Népsport, 1984. július (40. évfolyam, 155-182. szám)

1984-07-01 / 155. szám

8 NÉPSPORT XL. 155. ♦ 1984. július 1 NÉPES SZURKOLÓTÁBOR ZÁNKÁN — Óvónő és sakkozó sze­relnék lenni — jelentette ki a hatéves Amrein Adélica Zánkán, az úttörő-olimpián. — Ha sakkozni fogok, akkor nekem is lesznek olyan szén érmeim, mint Rolandnak. És máris mutatta testvé­rét, aki az egyik pepita-táb­la mellett ült. A balatoni úttörőváros sportcsarnokának küzdőterét ezúttal a sakkozók vették birtokukba, nézőterét pedig a hozzátartozók. Míg a gye­rekek a néma csendben a bábukkal foglalatoskodtak, kísérőiket vettük szemügyre. Amreinéktől kivonult az egész család: a mama, a papa és a kistestvér. Vil­lányból jöttek, szurkolni a tizenegy éves Rolandnak. Nem először vannak itt, hi­szen a fiú már tavaly is be­jutott a kisdobos döntőbe. Ugyanilyen népes társaság izgult Nagy Jutkáért, aki most végezte a negyedik osz­tályt Miskolcon, a 29. sz. ál­talános iskolában. Hárman, az anyuka, az apuka és az edző, Bakó Sándor kisérte el Zánkára. Á szülők panaszkodtak, hogy Borsodban nincs lehe­tőség a versenyszerű sakko­zásra, a kislányt így egyéni­leg kellett felkészíteni. Okét hallgatva azonban bizonyosak lehetünk abban, hogy min­dent megtettek gyerekük ér­dekében. Talán egy kicsit túl sokat Í6. A kitűnően tanuló Jutka a sakkozás mellett zenedébe, angol órára, hetente kétszer pedig balettra és szertornára jár. Ezenkívül prózamondó versenyeken is sikeresen sze­repel ... Ugyancsak kitűnő tanuló az etyeki Gyurkócza Enikő. Im­már harmadik alkalommal vehet részt az országos dön­tőn. Ennek ellenére nem sak­kozik rendszeresen, sokszor hetek telnek el anélkül, hogy leülne a tábla mellé. Edzője az édesapja, aki szintén itt van Zánkán. Mint a Fejér megyeiek csapatvezetője és az úttörő-olimpia egyik fő­rendezője. kerültek a döntőbe. Egyik volt diákjával, Posztós Ilo­nával együtt nemrégiben megszervezte az óvodai sakkoktatást is. Az utánpót­lás tehát megvan. ★ Időközben befejeződött a délelőtti forduló. Szinte utolsóként állt fel az asztaltól a tavalyi győz­tes, a Szolnok megyei Fö'di István és a mesterjelölt, Bíró András, aki az idén szeretné elhódítani a pálmát. (A lá­nyoknál a tavalyi első helye­zett Mádl Ildikó nem indult, annak ellenére, hogy kora szerint még részt vehetne a versenyen, ám tudásban messze megelőzi a mezőnyt.) A két fiú között tehát nagy küzdelem várható. Eddig so­hasem sakkoztak egymással. A Balatoni Ottörővárosban szombaton lebonyolított 5. forduló után félidejéhez ér­kezett a jubileumi úttörő­­sakkolimpia. Kisdobos fiúk. 5. forduló: Izsák—Bódai 1:0, Veres— Horváth 0:1, Baráth—Kántor 0:1, Uhrin—Adrián 0:1, Sza­­lay—Czintos 0:1. Döntetlen: Balázs—Rácz és Simon—Al­más. Az élcsoporti állása: Balázs (Győr-Sopron) és Izsák (Fejér) 4—4, Almási (Borsod-Abaúj -Zemplé n), Horváth (Zala). Kántor (Bács-Kiskun), Rácz (Buda­pest II) és Simon (Komárom) 3.5—3.5 pont. Kisdobos lányok. 5. fordu­ló: Farkas T.—Vasvári 1:0, Berecz—Kanyó 0:1, Borbély— Szuki 1:0, Bodor—Szira 1:0, Firle—Kovács 1:0, Kalmár— Nagy J. 1:0, Csató—Tóth 0:1. Az élmezőny állása: Farkas T. (Veszprém) 4.5, Borbély (Tolna). Kanyó (Baranya) és Vasvári (Győr-Sopron) 4—4, Berecz (Budapest I), Bodor (Somogy), Firle (Hajdú-Bi­­har) Kalmár (Tapolca) és Tóth (Heves) 3—3 pont. Úttörő fiúk. 5. forduló: Ré­vész—Bíró A. 0:1, Földi—Gé­­mesi 1:0, Pu.szlay—Farkas Gy. 1:0, Bubenkó—Kozma 0:1, Kocsis—Varga 0:1, Presznyák—Petykó 1:0. Mér­vé—Fogarasi 0:1, Vámosi— Gazdik 0:1, Kovács A—Le­­hőcz 0:1. Döntetlen: Bezdán— •mert Földivel ellentétben — áKi ifiár négyszer játszott az olimpia döntőjében —, Bíró még nem szerepelt ezen a versenysorozaton. Kérdé­sünkre elmondta, hogy edző­jével, Papp Bélával úgy egyeztek meg, hogy nem indul el az úttörő-olimpiá­kon. Nem tudta, miért dön­töttek így, de feltétel nélkül megbízik mesterében ... A mester nekünk azt mondta, hogy egy ilyen ki­csinyke verseny, mint az út­törő-olimpia, gátolja tanítvá­nya fejlődését, és különben is, emiatt nem tudott András részt venni két OB I-es for­dulóban. Bizonyára sokan nem érte­nek egyet Pápp Bélával. Mi sem. — EM — Böröcz és Kovács G.—Sza­­káts. Az élcsoport állása: Bíró A. (Budapest I) 5, Földi (Szolnok), Kozma (Veszprém), Pusztai (Komárom) és Varga Z. (Budapest II) 4—4, Foga­rasi (Szolnok) és Presznyák 3.5—3.5 pont. További 13 ver­senyzőnek 3—3 pontja van. Utörő lányok. 5. forduló: Csőm K.—Varga A. 1:0, Simo —Szalay Sz. 0:1, Bartha E.— Tesinszky 1:0, Hajdú—Domsa 1:0, Csőké—Endrédi V. 0:1, Lappints—Peszleg 0:1. Dön­tetlen: Sótonyi—Fikker, Pető —Diószegi, Gyurkócza—Ko­vács E. és Kanyó—Siba. Az élmezőny állása: F.ikker (Bács-Kiskun) 4.5, Bartha E. (Csongrád), Csőm K. (Veszp­rém), Sótonyi (Pest és Sza­lay Sz. (Veszprém) 4—4, Haj­dú (Szolnok) Gyurkócza (Fe­jér), Pető (Zala), Diószegi (Hajdú-Bihar) és Endrédi V. (Komárom) 3.5—3.5 pont. To­vábbi 11 versenyzőnek van 3—3 pontja. Csapatversenyek. Fiúk: Bu­dapest I, Budapest II és Veszprém 10.5—10.5, Komá­rom 10, Bács-Kiskun és Szol­nok 9.5—9.5, Fejér és Győr- Sopron 8.5—8.5, Csongrád és Tapolca 8—8 pont. Lányok: Veszprém 12.5, Baranya, Szolnok és Tapolca 9—9, Budapest I. Fejér, Haj­dú-Bihar és Tolna 8.5—8.5, Komárom és Pest 8—8 pont. A tolnaiak vezetője, Ritt­­mann László nem minden­napi rekorddal dicsekedhet. Eddig valamennyi ötkarikás játékon részt vett. Az 1200 lelket számláló Medina taní­tója 32 évvel ezelőtt került a községbe. Meghonosította az^tlétikát, a kézi- és a röp‘­­labdát, ezenkívül még a lab­darúgóknál is edzősködott. Később sakkozni tanította a gyerekeket. Hogy milyen eredményesen, azt bizonyít­ja: tanítványai eddig vala­mennyi úttörő-olimpián be-A szovjet válogatott legyőzte a világot Londonban pénteken késő este befejeződött a hatnapos Szovjetunió—Világválogatott sakkmérkőzés. A mostanit, csakúgy mint az 1970-ben, Belgrádban megrendezett el­ső találkozót, a szovjetek nyerték. Akkor 20.5:16.5 volt az eredmény, most 21:19. A 4. forduló: Karpov—An­­dersson (svéd) döntetlen, Kaszparov—Timman (hol­land) 1:0, Tukmakov—Korcs­­noj (svájci) döntetlen, Szmisz­­lov—Ljubojevics (jugoszláv), döntetlen, Vágányán—Ribli 0:1, Beljavszkij—Larsen (dán) 1:0, Razuvajev—Hübner (nyu­gatnémet) döntetlen. Tál— Chandler (brit) döntetlen, Szokolov—Torres (Fülöp-szi­­geteki) 0:1, Romanyisin—Mi­les (brit) 0:1. EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK • EREDMÉNYEK GYEPLABDA MNK Építők SC I—Budai Peda­gógus 1-0 (0-0). • Népliget, Épitők-pálya. V: Hamikus J., Zsakay. Végig kiegyenlített küzdelemben némi szerencsé­vel nyert az Építők SC I. Hercze (B. Pedagógus) egy büntetőt kihagyott. G: Ja­kab. Jó: Balázs, Kiss I., Ja­kab, Puskás, ill. Raubinek G., Lendvay, Üjvárossy, Krei­­vick. AZ MNK-ÉRT Gödöllői SC I—Volánbusz 1 2-0 (1-0). Téglaégetö u. V: Hermann, Puskás. * Ezúttal is „mumusa” volt a GSC I a volánbuszasoknak. Hiába igyekeztek a hazaiak, a ka­pu előterében elfogyott a góllövőtudományuk. A ven­dégek nzúttal is jó taktikát választottak: védekezésből gyors ellentámadásokat haj­tottak végre. G: Prutek Já­nos, Bogár. Jó: Prutek Tibor, Heim, Hegedűs E.. Prutek T., Bogár, ill. Langer T., Langer Z., Erdősi. ★ Az MNK döntőit a Kinizsi Sörgyár, az Építők SC I és a Gödöllői SC I vívja. A kör­­mérkőzéses döntők augusz­tus 24-én kezdődnek. LABDARÚGÁS Nagybátonyi Bányász— Nagykürtös (csehszlovák) 4-0 (0-Ö). Bátonyterenye, 200 né­ző. V: Mátrai. G: Bazsó, Lászlók, Szarvas, Golián (ön­gól). MODELLEZÉS Rádióirányílású vitorlázó­­repülő-modellek országos nyílt versenye. Pér, MHSZ- repülőtér, 6 szakosztály, 15 versenyző. Végeredmény: F3 B: 1. Kornó (Budapest. XVI. kér. Ottörőház) 8657 pont, 2. Mich (MHSZ, Győr) 8254, 3. Pintér (MHSZ. Győr) 8233, 4. Marik (MHSZ, Békéscsaba) 8081, 5. Horváth (MHSZ. Kecskemét) 8043. 6. Vörös (MHSZ, Miskolc) 7758. A ver­seny első három helyezettje első osztályú szintet teljesí­tett. SÚLYEMELÉS Hazai siker Nyíregyházi VSSC—TJ Sla­­voj Plsen nemzetközi csapat­találkozó, Nyíregyháza, Er­kel utcai súlyemelöterem. Győztesek. 60 kg: Glück­­mann 215, Ondi 230. 67.5 kg: Krakomperger 275, Mészáros 265. 75 kg: Kiss 285. 82.5 kg : Makai 275. 90 kg: Kassai 295. 110 kg: Molnár 347.5. Az összecsapás keretében egy-egy súlycsoportban több korosztályban külön versenyt is vívtak. Valamennyi súly­csoportban nyírségi siker született. A hazaiak nagy­arányú győzelme (8149:2913) mindenképpen meglepetése A verseny legjobb eredménye Karkomperger (120 + 155) és Molnár (170+175.5) nevéhez fűződött, mindketten első osztályú eredményt értek el. HIRDETÉS­FELVÉTEL: . 1061 BUDAPEST, . ' -•• • Dalszínház ü 10. II. emeletil? ^ telefon ||| '121-234 315-183. í 116-660/57 Sí# HIRDETÉS­FELVETEL: . 106Í. BUDAPEST, . ' -•• • Dalszínház ü 10. II. emeletilf ^ telefon ||| 121-234 315-183. í 116-660/57 Sí# ' * •. •• • XX. Hortobágyi Nemzetközi Lovasnapok 3 :• v* /'V 5 íf'B % % * ’l áf1 f'-.\ \ |í % .*"* ? § Fogathajtás: két nap után Rózsik áll az élen Díjugratás: Hevesi bravúros győzelme Igazi pusztai időjárás fo­­gi.uta az érdeklődőket szom­baton Hortobágyon a helyi lovasinapok második verseny­napján. A szikrám napsütés hamisitatlan sziki széllel pá­rosult, eloszlatva ezzel a gondot, hogy a déli órákban mindenki — versenyző és ló egyaránt — saját izzadtságá­ban fürödjék. A fogathajtókat a maraton­­pálya várta a jubileumi versenyen, a díjugratóik pe­dig két úja-bb számban ver­sengtek egymással. Az előbbiek számára csu­pán négy szakaszt jelöltek ki a rendezők — egy lépés­szakasz volt mindössze —, ám az utolsó, az akadályszakasz csak szemre tűnt könnyűnek. A hat akadálynál tulajdon­képpen Bárdos György volt a legiobb. óm a lépésszakaszon akadtak gondjai. Kilenc hi­bapontot kapott fogathírójá­­tól — Váczi Ernő szövetségi kapitány vállalta ezt a tisz­tet —. s így már eleve nem végezhetett a legjobbak kö­zött. A teliesség, az objektív tények kedvéért: Bárdos új, gyakorlatilag még teljesen nyers nyergeslovat próbált ki, miatta gyűltek a hibapontok. A VB-n egyébként ez a ló nem szerepel majd szilvásvá­rad! világbajnokunk fogatá­ban ... A maratonihajtást Bozsik nyerte, kitűnő fordulatokkal, lendületes hajtással. Örömte­li a kiegyensúlyozott és ma­gas színvonal, amelynek alá­támasztására csupán egyetlen adalék: az’ első és a hatodik helyezett között mindössze hat pont volt a különbség, ami jelzi, hogy a .kerettagok „teljes gőzzel” hajtanak a vi­lágbajnokság előtt. Mindenki bizonyítani akar — a maga módján ... Mindenesetre re­gen látott izgalmas versenyt ígér a vasárnapi akadályhaj­­tás. hiszen szerencsés esetben még akár a jelenlegi ötödik Bárdos is megszerezheti az összetett verseny első helyét. Magyar győzelemnek tap­solhattak a nézők — legalább húszezren ülték körül a má­­tai lovaspályát — a cuiugra­­tók első szombati számában. Hevesi Barna révén, aki fél éven keresztül az Egyesült Államokban készült, megszü­letett az első magyar győze­lem. Mégpedig úgy, hogy ő volt az egyetlen, aki hibátla­nul lovagolta végig a pályát. Okos gondolat volt, hogy a Barátság stafétát „mixelt” csapatokkal oldották meg a rendezők, vagyis úgy, hogy egy-egy csapatba hazai és külföldi lovasokat is tettek. Ezt a versenyt végül a két magyar és az egy NSZK-be­­li lovasból álló hármas nyer­te — fölényesen. A kitartásos versenyre már csak a ven­déglovasoknak maradt ereje. A vasárnapi folytatásban a fogathajtók akadályhajtás­ban, a 'díjugratók pedig újabb két versenyszámban mérik össze erejüket. Fogathajtás. Maratonhaj­tás: 1. Bozsik (Tápiószent­­márton) 28 pont, 2. Fintha (Hortobágy) 30, 3. Sípos (Dömsöd) 32, 4. Krizsán (Me­zőhegyes) 32, 5. Rédei (Üllő) 33, 6. Bálint (Kiskunfélegy­háza) 34, 7. Bárdos (Szilvás­várad) 36: Az összetett ver­seny állása: 1. Bozsik 48.2,2. Fintha 52.6, 3. Bálint 52.8, 4. Krizsán 53.6, 5. Bárdos 57, 6. Sípos 66. Díjugratás. Hortobágyi Nagy díj. Középdöntő (140 cm): 1. Hevesi (magyar) Asz­­szonykám nevű lován 76.25 mp, 2. Siegling (NDK-beli) Grolledich n. 1. 77.82, 3. Rath­­geber (Hortobágy) Futótűz n. 1. 78.01, 4. Hanulay (cseh­szlovák) Cinéi n. 1. 78.49, 5. Krieg (NSZK-beli) Orion n. 1. 79.97, 6. Junghanel (NDK- beli) Miander n. 1. 81.45. Ba­rátság staféta (120—130 cm): I. Pelkofer (NSZK-beli), Me­ző (magyar), Ákos (magyar) 70 p. — 224.85 mp, 2. Tovar­­nak (csehszlovák), Szántai (magyar), Hartmann (NSZK- beli) 53 — 186.72, 3. Florin (román), Rathgaber (magyar), Krucsó (magyar) 51 — 188.70. Kitartásos magasugratás (150 200 cm): 1—2. Pelkofer (NSZK-beli) Geraldine n. 1. és Krieg (NSZK-beli) Gran­­do n. 1. 200—200 cm, 3. Kru­csó (magyar) Fakír n. 1. 4 — 190, 4. Pelkofer (NSZK-beli) Grandeur n. 1. 190 cm-en fel­adta, 5. Siegling (NDK-beli) Groledich n. 1. 4 — 175, 6. Junghanel (NDK-beli) Mian­der n. 1. 6 — 175. Jugoszlávia végzett az élen (Folytatás az 1. oldalról) A második félidőben hat percre sem futotta a „ve­gyes” lendületéből, feltámad­tak viszont a jugoszlávok, s rövid idő alatt hatpontos előnyt szereztek. A magyar- Adidas csapatnak nem hasz­llög’,mifly teremtés Egy új kezdeményezés eredményhirdetését tartot­ták meg szombaton a két mérkőzés közötti szünet­ben. Az International Basketball Magaziné és az Adidas elhatározta, hogy évről évre megválasztják az elmúlt esztendő legjobb amatőr kosárlabdázóját. Hogy ki kapja az arany-, ezüst-, illetve bronzkosa­­rat, arról szavazással dön­tenek. A FIBA valameny­­ríyi tagországának szövet­sége voksolhat, akárcsak az AlPS-be tömörült ko­sárlabda-szakírók, vala­mint a világ összes szur­kolója. Az összevetés sa­játos módon történik: a szövetségek szavazatai egyenként tíz, a sportúj­ságíróké három, a szurko­lóké egy pontot ér. Az idén csak a férfiak között osztották ki a ko­sarakat, 1985-től azonban már azt is eldöntik, hogy a női játékosok közül kik a vilá-' legjobbjai. Az első alkalommal az amerikai Michel Jordán végzett az élen 1628 pont­tal, ő azonban a váloga­tott programja miatt nem lehetett Budapesten, he­lyette az amerikai Chris­­thoper Lee a magyar— Adidas vegyes gárda ed­zője vette át a díjat Do­boz Dezsőtől, ai Interna­tional Basketball Magazi­né képviselőjétől, a torna sajtófőnökétől. A második helyen az olasz Dino Me­­neghi, a harmadikon a szovjet Arvida Sabonis és az amerikai Akeem Abdul Olujuwon végzett. náltak a gyakori cserék, Byrd, aki egyre többet vál­lalt, szemmel láthatóan el­fáradt, dobásai rendre pon­tatlanok voltak. Az utolsó próbálkozás: a 38. perctől egészpályás letá­madás, ám a pláviknak a 30. percben elért tízpontos elő­nye még néggyel nőtt... A magyar—Adidas vegyes csapat végeredményben har­madik lett. A szovjet—olasz találkozó első perceiben már eldőlt, hogy a III. dr. Hepp Ferenc­­emléktornát Jugoszlávia vá­logatottja nyerte, A Szovjet­unió csapata — világbajnok­hoz méltóan — leiskolázta az ezúttal is gyenge napot kifo­gó azzurriakat. A mérkőzések után adták át a legjobb egyéni teljesít­ményt nyújtó játékosoknak a különdíjakat. A legeredmé­nyesebb dobónak a Népsport szerkesztősége ajánlott fel díjat, ezt a szovjet Bjelosz­­tyennij (73 pont) vette át Varga József főszerkesztőtől. A legjobb irányító Byrd. (magyar-Adidas), míg a leg­jobb magyar Losonczy Árpád lett. Jugoszlávia—Magyar Adi­das vegyes 94-80 (36-39). V: Grigorjev (szovjet), Filipone (olasz). Jugoszlávia: D. PET­­ROVICS (19), ZORKICS (18), Zsizsics (—), Knego (10), DA­­LIPAGICS (23). Cs: A. Petrovics (—), Sunara (6), Vukicsevics (—), Hadzics (—), RADOVANOVICS (9), Nakics (7), Mutapcsics (2). Edző: Mirko Novosel. Ma­gyar-Adidas: LOSONCZY (15), Byrd (12), KNIGHT (18), Johnson (7), Kiss (1). Cs: ELLINGHAUSEN (14), Zsol­dos (—), Góczán (2), Láng (—), Somogyi (2), Varga L. (2). Edző: Rámky Mátyás. Bili Sweek. Kipontozódás: Knego (26), Sunara (31), Losonczy (36), Radovanovics (38), Nakics (39). A mérkőzés alakulása: 5. p. 10-1, 10. p. 17-7, 16. p. 29-23, 18. p. 32-25, 24. p. 40- 45, 26. p. 48-47, 30. p. 63-53. Szovjetunió—Olaszország 112-86 (62-40). V: Kotieba (csehszlovák), Gregor (oszt­rák). Ld: Bjelosztyennij (33), Homicius (16), Tarakanov (13), Sabonis (16), ill. Ríva (18), Magnicifo (16). A végeredmény 1. Jugoszlávia 3 2 1 276-245 5 2. Szovjetunió 3 2 1 282-260 5 3. Magyarorsz. 3 1 2 249-239 4 4. Olaszország 3 1 2 256-289 4 A totó 26. heti eredménye 1. Ferencváros—Klagenfurt 0-0X 2. Videoton—Vitkovice 1-0 1 3. Lyngby—MönchengladbacL 4-0 1 4. Aarhus—Bánik Ostrava 1-0 1 5. Wismut Aue—Lilleström 0-2 2 6. Bröndby—Liégeois 2-0 1 7. Braunschweig—Standard Liége 3-1 1 8. AIK Stockholm—Nürnberg 8-2 1 9. Magdeburg—Gornik Zabrze 2-1 1 10. Malmö—Luzern 1-0 1 11. Spartak Trnava—Zürich 2-0 1 12. Valerengen—Oesters 4-3 1 13. Katowice—Innsbruck 2-1 1 +1 Göteborg—Linzer ASK 4-1 1 G Kosárlabda

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék