, a nyugatnémet VFL Gum­mersbach kézilabdac­apa­­tának válogatott játékosa mégsem szerződhet a Barcelona együtteséhez. A 26 éves sportoló átigazo­lásához sem klubja, sem az NSZK Kézilabda Szö­vetségének nyugati terü­leti szekciója nem járult hozzá, sőt 1984. június 23-ig eltiltotta a hazai és nemzetközi szerepléstől. II XXXIX. 178. ♦ 1983. július 29. A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI EDZŐVÁLTOZÁS. A Láng Vasas SK labdarúgócsapatá­nál Horváth Pál helyett Bre­cher László, a megyei baj­nokságban szereplő Kar­ul MEDOSZ-nál Tóth József helyett Faliszek Sándor ül a kispadosa. At HEGYMÁSZÓKBÓL ala­kult munkaközösség végzi a Rába ETO-stadion világításá­nak korszerűsítését. Az 55 méter magas lámpaoszlopok­ra új, nagyobb teljesítményű lámpatestek kerültek, melyek l­ehetővé teszik az esti mér­kőzések televíziós közvetíté­sét. Kéziky- kupakavalkád NÉGY RANGOS TORNÁT is rendeznek a sportágban a hét végén, számos ismert külföldi résztvevővel. GEORGIKON KUPA: Keszthelyen pályára lép a csehszlovák bajnokság ezüst­érmese, a legutóbbi IHF Kupa elődöntőse, az őszi KEK-részvevő csehszlovák Topolnsky és az utóbbi évek egyik legsikeresebb ha­zai kupacsapata, a Bp. Spar­tacus. A nők nemzetközi mezőnyében indul még az NSZK élvonalát képviselő ASV Hamm és a Greven együttese is. A VÍZMŰ KUPA négy NB I-es gárdával fémjelzett békéscsabai mezőnyében in­dul az NDK-beli Wismuth Aue is. AZ ALKOTMÁNY KUPA mezőnye sok érdekességet ígér, kivált, ha az NDK- bajnok ASK Vorwärts Frankfurt-Oder legjobbjaival képviselteti magát Dunaúj­városban. A férfimezőnyt jugoszláv és bolgár gárda avatja nemzetközivé. AZ OLAJBÁNYÁSZ KU­PA hagyományaival szakít­va ezúttal szabad téren zaj­lanak majd Szolnokon a küzdelmek, mivel a Tiszali­­geti Sportcsarnokban felújí­tási munkálatok folynak. A BLSZ ÖREGFIÚK 1983 —84. évi bajnokságának őszi küzdelmei augusztus 15-én, hétfőn kezdődnek. Új jelent­kezők: a Testvériség, a Kő­bányai Dózsa, a Tápióság, a Rákospalotai Növényolaj, a Fót, így 72 csalat 2600 iga­zolt játékossal vesz részt a bajnokságban. A szervezők egy kiemelt, két közép és három területi — északi, ke­leti és nyugati — csoportot alakítanak. VITORLÁS KISHAJÓ EM­­LÉKTÚRA. Július 31-én Ba­­latonfüredről indul a II. nem­zetközi balatoni kajak-kenu, vitorlás kishajó emléktúra. A résztvevők augusztus 3-án ér­nek vissza a kiindulási pont­ra. A rendező veszprémi ter­mészetbarát szövetség ezzel a túrával tiszteleg dr. Németh Ernő emlékének, aki száz év­vel ezelőtt csónakázó egyle­tet alapított Balatonfüreden. • IMPORT TÁJOLÓK. A jobb hazai tájolóellátás érde­kében a Magyar Tájékozó­dási Futó Szövetség több száz NDK gyártmányú Sport 4 OL típusú tároló megvásárlását teszi lehetővé. Az érdeklődők — augusztus 25-ig — a MI- GÉRT Népköztársaság út 2. szám alatti boltjában vásárol­hatják meg a régóta hiába keresett sporteszközt. • Az­ MLSZ ÁTIGAZOLÁSI BIZOTTSÁGÁNAK döntése szerint Csik Ferenc, a Ba­kony Vegyész labdarúgója, aláírásával elkötelezte magát a Vasashoz, így — noha idő­közben meggondolta magát —, nincs mód a hazatérésre, s egy esztendeig az angyal­földi gárda játékosa lesz. # ŰRFOTÓTERKEP, EMB­LÉMÁKKAL. A X. tájfutó VB alkalmából a Magyar Tá­jékozódási Futó­­ Szövetség hazánk űrfotótérképét a VB és a Nemzetközi Tájékozódá­si Futó Szövetség Zalaeger­szeg város emblémájával, il­letve címerével felülnyomva árusítja a szövetség helyisé­gében (Bp. VI., Bajcsy-Zsi­­linszky Endre út 31. II. em.). ÖTEN ÉRKEZTEK, hatan eltávoztak a Kazincbarcikai Vegyész labdarúgócsapatából. Visszatért az együtteshez a katonaságtól leszerelő Asz­­szony, rajta kívül a barci­­kaiak játékosa lett a diós­győri Kerekes, az edelényi Kádár, a borsodnádasdi Tö­rök és a tiszavasvári Májer. Távoztak: Sztabon, Ondrik, Farkas, Kiss, Szert és Tóth.­­ BÁTORI KUPA. A Csepel SC labdarúgócsapata augusz­tus 4-én és 5-én Nyírbátor­ban, a város alapításának 10. évfordulója alkalmából ren­dezendő Bátori Kupa-tornán vesz részt. UEFA-PROGRAM. A deb­receni Főnix Kupa nemzet­közi ifjúsági labdarúgótornán szereplő ifjúsági B-válogatott az idén négy UEFA-selejtező mérkőzést vív. Szeptember 11-én a bolgárokat, 22-én pe­dig a törököket fogadja a csa­pat. A visszavágó Bulgáriá­ban, október 19-én, Törökor­szágban pedig november 2-án lesz. A MINI BABBEL, a vi­lágszerte egyre inkább hódí­tó új sportág (amelyet a közelmúltban részletesen is­mertettünk) szabályaiból tart bemutatót a közeljövőben a belga válogatott és több fla­­mand klubcsapat: augusz­tus 14-én a Budapesti Kör­csarnokban vagy a Vasas­­csarnokban kezdik körútju­kat, de Salgótarjántól Győ­rig jó néhány városban sze­repelnek majd, többek kö­zött magyar ellenfelekkel szemben is.A BALATONI TÖMEG­SPORTVERSENYEK. A Veszprém megyei TSH szer­vezésében bármely korosz­tály számára, helyszíni ne­vezéssel teniszversenyeket rendeznek augusztus 7-én, 14-én, 21-én­ Balatonfüzfőn, augusztus 4-én, 11-én, 18-án Balatonalmádiban és ugyan­csak ebben a hónapban 2-án, 9-én és 16-án Balatonfüre­­den. ÉRKEZ­NEK a nevezések az augusztus 14-én Miskol­con megrendezésre kerülő salakmotoros Grand Prix­­re. A legjobb hazai motoro­sokon kívül lengyel, cseh­szlovák, osztrák, jugoszláv, olasz, holland és nyugat­német sportolók állnak majd rajthoz a hatodik alkalom­mal megrendezésre kerülő eseményen. IDŐPONT VÁLTO­ZÁS: A Videoton—Cracovia Intertotó labdarúgó-mérkőzés július 30-án — az előre meghirde­tett időponttal ellentétben — nem 17, hanem 14 órakor kezdődik! Péntek. Rádió. Kossuth­­adó. 5.30, 6.30, 22.00: Sport. 12.45: Tudósítás a bécsi vívó VB-ről. Petőfi-adó. 5.55, 6.55, 10.35: Torna. 17.30, 19.20, 20.35: Sport. Tudósítás a bé­csi vívó VB kardcsapat dön­tőjéről, a Budapest Nagydíj­ról és a tamperei kajak-ke­nu világbajnokságról. 23.00: Sport. Televízió. Budapest I. 16.50: Természetbarát. 17.10: Csali. Budapest II. 17.25: Budapest Nagydíj nemzetközi atlétikai verseny. 22.05: Közvetítés Bécsből a vívó VB-ről, kard­csapat döntők. Csehszlovák tv 11. 16.30: Szovjetunió né­peinek spartakiánja. Szombati számunkban Látogatás a Csepel NB I-es labdarúgói­nak edzésén• Oldalas beszámoló az atlétikai Budapest Nagydíjról. Munkatársaink jelentése Bécsből, Tampe­réből, Moszkvából, Lipcséből a vívó-, a ka­jak-kenu világbajnokságról, a Szovjetunió népei Vili­­spariakládjáról és az NDK VII. torna- és sportünnepélyéről A Meteorológiai Intézet je­lenti. A várható időjárás péntek estig, időnként erő­sebben megnövekszik a fel­hőzet, majd felhőátvonulások lesznek. Több helyen várható zápor, zivatar. Az északi szél sok felé viharossá fo­kozódik. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25, dél­keleten még 30 fok körül várható. NÉPSPORT 9 SAJTÓTÁJÉKOZTA­TÓK • • Öttusacsapatunk érmes reményekkel utazik (Folytatás az 1. oldalról.)­lágcsúcs született) a magyar atlétika nem tudott lépést tartani, ezért érmes remé­nyeink nem lehetnek Hel­sinkiben. A MASZ elnöksé­ge mégis nagy létszámú, 28 fős csapat utazását javasol­ta, aminek az a magyaráza­ta, hogy a rendezők 28 ma­gyar atléta és 6 edző rész­vételi költségét fedezik, így több olyan fiatal atlétánk is helyet kapott a csapatban, akinek fejlődését a VB- szereplés elősegítheti, s aki számításba jöhet a jövő évi olimpiára. NEVEZETT A MAGYAR CSAPAT Férfiak: Szalma László, Pálócz­i Gyula (távolugrás), Bakosi Béla (hármasugrás), Nagy István, Kiss Ferenc, Tatár István, Babály László, Kovács Attila (4x100 m és egyéni vágtaszámok),­ Vas­vári Sándor, Újhelyi Sándor, Takács István, Menczer Gusztáv, Nagy Miklós (4x400 m), Bakos György, Bodó Béla (110 m gát), dr. Ötvös Imre (1500 m), Markó Gábor (3000 m akadály), Sal­­bert Ferenc (rúd), Sátor László és Demján Miklós (50 km gyaloglás). Nők: Sterk Katalin, Juha Olga, Béla Emese (magasug­rás), Forgács Judit (400 m), Siska Xénia (100 m gát), Vanyek Zsuzsa (távolugrás), Szabó Karolina és Zsilák Ilona (maratoni futás). Bakai József vezető­edző a kijelölt csapattal kapcsolat­ban elmondta, hogy a 28 at­léta közül 20 utazása már biztosnak látszik, 8 verseny­zőnek viszont a péntek esti Budapest Nagydíjon kell megerősítenie a helyét a VB-csapatban. Ez utóbbiak a következők: Bakosi, Pálóczi, dr. Ötvös, Bodó, Salbert, Vanyek, Siska, Forgács. A hét elején olyan tájé­koztatást kaptunk, hogy Ba­kosi gyenge drezdai és szó­fiai eredménye után lemon­dott a VB-szereplésről és már elkezdte a felkészülést a londoni Európa Kupára. Ezért megkérdeztük: most miért kerü­lt mégis a neve­zési listára? A vezető­edző elmondta, hogy a tavalyi EB bronzér­mes hármasugrója, ha indul a Budapest Nagydíjon és ott 16.50 m-es eredményt ér el, akkor bekerülhet az utazó csapatba. (A sajtótájékoztató után telefonon érdeklődtünk Nyíregyházán arról, hogy Rákosi indul-e a Nagydí­jon? Gyarmati Béla, az M­VSSC atlétikai szakosz­tályának technikai vezető­je elmondta, hogy már el is utazott Budapestre, ahol pénteken a Népstadionban még egy utolsó próbát tesz. Amennyiben teljesítménye javul, akkor utazik a VB- re.) Másodszor Warendorfban A világ legjobb öttusázói 13 év után ismét Waren­­dorfban küzdenek a világ­bajnoki érmekért. Gál Fe­renc, a MÖSZ főtitkára el­mondta, hogy augusztus 3— 6. között 26 ország öttusázói vetélkednek a világ egyik legkorszerűbb öttusabázisán. A rendezők nagyszerű felté­telekkel várják a világ leg­jobbjait: 50 lovat válogattak ki a nagy eseményre, a ví­vást 11 emelt páston bonyo­lítják majd le, az úszásra egy 50 m-es fedett uszoda áll rendelkezésre, a lövésze­tet a több mint egymillió márkás költséggel épült új, 2x18 állásos lőtéren rendezik meg, míg a futóversenyt 2500 néző lelátóról is megtekint­heti. Dr. Török Ferenc szövet­ségi kapitány beszámolt ar­ról, hogy a korábban kijelölt csapatban nincs változás, a válogatottak egészségesek, így az újonc Fábián László, a tavalyi VB-n legjobb ma­gyar helyezést elérő Pajor Gábor, valamint az olimpiai és világbajnoki érmes Szom­bathelyi Tamás képviseli a magyar színeket, tartalékként Buzgó József áll készenlét­ben. A nem zavartalan, de jól sikerült felkészülés után a szövetségi kapitány 16100 ponton felüli teljesítményt vár együttesünktől, és ezzel csapatunk dobogós helyezést szerezhet. Kulcsfontosságú versenyszám lesz a lovaglás és a vívás, mivel az előbbi­ben nagyon vigyázni kell ar­ra, hogy versenyzőink ne ke­rül­jenek hátrányba riváli­saikkal szemben, az utóbbi­ban a győzelem kivívása a cél. A magyar csapat legna­gyobb ellenfele a szovjet vá­logatott lesz, amelynek erős­sége az olimpiai bajnok Szta­­­rosztyin, aki egyéniben is jó helyezésre számíthat. A magyar küldöttséget dr. Ábel László, a szövetség el­nöke vezeti. Warendorfba utazik még dr. Nagy Imre, az adminisztratív tanács tag­ja, Szakácsi István, aki a technikai bizottság ülésén vesz részt, valamint Gál Fe­renc, a szövetség főtitkára, aki a Nemzetközi öttusa és Biatlon Szövetség kongresz­­szusán képviseli a magyar szövetséget. Siótour Kupa Vízilabda a Balatonban. A rendhagyó módon pénteken és vasárnap sorra kerülő VTI. Siótour Kupán a házigazda BVSC, valamint a Szolnoki VSE mellett az olasz első osztályú bajnokság negyedik helyezettje, a Syracusa, és a svájci válogatott indul. Szerdán délelőtt a vasutas klub új, impozáns Szőnyi úti székházában Hopp Béla, a BVSC ügyvezető elnöke, Gyarmati Dezső vezető ed­ző, dr. Katona András szak­osztályvezető, Gém Zoltán technikai vezető, tájékoztatta a megjelenteket a mérkőzés­sorozattal kapcsolatos érde­kességekről. A pénteki Sző­nyi úti rajtot követően sa­játosan egynapos szünet kö­vetkezik, majd vasárnap a siófoki vitorlás kikötőben zajlanak a találkozók. Te­kintettel arra, hogy a BVSC július 30-án Kubába utazik, a házigazda első és a máso­dik játéknapon különböző gárdával képviselteti magát. A nyitányon azok szerepel­nek, akik részt vesznek a tengerentúli túrán, míg va­sárnap az augusztusi Euró­­pa-bajnokságra készülő, így itthon maradó válogatottak (dr. Horkai, Gerendás, Tóth S.), s a Bp. Spartacusnak kölcsönadott vasutas nevelé­sű pólósok (Kovács, Matusik, Szöghy, Várkovin) szerepel­nek —■ az együttes fiataljai mellett. LEGÚJEBB Jugoszlávia a nyolcadik Brazíliában a női kosár­labda-világbajnokságon befe­jeződtek a csoportkü­zdel­­mek. A jugoszlávok győztek az ausztrálok ellen, ezzel ők is biztosították helyüket a nyolcas döntőben. A leg­jobbak mezőnye: Brazília, Egyesült Államok, Szovjet­unió, Kínai N­K, Lengyelor­szág, Bulgária, Dél-Korea és Jugoszlávia. A-csoport: Dél-Korea— Bulgária 59-55 (46-21), Kuba —Peru 92-55 (54-35). B-csoport: Lengyelország— Japán 73-60 (37-31), Jugo­szlávia—Ausztrália 87-71 (40-28). C-csoport: Szovjetunió-Kínai NK 86-61 (46-30), Ka­nada-Zaire 73-13 (34-22).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék