Népsport, 1984. június (40. évfolyam, 129-154. szám)

1984-06-21 / 146. szám

XL. 146. ♦ 1984. június 21 Rangadók a labdajátékokban Bár még messze a szom­bat, a labdajáték küzdelmei­ utolsó versenynapja, a csa­patok igyekeznek mihama­rabb biztosítani az érmes he­lyezéseket. S ha a sorsolás ördöge úgy akarja, akár már az ötkarikás játékok félide­jében eldőlhet, kinek marad iga­zán esélye az aranyérem megszerzésére. Ez történt szerdán is, hi­szen a két veretlen vetélke­déséből győztesen kikerült budapesti kosaras, csurgói kézilabdás és nyíregyházi labdarúgó fióktól — a papír­forma szerint — már senki sem veheti el a bajnoki cí­met. Persze, csak a papírforma szerint. .. A csurgóiaknak éppen csak szusszanásnyi idejük volt a két rangadó között. Ugyanis kedden a nyírsé­giekkel mérkőztek, szerdán reggel pedig a győriek fen­ték rájuk a fogukat. Azok a győriek, akik a területi dön­tőn maguk mögé utasították az olimpiák egyik legsikere­sebb kézilabda-csapatát, a veszprémi Báthorit. Az előző napi siker való­sággal felvillanyozta a so­mogyiakat, s hogy kétség se legyen, ki a jobb, már az első percekben elhúztak 5-1- re. És az előnyt, a fölényt mindvégig tartották. Érthető és megérdemelt volt a három sípszó után a boldogság. — Nem kerestünk új tak­tikát, azt játszottuk, amit tudunk — mondta Sótonyi l­ászló testnevelő. — Mivel alacsonyak a játékosaink, a gyorsaságra, a helyzetfelis­merésre építünk. A fiúk nemcsak egy isko­lába, hanem többségük egy osztályba is jár. A tanár úr szerint így összetartóbb kö­zösség alakul ki az együttes­ből. — Minden lehetőséget igyekszünk kihasználni — folytatta a pedagógus. — A környező megyék minden serdülő kézilabda tornáján ott vagyunk. Ezeken nem­csak rutint szerezhetnek a gyerekek, hanem feltérké­pezzük az ellenfeleket is. Ezért is mertünk abban bíz­ni, hogy az országos döntő­ben a dobogón tudunk vé­gezni. A csurgóiaknak azonban­ nemcsak a pálya széléről ad Sótonyi László tanácsokat. A pályán is Sótonyi László „dirigál”. Igaz, az ifjabb, a csapatkapitány. — Biztosak vagyunk ab­ban, hogy amit I­aci mond, tanácsol, az a legjobb. Még ekkor is össze tudja kapni a csapatot, ha azt hisszük, hogy minden elveszett — mesélte róla a játékostárs, Kollár Csaba. A csepeli kosaras fiúk az első perctől nem titkolták, számukra a sikert csak az aranyérem jelenti. Volt is okuk bízni a végső győze­lemben, mert a területi dön­tőn közel 80 ponttal verték ellenfeleiket. Sőt, egyszer 203-18-ra nyerte... (Igaz, ez inkább a másik csapat „ér­deme” lehetett!) Zánkán azonban nem ad­ták­­ilyen könnyen a ponto­kat. Kedden mindössze egy ponttal verték a nyíregyhá­ziakat, szerdán pedig az egerszegiek szorítottak meg ezret. — Most már túl vagyunk a nehezen — sóhajtott a ta­lálkozó után Németi László testnevelő. Ezt lehetett leolvasni a Bak arcáról is, a..h. egy te­rebélyes fa árnyékában tele­pedtek le. Közülük is a leg­­elégedettebb volt Eüle­d­a­­mus és Jausz Zoltán. Tomi dopta mindkét rangadón a győztes kosarat, Zou viszont szorgalmas hangyaként gyűj­tögette a pontokat, három meccsen összesen 1a-öt. — Ezt is vártam tőle — nyugtázta a látottakat osz­­talyionoste, Búdös János, aki ott szurkolt a pálya szélén, s akinek hétfőnként mindig az az első kérdése a fiukhoz. „Na, mit játszottatok a hét végén?” A Guszev általános iskola kosarasainak többsége ugyan­is a Csepel SC játékosa. Nem véletlenül kísérte el őket edzójuk, Németh Jó­zsef is Zankára, akinek ez­úttal­ sem volt panaszra oka. Néhány esztendeje az út­törő­ olimpia országos döntő­je nemzetközivé szélesedett, hiszen az MM meghívására külföldi vendégek is érkez­nek. Ezúttal csehszlovák at­léták és lengyel tornászok vették fel a magyar diák­sportolókkal a küzdelmet. A lengyel csapat testneve­lője, Jozef Glowacki így mutatta be tanintézetüket: — Varsó központjában ta­lálható az iskolánk. Sajnos, rossz feltételek között dol­gozunk, tornatermünk egye­dül tornára alkalmas. Ezért erre a sportágra szakosod­tunk. Úszóink pedig a kö­zeli uszodába járnak. Hat­száz diákunk egynegyede testnevelés tagozatos. Ők az általános iskola befejezéséig nálunk készülnek, verse­nyeznek, és csak utána iga­zolják le őket az együttmű­ködő sportegyesültek. A delegáció vezetője, Jer­­zy Rudniczki,­ az úttörő­olimpiát és a lengyel általá­nos iskolások spartakiádját hasonlította össze. — Közel azonos a két ver­senyrendszer, csak mi hu­szonöt sportágban hirdetjük meg a vetélkedőét. Ezzel az a cétünk, hogy csaknem va­lamennyi sportág számára biztosítsuk a tehetségek meg­találásátA hasonlóság el­lenére sok ötletet gyűjtöt­tünk, talán otthon is tudjuk őket hasznosítani. Egyet irigylünk csak. Az úttörővá­­ri­s. Csodálatos, kár, hogy nekünk nincs ilyenünk... Beke Csilla* Torna. Egyéni összetett. Fiúk. I­ttörő-olimpiai bajnok: Vígh­ Zoltán (Budapest, Mes­ter u. alt. isk. testnevelő: Vígh Lászlónné) 29.40, 2. Vígh A. (Budapest, Mester u. alt. isk.) 28.90, 3. Elő (Győr, Mó­ra Ferenc Alt. Isk.) 27.80, 4. Janis (Budapest, Mester u. ált. isk.) 27.90, 5. Supola (Dunaújváros, Vasvári Pál Alt. Isk.) 27.50, 4­. Tóth (Kis­kunhalas, Fazekas Gábor Ált. Isk.) 27.40. Lányok. Úttörő-olimpiai baj­nok: Árkovics Krisztina (Veszprém, Kiss L. Ált. Isk., testnevelő: Kiss Szilárdné) és Kovács Krisztina (Békés­csaba, 22. sz. ált. isk., test-; nevelő: Forczek Győzőné) 29.30—29.30, 3. Simon (Buda­pest, Geisler Eta Ált. Isk.) 28.95, 4. Juhász Nagy (Bu­dapest, Városmajor u. ált. isk.) 28 45, 5. Urbányi (Veszp­rém, Kiss L. Ált. Isk.) 28.45, 6. Szalon­tai (Pécs, TASZ) 28.20. Kézilabda. Lányok: Buda­pest—Túrkeve 19-15, Nádud­var—Sárbogárd 12-11, Pécs— Veszprém, 13-7. Fiúk: Csurgó—Győr 23-18, Nyíregyháza—Dávod 21-18, Újkígyós—Dunaújváros 20-16, Röplabda. Lányok: Szeged —Kaposvár 2:1, Tatabánya— Budapest 3:0, Ajka—Jászbe­rény 3:0. Fiúk. Budapest, Április 4. tér—Székesfehérvár 3:0, Kecs­kemét—Budapest, Zápor u. 3:0, Tatabánya—Szeged 3:0. RANGADÓK A LABDAJÁTÉKOKBAN Labdarúgás: Kunhegyes— Dunaújváros 1-0, Tököl— Nagybátony 1-1 (11-esekkel 2-1 a Tököl javára), Nyír­egyháza—Zalaegerszeg 1-0. Kosárlabda. Lányok: Bony­­hád—Százhalombatta 64-23, Budafok—Kecskemét 52-40, Szolnok—Székesfehérvár 68-26. Fiúk: Csepel—Zalaegerszeg 64-61, Nyíregyháza—Szolnok 60-48, Baja—Sopron 66-54. A Velencei-tavon megtar­tott kajak-kenu verseny jegy­zőkönyve még mindig nem érkezett meg az úttörőváros­ba, ezért az eredményeket nem tudjuk közölni. A CSÜTÖRTÖKI PROGRAM 9—19: atlétika (fiúk, kis­labda, 600 m, lány távol, kis­­labda), úttörőváros. 9.30—18: tollaslabda, úttö­­rőváros. Csodálatos magyar sikernap (Folytatás az 1. oldalról) ner, Pálinkás, Jeszenszky, Tory) ugyanis akkora fö­lénnyel ért célba az első he­lyen, hogy az első háro­m úszónk nem győzte kivárni, míg az ellenfelek is beér­keznek, hanem örömükben vízbe ugrottak megölelni a hajráembert. Mivel ez tilos, diszkva­lifikálták a váltón­kat. A közönség szimpátia­­tapsa nemigen vigasztalta meg a fiúkat. A NYOLC ARANY mellett négy ezüst- és egy bronz­érem „termelt” a medencé­ben, de azért a többi hely­színen sem­ tétlenkedtek ver­senyzőink. A stadionban Oláh József nagyszerű, ma­gabiztos versenyzéssel 180 cm-rel nyerte meg a csök­kentlátóik magasugró számát, és asztaliteniszezőink is ki­­tettek magukért. A csapat­­versenyek csoport­küzdelmeit veretlenül az első helyen fe­jezték be. A Kínai NK-t 3:0-ra, Belgium csapatát 3:1- re, a spanyolokat pedig 3:2- re verték. A négy közé ju­tásért — New York-i idő sze­rint szerda délután — St. Louisban mérkőzött a Maj­­sai, Szepesi összetételű ma­gyar csapat. A világjátékok magyar ér­mesei. Mozgássérültek: Úszás. Férfiak. 50 m hát: Tóth András (arany), 100 m hát: Stettner Ferenc (arany), 200 m vegyes (L VI. kát.): Jeszenszky Attila (arany), Stettner Ferenc (ezüst), 100 m pillangó: Jeszenszky (arany). 100 m mell:­ Je­szenszky (arany), 100 m gyors: (L VI. kát.): Jeszensz­ky (arany). 4x50 m vegyes váltó: Stettner Ferenc, Pá­linkás László, Jeszenszky Attila, Tory György (arany), 100 m gyors (EV. kát.): Tory György (ezüst). 200 m gyors: (E­V. kát.): Tory (bronz). Nők. 100 m mell: Hoffmann Judit .(arany), 100 m hát: Hoffmann J. (ezüst), 200 m vegyes: Hoffmann J. (ezüst). Csökkentlátók. Magasug­rás: Oláh József (arany), Jeszenszky Attila A ZÁSZLÓ Miután Tóth András csodálatos versenyzéssel megnyerte a magyar csa­pat első aranyérmét, tet­tével nagy gondot oko­zott a rendezőknek. Nem tudták ugyanis eldönteni, hogy melyik is a magyar zászló. Aztán amikor Stettner Ferenc állt fel a dobogó legmagasabb fo­kára, már megtalálták a piros-fehér-zöld lobogót, csak éppen fordítva il­lesztették a helyére. Je­szenszky Attila ünneplé­sénél már minden rend­ben lett volna, mégis ek­kor lett igazán ideges a zászlófelelős. Elégedetle­nül fakadt ki: „Nem tu­dom, minek húzogatom én le-fel a magyar zász­lót, egyszerűbb, ha vég­leg fennhagyom.’’ A NÉPSPORT JELENTI • A NÉPSPORT JELENTI Egy zsírcsó 50 hellyel — előbbre Kismipár Európa- A közvélemény ünnepel vagy temet. Legjobb férfi te­niszezőnket, Taróczy Balázst is sokan leírták már, amikor makacs sérüléssorozata miatt is erősen visszaesve már csak a 117. helyen szerepelt az ATP számítógépes világrang­listáján. Emlékeztettek arra, hogy rövid időn át 12., az 1981-es év zárásakor pedig 15. volt ugyanezen a listán, de még az elmúlt esztendő vé­gén is az 51. helyet foglalta el , noha a minimális 12 he­lyett csak 11 versenyen tu­dott indulni. Innen már csak egy lépés volt a következte­tésig: ezt az erősen lefelé ívelő görbét képtelenség megfordítani. Nos, a nem hivatalos sa­lakpályás VB-n, a francia nemzetközi bajnokságon — ismeretes — Balázs ismét csillogtatta tudását, s a „mid­­size”, tehát közepes fejnagy­­ságú új Garda carbon ütő­jével felfegyverkezve a leg­jobb 16-ig jutott. Ezzel egy­szersmind 49 hellyel ugrott előre, s most a 68. Wimble­doni esélyeiről többek között így beszélt a szerdai indulás előtt: „Természetesen , a pá­rosban számítok a jobb he­lyezésre, Günthardt partne­reként a 9. helyen emeltek ki, s így a 64-es táblán az el­ső két fordulóban viszonylag könnyebb ellenfeleket kap­hatunk. A valóban kiemelke­dő McEnroe, Fleming duót leszámítva egyébként senki­től sem tartunk, ha őket el­kerüljük, akár a magyar té­vé adásába is bekerülhe­tünk. (Mint ismeretes, az elő­döntőket és a döntőket lát­hatjuk!) Közismert, hogy a gyep nem fekszik igazán ne­kem, de ha továbbra is jó formában forgatom az ütőt, talán sikerül örömet szerez­nem a sportág híveinek. Jól jöttek az utóbbi hetek sike­rei, a biztos továbbjutás a Davis Kupán.” FELLEBBEZ A BP HON­VÉD. A Budapesti Hon­véd SE elnöksége vizs­gálatot folytatott a Volán SC —Bp. Honvéd labdarúgó baj­noki mérkőzésen történtekkel kapcsolatban, s ennek alap­ján fellebbezéssel fordult az OTSH-hoz, kérve az MLSZ döntésének felülvizsgálatát. (MTI) PORTISCH LAJOS a vi­lágválogatottbeli szereplés lemondásáról nyilatkozott az MTI-nek. „Szeretném hang­súlyozni: nem azt nehezmé­nyezem, hogy nem az én el­képzelésem alapján történt a csapat kijelölése­, hanem azt, hogy a sorrend nem a reális erőviszonyokat tükrözi” — mondta többek között a nagymester, a RÁBA KUPA —HUSZON­KETTEDSZER. A győri röp­labda-szövetség 1963-ban in­dította útjára a Rába Kupá­ért folyó versenysorozatot. Azóta minden év nyarán — három napon keresztül — férfi és női, fiú és leány csa­patok lepik el a győri Városi Sportcsarnok küzdőterén ki­alakított három pályát. A tor­na időközben — csehszlovák, lengyel, román és NDK-beli csapatok részvételével — nemzetközi rangot kapott. Ez évben — péntektől vasárna­pig — a 22. Rába Kupáért fo­lyó versenysorozaton 23 sportegyesület indul 28 csa­pattal. A résztvevők között található a lengyel AWS War­­sawa, a csehszlovák Starbar Nové Zamky és Dunajska Streda. LÁTOGATÁS. Szerdán dél­előtt Békéscsabán tett láto­gatást Kiss Lajos vezérőr­nagy, az MHSZ főtitkára, aki megtekintette az augusztusi XII. műrepülő világbajnok­ság létesítményeit és hely­színét. A főtitkár kíséreté­ben volt Szabó Miklós, az MSZMP Békés megyei tit­kára is. TOLEDO ad otthont augusztus 18—25. között a női ifjúsági kosárlabda Európa­­bajnokságnak. A magyar együttes ellenfelei a találko­zóik sorrendjében: Csehszlo­vákia, Hollandia, Spanyolor­szág, Olaszország, NSZK. A másik csoport: Franciaország, Jugoszlávia, Bulgária, Svéd­ország, Lengyelország, Szov­jetunió.• TURISTATALÁLKOZÓ TA­TÁN. Szerdán az Öreg-tó melletti Építők parkjában megkezdődött a XVIII. nem­zetközi barátság turistatalál­kozó. A négy napig tartó ese­ménynek hazánk először a házigazdája. A Magyar Ter­mészetbarát Szövetség meg­hívására Lengyelországból, Csehszlovákiából és az NDK- ból 450 turista érkezett. A bolgár és a szovjet szövetség kisebb küldöttséggel képvi­selteti magát. A találkozó résztvevői a Gerecse-hegy­­ségben két gyalogtúrát tesz­nek , és ismerkednek Tata, valamint Esztergom neveze­tességeivel, ellátogatnak az agostyáni arborétumba, a tardosbányai kőfejtőbe, illet­ve Várgesztesre. AUSZTRIÁBAN készül el­következendő feladataira a cselgáncsválogatott. Június 24-től június 30-ig Obertaur­­benben edzenek a legjobb magyar versenyzők. Mora­­vetz Ferenc és Varga And­rás kíséretében a Bujkó, Wagner, Fürjész, Nagysoly­­mosi, Tóth ,, Fogarasi, Gyáni, Molnár L., Ozsvár, Tamás, Fekete, Hajtás ösz­­szetételű csapat vesz részt az osztrákokkal közös edzése­ken.­ BAKÓCÁN, az egyik Ba­ranya megyei nevelőotthon­ban, több millió forintos fel­újítással új tornaterem ké­szül, amelyet az ősszel vehet­nek birtokukba az intézmény lakói. A dr. Hepp Ferenc kosárlabda­torna végleges műsora Június 28., csütörtök: 19: ADIDAS-magyar vá­logatott—Szovjetunió; 20.30: Jugoszlávia—Olasz­ország. Június 29., péntek: 19: ADIDAS-magyar váloga­tott—Olaszország; 20.30 Szovjetunió—Jugoszlávia. Június 30., szombat: 18 ADIDAS-magyar váloga­tott—Jugoszlávia ; 20 Szovjetunió—Olaszország A mérkőzések színhelye a Budapest Sportcsarnok. KÖRNYEZETVÉDELEM Június 8-i keresztrejtvényünk nyertesei A június 8-i számunkban megjelent, Környezetvédelem című keresztrejtvény helyes megfejtése: Környezetünk vé­delme , jövőnk, önmagunk védelme. 190 forintos könyvvásárlási utalványt nyertek: Tiszai László, Kiskőrös, Kassai u. 31. 6200;­ Keszthelyi Márti és Lali, Albertirsa, Győzelem u. 1/2. 2730; Kovács Antaln­é, Csárda­­szállás, Kossuth u. 19. 5621; Ács Tibor, Kazincbarcika, Épí­tők u.­25. fszt. 4. 3700; Vikínon Lajos, Budapest, Túrkeve u. 21. sz. 1116; Bagossy Sándor, Budapest, Akácfa u. 4., IV/3. 1072; Schneider Sándor, Budapest, Leányka u. 32. 1221; Nagy József, Esztergom, Aranyhegyi u. 3. 2500; Ruskó Andrásné, Budapest, Csokonai u. 9. 1046; Der­mán Ferenc, Zalaeger­szeg, Balatoni u. 2. 8900. NÉPSPORT 7 válogatott? Dr. Lakatos György, az Európai Asztalitenisz Unió elnöke tájékoztatott bennün­ket arról, hogy 1985. január 3-tól 6-ig Hongkongban Ázsia—Európa versenyt ren­deznek. A két kontinens el­ső asztalitenisz összecsapásán hármas férfi és DK-rendsze­­rű női csapatok küzdenek majd — mindkét kontinens A—B—C férfi és A—B női együttest állít ki —, és lesz férfi és női egyes viadal is, tehát négy számban rendezik meg a „hongkongi asztali­­tenisz napokat”. Dr. Lakatos Györgynek nagy szava lesz abban, hogyan állnak fel az európai csapatok. — Jelenleg melyik magyar versenyzőnek van esélye? — Klampár Tibor játszik úgy, hogy simán bekerülhet valamelyik csapatba. — A nők közül? — Az EB-bronzérmes Sza­bó Gabriella és Oláh Zsuzsa jöhet számításba. De a válo­gatásig még sok versenyt rendeznek, igyekezzenek bi­zonyítani a mieink... HÁROM MAGYAR induló­ja lesz a Vonszanban (Ko­reai NDK) sorra kerülő nem­zetközi ritmikus sportgim­nasztika versenynek. A Csu­­zi Katalin, Pölcz Krisztina, Sütő Erika összetételű együt­tes csütörtökön érkezik a nagyszabású esemény szín­helyére. ÖT KARDVDHONK indul a hét végén a brassói, B-kate­­góriás vívóversenyen: Fied­­ler, Gárdos, Péntek, Szabó és Uhlár. Csapatvezető: Erdei Péter.• HELYSZÍN V­ÁLTOZ­ÁSOK. Budapest felnőtt, utánpótlás és ifjúsági összetett atlétikai bajnoksága július 7-én és 8- án — a kiírástól eltérően — nem Ú­jpesten, hanem a Népstadionban kerül megren­dezésre.★ A lengyelországi, drzonko­­wi ifjúsági EB és felnőtt nemzetközi verseny miatt egy héttel korábban, július 20-án kezdődik a lovastusa OB. A rádiházi versenyre tíz oszt­rák lovast és egy lengyel csa­patot is várnak. Sportműsor CSÜTÖRTÖK GYEPLABDA. MNK. Kini­zsi Sörgyár—XVI. ker. Ta­nács KSE, Algyógyi út, 17.30. ÖKÖLVÍVÁS. Bocskai Ist­ván emlékverseny, selejte­zők. Debrecen, Városi Sport­­csarnok, 17. SAKK. Nóniusz Kupa nem­zetközi nyílt verseny, 5. for­duló. Mezőhegyes, Művelődé­si Központ, Béke park 1., 16. TENISZ. Nyírfa Kupa nem­zetközi ifjúsági verseny, Nyír­egyháza. Városi Stadion, 9. VÍZILABDA. Ilungalu Ku­pa, Hódmezővásárhely. Vala­mennyi mérkőzés a Városi Strandfürdőben. Halle-Neu­­stadt (NDK-beli)—Lódz (len­gyel), 9. Crisul Oradea (ro­mán)—Triglav Kranj (jugo­szláv), 10.15; HVSE—ICPK Korcsula (jugoszláv), 11.30; Triglav Kranj—Halle-Neu­stadt, 16.30; Lódz—I­PK Kor­csula, 17.45; K­VSE—Crisul Oradea, 19. RÁDIÓ, TÉVÉ Csütörtök. Rádió. Kossuth­­adó. 27.00: Sport. Petőfi-adó. 5.55 és 6.55: Torna. 18.35: Hétvégi panoráma. Benne. 19.30: Sport. 23.00: Sport. Televízió. Budapest 1. 9.5.5 és 19.40: Tévétorna. Cseh­szlovák tv. 1. 18.00—18.30: Sportrenni. IDŐJÁRÁS A Meteorológiai Intézet je­lenti. Várható időjárás csü­törtök estig: Eleinte derült idő lesz, később időnként megnövekszik a gomolyfel­­hőzet és a Dunántúlon helyi zápor, zivatar alakul ki. A délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 26—31 fok között alakul.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék