Népsport, 1988. augusztus (44. évfolyam, 182-207. szám)

1988-08-22 / 200. szám

W3 APRÓHIRDETÉS .,****? *\ **•■• - «v ; ■ríj a, • v Kisszövetkezetünk felvé­telt hirdet az alábbi szakmákban: minősített hegesztő, hegesztő szak­munkás, lakatos, marós fúrós, bádogos, argon hegesztő, esztergályos, NC lángvágó, portál darus, köszörűs, fé­nyező, dokkozó, fő ke­reseti lehetőséggel, mun­kásszállást biztosítunk Jelentkezni lehet: 8-tó 15 óráig, Bp. XIV. ker. Balázs tx. 21/b. Tel. 635-073 A Népstadion és Intéz­ményei (Bp. XIV., Ist­ván mezei út 3—5.) anyaggazdálkodási osztá­lya felvételre keres: rak­tárost, raktári segédmun­kást, adminisztrátort, je­lentkezni lehet személye­sen, Farkas Endréné osztályvezetőnél (Bp. XIV., Istvánmezei út 3—5.), vagy telefonon a 187-308-as telefonszámon Az országos átlagnál tobb órabérrel keres kis­szövetkezet, azonnali be­lépéssel: szakképzett szer­kezeti lakatost, maróst, esztergályost és minősí­tett hegesztőt. Cím: Bp. XIII., Mautner S. u. 49. Tel.: 298-863. mun­kaidőben. A csepeli Duna Mgtsz ÉPSZER Ágazat lakatos­üzeme magas kereseti le­hetőséggel, budapesti munkahelyre szakembere­ket keres: asztalos, cső­szerelő, hegesztő, mi­nősí­tett hegesztő, továbbá a fenti szakmákban betaní­tott munkásokat. Szak­csoportban való részvétel lehetséges, jelentkezni le­het. Budapest XXI. ker., Rákóczi F. u. 277. sz. Lakatosüzem. Hatékonyan működő kis­szövetkezet munkával el­látott stabil bedolgozó csoportokat keres. Érdek­lődés személyesen: 428 935 számon. A Népstadion és Intéz­ményei (Bp. XIV., Ist­vánmezei út 3—5.) szám­viteli és számlázási osz­tálya felvételre keres: adóügyi előadót, könyve­lőt, számlázót. jelentkez­ni lehet: személyesen. Jakus Ferencné osztály­vezetőnél (Bp. XIV., Ist­vánmezei út 3—5.) vagy telefonon, a 636 430/511­­00 telefonszámon. Műhellyel rendelkező autószerelőket, karosszé­rialakatosokat felveszünk Rendelésállomány szüksé­ges­ jelentkezni: Virágzó Mgtsz, Bp. XX., Pacsir­ta u. 98. Tel.: 479-079 Kisszövetkezet felvesz építőipari szak-, betaní­tott és segédmunkásokat jelentkezés személyesen KOM­SZER Kissz­övet­ke­zet, Budapest XIII., Rei­ter F. u. 88/a. 80 Ft-os órabérek. Épü­letasztalos szakmunkáso­kat, valamint lángvágói képesítéssel rendelkező dolgozókat műhelymun­kára Felveszünk. Komp­lett brigád jelentkezése esetén IBUSZ-lakásban történő elhelyezést bizto­sítunk jelentkezés: hét­köznap 8—15 óráig, 349 523 telefonszámon. TECHNOSZER Szakosz­port kőműves szakmun­kásokat keres budapesti munkahelyre, jelentkezés: Bp XIV., Bátorkeszi u 50. Telefon: 633-4% (hétfőtől péntekig fél 9 től 13 óráig) Építőipari vállalat ki­emelt kereseti lehetőség­gel fejvesz: tetőfedő, bá­dogös, asztalos, kőműves fűtésszerelő, víz-gázszere­lő, ács-állványozó, laka­tos szakmunkásokat. Bri­gádok jelentkezését is várjuk! jelentkezni lehet: Erzsébetvárosi Lakóház­felújító és Karbantartó Leányvállalat, Bp. VII., Damjanich u. 48., belső épület, munkaügyi cso­port. Tel.: 222-273. Azonnali belépéssel, igen jó kereseti lehetőséggel felveszünk kisszövet­keze­ti gyakorlattal rendel­ke­ző adminisztrátort (SZTK, bér, házipénz­tár, műszaki adminiszt­ráció, stb.) Tel.: 889 793. Kisvállalkozáshoz Kőmű­vest, asztalost, festőt villanyszerelőt, öntő-for­mázót, öntödei segéd­munkást, hegesztőt, láng­vágót keresünk kedvező fizetéssel, átalányelszá­molásos részlegbe. Je­lentkezni lehet a 346-046 telefonszámon reggel 8- tól 9 óráig, vagy dél­után 3-tól 4 óráig Elázs Kisszövetkezet fel vesz fól képzett gáz- és vízszerel­őket. Budapest XII., Böszörményi ús . Tel.: 565-498. Felveszünk karosszéria­­lakatosokat, jelentkezni: Bp. XVII., Apponyi út 21. Virágzó Mgtsz. Tarr Istvánnál. Tel.: 479-079. Bedolgozókat és önel­számolásos részlegeket előnyös feltételekkel fel­veszünk jelentkezés: Bp. IX., Tűzoltó u. 96., 9— 15 óráig. Hároméves, garázsban tartott, kitűnő állapotú DÁCIA első kézből el­adó. Érdeklődni lehet: munkanapokon 7-től 16 óráig, a 475-520 telefonnem 13. 11+1. A +1 találatot is variáló blokk­­operátoros totókulcs. Be­fizetés indexszámtól füg­getlenül sima szelvényre 1280 Ft, kollektívre 2160 Ft. Eladási ár: csekken 300 Ft. Pásztor Gyula, 3346 Bélapátfalva. Pf. 14. Századeleji étkezőbútor eladó. Érdeklődni a 351- 092-es telefonszámon le­het, egész nap. Totósok! 12 h­á­romesély vezetve, 1 kétesély bont­va 32 kollektív szelvé­nyen, 6 találattal 13-as eséllyel. 630. 710. 910. 1270. 1910 Ft. .Együtt utánvéttel: 325 Ft. Dr. Varga Sándor, Dunake­szi, Barátság u. 39. Szupertot­ó! 90 szám 30x3-as számcsoportban, 2610 szelvényen. Két csoportból kihúzott öt szám ötöst, három cso­portból kihúzva 2—4 né­gyest biztosít. Utánvét­tel 550 Ft. Dr. Varga Sándor, 2120 Dunakeszi, Barátság u. 39. Totósok! Az összes ed­dig megjelent variációk­tól hatékonyabb totókul­­csot ajánlom fel 13 há­romesélyesre. Már 900 Ft befizetéstől igen jó esély van a telitalálat elérésére. Ára: 650 Ft. Cím: Eke Pál statiszti­kus, 3664 járdánháza, József Attila u. 4._____ Antennaszerelés 50*?»-os visszafizetéssel! A ma­gyar programokra — 10 magyar olimpiai arany­érem esetén! 220-697. 429- 959. Külföldi munkavégzésre • CNC-marósok • marósok • szerszámkészítők • légtechnikai szerelők jelentkezését várjuk. Német nyelvtudás előnyben. Azonnali munkakezdési lehetőség. Érdeklődni lehet a 429-384 vagy a 427-385 telefonon. •A­ rozmaring MEZŐGAZDASÁGI TSZ A Rozmaring Mgtsz 1988. szeptember 1-jétől 5 évre szerződéses üzemeltetésbe adja Piliscsabán lévő Liget élelmiszerboltját Részletes felvilágosítás: 359-315, illetve 158-699-es telefonon, vagy személyesen, Budapest I. ker., Ostrom u. 29. szám alatt. A Budapesti Tejipari Vállalat Számítástechnikai üzeme (Budapest X., Keresztúri út 210.) felveszi felsőfokú végzettséggel rendelkező férfi rendszerszervezőt (lehet kezdő is) programozót Jelentkezni lehet: a 284-498 vagy a 484-740-es telefonszámon. Rákospalotai Tejüzembe (Budapest XV., Bogáncs u. 3.) kőműves szakmunkást hűtőgépkezelőt, laboránsokat Jelentkezni lehet, a 695-544/20-as telefonszámon. AZ ÉPÍTŐIPARI SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT BUDAPESTI SZÁLLÍTÁSI ÜZEMEGYSÉGE azonnal felvesz XX. kerületi munkahelyére: autószerelőt, karosszérialakatost, géplakatost, esztergályost, nehézgép­szerelőt, akkumulátorjavítót, kőművest Jelentkezés: Soós Béla központi műszaki telepvezetőnél, Budapest XX., Helsinki út 105. Telefon: 571-233/219 mellék­ üzemanyagkút-kezelőt autóalkatrész-ismeretekkel rendelkező férfi raktári kiadót több műszakos munkakörre. Jelentkezés: Kecskeméti András raktárvezetőnél, Budapest XX., Helsinki út 105. Telefon: 571-233/146 mellék. A Fővárosi Kertészeti Vállalat felvesz építő- és karbantartó­­üzemébe : kőműves, asztalos, villanyszerelő, festő-mázoló, lakatos szak- és betanított munkásokat. Jelentkezni lehet a munkahelyen: Budapest X. ker., Keresztúri út 130. Telefon: 474-787. vagy a felvételi irodán: Budapest VII. ker., Dob u. 90. Telefon: 425-182. HÍMJEI* Magyar Légiközlekedési Vállalat A MAGYAR LÉGIKÖZLEKEDÉSI VÁLLALAT felvételt hirdet építész műszaki ellenőr munkakörbe Képzettségi követelmény: — szakirányú felsőfokú v. középfokú (technikusi) végzettség, — beruházói tanfolyam, — szakmai gyakorlat. Bérezés: megegyezés szerint, a kollektív szerződés alapján. Személyes jelentkezését — előzetes egyeztetés után — várjuk a szakmai vezetőnél. Telefon: 578-729. Levélcím: MALÉV Személyzeti osztály 1185 Budapest, Ferihegyi Repülőtér I. terminál, I. em. 117. A Budapesti Porcelángyár _________________________________felvesz (Bp. XIV., év u. 153.) energetikai üzemébe.­­— víz- és központifűtés-szerelőt, villanyszerelőt, elektroműszerészt, elektrolakatost, forgácsolót, hőközpontkezelőt (kompresszorkezelői vizsgával), segédmunkásokat (villanyszerelők, valamint víz- és hőközpontkezelők mellé). Jelentkezni lehet: Németh István üzemvezetőnél személyesen, vagy a 830-980/193-as telefonon. Munkaügyi osztályára: — munkaügyi előadót, norma technológust. Jelentkezni lehet: a vállalat személyzeti osztályán személyesen, vagy a 633-412-es telefonon. A Budapesti Lakásépítő Vállalat magas kereseti lehetőséggel felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe: kőműves, ács-állványozó, festő-mázoló, üveges, épület­­asztalos, cső- és villanyszerelő szakmunkások, valamint segédmunkások jelentkezését várjuk Személyi besoroláson (órabér) alapuló, teljesítménytől függő bérezés. Személyi órabér (gyakorlattól függően) 28­—52 Ft/óra között. 1988. évben végzett ifjú szakmunkások órabére 28—33 Ft között. Jelentkezés: Budapest X., Pongrácz út 21. (Kőbánya-alsó pályaudvarnál.) Telefon: 574-593.

Next